You are on page 1of 14

POSLOVNI PLAN Poslovni plan je dokument koji sadrži cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao s ocjenom očekivanih

učinaka i varijantnih rješenja za različite situacije, što ih donosi buduće vrijeme”( “Poslovni plan poduzetnika”). Investicijski projekt ili poslovni plan, nije samo puka formalnost, već je temeljna okosnica svakog poduzetničkog pothvata, jer tek detaljnim i pažljivim planiranjem i analiziranjem svih detalja budućeg pothvata, može se uvidjeti da li je opravdano i realno pristupiti realizaciji ideje. Dakle, poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da se smanji stupanj rizika, vremena i sredstava. Praksa je pokazala da je nemoguće sve unaprijed predvidjeti. No, to nije razlog da sve treba prepustiti slušaju. Što smo bolje predvidjeli buduće događaje i predvidjeli rješenja budućih problema, to su nam šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće. Iako se planovi najčešće izrađuju za potrebe banaka pri izdavanju poduzetničkih kredita, poslovni plan je najbitniji za samog poduzetnika, pošto se ispravnim korištenjem metodologije izrada plana pomaže poduzetniku da razradi svoju ideju a ujedno se provjerava izvedivost i isplativost zamisli. Poslovni plan mora biti temeljen na nekoliko načela: - da je lako čitljiv i razumljiv, - da je orijentiran prema tržištu, a ne prema tehnologiji rada ili kapacitetu poduzetnika, - da sadrži procjenu utjecaja konkurencije i - da ima uvjerljivu i realnu razvojnu viziju. ELEMENTI PLANA U literaturi kao primjeri izrade plana mogu se naći planovi različite veličine (broja stranica) i različitog redoslijeda pojedinih poglavlja. Bez obzira na veličinu poduzetnika i period na koji se plan odnosi dobro napravljen plan uvijek mora sadržavati sve bitne elemente plana, a to su:

  

   

temeljni podaci o poduzetniku - čime se bavi, vlasnička struktura, podaci iz zadnjih financijskih izvješća; prikaz proizvod i usluga – s čime je poduzetnik zastupljen na tržištu (novi proizvodi ili modifikacije), patenti , franšize i sl.; analiza prodajnog tržišta i konkurencija – približan opseg cjelokupnog tržišta u djelatnosti kojom se poduzetnik bavi, udjel u tržištu, opis najvažnijih konkurenata; treba istaknuti prednosti i nedostatke u odnosu na konkurenciju; ovdje je poželjno istaći razvojne trendove u gospodarskoj djelatnosti jer je za bankare jako bitna procjena što će biti s dotičnom gospodarskom granom u budućnosti; marketing strategija - na koji tržišni segment poduzetnik cilja, način oglašavanja, troškovi oglašavanja i politika cijena; proizvodnja i distribucija – tehnički potencijal i sposobnosti poduzetnika, udovoljavanje propisanim standardima, način distribucije, servis i briga o kupcima; financije - ulaganja i izvori sredstava (financijska konstrukcija), očekivani poslovni rezultata podaci o menadžerskom timu – kvalitetni menadžeri su jamstvo uspjeha.

Definiranje temeljnog koncepta poslovanja

Kolika je sigurnost za povrat kredita? . materijalne mogućnosti za osiguranje suvremene opreme. što tržište traži. kupovna moć.Raspolažete li s kvalitetnim menadžmentom koji to može izvesti? .Postoji li tržište za taj proizvod.  tehnološke mogućnosti – znanje i iskustvo poduzetnika. odnosno ostvarivanja definiranih ciljeva.Da li su financijski podaci realni? . Poslovni plan mora dati odgovore na slijedeća pitanja: .Smisao svakog poslovanja je zadovoljavanje nečijih potreba.Da li je poslovna zamisao dobro postavljena? . kakve su navike i potrebe kupaca.  ljudski potencijali – vještine i znanja ljudi uključenih u proces. tko je konkurencija i zašto bi kupci kupovali Vas proizvod? .  organizacija poslovanja – mora biti u funkciji optimalnog poslovanja. spremnost na kupnju.  financije – mogućnost dobivanja novca. U tom smislu treba planirati sve sastavnice poduzetničkog pothvata. Važno je:  razumjeti tržište.

