BAB 14: PROMOSI

14.1 Pengenalan Promosi
a. b. Definisi Promosi Objektif Promosi i. Menyampaikan Maklumat ii. Meningkatkan Jualan iii. Menstabilkan Jualan iv. Memposisikan Produk v. Membina Imej

14.2 Kaedah-kaedah Promosi
a. Kaedah-Kaedah Promosi i.Pengiklanan - Bentuk-bentuk pengiklanan (pengiklanan produk dan pengiklanan institusi ) - Media pengiklanan (media elektronik dan media cetak) ii.Jualan Peribadi iii.Promosi Jualan iv.Pemasaran Langsung v.Perhubungan Awam b.Kelebihan dan Kelemahan setiap satu kaedah

14.3 Paduan Promosi
a.Definisi Paduan Promosi b. Kepentingan Paduan Promosi Dalam Pemasaran

14.4 Strategi Promosi
a.Strategi Tarik b.Strategi Tolak

14.5 Asas Penentuan Paduan Promosi
a.Jenis Pelanggan b.Jenis Produk c.Kitaran Hayat Produk d.Kos

14.6 Perubahan Dalam Komunikasi Pemasaran
a.Persekitaran komunikasi yang berubah b.Komunikasi pemasaran bersepadu (IMC)

OBJEKTIF
1. 2. 3. 4. 5. 6. Memahami definisi dan objektif promosi Menganalisis kaedah-kaedah promosi dan kelebihan dan kelemahan setiap kaedah Memahami definisi paduan promosi dan kepentingan paduan promosi Mengaplikasi strategi tarik dan tolak Mengaplikasi asas penentuan paduan promosi Mengetahui persekitaran komunikasi yang berubah dan komunikasi pemasaran bersepadu

14.1 Pengenalan Promosi
a. Definisi Promosi
³Aktiviti-aktiviti yang memberitahu kebaikan produk dan memujuk pelanggan sasaran untuk membelinya.´ Kotler, ms 46 ³Promosi adalah komponen dalam campuran pemasaran yang menekankan teknik yang berkesan untuk menjual produk.´ Griffin and Ebert

b. Objektif Promosi
i.Menyampaikan Maklumat - Promosi memperkenalkan barangan atau perkhidmatan baru kepada orang ramai. - Promosi juga memberi penerangan tentang jenis barangan serta tempat mendapatkan barangan tersebut .

ii.Meningkatkan Jualan Memberikan maklumat tentang barangan perkhidmatan baru kepada pengguna.

atau

Memujuk serta mempengaruhi mereka membeli atau menggunakan/mencuba barangan dan perkhidmatan berkenaan. Promosi yang berkesan menyumbang kepada jualan barangan atau perkhidmatan itu bertambah. Malah, pengguna akan terus menggunakan barangan atau perkhidmatan itu (setia dan membuat belian ulangan). Hal ini akan menguntungkan peniaga.

iii.Menstabilkan Jualan
Promosi digunakan untuk menarik minat pelanggan supaya mahu membeli produk yang dijual terutama pada masa atau musim perniagaan lembab. Aktiviti promosi tertumpu kepada membuat tawaran tertentu bagi menggalakkan pembelian.

iv.Memposisikan Produk
Memainkan peranan yang penting untuk menyedarkan kepada pelanggan tentang kehadiran produk di pasaran. Mengutarakan sesuatu ciri yang berlainan, unik dan istimewa tentang produk tersebut supaya ia dapat menimbulkan suatu imej yang baik, menarik dan dapat memikat hati dan minat pengguna

v.Membina imej
Promosi yang berkesan dan meyakinkan dapat melariskan barangan atau perkhidmatan dan memberikan imej yang baik kepada produk dan pengeluarnya.

