You are on page 1of 6

Past Simple – TO BE (biti

)
Potvrdni oblik – Affirmative

Prošlo vreme glagola TO BE ima svoje posebne oblike, WAS i WERE.

1. I was – ja sam bio/bila
2. you were – ti si bio/bila
3. he
on je bio
she was – ona je bila
it
ono je bilo


we were – mi smo bili
you were – vi ste bili
they were – oni su bili

Odrični oblik – Negative
U odričnom obliku koristimo WASN’T i WEREN’T


I wasn’t – ja nisam bila/bio
you weren’t – ti nisi bio/ bila
he
on nije bio
she wasn’t – ona nije bila
it
ono nije bilowe weren’t – mi nismo bili
you weren’t – vi niste bili
they weren’t – oni nisu bili

Upitni oblik – Questions
WAS ili WERE su ispred subjekta (KO)
was I? – jesam li ja bila/ bio
were you? – jesi li ti bio/ bila
he
on bio
was she? – je li ona bila
it
ono bilo
were we? – jesmo li mi bili
were you? – jeste li vi bili
were they? – jesu li oni bili

Na ovakava pitanja uvek odgovaramo sa YES ili NO.
Past Simple – regular verbs
Potvrdni oblik – Affirmative

sledi subjekat (KO) i glagol (ŠTA) • • • • • • did I play? – da li sam ja igrala/ igrao did you play? – da li si ti igrao/ igrala he on igrao did she play? – da li je ona igrala it ono igralo did we play? – da li smo mi igrali did you play? – da li ste vi igrali did they play? – da li su oni igrali Ako se pravilni glagol završava na Y ispred kog stoji suglasnik. I played – ja sam igrala/igrao 2.igrati We played basketball. • • • • • • I didn’t play – ja nisam igrala/ igrao you didn’t play – ti nisi igrao/igrala he on nije igrao she didn’t play – ona nije igrala it ono nije igralo we didn’t play – mi nismo igrali you didn’t play – vi niste igrali they didn’t play – oni nisu igrali Upitni oblik – Questions U upitnom obliku ispred subjekta stoji izraz DID.Prošlo vreme pravilnih glagola u engleskom jeziku nastaje tako što na glagol dodajemo u SVIM!!! licima nastavak –ED ili ako se glagol ZAVRŠAVA NA –E. samo nastavak –D • • PLAY. -Y prelazi u –I i dodajemo nastavak –ED . da kažemo da se nešto nije desilo. – Mi smo igrali košarku. 1. you played – ti si igrao/igrala 3. he on je igrao she played – ona je igrala it ono je igralo • • • we played – mi smo igrali you played – vi ste igrali they played – oni su igrali Odrični oblik – Negative U odričnom obliku uvodimo izraz DIDN’T.

– Oni su posetili babu i dedu juče. • • • • – . On je plakao pre dva dana. 1.... Prošlim vremenom iskazujemo radnje koje su se desile u prošlosti u datom trenutku. – Ona je putovala u Pariz. – prošle nedelje/godine/meseca/subote.. he on she is – ona je it ono • we are – mi smo • you are – vi ste • they are – oni su • U odričnom obliku dodajemo negaciju NOT i dobijamo sledeće oblike: 1. Tačno se zna kada!!! • YESTERDAY – juče They visited her grandparents yesterday. Vreme dešavanja radnje je uvek poznato i navedeno. I am not – ja nisam 2...STUDY – STUDIED -Y → -I +ED She studied geography. – On je zaustavio automobil. you are not – ti nisi 3. I stayed in a hotel last year. you are – ti si 3. • • LAST week/year/month/ Saturday. he on she is not – ona nije ..AGO – pre. Present Simple – TO BE (biti) • Glagol TO BE u engleskom jeziku ima posebne oblike po licima u sadašnjem vremenu. Ona je učila geografiju. He cried two days ago. Neki glagoli udvostručavaju poslednji suglasnik ispred nastavka –ED : TRAVEL – TRAVELLED She travelled to Paris. I am – ja sam 2.. STOP – STOPPED He stopped the car. – Ja sam odsela/odseo u hotelu prošle godine.

odnosno Present Simple. (bez ikakvog nastavka). Is he? – Je li on she ona it ono • Are we? – Jesmo li mi • Are you? – Jeste li vi • Are they? – Jesu li oni Present Simple • Sadašnje vreme. WORK – raditi • I work – Ja radim • you work – ti radiš • he on she workS – ona radi it ono • we work – mi radimo • you work – vi radite • they work – oni rade Nastavak –ES dodajemo glagolu u trećem licu kada se završava sledećim slovima: • -S kiss – He kissES • -SH wash – She washES • -CH watch – He watchES • -X fix – She fixES • -O go – He goES • -Y study – She studiES • . i radnje koje se ponavljaju. SHE. Isto važi i za sadašnje vreme. na nešto što je stalno tako. a ne samo trenutno. rečenice u potvrdnom obliku UVEK!!! počinju subjektom da znamo KO nešto radi.it • • • ono we are not – mi nismo you are not – vi niste they are not – oni nisu • Upitni oblik nastaje tako što zamenimo mesta glagolu i subjektu 1. Are you? – Jesi li ti 3. zatim dolazi glagol da bismo znali ŠTA se radi. Potvrdni oblik – Affirmative • U engleskom jeziku. IT) glagolu dodajemo nastavak –S ili –ES a u svim ostalim licima glagol ima osnovni oblik INFINITIVA. • Present Simple gradimo tako što samo u TREĆEM LICU JEDNINE (HE. na navike. koristimo da opišemo radnju ili stanje koje se odnosi na sadašnjost. Am I? – Jesam li ja 2.

– Mi jedemo svaki dan . DON’T koristimo za sva lica osim za treće lice jednine kada koristimo DOESN’T. zatim sledi subjekat (KO) pa za njim glagol (ŠTA).. • • Ili znamo da se nešto ponavlja SVAKOG. SOMETIMES. • Ili je navedeno koliko često: ALWAYS. . RARELY..EVERY day/week/month/year. • • • • • • • • • Do I work? – Da li ja radim Do you work? – Da li ti radiš he on Does she work? – Da li ona radi it ono Do we work? – Da li mi radimo Do you work? – Da li vi radite Do they work? – Da li oni rade Šta ide uz Present Simple u rečenici? Ili nema vremenske odredbe: I live in a house. ispred subjekta stoji DO ili za treće lice jednine DOES. We eat every day. • • • • • • I don’t work – Ja ne radim you don’t work – ti ne radiš he on she doesn’t work – ona ne radi it ono we don’t work – mi ne radimo you don’t work – vi ne radite they don’t work – oni ne rade Upitni oblik – Questions U pitanjima. OFTEN.* Kada se glagol završava na –Y a ispred njega je suglasnik kao u navedenom primeru. nema nikakvih promena i dodajemo samo nastavak –S: • play – He playS • Odrični oblik – Negative U odričnom obliku red reči je isti kao i u potvrdnom. samo što dodajemo DON’T i DOESN’T da bismo rekli da neko nešto ne radi. USUALLY.Y se menja u –I ispred nastavka –ES. • He always does his homework. ali ako je ispred –Y samoglasnik. – Ja živim u kući. – On uvek radi domaći.. NEVER.