120 kn SVEUKUPNO 38.  ŠTO TREBA ZA POčETAK I KOLIKO TO KOŠTA? .000 kn Elektri na energija (3 × 400 kn) 1. kako ćete kupce/korisnike upoznati sa svojom uslugom (proizvodom). Stoga je poslovni koncept poželjno napisati jer se tada ozbiljnije sagledava ideja nego samo kada se o njoj priča.800 kn Trošak prijevoza (3.Mogu li ja to uopće izvesti? (raspoloživi novac.100 kn Brutto plaća (3 × 4.000 kn .  TRŽIŠTE PRODAJE – kome je proizvod/usluga namijenjena. ako se radi o proizvodu potrebno je napraviti skicu.020 kn UKUPNO 38.8 kn/km) 5. koje je ciljno tržište. ima li mjesta i za Vas. ali približno točan izračun možemo napraviti vrlo jednostavnom metodologijom. posebne sektorske dozvole tj.000 kn Telefon + mobitel (3 × 500 kn) 1.npr.000 kn jednokratno) 5. čemu služi. kao npr.Poznajem li ja problematiku (tržište) na koju se ideja (namjera) odnosi? . trebaju tzv. kreće se u zapisivanje stavki na papir po nekom redoslijedu. razminiravanje.000 kn) 3. energetska djelatnost. a ponekad. u čemu oni griješe.120 KN – IMAM LI JA TOLIKO? . poslovni prostor. u POSLOVNOM KONCEPTU mogu se pojaviti problemi. . . inspekcija i sl.  KONKURENCIJA – ima li istih ili sličnih ponuđača na tom tržištu. a do tada ću imati izdatke za: Zakupnina za prostor (3 × 1.400 kn 2 dnevnice mjesečno (3 × 170 kn) 1.POTREBNA DUGOTRAJNA IMOVINA (OSNOVNA SREDSTVA) .000 km × 1. a istovremeno možete ga pokazati nekome tko poznaje dotičnu problematiku da bi ga kritički sagledao.500 kn Komunalne usluge (3 × 200 kn) 600 kn Promidžba (5. najprije se potrebno zapitati: . suglasnosti nadležnih ministarstava.POTREBNA OBRTNA SREDSTVA – postoji posebna metodologija izračuna obrtnih sredstava. unajmit ću 50 m2 po cijeni od 1. izrada lijekova i sl.npr.npr.200 kn Ulazni materijal (3 × 1.) . poslovnim konceptom mora se jasno izraziti:  USLUGA (PROIZVOD) – što je.000 kn mjesečno. zabranjene zone i sl) Ako u prethodno navedenim stavkama nema prepreka.500 kn Knjigovodstvo (3 × 700 kn) 2. imam vlastiti prostor. Dakle.500 kn) 4.Smijem li to raditi i pod kojim uvjetima? (izrada oružja. treba oprema (navesti koja) i za to treba izdvojiti ukupno 110.PROSTOR – kakav i koliko velik prostor trebam i kako ću do njega doći . prve prilive novca ću imati za tri mjeseca.600 kn) 13.POSLOVNI KONCEPT (SKRAĆENI PLAN – PREDPLAN) Ukoliko ste zainteresirani sa pokretanjem novog obrta ili trgova kog društva.

DOBIT (bez troška amortizacije) bila bi 45. odnosno 50 tjedno.200 proizvoda (usluga) .520 kn .planiram prosječnu cijenu usluge (proizvoda) od 90 kn neto ..godišnji rashodi bili bi 152.planiram dnevno 10 proizvoda (usluga).GRUBA PROCJENA POSLOVANJA (BEZ AMORTIZACIJE) – cijena proizvoda × količina = prihodi – troškovi = dobit .200 kom × 90 kn) .000 kn (2.480 kn (4 × tromjesečni) . odnosno 200 mjesečno.očekujem godišnji prihod od 198. što za 11 mjeseci rada u godini daje 2.

