You are on page 1of 2

ANTON SEMJONOVI MAKARENKO

- aktivno je sudjelovao u organizaciji kongresa uitelja Junih eljeznica


- 1920. dobio dunost da organizira radnu koloniju za maloljetne skitnice i
prijestupnike te ju nazvao Radnom kolonijom Maksima Gorkog
- ivot u koloniji i svoje pedagoke uspjehe i ostvarenja opisao je u djelu
Pedagoka poema a svoje kasnije uspjehe u odgojnoj komuni erinski
opisao je u djelima Zastave na kulama i Mar tridesete godine
- Knjiga za roditelje - djelo u kojem raspravlja o problemima obiteljskog
odgoja
- napisao je vie pedagokih lanaka i rasprava a odravao je i niz
predavanja
- tri vodee ideje: ideja kolektivnog odgoja, ideja socijalistikog
humanizma i ideja discipline
- kolektiv je jak samo onda ako se usporedno razvija i pojedinac, a
pojedinac uistinu uspijeva samo u sklopu kolektivnog ivota
- teio je da se odgajaju ljudi koji e osobne interese podreivati
drutvenim interesima, a svoje postupke cijeniti prema tome da li koriste
socijalistikom drutvu ili mu nanose tetu
- vrste kolektiva: primarni, radna brigada, radna grupa i opi kolektiv
nastavnika i uenika
- u osnovnom kolektivu ne bi trebalo biti vie od 15 lanova
- idealan kolektiv podsjea na obitelj
- sistem paralelnog djelovanja: formiranjem kolektiva utjee se na
pojedinca, a individualnim djelovanjem na pojedinca djeluje se i na
kolektiv
- kolektiv u svom razvoju prolazi vie faza: 1. postavlja se zahtjev za
formiranje kolektiva, 2. stvaranje zdrave jezgre i krug lanova se iri, 3.
kolektiv sam sebi postavlja zadatke i bori se za njihovo ostvarenje
- u procesu formiranja kolektiva potrebno je primjenjivati metode:
uvjeravanje, razgovor i diskusiju
- rad je bio organiziran po odjeljenjima, prema starosti i spolu
- odjeljenje je imalo vrst sistem voenja a na elu je stajao komandir
- nastavu je povezao uz proizvodni rad - kolektiv mora pred sobom uvijek
imati nove zadatke, nove sadraje i nove perspektive
- socijalistiki humanizam - u svakom djetetu ima neto dobro i valjano
- sistem perspektivnih linija: ovjek ne moe ivjeti ako ne oekuje neto
radosno
- u obiteljskom odgoju preporuuje ljubav koja sadri odreene zahtjeve
- od roditelja zahtjeva da odravaju odnose prijateljskog meusobnog
potovanja, inzistirao na obiteljskom redu i pravom autoritetu roditelja koji
se zasniva na potenom radnom i drutvenom ivotu roditelja, na njihovom
poznavanju djece
- veliku panju posveivao estetskom odgoju
- organizacija kolektiva i vrst reim uvjet su razvijanja radne discipline
bez koje nema uspjeha u radu
- u svom radu imao mnogo protivnika: nastavnici i birokratizirani
slubenici