You are on page 1of 40

WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 22 - 30 mei 2013
05 33 35
Gekleurde linten sieren de stad Feestelijk jubileum Auris Taalplein Gouda Open dag jubilerend Kinderdagcentrum
IJsselregatta op de
Hollandsche IJssel
Gouda Waterstad organiseert zaterdag
1 juni voor de tweede keer de IJsselregatta
op de Hollandsche IJssel. Burgemeester Milo
Schoen maker zal om 13.00 uur het eerste
startschot lossen; daarna volgen er in totaal
zeventien wedstrijden. Rond 16.30 uur is de
finale.
Veertien teams van acht mannen en vrouwen in
ranke Chinese drakenboten strijden in een wed-
strijdbaan van 200 meter. De peddelaars wor-
den daarbij opgezweept door de trommelaar
van het team, die zal proberen het peddeltempo
te versnellen om zo de snelheid van de draken-
boot op te voeren. De teams zijn afkomstig van
bedrijven, verenigingen, sportclubs, medewer-
kers van de gemeente, politieke partijen en de
Gouderakse brandweer. De teams strijden de
hele zaterdagmiddag om de hoogste plaats op
het podium. Het team van Mokveld-Valves
zal zijn titel van 2012 verdedigen. Het belooft
volgens de organisatie een mooi spektakel te
worden dat vanaf de Veerstal/IJsselkade goed
is te volgen. Tussen de bedrijven door zal shan-
tykoor West-Zuidwest het publiek in de juiste
sfeer brengen.
Lange Tiendeweg 73, GOUDA, 0182 - 785 931
gouda@usedproducts.nl - usedproducts.nl/gouda
31
1001 duurzaam gebruikte
goederen MET GARANTIE!
Dagelijks wisselende voorraad!
Inruilmogelijkheid!
P!
INKOOP VERKOOP TERUGKOOP
USED PRODUCTS
KOO
Zie onze advertentie in deze krantI

Kunstpuntgouda
De laatste keer aan
de WESTHAVEN…
Tot ziens in de
Garenspinnerij!
O
pen huis:
1 juni
www.kunstpuntgouda.nl
NU OF NOOIT
Wegens grote inkoop voorlopig geen 60% invoerhefhng op
ZONNEPANELEN
Wij kunnen nu nog een compleet pakket leveren voor maar
C 335,- per paneel. Terugverdientijd ca. 5 jaar.
Nobel bodegraven
0172 - 616 562
HCS Gouda
06 - 163 678 19 Acht er will enseweg 31, Gouda, T 0182 - 58 13 37, www.lifeandgarden.com
A.S. ZONDAG OPEN
van 10.00 tot 17.00 uur
DONDERDAG 30 EN VRIJDAG 31 MEI
tot 21.00 uur open
SLA JE SLAG DAGEN
31 mei t/m 3 juni a.s.
Zie de advertentie in het hart
van deze krant!
www.sla-je-slag-dagen.nl
· Lovor|ng on montago van a||o soorton g|as.
· Ook voor hardg|azon douron, douchodouron,
schu|fdouron on koukonachtorwandon.
Bozook onzo showroom
Oostpo|dorwog 1 to Moordrocht
1o|ofoon: 01B2-37bb02
www.GLA5HANDLLOvLÞD|JK.NL
¶QQ§¿¿Q¿¿
¿QQ§¿§g
Vakantiebezorgers
voor de periode juli en augustus
Download het aanmeldformulier:
www.dekrantvangouda.nl
Of haal het formulier af:
Crabethstraat 38-D in Gouda
OOSIHAVEN 54
.
IEL. 0182 - 51óºº8
GObDA©DEHbIIEN8EMIDDELAAk.NL
EkIkObWD
OOkDELIG
EkNIEbWEND
N8EMIDDELAAk.NL
DD
ÉÉN
VA
ST
LA
A
G
TA
RIEF

6
9
5
,-
INCL. BTW
Sinds dinsdagavond 28 mei lopen weer vele
kinderen mee aan de 54e Goudse Jeugdavond-
vierdaagse. In verband met werkzaamheden
in de stad zijn sommige routes iets aangepast.
Ook de route van de intocht op vrijdag 31 mei
is vanaf het Bolwerk iets aangepast. De intocht
begint vrijdag 31 mei om 19.30 uur en ook dit
jaar zorgen verschillende muziekverenigingen
voor de muzikale omlijsting. Zie voor de meest
actuele routes www.jeugdavondvierdaagse.nl
(Foto: Nick Duijnstee)
Intocht Jeugdavondvierdaagse
Veertien teams strijden zaterdag tegen elkaar op de Hollandsche IJssel.
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
Spreadpagina Dupree
Zie het hart van de krant
Busyness
Uitneembare bijlage
2 ADVERTENTIE
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Snel uw werkplaatsafspraak inplannen, online schade melden, hulp onderweg, snel zakelijk een auto huren, hulp bij pech, vind uw
nieuwe of gebruikte auto in de online showroom, nieuws en aanbiedingen, dashboardlampjes, doe het zelf tips, en meer...
Ga met uw smartphone naar www.vanbeynum.nl en ontdek uw gemak!
Van Beynum Moordrecht B.V.
Grote Esch 60
2841 MJ MOORDRECHT
Telefoon 088-02 07 100
Correspondentieadres:
Postbus 82
2800 AB GOUDA
info@vanbeynum.nl
www.vanbeynum.nl
Van Beynum Woerden B.V.
Leidsestraatweg 132
3443 BZ WOERDEN
Telefoon 088-02 07 600
Van Beynum Gouda B.V.
Burg. Van Reenensingel 117
2803 PA GOUDA
Telefoon 088-02 07 200
De Van Beynum App!
Gemakkelijk, eenvoudig en altijd binnen handbereik!
Scan de QR-code en
ontdek het gemak!
Geschikt voor elke smartphone
Gemak, eenvoud en binnen handbereik
Gemak, eenvoud en binnen handbereik
Scan de QR-code e
ontdek het gemak!
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Afgelopen week presenteerde het college
van B&W de voorjaarsnota 2014-2017, een
blik in de financiële toekomst van Gouda.
Tegelijkertijd werd ook de eerste begrotings-
wijziging voor 2013 neergelegd: hoe is het
jaar 2013 tot nu toe financieel verlopen.
Even de feiten en cijfers op een rijtje: in ok-
tober 2012 werd een positieve begroting voor
2013 aan de provincie aangeboden met een
positief saldo van bijna 300.000 euro. Ook
was er een positief meerjarenperspectief, wat
bleek uit de programmabegroting tot 2016.
In april 2013 is er dan de jaarrekening 2012,
die ook met een positieve begroting was ge-
start, maar het jaar afsluit met een tekort van
2,5 miljoen. Nu is er dan de eerste begro-
tingswijziging van 2013 met een tekort van
2,7 miljoen, voor 1,6 miljoen veroorzaakt door
doorgeschoven kosten uit 2012. Maar dan is
er nog altijd 1,1 miljoen aan niet verwachte
tegenvallers waarvoor een oplossing nodig is.
Bezuinigingen
Met deze feiten komt nu de voorjaarsnota
2014-2017, waarbij er over de hele periode
extra bezuinigd moet gaan worden. Doen
de gemeente dat niet, dan is er voor alle
jaren een structureel tekort voor 2014 van
1,4 miljoen en de overige jaren van 5 miljoen.
Opvallend detail is dat vanaf 2014 er een nieuw
college na de gemeenteraadsverkiezingen aan-
treedt. Voor 2013 verwacht wethouder Hans
van den Akker toch nog een positief resultaat.
Voor 2014 moet als eerste 2,3 miljoen wor-
den bezuinigd, waarvoor inmiddels met de
gemeenteraad een discussie is gestart over de
methode: het zogenaamde Goudse model. Op
www.gouda.nl is in de voorjaarsnota te lezen
hoe en op welke terreinen de bezuinigingen
voor de komende jaren gaan komen.
Voorstel
Voor de 2,3 miljoen aan bezuinigingen in
2014 ligt een voorstel klaar: 0,5 miljoen op
sociale posten, onder meer de thuiszorg;
0,8 miljoen op minder of uitgesteld onder-
houd van openbaar gebied; 0,5 miljoen denkt
de gemeente door betere bedrijfsvoering te
besparen en 0,5 miljoen inkomsten uit ver-
hoging van precariorechten voor leidingen en
kabels. Toch blijft de gemeente naar de bur-
gers positief: bij de uitgangspunten voor de
bezuinigingen staat onder meer dat de lasten
niet verder omhoog gaan dan afgesproken, dat
het armoedebeleid in tact blijft en dat voor-
zieningen op gebied van sociaal, cultureel en
sportgebied voldoende blijven. De uitdagin-
gen voor de gemeenteraad en het college van
B&W zijn talrijk: eerst het tekort 2013 oplos-
sen, dan het realiseren van de voorjaarsnota
met alle positieve uitkomsten. En dan ook
nog de uitgangspunten, zoals genoemd, geen
geweld aan doen. Alle reden om deze dis-
cussie in de gemeenteraad als burger, voor
wie dit allemaal bedoeld is, te volgen. Zie
www.gouda.nl
Door Theo Lucas
Goudse oud-volleybalster Ingrid
Visser in Spanje dood gevonden
Via de voorjaarsnota moet de gemeente 31,4 miljoen euro besparen in de jaren 2014 tot 2017.
Voorjaarsnota:
zicht op betere tijden?
Stadswandeling Korte Akkeren
Foto’s kinderkroning nog ophalen
Hennepkwekerij
Reeuwijk
De historische vereniging van Gouda organi-
seert ieder jaar een gratis stadswandeling.
De afgelopen jaren hebben misdaad & straf,
ziekte & gezondheid en ambachten centraal ge-
staan. Dit jaar, op 1 juni, maken ze een wande-
ling door Korte Akkeren. Deze wijk komt ook
aan de orde in het Straatnamenboek dat de histo-
rische vereniging uitbrengt. Aanmelden voor de
wandeling kan via mirandavanelswijk@gmail.
com. Meer informatie staat op www.diegoude.nl
onder Activiteiten – Stadswandelingen.
Tijdens de ‘Kinderkroning’ vorige maand op de Markt, maakten fotografen mooie portretten van
de prinsen en prinsessen. Deze foto konden alle kinderen op 11 mei ophalen bij ‘t Bakhuys aan de
Markt 3. Nog niet alle portretten zijn opgehaald. Dit kan nog en er wacht dan bovendien een leuke
verrassing.
MBO-scholen moeten alleen opleidingen aanbieden die aan-
sluiten op de vraag vanuit bedrijfsleven en overheid.
Toelichting
Ondanks de crisis kiezen mbo-scholieren nog vaak voor
een opleiding met weinig vooruitzichten op werk. Het gaat
om vage opleidingen zoals ‘communicatiemedewerker’ en
‘evenementenorganisatie’.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Een verbod om aan jongeren onder de achttien een mobiel
abonnement te verkopen werkt niet in de praktijk.
Stelling van de Week
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Het lichaam van oud-volleybalinternational
Ingrid Visser is zondagavond samen met het
lichaam van haar vriend Lodewijk Severein
gevonden in het Spaanse dorp Alquerías, na-
bij de stad Murcia. De op 4 juni 1977 in Gouda
geboren oud-volleybalster groeide in de afge-
lopen twee decennia uit tot één van de beste
speelsters ter wereld.
Visser en haar partner verbleven in Murcia
waar ze dinsdagochtend 14 mei voor het laatst
gezien zouden zijn in Hotel Churra-Vistalegre.
Nadat zij niet bij afspraken kwamen opdagen,
alarmeerden familieleden de politie. Na een
zoekactie werd een week later de huurauto van
het stel gevonden. Zaterdag 25 mei werd in
Valencia voormalig manager van volley-
balclub CAV Murcia 2005 Juan Cuenca
Lorente opgepakt in verband met de ver-
dwijning van Visser en Severein. Hij leidde
de politie naar een locatie waar de licha-
men van het stel lagen. Zondag 26 mei vond
de politie de stoffelijke resten van een van
de vermisten en al snel volgde de vondst
van het tweede lichaam. Volgens Spaanse
media werden kort daarop twee Roemenen aan-
gehouden in Valencia.
1ondortsproknjk 8uchmon neemt noq nieuwe
ponënten oon! £r is een kindertondorts oonwetiq.
8ent u op toek noor
een nieuwe tondorts?
Zle onze lnLerneLslLe:
www.tondortsproknjkbuchmon.n/
Cf bel: 0182 - 317 602
76,0 % Eens
16,0 % Oneens
8,0 % Geen mening
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -huis
in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen, Bode-
graven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en op
verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x) en
Gouda (5x). Meer info: www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
De politie heeft dinsdag 28 mei een hennep-
kwekerij in een woning aan de Rietgors in
Reeuwijk aangetroffen en ontmanteld.
In de kwekerij stonden 87 planten en vermoe-
delijk was er al een keer eerder hennep geoogst.
De politie kwam de kwekerij op het spoor na
een tip via Meld Misdaad Anoniem. De poli-
tie heeft na de melding direct vooronderzoek
verricht waarna dinsdag in de woning werd
gekeken. De politie moet de bewoner van de
woning nog spreken over de kwekerij. Hij
wordt ook verdacht van diefstal van de stroom.
Het energiebedrijf zal hiervan aangifte doen.
De politie doet verder onderzoek. Wie ver-
moedt dat er bij hem of haar in de buurt een
hennepkwekerij is, wordt verzocht de politie
te bellen via 0900 - 8844 of Meld Misdaad
Anoniem, 0800 - 7000. Hennep telen is een
misdrijf en dus strafbaar.
Lange Tiendeweg 41-43 • Tel. 0182-512593 • www.banketbakkerijherfst.nl
Deze week
voor € 6.95
Met gevuld met vruchtjes
bierkoekjes afgewerkt
met marsepein.
Chipolata schni
Bekijk ook onze
nieuwe website!
4 ADVERTENTIE
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Coop
verse filet
Américain
150 gram vers verpakt
van 2.19
Knorr wereld-
gerechten
2 pakken
voor 2-3 personen*
naar keuze
van 4.46
1.
99
2
PAKKEN
0.
99
kilo 6.60
* m.u.v. specials
GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN:
Zie voor alle openingstijden:
coop.nl
COOP.NL
De Heester Gouda
Vuurdoornlaan 10
ma t/m do 8-20 | vr 8-21 | za 8-20 uur
COOP = ZEKER ZO
GOEDKOOP ALS C1000
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 27 mei t/m zondag 2 juni 2013. week 22
TJOKVOL & HELEMAAL GRATIS.
SPAAR VOOR HET GRATIS
BOODSCHAPPENPAKKET
T.W.V. €40,-
Scharrel-
eieren M
2 doosjes à 6 stuks
van 2.24
Duyvis
borrelnootjes,
tijgernootjes
of knappertjes
2 zakken
à 235-300 gram
naar keuze
van 3.27
Coop hand-
sinaaspappelen
net 2 kilo
van 2.99
Appelsientje
appelsap of
sinaasappelsap
2 pakken à 1000 ml
naar keuze
van 2.38
Lipton Ice Tea
2 flessen of pakken
à 1500 ml naar keuze
van 3.20
Coop magere
varkenslappen
kilo
van 6.79/ 6.99
Coop
hamburgers
100% mager rundvlees
pak 8 stuks
van 7.49
4.
49
8
STUKS
kilo 0.98
GRATIS
ZEGEL
+
1
2
STUKS
2.
69
liter 0.90
2 KILO
1.
99
kilo 1.00
1.
12
1+1
GRATIS
1.
89
2
ZAKKEN
3.
99
KILO
1.
19
1+1
GRATIS
liter 0.60
5
FAMILIE
Van half mei tot half juni zijn de bermen
op zijn mooist. Een gekleurde bloemenzee
vormt een lint langs alle doorgaande wegen
in Gouda. Dit is ontstaan dankzij ecologisch
natuurbeheer van Cyclus dat in de jaren tach-
tig is gestart. Stedelijk ecoloog André van
Kleinwee vertelt over het natuurlijk verloop.
“We maaien de bermen twee keer per jaar. De
eerste maaibeurt is rond half juni als de bloe-
men zijn uitgebloeid. De gewassen krijgen
dan de kans hun zaden te laten vallen. Maar
het belangrijkste van het ecologische bermbe-
heer is het afvoeren. Nadat de zaden eruit zijn
gevallen voeren we al het maaisel af. Hierdoor
raakt de bodem schraal en ontstaat er ruimte
voor wilde bloemen. De gekleurde bloemen-
pracht bestaat onder andere uit fluitenkruid
(wit), scherpe boterbloem (geel), smeerwortel
(paars) en veldzuring (roodachtig).” De laat-
ste jaren ontkiemen er zelfs wilde orchideeën
zoals de paarse rietorchissen. “Omdat deze
langer bloeien dan de andere wilde bloemen
hebben we ze in kaart gebracht. Tijdens het
maaien slaan we deze stukken over in juni.
Pas in de tweede maaironde, in september,
gaan deze mee”, vertelt Van Kleinwee. Deze
bloemenzee is niet alleen mooi om naar te kij-
ken, het is ook erg nuttig voor de natuur. “De
bloemen trekken veel insecten aan wat weer
goed is voor de vogels, muizen en egels. De
bloemenlinten verbinden alle groengebieden
in Gouda die ecologisch worden onderhouden.
Een egel hoeft bij wijze van spreken alleen de
bermen te volgen om bij een volgend groenge-
bied te komen. Rond de derde week van juni
zal Cyclus alles gaan maaien. Zo ontstaat er
licht voor de zomerbloemen. Dan kunnen we
gaan genieten van de inlandse berenklauw en
valeriaan.”
Door Bonnie van Doorn
Winnaars boek Luchtkasteel
In de krant van donderdag 23 mei publiceer-
den we de lezersactie met auteur Barbara
Tammes. Zij geeft op vrijdag 7 juni een lezing
in de Oude Katholieke Kerk in Gouda.
We stelden de lezers de vraag: In welke vijf
landen wordt het boek ‘Handboek voor het
bouwen van je eigen luchtkasteel’ verkocht?
Het juiste antwoord is: Amerika, Engeland,
Duitsland, China, en Nederland. De vijf boeken
gaan naar: Tessa van Dijk, Kitty Pardoel, Carla
Brandwijk, Mirjam Struijk en Marienne Feijtel.
Zij krijgen bericht en kunnen hun boek ophalen
bij Boekwinkel Eressea, Lange Groenendaal
97 in Gouda. Telefoon (0182) 524 014.
Alle doorgaande wegen in Gouda hebben een bloeiende berm dankzij ecologisch natuurbeheer.‘elk
seizoen
een andere
smaak’
Spaans temperament!