.pri tom je POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST (PDV) – porez koji mi obračunavamo na našim računima (fakturama) – nije naš prihod – plaća ga krajnji potrošač. da će se ono što se PROIZVEDE I PRODATI.ulazne i izlazne veličine (oprema. ali na ulaznim računima. porez kojeg nam zaračunava naš dobavljač – nije naš rashod – poduzetnici u sustavu PDV-a imaju pravo odbiti ga od svog PDVa. cijene su stalne za cijeli period poslovanja za koji se plan radi (uglavnom za period trajanja obveza po kreditu).. za određeni obračunski period poduzetnici plaćaju samo razliku između obračunatog poreza i pretporeza. ZATVORENOST REPRODUKCIJSKOG CIKLUSA Planovi se rade na pretpostavci. mi bismo još dodali .METODOLOŠKE PRETPOSTAVKE KOD IZRADE PLANA Obratimo pažnju na neke važne detalje: 1. SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA . RIZIK NEIZVJESNOSTI Plan se odnosi na budućnost. ali unositi to u plan i računati efekte novih ulaganja još bi više zakompliciralo plan.bilo da su veli ine u kunama ili EUR. 4.i NAPLATITI. STALNE CIJENE . dok je PRETPOREZ također PDV.) iskazuju se bez PDV-a. Ovo vrijedi za poduzetnike koji su u sustavu PDV-a. Dakle. DOBIT SE NE REINVESTIRA To je u praksi prepušteno poduzetniku. a nju nije moguće sa sigurnošću predvidjeti. a to je velika većina poduzetnika. materijal. 3. proizvodi. tj. 2. 5. a za naše uvjete privređivanja. VREDNOVANJE ULAZNIH I IZLAZNIH VELI INA (inputi i outputi ) . .

4.3. TRŽIŠNA OPRAVDANOST a.9. Opis strukture ulaganja (tehnička. TEHNOLOŠKO-TEHNI KI ELEMENTI ULAGANJA 1. Tržište prodaje c. Investicije u osnovna sredstva b. Nastanak poduzetničke ideje 1. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA Iako u sadržaju poslovnog plana nije navedeno.Životopis i profesionalni razvitak poduzetnika 2. Opis zaštite i utjecaja okoline 5. koji se inače piše posljednji.8. PREDMET POSLOVANJA 1. PODACI O PODUZETNIKU 1. Opis poslovanja i djelatnosti u projektu 4. Vizija poduzetničkog pothvata 3. tehnološka) 1. LOKACIJA 1. Struktura. uobičajeno je na početku poslovnog plana staviti sažetak. Opis postojeće lokacije poduzetnika 1.2. Opis postojećeg poslovanja 1.1. broj i dinamika novozaposlenih 6. U nastavku prikazati ćemo izradu poslovnog plana prema preporučenom sadržaju za kreditiranje putem kreditne linije “Poduzetnik”: 1. Opis lokacije projekta 1. Procjena ostvarenja prihoda-tržišta 7. OPERATIVNI SAŽETAK .5. FINANCIJSKI ELEMENTI PODUHVATA a. Tržište nabave b.1. Projekcija računa dobiti i gubitaka (dohotka) 8.6.7.Iza naslovne stranice (o kojoj će biti detaljnije govora na kraju) nalazi se sadržaj iz kojeg se može dobiti uvid u to što se nalazi u poslovnom planu te na kojim stranicama počinju i završavaju pojedini dijelovi.10. Investicije u obrtna sredstva c. Troškovi poslovanja d. Struktura i broj postojećih zaposlenika 1. Izvori financiranja e. POLAZIŠTE 1.

