You are on page 1of 16

BAHAYA DAN RISIKO

Kesan dan akibat apabila tidak menghiraukan Keselematan Dan Kesihatan

Terdapat tiga perkataan asas tetapi penting yang kerap digunakan di dalam pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan.PENGENALAN Apabila seseorang memperkatakan tentang risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. . Perkataan tersebut ialah hazard. maka risiko boleh diurus sehingga ia boleh diminimumkan dan diterima. Oleh kerana kebarangkalian berlakunya kemalangan dan impak kemalangan boleh dikawal. risiko dan bahaya. Kebarangkalian adalah pengukuran frekuensi berlakunya kemalangan. dia memperkatakan tentang kebarangkalian kecederaan berlaku dan impaknya kepada pekerja akibat bahaya yang terdapat di tempat beliau bekerja.

SISTEM PENGURUSAN RISIKO K E S E L A M A TA N DA N K E S I H A TA N PEKERJAAN a)Mengenalpasti bahaya b)Menilai risiko c)Mengawal risiko d)Mengukur pencapaian .

JENIS-JENIS HAZARD  Hazard Fizikal  Hazard Kimia  Hazard Biologikal  Hazard Ergonomik .

.  Direka tidak selamat dan tidak sempurna  Tidak diselenggara dengan baik  Dijalankan oleh pekerja tidak terlatih  Digunakan bukan untuk kerja sebenar  Digunakan dalam keadaan yang berbeza-beza  Ditukar/dipinda secara haram  Pekerja tidak bersedia atau tidak menumpukan perhatian semasa menggunakannya.HAZARD FIZIKAL.

simen.HAZARD KIMIA Antara kemalangan industri yang dilaporkan ialah kecederaan akibat sentuhan dan terhidu bahan kimia. alkali. Bahan-bahan kimia seperti asid. gas. getah sintetik. Bahan kimia yang digunakan di kilang-kilang adalah merbahaya dan boleh menyebabkan kecederaan jika terdedah tanpa dilindungi. gentian kaca dan pelekat adalah bahan yang merbahaya dan perlu diambil langkah-langkah keselamatan apabila mengendalikannya. pelarut. .

HAZARD BIOLOGIKAL  Sifat Semulajadi Dan Kepekatan Agen Penyakit  Laluan Masuk Agen Penyakit Ke Dalam Badan  Ketahanan Pekerja Yang Terdedah .

HAZARD ERGONOMIK Hazard ergonomik berkaitan dengan ketidaksesuaian manusia dengan sekitaran kerjanya. . Ia selalunya dikaitkan dengan kesilapan atau kelemahan rekabentuk kejuruteraan dan proses kerja memenuhi keperluan fisiologi dan psikologi manusia. Misalnya pekerjaan menaip dalam keadaan yang baik tidak ergonomik telah dibuktikan mampu mengakibatkan ‘Tunnel Carpel Syndrome’ dan sakit belakang.

PUNCA-PUNCA UTAMA HAZARD Terdapat dua punca utama hazard iaitu: a)Keadaan di tempat kerja b)Pelakuan pekerja .

 Lantai Yang Tidak Rata Dan Licin  Tiada Tempat Penyimpanan Bahan Dan Peralatan Yang Sempurna  Pencahayaan Dan Pengudaraan Yang Tidak Sempurna .KEADAAN DI TEMPAT KERJA  Ruang Yang Tidak Mudah Dan Selesa Untuk Bergerak  Tidak Dapat Membuat Satu Pemusingan Bebas Di Kawasan Kerja.

Arahan Dan Latihan Yang Betul  Tidak Berbincang Dengan Majikan  Tidak Membuat Pemeriksaan Di Tempat Kerja .PELAKUAN PEKERJA  Tidak Melakukan Tatacara Kerja Dengan Betul. Mesin Dan Bahan Adalah Selamat Dan Disimpan Dengan Selamat  Tidak Memastikan Cara Menyimpan. Selamat Dan Mejejaskan Kesihatan  Tidak Memastikan Alat-alat. Sempurna. Mengangkat Atau Bekerja Dengan Bahan Merbahaya Dengan Selamat Dan Menjejaskan Kesihatan  Tidak Mengikut Maklumat.

KOMITMEN PENGURUSAN Persembahan pemantauan dan kemajuan semua inisiatif OSH  Mesyuarat osh  Audit  Pemeriksaan  Latihan  Penyelengaraan Keselamatan Peralatan .

PAKAR PERUNDING  Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan  Pekerja / Para Pekerja  Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan  Jabatan Alam Sekitar  Bomba  Niosh  Organisasi Yang Berkaitan .

KELENGKAPAN PELINDUNG PERIBADI .