5.
99
La Oveja Negra
DO La Mancha kwaliteitswijnen
rood, rosé of wit
Nieuw: Costa del Tapas
Diverse soorten als olijven,
paprika, pesto en toast
Prijzen zijn geldig van 27 mei t/m8 juni 2013,
zetfouten voorbehouden.
Lange Groenendaal 99, 2801 LS Gouda,
tel. 0182-513260, www.natuurwinkel.nl
∂Dé biologisch specialist
van de regio!
Openingstijden: ma 11.00 - 18.00 uur,
di,wo en za 08.30 - 18.00 uur; do en vrij 08.30 - 19.00 uur.
van 8.99
750ml
2 flessen voor € 10,- 15% introductiekorting

Vanaf 1.99
Gekleurde linten
sieren de stad
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
aanrechtbladen grafmonumenten wasbakken
vloertegels vensterbanken gevelbekleding
haardplaten urnen tafelbladen vensterbanken
douchebakken dorpels gedenkplaten

www.overkamp-natuursteen.nl
Bezoek ons bedrijf:
Gouderaksedijk 42a
2808 NG Gouda
0182-512601
info@overkamp-natuursteen.nl
BROUWER DE KONING
Uitvaartverzorging
Sinds 1962
Blauwstraat 15
2801 HE Gouda
0182-512505
Veerlaan 18 a
2851 BV Haastrecht
0182- 501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656 www.brouwerdekoning.nl
9\qf\bfeq\il`d\j_fniffd
\ej_fnkl`emXe+,'d
)
N|[verhe|dsstraat !4 º 0000k
0!82 5! 46 83 º over|ampçroep.a|
Familieberichten
Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van
onze medewerker
Daan Slaman (sr)
Daan werkte bij ons sinds 1 april 2002 en hee zijn werk in de
montage altijd met veel plezier en toewijding uitgevoerd.
Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerde en toegewijde collega.
Ons medeleven gaat uit naar familie en vrienden en wij wensen hen
veel sterkte toe.
Directie en medewerkers,
Mokveld Valves bv
Gouda
6 ADVERTENTIE
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Zon en Scherm
Berke| en Rodenr|js
Berke|se Poort 47
2651 JX Berke| en Rodenr|js
Te|. 010 - 519 93 99
|nfo@zonenscherm.n|
Zon en Scherm
Zoetermeer
W|||em Drees|aan 38
2729 NH Zoetermeer
Te|. 079 - 341 63 95
www.zonenscherm.n|
Buitenzonwering

Knikarmschermen

Raamdecoratie

Buitenleven

Rolluiken

Garagedeuren

Horsystemen

Windschermen
D|t weekendI
Kn|karmscherm
type Porto.

Z
O
M
E
R
A
C
T
I
E
!
Bereken uw prijs online!
Kijk snel op www.zonenschermwebshop.nl
Sunscreens Terrasoverkapp|ng
Met een terrasoverkapp|ng
van Zon en Scherm kunt
u toch opt|maa| gen|eten
van uw terras en tu|n.
Strakke doe|treffende zonwer|ng voor uw
won|ng of bedr|jfspand. Met sunscreens van Zon
en Scherm f||tert u het fe||e zon||cht en brengt u
verkoe||ng |n uw hu|s of kantoor en behoudt u
opt|maa| z|cht naar bu|ten. Onze sunscreens z|jn
toepasbaar voor vr|jwe| |edere s|tuat|e van keuken-
raam tot wo|kenkrabber, w|j hebben voor e|ke
s|tuat|e een passend (w|ndvast} systeem.
£
849.-
A| verkr|jgbaar
vanaf

Oomfort, ve|||ghe|d, |so|erend, zonwerend, z|jn nog
maar een paar voorbee|den van onze ro||u|ken.
No nonsens maar puur Ho||andse kwa||te|t.
7
ADVERTENTIE
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
8 ADVERTENTIE
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren

VAN DORP Slagerijen
Brederolaan 11 Waddinxveen Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig Gratis parkeren.
ßcsbief
Achterham
Fricandeau
Zeeuws spek
kipñIet rcIIade
CriIIwcrst
natureIlkaas
ßcckvIees
ßauwe ham
1UU gram 0.99
Verse vIeeswaren
1UU gram 0.99
$ij< vaar æeer øønbieJingen ag. www.vandcrpsIagerijen.nI
HcIIandse
kipñIet
HeerlIjk mals
Kìlo 5.98
Magere
spekIapjes cf
haIskarbcnade
Kìlo 3.98
Verse spareribs
naIurel oI gemarIneerd
Kìlo 5.98
PaardenribIappen
cf Paardensucade
Iappen
Kìlo 5.98
VarkensIende-
ñIetrcIIade
HeerlIjk gekruId
Kìlo 6.98
5pek-
rcIIade
Kìlo 5.98
ßiefstuk van de haas
boIermals
Kìlo 19.98
1UU gram
MaIse kip shcarma
cf kip gyrcsvIees
HeerlIjk gekruId
Shoarmasaus knoñookpIkanI ñes 1,58
PIIabroodjes 1U sIuks 1,5U
Kìlo
6.98
WeektcpperII
Verse HcIIandse kippenpcten
cf kipkIuifjes
Kìlo 2,98
Kìlo 9.98
Verse varkenshaas
Nu heerIijk weekend vccr iedereen een heerIijk varkenshaasje.
DveraI betaaIt u 16,98 en bij cns maar 9,98 per kiIc.
Tip:
Dpeningstijden: ma-vr 9.00-18.00, za. 9.00-17.00 uur
Deze recIames zijn vaste Iage prijzenI
ßßÇ schcteI
5 SaIés
5 shaslIcks
5 bbq worsIjes
5 hawaI spIesjes
5 hamburgers
5 junIor spIesjes
ßundercarpaccic
per 1OO gram
1.98
H.D.H. gehakt
vers gedraaId
Kìlo 2.98
¸/ sLuks 39.98
g p
5peciaIist in ßßÇ'en
Crcctste asscrtiment van NederIand
kcm naar de winkeI en Iaat je verbazenI
PaardenkcgeIbiefstuk
boIermals
Kìlo 9.98
Lamsbcutje zcnder been
Lamsracks cf
IamskcteIetjes
Kìlo 9.98
Kìlo 15.98
WeekknaIIer - Weektcpper - WeekknaIIer - Weektcpper - WeekknaIIer - Weektcpper
Paarden-
wcrst
HeerlIjk vers
pisL. 5.98
2 sL. 9.98
10st. tartaar
10st. schnitzeI
10st. duitse biefstuk
10st. verse wcrst
10st. hcuthakker steak
10st. kcgeIbiefstuk
10st. varkenshaas
10st. kipñIet
20st. kipkIuifjes
20st. griIIburgers
Hamburgers
Duitse biefstuk
ßaccnburgers
Cyrcsburgers
Cepaneerde schnitzeIs
Zigeuner schnitzeIs
Ccrdcn ßIeu hamlkaas
kip katenhaasjes
± 1¸O LoL 2OO gram per sLuk
Vers gemaakt, vIug kIaarI
ßunder ribIappen cf
runder sucadeIappen
¸OO gr 3.98
h t I
2 sL. L
8 999 9888 99.99988
OO gr
O g
¸¸O ¸¸¸¸
3.98
CezeIIig met de famiIieI
ÿøøraæ L|øgerij vøn £argJ
1. ßeste en gcedkccpste sIager van NederIand
2. U bespaart minimaaI £25,- per week cp uw vIees
3. Wij garanderen vers, vriendeIijk en vccrdeIige prcducten
4. knip de fcIder uit en vergeIijk het bij de supermarkt cf sIager
5. Ergens gcedkcper7 Dan krijgt u 50% kcrting cp uw vIees bij
het afgeven van het bcnnetje (acties en recIame uitgezcnderd]
6. Vink uw artikeI aan en wij maken het in de winkeI direct
vccr u kIaar
1UU g
d ibIappen
5upertipI
7 D k ij %k i I bij k ij
III swaarreeennnn e
w
Mager rundergehakt
LET DPI De gcedkccpste van NederIandI
Wij bezcrgen vanaf £50,- bij u aan huis.
hlles /+/ GkhT¦S!
CezeIIig
met de
famiIie
ßßÇ schcteI vccr 5 perscnen
5 bbq wcrstjes, 5 gem. karbcnade,
5 gem. spekIapjes, 5 bbqburgers en
5 kipsaté samen 16,98 ¦p.p. 3,33)
ßunder kcgeIbiefstuk
boIermals
¸OO gr
5,98
ßunder t-bcnesteak
Entrecôte cf ßibeye
boIermals
Kìlo 15,98
Kìlo
15,98
p
WeekknaIIer
ij de supermarkt cf sIager g Iaggg j pp ggg vccr u kI kIaar aar vcc
HeerIijk vers famiIiepakket
¸OO gr 2.98
TctaaI 120 stuks £79,98 ¡ per stuk 0,66
Per sIuk verpakI. Voor een maand aan vlees voor
een gezIn meI vIer personen.
Pak uw vccrdeeII WeI even besteIIen (zie teI.]
ummer
Shopping
S
DATUM: DONDERDAG 6 JUNI A.S.
TIJD: VAN 16.00 TOT 22.00 UUR
LOCATIE: GASTERIJ VERGEER, DORPSWEG 32 TE REEUWIJKDORP
Beleef een gezellige middag op het Summer Shopping Event.
Geniet onder het genot van een hapje en drankje van alles wat de deelnemers
te bieden hebben; sfeer in huis en interieur, kleding, lingerie, beauty en
skincare, proeverijen, wijn en delicatessen en sieraden.
Kortom... waar je als vrouw alles over wilt weten!
EN... misschien ben jij wel de kandidaat voor een professionele make-over!
Schrijf je nu in als VIP via summershopping@live.nl en betaal maar
€ 5,- p.p. (prijs zonder aanmelding € 7,50) en geniet van een hapje en
drankje door ons aangeboden.
LAAT JE VERRASSEN TIJDENS HET
SUMMER SHOPPING EVENT!
Deelnemers:
Art Decor
Burger Mode
Et Merci
De Sieradenko er
Gasterij Vergeer
Glans Magazine
Glitz Laserontharen
Hair Secrets
Huis in Stijl
Knusse Kunst
MK Switch It
Skin Specials
Stijl aan het Water
Studio My Shape
Wine Boutique Bodegraven
event
Een boerenlandpad aan de Oostvlisterdijk 13
in Vlist wordt op zaterdag 8 juni om 16.30 uur
geopend. Voorafgaand aan de opening zijn er
twee wandelingen georganiseerd. De Vlister
Zangers zullen opening opluisteren. Na afloop
is er een hapje en een drankje.
Het pad is gerealiseerd door TeVoet, vereniging
van wandelaars in samenwerking met Stichting
het Groene Hart en de gemeente Vlist. Het pad
loopt over het land van Leo Kruiswijk van de
Oostvlisterdijk naar de Lange Vliet.Het nieuwe
wandelpad maakt deel uit van het bewegwijzer-
de Oude Hollandse Waterliniepad, dat nu nog
loopt van Fort Wierickeschans naar Gorinchem,
maar in de toekomst doorgetrokken wordt naar
Muiden. Het boerenlandpad verbindt de Krim-
penerwaard met de Lopikerwaard. Voorafgaand
aan de opening worden twee wandelingen ge-
organiseerd. Een van 8-12 kilometer start om
14.00 uur bij Concordia Haastrecht. Opgave
voor 5 juni bij Peter Both. E-mail: ptboth@
hotmail.com. De tweede wandeling is 12-16
kilometer en start om 12.00 uur bij NS station
Gouda-Goverwelle. Opgave voor 5 juni bij
Frans Meijdam. E-mail: fmeijdam@telfort.nl.
Honden kunnen niet mee.
Het zangkoor ‘Cheerio’ uit Schoonhoven
treedt woensdagavond 5 juni op in Souburgh
in Waddinxveen. Cheerio zingt van het Oud-
Hollandse lied tot hedendaags werk.
Het zangkoor ‘Cheerio’ is een Nederlands-
talig gemengd koor dat is opgericht in juli
2002.‘Cheerio’ bestaat uit een zestigtal enthou-
siaste vrouwen en mannen die worden begeleid
door een drietal accordeonisten en een gitarist.
Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige
meezingers van vroeger en nu, waaronder een
aantal zeemansliedjes. Deze avond op 5 juni
begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur en vindt
plaats op de derde verdieping in de Ridderzaal.
Het Centrum Souburgh bevindt zich aan de
Prins Bernhardlaan 2 in Waddinxveen. Leden
Comfort à la carte betalen voor deze avond
3,75 euro. Voor niet-leden is het bedrag 4,75
euro. Bij deze prijs is een kop koffie of thee
inbegrepen. Reserveren kan via de receptie, te-
lefoon (0182) 614 366.
Het boerenlandpad verbindt de Krimpenerwaard met de Lopikerwaard.
Optreden zangkoor ‘Cheerio’
Boerenlandpad open
REGIO
9
Open Coffee Bodegraven
Stiltewandeling Polsbroek
Open dag Naturistenvereniging
Vakantietas bij bibliotheek
Seizoensafsluiting jeugd BZ&PC
Ondernemers kunnen donderdag 6 juni tus-
sen 9.00 en 11.00 uur netwerken bij de open
Coffee Bodegraven-Reeuwijk.
De vakantiemaanden komen al aardig in zicht.
Voor sommige ondernemers zijn dit extra druk-
ke maanden, anderen kunnen niet wachten tot
die vakanties voorbij zijn en ze weer kunnen
overgaan tot de ‘orde van de dag’. Wat betekent
de vakantieperiode voor ondernemers uit Bode-
graven-Reeuwijk en omgeving? Bespreek het
met collega-ondernemers op donderdag 6 juni
tijdens de Open Coffee Bodegraven-Reeuwijk.
Netwerken onder het genot van een kop koffie
(of thee). Tussen 9.00 en 11.00 uur zijn onder-
nemers van harte welkom in het AC Restaurant
in Bodegraven (langs de A12). Meer informatie
op www.opencoffeebodegraven.nl.
IVN IJssel en Gouwe organiseert zondag 9 juni
weer een stiltewandeling onder leiding van
Odile de Westphalen. De deelname is gratis en
aanmelden is niet nodig.
De wandeling duurt van 9.00 uur tot ongeveer
12.00 uur en begint dit keer bij Restaurant de
Kwakel, Noordzijdseweg 169, in Polsbroek.
Odile de Westphalen: “Het is een flinke wan-
deling maar we lopen steeds in de natuur. Het
gebied van de wandeling is net open voor het
publiek en erg de moeite waard. Onderweg zie
en hoor je vaak grutto’s en kieviten. Terug door
het weiland naar restaurant de Kwakel, waar we
kunnen napraten onder het genot van een kopje
koffie, alvorens naar huis te gaan.”
Naturistenvereniging Zon en Leven, afdeling
Berkenwoude, doet mee aan de landelijke open
dag van de NFN.
Wie nieuwsgierig is naar wat mensen inspireert
om zonder kleding van de natuur te genieten en
wilt ontdekken of dit wellicht iets voor hen zou
kunnen zijn, is welkom op zondag 2 juni tussen
10.00 uur en 15.00 uur een kijkje te nemen achter
het hek. Het terrein in Berkenwoude is één van de
negen terreinen van Zon en Leven die verspreid
liggen over heel Nederland. Tussen 11.00 uur en
15.00 uur is er de mogelijkheid een rondleiding
met gids over het gehele terrein te maken. Zon en
Leven, afdeling Berkenwoude is gevestigd aan
de Achterbroek 27a in Berkenwoude.
Via een speciale service kunnen leden van de
Bibliotheek De Groene Venen 6 weken lang
hun favoriete boeken meenemen op vakantie.

Via een reserveringsformulier, dat verkrijgbaar
is in de bibliotheek of ingevuld kan worden op
de website www.bibliotheekdegroenevenen.nl,
zijn tien titels van boeken die een lid mee wil
nemen op vakantie te reserveren. Dit formu-
lier moet uiterlijk drie weken voor de vakantie
ingeleverd worden. De bibliotheek garandeert
dat op de afgesproken datum zes van deze tien
boeken voor de lener klaar staan in de vestiging
naar keuze. De uitleentermijn va n de vakantie-
tas is zes weken. Welke boeken kunnen worden
gereserveerd? Alle boeken die zijn opgenomen
in de collectie van de Bibliotheek De Groene
Venen kunnen worden gereserveerd met uit-
zondering van de Toptitels, dvd’s, cd-rom’s en
games. Ook luisterboeken kunnen worden ge-
reserveerd. De prijs van een vakantietas is 10
euro. Voor lezers met een plusabonnement is de
vakantietas-service gratis. Deze service geldt
ook voor leners onder de 18 jaar (met toestem-
ming van de ouders). De vakantietas kan het
hele jaar gereserveerd worden.
Naast de zwemonderdelen die bij de 75-jarige vereniging mogelijk zijn, zijn er ook regelmatig extra
activiteiten voor de jeugdleden. Zo sloten jeugdleden van zwemvereniging BZ&PC het seizoen af met
een uitje naar het Plaswijckpark in Rotterdam.
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Bezorgers gezocht!
Meld je aan via bezorging@dekrantvangouda.nl
Bodegraven
Trompstraat, Bodelolaan e.o.
Cortenhoeve, Lijster e.o.
Van Tolstraat, Overtocht e.o.
Rijnkade, Zuidzijde e.o.
Vogelwikke, Boterbloem e.o.
TE HUUR
Multifunctionele bedrijfs-/kantoorunit
bestaande uit bg.100m
3
en verdieping 100m
3
.
De loods staat in Waddinxveen dicht bij
uitvalswegen A12/A20
Huurprijs € 975,-
Info: www.arjantybeheer.nl
of 0654-943808
Sabrina Saddoug, van turn- en jazzvereniging TOOS uit Waddinxveen, heeft tijdens de Open
Bredase turnkampioenschappen (OBTK) een bronzen medaille behaald. In haar categorie deden in
totaal 26 turnsters mee, uit heel Nederland. PharishaVyent, eveneens van TOOS, behaalde in haar
categorie de zesde plaats.
Brons voor Sabrina Saddoug
Sluisdijk 15 - Gouda
Telefoon: 0182 58 39 33
www.golfbaan-ijsselweide.nl
Onbeperkt golfen voor
slechts €55,- p/mnd
Wordt nu lid van de meest ongedwongen Golfbaan van Nederland
Inschrijfgeld {6250,-} retour via cadeaubon.
Yevens één daagse baanpermissiecursus t.w.v. 6149,- cadeau.
U twljtelt nog? Kom oan langs ot maak een atspraak
met onze klantaovlseuses voor een gratls kennlsmaklngscllnlc.
GOLF8AAN |[SSLLWL|DL GOUDA: GL8OORTLPLLK vAN KAMP|OLNLN
GOLF, VEEL YE LEUK OM NIEY YE DOENI
Zomeractie!
10 ADVERTENTIE
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
euroline zonwering &
rolluiken
U
w
z
o
n
w
e
r
in
g