Podaci o osnivaču d. Trebao bi sadržavati dostatnu količinu kvalitetnih informacija pod sljedećim naslovima: . Nastanak poduzetničke ideje . o čemu to ovisi. odnosno izjavu o početku rada za obrtnika .1.-a odnosno vlasniku obrta .preslike gore navedenih izvora prilažu se uz plan ako se to traži 1.najbitniji podaci: godina rođenja.o.podskupina djelatnosti za d.Tvrtka – investitor .urođen talent . vrsti djelatnosti.Potrebna ulaganja .o.2. 3.dobro poznavane posla kojeg obavljate ili ste nedavno obavljali .hobi .razvojni put i bitni momenti u razvoju . radni staž.Financijski pokazatelji Sažetak se sastavlja prema točkama poslovnog plana.2. neki ga autori stavljaju na početak a neki na kraj elaborata. krajnji rok završetka pothvata.Tržišni pokazatelji . PODACI O PODUZETNIKU 1.o.ostalo 2. prihodi kućanstva i vlastita imovina 2. POLAZIŠTE 2. PREDMET POSLOVANJA .upis u registar . namjeni poslovnog plana i sl. Obujam i struktura operativnog sažetka ovise o veličini poduzetničkog pothvata.o.registarski broj i registrirana djelatnost. posebno je bitno naglasiti koliko iskustva osoba ima na poslovima koji su predmet investicije..Rješenje županijskog ureda za gospodarstvo za d. jednokratno.Izvori sredstava .o. koja su moguća rješenja i sl.sposobnost prepoznavanja prilika . u više faza. (izvor podataka: registracija obrtnica ) .Daje se na tri do četiri stranice teksta i oblikuje se tek nakon kompletne izrade poslovnog plana.kako misli realizirati pothvat. do kada. 1. Opći podaci .početak rada .pronalazaštvo (inovacije) .Potrebni djelatnici . i matični broj (dobiveni od Državnog zavoda za statistiku) . usavršavanja.o.Program – asortiman . završena škola.1. Vizija poduzetničkog pothvata .korištenje tuđe ideje .

3.organizacija poslovanja 3.1.prilazni putovi.površina prostora. Opis postojeće lokacije .2. komu-čemu služi .3. što se misli nabaviti i zašto . Struktura i broj postojećih zaposlenika (za one koji posluju) .2.3.opis programa (što.uska grla) . 4.2.za obrt: osnovni podaci iz zadnja dva pregleda primitaka i izdataka (banke u pravilu traže i BON1 i BON 2) 3.o. slike.što je napravljeno i što se misli napraviti 5.sjedište i ostali poslovni prostori – vlasništvo ili zakup (poželjno je priložiti kopije dokaza o vlasništvu ili ugovora o zakupu) .važni ulazni materijali ili usluge i njihovi dobavljači .poželjno je priložiti preslike važnih ugovora ako postoje 4.: osnovni podaci iz zadnje bilance i računa dobiti i gubitka .godišnje količine). mogućnost dolaska vozila.kratak opis procesa te navesti najvažniju opremu.dinamika (rokovi) izgradnje (adaptacije) i nabave opreme 5. skice i sl. Opis lokacije projekta .1. priložiti zadnji pregled dugotrajne imovine . visina i opis karakteristika prostora .po kriterijima Poduzetnika 2 poduzetnik početnik je onaj tko posluje manje od godine dama.1.ako će biti novi prostor koristiti navedeno pod točkom 4.1.1. priložiti prospekte.primaju li redovito plaće .promjene u prostoru. Opis strukture ulaganja (tehnička. mogućnost manipulacije robom. LOKACIJA 4. Imovina i učinkovitost poslovanja .1.1. TEHNOLOŠKO – TEHNIčKI ELEMENTI ULAGANJA 5. .poželjno je priložiti i slijedeću tablicu: Naziv radnogmjesta Radni staž Ime i prezime Staž u ovom poslu Godina rođenja Školska sprema .koja oprema je potrebna. što je trenutno najkvalitetnije.za d. što i zašto .ukupan broj zaposlenih .zahtjeva li proces skupnu (i koju) ili pojedinačnu osobnu zaštitu . broj parkirnih mjesta i ostalo bitno 4. Opis postojećeg poslovanja (za one koji posluju) . a to znači da nema podataka o dosadašnjem poslovanju 3. Položaj na tržištu nabave (za one koji posluju) . tehnološka) .1.od toga uvoz. Postojeći program . karakteristike. Opis zaštite i utjecaj na okolinu .kapaciteti (neiskorišteni dio .o. način dobave i uvjeti plaćanja .