14.2 Kaedah-kaedah Promosi

a.Kaedah-Kaedah Promosi
i.Pengiklanan ³Suatu bentuk komunikasi yang bukan peribadi dan berbayar ditujukan kepada pihak-pihak tertentu melalui media massa iaitu bercetak atau elektronik seperti televisyen, radio, suratkhabar, majalah dan internet.´

Bentuk-Bentuk Pengiklanan a. Pengiklanan Produk Suatu bentuk komunikasi yang bukan peribadi dan berbayar ditujukan kepada pihak-pihak tertentu melalui media massa iaitu bercetak atau elektronik seperti televisyen, radio, suratkhabar, majalah dan internet untuk meningkatkan permintaan terhadap sesuatu produk. Digunakan untuk menyampaikan maklumat tentang produk yang dijual, memujuk dan mengingatkan sasaran pasaran mereka tentang kebaikan produk yang dimaksudkan. .

b. Pengiklanan institusi Suatu bentuk komunikasi yang bukan peribadi dan berbayar ditujukan kepada pihak-pihak tertentu melalui media massa iaitu bercetak atau elektronik seperti televisyen, radio, suratkhabar, majalah dan internet untuk meningkatkan imej sesebuah institusi dan produknya. Tujuan bukan untuk menjual sesuatu produk yang spesifik. Digunakan apabila terdapat produk drpd pelbagai kategori dalam sykt yg berbeza bersaing utk mendapatkan segmen pasaran yg sama. Cth: Petronas & Shell mempromosikan kesedaran pengguna terhadap isu persekitaran yang sihat dan bersih

Media Pengiklanan: Merupakan alat atau saluran pengiklanan yang biasanya menggunakan media massa iaitu media cetak dan media elektronik. a. i.  Media Cetak Suratkhabar Digunakan secara meluas oleh firma-firma perniagaan. Memberi liputan kepada sasaran pasaran mengikut kehendak dan perancangan pemasar. Terbahagi kepada 3 jenis (iklan kecil, iklan muka surat dan iklan ruangan)

ii. Majalah Media yang paling sesuai untuk mengiklankan barangan dan perkhidmatan yang ingin ditujukan kepada kumpulan pengguna yang tertentu.Contoh: Majalah WANITA sesuai untuk mengiklankan barangan dan perkhidmatan untuk wanita. Bayaran iklan bergantung kepada ‡ Saiz dan bentuk ruangan ‡ Saiz muka surat ‡ Penggunaan warna ‡ Kedudukan ruang iklan ‡ Saluran pengedaran media

iii. Pos Langsung Iklan melalui pos langsung disampaikan dalam bentuk risalah, katalog surat atau sampel kepada bakal pelanggan melalui pos. Iklan jenis ini adalah sesuai untuk menjual produk kepada kumpulan tertentu sahaja. Cth, Makro mengepos katalog syarikat ke rumah pelanggan

iv. Peragaan Luaran Pengiklanan yang menggunakan medium dalam bentuk papan iklan, poster, iklan-iklan di bas dan teksi serta ³skywriting´ Cth, Ikea memasang belon gergasi dengan nama syarikatnya

b. Media Elektronik i.Televisyen Iklan di televisyen disampaikan melalui penglihatan dan pendengaran. Iklan di televisyen diselitkan di antara rancangan untuk menarik perhatian penonton. Pengiklan juga boleh menaja sesuatu rancangan televisyen. ii. Radio Radio menyampaikan iklan menerusi suara dan bunyi. Iklan di radio diselitkan di antara rancangan untuk menarik perhatian pendengar. Cth, iklan untuk produk-produk IKS di stesen radio tempatan

Kelebihan dan Kelemahan Media Pengiklanan Media Kelebihan 1. Fleksibel, 2. Menepati waktu, 3. Liputan pasaran baik, 4. Penerimaan meluas, 5. Kepercayaan tinggi, 6. Kos rendah Kelemahan 1.Jangka hayat pendek, 2.kualiti pengeluaran semula yang tidak baik, 3. pemindahan pembacaan audien yang kecil

Suratkhabar

Majalah

1. Pemilihan geografi dan 1. Kos yang tinggi, demografi yang tinggi, 2. masa penyediaan 2. kredibiliti dan prestij, panjang 3. jangka hayat yang lama, 4. pemindahan pembacaan baik

Kelebihan dan Kelemahan Media Pengiklanan Media Televisyen Kelebihan Kelemahan

1. Liputan pasaran massa baik, 1.Kos tinggi, 2. menarik perhatian 2.pemilihan audien rendah 3. Kos per audien rendah 1.Pemilihan geografi dan demografi yang tinggi, 2.kos rendah 1.Hanya audio, 2.Perhatian yang rendah