m
e
t g
r
a
t
i
s

m
o
t
o
r
w
aard
e van
m
o
to
r

3
8
7
,-
(Motor inbegrepen in luifel, incl. BTW, geldig tot
en met 31 mei of einde voorraad)
(Actie enkel geldig voor B-25, B-25 Bite en B-35
type I, G, H en K met een minimum lengte van 3,51 m.)
Openingstijden:
ma. t/m vr. 8.00-17.30 uur
Zaterdag op afspraak
De Bree 15 - 2415 8£ Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 68 89 23
www.eurolinezonwering.nl
‘Shockwave therapie werkt doelgericht’
Sil van der Bijl (links) van Fysiopraktijk ‘Het Groene Hart Fysio & Sport’ en Ronald Karremans van Penders Voetzorg zijn een samenwerking aangegaan.
www.busyness.nl Jaargang 8 Nummer 5 30 mei 2013
Administratiekantoor
Bron & Van Vliet
www.bron-·an·liet.nl
L: inío¸bron-·an·liet.nl
1: 0182-6¯9811
Belastingaangifte?
uw vertrouwde belastingadviseur
Regentesseplantsoen 47„2801 #-'OUDA„0182 - 58 70 70„WWWVDSPRONGNL
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 · 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 · M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlngQllve.nl · www.aadvanzanten-hovenlersbedrl[f.nl
POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJFtBEWJFT
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Voor particulier- en bedrijfsonderhoud
Werkt u graag een handje mee... vraag eens naar de mogelijkheden
Een nieuw tuinidee? Wij denken graag met u mee!
houd
mee!
BTW-tarief
arbeidsloon per
1 maart slechts
6%
t
ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl
t
n o t a r i s k a n t o o r
Penders Voetzorg en Fysiopraktijk ‘Het Groene
Hart Fysio & Sport’ slaan de handen ineen om
de mobiliteit van patiënten nog verder te ver-
groten. Centraal binnen deze samenwerking
staat shockwave therapie.
Op 14 mei. zijn Penders Voetzorg en Het Groe-
ne Hart Fysio & Sport, gestart met de eerste
shockwave behandelingen bij patiënten met
hielspoor en/of achillespeesklachten. In begin-
sel zullen deze behandelingen gedurende één
dagdeel per week plaatsvinden in de praktijk van
Penders Voetzorg te Gouda. “Door shockwave
therapie te combineren met de traditionele be-
handelmethodes zoals steunzolen en orthope-
disch schoeisel worden zowel de pijnklachten als
de oorzaak van het probleem aangepakt’, aldus
de beide bedrijven. De shockwave behandeling
wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut van
Het Groene Hart. Eerst vindt een grondig onder-
zoek door een echografist met echo apparatuur
plaats. Hiermee kan men de precieze locatie van
de pijn beter lokaliseren en vervolgens efficiënt
en doelgericht behandelen. “Shockwave thera-
pie is een moderne en innovatieve behandelme-
thode die alsmaar populairder wordt. De term
‘shockwave’ verwijst naar hoorbare en ener-
getisch geluidsgolven die aangewend worden
voor de behandeling van pijnlijke gebieden”, zo
melden de partners. Bel voor meer informatie
Het Groene Hart Fysio&Sport (0182) 514 869
en PendersVoetzorg (0182) 513 078.
Advertentie 2
Beneluxweg 9
Bodegraven
0172 - 617409
Huijgensstraat 11
Berkel en Rodenr i j s
010 - 4613700
www.benroos.nl
Profiteer
van een goed dak!
Een goed dak is een eerste levensbehoefte,
als een mooie jas die u beschermt tegen
regen en kou. Met toepassing van goede isolatie
en bijvoorbeeld zonnepanelen kunt u aanzienlijk
besparen op uw energiekosten. Wie wil dat nou niet?
Mail naar: info@benroos.nl of bel 0172 - 617409
of naar brr@benroos.nl en 010 - 4613700
Uw dak de nieuwe
energiebron?
1£ hbbk
1£ k00F
Nieuwbouw 3 bedrijfruimten vanaf circa 371 m² tot circa
568m², bijzonder in ontwerp en ontwikkeld met vijfsterren
kwaliteit t.a.v.;
W W W . B A S I S . N L
T ( 0 1 8 2 ) 5 2 5 7 0 0
F ( 0 1 8 2 ) 5 2 2 4 0 4
bereikbaarheid en centrale ligging met voldoende parkeerplaatsen
op eigen terrein
duurzaamheid en een laag energieverbruik
veiligheid
hoog comfort door verwarmen en koelen met vloerverwarming
voorzieningenniveau door parkmanagement
keepsem: v.a. £ 403.000,- v.e.n. huurprijs: v.a. £ 31.000,- per jaar
M00kßk£Ch1
Crete £sch 926/928/930

WONINGINRICHTING & ZONWERING
www. vanvl i etwonen. nl
7-0&3#&%&,,*/(r-".*/""5r(03%*+/&/r#*//&/&/#6*5&/;0/8&3*/(
Showroom openingstijden:
Dinsdag 10.00 - 17.30 uur, donderdag 10.00 - 21.00 uur en zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Woensdag en vrijdag op afspraak. Nu ook ‘s avonds op afspraak geopend!
Bel voor informatie of een afspraak: 0182 - 51 18 72
Raam 75-77
2801 VJ Gouda
Tel.: 0182 51 18 72
info@vanvlietwonen.nl
Voor de deur parkeren!
Sinds 1950
Meubelstoering van fauteuil
tot designbank.
Tel. 0182 - 51 45 05
Meridiaan 13-15 - 2801 DA - Couda
www.meubeIstoñeerderijkoemans.nI
GRATIS HAAL EN BRENGSERVICE !!!
Kerkweg Oost 224
2741 HA Waddinxveen
Tel. 0182-613822
Fax. 0182-611118
waddinxveen@depater.nl
Correspondentie:
Postbus 225
2740 AE Waddinxveen
www.depater.nl
Zijde 79 te Boskoop
Vrijstaande villa en verdere aanhorigheden. Kadastraal
bekend Gemeente Boskoop, sectie A, nummer 5270,
groot 9 are en 80 centiare. Begane grond: vestibule, hal met
bordestrap, kamer en suite, serre, terras, kantoor, kelder, toilet
en kast. 1e Verdieping: overloop, 4 slaapkamers, 2 x balkon,
berging, badkamer en separaat toilet. 2e Verdieping: zolder.
Bijzonderheden: bouwperiode ca. 1932, traditioneel gebouwd
van steen en hout op een onderheide gewapende betonfundatie.
Bereikbaar via de openbare verharde weg en een houten
loopbrug. Parkeren op openbaar parkeergebied. Woonopp.
ca. 200 m
2
(woonkamer ca. 45 m
2
), inhoud ca. 900 m
3
.
VRIJWILLIGE VERKOOP
BIJ OPENBARE INSCHRIJVING
d.d. 28 juni 2013
BEZICHTIGINGEN:
U kunt deze
woning vrijblijvend
bezichtigen op:
Vrijdag 31 mei a.s. van
17.00 t/m 20.00 uur.
Zaterdag 1 juni a.s. van
13.00 t/m 17.00 uur.
Maandag 3 juni a.s. van
17.00 t/m 20.00 uur.
Daarna is het mogelijk
het pand op afspraak
te bezichtigen.
Bouwen & wonen 3
Belangstellenden kunnen 1 juni afdalen in de tweede Julianasluis.
De Julianasluis in Gouda is een belangrijke
schakel in de vaarroute tussen Rotterdam en
Amsterdam. Door de aanleg van een tweede
sluis (naast de bestaande) wordt beroeps- en
recreatievaart van elkaar gescheiden, wat veili-
ger is. Ook biedt de tweede sluis meer bedrijfs-
zekerheid: als één sluis in storing of onderhoud
is, kan de andere sluis worden gebruikt. De
tweede sluis wordt breder en dieper dan de be-
staande sluis.
De provincie Zuid- Holland, eigenaar van de Ju-
lianasluis, heeft de uitwerking van het ontwerp
en de bouw van de sluis aan het bedrijf Van Hat-
tum en Blankevoort uit Woerden gegund. Over-
wegingen hierbij waren onder meer de gekozen
bouwmethode (minste verkeersstremmingen), de
kwaliteit van de plannen, het omgevingsbewust-
zijn (‘bewuste bouwers’), de verkeersveiligheid
en de ervaring met risicomanagement. Van Hat-
tum en Blankevoort verzorgt de realisatie van het
project, dat bestaat uit de aanleg van de tweede
sluiskolk en herinrichting van het sluiseiland, in-
clusief de fiets- en wandelpaden, de kade en de
aanwezige speeltuin. Tijdens de werkzaamhe-
den is de huidige sluis normaal in werking. Ook
heeft het scheepvaart- en wegverkeer gewoon
doorgang. De nieuwe sluiskolk wordt niet in een
traditionele bouwkuip gemaakt, maar bestaat uit
een stalen damwandconstructie met een onder-
waterbetonvloer en betonnen voorhangschor-
ten. Door de monumentale status en enigszins
fragiele conditie van de bestaande sluis worden
nabijgelegen hulpdamwandplanken niet meer
verwijderd maar afgebrand. De schutkolk van
de bestaande sluis heeft afmetingen van 115x12
meter. De nieuwe schutkolk is 2 meter breder
en wordt uitgevoerd met puntdeuren. Naast de
aanleg van de tweede sluis komen er twee be-
weegbare bruggen over de sluiskolk en nieuw
remmingswerk. Op 1 juni opent Van Hattum &
Blankevoort, gezamenlijk met een groot aantal
onderaannemers, de deuren voor het publiek.
Belangstellenden kunnen komen kijken en afda-
len naar de bodem van de toekomstige sluis. Er
zijn diverse rondleidingen naar één van de beide
bouwputten waar men kan zien wat er allemaal
komt kijken om een betonconstructie te maken
waar straks twee sluisdeuren in komen te staan.
Diverse kranen staan opgesteld, er is een duik-
ploeg aanwezig en de naast gelegen speeltuin,
die in de afgelopen periode geheel opnieuw is in-
gericht, opent ook weer voor het eerst de deuren.
Deze Open Dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur.
BusYness is een maandelijkse bijlage bij de Krant van Gouda. BusYness verschijnt twaalf keer
per jaar. Het volgende nummer verschijnt eind juni 2013.
1£ hbbk
M00kßk£Ch1
Crete £sch 915
Circa 780 m² bedrijfsruimte
• gelegen op bedrijventerrein ‘Gouwepark’
• op de 2e verdieping van autobedrijf Terlouw
• ontsluiting verdieping middels autolift
• ideaal voor archiefopslag/ voorrraden en materiaal
• ruimte is uitstekend te beveiligen
• vrije hoogte circa 2,80 meter
• per direct beschikbaar
huurprijs: £ 25.000,- per jaar
WW W. B A S I S . N L T ( 0 1 8 2 ) 5 2 5 7 0 0
Elke dag om 10.15, 15.15 en 19.15 uur Gouda Actualiteiten
met de ontwikkelingen die zich voordoen in Gouda en omgeving.
| Kanaal 63 via Rekam/Caiway
KANAAL 63
Daarom!
een
Stuckeur-bedrijf
Open Huizen Route
Winnaar Stad van de Gouwenaars
In de krant van 2 mei plaatsten we de lezers-
actie met een zoekplaatje. Het juiste ant-
woord is: boom op de hoek van de Mr. D. J. van
Heusdenstraat en de St. Josephstraat in de
wijk Kort Haarlem.
Uit de goede inzendingen trokken we de win-
naar: Corrie Jordaan. Zij ontving het boek Stad
van de Gouwenaars uit handen van Nico J.
Boerboom. De foto die we plaatsten was één
van de 180 foto’s die in deel twee van de boe-
kenserie ‘Stad van de Gouwenaars’ is opgeno-
men en vorige maand is verschenen. Dit boek,
dat de wijken Nieuwe Park, De Korte Akkeren,
Kort Haarlem en Kadenbuurt beschrijft, wordt
utgegeven door de historische vereniging Die
Goude en is voor 25 euro per deel te koop in
alle boekhandels in Gouda.
ERA De Koning Makelaardij organiseert
zaterdag 15 juni is er weer van 11.00 tot 15.00
uur de Open Huizen-route. “De woningprij-
zen lijken langzaam te stabiliseren en de
rente voor een hypotheek is al laag. De lasten
zijn lager dan in de tijd dat de huizen nog als
warme broodjes over de toonbank gingen”,
aldus Oene Mulder, makelaar van ERA De
Koning Makelaardij in Gouda.
Voor de snelle kopers is er nog een voordeel te
halen tijdens deze Landelijke ERA Open Huizen
Route. Per 30 juni 2013 wijzigen de regels voor
hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie.
Wie voor 30 juni een koopcontract getekend
heeft voor een huis met een maximale koopprijs
van 304.761 euro kan profiteren van het rente-
voordeel van een hypotheek met NHG. Ook als
het eigendom na 30 juni wordt overgeschreven.
De Landelijke ERA Open Huizen Route biedt
mensen de kans om woningen te bekijken en
te vergelijken. Op www.dekoningwonen.nl kan
men een selectie maken van de woningen die
men wil bekijken. ERA De Koning Makelaardij
is bereikbaar in Gouda op (0182) 590 900 en in
Waddinxveen op (0182) 611111.
BOUWEN WONEN &
Burgemeester Uilkensstraat 1, 2861 AD Bergambacht
T 0182 - 35 57 88 | E info@vanegmondmakelaardij.nl
WWW. V A N E G MO N D MA K E L A A R D I J . N L
De scheepvaart in uw achtertuin!!
Langs dit stukje Hollandsche IJssel kunt u
de boten bijna aanraken. De rivier is hier
prachtig, niet breed maar wel bijzonder
ruimtelijk. Dit is ongetwijfeld het meest
spraakmakende onderdeel van deze woning.
De unieke ligging aan de achterzijde. Maar
ook aan de voorzijde ligt de woning fraai,
in een villawijk, tegen het centrum van
Moordrecht aan.
Het betreft een vrijstaande villa, lekker ruim
opgezet, alles gelijkvloers en een flinke
inpandige garage. Ideaal voor mensen die
gelijkvloers willen wonen. Rondom de villa is
een flink stuk tuin, niet te groot maar wel zo
groot dat u meer dan genoeg privacy heeft,
een oprit voor twee auto’s voor de deur en
natuurlijk een heerlijk terras aan het water.
tWoonkamer met uitzicht over de rivier
tRuime keuken met inbouwapparatuur
t4 slaapkamers
t2 badkamers

In collegiale samenwerking met
Swijnenburg & Valk Makelaardij
te Krimpen aan den IJssel.
Vraagprijs
€ 539.000,- k.k.
Uiterwaard 67
Moordrecht
NIEUW IN VERKOOP
VOLG ONS OOK OP FACEBOOK EN TWITTER!
Zoals vrijwel elk jaar in deze tijd is er weer
een open (mid)dag op de Heemtuin in de
Goudse Hout. Op zondag 2 juni is er vanaf
12.00 uur de gelegenheid om de tuin te
bezoeken onder leiding van een van de vrij-
willigers.
Bovendien zal er regelmatig een optreden zijn
van de Goudse harpiste Heleen Bartels vanaf
13.30 uur. Verder zullen er diverse activitei-
ten voor kinderen zijn en kunnen bezoekers
terecht bij informatiekramen van bijvoor-
beeld de heemtuinimker en de bomendeskun-
dige van de heemtuin. Zie ook de website:
www.heemtuingoudsehout.nl
Open dag Heemtuin Goudse Hout
Open dag Julianasluis
Advertentie 4
Terrasverwarmer
Werkt op gas. 5000 tot
12000 watt. Hoogte 221 cm.
Op=op
139.- 89.
-
Gouda Megastore
Praxis Gouda Megastore
Goudkade 1, Gouda
*Van dezelfde soort.
Niet geldig i.c.m. andere (keuze) kortingen Geldig van 31 mei t/m 2 juni 2013.
Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer Terrasverwarmer
S
U
M
M
E
R
S
A
L
E

D
A
G
E
N
m
et o.a.
*
Fruitkraam
en verse jus
d’orange en hapjes
tussen 15:30 en 17:30 bij de deur
*
Springkussen
*
M
uziek buiten
Picknick-
bank
149.- 99.
-
89. 89. 89. 89.
-
89.
-
89.
M
uziek buiten
Alle tuin-
schermen
4 halen =
3 betalen
*
Alle tuin-
schermen
4 halen =
Alle W
eber
houtskool
4 halen =
3 betalen
*
Alle buiten-
planten
3 halen =
2 betalen
*
Koopzondag
2 juni open
van 10-17 uur
Kärcher
demonstratie
en Indonesische
hapjes voor
iedereen!
Vrijdag 31 mei,
zaterdag 1 juni en
zondag 2 juni
SUMMERSALE
DAGEN
bij Praxis, Leenbakker
en Sport2000
Kom snel naar de vestiging,
haal de brochure en laat
je voorlichten. Voor een vaste
prijs krijg je je droomtuin!
Droom
je van
een
nieuwe
tuin?
Praxis Gouda Megastore
Slangenset
5 meter gewapende slang.
Incl. koppelstukken.
5.99 2.
99
Advertentie 5
H
ET IS FEEST
B
IJ TU
LP
K
EU
K
EN
S
VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TULPKEUKENS.NL/GRATISKEUKEN/
8D<IJ=FFIK›8DJK<I;8D›;I8:?K<E›>F<J›?<<I?L>FN88I;›I@AJJ<EIFKK<I;8D›JFE›M<<E;8D›M<<E<E;88C›M<CJ<I9IF<B›NF<I;<E
* Actie is geldig bij aankoop van een nieuwe Tulp Keuken vanaf €7.000,- netto verkoopprijs. Actievoorwaarden op verkooppunt onder nummer T13.05.2013 | ** Actievoorwaarden op verkooppunt onder nummer T25K13
Binnenkort wordt de 250.000ste Tulp Keuken verkocht
BEN JIJ DIE KOPER?
DAN KRIJG JE ‘M GRATIS!
**
Nu bij aankoop van
een Tulp Keuken:
5 BOSCH
INBOUWAPPARATEN
GRATIS
+ BOSCH
KOFFIECENTER
CADEAU
TYPE: TES50328RW
T.W.V. €649,-
*
Advertentie 6
®
G
e
r
e
g
i
s
t
r
e
e
r
h
a
n
d
e
l
s
m
e
r
k
-
e
e
n
H
u
n
t
e
r
D
o
u
g
l
a
s
®
p
r
o
d
u
c
t
.
©
C
o
p
y
r
i
g
h
t
H
u
n
t
e
r
D
o
u
g
l
a
s
®
2
0
1
1
I
N
S
E
T
E
N
W
E
R
I
N
G
C
R
R
A
A
M
D
E
C
O
A
T
I
E

www.luxaflex.nl
Hameni & Luxaflex Outdoor hebben de
lentekriebels en gaan er weer voor. Op onze
terrasschermen Nexus en het nieuwe model
Fiora Grande voorzien met doek uit de
schitterende Outdoor collectie betaalt u in
de maand april de prijs van een handmatige
bediening, maar krijgt u een elektrische
buismotor met afstandsbediening.
Gratis motoren met afstandsbediening op de Fiora Grande & Nexus.
Kom ook voor onze aanbieding op uitvalschermen en screens.

