Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
206Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teori Keperluan Maslow

Teori Keperluan Maslow

Ratings:

4.75

(1)
|Views: 13,006|Likes:
Published by zurich
5 peringkat keperluan Maslow dan perkaitannya dengan insenrif serta ganjaran
5 peringkat keperluan Maslow dan perkaitannya dengan insenrif serta ganjaran

More info:

Published by: zurich on Mar 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2014

pdf

text

original

 
Teori Keperluan Maslow
Maslow melihat individu sebagai sesuatu yang berintergrasi dan penyusuankeseluruhan. Contohnya, seorang insan yang lapar, ianya bukan sebahagiandaripada diri individu tersebut, sebaliknya keseluruhan diri individu menunjukkanrasa lapar. Teori Maslow ini ada berkaitan dengan personaliti, dan menitikberatkanbeberapa andaian yang berkaitan dengan motivasi. Beliau menekankankeseluruhan diri individu bergerak, bukan hanya sebahagian daripada individu.Maslow menganggap motivasi sebagai sesuatu yang kompleks, dimana tingkah lakuluaran yang diperlihatkan oleh manusia. Beliau juga menganggap, individu akanterus bermotivasi oleh kerana sesuatu matlamat. Matlamat ini dianggap sebagaikeperluan yang perlu dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengambil kira budaya,persekitaran dan perbezaan tahap generasi.Personaliti yang dibincangkan oleh Maslow lebih kepada keperluan individu. Maslowsering mengaitkan perkembangan personaliti dengan motivasi. Motivasi lahir darikeperluan yang diperolehi oleh setiap individu. Maslow berpendapat sebilangankeperluan dalaman yang menggerak serta mengarahkan perlakuan yangdipamerkan oleh individu. Keperluan yang ditunjukkan oleh Maslow boleh dilihatdalam bentuk hieraki.
 
Keperluan Fisiologi
Keperluan manusia paling asas adalah untuk hidup. Manusia perlukan udara, air,makanan, tempat tinggal dan tempat belajar bagi bagi memenuhi kehendakpertama dan utama ini. Kata lain, apa-apa sahaja yang diperlukan untuk diri ataufizikal seseorang. Sebagai contoh, pelajar kurang zat makanan dan pelajar tersebuttidak dapat menumpukan sepenuh perhatian di dalam kelas semasa gurumenerangkan di depan. Maka, guru tersebut perlu beri perhatian dan ambil beratkepada tanda-tanda kekurangan fizikal ini.
Keperluan Keselamatan
Setelah keperluan pertama dicapai, manusia akan mencari keselamatan hidup,kestabilan kerja, jagaan masyarakat sekeliling, undang-undang serta membebaskandiri daripada ancaman luaran mahupun dalaman. Tahap keselamatan ini amatdiperlukan bagi menjamin kesejahteraan hidup. Ianya merupakan keperluan lumrahbagi setiap yang bernyawa. Sebagai contoh, keselamatan di dalam kelas, makmalsains mahupun di padang ketika bersukan. Hal ini penting kerana pelajar akanmerasa lebih selamat dan dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepadapelajaran.
Keperluan Sosial
Dalam memenuhkan keperluan sosial pula, manusia perlukan hubungan denganinsan lain. Kita semua pada asasnya ialah haiwan yang bersosial, iaitu kita perlukankasih sayang daripada orang lain. Oleh itu manusia ini sememangnya tidak bolehwujud bersendirian. Dalam konteks dalam kelas pula, pelajar akan berasaterganggu atau emosi jadi tidak stabil jika kelas berlaku pertengkaran apatah lagi jadi tegang apaabila dimarahi guru. Jadi, perlunya hubungan baik dan mesra antarapelajar dan antara pelajar dengan guru.
Keperluan Penghormatan
 Tahap seterusnya adalah kehendak untuk penghormatan. Kita mahu berkuasa,sekurang-kurangnya ke atas diri kita sendiri. Pada masa yang sama, kita jugaperlukan kekuatan, kebolehan, kepakaran serta kebebasan. Seterusnya manusiaingin dihormati, disanjungi dan kehendak status dalam hidup. Bagi seorang pelajarpula, ianya berkaitan dengan penerimaan oleh orang lain terhadap diri seseorangpelajar lain. Penerimaan rakan sebaya penting untuk rasa tidak tersingkir. Justeruitu, penerimaan guru sangat penting untuk membina keyakinan diri. Apabiladiterima oleh rakan-rakan, pelajar tersebut dapat berinteraksi secara positif didalam kumpulan. Apa yang guru dapat lakukan untuk memastikan supaya tahap inidipenuhi adalah dengan menyediakan aktiviti yang membolehkan merekaberdamping dan saling mendampingi antara satu sama lain.
 