Radio

Pos Langsung

1.Pemilihan audien yang tinggi, 1. Kos tinggi 2.fleksibel, 3.tiada persaingan, 4. personalisasi 1.Kos tidak mahal, 2.fleksibel 1. Mesej terhad

Peragaan Luaran

ii. Jualan Peribadi
Persembahan peribadi oleh tenaga jualan firma untuk tujuan untuk membuat jualan serta membina hubungan pelanggan (Kotler) atau Usaha peribadi untuk mempengaruhi dan memujuk pelanggan yang mempunyai prospektif untuk membeli sesuatu produk. Melibatkan: layanan jurujual di kedai lawatan penjual ke rumah / syarikat Kebaikan: pengguna dapat maklumat dengan jelas, boleh mencuba dan memberi maklumbalas segera. Contoh: syarikat insuran/broker tanah/broker saham dan Avon Ciri-ciri produk : Produk beli belah Barang-barang industri Barang mewah

iii. Promosi Jualan 
Definisi: merujuk kepada penawaran insentif jangka pendek untuk menggalakkan pembelian atau jualan produk. Contoh alat-alat promosi jualan i.Kupon sijil yang memberikan sesuatu penjimatan kepada pengguna, ii.Rebat/Tawaran pulangan tunai - kupon dalam bentuk pengurangan harga jualan yang diberi kepada pembeli yang menunjukkan bukti pembelian sesuatu produk untuk menggalakkan pembelian. Cth, pembelian komputer Dell dapat rebat tunai RM100 iii.Sampel tawaran suatu jumlah percubaan tertentu sesuatu produk

iii. Promosi Jualan
iv.Hadiah ± Satu barangan percuma yang diberikan apabila membeli sesuatu produk v.Pemberian mata atas pembelian ± Pemberian mata ganjaran kesetiaan dan boleh ditukar kepada barangan apabila mencapai mata tertentu vi.Diskaun jualan - Harga tawaran yang lebih rendah dari harga asal. viii.Pertandingan ± Pengguna bersaing untuk mendapatkan hadiah yang ditawarkan ix.Premium ± barangan yang ditawarkan secara percuma atau harga rendah sebagai insentif untuk membeli

iii. Promosi Jualan

Tujuan promosi jualan: Meningkatkan jualan jangka pendek Membantu membina syer pasaran jangka panjang Meningkatkan kesedaran jenama Membentuk jualan tanpa dirancang Menggalakkan pengguna mencuba produk baru Menggalakkan belian ulangan Memberi pilihan yang banyak kepada pengguna. Memberi ganjaran kepada pengguna setia

iv. Pemasaran Langsung
‡ Merupakan komunikasi secara langsung dengan pengguna individu yang telah disasarkan dengan teliti untuk memperolehi respon segera. Ia membenarkan pemasar memfokus secara berkesan ke atas sub pasaran dengan menawarkan keluaran yang seragam yang memenuhi keperluan segmen pasaran dengan lebih baik Mewujudkan hubungan baik dan berterusan dengan pelanggan. Bentuk-bentuk komunikasi pemasaran langsung: i. Jualan bersemuka ii. Pemasaran mel langsung iii. Pemasaran katalog iv. Pemasaran mel-elektronik v. Pemasaran-tele vi. Pemasaran televisyen respon langsung (DRTV) vii. Pemasaran kiosk viii. Pemasaran atas-talian (online)

‡

‡ ‡

v. Perhubungan Awam 
Merujuk kepada membina hubungan baik dengan pelbagai pihak awam syarikat dengan mewujudkan publisiti serta imej korporat yang baik dan menangani sebarang khabar angin, cerita serta peristiwa yang tidak baik. Tujuan : Mendapat publisiti yang sihat / positif Membina imej korporat yang berprestij Menghapuskan khabar angin 