Tevens 25% korting op onze huiscollectie binnenzonwering en raamdecoratie.
MEGA ACTIE!
OP ONZE:
MEGA ACTIE!
OP ONZE:
ROLHORREN PLISSE HORDEUREN
BINNENZONWERING EN RAAMDECORATIE
ROLHORREN PLISSE HORDEUREN
BINNENZONWERING EN RAAMDECORATIE
(NOG 3 WEKEN GELDIG!)
www.stuureenlichtje.nl

Zonwering & Raamdecoratie
Hoge Gouwe 47 2801 LB Gouda
Tel.: 0182 - 518036 www.hameni.nlStuur een lichtje
voor moederdag!
Openingstijden:
Maandag 13:00 - 17:30 uur
Dinsdag 10:00 - 17:30 uur
Woensdag 10:00 - 17:30 uur
Donderdag 10:00 - 17:30 en 19:00 - 21:00 uur
Vrijdag 10:00 - 17:30 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur
5+1
GRTIS!
5+1
GRTIS!
5+1
GRTIS!
5+1
GRTIS!

X
E
LG
I
D
E
O
NX

V
I
E
R


L
E
S
S

N
D
R


€119,- €89,- €89,- €99,-
RVS RVS RVS RVS RVS RVS RVS RVS
Elburgplein 4-8
Gouda
bij de Gamma en de Vrijbuiter
4 woonformules onder één dak
Direct de
BESTE PRIJS
€ 2899,-
incl. apparatuur
Southampton
wit softmat
keuken 290 x 185 cm
compleet met:
koelkast oven gaskookplaat afzuigkap vaatwasser spoelbak werkblad
www. superkeukens. nl
w
w
w
.
h
e
n
d
e
r
s
a
n
d
h
a
z
e
l
-
g
o
u
d
a
.
n
l
verstelbare
hoofdsteunen
Eettafel Salzburg 220cm
399,-
Eetkamerstoel Zijdam
99,-
www.prontowonen.nl
| 3-zitsbank Havanna met ottomane (links of rechts) en vaste
zitting zoals afgebeeld in Leopard stof INTRODUCTIEPRIJS € 1499,-
3-zitsbank met ottomane
INTRODUCTIEPRIJS
n
1499,-
.xooon-gouda.nl
Geldig tot en met zaterdag 1 juni a.s.
Advertentie 7
Bij Wim Jansen XL sale profieert u van scherpe aanbiedingen en grote kortingen tot wel 70% op
ons gehele assortiment.
Kom langs!
Gouwe Park
Grote Esch 1180
2841 MJ Moordrecht
Openingstijden:
Ma. gesloten
Di. vrij.: 08.00 - 17.00 uur
Zat.: 09.00 - 16.00 uur
Contact:
0182 - 517 976
info@wimjansen.nl
www.wimjansen.nl
Buiten potten tot 70% korting. Alle glawerk van 30% tot 50% korting. Des Pots/Pantone vanaf 30% korting.
Alle Elho potten op voorraad.
6-7-8 juni magazijn verkoop
SALE
Alle SILK-A zijden bloemen
vanaf 30% korting.
Alle Dutz mondgeblazen
glas vanaf 30% korting.
Alle planten 20% korting.
Wim Jansen bloemen
Wim Jansen XL groot in bloemen en sfeerproducten
Advertentie 8
€ 767,-
Toiletset
Wit design wandcloset met softclose zitting
van het eigen merk van Baderie. Compleet
met inbouwreservoir en bedieningsplaat.
€ 495,-
Ervaar
Het Baderie
Comfort
bij Baderie
Van Wijk
Baderie Van Wijk Kampenringweg 11, 2803 PE Gouda - Telefoon 0182 535 688 www.baderie-gouda.nl
Actievoorwaarden Niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden in onze showroom.
€ 3595,-
Haard
Haard Element 4, Trisore 70, (excl. montage).
Wij regelen graag de montage voor u. Vraag
in de showroom naar meer informatie.
Bespreek vrijblijvend
alle mogelijkheden met
een specialist.
AddY\^ZiZgh"Zc8KWZYg^_[
kVcL^_`7KkZgodg\idd`jl0
™LViZgaZ^Y^c\
™ 9V`WZYZ``^c\
™KadZgkZglVgb^c\
™DcYZg]djY
]j^h^chiVaaVi^Zh
™KZci^aVi^Z
€ 1495,-
Remeha
tzerra
Cv-ketel
Ultra compact,
geruisloos en levert
zeer snel warmte
en warm water.
Te combineren met
een zonneboiler.
v/a
Inclusief
installatie
Onderhoudsabonnement
Sluit bij ons uw onderhoudsabonnement af
voor uw cv ketel. U kunt voor storingen aan
alle merken cv-ketels bij ons terecht.
€ 73,-
per jaar Al voor
Profiteer van de zon!
Het hele jaar door profiteert u van een zonne-
energiesysteem. Deze investering levert fors
meer rendement op dan een spaarrekening!
Duidelijker kan niet
Uw nieuwe badkamer, inclusief alle
producten én volledige installatie.
€ 9995,-
Al vanaf
€ 189,-
€ 240,-
Mechanische
ventilator
Itho CVE Ecofan
(excl. montage)
Bouwen & wonen 9
BOUWEN WONEN &
In het kader van het project ‘Historie in de Bi-
bliotheek’ organiseren De Bibliotheek Gouda
en Het Streekarchief Midden-Holland op
dinsdagmiddag 18 juni in de Jeruzalemkapel
een stamtafelbijeenkomst: ‘Monumenten en
het werk van de monumentenwacht’.
Het programma start om 14.00 uur met een
lezing van de heer Bredie, werkzaam bij de
monumentenwacht. Na de pauze volgt een
voordracht van de werkgroep Monumen-
ten Goudanet. Daarna is er ruimte voor het
publiek om eigen verhalen en ervaringen te
delen. Deze stamtafelbijeenkomst kan inte-
ressant zijn voor wie bijvoorbeeld zelf in een
monument woont en daar iets over te vertel-
len of te vragen heeft. De toegang is gratis.
Men dient zich vooraf aan te melden via
www.bibliotheekgouda.nl of aan de balie van
de bibliotheek. Er is een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar.
Op feestelijke wijze is op 20 mei, op Tweede
Pinksterdag, de eerste paal geslagen voor een
nieuwbouw bij de plaatselijke rooms-katho-
lieke H.-Josephkerk aan het Aalberseplein
Gouda.
De nieuwbouw betreft een gemeenschapszaal
annex koffiezaal. Volgens Jim Krijnen, voor-
zitter van de bouwcommissie, wordt met deze
nieuwbouw een lang gekoesterde wens gerea-
liseerd. “De huidige gemeenschapsruimte en
nevenruimten zijn namelijk veel te klein om
gewenste activiteiten in onder te brengen. Denk
daarbij aan samenkomen na vieringen, diensten
en uitvaarten. Maar ook aan activiteiten als le-
zingen, workshops, muziekavonden en verga-
deringen van werkgroepen en parochianen. In
de nieuwbouw van 130 m2 is dat wel moge-
lijk.” Gedurende de bouw zullen de activiteiten
in en bij de kerk zoveel mogelijk doorgang vin-
den. Als alles vlot verloopt zou eind september
van dit jaar de nieuwe koffiezaal in gebruik
kunnen worden genomen
Start nieuwbouw bij Josephkerk
NU IN DE VERKOOP!
IN DE MAAND JUNI VOOR KOOPSOM € 180.000,- K.K.
GOUDA - CRABETHSTRAAT 17
Hoge Gouwe 17
2801 LA Gouda
T: (0182| 51 14 24
|nfo@a|phamake|aard|j.n|
www.a|phamake|aard|j.n|
Karakteristieke, gerenovereerde benedenwoning (bj. 1900) met heerlijke, zonnige tuin van ca. 70 m²! De woning is
in 2010 gerenoveerd en over de volle breedte uitgebouwd (strak gestuukte wanden, nieuwe cv-install., leidingwerk,
nieuwe badk., schilderwerk). Woonopp. ca. 75 m², 240 m³ inhoud, perceel 167 m². Rustige ligging in fraaie, karakt.
woonstraat nabij het Van Bergen IJzendoornpark en tussen centrum en station. Ind.: entree, hal met toil., woonkeuken
aan de v.z. (2002) met kookgedeelte en spoelgedeelte, via schuifdeuren naar de sfeervolle, grote woonkamer met
houten vloer en opensl. deuren naar de tuin. In het hoge plafond van de uitbouw mooie lichtinval door dakraam.
Slaapkamer met opensl. deuren naar de tuin, houten vloer, hoog plafond en toegang tot de tussenkamer (slaap-/
werkkamer) met houten vloer en cv-ruimte. Luxe badk. met douche, wastafel en sierradiator, nis met w.m.a. Bijz.: *
mog. tot koop in comb. met bovenwoning, slapende VvE.
Garagebox Garagebox
TE HUUR
Slechts €117,- p/mnd
Meer info?
tel. (06) 519 59 414
nabij het centrum
van Gouda
Bijeenkomst monumentenwacht
Van Bruispunt naar
Bruisplaats Gouda
De Bruisplaats aan Vredebest 18 is een nieu-
we stap in de ontwikkeling van Gouda Bruist.
Een leegstaande ruimte wordt getransfor-
meerd tot een ontmoetingsplek en creatieve
bruisplaats van en voor Gouwenaars.
Gouda Bruist heeft al een online platform
met 800 leden en elke twee maanden zijn er
Bruispunten waar nieuwe initiatieven worden
gepresenteerd en ideeën en tips worden uitge-
wisseld. Bijvoorbeeld over het starten van een
buurtmoestuin of de aanpak van een zwerfvuil-
actie. Met de Bruisplaats ontstaat vanaf eind
juni een permanente broedplek waar je gemak-
kelijk even binnenwipt of afspreekt.
Crowdfunding
De Bruisplaats wordt ingericht als indoor pick-
nickplaats waar je straks zelf kunt picknicken
met meegebrachte spullen. “Gouda Bruist
geeft met de Bruisplaats meteen een positieve
impuls geven aan de omgeving van het station,
samen met andere creatieve ondernemers die
zich op de Vredebest en Spoorstraat vestigen
en steun van het wijkteam Nieuwe Park”, laat
mede-initiatiefneemster Heleen van Praag
weten. Iedereen die Gouda Bruist wil steu-
nen, kan ‘symbolisch’ een plekje kopen in de
Bruisplaats. Er is keuze uit een hangplaats, sta-
plaats, zitplaats, eetplaats, ligplaats of broed-
plaats. Het geld dat met deze ‘crowdfunding‘
wordt opgehaald, wordt gebruikt om de Bruis-
plaats in te richten en de bloembakken op de
Vredebest te vullen. De actie loopt tot 7 juni
via www.voorjebuurt.nl.
Op deze compilatie is te zien hoe de Bruisplaats eruit gaat zien.
Het is vijf jaar geleden dat de eerste ASVZ
cliënten op het Boegpad kwamen wonen. Dit
eerste lustrum viert het Boegpad op zater-
dag 1 juni van 13.00 uur tot 15.00 uur met een
open dag.
Het Boegpad is een woonvorm van de ASVZ
midden in de wijk Bloemendaal. De woning is
vijf jaar geleden opgezet voor vijftien mensen
met een verstandelijke beperking. Het bijzon-
dere aan deze woonvorm is dat alle mensen
die hier wonen naast hun verstandelijke beper-
king ook een stoornis hebben in het autistisch
spectrum. “Graag willen wij kennismaken
met de wijk. En misschien wil de wijk ook
kennismaken met ons”, laat een medewerker
weten. Zaterdag 1 juni van 13.00 uur tot 15.00
uur staan er kraampjes op het terrein waar
spullen te koop zijn die gemaakt zijn door cli-
enten van de ASVZ en van de woning. Ook
kunnen bezoekers terecht voor een hapje en
een drankje. Sportievelingen kunnen meedoen
aan het ‘oud-Hollandse spelletjes’ parcours.
Het Boegpad zoek nog vrijwilligers die acti-
viteiten willen ondernemen met de cliënten.
Geïnteresseerden kunnen bellen met (0182)
558 233. Het Boegpad bevindt zich aan de
Aakwerf 36-38 in Gouda.
Lustrumfeest ASVZ Het Boegpad
VIA REKAM EN CAIWAY
RUIM 40.000 HUISHOUDENS
KANAAL 63
GOUDA
Op 20 mei, Tweede Pinksterdag, is de eerste paal geslagen voor een nieuwbouw bij de Josephkerk.
Advertentie 10

