You are on page 1of 3

‫המחלקה למדע המדינה ‪ -‬המגמה לתקשורת‬

‫קמפיינים פוליטיים בארה"ב ובישראל‪ :‬תיאוריה ופרקטיקה – ‪71-743-01‬‬


‫מרצה‪ :‬ד"ר אורית גלילי‪-‬צוקר‬

‫קורס בחירה סימסטריאלי )‪ 2‬ש"ס( תואר מ‪.‬א‪.‬‬


‫תש"ע סמסטר א'‬

‫שעת קבלה‪ :‬יום ב' ‪)19.45-20.30‬ניתן גם בתיאום טלפוני או באמצעות המייל(‬


‫חדר‪ :‬בניין ‪) 109‬חדר אחרון בסוף המסדרון(‬
‫כתובת מייל‪oritga@mail.biu.ac.il :‬‬
‫טל‪0505543577 :‬‬

‫מטרות הקורס‬
‫הקורס ידון בחשיבותם של הקמפיינים הפוליטיים במאה ה‪ 20-‬ובמאה ה‪ 21-‬ובמידת השפעתם של אירועי קמפיין‬
‫נקודתיים בארצות הברית ובישראל בעשורים האחרונים‪.‬‬

‫מבנה ונושאים‬
‫נקודת המוצא של הקורס היא שבהשוואה לעבר ‪ -‬קמפיינים פוליטיים מהווים היום ציר הכרעה משמעותי בזירת‬
‫הפוליטיקה המודרנית והפוסט מודרנית‪ .‬הקורס יעסוק בדיסציפלינות הנלוות לקמפיינים פוליטיים והן‪ :‬שיווק פוליטי‪ ,‬דעת‬
‫קהל‪ ,‬מנהיגות פוליטית‪ ,‬ותקשורת פוליטית‪ .‬הקורס יציג את מרכיביו ושלביו של הקמפיין הפוליטי‪-‬תקשורתי המודרני ‪-‬‬
‫‪ modern media-based . campaigns‬ובמושגים התיאורטיים הנלווים אליו כמו פרסונליזציה‪ ,‬מיתוג‪" ,‬לשלוט באמצעות‬
‫קמפיין"‪ ,‬ספין דוקטורס‪" ,‬הליכה אל הציבור"‪ ,‬קמפיין תמידי‪" ,‬פוליטיקת האינטימיות"‪ ,‬פוליטיקה אינטרנטית‪ ,‬היחלשות‬
‫המפלגות ועוד‪.‬‬

‫שיטה‬
‫הרצאות פרונטליות של המרצה וגם של הסטודנטים בליווי מצגות כדי להציג את התיאוריות ואת ההמשגה הרלוונטית‬
‫לתכני הקורס‪ .‬כל שיעור יכלול דיון ער בכיתה על ההתרחשויות האקטואליות בזירות הישראלית האמריקאית והאירופית‪.‬‬
‫מטבע הדברים הקורס מתאים לסטודנטים שהם צרכני תקשורת ומעורים בהתרחשויות הפוליטיות‪-‬תקשורתיות‪.‬‬

‫חובות הסטודנטים‬
‫‪ .1‬נוכחות חובה במפגשים על פי תקנון האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ .2‬הגשת תרגיל )רפרט בכיתה( על ניתוח קמפיין לפי בחירה‪ .‬ניתן לעשות בקבוצה של ‪ 2-4‬סטודנטים‪ .‬התרגיל יהיה‬
‫מבוסס על תיאוריה הלקוחה ממאמר וניסיון של המציגים ליישם על הפרקטיקה‪.‬‬
‫‪ .3‬מבחן בסוף השנה‪ .‬המבחן אינו דורש שינון אלא יכולת אינטגרציה בין שימוש בתיאוריות ובמושגים על דוגמאות‬
‫מהתחום הפוליטי‪-‬תקשורתי‪.‬‬

‫חישוב הציון‬
‫הגשת תרגיל ‪ 40% -‬מהציון‬
‫מבחן בסוף השנה ‪ 60% -‬מהציון‬

‫פירוט מפגשי הקורס וביבליוגרפיה‬


‫שיעורים ‪ :1-2‬מקורות הקמפיין הפוליטי‬
‫גלילי‪-‬צוקר א‪ .(2008) .‬פוליטיקה תקשורתית בת זמננו )חלק א(‪ :‬אזרחות מקוונת בעידן של מדיה ‪ ,on-line‬עמ' ‪207-‬‬
‫‪ ,254‬הוצאת רמות שליד אוניברסיטת תל אביב‪ :‬רמת אביב‬
‫‪ 070.44932‬גלי‪.‬פו תשס"ח )‪(155394‬‬

