You are on page 1of 118

ı

Zarif Ispanyolcası ile anlattığı onca şeyden sonra, "Peki yoksullar


için bütün bu yaptıklarınız suç oranını düşürdü mü?" diye soruyorum.
Yüzbaşı Rangel, sert mizacında alaycı bir parantez gibi duran ince
dudaklarının bir ucunu yukarı doğru kıvırıyor:
"Bakın sinyorita, biz bu ülkede sizin bu soruyu sormanıza neden
olan düşünce sistemini değiştirmeye çalışıyoruz. Biz, dünyanın geri
kalanı gibi insanları masumlar ve suçlular diye ikiye ayırmıyoruz.
Washington'dan, IMF'den söz ediyorsunuz... Bizim bunlara
öfkelenmeye vaktimiz yok. Biz burada devrim yapıyoruz Sinyorita!"

Yüzbaşı Romel Rangel, orta yaşlı, iktisat eğitimi almış bir es-

13