Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Program Peningkatan Prestasi Bahasa Melayu - Satu Pengalaman

Program Peningkatan Prestasi Bahasa Melayu - Satu Pengalaman

Ratings:
(0)
|Views: 338|Likes:
Published by ameen67
PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI BAHASA MELAYU: SATU PENGALAMAN DI SMKSTA

1. PENGENALAN 1.1 Sebelum kita melangkah lebih jauh ada baiknya kita melihat terlebih dahulu apakah matlamat dan objektif kurikulum bahasa Malaysia. Matlamat mata pelajaran Bahasa Malaysia adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan urusan harian. Jelaslah kepada kita bahawa matlamat pengajaran mata pelajaran bahasa Malay
PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI BAHASA MELAYU: SATU PENGALAMAN DI SMKSTA

1. PENGENALAN 1.1 Sebelum kita melangkah lebih jauh ada baiknya kita melihat terlebih dahulu apakah matlamat dan objektif kurikulum bahasa Malaysia. Matlamat mata pelajaran Bahasa Malaysia adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan urusan harian. Jelaslah kepada kita bahawa matlamat pengajaran mata pelajaran bahasa Malay

More info:

Published by: ameen67 on Nov 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

 
PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI BAHASA MELAYU: SATU PENGALAMAN DISMKSTA1.PENGENALAN1.1Sebelum kita melangkah lebih jauh ada baiknya kita melihat terlebihdahulu apakah matlamat dan objektif kurikulum bahasa Malaysia.Matlamat mata pelajaran Bahasa Malaysia adalah untuk melengkapkanmurid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untukmemenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan, pekerjaan, danurusan harian. Jelaslah kepada kita bahawa matlamat pengajaran matapelajaran bahasa Malaysia itu adalah semata-mata untuk menjadikanpelajar kita dapat berkomuknikasi dengan baik dalam urusansehariannya. Oleh itu, sebagai guru kita perlu mengetahui perkara inisupaya nanti pelajar ini akan dapat diajar apa yang sepatutnya sesuaiuntuk kehidupan mereka.1.2Selain daripada itu kita juga hendaklah mengetahui apa pula objektif pengajaran mata pelajaran ini. Objektif pengajaran dan pembelajaranbahasa Malaysia pula ialah supaya murid dapat melibatkan diri dalaminteraksi sosial melalui perbualan dan perbincangan atau penulisanuntuk menjalin dan mengeratkan hubungan, menyelesaikan masalahdan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Objektif yang kedua pula ialah memperoleh dan memproses maklumatdaripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton untukmemperoleh ilmu dan maklumat. Objektif yang ketiganya pula ialahmenggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikanmasalah dan membuat keputusan serta menyebarkan maklumatdalam bentuk lisan, tulisan dan multimedia. Objektif keempat pulaialah mendengar, melihat, membaca dan memberikan respons kepadapelbagai bahan sastera dan bukan sastera. Objektif kelima melahirkanidea dan pendapat dalam bentuk lisan, penulisan dan multimediasecara kreatif dan berkesan. Dan objektif keenam ialah menghayatidan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik danperasaan cinta akan negara.1.3Objektif pengajaran bahasa Malysia boleh diringkaskan sebagaimelbatkan murid dalam interaksi sosial, memperoleh dan memprosesmaklumat, menggunakan maklumat tersebut, memberi respon kepadabahan sastera, melahirkan idea secara kreatif dan menghayati nilaimurni.2.LATAR BELAKANG
 
