You are on page 1of 20

‫"איתך לאורך כל הדרך"‬

‫עוגנים בעתיד כמענה לחשש הטבעי מבדידות‬


‫"איתך לאורך כל הדרך" הוא מסר‪ ,‬ערך ודרך שקהילת החינוך ב"דרך‬
‫כפר" דבקה בו ופועלת לאורו‪ .‬המסר הרגשי המהותי בא לומר — אנחנו‬
‫איתך‪ .‬יש לך ֶהקשרים חברתיים וקהילתיים משמעותיים שאינם תלויים‬
‫בדבר‪ .‬אנו כאן איתך ומאמינים בך — כרגע‪ ,‬כחניך בהווה ובעתיד —‬
‫כבוגר שלנו‪ .‬אנחנו מהווים עוד עוגן ובסיס לרשת החברתית והכלכלית‬
‫שלך‪ ,‬רשת ביטחון ורשת לתנופה ולפתיחת הזדמנויות‪.‬‬
‫החשש מהלא־ידוע חובר לחשש קמאי מלהיות לבד ומעורר הרבה‬
‫מתח‪ ,‬תסכול וחרדה בקרב מתבגרים‪ .‬לא פעם ניתקל בשלב הסופי של‬
‫שנות הלימודים בתופעות מפתיעות של פורקן דווקא מאותם חניכים‬
‫שהרגשנו שעברו תהליך משמעותי‪ .‬הפחד מהמחר והחשש שלא נהיה‬
‫ֹבעי‬
‫לצדם מתגבר ונעשה מוחשי‪ ,‬ולכן הם מעדיפים לנתק מגע‪ .‬הם ש ֵ‬
‫פרידות ונטישות‪ .‬גם אנו המחנכים עשויים לפגוש את אותם רגשות‬
‫של תסכול וחשש לעתידם‪ .‬מפגש של בוגר עם מפקד גס רוח‪ ,‬בוס‬
‫קשוח או רגיש מדי עלול להוריד לטמיון תהליך של שנים‪ ,‬אם לא‬
‫יהיה שם מישהו לצדו לעבד איתו את החוויה ולעזור לו להתמודד‪.‬‬
‫לעתים נדמה שתהליך חינוכי מוכרע כמו במשחק כדורסל במאבק‬
‫על הכדורים החוזרים‪ .‬מישהו צריך לתפוס אותם ולהחזיר אותם לצד‬

‫‪79‬‬
‫דרוש כפר‬

‫‪80‬‬
‫דיתעבו רבעב םינגוע‬

‫‪81‬‬
‫דרוש כפר‬

‫‪82‬‬
‫דיתעבו רבעב םינגוע‬

‫‪83‬‬
‫דרוש כפר‬

‫‪84‬‬
‫דיתעבו רבעב םינגוע‬

‫‪85‬‬
‫דרוש כפר‬

‫‪86‬‬
‫דיתעבו רבעב םינגוע‬

‫‪87‬‬
‫דרוש כפר‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫‪88‬‬
89
‫דרוש כפר‬

‫‪90‬‬
‫דיתעבו רבעב םינגוע‬

‫‪91‬‬
‫דרוש כפר‬

‫‪92‬‬
‫דיתעבו רבעב םינגוע‬

‫‪93‬‬
‫דרוש כפר‬

‫‪94‬‬
‫דיתעבו רבעב םינגוע‬

‫‪95‬‬
‫דרוש כפר‬

‫‪96‬‬
‫דיתעבו רבעב םינגוע‬

‫‪97‬‬
‫דרוש כפר‬

‫‪98‬‬