TRŽIŠNA OPRAVDANOST 6.1.680 12 2.ako se radi o istim dobavljačima navedenim pod 3.2. C 10.800 2. OPIS GOD.planira se prosječna cijena usluge (proizvoda) od 90 kn neto . OPIS VRIJEDNOST 1.Br.3. nema potrebe ponavljati se 6. Npr. Trošak materijala 22. broj i dinamika novog zapošljavanja . A 55.600 4.000 OSNOVNA SREDSTVA 110.planira se dnevno 10 proizvoda (usluga). Vanjske usluge 29. građevne dozvole i sl. za 30 dana vezivanja zaliha koeficijent obrtaja je 12 (360 :30 =12). Procjena ostvarenja prihoda – tržišta . FINANCIJSKI ELEMENTI 7.PROMET BR.koji profil. Ostali troškovi 25.NABAVA PROSJEČNA U GODINI SREDSTVA 1. a to se za ovaj slučaj može vidjeti iz slijedeće tablice: R. a tu spadaju: zemljište.800 12 2. Investicije u dugotrajnu imovinu (osnovna sredstva) Stalna sredstva obuhvaćaju materijalnu i nematerijalnu imovinu s vijekom trajanja duljim od 1.ako se radi o istim kupcima (korisnicima) navedenim pod 3.200 kom × 90 kn) od 198.budući da će se u 2005.200 proizvoda (usluga) . a od 2006.Br. odnosno 200 mjesečno. osnivačka ulaganja (izrade projekata. B 45.023 Uz pretpostavku da će se sve usluge normalno (mjesečno) naplaćivati u obrtnim sredstvima bilo bi u prosjeku vezano 13.1.1. Investicije u obrtna sredstva Za prosječno stanje pojedine stavke obrtnih sredstava obično se godišnji promet dotične stavke dijeli koeficijentom obrtaja. koja se odmah stavlja u funkciju NABAVNA R. dugogodišnji nasadi.2. nadalje 10 postotno povećanje 7. godine. Tržište nabave . oprema.4.5.800 6 3.1. nema potrebe ponavljati se 6. Struktura. radi se od tri dijela opreme.000 7. Tržište prodaje (najvažniji segment poslovnog plana . još je jednostavnije godišnji promet dijeliti s brojem nabava odnosno isplata tijekom godine.000 kuna (trajnih obrtnih sredstava). tko će to napraviti 6. godini raditi 6 mjeseci planira se polovina tog iznosa. Npr. No.npr: . .ako ih treba dodatno obrazovati.000 3. odnosno 50 tjedno. osnovno stado (jato). Koeficijent obrtaja je podatak o tome koliko se puta poslovni ciklus ponovi od njegova početka do kraja godine. građevni objekti.) te ostala sredstva.3.140 UKUPNO 13. Izdaci osoblja 55. kada terminski i ima li ih na tržištu .planira se godišnji prihod (2.000 2.200 12 4.3.483 3.000 kn . što za 11 mjeseci rada u godini daje 2. Potrebe za obrtnim sredstvima obično uključuju pokrivanje troškove zakupnine za prostor.