2.1SMKSTA merupakan sebuah sekolah di luar Bandar. 25 km dari bandarKuala Kangsar dan 20 km dari Bandar Beruas, dalam daerah Manjung.Pelajarnya adalah terdiri daripada anak penoreh getah atau bekerjakampung dan sebahagiannya bekerja makan gaji sama ada pihakswasta (ladang, kilang dan lain-lain) dan kerajaan (kerani, guru,PAR/PRA dan sebagainya). Secara kasar para pelajar ini adalah darikalangan berpendapatan rendah. Kebanyakan pelajar daripadagolongan ini kurang berminat terhadap pelajaran. Dalam erti kata lain,kesedaran terhadap pentingnya pendidikan adalah kurang. Hal inimungkin disebabkan oleh kurangnya motivasi daripada ibu bapaekoran daripada tahap pendidikan ibu bapa sendiri juga rendah.Mana-mana ibu bapa yang ada kesedaran itulah yang memotivasikananak-anaknya. Kebanyakan pelajar yang berjaya cemerlang munculseorang dua dari kalangan ibu bapa yang mempunyai kesedaran ini.Kebanyakannya daripada kalangan mereka yang makan gaji dengankerajaan.2.2Selain daripada itu SMKSTA juga menerima beberapa orang pelajar Aslidari SK Bekor. Bilangan mereka kira-kira 7 peratus sahaja. Kebanyakanpelajar Asli ini lemah dalam pelajaran tetapi tidak menimbulkanmasalah disiplin. Jika adapun masalah ponteng. Sejak akhir-akhir inimereka juga sudah ada kesedaran terhadap pendidikan dan mulaberusaha ke arah itu.2.3Pencapaian bagi tahun-tahun sebelumnya adalah seperti berikut:
BIL TAHUNCALON LULUS GAGAL LULUS A-D
HADIR
A % B % C % D % E % JUM %
12004134 38 28.4 40 29.9 26 19.4 13 9.7 17 12.7 117
87.3
2 2005 157 12 7.6 70 44.6 47 29.9 22 14.0 6 3.8 151
96.2
32006 134 38 28.4 40 29.9 26 19.4 13 9.7 17 12.7 117
87.3
4 2007150 42 28.0 49 32.7 28 18.7 27 18.0 4 2.7 146
97.3
 
2.4Satu keajaiban telah berlaku dalam keputusan PMR tahun 2008 apabilabeberapa kejutan telah berlaku. Antaranya ialah pencapaian bahasaMalaysia meningkat dari 90 peratus ke 100 peratus. Keputusantersebut adalah seperti berikut:
BILCALON LULUS GAGAL LULUS A-D
HADIR
A % B % C % D % E % JUM %
1 163 38 23.3 79 48.5 26 16.0 20 12.3 0 0.0 163
100.0
2.5Maka menjadi tandatanyalah kepada kita semua sama ada keputusanini tidak sengaja atau memang ada satu-satu usaha bagi kemenjadianpeningkatan ini.3.FAKTOR MURID3.1Kesediaan murid dari aspek sosio-budayaAda beberapa factor yang menyebabkan pelajar ini ada kesedaranterhadap kepentingan pelajaran. Antaranya ialah perkembangansemasa yang berlaku dalam Negara kita maupun di luar Negaradimana beberapa kemajuan telah dicapai terutamanya dalam bidangperindusterian, ICT dan penerokaan angkasa lepas. Semua maklumatini telah tersebar ke merata ceruk kampung sama ada melalui mediamassa ataupun migrasi. Tambahan pula beberapa kemajuan yangdicipta melalui bidang komunikasi telah menyebabkan maklumat atauberita ini mudah tersebar ke merata tempat.Selain itu, beberapa orang bekas pelajarnya yang telah Berjaya telahmembuktikan bahawa pelajar yang belajar di SMKSTA masih bolehmencipta kecemerlangan. Sekurang-kurangnya kejayaan bekas pelajarini tadi telah memotivasikan dirinya untuk cemerlang seperti mereka.Malah hal ini memang sering diwar-warkan oleh guru-guruterutamanya kaunselor.3.2Kesediaan murid dari aspek sosio-ekonomiPada tahun 2008 merupakan tahun kemuncak dalam bidangpendapatan apabila harga getah dan kelapa sawit meningkat. Hal inisangat memberi kesan kepada pencapaian pelajar. Ibu bapa tidakmerungut apabila pihak sekolah meminta apa-apa bayaran terhadapsesuatu perkara. Hal ini sudah tentu memberi kelegaan kepada pelajaritu sendiri kerana mereka dapat belajar dalam suasana yang serba

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
HASNIDA BINTI MAT ISA liked this
unclewong liked this
brandontan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->