UNIEKE ACTIE TIJDENS DE
SLA JE SLAG DAGEN
VAN 31 MEI T/M 3 JUNI A.S.!
15% KORTING OP ALLE
DEELNEMENDE HUIZEN!
Uw voordeel kan oplopen tot
vele duizenden euro’s!
Bezoek het OPEN HUIS
zaterdag 1 juni a.s.
van 12.00 – 15.00 uur
www.sla-je-slag-dagen.nl
Op vrijdag 31 mei, zaterdag 1 juni en maandag
3 juni a.s. verlagen deze woningen tijdelijk de prijs
met 15%! Tijdens deze dagen kunt u uw droom-
woning dus veel voordeliger aanschaen voor de
getoonde prijzen en weet u zeker dat u de laagst
mogelijke prijs betaalt!
Proteer van de Sla Je Slag dagen! Maak een afspraak
voor bezichtiging op deze dagen of loop binnen bij
de deelnemende woningen tijdens het OPEN HUIS
op zaterdag 1 juni a.s. tussen 12.00 en 15.00 uur!
De actie eindigt op maandag 3 juni a.s. Daarna
gelden weer de oorspronkelijke prijzen.
Gouda
Vondelstraat 50
Vraagprijs € 99.500,- k.k.
15% korting € 84.575,- k.k.
Gouda
Bilderdijkstraat 7
Vraagprijs € 99.000,- k.k.
15% korting € 84.150,- k.k.
Klusobject! Karakteristieke woning
met woonk., eenv. keuken en toilet.
2 sl.k.’s en badk. Vliering met cv-
ketel. Woonopp. 60 m². Zonnige
tuin met schuur en achterom.
Gouda
Johannes Poststraat 15
Vraagprijs € 95.000,- k.k.
15% korting € 80.750,- k.k.
In 2008 volledig gemoderniseerd 3
(vh ) kamer hoekappartement op de
2e verdieping met een zonnig op het
zuiden gelegen balkon en een eigen
berging in de onderbouw.
Haastrecht
Goudseweg 128
Vraagprijs € 575.000,- k.k.
15% korting € 488.750,- k.k.
Weids en landelijk wonen nabij de
stad: semi-bungalow met dubbele
garage. Perceel 1.115 m²! Bjr. 1981.
Gemoderniseerd in 2009. Woonk.,
keuken, 3 sl.k.’s en badk.
Gedeeltelijk uitgebouwde te
moderniseren 3 kamer tussen-
woning met een achtertuin voorzien
van een vrijstaande stenen berging.
Gouda
Oosterwerf 50
Vraagprijs € 199.000,- k.k.
15% korting € 169.150,- k.k.
In rustige en gewilde kindvrien-
delijke woonwijk gelegen ruime
eengezinswoning met vijf slaap-
kamers, voortuin en diepe achtertuin
voorzien van berging en achtertom.
Woonoppervlakte 115m2.
Gouda
Achterwillenseweg 114
Vraagprijs € 449.000,- k.k.
15% korting € 381.650,- k.k.
Aan rustige weg aan de rand van de
woonwijk “Achterwillens” gelegen
vrijstaand woonhuis met open
keuken, 4 slaapkamers, badkamer en
garage/schuur met carport. Woon-
oppervlakte 115m2. Kavel 1.210m2.
Moordrecht
Westeinderhof 10
Vraagprijs € 475.000,- k.k.
15% korting € 403.750,- k.k.
Aan rustig en kindvriendelijk hoe
gelegen zeer luxe verbouwd vrijstaand
woonhuis met kantoorruimte, ver-
zorgde achtertuin met parkeergelegen-
heid en achtertuin grenzend aan
waterloop. Woonoppervlakte 154m2.
Gouda
Regentesseplantsoen 48
Vraagprijs € 215.000,- k.k.
15% korting € 182.750,- k.k.
Wat een wooncomfort! 3-kamerapp.
met groot, zonnig terras en mog. tot
eigen parkeerplaats.
Woonopp. 90 m². Bjr. 1989.
Li aanwezig. Prachtig uitzicht over
binnenstad en singel.
Gouda
Keizerstraat 6-8
Vraagprijs € 495.000,- k.k.
15% korting € 420.750,- k.k.
Totaal gerenoveerd, bijzonder object
met prachtige gevel (10 m. breed!),
zonnige tuin en 2 p.p.’s in hartje
centrum! Bjr. 1889. Monument.
Casco oplevering. Woonopp.
188 m²!
TIJDELIJK ABSOLUTE BODEMPRI
Advertentie 11
Gouda
Koekoekstraat 63
Vraagprijs € 145.000,- k.k.
15% korting € 123.250,- k.k.
Unieke kans voor handige starters!
Deze betaalbare ruime eengezins-
woning dient van binnen gemoder-
niseerd te worden, hee 3 slaap-
kamers en een zonnige achtertuin.
Woonoppervlakte 81m2.
Gouda
Motetplein 11
Vraagprijs € 796.000,- k.k.
15% korting € 676.600,- k.k.
Op royaal perceel gelegen vrijstaande
villa met moderne keuken, 5 slaap-
kamers, 2 badkamers, tuin rondom
en multifunctioneel bijgebouw.
Woonoppervlakte 220m2.
Perceeloppervlakte 1.420m2.
Gouda
Karnemelksloot 22
Vraagprijs € 375.000,- k.k.
15% korting € 318.750,- k.k.
Op steenworp afstand van het
centrum in lommerrijk privépark
gelegen zeer bijzonder vrijstaand
woonhuis (Rijksmonument) met
fraaie karakteristieke details en grote
zeer verzorgde tuin rondom.
Gouderak
Lange Rol 1
Vraagprijs € 225.000,- k.k.
15% korting € 191.250,- k.k.
Sfeervolle 2/1 kap jaren 50 woning
met voortuin voorzien van eigen
parkeerplek, een ca. 9 meter diepe
op het zuidwesten gelegen achtertuin
met een vrijstaande stenen berging
met bergvliering.
Gouda
Ravelstraat 13
Vraagprijs € 175.000,- k.k.
15% korting € 148.750,- k.k.
Ruim (82m2 woonoppervlak) en modern
3 kamerapp. op 1e verdieping met eigen
entree en parkeergelegenheid op begane
grond. Voorzien van balkon , ruime
woonkamer met open en moderne keu-
ken ( 43m2), toilet en badkamer 2007.
Gouda
Spieringstraat 127-129a
Vraagprijs € 399.000,- k.k.
15% korting € 339.150,- k.k.
In het centrum van Gouda nabij
stadspark Houtmansplantsoen ligt
dit zeer ruime en unieke parterre
appartement (rolstoelvriendelijk)
met garage en riante binnenstads-
tuin.
Reeuwijk
‘s-Gravenbroekseweg 45-1
Vraagprijs € 650.000,- k.k.
15% korting € 552.500,- k.k.
Temidden van het prachtige Reeu-
wijkse Plassengebied ligt deze mooie
vrijstaande recreatiewoning met
fraaie tuin en schitterend uitzicht.
Houdt u van rust, water en groen?
Dan is dit de ideale stek voor u!
Gouda
Prins Hendrikstraat 117A
Vraagprijs € 114.500,- k.k.
15% korting € 97.325,- k.k.
Luxe 3 kamer appartement op de
eerste verdieping in een kleinschalig
complex uit 1999 met een balkon en
een eigen berging in de onderbouw.
Ouderkerk aan den IJssel
IJsseldijk-Noord 405
Vraagprijs € 395.000,- k.k.
15% korting € 335.750,- k.k.
Vrijstaand woonhuis met jne tuin
rondom! Bjr. 1996. Landelijke
ligging aan dijk. Veel privacy!
Ruime woonk., woonkeuken,
werkkamer, 3 sl.k.’s en badk.
Parkeren in eigen tuin.
Gouda
Peperstraat 16D
Vraagprijs € 319.000,- k.k.
15% korting € 271.150,- k.k.
Bijzonder binnenstadspand met patio,
dakterras (48 m²!) en veel privacy.
Toegang via poort naast kerk. Ruime
woonk., keuken met app., 2 sl.k.’s en
luxe badk. Werkruimte in sout.
Gouda
Punt 11
Vraagprijs € 580.000,- k.k.
15% korting € 493.000,- k.k.
Enorm pakhuis (voormalige
Volmolen, bjr. 1631) met Jugendstil
woonhuis (1890). Vele gebruiks-
mogelijkheden. Totaal vloeropp.
ca. 410 m²! Mog. tot realiseren
appartementen.
Reeuwijk
Korssendijk 32 st4
Vraagprijs € 129.000,- k.k.
15% korting € 109.650,- k.k.
Keurig onderhouden chalet gelegen
op 237 m2 eigen recreactiegrond,
100 meter van de Eloevenplas.
Gouda
Vlamingstraat 10
Vraagprijs € 139.500,- k.k.
15% korting € 118.575,- k.k.
In de binnenstad van Gouda ligt
deze goed onderhouden tussen-
woning met zonnig dakterras
(ca.10m²) op het Westen, wonen
en werken zijn hier te combineren.
Gouda
Willem de Zwijgersingel 54
Vraagprijs € 112.500,- k.k.
15% korting € 95.625- k.k.
Zeer centraal op loopafstand van het
historisch centrum, winkels, NS- en
bussstation gelegen strak afgewerkt
2-kamerappartement op de 3e
verdieping met loggia en berging
in de onderbouw.
Gouda
Lindelaan 10
Vraagprijs € 275.000,- k.k
15% korting € 233.750,- k.k
Professioneel en luxe verbouwde en
uitgebouwde 4 kamer tussen-
woning met o.a. een luxe design
keuken en badkamer en een zonnige
op het westen gelegen achtertuin.
Gouda
Peperstraat 100-102
Vraagprijs € 499.000,- k.k.
15% korting € 424.150,- k.k.
Dit ruime grachtenpand met veel
originele details is de afgelopen jaren
zorgvuldig gerenoveerd. De woning
beschikt over een zonnige stadstuin
(27m²) met achterom.
Reeuwijk
Bunchestraat 15
Vraagprijs € 129.000,- k.k.
15% korting € 109.650,- k.k.
Geheel gerenoveerd 2 kamer
(voormalig 3 kamer) appartement
op de eerste verdieping met lichte
woonkamer en zonnig balkon.
Gouda
Goudseweg 64
Vraagprijs € 349.500,- k.k.
15% korting € 297.075,- k.k.
Uniek royaal vrijstaand woon-/
werkobject (totaal 195 m2.) gelegen
aan een landelijke weg in de direct
nabijheid van het centrum van
Gouda op een perceel van 268 m2.
Gouda
Breevaarthoek 16
Vraagprijs € 649.000,- k.k.
15% korting € 551.650,- k.k.
Riante hoekwoning (woonopp.
156 m²) gelegen aan de Breevaart
met vrij uitzicht over de Reeuwijkse
Plassen.
Reeuwijk
Moerweide 27
Vraagprijs € 225.000,- k.k.
15% korting € 191.250,- k.k.
Goed onderhouden eengezins-
woning, de achtertuin grenzend aan
het water met vaarverbinding naar
de Reeuwijkse Plassen.
IJZEN: uw voordeel kan oplopen tot vele duizenden euro’s!
Advertentie 12
Pu þi] aankoop van een Hgundai,
een tegoedþon voor een high tea voor Z personen
þi] Ìntratuin ZuidpIas cadeau!
TM
www,hgundai,nI
GENOEMDE PRIJS IS INCL. BTW & BPM EN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL AFGEBEELD MODEL KAN
AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. ENERGIELABEL EN WEGENBELASTINGVRIJSTELLING IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES.
ACTIE IS GELDIG VAN 1 MEI T/M 30 JUNI 2013. AANBIEDING GELDT ALLEEN OP UIT VOORRAAD LEVERBARE MODELLEN. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
Cecomþineerd þrandsloIverþruik d,ç - S,S (l/1OO km) / ç3,8 - 18,ç (km/l). COç - emissie 99 - 1ç9 (g/km).
Uilslool- en þrandsloI ver þruik gegevens zijn geþaseerd op lesls die zijn uilgevoerd volgens [uropese
Verordening J1S/çOOJ/[[C.
DF HYUPDAÌ i1O
FXCF[[FPT FDÌTÌDP
VAP DFR [ÌPDFP ERDFP WADDÌPXVFFP B,V,
CO[l[COOP 1d1, WADDllXV[[l, T[|[FOOl O18ç-G3ç1OO
[ÌPDFP-WADDÌPXVFFP,HYUPDAÌ,P[
AIIeen verkri]gþaar
þi] Van Der [inden Eroep
Waddinxveen
ÌncIusief·
1S inch lichlmelalen velgen
Winlerþanden
Semi lederen þekleding
Skidplale voor en achler
\1Z,995,-
Rijklaar
De Hgundai i1O
FXCF[[FPT FDÌTÌDP
WegenþeIastingvri]
Bedrijven / auto 13
Gemas: inbouwspecialist
elektronica voor auto’s
Eigenaar Mehmet Aksit van Gemas Electronis in Waddinxveen.
Gemas Electronics is tien jaar geleden klein
begonnen met het inbouwen van alle denk-
bare elektronica in auto’s van alle merken. Na
diverse uitbreidingen is het inbouwstation
nu gevestigd in een grote werkruimte aan
de Noordkade 74 in Waddinxveen en het is
de enige in de regio. ‘We genieten een heel
goede reputatie en hebben inmiddels een
groot vast klantenbestand opgebouwd.’
Bij Gemas kan men terecht voor inbouw en
montage van ondermeer alarm-, camera- en
audiosystemen, carkits, parkeersensoren,
dagrijverlichting, Xenon-verlichting en ac-
cessoires. Het is ook mogelijk conventionele
sloten om te laten zetten in een deurvergren-
deling met afstandsbediening. Alle benodigde
onderdelen zijn op voorraad leverbaar. Uiter-
aard adviseert Gemas zijn klanten gratis en op
afspraak worden de werkzaamheden verricht
terwijl men wacht. Waar Gemas zijn succes aan
te danken heeft? Lovende reacties in het gas-
tenboek van de website zijn daar duidelijk over,
in de trend van: “Al de zoveelste keer dat ik hier
wat laat inbouwen, wederom prima werk!” Of:
“professioneel, snel, vriendelijk, altijd op tijd
en goedkoper!” Kijk op website www.gemas-
electronics.nl. Contactgegevens: Noordkade
74, Waddinxveen, telefoon: (06) 19 396 596,
info@gemaselectronics.nl
Verkrijgbaar
bij Boekhandel
Verkaaik
Hoera, een
goed pensioen!
Of bestel online via
www.hoeraeengoedpensioen.nl
Ve
bi
Ve
H
go
Of bestel onl
W
ink Sabée
Hoera, een goed pensioen!
hoeveel pensioen heb ik nu eigenlijk?
wat kan ik zelf doen?
welk effect heeft een verandering in
mijn leven op mijn pensioen?
blijvend
actueel
Over alles wat je moet weten en alles wat je kunt doen
Wink Sabée
op basis van interviews met pensioenexpert Tim van Dasselaar
Over alles wat je
Wink Sabée
op basis van intervie
Hoera, een goed
pensioen!
-

Het VerkeersCollege

Van Beynum Gouda B.V.
Burg. Van Reenensingel 117, 2803 PA GOUDA
Van Beynum Woerden B.V.
Leidsestraatweg 132, 3443 BZ WOERDEN
www.vanbeynum.nl
*Actie geldig zolang de voorraad strekt.
Garage Sale!
Summer Shopping Event
Gasterij Vergeer aan de Dorpsweg 32 in
Reeuwijk organiseert donderdag 6 juni
het Summer Shopping Event van 16.00 tot
22.00 uur.
Om 16.00 uur gaan de deuren open en kunnen
bezoekers onder het genot van een hapje en
een drankje kennismaken met de deelnemers
van het Summer ShoppingEvent. Er valt van
alles te beleven: sfeer voor in huis en interi-
eur, lifestyle, nieuwe trends, proeverijen, wijn
en delicatessen, beauty, skincare, lingerie en
trends in hairfashion. Dit sfeervolle event is
te combineren met een hapje eten in Friends
of men kan bijkletsen op het zomerse terras.
Aanmelden als VIP viasummershopping@
live.nl kost vijf euro per persoon. Een kaartje
aan de deur kost 7,50 euro.
Zaterdag 8 juni wordt in Scheveningen met
Vlaggetjesdag de komst van de nieuwe ha-
ring gevierd. Maar door het koude weer van
de afgelopen maanden is de feitelijke komst
van deze lekkernij met twee weken uitgesteld
tot 19 juni.
Doordat er te weinig zonlicht was is het plank-
ton in zee erg langzaam gegroeid. Plankton
is een belangrijke voedselbron van de haring.
Daardoor is de haring nog niet vet genoeg om
van de juiste kwaliteit te zijn. Volgens de ver-
eniging van haringgroothandelaren moet de
eerste nieuwe haring van het seizoen van goede
kwaliteit zijn. “Als de consument een mindere
kwaliteit krijgt voorgeschoteld, is de kans groot
dat je die consument verliest voor de rest van
het seizoen”, aldus een woordvoerder. De con-
sequentie van het uitstel is dat enige reeds ge-
plande haringparty’s hun datum zullen moeten
verschuiven. Vlaggetjesdag zelf gaat wel door
op 8 juni. In Gouda wordt dit jaar voor de derde
keer De Goudse Haringparty georganiseerd.
De organisatie had al eerder een tip gekregen
dat er een grote kans is dat de komst van de
nieuwe haring zou worden uitgesteld. In Gouda
is de datum al enige weken geleden bepaald op
dinsdag 25 juni met een ontvangst van de ge-
nodigden in de St. Janskerk met aansluitend de
haringparty in de ernaast gelegen museumtuin.
Veiling nieuwe haring uitgesteld
De tweede prijs werd uitgereikt aan Renée Velsink van het Lijstenatelier. V.l.n.r. Jan Glissenaar (aan-
nemingsbedrijf Veelenturf), Leen Brak, bouwkundig adviseur, Renée Velsink en wethouder Daphne
Bergman. (Foto: Focko van Dantzig)
De Goudse Haringparty 2012. (archieffoto)
Goudse Puienprijs voor C&A
Maandagavond 27 mei heeft de gemeente
Gouda de tweejaarlijkse Winkelpuienprijs
uitgereikt voor de mooiste verbeterde pui in
de binnenstad.
Uit de vijf genomineerden zijn drie prijswin-
naars naar voren geschoven. De eerste prijs is
voor de grote rij vernieuwingen aan de Klei-
weg, waaronder de panden van C&A, We, de
Sting en Blokker horen. De architect, Soeters
Van Eldonk, is een bekende in Gouda, hij heeft
ook het Huis van de Stad ontworpen, en laat
dus zijn sporen na in onze stad. De tweede prijs
is voor een particulier initiatief. Hij gaat naar
het Lijstenatelier van Renée Velsink aan de
Hoge Gouwe 45A. De jury roemde de meta-
morfose van een kunststof schuifpui als een pa-
rel in dit prachtige deel van de binnenstad. De
derde prijs is gegaan naar Let ‘s Go, de schoe-
nenzaak op de Markt 52. Deze transformatie is
ontworpen door de Goudse “binnenstadsarchi-
tect” Frank Goppel. De jury vond zijn ontwerp
speels, uitgebalanceerd en respectvol naar de
omgeving. Ze wees op de geestige detaillering
in de vorm van twee voeten in de bovenhoeken
van de pui.
Financieel Wijzer
Vorige week liep ik in het Winkelcentrum Bloe-
mendaal. Ik passeerde twee vrouwen die aan het
praten waren en ik hoorde de één tegen de ander
zeggen: ”Ik zou willen dat wij in een huurhuis
woonden in plaats van een koophuis, dan kon
ik tenminste weg.” Deze korte zin, die natuur-
lijk niet voor mijn oren bestemd was, bracht
mij tot fantaseren. Het ging hier natuurlijk om
een vrouw die klem zat in haar relatie. Ver-
koop van de woning was geen optie, omdat de
woning toch niet verkocht zou worden of anders
met veel verlies. En ja, wat doen je dan? Blijven
waar je zit. Een menselijk drama voltrekt zich
hier. Jaren kunnen voorbij trekken, terwijl je
gevangen zit in je relatie en je koopwoning. En
ook nog eens een schuld van soms tienduizen-
den euro’s die op de loer ligt.
De financiële kant
Op basis van normale financiële randvoorwaar-
den kom je er niet uit. Banken zijn niet geïnte-
resseerd om u hier een handje bij te helpen. Zij
zullen niet om u een plezier te doen, één van de
partners losmaken van de hypotheek.
Anders oplossen
Een aantal jaren geleden was u mans genoeg om
het ‘ja-woord’ uit te spreken. Nu moet u mans
genoeg zijn, het ‘nee-woord’ uit te spreken.
En daar hoort volwassen gedrag bij. Als u uit
de impasse wilt komen, van een relatie en een
woning, dan zult u samen om de tafel moeten.
Een open overleg over financiële mogelijkhe-
den en de wil om fatsoenlijk afscheid te nemen
zijn absoluut noodzakelijk om hier creatief te
zijn. Dit is echt moeilijk. Maar het resultaat kan
zijn, dat u toch met een nieuw leven kunt begin-
nen. En dat is best wat waard.
Tim van Dasselaar
info@timvandasselaar.nl
Advertentie 14
www.vandenheuvelelektro.nl
24-uurs storingsdienst:
06 51 102 541
Platteweg 40A • 2811 NA Reeuwijk
Tel. (0182) 52 26 77 • Mobiel (0651) 10 25 41
Stijlvolle én energie zuinige verlichting?
Natuurlijk kan dat ook in uw bedrijf!
Consumenten 15
Winkeltijdenwet kan
zondagen wijzigen
Het is nu de vraag wat de gemeenten met de zondagen gaan doen wat de openstelling betreft.
Free Record Shop failliet
De keten van Free Record Shop-winkels is
afgelopen dinsdag failliet verklaard door de
rechtbank in Rotterdam.
Het faillissement raakt 141 filialen waar in
totaal 750 mensen werken. De salarissen over
mei inclusief het vakantiegeld kunnen niet
meer worden uitbetaald. Het bedrijf heeft de
medewerkers wel opgeroepen om gewoon te
blijven doorwerken omdat het bedrijf hoopt
op een doorstart. Investeringsmaatschappij
Procures, die eerder de boekhandels van De
Slegte redde, heeft belangstelling getoond.
Ook aan de Kleiweg in Gouda is een filiaal
van Free Record Shop gevestigd.
Geen horeca Nieuwe Markt Passage
Nadat Mr. Cocker, de enige horecazaak in de
Nieuwe Markt Passage in Gouda, werd geslo-
ten is het lang stil gebleven.
Achter de schermen werd wel gezocht naar een
andere ondernemer die de horecazaak wilde
voortzetten, maar tevergeefs. Inmiddels heeft
de eigenaar van de passage de bakens verzet.
De horecazaak wordt opgeheven en samen-
gevoegd met een daarnaast gelegen leegstaande
winkelunit. De vernieuwde grote zaak is in-
middels verhuurd aan Dixons, die er tegenover
zit. De verbouwing is in volle gang.
Zoals verwacht heeft afgelopen dinsdag de
Eerste Kamer met overgrote meerderheid
besloten om de Winkeltijdenwet aan te pas-
sen. Tot dat moment mochten gemeenten de
detailhandel in hun regio maximaal twaalf
zondagen de mogelijkheid geven om de win-
keldeur open te doen.
De meerderheid in de Eerste Kamer vindt, net
als eerder de Tweede Kamer, dat gemeenten
best zelf kunnen bepalen of een winkel in hun
gebied op zondag al dan niet open mag. Naar
verwachting wordt de wetswijziging per 1 juli
van kracht. Wat dit voor gevolgen heeft voor
Gouda en de regio is nog onduidelijk. De ge-
meenteraden mogen nu zelf bepalen wat ze wil-
len met de zondagen: gewoon vrij laten en het
de winkeliers zelf laten uitzoeken of ze open of
dicht gaan of toch weer jaarlijks een aantal zon-
dagen aanwijzen. In Gouda heeft de gemeente
hierover al een enquete gehouden. Daaruit
bleek ook de verdeeldheid onder winkeliers:
rond 47 procent wil alle zondagen de vrijheid
om zelf te bepalen of ze open gaan en rond
47 procent wil helemaal geen koopzondagen.
Warenhuis Hema in Gouda heeft al aangegeven
niet meer dan vijftien koopzondagen open te
willen gaan. De Eerste Kamer heeft overigens
wel een motie aangenomen die de ‘contract-
uele positie’ van winkeliers moet verbeteren
ten aanzien van de openstelling. In sommige
winkelcentra staat in huurovereenkomsten dat
de winkelier verplicht open moet op een zon-
dag als de rest van de winkels in dat winkel-
centrum ook open zijn. De motie wil dat ver-
anderen, in die zin dat iedere winkelier zelf vrij
moet kunnen zijn te beslissen of hij open gaat
of dicht blijft.
De verbouwing in de Nieuwe Markt Passage is in volle gang. (Foto: Nick Duijnstee)
Ook in Gouda zit aan de Kleiweg een filiaal van de Free Record Shop. (Foto: Nick Duijnstee)
Koopzondagen binnenstad Gouda 2013
Voor openingstijden op een koopzondag geldt alleen de landelijke regel uit de
Winkeltijdenwet dat winkels na 19.00 uur gesloten moeten zijn.
Zondag 2 juni Zondag 1 december
Zondag 1 september Zondag 15 december
Zondag 6 oktober Zondag 22 december
Zondag 3 november
Succesvolle veiling van jubilerende
Soroptimistenclub
Afgelopen weekend heeft Soroptimistenclub
Gouda haar 75 jarig bestaan gevierd. Onder-
deel van het feestelijk driedaags programma
was een veiling voor het goede doel ‘het
Inloophuis in Gouda’. Dit leverde 6000 euro
op.
Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda
opende het feest vrijdag in het voorma-
lig schipperswachthuisje, nu Museumha-
vencafé ’t IJsselhuis bij de Mallegatsluis.
Hoogtepunt vormde de receptie met veiling
op zaterdagmiddag. Onder leiding van
Arie Pieter van Dijk leverde de veiling
inclusief enkele donaties 6000 euro op voor
het goede doel het Inloophuis in Gouda. Dit
huis is voor mensen met een levensbedrei-
gende, ongeneeslijke ziekte, en hun naasten.
Het jubileum werd voortgezet met een swin-
gend feest voor de leden in De Spiegeltent,
onder leiding van de vrouwelijke DJ Winni den
Ouden uit Gouda.
Burgemeester Milo Schoenmaker opende het jubileumfeest van Soroptimistclub.
Winnaars lezing Kimpen
In de krant van donderdag 23 mei publiceerden
we de lezersactie met schrijver Geert Kimpen.