2007. bruto plaća 4. B 45.000 2. ULAGANJE U OSNOVNA 1. U OBRTNA SREDSTVA UKUPNO IZVORI KUNA 110. SREDSTVA 2. 3.242 2009.488 4.280 19.800 5.g.000 Knjigovodstvo 4.800 materijal UKUPNO 11. OSOBLJA UKUPNO 27.g.600 29.g. 2008.400 UKUPNO 20.000 Komunalne usluge 2.242 28. 2006.000 6.400 22.760 28. Troškovi poslovanja .BR. Električna energija 2.000 8. Financijska konstrukcija R.5.000 26. 2008.000 8.g.g.400 1.g.040 4.000 25 11.g.000 8.080 4. 2007.488 23.800 25.električne energije.800 2008.g. 12.600 23.g.ukupni troškovi razvrstani prema skupinama.280 osnovni i ostali 9.600 55.280 19.000 % 73 27 100 . Dnevnice 2.BR OPIS NABAVNA STOPA GOD.080 TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA OPIS 2005.800 TROŠKOVI OSOBLJA – npr.800 21.750 2.g. C 10.800 2007.000 6.00 1. telefona. komunalnih usluga.g. promidžbe.400 Promidžba 5.840 25. 2009. Zakup prostora 6. ulaznog materijala.: MATERIJALNI TROŠKOVI OPIS 2005. 12.400 1. brutto plaća.000 HPT+mob. knjigovodstva.000 150. 5.g.000 25 13.400 1.000 2. 2007. 7.600 kn mjesečno – uposlen osnivač TROŠKOVI 2005.3.g.800 25. a može ubrzana stopa i jednokratni otpis) R.00 18.godišnji . troškova prijevoza i sl. 2006.000 2.g.080 2008.250 OSNOVNA SREDSTVA 110.400 29.760 vozilom UKUPNO 12.720 66.00 19.250 3.400 29.800 25.250 7.760 23.g.000 6. 5.400 29.242 7.200 60. npr. 12.792 66.400 2. Proračun amortizacije (koristi se stopa redovnog otpisa.800 2009.000 12.4. 4.g.792 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (NEMATERIJALNI) OPIS 2005.g.680 28. A 55. VRIJEDNOST OTPISA AMORTIZACIJA 1.200 8.g.g. 2006.080 2009.000 13 1.400 4.000 40.000 6.488 Prijevoz vlastitim 10.g. 2006.

813 25.720 26.god.602 8. 217.500 875 13.000 3.500 1. 2. (II.6.063 179.600 3 Troškovi osoblja 27.875 14.500 5. 2005.500 9.500 B UKUPNI RASHODI 89.600 4 Amortizacija 13.293 31.563 75. Dospijeće rate kamate Ukupno duga U 2005.938 118. – prvi anuitet dospijeva 01.400 60. VLASTITA SREDSTV KREDIT UKUPNO 50.god.500 3.720 26. ll.250 37.063 8.god. 198.563 166.500 25.987 2006.800 25.500 438 12. Plan otplate kredita (primjer) . R.000 2008.kvartal 12.342 2007. .06.Poček do 1. – stavljanje u otplatu 1.400 2 Vanjske usluge 20.000 53 67 100 7.500 3.Vraća se polugodišnje .000 87.Godišnja kamatna stopa 7 % .720 26.500 29.938 100.944 .000 26. 217.063 25.00 18.800 25. Kvartal 12.248 4. lV. lV.000 6.250 28.500 7.800 29. OPIS 2005. ll.250 25.680 6.968 7.o.500 1.000 31.500 2008 3.000 1 Materijalni troškovi 11.00 2007. lV.400 60.520 2008.313 17.313 UKUPNO 100.063 28.313 UKUPNO 18.200 26.718 7. A UKUPNI PRIHODI 99.080 30. 25.938 Projekcija računa dobiti i gubitka za d.500 Ovo je tzv.kvartal) (u vrijeme počeka ne plaća se rata. god.godišnje obveze po kreditu (ako ima još kredita obveze se sumiraju sa ovim kreditom) GODINA KAMATE RATE UKUPNO 2005 3.938 12.000 22.Iskorištenje u svibnju 2005. samo kamata 3.500 175.god. a u planu se daju samo obveze po godinama) .250 28.083 39. 25.248 3.500 16.063 2009 1. dekurzivni proporcionalni obračun – jednake rate.000 28. ll.kvartal 12.800 25.313 26. ali se plaća kamata) Iznos Iznos Ostatak Br.248 1.708 6. 25.kvartal 12.12. ll.o.Ukupan rok otplate kredita je 5 godina.Iznos kredita: 100.935 D POREZ (20%) 1.313 25.kvartal 12. lV.563 4.840 6 Kamte na kredit 3.250 28.000 150.080 30.000 1. Kvartal 12.313 13.500 1.05. a u tome poček pola godine .god.375 12. Kvartal 12. (Ova tablica stavlja se u prilog plana.8 rata ukupno .833 37. 2005.000 2006.000 2.063 15. Kvartal 12.000 4.000 118.000 100.080 30.800 55.000 29.1.500 3.125 5 Ostali troškovi 12.500 100.563 31.400 60.563 2007 4.500 3. 2005.125 62.065 NEOPOREZOVANA C DOBIT 9. 217.198 42.Br.563 25.500 6.375 50.500 2006 6.750 14.000 kuna . 25.500 2.594 2009.938 0 2009.625 15.

