You are on page 1of 19

TRNG I HC CNG NGHIP TP HCM KHOA CNG NGH HA HC TIU LUN MN: PHN TCH CNG NGHIP

PHN TCH MU XT CNG NGHIP (NaOH V Na2CO3, NaClO3) GVGD: Trn Nguyn An Sa SVTH: Vn Th Kim Vn MSSV: 09163941 Lp: HPT5

NI DUNG

Tng quan v xt trong cng nghip

Phn tch mu xt cng nghip (NaOH v Na2CO3, NaClO3)

Tng quan v xt trong cng nghip


Xt c sn xut bng phng php in phn dung dch NaCl bo ho. Thng in phn c mng ngn gia cc m vi cc dng, thu c hidro cc m,Cl2 cc dng v NaOH trong thng in phn. Xt dng : sn xut x phng cht ty ra,bt git, t nhn to, giy, du m Cc ch tiu nh gi cht lng sn phm: Hm lng NaOH, tng lng bazo v Na2CO3 trong mu xt cng nghip. Hm lng NaClO3 trong mu xt cng nghip. Hm lng NaCl trong mu xt cng nghip. Hm lng Na2SO4 trong mu xt cng nghip

Phn tch mu xt cng nghip (NaOH v Na2CO3, NaClO3)

Phn tch NaOH, tng lng bazo v Na2CO3 trong mu xt cng nghip

Phn tch NaClO3 trong mu xt cng nghip

Phn tch NaOH, tng lng bazo v Na2CO3 trong mu xt cng nghip

Phm vi p dng Nguyn tc

Tm tt quy trnh phn ng Cng thc tnh ton Cc lu trong quy trnh

Phm vi p dng

TCVN 3795 83: phng php xc nh hm lng natri hydroxit, tng lng bazo v natri cacbonat (Na2CO3) Tiu chun ny quy nh phng php chun xc nh natri hydroxit vi hm lng ln hn 10%, tng lng bazo trn 10% v natri cacbonat trong khong 0,1% n 3%

Nguyn tc

Xc nh hm lng Xc nh hm lng NaOH NaOH

Xc nh hm lng bazo v Na2CO3

Dng dd HCl chun tng lng bazo vi ch th MO. Hm lng NaOH = tng hm lng bazo hm lng Na2CO3

Dng dd HCl chun mu th vi ch th PP, MO. S chuyn mu theo ch th PP ng vi lng NaOH v 1/2 lng Na2CO3. S chuyn mu theo ch th MO ng vi 1/2 lng Na2CO3 cn li

Tm tt quy trnh phn tch

Xc nh tng hm lng bazo v Na2CO3

Xc nh hm lng NaOH

Quy trnh phn tch xc nh tng hm lng bazo v Na2CO3


25 ml dd mu 20ml H2O 3 git PP
0,1%

Chun bng HCl 1N n mt mu (Va)

25 ml dd mu 3 git PP 20ml 0,1% H2O Chun bng HCl 1N n Vb= Va 0,5ml dng li
Chun bng HCl 0,1N n khi mt mu (V1) 2 git MO Chun bng HCl 0,1N n khi chuyn sang mu cam (V2)

Quy trnh xc nh hm lng NaOH


25 ml dd mu

2 git MO 0,1%

Chun bng dd HCl 1N n khi dd t mu vng sang mu da cam

Kt qu

Lp li hai ln th nghim, ghi cc th tch HCl tiu tn t tnh ra % NaOH c trong mu

Cng thc tnh ton


Tng lng bazo quy v %NaOH Tnh % Na2CO3 (X2) Tnh % NaOH (X3)

Trong : V1: th tch HCl tiu tn khi chun vi ch th PP V2: th tch HCl tiu tn khi chun vi ch th MO 0,04: lng NaOH tng ng vi 1ml HCl 1N

Cc lu trong quy trnh


Dung dch kim rt d hp th kh CO2 t khng kh nn cn phi chun ngay v nhanh dung dch cn phn tch, trnh lc nhiu Nc ct s dng phi l nc ct tinh khit hoc nc ct khng cha CO2 Axit HCl dng phi c nng l 1N hoc 0,1 N ch khng c dng HCl vi nng 0,01N v lc ch th MO khng th s dng c.

Phn tch NaClO3trong mu xt cng nghip

Phm vi p dng Nguyn tc v phng trnh phn ng

Tm tt quy trnh phn ng Cng thc tnh ton

Phm vi p dng
. TCVN 3798 83: phng php xc nh natri clorat Tiu chun ny quy nh phng php xc nh hm lng natri clorat (NaClO3) t 0,01% n 1%

Nguyn tc v phng trnh phn ng


Dng dung dch natri thiosunfat (Na2S2O3) vi ch th h tinh bt chun lng iod gii phng ra khi thm kali iodua vo mu th. im tng ng nhn c khi dd mt mu xanh. Phng trnh phn ng chun ClO3- + 6Br + H+ Br2 + 2II2 + S2O33Br2 +Cl- +4H2O 2Br- + I2 S4O6- + I-

Tm tt quy trnh phn ng


25ml dd mu

1g KBr

30 ml HCl

Trung ha

Chun bng dd 2ml h tinh bt Chun n Na2S2O3 n khi khi dd mt mu dd mu vng nht tm xanh

10 ml KI + 100 ml H2O

Kt qu

Mu trng c tin hnh song song vi mu th c cng thuc th v iu kin nh mu th nhng thay 25 ml dd mu bng 25 ml nc ct

Cng thc tnh ton


Hm lng natri clorat (X1) tnh bng phn trm theo cng thc

Ti liu tham kho


TCVN 3795 83: phng php xc nh hm lng natri hydroxit tng lng bazo v natri cacbonat (Na2CO3) TCVN 3798 83: phng php xc nh natri clorat

Thank You!
L/O/G/O

Click to edit Master subtitle style