We stelden de lezers de vraag: In welk jaar debu-
teerde Geert Kimpen met zijn boek de Kabbalist?
Het antwoord is 2006. Uit de juiste inzendingen
trokken we vier prijswinnaars. De prijs van twee
kaartjes voor de lezing op 12 juni in Bodegraven
gaat naar Nienke de Haan uit Gouda. De drie
‘Liefdesdagboeken’ gaan naar: Chantal Voorhuis,
Jannitha Mulder en Eva van Uunen. Zij krijgen
bericht en kunnen hun prijs ophalen bij Primera
in Bodegraven. De lezing van Geert Kimpen over
zijn nieuwe boek De prins van Filettino vindt
plaats op woensdag 12 juni in het Evertshuis. Zie
www.geertkimpen.com
Advertentie 16
Vrijdag 31 mei
1 Vanaf 16.00 uur zI|n alle eet- en drankkramen geopend. 0ok Bet I1sselhugs Is
geopend voor bezIchtIgIng en verkoop souvenIrs.
2 17.00 uur ofhcIele openIng door burgemeester HIlo 8choenmaker.
Gevolgd door besIree Coumans en IrwIn 1uI|l met een specIaal voor de haven
geschreven lIed.
3 PIepermobIel met hap|es, happen en maaltI|den.
4 Bet I1sselhugs heeft een specIale I|sattractIe, brood|es en lekkere hap|es
voor bI| de kofhe.
5 be drankverkoop wordt verzorgd door Grand Cangon.
6 In het kIelzog van de PIepermobIel de wItte 8nor, een van de attractIes van
rollende keukens te Amsterdam. 2I| verzorgen op orIgInele wI|ze de muzIek.
7 VIswI|venkoor treedt op om 20.00 uur.
8 Na aßoop van de |eugdavondvIerdaagse komt de marchIngband van BarmonIe de
PIonIer naar ons feestterreIn.
9 23.00 uur eInde.
Van 16.00 ÷ 20.00 uur varen er rondvaartboten. 1Ickets £ 6,50 p.p. of
£ 5,- bI| aankoop van een drank|e of hap|e. 1Ickets zI|n verkrI|gbaar bI| de kramen of bI|
het I1sselhuIs.
RondwandelIngen verzorgd door het Goudse GIdsen GIlde £ 3,50 p.p. of £ 3,-- bI|
aankoop van een drank|e of hap|e.
In bet I1sselbuis ook te koop:
IrasmuswI|n, wI|n van de stad Gouda, IrasmusbIer, Goudse trIple en Gouds wItbIer,
Irasmuskaas|e, stroopwafels en souvenIrs.
we horen van veel mensen dat ze snel een reunIe tI|dens het feest hebben afgesproken
2aterdag 1 juni
1 9.00 uur scheepsontbI|t.
2 0chtendggmnastIek door Andg Koolmees, htnessInstructeur.
3 bIverse ßItspresentatIes en acts.
4 Rond 12.00 uur start de I1sselregatta aan de I1sselkade.
bIt evenement wordt georganIseerd door waterstad Gouda.
wI| doen met het Huseumhavencafe ook mee met een team.
5 Ievende geschIedenIs met bI|passende muzIek
over de 8ogen en de Vest.
6 Na 16.30 uur begroeten we de deelnemers van de I1sselregatta.
baarna kunt u weer lekker genIeten van een heerlI|ke maaltI|d.
7 23.00 uur eInde.
2ondag 2 juni
1 Rond 12.00 uur kramen open.
be hele dag zI|n er hap|es, drank|es en een I|scobar aanwezIg.
2 0ok vandaag weer ßItspresentatIes en acts.
3 be ¨wItte 8nor¨ vermaakt ons vandaag ook weer met zI|n muzIek.
4 18.30 uur 8egIn van het slot met de laatste ßItspresentatIes.
openingstijden na bet feestweekend:
1unI woensdag tot en met zondag. 10.00-18.00 uur
1ulI/aug. maandag tot en met zondag. 10.00-19.00 uur
u kunt ook bI| ons terecht voor arrangementen In combInatIe met.
rondvaart, rondwandelIng door het Goudse GIdsen GIlde, kort rond|e
van en met bIck door het havengebIed, bezoek fabrIek PunselIe.
Vrijwilligers gevraagd van
donderdag tot en met zondag
bonderdag van 16.00 - 21.00 uur.
VrI|dag van 10.00 - 01.00 uur.
2aterdag van 08.00 - 01.00 uur.
2ondag 10.30 - 21.00 uur.
Aanmelden vIa dick@duurzamewinkelman.nl
of op het feestterreIn.
www.facebook.com/bickeMaatjes [ www.museumbavengouda.nl
0eze bedrifven ondersteunen
Huseumhaven cafe.
InlIchtIngen tI|dens openIngstI|den van het I1sselhuIs bI|
bIck wInkelman of stuur een maIl. dIck©duurzamewInkelman.nl
Hu8IuHBAVIN
CAII
'Bet I1sselhugs'
Hu8IuHBAVIN
CAII
www.bakkerij-smit.com www.kantje-boord.nl
www.biowaren.nl
www.adbadvies.nl
www.boer-gouda.nl www.sugarspicemusic.nl www.lrconsulting.nl
0e 90`s partqband van nu!
www.punselie.nl
Activiteiten openingsweekend I1sselbugs
31 mei, 1 en 2 juni
www.autovanbuuren.nl
Advertentie 17
18 De Goudse Business Club
De echt onafhankelijke aankoopmakelaar
Aangenaam
Makelaardij
Het lidmaatschap van De Goudse Business Club staat open
voor natuurlijke of rechtspersonen die een bedrijf of een
filiaal van een bedrijf, een vrij beroep of andere zakelijke
activiteit uitoefenen en gevestigd zijn in Gouda of aan-
grenzende gemeenten. Het lidmaatschap wordt steeds voor
een jaar aangegaan en kan worden opgezegd ten hoogste een
maand voordat het lopende jaar is afgelopen; dus vóór
1 december. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch voor
een jaar verlengd.
Het lidmaatschap bedraagt € 130,- per kalenderjaar exclusief
21% btw. Voor ieder volgend lidmaatschap per bedrijf geldt een
lidmaatschap van € 100,- per kalenderjaar exclusief 21% btw.
Een verzoek om een lidmaatschap dient schriftelijk plaats te
vinden bij het secretariaat, p/a Korte Tiendeweg 10, 2801 JT
Gouda of per e-mail via info(@)degoudsebusinessclub.nl.
Het desbetreffende verzoek wordt vervolgens kenbaar
gemaakt aan de leden die binnen twee werkdagen hun
eventuele bezwaren aan het bestuur kenbaar kunnen maken.
Het bestuur beslist daarna over het verzoek om lid te mogen
worden.
Voor nadere informatie kunnen belangstellenden desgewenst
contact opnemen met de secretaris (0182 - 322 456) of met een
van de overige bestuursleden (zie website).
Lidmaatschap
www.twitter.com/GoudseBC
Volg ons ook via twitter Voor meer informatie zie:
www.degoudsebusinessclub.nl
Coenecoop 143 te Waddinxveen Coenecoop 143 te Waddinxveen
www.Sportclubpartner.nl
KANAAL 63
19 Horeca
www.vindingouda.nl/horeca
Bel voor meer informatie
naar: 0182 - 322 453
H
O
R
E
C
A
in gouda en omstreken
Uw horecabedrijf hier?
Bel voor meer informatie
naar: 0182 - 322 453
Restaurant Proeven
Tapasbar TAPAS
Sajaki
Bij Ons
Het Witte Hof
Onze naam zegt het al, proeven wat
u maar wilt, om zo diverse smaken te
kunnen ervaren.
Heerlijke Spaanse tapas, wijnen en andere
gerechten onder begeleiding van spaanse/
flamenco muziek
Authentiek Indonesische gerechten.
Uw adres voor afhaal, bezorg, catering en
kooklessen. Eetgelegenheid tot +- 40
personen.
Modern en sfeervol restaurant met een
Franse keuken en invloeden van over de
wereld.
Dé Ideale gelegenheid voor uw (personeels)
feesten, recepties en partijen.
Oosthaven 20
2801 PC Gouda
Lange Groenendaal 57
2801 LR Gouda
Nieuwehaven 232
2801 ED Gouda
Koster Gijzensteeg 5
2801 JV Gouda
Hoogstraat 152
2851 BK Haastrecht
0182 - 512731
www.restaurantproeven.nl
0182 - 523035
www.tapasbar.nu
0182 - 518905
www.sajaki.com
0182 - 528007
www.restaurantbijons.nl
T 0182 - 501361
www.hetwittehof.nl
New Tandoor
Bangkok City
Heinde & Ver
De Wok van Baldakijn
Traditionale Indiase gerechten zoals de
fijnste curries en vegetarische gerechten.
Authentieke Thaise specialiteiten. Ook
afhalen en thuisbezorgen. Tevens 7 dagen
per week open.
Onze gerechten worden bereid met streek-
producten uit het Groene Hart.
Ook voor groepen en feesten. Maandag gesloten.
Di t/m zo open van 16.00 tot 22.00 uur.
Dinsdag - donderdag € 23,50
Vrijdag - zondag € 25,50
Kinderen: € 1,80 per leeftijd
65+ € 22,50
Lange Tiendeweg 49
2801 KE Gouda
Lange Tiendeweg 57
2801 KG Gouda
Wijdstraat 13
2801 KA Gouda
Constantijn Huygensstraat 123
2802 LV Gouda
0182 - 529733
www.newtandoor.nl
0182 - 551333
www.bangkok-city.nl
0182 - 551221
www.heinde-ver.nl
0182- 514012
www.baldakijn.com
New TTTTandoor door rant Proeven
Advertentie 20
11 FAMILIE / UITGAAN
Het eerste Goudse huiskamerfestival gaat
zondag 2 juni losbarsten in heel Gouda. In
navolging van steden als Amersfoort, Vianen
en Utrecht, heeft een groep enthousiaste mu-
ziekliefhebbers de krachten gebundeld en het
Huiskamer van de Stad festival opgezet: 28
optredens in evenveel huiskamers, verspreid
over heel de stad. Wethouder Daphne Berg-
man opent het festival om 11:30 uur in het
oude stadhuis aan de Markt, waarna vanaf
13.00 uur de optredens losbarsten.
Singer/songwriters, clowns, dichters, rock-
bandjes, improvisatietheater of klassieke gi-
taarmuziek, komen voorbij tijdens het gra-
tis toegankelijke festival. Elke act geeft drie
optredens van maximaal dertig minuten, op
maximaal tien minuten afstand van elkaar. Zo
kunnen bezoekers meerdere uitvoeringen ach-
ter elkaar bezoeken, onder het genot van een
kopje koffie of thee. En op vertoon van het pro-
gramma neemt een stadsbus van Arriva bezoe-
kers, volgens dienstregeling, gratis mee naar
de halte vlakbij de volgende huiskamer op de
door de bezoeker zelf samengestelde route. Ga
voor meer informatie over de acts en een com-
pleet programmaoverzicht met tijden en huiska-
mers naar http://huiskamervandestad-gouda.nl/.
Hier is eveneens het programmaboekje gratis te
downloaden.
Bezoekers van het muziek- en kleinkunstfestival Huiskamer van de Stad mogen op zondag 2 juni
aanstaande gratis met de Arriva-bus in Gouda reizen op vertoon van hun routekaart. Afgelopen
zaterdag werden er al busoptredens in de stadsbussen van Gouda verzorgd ter promotie van het
festival, onder meer door stadsdichteres Klara Smeets. (Foto: Theo Lucas)
Goudse Hofstedendagen
Kort nieuws
Eerste Goudse festival
Huiskamer van de Stad
Popquiz So What
Bezoekers van So What worden zaterdag 1 juni
overladen met muziek uit verschillende tijden.
Het begint om 20.30 uur met een popquiz van
´R-squared’, een bonte mix van vele soorten
muziek: van smaakvol tot fout, van alternatief
tot mainstream en van de jaren ‘50 tot nu. Vanaf
22.30 uur zal de deur open gaan voor alle be-
zoekers en reizen ze af naar N00ghties Nicest,
waar het slechtste en het beste van het begin
van de 21e eeuw uit de speakers knalt. Voor tic-
kets en meer informatie over beide evenemen-
ten, zie www.so-what.nl.
‘Who’s got talent’ in Goudse schouwburg
De Goudse Schouwburg houdt op 14 september
een open dag met een open podium. Dit is dé
kans voor iedereen die zingt, danst of een mu-
ziekinstrument speelt om solo of met een groep
op te treden in de Kleine zaal van de schouw-
burg. Alles is mogelijk, want de schouwburg
streeft naar een afwisselend aanbod. Optredens
kunnen variëren van optredens van de lokale
drumband, een shantykoor of een klassiek en-
semble tot rockbands, dansperformances en
musicalmedleys. Het is bovendien een mooie
mogelijkheid om meer leden te werven voor
een dansschool, muziekvereniging, zangkoor
of misschien wel om opdrachten binnen te
slepen. Inschrijven kan tot 15 juni via open-
podium@goudseschouwburg.nl en vermeld in
deze mail wie je bent en wat je wilt doen. De
schouwburg laat voor 1 juli weten wie er in de
line up op 14 september zit.
Heropening Museumhavencafé
Vrijdag 31 mei zijn er ‘s middags vanaf 16.00
uur kramen met eten en drinken. Ook is het IJs-
selhuis open voor bezichtiging en het kopen van
souvenirs. Om 17.00 uur is de officiële opening
die verricht wordt door de Peter Fokkens, voor-
zitter van BIHAT. De in Gouda opgegroeide
zangeres Desirée Coumans levert een bijzon-
dere bijdrage aan deze opening. Zij wordt be-
geleid door pianist Erwin Tuijl. Dicke Maatjes
doet op zaterdag 1 juni bovendien mee met de
IJsselregatta.
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Voetbalknietje...
Enkele weken geleden kwam een vijf jaar
oude boxer, Boxie, met een acute kreupelheid
aan de rechter knie binnen. Bij onderzoek
bleek er een scheuring van de voorste kruis-
band aanwezig. Dit letsel ontstaat vaak bij
grotere honden tijdens intense draaibewegin-
gen, hierbij gaat de binnenmeniscus ook vaak
kapot. Boxie is verder opgewerkt en de ope-
ratie werd in onze kliniek gepland. Omdat het
hier om een relatief jong dier ging, is gekozen
voor een moderne, uitgebreide, techniek. Bij
deze techniek wordt de pees van de knieschijf
naar het onderbeen anders gericht door mid-
del van herplaatsing van bot, de zogenaamde
TTA procedure. Bot in het onderbeen wordt
losgezaagd en herplaatst door middel van een
metalen wig, plaat en schroeven. Tevens werd
de kapotte binnenmeniscus verwijderd. Boxie
belastte haar poot de dag na de operatie al-
weer. Nu, enkele weken na de operatie, gaat
het goed met Boxie en over drie weken zul-
len wij haar voor controle foto’s zien. Als het
bot goed hersteld is, mag zij meer los gaan
lopen en naast de fiets gaan oefenen. U zult
misschien denken, wat een gedoe! Dat klopt,
maar de stand van de knie van een hond is zo-
danig dat een ingreep vereist is om een goed
resultaat te krijgen. Ook is de combinatie
kruisband/meniscus letsel een lastige waarbij
chirurgie geïndiceerd is. Er zijn veel technie-
ken mogelijk maar de hierboven beschreven
moderne techniek is bij jonge honden de
laatste tijd steeds vaker uitgevoerd met de
gedachte slijtage optimaal voor te zijn. Veel
gedoe maar met hoge verwachtingen.
Tenen
Helaas kwam voor deze poes het ongeluk
hard binnen. Opeens mank uit de tuin ko-
men lopen met een afwijkende stand van de
ondervoet. Deze bleek gebroken in vier mid-
denvoetsbeentjes (luciferdik eerste foto) en er
is gekozen voor fixatie door middel van pen-
netjes (tweede foto). Het dier is nu drie weken
na de operatie en ondanks wat tegenwind zijn
de verwachtingen positief.
w w w . p a l t r o k . n l
f 59 P
T
www
openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9:00 - 19:30 uur
elmolener
2807 EX Gouda
el: (0182) 51 12 15
.paltrok.nl
M.W. vander Wijden
J. vander Kolk
Dierenartsenvoor gezelschapsdieren
VIA REKAM EN CAIWAY
RUIM 40.000 HUISHOUDENS
KANAAL 63
GOUDA
Afgelopen zaterdag en zondag stond de Bloemendaalseweg in het teken van de jaarlijkse Hof-
stedendagen. Langs en op de weg waren diverse activiteiten. Zo liep er onder andere een ganzen-
hoeder. De dagen werden geopend op zaterdag 25 mei door burgemeester Milo Schoenmaker.
Uit Adagia door Erasmus
(Grootste Gouwenaar ooit)
‘Schoenmaker blijf bij
je leest’
12 PERSONEEL / ADVERTENTIE
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Sanisale.com Alphen a/d Rijn | Hoorn 67 | 2404 HG ALPHEN A/D RIJN | t. 0172 - 240 111
- naast Van der Valk Hotel Avifauna - www.sanisale.com
AMERSFOORT - AMSTELVEEN - CRUQUIUS - DELFT - DEN HELDER - HEERENVEEN - HEERHUGOWAARD - HOOGEVEEN - PURMEREND - TILBURG - UTRECHT - WIJCHEN - WORMERVEER - ZWAAG
WIJ VIEREN FEEST I.V.M. DE OPENING
VAN WEER EEN NIEUWE WINKEL!
ZONDAG 2 JUNI GEOPEND VAN 11.00 – 17.00 UUR!
ALTIJD AL 18% TOT 50% KORTING
OP ONS GEHELE ASSORTIMENT!
NU EXTRA
21% BTW VOORDEEL!
LET OP! OP MONTAGE 6% BTW!
OPENINGSTIJDEN Ma. 13.00 - 18.00 uur, Di. t/m Do. 10.00 - 18.00 uur, Vr. 10.00 - 21.00 uur, Za. 10.00 - 17.00 uur
www.jeanIique.nl
jecntique i: een meubel:µecicclzccl met 2 Iliclen. \cci cn: Iliccl in wcJJinxveen
zijn wij cµ zcel ncci een Iexibel inzetbcie veilccµcJvi:eui vcci een vc:te Jcç µei
weel. ln Jeze Iunctie cJvi:eeit u llcnten cµ een in:µiieienJe en llcntviienJelijle
wijze bij Je ccn:c/cI vcn meubelen. 0 veiic:t llcnten met uw lenni: en ciectiviteit
en zet /un wen:en cm in een µc::enJ cJvie: cµ mcct.
Veubelsþeciaaltaak |eanIique is oþ toek naar een:
¥erkeepadviseur

