You are on page 1of 3

OBJEKTIF, KPI, SASARAN DAN INISIATIF/STRATEGI

PERSATUAN / KELAB SPBT


Sasaran /Prestasi
Objektif
JAN JUL Inisiatif /
(outcomes) KPI TOV T/jawab
JUN - ETR Strategi
(LEBIH FOKUS) (2016)
2017 NOV
1. Bilangan Latihan Berjadual Guru
kemenangan Penasihat
Meningkatkan
pencapaian prestasi 1. Sekolah 0 1 1 1 Memberi
dalam pertandingan sokongan,
kokurikulum yang 2. Daerah 0 0 0 0 penghargaan dan
dipertandingkan motivasi kepada
3. Negeri 0 0 0 0 pelajar

Bilangan
kedudukan daerah

1. Johan 0 0 0 0

2. Naib Johan 0 0 0 0

3. Ketiga 0 0 0 0

4. Keempat 0 0 0 0

5. Kelima 0 0 0 0
PELAN INTERVENSI UNIT-UNIT KOKURIKULUM
PERSATUAN BAHASA MELAYU
(OGOS OKTOBER 2017)
PROGRAM/ KOS
KUMPULAN TEMPOH (MULA & TANGGUNG
BIL PROJEK/ /SUMBER KPI PELAN KONTIGENSI
SASARAN AKHIR) JAWAB
AKTIVITI KEWANGAN

1 Bengkel Ahli persatuan Ogos Okt Tiada 1. Menyertai Guru Melakukan


Pengurusan & pelajar yang pertandingan penasihat aktiviti yang
Buku Teks berminat peringkat boleh menarik
sekolah minat murid
untuk mencintai
buku teks.
Rumusan aktiviti
Senarai aktiviti JOHAN N. JOHAN KETIGA PENYERTAAN PERINGKAT CATATAN
1 PIDATO SEKOLAH
2 SURAT KHABAR SEKOLAH
3 MODEL RUMAH SEKOLAH
4 MEMASAK SEKOLAH
5 SAJAK SEKOLAH
6 KARNIVAL SEKOLAH
7 KUIZ SCS MATH SEKOLAH
8 GUBAHAN SEKOLAH
9 KAD RAYA SEKOLAH
10 TULISAN KHAT SEKOLAH
11 KAWASAN ANGKAT SEKOLAH
12 CIPTA LOGO SEKOLAH