ANG SEKTOR NG AGRIKULTURA

 Ang sektor ng agrikultura ay isa sa mga pinakamahalagang sektor ng ekonomiya ng bansa. Ang sektor na ito ang siyang nagtutulung-tulong upang matugunan ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao.

 Masasabi natin na ang pagunlad ng bansa ay nakasalalay sa pagpapalago ng industriya ngunit hindi nangangahulugan na hindi mahalaga ang agrikultura sa pag-unlad ng pambansang ekonomiya. .

 KONSTITUSYON NG PILIPINAS (1986): Dapat itaguyod ng Estado ang industriyalisasyon at pagkakataon na makapaghanapbuhay ang lahat batay sa mahusay na pagpapaunlad ng pagsasaka at repormang pansakahan (Artikulo XII Seksiyon 1) .

 Ang maunlad na agrikultura ay nakapagbibigay ng sapat na hilaw na materyales at napapagkunan ng pondong ipon upang ipantustos sa gawain sa industriya. . ang maunlad na agrikultura ay magsisilbing matibay na pundasyon ng industriyalisasyon. Samakatuwid.

ANG AGRIKULTURA .

.

.

.

. Ang klima rin ay may malaking impluwensiya sa agrikultura. Ang uri ng halaman na itinanim sa isang lugar ay nakadepende sa klima ng isang bansa dahil may mga pananim na hindi lumalago o nabubuhay sa maiinit na lugar at may hindi din nabubuhay sa malalamig na lugar.

Sa Malalamig na Lugar .

Sa Kabundukan Sa Maiinit na Lugar .

at pagmimina. .ANG MGA BUMUBUO SA SEKTOR NG AGRIKULTURA  Ang sektor ng agrikultua ay binubuo ng paghahalaman. pangingisda. pag-aalaga ng hayop. paggugubat.

Paghahalaman .

Pangingisda .

Pag-aalaga ng Hayop .

Paggugubat .

Pagmimina .

 ang sektor ng agrikultura ay may malaking kontribusyon sa kabuuang pambansang kita. at halos mababa pa sa 1% ang pangangahoy. 20% sa pangingisda. 79. Ayon sa naitala sa NSCO. .36% ang bahagi na naiambag ng pagsasaka.

Pinagkukunan ng pagkain o kabuhayan ang mga bansang hindi nabibigyan ng mayamang lupa. . tubig at magandang klima ay maaaring magdulot ng matinding suliranin sa pagkain.KAHALAGAHAN NG SEKTOR NG AGRIKULTURA 1.

. Ito ay payak o simple kung ihahambing sa gawaing industriya.2. Pinagmulan ng hanapbuhay o empleo hindi kinakailangan ang masusing pagsasanay para lang maging mahusay sa gawaing agrikultural.

Nagsisilbing pamilihan ng mga produkto sa sektor ng industriya upang lalong mapaunlad ang produksiyon sa sektor ng agrikultura. . kailangan nila ang imbensiyon o makinarya sa industriya.3. Ang sektor ng agrikultura ang konsyumer ng produkto ng sektor ng industriya.

4. Pinagmumulan ng hilaw na materyal ang sektor ng agrikultura ang nagsisilbing suplayer ng mga hilaw nasangkap sa sektor ng industriya. Ipinoproseso ito upang maging bagong produkto. .

asukal. kape atbp. Ang nakatutulong sa paglaki ng salaping dolyar ng Pilipinas at kita panlabas ng bansa. .5. Pinagkukunan ng kitang panlabas o salaping dolyar ang mga produktong tulad ng abaka. tabako.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful