Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gabay_ofw_ksa

gabay_ofw_ksa

Ratings: (0)|Views: 516|Likes:
Published by PCGJeddah

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: PCGJeddah on Jun 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2011

pdf

text

original

 
 
M E N S A H E
Isang mahalagang bahagi ng mga gampanin ng Embahada ng Pilipinas ay ang pagbibigay ngmga impormasyon at tulong para sa kapakanan ng mga OFWs sa buong Kaharian.Bilang mga OFWs, hindi lamang ukol sa mga umiiral na kustumbre at mga tradisyon pang-relihiyon ang nararapat nilang alamin, kundi maging ang mga Batas Manggagawa sa Kaharian. Angmga kaalaman ukol sa karapatan at pananagutan ng isang OFW ay tiyak na magbibigay na masmalawak na pananaw sa kanyang kalalagyan bilang manggagawa at sa gayon ay makaiwas siya saanumang kaguluhan.Sa pamamagitan ng layuning ito, ang Labor Section ng Embahada ay naglathala ng
OFW Guideto Saudi Labor Law 
sa wikang Pilipino para sa kapakanan ng mas nakakaraming mga OFWs ukol sakanilang mga karapatan at pananagutan sa paggawa.Nananalig ako na sa pamamagitan ng simpleng lathalang ito, ang ating mga kababayang OFWssa Saudi Arabia ay magiging bihasa sa mga kaalamang makakatulong sa kanilang pagpapasiya habangsila ay patuloy sa kanilang trabaho.Binabati ko si Labor Attaché Jainal Rasul, Jr. at si Gng. Efipania Bagalawis sa kanilangpagtutulungan upang mabuo ito para sa kapakanan ng ating mga
Kababayang
OFWs.
Punung-Sugu
Ika-9 ng Setyembre, 2003
 ___
 
 PATNUBAY PARA SA OFW TUNGKOL SA SAUDI LABOR LAW”
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
PAUNANG SALITA 
 Ang handbook na ito ay isinulat para magsilbing gabay at batayan sa ating mga kababayanna nagtatrabaho sa Saudi Arabia upang lubos nilang maunawaan ang batas umiiral para samanggagawa.Bilang panimula, ang handbook na ito ay hindi tumatalakay sa lahat ng sitwasyongnararanasan o hinaharap ng ating mga kababayan. Ito ay isinagawa upang malaman ng mga OFW ang kanilang mga pangunahing karapatan, obligasyon at tungkulin sa trabaho upang maiwasan angmga problema at mapaganda ang relasyon nila ng kanilang mga amo.Sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman hinggil sa batas na ipinatutupad sa Kaharian ng Saudi Arabia, lalong lalo na ang
Saudi labor law 
, ito ay makakatugon ng malaki sa mga pangangailanganng mga OFWs na maaring masasangkot sa anumang uri ng problema o di-pagkakaunawaan. Angisang taong may wastong kaalaman sa kaniyang mga karapatan ay hindi basta-basta magiging biktima ng di-makatarungang pananamantala.Malugod kong ipanapaabot sa aking mga kababayan na ang pagkakagawa ng handbook naito ay dahil na rin sa dami ng kanilang mga katanungan na marapat lamang na matugunan atmabigyan ng halaga. Ako ay umaasa na ang munting nagawa naming ito ay magsilbing gabay at paalala sakanilang mga karapatan. Ang handbook na ito ay hindi matatapos kung wala ang mga taong tumulong at nagbigay ngsuporta mula sa mga mapaglingkod na opisyales at kawani ng Pasuguang Pilipinas. Pasasalamat dinpara sa mga sumusunod na mga kapita-pitagang POLO Arabic Interpreters na sina: Bajunaid Andi, Abdurahman Joe, Salahuddin Unda, Salem Moner, Samarodin Ameril, Abdulrauf Agao,Najeer Oquendo at Jalil Udjang para sa kanilang mga puna at suhestyon.Para sa kanilang di matatawarang suporta at pagtulong, malubos kong pinasasalamatan angmga sumusunod: Welfae Officer Angel Borja, Jr., Vice-Consul Ezzedin Tago, Hassan Khalil, Cora El-Metwalli, Cyril Indanan, Joe Casicas, at Salvador Alpuerto. Ang handbook na ito ay hindi maisalin sa wikang Pilipino kung hindi sa malaking tulong binigay ni Gng. Epifania Bagalawis, punong guro ng Second Philippine International School (SPIS) inRiyadh.
 
 PATNUBAY PARA SA OFW TUNGKOL SA SAUDI LABOR LAW”
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________PATNUBAY PARA SA OFW TUNGKOL SA “SAUDI LABOR LAW ________________________________________
Bakit kinakailangan ng Manggagawang Filipino sa Kaharian ng Saudi Arabia ang kaalaman sa SaudiLabor Law?Mahalagang malaman ang mga tuntunin ipinamamahala sa kaniyang pagtatrabaho sa Kaharian ngSaudi Arabia, upang mabatid ang lawak o sinasakupan ng kaniyang pagtatrabaho at ang hanggananng kaniyang obligasyon sa taong pinaglilingkuran. Mahalaga ito at magiging kapaki-pakinabang samga manggagawa na may kasong di-pagkakaunawaan ng may patrabaho na may kaugnayan sakontrata at kung paano magsasampa ng kaso sa ilalim ng batas na pinaiiral sa Kaharian ng Saudi Arabia.T: Sinu-sino ang mga sinasakupan ng “
Saudi Labor Law 
:?S: Ang mga sinasakupan ng
Saudi Labor La
ay ang mga sumusunod:1.
 
 Ano mang uri ng kontrata na napagkasunduan at pinirmahan na makabuluhan sanagpapatrabaho sa ilalim mabuting pagpapasiya o ng magandang pamamahala atpagsasaalang-alang ng pasahod;2.
 
Manggagawang nagsasanay (apprentice) na may pinirmahang kontrata;3.
 
Mga manggagawa sa gobyerno, pampurok na awtoridad, kawang-gawang institusyon atsamahang pampubliko; (Art. 2, Saudi Labor Law)T: Mayroon bang ibang kategorya na hindi sakop ng Saudi Labor Law?S: Oo. Ang mga sumusunod ay hindi sakop ng pagpapairal ng batas na sinasaad:1.
 
Trabahador sa negosyong pag-aari ng pamilya na binubuo lamang ngmiyembro ng pamilya;2.
 
Manggagawa na nagtatrabaho sa pastulan o pagbubukid maliban sa:a.
 
mga taong nagtatrabaho sa itinatag na agrikultura na pansariling produksyon; at b.
 
mga taong may pirmihang kasunduan sa pagpapaandar o pagkukumpuni ng mechanicalna aparato na kinakailangan sa agrikultura.1.
 
Mga katulong sa bahay at mga taong itinuturing bilang isa (ART. 3, SLL)T: Itinuturing bang
Domestic Servants
” ang Pampamilyang Tsuper?S: Oo. Ang Tsuper na inupahan na magtra-baho sa isang pamilya ay itinuturing na “domestic” oHousehold na manggagawa, ngunit hindi sila nasasakupan ng “Saudi Labor Law”. Ito ay sumasaklaw din sa kategorya ng mga manggagawang pampamilya tulad ng hardinero attagaluto ng pagkain na kinuha at inupahan para maglingkod sa pamilya.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->