You are on page 1of 19

PREDMET : PREDAVAČ : ASISTENT : STUDENT

:

Metode i modeli instrukcije u obrazovanju II

dr. sc. Medina Vantić - Tanjić , doc. ass.Amila Mujezinović Hrusto Džinić

Izvještaj sa vjeŽBI VjeŽBA I

2012 god.U.03.  RAZRED:  PREDAVAČ:  MJESTO ODRŽAVANJA ČASA: Učionica  OPŠTI METODIČKI PODACI  TEMA:  NASTAVNA JEDINICA:  TIP ČASA: Vrste saobraćaja Prevozna sredstva Obrada novog gradiva . OPŠTI PODACI  ŠKOLA: J. Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju  PREDMET: Moja okolina  DATUM: 07.

demonstraciona metoda.  ZADACI  OBRAZOVNI: definisati vrste saobraćaja opisati način i mjesti kretanja saobraćajnih sredstava identificirati prijevozno sredstvo u odnosu na vrstu saobraćaja nabrojati vrste saobraćaja i prijevoznih sredstava . slike. individualni  CILJ ČASA: Usvojiti sposobnost razlikovanja vrsta saobraćaja i usvojiti sposobnost određivanja kojoj vrsti saobraćaja odgovara koje prevozno sredstvo. NASTAVNE METODE: Metoda pokazivanja.  NASTAVNA SREDSTVA:  OBLIK RADA: Nastavni listići. Frontalni. metoda razgovora. boje.

Da li neko putuje automobilom. odgovore. Nakon što djeca koju ja nasumično odabirem. autobusom ili nekim drugim prevoznim sredstvom? .pitati ću ih kako oni dolaze u školu. ODGOJNI: povezati ranije stečena znanja o saobraćaju uočiti praktičnost i svrhu pojedine vrste saobraćaja za neki zavičaj  FUNKCIONALNI: zaključiti zašto je važna razvijenost saobraćaja u zavičaju proširiti znanja  TOK ČASA  UVODNI DIO: Pozdraviti ću učenike na početku i pitati ih jesu li se naspavali? Pitat ću ih kako su proveli jučerašnji dan.

vodeni i željeznički saobraćaj? Smatram da bi učenici trebali znati navesti bar po jedan primjer a ako to ne bude slučaj. a oni će pojedinačno odgovarati u koju vrstu saobraćaja spada ponuđeno prevozno sredstvo. ja ću učenicim objasniti kako se zove i zbog čega se zove (KOPNENI ILI DRUMSKI). koja prevozna sredstva se koriste za drumski. Zatim ću ponovno zamoliti učenike da ponove bitne odlike od svake vrste saobraćaja pojedinačno.  ZAVRŠNI DIO: Na kraju ću pohvaliti učenike i za domaći zadatak im zadati da nacrtaju najdraže prevozno sredstvo ili ono prevozno sredstvo kojim bi voljeli putovati. jeste pobjeknik. . koje još najčešće vrste saobraćaja poznaju? Ponovno ja učenicima zcatim odbjašnjavam koju se vrste saobraćaja postoje i njihove karakteristike. Grupa koja osvoji najviše bodova. ja ću im nuditi prevozna sredstva. a na stolu ću poredati slike sa prevoznim sredstvima: Zadatak učenika jeste da svaku sliku sa prevoznim sredstvom stave ispod one slike koja odgovara vrsti saobraćaja. zračni. Kada utvrdim da djeca razumiju koje sve vrste saobraćaja postoje. Na tabli ću okačiti četiri slike koje odgovaraju pojedinoj vrsti saobraćaja. Ako bude moguće. onda ću ih pitati. GLAVNI DIO: Na uvodni dio ću nastaviti glavni dio pitanjem. Nakon toga ću preći na interesantniji dio za učenike. podijeliti ću razred u 2 grupe te za svaki tačan odgovor grupa dobiva po jedan bod a za svaki negativan grupi se oduzima jedan bod. Zatim ću se nadovezati na prethodno pitanje drugim pitanjem a to je. kako se zove saobraćaj kada ljudi putuju kopnom? Ako ne dobijem odgovor.