Jenis:
i. Hubungan akhbar/wakil akhbar Mencipta dan menempatkan maklumat berharga dalam media berita untuk menarik perhatian pada seseorang dan produk ii. Publisiti produk Memberi publisiti kepada sesuatu produk spesifik iii.Perhubungan awam Membina dan mengekalkan hubungan nasional serta komuniti tempatan iv. Lobi Membina dan mengekalkan hubungan dengan pihak pegawai perundangan dan kerajaan untuk mempengaruhi undang-undang dan peraturan v.Hubungan pelabur Membina dan mengekalkan hubungan dengan pemegang saham dll dalam komuniti kewangan vi. Pembangunan Membina dan mengekalkan hubungan dengan penderma atau ahli-ahli organisasi bukan untung untuk mendapat sokongan kewangan atau sukarelawan

Kelebihan dan Kelemahan Kaedah Promosi
Jenis Pengiklanan Kelebihan ‡ Fleksibel, ‡ Kepercayaan tinggi ‡ Maklum balas segera, ‡ Bersifat peribadi ‡ Komunikasi 2 hala ‡ Produk dapat dilihat, dicuba dengan segera ‡ Wujudkan jualan segera, ‡ Galakkan penggunaan semula ‡ Kesedaran pengguna tinggi Kelemahan ‡Persaingan tinggi (tv) ‡Masa menunggu lama (mjlh) ‡Kualiti cetakan rendah (akhbar ) ‡Kos melatih jurujual tinggi ‡Kos per pengguna tinggi ‡Maklumat tidak seragam antara ‡Kerahsiaan rendah

Jualan Peribadi

jurujual

Promosi Jualan

‡ Kos tinggi, ‡ Liputan rendah ‡ Salah tanggapan terhadap kualiti produk syarikat ‡ Tempoh promosi singkat ‡ Liputan rendah (internet) ‡ Salah memilih pasaran sasar ± melibatkan kos ‡ Pengguna mengabaikan maklumat (junk mail) ‡ Kurang kawalan ‡ Mesej tidak konsisten ± antara kakitangan

Pemasaran Langsung

‡ Menjimatkan masa, ‡ Membina hubungan berterusan dgn pengguna

Perhubungan Awam

‡ Menaikkan imej syarikat dan reputasi ‡ Kos rendah berbanding pengiklanan (kadangkala percuma)

14.3 Paduan Promosi
a. Definisi Paduan Promosi: -Ialah gabungan alat-alat pengiklanan, jualan peribadi, promosi jualan dan perhubungan awam yang digunakan oleh syarikat dalam melaksanakan objektif pengiklanan dan pemasaran.

b. Kepentingan Paduan Promosi i. Mencapai sasaran dengan cekap dan berkesan ii. Menganggarkan perbelanjaan untuk promosi

14.1 Strategi Promosi
a. Strategi Menarik ³Aktiviti promosi yang dilakukan oleh pengeluar secara besar-besaran dengan memfokuskan kepada pengguna akhir untuk menghasilkan permintaan yang tinggi.´ ‡ Kaedah promosi di gunakan: pengiklanan dan promosi jualan secara agresif ‡ Pengeluar mengharapkan pembeli akan pergi sendiri ke kedai untuk dapatkan produk

Rajah Strategi Menarik

Pengeluar
Permintaan Aktiviti-aktiviti pemasaran pengeluar (pengiklanan pengguna, promosi jualan dll

Peruncit dan Pemborong
Permintaan

Pengguna

14.4 Strategi Promosi
b. Strategi Menolak ‡ Pengeluar menggunakan ahli dalam saluran pengedaran itu sendiri seperti pemborong dan peruncit sebagai perantara / pengedar untuk mempromosikan produk tersebut kepada pengguna. ‡ Pengeluar memberikan diskaun niaga, komisyen dan kemudahan kredit kepada mereka dengan harapan pemborong dan peruncit akan membantu menolak / memperkenalkan produknya ke dalam pasaran ‡ Mengurangkan kos ± pengedar bantu mempromosikan produk : jualan peribadi

Rajah Strategi Menolak
Pengeluar
Aktiviti-aktiviti pemasaran pengeluar (jualan peribadi, promosi perdagangan dll)

Peruncit dan Pemborong
Aktiviti-aktiviti pemasaran penjual semula (jualan peribadi, pengiklanan, promosi jualan dll)