759 30.907 30. Amortizacija 26.kako bi to izgledalo da je obrtnik? R.027 2009. ostali troškovi 25.248 4.000 15.535 2006. dobit je nula.1691 4.800 131.200 2.366 0 867 14.000 38.usluge) 4. 1.500 3. l.000 8.125 5 Ostali troškovi 12.291 25.863 0 835 14.117 0 476 8.720 26. DOHODAK 28.400 2 Vanjske usluge 20.509 0 4.mogući su razni tzv.200 26.000 56.5073 .250 28.400 60.250 28. a planirana cijena C = 90 kuna/komad.000 POREZNA OSNOVICA 0 Osnovica za 15% 0 Osnovica za 25% 0 Osnovica za 35% 0 1 POREZ 15% 0 2 POREZ 25% 0 3 POREZ 35% 0 4 PRIREZ 0 5 POREZ I PRIREZ 0 GODIŠNJA PLAĆA V.041 25. 217.563 i kom.800 29.313 88. Još je potrebno znati fiksne rashode (one koji ne ovise o razini proizvodnje) i promjenjive (koji ovise od razine proizvodnje) Obje vrste rashoda su o ovoj tabeli.600 3 Troškovi osoblja 27.063 86. a neki od njih su: 1/ Dobit po zaposlenom = oporezovana dobit/broj zaposlenih = 25. Materijalni troškovi 22800 Vanjske usluge (bez 2.094 60.509 30.E DOBIT 7.400 60.082 30.000 2 Dodatni 15.000 15. zakup.500 lll. PRIMICI 99. 7.383 73.32 3/ Rentabilnost (prinos) ukupnih ulaganja = dobit/ ukupno ulaganje = 0.500 9. OPIS 2005.948 25.000 15.322 30. OSOBNI ODBITAK 30.8.322 0 4.400 60.248 1.978 0 905 15.400 63.759 0 4. Trošak kredita-kamate 6.000 15.200 komada.680 6. 217.774 .800 55.000 55.478 25.720 26.400 3.535 lV.600 4 Amortizacija 13.000 28.366 kn 2/ Obrtaj ukupnih ulaganja = ukupan prihod / ukupna ulaganja = 1.000 15.500 8.000 58.minimalna prodajna cijena pri planiranoj godišnjoj proizvodnji U ovom slučaju je planirana godišnja količina proizvoda K = 2.322 30. 217.680 5.509 30.800 129. VLASNIKA 28.Br.366 34. Prag rentabilnosti (točka pokrića) Prag rentabilnosti (točka pokrića) je točka na kojoj su jednaki prihodi i rashodi tj.000 25. 198.093 22. 15.000 15.813 2007.907 0 4.759 30.374 31.minimalna godišnja proizvodnja pri planiranoj cijeni i .907 30.odnosi se na 2005.800 132.840 6 Kamte na kredit 3.500 9. Pokazatelji učinkovitosti (primjer .250 25.248 3. Komunalne usluge 2.7.000 26. statični pokazatelji učinkovitosti poslovanja.000 1 Osnovni 15.732 72.) .000 15.880 . god.563 68. Troškovi plaća 55.pokazatelji su interesantni ako ih uspoređujemo sa svojim prethodnim poslovanjem ili sa sebi srodnima poduzetnicima (uvjetno rečeno konkurentima).000 15. IZDACI 70./ Rentabilnost (prinos)vlastitih sredstava = dobit/ vlastita sredstva = 0.000 129.000 3.465 1 Materijalni troškovi 11.000 II. Zakupnina 12.500 85.126 7.080 30.080 30.250 28. a može se računati za dva slučaja: .124 2008.080 30.250 1.198 71.720 26.