Keperluan Pencapaian Hasrat Diri
Akhir sekali usaha manusia yang teragung adalah untuk mencapai hasrat diri.Semua tahap kehendak sebelum ini perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelumseseorang itu inginkan hasrat diri atau kesempurnaan kendiri. Ianya berkaitandengan apa yang seseorang itu boleh jadi dan ia mesti jadi iaitu potensinyadilahirkan. Jadi guru hendaklah memberi ruang kepada pelajar untuk memenuhikeseluruhan kendirinya. Sebagai contoh, kebebasan memilih aktiviti kokurikulumdiminati. Selain itu, guru perlu sediakan rancangan belajar yang bebas dan fleksibelserta wujudkan sesi bimbingan supaya pelajar tidak ‘sesat’ dalam mengejar apayang dihajati.
Hubungan antara Teori Keperluan Maslow dengan Insentif dan GanjaranPembelajaran
Kalau kita teliti secara mendalam, kesemua tahap keperluan Maslow adalah sangatberkaitan rapat dengan langkah untuk mewujudkan insentif dan ganjaranpembelajaran. Perlu kita ingat, sebagai guru kejayaan seseorang pelajarmemerlukan insentif dan ganjaran di rumah dan di sekolah. Jadi, apakah perananseorang guru? Guru hendaklah mempelbagaikan insentif dan ganjaran supayamotivasi pelajar untuk belajar meningkat.Dari segi terminologi, insentif bermaksud peransang, penggalak danpendorong dan stimulasi kepada seseorang untuk mencapai sesuatu matlamat atausasaran. Ganjaran pula bermaksud sebagai hadiah (untuk perbuatan baik dan lain-lain). Erti kata lain, insentif dan ganjaran adalah alat penggerak kepada perlakuanuntuk membangkitkan tindakan-tindakan ke arah positif. Selain itu, ia juga sebagaialat untuk meningkatkan motivasi pelajar atau guru dan untuk menghargai sertamengiktiraf ke atas sumbangan mereka di peringkat sekolah ataupun di peringkatyang lebih tinggi. Antara contoh insentif yang boleh dilaksanakan di sekolah ialahpasukan pidato sekolah akan diberi insentif makan percuma KFC jika mendapat Johan di peringkat gabungan atau negeri selain daripada insentif asas yang lain.Selain daripada itu, pelajar-pelajar yang dapat meningkatkan pencapaianpeperiksaan, mereka akan dinaikkan ke kelas yang lebih baik. Kemudian, guru boleh juga sediakan insentif alternatif seperti pelajar yang tidak pernah ponteng sekolahakan diberikan kemudahan meminjam buku lebih di perpustakaan. Semua insentif di atas akan memenuhi keperluan pertama dan kedua dalam Teori KeperluanMaslow.Manakala ganjaran yang dapat disediakan oleh pihak sekolah atau guru itusendiri terbahagi kepada ganjaran sosial, ganjaran simbolik, dan ganjarankewangan. Ganjaran sosial yang dimaksudkan adalah seperti pujian lisan, suratpenghargaan, ucapan terima kasih, hadiah, berjabat salam, pujian, dimintapendapat, kata-kata dorongan dan lain-lain. Manakala ganjaran simbolik adalahpemberian yang memberi nilai dan makna kepada penerimanya. Contohnya seperti

Activity (206)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nurul Aqila Othman liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
NadirahKz liked this
ah_kian82 liked this
JulimaMNordin liked this
Najmi Zubir liked this
Suzieyana Idris liked this
Jalak Lenteng liked this
Dennis Ha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->