funrtie·eisen
· Lrvaring in de verkooþ van duurtame consumenIengoederen
· 1 vasIe dag þer week beschikbaar
· Vogelijkheid IoI invallen bij vakanIie van uw collega
· u benI commercieel, klanIgerichI en telIsIandig en beschikI over goede
conIacIuele eigenschaþþen.
uw schriIIelijke reacIie voortien van CV kunI u binnen 14 dagen na heI verschijnen
van dete adverIenIie richIen aan |eanIique, I.a.v. Claudia NijhoI, Nijverheidsweg 2,
7471 LV 6oor. L·mail: c.nijhoI_jeanIique.nl.
NaIuurlijk kunI u voor meer inIormaIie ook conIacI oþnemen meI Claudia NijhoI via
Iel. û547 · 274 112 en verwijten wij u graag door naar onte websiIe.
ZOEKEN
VRIJWILLIGERS
INTERESSE?
STUUR EEN MAILTJE NAAR
INFO@GOUDATV.NL
CAMERAMENSEN
EDITORS/MONTAGE
TV PRESENTATOREN
REDACTEUREN
RADIO DJ’S
13
WERK & SCHOLING
Het Auris Taalplein in Gouda bestaat deze
week tien jaar en viert dit op vrijdag 31 mei
met een feestelijke dag in het schoolgebouw
aan de Willem en Marialaan. Het Auris Taal-
plein is een school voor leerlingen met een
ernstige spraak- en/of taalproblemen of een
vorm van autisme waarbij de communicatie
het belangrijkste probleem is.
De voorbereidingen zijn in volle gang voor het
feest. Leerlingen maken grote posters voor in
de hal en met elkaar werken ze aan de laatste
vlaggetjes. In totaal kent de school nu 92 leer-
lingen, dit is een meer dan vertienvoudiging
van toen de school tien jaar geleden begon.
Helen Koerts, leerkracht in groep zeven, blikt
terug: ”Tien jaar geleden zijn we begonnen met
een groep van zeven kinderen in Bloemendaal.
Een aantal ouders had zich ingezet voor pas-
send onderwijs in hun woonplaats voor hun
kinderen met taal- en spraakproblemen. Anders
moesten hun vierjarigen uitwijken naar Rot-
terdam of Utrecht. Er was duidelijk behoefte
aan dit speciale onderwijs, want binnen een
jaar waren we uit ons jasje gegroeid en ver-
huisden we naar de Willem en Marialaan.” De
opzet is om kinderen handvaten te geven voor
het omgaan met hun taalprobleem, zodat ze
vervolgens kunnen terugkeren in het reguliere
onderwijs en later kunnen meedraaien in de
maatschappij. Onderwijsassistent Renate van
der Werf: ”De kinderen krijgen dus alle vak-
ken aangeboden, maar alles is gericht op taal en
communicatie.” Vorig jaar mei zag het er nog
naar uit dat de school met minder personeel en
grotere groepen verder moest door de bezuini-
gingen. Koerts: “Door de val van het kabinet
zijn de bezuinigingen op het speciaal onderwijs
van de baan. Nu hebben we vertrouwen in het
voortbestaan. Met het opbrengstgericht werken
kunnen we aantonen dat steeds meer leerlingen
in het reguliere onderwijs verder kunnen. Wel
maken we ons zorgen over de bezuinigingen bij
het praktijkonderwijs en het leerwegondersteu-
nend onderwijs waar veel van onze leerlingen
naartoe gaan.” Maar nu gaan ze vooral hun
jubileum vieren. Van der Werf:“De kinderen
zijn erg betrokken geweest bij de invulling van
het programma en we kijken met z’n allen uit
naar dit feest. Er zijn volop activiteiten die we
samen met Kunstpuntgouda organiseren.” Zie
voor meer informatie www.auris.nl
Door Bonnie van Doorn
Schoolverlaters en werkzoekenden, kunnen
donderdag 6 juni op de Toekomstdag terecht
om actief te werken aan hun verdere loop-
baan.
Ze kunnen direct solliciteren op een baan, zich
inschrijven voor een opleiding, een beroeps-
keuzetest doen en een stage of leerwerkbaan
vinden. De Toekomstdag is een initiatief van
gemeenten in de regio Midden-Holland, het
UWV-werkbedrijf, de Kamer van Koophandel,
het RMC en het ID College. De jaarlijkse Toe-
komstdag wordt dit jaar voor de vierde keer ge-
organiseerd om schoolverlaters en werkzoeken-
den – jong en oud - te helpen bij hun zoektocht
naar een baan of opleiding. Wethouder Marion
Suijker, gemeente Gouda (werkgelegenheid):
“De werkloosheid is in jaren niet zo hoog ge-
weest. Een betaalde baan vinden is niet eenvou-
dig en al helemaal niet voor mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt zoals mensen
met een WWB-uitkering of schoolverlaters.
Met de Toekomstdag willen we iedereen kansen
bieden.” Bezoekers kunnen ook deelnemen aan
één of twee workshops van de Kamer van Koop-
handel. ‘Starten als ZZP-er’ of ‘solliciteren met
social media’. Hiervoor moet men zich vóór
6 juni opgeven via scpbrancheaanpak@gouda.
nl of telefonisch tussen 09.00 en 12.00 uur
op (06) 433 654 71. De Toekomstdag vindt
plaats van 10.00 tot 15.00 uur in sporthal de
Mammoet, Calslaan 101 in Gouda.
Aanmelding Zomeracademie
Zomerconcerten Firma Van Drie
Selma Noort bij De Triangel
Dit jaar zijn de gratis zomerconcerten van de
Firma Van Drie in de museumtuin niet op zon-
dag, maar op zaterdag. Elke eerste zaterdag
van de maand vanaf 15.00 uur.
De eerste is inmiddels geweest. Het vervolg
van het programma is nu bekend. Op 1 juni
treedt de Haagse gitarist en zanger dyzack,
pseudoniem van Erik Hofland, winnaar van
de Zilveren Harp. Op 6 juli speelt saxofonist
Ad Peijnenburg improvisaties samen met de
Senegalese zanger en percussionist Mola Sylla.
Op 3 augustus is het de beurt van de zes man
sterke jazzformatie The Basily Gypsy Band.
En tot slot staat 7 september in het teken
van flamenco en Latijns-Amerikaanse muziek
uitgevoerd door het trio Tinto Sol. Meer infor-
matie op www.firmavandrie.nl.
Leerlingen van de huidige groepen zeven en
acht kunnen van maandag 19 tot en met vrij-
dag 30 augustus in Gouda meedoen aan de
tweede Zomeracademie.
De Zomeracademie is een springplank naar het
nieuwe schooljaar en dient onder andere als een
duwtje in de rug voor kinderen die onderpres-
teren op het gebied van taal en/of rekenen. In
de ochtenduren zijn er in kleine groepjes, re-
ken- en taallessen. ’s Middags wordt er op uit
getrokken en staan er buitenactiviteiten op het
programma. Leerlingen van de huidige groepen
zeven en acht die van die springplank gebruik
willen maken, kunnen zich tot 10 juni aanmel-
den. Het aanmeldingsformulier wordt op de
scholen uitgedeeld maar kan ook gedownload
worden via www.bsgouda.nl/zomeracademie.
kinderboekenschrijfster Selma Noort was
vrijdag 24 mei op bezoek in groep vijf van de
Triangel.
Dit was het toetje op het programma ‘Schrij-
versblok’. Zij kwam vertellen over haar werk.
De kinderen hebben als voorbereiding met een
boekje over jeugdliteratuur gewerkt en werden
uitgedaagd om zelf een verhaal te bedenken
en te noteren op een (eigen) schrijversblok, te
praten over verhalen en vooral veel verhalen
te lezen. Dit project werd georganiseerd door
de Brede School met met medewerking van de
bibliotheek.
De Zomeracademie vindt plaats van 19 t/m 30 augustus. (Archieffoto van 2012)
Selma Noort voor de klas.
Renate van der Werf (rechts) en Helen Koerts van Auris Taalplein maken zich op voor het jubileum-
feest met hun leerlingen. Sem van Offeren en Rowena Renes tonen de posters voor het feest.
Werk, opleiding en advies op
Toekomstdag in de Mammoet
Cezccht:
vccr prcject "DvergevceIigheid vccr geIuid"
010 - 4209371 | www.asmarakIank.nI
Mensen zonder gehooraandoenIng, dIe lasI
hebben van geluIden en dIe daar veel hInder
van ondervInden In heI dagelIjks leven.
WiI je meewerken aan dit prcject7
MeId je dan vòòr 25 juni 2013 aanI
Start in de rijsimulator bij AVR Autorijschool van Reijen
- Bespaar honderden euro’s (voor een gemiddelde leerling

+/- €500,=)
-

8 uur les in de simulator staat ongeveer gelijk aan 16 uur


in de auto
-

Sneller en veiliger
-

RIS-opleiding mogelijk
-

Spoedopleiding mogelijk voor tarief 2008*informeer naar de voorwaarden
Rijles ook vóór je 16,5 jaar* bent
Autorijschool en Simulatoropleiding Van Reijen Tel 0182-517730 of 06-48565648
ooor taarriieeff 220000088
Feestelijk jubileum
Auris Taalplein Gouda
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Zaterdag: 08.45 uur
Zondag: 10.45 uur
Activiteiten in Gouda en omstreken
KabeI fM ººMHz · GoudaTV (kanaaI ó3)
WWW.COUDA.FM
14 ADVERTENTIE
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Nieuwehaven 147 • Gouda (centrum) • T. 0182 - 68 97 53 • info@rep26.nl • www.rep26.nl
Koffie met stroopwafel staat voor u klaar, tot ziens bij Rep.26!
Wie jarig is trakteert en daarom cadeaus naar keuze bij aankoop
van een nieuwe fiets of scooter! Kies uit een gratis slot of gratis
helm of gratis tas en nog veel meer!

• Veel voorraad en zeer snelle levering uit ons nieuwe magazijn!
• Veel mooie verjaardags aanbiedingen de hele maand juni!
• Het nieuwe Rep.26 onderhoudspakket voor een vaste prijs uw
onderhoud geregeld inclusief gratis ophaalservice en gratis leenvervoer!
*(vraag naar de voorwaarden)
Rep.26 Tweewielerspecialisten
is jarig en wordt 20 jaar!
Kijk ook eens op www.rep26.nl
Wij verhuren nu ook
fietsen,bakfietsen en
scooters met Bike en
Scooter verhuur Gouda!
Bike & Scooter
Rental Gouda
Snelle en goede
service wil ik
geven aan onze
klanten
Kom bij mij langs
voor goed advies en
de beste prijs!
Sinds 1993 een
bekend gezicht bij
Rep.26
Ik ben een
gediplomeerde fiets
hersteller met zorg
voor uw fiets!
Gewoon omdat
het technisch goed
moet zijn!
Meer dan
80 occasion fietsen
op voorraad!
15
SPORT / GEZONDHEID
Kinderdagcentrum Bloemendaal aan de Ma-
gelaeslaan 27 in Gouda voor kinderen met een
beperking bestaat veertig jaar. Het kinder-
dagcentrum van de Gemiva-SVG Groep viert
dit met een feest voor de kinderen en met een
open dag op zaterdag 1 juni van 10.00 uur tot
15.00 uur.