‫‪1‬‬ ‫ד"ר גלילי‪-‬צוקר אורית ‪ /‬קמפיינים פוליטיים בארה"ב ובישראל‪ :‬תיאוריה ופרקטיקה ‪71-743-01‬‬
‫ אסטרטגיות של קמפיינים‬:3-4 ‫שיעורים‬
Nickerson, D. W.; Friedrichs, R. D. and King, D. C. (2006). Partisan mobilization campaigns in
the field: results from a statewide turnout experiment in Michigan. Political Research Quarterly,
vol. 59, no. 1, pp. 85-97.
(Ejournal (proquest

‫ כספי‬.‫ בתוך ד‬.‫ על התמורות במערכת הבחירות ובחקרן‬:‫ מתעמולת בחירות לפרסום פוליטי‬.(2007) .‫ ב‬,‫ ולשם‬.‫ ד‬,‫כספי‬
.‫ הוצאת הקיבוץ המאוחד‬:‫ מכון ון ליר בירושלים‬.) 110-133 '‫ )עמ‬,‫ תקשורת ופוליטיקה בישראל‬,(‫)עורך‬
(1125964) ‫ופ‬.‫שמור מדעי המדינה לפי תקש‬

‫ קמפיינים שליליים‬:5 ‫שיעור‬


Geer J. G. (2006). In defense of negativity: attack ads in presidential campaigns. Chicago: University
.of Chicago Press
324.730973 GEE (1157693)

Fridkin, K.L.; Kenney, P. J. (2008). The dimensions of negative messages. American Politics
Research, vol. 36, no. 5, pp. 694-723.
‫כתב עת אלקטרוני‬

‫ קמפיין קבוע‬:6 ‫שיעור‬


Conaghan, C. and De La Torre, C. (2008). The permanent campaign of Rafael Correa: making
Ecuador's plebiscitary presidency. The International Journal Of Press/politics, vol. 13, no. 3, pp.
267-284.
‫כתב עת אלקטרוני‬

‫ בחירות וקמפיינים‬:7-8 ‫שיעורים‬


Skinner, K. K. (2007). The strategy of campaigning: lessons from Ronald Reagan & Boris Yeltsin. Ann
Arbor: University of Michigan Press.
324.72 STR (1157450)

Nord, L.W. (2006). Still the middle way: a study of political communication practices in Swedish
election campaigns. The Harvard International Journal Of Press/politics, vol. 11, no. 1, pp. 64-76.
‫כתב עת אלקטרוני‬

‫ מפלגות וקמפיינים‬:9 ‫שיעור‬


Davies, P. J. and Newman, B. I. (Eds). (2006). Winning elections with political marketing. New
York : Haworth Press.
324.730973 WIN 2006 (1110379)

Maisel, L. S.; West, D. M, and Clifton, B. M. (2007).


Evaluating campaign quality: can the electoral process be improved? Cambridge; New
York : Cambridge University Press.
324.70973 MAI (1157697)

‫ מה משפיע על מי ואיך‬:10-11 ‫שיעורים‬


Gastil, J (2008). Political communication and deliberation. Los Angeles: SAGE Publications.
320.014 GAS (1157701)

Williams, J. A. (2005). On the popular vote. Political Research Quarterly, vol. 58, no. 4, pp. 637-646.
‫כתב עת אלקטרוני‬

2 71-743-01 ‫ תיאוריה ופרקטיקה‬:‫ קמפיינים פוליטיים בארה"ב ובישראל‬/ ‫צוקר אורית‬-‫ד"ר גלילי‬
‫ סיקור אסטרטגי‬:‫ הפוליטיקה כמשחק‬:12-13 ‫שיעורים‬
Scammell, M. and Langer, A. (2006). Political advertising: why is it so boring? Media, Culture &
Society, vol. 28, no. 5, pp. 763-784.
‫כתב עת אלקטרוני‬

De Vreese, C. H. and Elenbaas, M. (2008). Media in the Game of Politics: Effects of Strategic
Metacoverage on Political Cynicism. The International Journal Of Press/politics, vol. 13, no. 3, pp.
285-309.
‫כתב עת אלקטרוני‬

3 71-743-01 ‫ תיאוריה ופרקטיקה‬:‫ קמפיינים פוליטיים בארה"ב ובישראל‬/ ‫צוקר אורית‬-‫ד"ר גלילי‬

Rate