669 8. NP-KUMULATIVNO 21.400 30.800 25.800 30.000 217.248 8 Obveze po kreditima 8. 257.9. Ostatak vrijednosti 3.248 28.080 30.2.080 25. l.800 217.500 3.792 28.248 25. 2005.520 7. U dugotrajnu imovinu 110. 2006.400 66.616 35.024 187.384 182. PRIMICI 249.1.000 198.400 5.400 22. NETO PRIMICI 21.880 Primjenom ovog izračuna Minimalan količina Kmin= SR/(C-PR/K) = 1.000 1. Vlastita sredstva 50.594 III.800 217. Ostali troškovi 12840 25.800 40. 7. Kamate 3500 6. U obrtna sredstva 40.1. 2008.800 217.073 26.cilj mu je da pokaže sposobnost podmirenja obveza – poglavito kreditnih R.313 7.792 6. Vanjske usluge 20600 29. Porezi 1987 6.000 25.413 PROMJENJIVI RASHODI=PR 63.STALNI RASHODI=SR 102.645 2009. Obrtnih sredstava II.073 47. Financijski tok .332 31. Osnovnih sredstava 3.000 198.624 IV.000 3.720 66.944 73.000 184.021 114.776 0 0 25.2.342 8. Troškovi osoblja 27600 55.200 60.468 186.400 komada po cijeni od 75.000 25.689 83.000 B Izvori financiranja 1.927 171.563 4.000 0 0 0 2. točka pokrića je za cijenu od 90 kuna/komad za 1680 komada godišnje odnosno za 2.080 4. Materijalni troškovi 11.680 28.000 217.680 komada (po cijeni od 90/kom) Minimalna cijena Cmin = (SR+PR)/K = 75.59 kuna (za 2400 komada godišnje) Dakle. IZDACI 227.BR.176 B Investicija 1. Kredit 100.59 kuna/komad.800 A Prihodi 99. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA .000 0 0 0 3.063 9. 2007.000 8.000 2. Otplate 0 25.

Najteže je osjeniti početnika.o. 2/ Adresa: Rijeka. . 5/ Promatrani vijek projekta: 5 godina III/ STRUKTURA ULAGANJA: 1/ u osnovna sredstva: 110. 9.000 kuna (33%) 2/ Planiran kredit: 100. 06.Na kraju se donosi zbirna ocjena povezujući nositelja i plan. .1691 2/ Prinos vlastitih sredstava 0.Dakle.Najprije se daje ocjena dosadašnjeg poslovanja temeljem do sada postignutih rezultata.5073 .09.. I/ INVESTITOR: 1/ Naziv: “MORE” d. IZGLED PRVE STRANICE POSLOVNOG PLANA Prva stranica s piše kada plan zgotovi i sadrži najbitnije elemente plana. Korzo 16 3/ Mati ni broj: 0577804 II/ PROJEKT: 1/ Naziv projekta: Izrada i održavanje WEB aplikacija 2/ Lokacija: Rijeka. . koliko je projekt realno postavljen i izvediv te se procjenjuju mogući problemi i načini njihovog otklanjanja. potpuno različit program. Npr. . tj. Korzo 16 3/ Karakter investicije: Uvođenje novog programa 4/ Terminski plan: Početak ulaganja 01. Ta ocjena ujedno govori i o nositelju posla (u pravilu je to vlasnik obrta ili osnivač društva).06.Za one koji već posluju i koji nastavljaju s istim ili sličnim programom. u svemu ovome najvažniji je nositelj posla.000 kuna (67%) V/ PLANIRANI PRINOSI: 1/ Prinos ukupnih ulaganja : 0.000 kuna (24%) IV/ IZVORI SREDSTAVA: 1/ Vlastita sredstva: 50.o. Za početnike ostaje jedino da se ocjenjuje budući nositelj posla.000 kuna (73%) 2/ u obrtna sredstva : 40. pa osoba koja ga čita (obično bankar) dobije sliku o čemu se radi i hoće li dalje čitati i tražiti dodatna obrazloženja. relativno je lako donijeti ocjenu. Malo je teže donijeti ocjenu kada ovi poduzetnici ulaze u novi. 05 – kraj ulaganja 30.