“Wij vieren ons jubileum op twee manieren”,
vertelt Linda Mook, locatiehoofd van Bloe-
mendaal. “ Voor de kinderen hebben we een
leuk feestprogramma op 30 en 31 mei. Op za-
terdag 1 juni is er open huis voor iedereen die
meer wil weten over het kinderdagcentrum en
de werkwijze hier. “Al onze personeelsleden
zijn er en laten zien wat er hier allemaal mo-
gelijk is in Bloemendaal om kinderen met een
ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke
of een meervoudige beperking in hun ontwik-
keling te stimuleren. Ook de omwonenden zijn
van harte welkom. Velen van hen kennen Bloe-
mendaal van naam maar weten niet precies wat
er binnen allemaal gebeurt. Voor kinderen die
mee komen is er een grabbelton, er wordt voor-
gelezen en zijn er schminkmogelijkheden. Voor
mensen die op zoek zijn naar (vrijwilligers)
werk is er een informatiekraam.”
Goudse verkoopt knuffel CliniClowns
Huldiging hockeydames GMHC
Zomeractiviteiten voor ouderen
DONK dichtbij lijfsbehoud
CliniClownsknuffel Toet is vanaf nu te koop bij
Annemarie Dekker in Gouda. Met de verkoop
van deze knuffels steunt Annemarie Dekker
de CliniClowns bij het bieden van afleiding en
plezier aan zieke en gehandicapte kinderen.
Toet kost vijf euro, dit is een vaste prijs. Hier-
van is twee euro bestemd voor productie en
transport, drie euro gaat rechtstreeks naar Cli-
niClowns. Toet is verkrijgbaar in het wit, licht-
grijs en donkergrijs. Stichting CliniClowns
Nederland zet zich in voor alle zieke en gehan-
dicapte kinderen in Nederland. “Want tussen
de behandeling, de pijn en de vele beperkingen
door is een lach hard nodig. Niet alleen omdat
deze kinderen het verdienen, maar vooral om-
dat ze er veel baat bij hebben. Afleiding en ple-
zier werken ontspannend en stressverlagend.
Het is voor een kind de natuurlijke manier om
zich te ontwikkelen en vervelende gebeurte-
nissen te verwerken. Dat is de kracht van een
lach.” Vooraf bellen met (0182) 530 807.
Palet Welzijn organiseert ook dit jaar weer een
ZomerPalet voor ouderen van 55 jaar en ouder.
Het ZomerPalet is een periode waarin leuke en
creatieve en gezellige activiteiten worden ge-
organiseerd. De zomervakantie is voor veel se-
nioren erg stil door de vakanties van kinderen
en kleinkinderen. Vaste verenigingen stoppen
vaak in de zomer. Tijdens het ZomerPalet kun-
nen ouderen toch op een leuke manier contact
maken met anderen en mensen ontmoeten die
dezelfde belangstelling hebben.
Nieuw dit jaar is de samenwerking met zorg-
centrum Irishof. Irishof heeft met veel succes in
2012 ook een zomerprogramma georganiseerd.
Senioren zijn een gevarieerde doelgroep en door
de samenwerking kon er een zeer divers pro-
gramma samengesteld worden. Het ZomerPalet
vindt plaats in de periode van 1 juli tot 30 augus-
tus. Wie persoonlijk een programma wil ontvan-
gen, kan bellen met Palet Welzijn 0800 9359456
(gratis). Men kan 7 juni inschrijven van 9.00 uur
tot 11.30 uur in de Irishof Middenmolenplein
266, of mailen naar info@paletwelzijn.nl. Wie
interesse heeft om als vrijwilliger de activiteiten
en uitstapjes te begeleiden, kan contact opnemen
met Corina Feteris of Sandra Spoor via info@
paletwelzijn.nl of 0800 9359456.
De jongens van groep 6a van de Prinses
Juliana school in Gouda hebben een derde
plaats behaald in de regiofinale van het
schoolvoetbaltoernooi.
Als winnaar van het schoolvoetbaltoernooi
in Gouda gingen zij door naar de regiowed-
strijden. Woensdagmiddag 24 april werden
hiervoor de eerste wedstrijden gespeeld.
Onder aanmoediging van klasgenoten, ouders
en leerkrachten behaalden ze ook hier de eer-
ste plek. Op woensdagmiddag 15 mei speelden
de jongens in de regiofinale in Bergambacht.
Na een paar spannende wedstrijden hebben zij
de derde plek weten te bemachtigen.
Voetbalvereniging DONK speelt deze weken
om lijfsbehoud in de tweede klasse.
Vorige week wisten de Donkianen in de 97e
minuut op gelijke hoogte te komen tegen CKC.
In de return pakte het zaterdag 26 mei eveneens
goed uit voor de Gouwenaars. In de 92e minuut
kopte Menno de Jong de overwinning binnen.
Op 2 juni speelt DONK om 14.00 uur in eigen
huis tegen DEHMusschen en op 9 juni volgt
de return. De winnaar van de tweekamp speelt
volgend seizoen in de tweede klasse.
De meisjes Junioren-B van Atletiek Vereniging
Gouda zijn dit jaar na twee wedstrijden in de
landelijke competitie 24e geworden van de
ruim tachtig ploegen.
Bij de tweede competitiewedstrijd in Haar-
lem boekte Jiska Pols op de 400 meter een
overwinning in de poule waarin AV Gouda
uitkwam, met een tijd van 62.60 seconde. Bij
het verspringen kwam zij tot een persoonlijk
record (pr) van 5.08 meter. Hiermee werd zij
derde. Astrid van der Maas en Nynke Smits
boekten beide pr’s op de 100 meter met tijden
van 13.38 en 13.72 seconde. Bij een regio-
nale instuifwedstrijd op vrijdagavond 24 mei
in Utrecht kwam junior-A Joris van Veen tot
een aanscherping van zijn persoonlijke toptijd
op de 100 meter van 11.62 seconde Juniore-B
Jiska Pols kwam tot een persoonlijk record van
2.24.73 op de 800 meter. Hiermee is zij nog
anderhalve seconde verwijderd van het club-
record bij AV Gouda.
Kinderdagcentrum Bloemendaal viert het
veertigjarig jubileum.
De jongens van groep 6a behaalden de derde plaats in het schoolvoetbaltoernooi.
Het eerste dameselftal van GMHC is gepromoveerd naar de eerste klasse. Wethouder Marco Kastelein
(midden op de foto) was afgelopen zondag naar het Groenhovenpark gekomen om de hockeysters
te feliciteren. Aanstaande zondag is de laatste speelronde en heeft GMHC nog een theoretische kans
om kampioen te worden. Het elftal heeft twee punten achterstand op koploper Warande.
Julianaschool derde bij regiofinale
www.vrije-adem.nl
organiseert wandelingen met aandacht voor de adem
onder leiding van een adem- en ontspanningstherapeute
Vrije Adem
praktijk voor adem en ontspanning...
Pr’s junioren AV Gouda
Open dag jubilerend
Kinderdagcentrum
Kijk voor het sportprogramma van dit
weekend en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
• zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
• zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
• 106,2 FM (ether) en 97,7 FM (kabel)
• 24 uur per dag via internet
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
16 ADVERTENTIE
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Uw project, on UUUUUUUUUwwwwwww pppppppprrrrrrrrooooooojj oooooooojjjjjjjjjjeeeeeeccccccccctttttttt,,,,,,, ooooooooonnnnnnnnnn
Uw project,
onze zorg!
Breedijk Bouw voor:
Aanbouw / opbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Dakkapellen
Onze specialisaties:
Vervangen van houten
en kunststof kozijnen
Aanbouwen
Neem contact met ons op:
Bloemendaalseweg 2
2741 LE Waddinxveen
Tel: 0182-394755
of bezoek onze website:
www.breedijkbouw.nl
A
V
R
O
D
V
e
15% korting op de arbeidskosten!
A
terwijl de meubels
blijven staan
UITNODIGING PLAFONDSHOW
Donderdag 30 mei t/m donderdag 6 juni
Bezoek onze showroom
of bel voor een
afspraak bij u thuis
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur
en op afspraak
Plafonds • Sierlijsten • Verlichting
PLAMECO plafondvakbedrijf Breedijk, Bloemendaalseweg 2
2741 LE Waddinxveen, (0182) 391135, www.plamecobreedijk.nl
Nu 15% btw korting op de arbeid
Gouda Waterstad IJsselregatta
voor Chinese drakenboten
zaterdag 1 juni 2013
Koopzondag Goudse Binnenstad
zondag 2 juni 2013
Goudse Kerkennacht
vrijdag 21 juni 2013 (van 18.30 – 1.00 uur)
www.rvkgouda.nl
Goudse Kaas- & Ambachtenmarkt
donderdag 27 juni 2013
Gouda Beach Experience
vanaf 28 juni t/m 1 juli 2013
Grootste Goudse
Siroopwafel
zaterdag 29 juni 2013
4 eeuwen Goudse Havens
zaterdag 29 juni 2013
Houtmansplantsoenconcerten
zondag 30 juni, 7, 14 en 21 juli 2013
Goudse Kaas- & Ambachtenmarkt
donderdag 4, 11, 18 en 25 juli 2013
Uw evenement ook op deze kalender?
Meld het ons via redactie@dekrantvangouda.nl
2
0
1
33
17 EVENEMENTEN
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
IJssel Regatta (zaterdag 1 juni, start 13.00 uur)
Dit jaar wordt voor de tweede keer de Goudse IJssel Regatta gehouden
voor Drakenboten. De Regatta is voor iedereen een geweldig spektakel.
Luister voor meer informatie elke donderdag om 17.15 uur naar Gouda FM.
Hier zal Femke de Caluwé van VVV Gouda meer info over deze tips geven.
Het IJsselhuis 101 jaar (vrij. 31 mei, zat. 1 juni en zon. 2 juni)
Het Museumhavencafé zal weer het middelpunt van het havengebied worden.
De geschiedenis van Gouda als waterstad is in de hele bedrijfsvoering van
Dick Winkelman terug te vinden
Goudse Festival Huiskamer van de Stad (zondag 2 juni)
Gratis toegang.
£en rondIeIdIng door de PunseIIe koekjes-
{obrIek en een doosje koekjes mee.
ßeserveren per emo|| v|o mor|o@punse||e.n|
of te|efon|sh v|o 0ó-81+0SS08.
8ezoek 's morgens von moondog tlm vr|¡dog.
UnIek Gouds UItje
dI IdI d dd P II k
j
inIo¸vd-berg.nl · www.vd-berg.nl
Gouda: L. Groenendaal 32 tel. 0182 - 529 975
Waddinxveen: Passage 31 tel. 0182 - 612 044
AARDBEIENSPIEGEL-
TAARTJE
voor 6-8
personen,
6,95
Uit onze steenoven-
collectie:
Molenbierbrood
2,75
GEVULDE KOEKEN
Met roomboter-amandelspijs
4 + 1 GRATIS
@HStudio_Denise
Voor trends, ideeën, tips en nog veel meer!
haarstudiodenise haa t di d i
De kapsalon voor het hele gezin!
Wil jij ook trendy highlights?
Onze kapsters geven je graag
persoonlijk advies.
Elke dag om 10.15, 15.15 en 19.15 uur Gouda Actualiteiten
met de ontwikkelingen die zich voordoen in Gouda en omgeving.
| Kanaal 63 via Rekam/Caiway
KANAAL 63
18 ADVERTENTIE
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Zilverprijs €715 ,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes, gulden stukken, bestek, dienbladen, serviezen, baren etc.
Goudprijs €39,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
19
THEATER & FILM
Sinds Nederland kennismaakte met de Ja-
panse kumi-taiko, het drummen in ensem-
bleverband, zijn de ‘Japanse trommelaars’
niet meer van de Nederlandse podia weg te
denken. Kumi-taiko is één van de Japanse
tradities waar het publiek dol op is. Ondeko-
za was een van de eerste groepen die de tra-
ditie naar Nederland bracht, maar inmiddels
beheersen de jonge muzikanten van Yamato
de podia.
De laatste jaren hebben de jonge mannen
en vrouwen van Yamato de wereld veroverd.
De Japanse slagwerkgroep staat bekend om
energieke, opzwepende shows waarin histo-
rische instrumenten in een hedendaagse regie
en choreografie worden geplaatst. Het leven
van de vijf mannen en vijf vrouwen van Yama-
to staat in het teken van de taiko. Zij wonen,
eten en leven samen in het dorpje Asuka, waar
zij zich volledig kunnen concentreren op de
strakke synchroniciteit van hun spel en de in-
drukwekkende atletische conditie die nodig is
om de taiko-drums te laten klinken. En hoe-
wel de taiko-cultuur een mystieke, religieuze
basis heeft, staat de show ook bol van humor,
dynamiek en spektakel. Omdat de groep
twintig jaar bestaat maakten ze een speciale
jubileumvoorstelling: ‘The Best of 20 years
Yamato’. De voorstelling is te zien op zondag
2 juni om 20.00 uur in de Grote zaal.
Op het oog gebeurt er in ‘Boven is het stil’
weinig en zijn de dialogen spaarzaam. Als
er dan wat wordt gezegd, is dat afgemeten,
zonder emotie of expliciete diepgang. Maar
onder de oppervlakte broeit er van alles. Ac-
teur Jeroen Willems verstaat de kunst om
die onderliggende spanning over te brengen
met een subtiele gezichtsuitdrukking, blik of
gebaar. Hij bereikt met minimale middelen
het maximale.
Met ‘Boven is het stil’ verfilmde regisseur
Nanouk Leopold (‘Guernsey’) het gelijkna-
mige boek van Gerbrand Bakker, over boeren-
zoon Helmer (Willems) die een benauwend
leven vol routines leidt. Hij werkt op de boer-
derij van zijn ouders, waar hij naast de bees-
ten ook zijn inwonende zieke vader (Henri
Garcin) verzorgt. De verstandhouding tussen
die twee is verre van innig, maar wat er zich
ooit heeft afgespeeld komen we niet te weten.
Ook zijn relatie met de tankwagenchauffeur
die met vaste regelmaat de melk komt ophalen
is vaag. De mannen draaien om elkaar heen,
maar weten de juiste woorden niet te vinden.
Op een dag besluit Helmer zijn bedlegerige
vader naar zolder te verhuizen, zodat hij het
huis kan opknappen. De komst van een jonge
knecht (Martijn Lakemeijer uit ‘Oorlosgwin-
ter’) doet Helmer beseffen dat hij eindelijk
zijn eigen leven kan gaan leiden. Dat hij niet
oud en eenzaam hoeft te eindigen zoals zijn
vader. ‘Boven is het stil’ is de laatste film
waarin Jeroen Willems speelt, de acteur die
onlangs volkomen onverwacht op zijn vijf-
tigste overleed. In deze film laat Willems op-
nieuw zien hoe getalenteerd hij was.
De ‘Japanse trommelaars’ van Yamato zorgen voor een opzwepende show.
Ingehouden en zinderend drama
WWW.GOUDA.FM
Elke donderdag om 17.15 uur
geeft VVV Gouda enkele tips
over activiteiten in Gouda.
The best of Yamato
Vrijdag 31 mei
Gouda, heropening museumcafé 16.00 uur.
Zaterdag 1 juni
Gouda, Stadswandeling Korte Akkeren, zie
www.diegoude.nl.
Gouda, Concert met Engelse koormuziek, Ge-
reformeerde Gemeente, Nieuwe Gouwe Oost-
zijde 2b. Aanvang 19.30 uur, toegang gratis.
Gouda, Sunday Jamsessions in Gouda Studio’s
aan de Oosthaven 12, van 15.00 tot 18.00 uur.
De toegang is gratis. Zie www.goudastudios.nl
Gouda, Concert Dana Zemtsov in Goudse Sint-
Jan, aanvang 16:00 uur, toegang vrij.
Gouda, Popquiz in So What, aanvang 20.30
uur, zie www.so-what.nl
Zondag 2 juni
Gouda, koopzondag.
Gouda, Huiskamer van de Stad van 11.30 tot
22.00 uur in verschillende huiskamers. Zie
www.huiskamervandestad-gouda.nl
Dinsdag 4 juni
Gouda, Bruispunt Gouda in De Koffiefabriek
van 19.30 tot 21.30 uur. Zie www.goudabruist.
nl
Vrijdag 7 juni
Gouda, voorstelling ‘Visnijd’ van Theater-
werkplaats Twee Hondjes in een deel van het
complex van voorheen Garage Marien van Eijk
aan de Spoorstraat. Zie www.tweehondjes.net
Exposities
Gouda, Foto expositie cursisten van fotografe
Judith Ivens exposeren hun werk van 20 april
tot 27 juni in Gezondheidscentrum Korte Ak-
keren in de C. Huygensstraat.
Gouda, Expositie cursisten Kunstpuntgouda in
het Huis van de Stad, thema van de beelden is
‘het wereldbeeld van de maker’. De hele maand
mei te zien.
Gouda, Expositie van Anneke Peereboom in
Kunstuitleen Gouda Regio, te zien van zater-
dag 11 mei tot en met zaterdag 29 juni.
Gouda, Expositie ‘Keramiek en Multicultural’
bij Galerie Montulet aan de Hoge Gouwe 115.
Zie www.galeriemontulet.nl
Vrijdag 8 juni
Reeuwijk, Rommelmarkt bij Jachtwerf Coen
Rutjes aan Oudeweg 1c, van 10.00 tot 16.00
uur. Toegang gratis.
Zaterdag 9 juni
Reeuwijk, Rommelmarkt bij Jachtwerf Coen
Rutjes aan Oudeweg 1c, van 13.00 tot 17.00
uur. Toegang gratis.
Uitladder
Filmhuis Gouda
Agenda Goudse
Schouwburg
Dinsdag 28 mei
Grote zaal, 20.00 uur: Karin Bloemen met
‘Divas in Carré - On Tour’ (cabaret).
Vrijdag 31 mei
Grote zaal, 20.00 uur: Edwin Evers Band met
Theaterconcert (muziek). Uitverkocht.
Dinsdag 2 juni
Grote zaal, 20.00 uur: Yamato met ‘The best of
20 years Yamato’ (muziek).
Dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni
Grote zaal: Youp van ‘t Hek met ‘Wigwam’
(cabaret). Uitverkocht.
Donderdag 30 mei
20.30 uur: Night train to Lisbon
Vrijdag 31 mei
15.30 uur: Silver linings playbook
19.00 uur: A late quartet
21.45 uur: Night train to Lisbon
Zaterdag 1 juni
19.00 uur: Boven is het stil
21.45 uur: Silver linings playbook
Zondag 2 juni
20.30 uur: Boven is het stil
Maandag 3 juni
20.30 uur: Boven is het stil
Dinsdag 4 juni
14.00 uur: Night train to Lisbon
20.30 uur: A late quartet
Woensdag 5 juni
20.30 uur: Night train to Lisbon
Donderdag 6 juni
20.30 uur: Boven is het stil

BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 30 mei t/m woensdag 5 juni 2013
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
THE HANGOVER PART III
woensdag 26 juni 19.30
It takes courage to find the true meaning of love
Ladies Night: LOVE AND HONOR
€12,50 (ladies only - geen kortingen)
Inclusief goodiebag!!!
Romantisch drama met Teresa Palmer en
Liam Hemsworth e.v.a
Do 20.00, vr en za 18.45 en 21.30, zo 18.30, en 20.45
ma t/m wo 20.00, vr 15.15, za 15.30, zo 14.15
Nederlandsepremière
www.arcadebios.nl
3D brillen aan de kassa verkrijgbaar voor € 1,00
VRIJDAG 31 mei VOORDEEL MATINEE € 6,00
THE CROODS (NL)
EPIC
Za 15.30, zo en wo 14.15, 10e week
Vr en za 15.30, zo en wo 14.00
Nederlandse première
THE GREAT GATSBY
Do 20.00, vr en za 20.45, zo en wo 20.00, 3e week
PRINSES LILLIFEE EN DE KLEINE EENHOORN
15.00 FAST & FURIOUS 6
15.15 THE HANGOVER PART III
15.30 EPIC (3D met toeslag € 1,50)
Wo 14.15, 9e week
FAST & FURIOUS 6
do 20.15, vr en za 18.30 en 21.15, zo 20.45, ma t/m
wo 20.15, vr 15.00, 2e week
LEVE BOERENLIEFDE
Vr en za 18.45, zo 18.30, ma en di 20.00, 3e week
‘Boven is het stil’ is de laatste film van de onlangs overleden acteur Jeroen Willems.
20
Nummer 22, 30 mei 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
wij makeIen zoaIs makeIen bedoeId is
Viavesta MakeIaars Adviseurs · kIein Amerika 15 · 2806 CA Couda · T 0182 51 12 83 · M 06 53 96 19 42 · www.viavesta.nI · gouda¶viavesta.nI
8ekl|k ons aanbod
V
I
A
V
£
S
T
A
.
N
L

Ca naar viavesta.nI of beI 0182 51 12 83
karnemeIksIoot 8a, CDUßA
Vraagprijs: 6 109.000,-- k.k.
Paastenburg 60, CDUßA
Vraagprijs: 6 163.000,-- k.k.
Peperstraat 142, CDUßA
Vraagprijs: 6 359.000,-- k.k.
IIuweIensingeI 80, CDUßA
8ieden vanaf 6 150.000,-- k.k.
PIatteweg 44a, k££UwI[k
Vraagprijs: 6 915.000,-- k.k.
Majoor Iransstraat 17, CDUßA
Vraagprijs: 6 159.000,-- k.k.
kaagjesIand 52, k££UwI[k
Vraagprijs: 6 175.000,-- k.k.
Simon van der SteIIaan 9, CDUßA
Vraagprijs: 6 186.500,-- k.k.
waImoIenerf 157, CDUßA
Vraagprijs: 6 155.000,-- k.k.
Verspuystraat 8, CDUßA
Puurprijs: 6 1.095,-- per maand
kijkdag op zaterdag 8 juni van 10.00 tot 11.30 uur
V
£
k
k
D
C
P
T
V
£
k
k
D
C
P
T
V
£
k
k
D
C
P
T
8
i
e
d
e
n
v
a
n
a
f

6

1
5
0
.
0
0
0
,
-

k
.
k
.