Pengguna

14.5 Asas Penentuan Paduan Promosi
a. Jenis pelanggan
‡ ‡ ‡ Media pengiklanan yang dipilih bergantung kepada kumpulan yang bakal menggunakan barangan atau perkhidmatan. Contoh: iklan minyak wangi yang ditujukan kepada kaum wanita sesuai diiklankan dalam majalah WANITA . Pendekatan promosi juga berbeza mengikut jenis pelanggan ( pengguna akhir, industri) Contohnya: Promosi jualan untuk pengguna akhir : Pemberian kupon, sample, rebat, diskaun, peraduan, hadiah dalam amaun yang kecil Promosi jualan untuk pengguna industri berbentuk pemberian papan tanda dan rak peragaan secara percuma, diskaun niaga yang besar, demonstrasi dan peraduan dan hadiah yang bernilai besar

‡ ‡

14.5 Asas Penentuan Paduan Promosi
b. Jenis Produk
‡ Jenis dan sifat barangan adalah faktor penting bagi pemilihan media pengiklanan. ‡ Kesemua elemen paduan promosi sesuai digunakan untuk mempromosikan produk pengguna, tetapi produk industri biasanya dipromosikan melalui jualan peribadi. ‡ Contoh : ada barangan sesuai dipamerkan seperti barang-barang teknikal dan barang-barang elektronik. ‡ brgn pengguna sesuai menggunakan pengiklanan majalah / tv.

14.5 Asas Penentuan Paduan Promosi
c. Kitaran Hayat Produk
‡ Komposisi paduan promosi juga boleh berubah, bergantung kepada tahap produk dalam kitaran hayat produk contohnya : i. Pengenalan : Pemasar memberi maklumat untuk menyedarkan kewujudan produk dan minat untuk mencuba dengan memberikan µsampel¶ ii. Pertumbuhan : Bina kepekaan dan menggalakkan belian ulangan iii. Kematangan : Mewujudkan kesetiaan jenama dan pemposisian produk iv. Kemerosotan : Mengembalikan kepercayaan dan kekalkan pelanggan setia

‡

14.5 Asas Penentuan Paduan Promosi
d. Kos promosi
‡ Kos sesuatu kaedah promosi juga menjadi asas penentu kepada pemilihan kaedah promosi yang bakal digunakan. ‡ Pengiklanan melalui televisyen mungkin sangat sesuai untuk barangan kanak-kanak, tetapi bebanan kos yang tinggi mungkin menyebabkan pemasar memilih kaedah yang lebih murah seperti di suratkhabar. ‡ Oleh itu, pemasar harus mengenal pasti pulangan terhadap kos yang perlu dibelanjakan untuk sebarang bentuk promosi yang bakal digunakan

14.6 Perubahan Dalam Komunikasi Pemasaran
a) Persekitaran Komunikasi Yang Berubah. - Terdapat dua faktor yang mengubah komunikasi pemasaran pada hari ini. i) Pasaran massa yang mengalami pemecahan menyebabkan para pemasar membentuk program pemasaran tertumpu. - Bertujuan untuk membina hubungan rapat dengan pelanggan dalam pasaran mikro yang lebih sempit. ii) Kemajuan yang pesat dalam teknologi maklumat telah mempercepatkan pergerakan ke arah pemasaran tersegmen. - Ia membantu pemasar mengesan keperluan pelanggan dengan lebih tepat. - Ia membekalkan cara-cara komunikasi baru untuk menghubungi segmen-segmen pengguna yang lebih kecil dengan mesej yang lebih spesifik.

14.6 Perubahan Dalam Komunikasi Pemasaran

b) Komunikasi Pemasaran Bersepadu (Integrated Marketing Communication) - Syarikat akan mengintegrasi dan menyelaraskan sepenuhnya saluran komunikasinya (pengiklanan media massa, jualan peribadi, promosi jualan, perhubungan awam, pemasaran langsung dan lain-lain) untuk menyampaikan mesej yang jelas, konsisten dan persuasif berhubung dengan organisasi dan produknya. - IMC membina satu identiti jenama yang kukuh dalam pasaran melalui pengukuhan kesemua imej dan mesej yang dimiliki. - Syarikat perlu melantik seorang pengarah komunikasi pemasaran iaitu pihak yang mempunyai tanggungjawab menyeluruh terhadap usaha komunikasi syarikat.