Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Historikal Na Pagsusuri Sa Edukasyong Pilipino

Historikal Na Pagsusuri Sa Edukasyong Pilipino

Ratings:
(0)
|Views: 2,121|Likes:
Published by Jeric S. Abestano
Marami ka yung matututunan?
Marami ka yung matututunan?

More info:

Published by: Jeric S. Abestano on Dec 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

 
Historikal na Pagsusuri sa Edukasyong Pilipino
Inihanda ng National Union of Students of the Philippines, Hunyo 2006
I. PAMBUNGAD
Ang pag-aaral sa kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas ay isang pagbabaliktanaw dinsa kasaysayan ng lipunang Pilipino. Ang mga pag-unlad at pagkilos na siyang humubog salipunang Pilipino ay nagdulot ng malaking pagbabago sa sistemang pang-edukasyon.Nagmumula sa pagbabagu-bago ng uri at batayang pang-ekonomiko ang antas ngedukasyon sa kabuuan. Ang tipo ng edukasyon ay sumasalamin kung anong uri ng lipunanang namamayani sa isang bansa. Mula ng dumating ang mga Kastila sa Pilipinas hanggang sakasalukuyang neokolonyal na pamumuno ng imperyalismong Estados Unidos, lubos naginamit at ginagamit ang edukasyon upang patatagin ang makinaryang ekonomiko at pultikalng mapang-aping sistemang umiiral.Ngunit sa isang banda, may dayalektikong ugnayan ang edukasyon sa pulitika atekonomiya ng lipunan. Bahagi ito ng kulturang sumisibol na nagbibigay ng higit na lakas ohamon sa namumunong kalakaran sa lipunan. Mahaba ang pakikibaka ng mamamayan upangipaglaban ang isang makabayan, makamasa at siyentipikong tipo ng edukasyon. Mahalagangbahagi ito ng Rebolusyong 1896 at nagtuluy-tuloy ito maging sa panahon ng pananakop ngAmerika at pagkakaluklok sa mga papet na Republika mula 1946. Dominante man angkolonyal na oryentasyon ng edukasyon sa bansa, hindi nawawala ang tinig at malawak nakilusan para sa edukasyong magsisilbi sa interes ng mamamayang Pilipino.Ang patuloy na pagtugon ng edukasyon sa pangangailangan ng mga dayuhan atmalalaking negosyante sa bansa ay siyang tanikalang gumagapos sa ating pag-unlad.Mauunawaan lamang ang kolonyal na oryentasyon ng edukasyon sa bansa kung uugatin natinito sa mahabang karanasan ng Pilipinas sa kamay ng dayuhang mananakop. Kailangan angpagtitilad-tilad ng mga bahagi ng luma at makadayuhang sistema ng edukasyon upangmalaman natin ang susunod nating hakbang sa pakikibaka para sa isang makabago atmakabayang tipo ng edukasyon.
I. BAGO DUMATING ANG MGA KASTILA
Bago pa man dumating ang mga mananakop na Espanyol, umiiral na ang iba’t ibang uring pamayanan sa Pilipinas. Laganap ang sistemang sultanato at relihiyong Islam sa Mindanao.Dominante ang pyudal na sistemang paghahari ng mga sultan at datu. Umiiral din angsistemang alipin sa ilang pamayanan at sistemang primitibo komunal sa hilagang bahagi ngLuzon.Sa panahon ding iyon, relatibong maunlad ang agrikultura bilang pangunahing batayanng ekonomiya ng bansa. May maunlad na pagsasaka, pangingisda at paninisid ng perlas.Mayroon na ring masiglang kalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga karatig bansa nitotulad ng Tsina at Arabo. Laganap ang barter bilang pangunahing uri ng komersiyo sa buongkapuluan.
1
 
Sa pagdating ng mga Kastila ay nadatnannila ang ating mga ninuno na maymaipagmamalaking sariling sining at kultura. Maypaghahabi’t paglililok, paglikha ng mga alahas naginto, pagpipinta, paggawa at pagpapanday ngmga kagamitang pandepensa at pandigma tuladng pana, kris, tabak, kampilan at mga panangga.Mayroon ding sariling literatura sa anyo ng mgaepiko tulad ng
Biag ni Lam-ang, Hudhud, Alim
at
Indararapatra and Sulayman
. Sa panahong ito rinnagkaroon ng unang naitalang alpabetong Pilipinona kilala natin ngayon bilang alibata.Ang edukasyon ay kolektibong responsibilidad ng pamayanan o barangay. Ang mgamagulang at nakatatanda sa barangay ang nangangasiwa sa pagtuturo sa mga bata. Ang mgakasanayan sa produksiyon tulad ng paghahabi, pangingisda at pangangaso ay pangunahingbinibigyang pansin. Ang mga mandirigma naman ang nangunguna sa pagtuturo sa sining ngpakikidigma at depensa sa pamayanan. Ang edukasyon ay tuwirang nagsisilbi sa kagalinganng buong barangay dahil ito ay nakabatay sa karanasan ng mamamayan at ekonomikongpangangailangan ng komunidad.
II. PANAHON NG KOLONYALISMONG KASTILA
Ginamit ng kolonyalismong Kastila ang espada at krus upang sakupin at pagharian angPilipinas. Ang sinumang lumaban ay pinapaslang sa pamamagitan ng espada at ang sinumangsumang-ayon ay pinaluluhod sa krus.Sa pagpasok ng mga Kolonyalistang Espanyol, lumaganap ang sistemang pyudal atkolonyal. Ipinako ang mamamayang Pilipino sa lupa at hinawakan ng mga Kastila atsimbahan ang ekonomiya sa pamamagitan ng pangangamkan ng mga lupain atpagpapatupad ng sistemang Encomienda. Pangunahing tagapagpalaganap ng kulturangpyudal at mistisismo ang simbahan. Ang sinumang hindi sumunod sa utos ng SimbahangKatoliko at tagapangasiwa ng Hari ng Espanya sa Pilipinas ay tatawaging erehe, pilibustero, atkasusuklaman dahil sa paniniwalang masusunog ang kaluluwa sa impyerno.Walang pag-aalinlangang binura at sinunog ng mga Kastila ang halos lahat ng mgamanuskripto at ebidensiya ng edukasyon at kultura ng mga ninuno natin sa paniniwalang itoraw ay gawa ng diyablo. Kung hindi dahil sa pagsasalin-salin sa wika ng mga awit, epiko, atalamat, baka tuluyan na nating nakalimutan ang makulay na nakaraan ng ating lahi.Pangunahing layon ng edukasyon sa panahon ng kolonyalismong Kastila ang pagtuturong Katolisismo at pagpapailalim ng mga katutubo sa korona ng Espanya. Ang mga unangpaaralan, dala ng mga misyonero, ay pagsunod sa kautosan ni Charles V noong Hulyo 17,1550 na nag-takda na ang lahat ng mga sinakop ng Espanya ay tuturuan ng wikang Español.Subalit malalim ang ugat ng diskriminasyon ng mga Kastila sa mga
indio
, at sinabing hindikailanman maaaring matuto ang mga katutubo ng wika nila, at “mananatiling mga unggoyanupaman ang bihis”.Pinag-aral sa mga sekondaryong paaralan ang mga anak ng mga dating namumuno samga barangay bilang preparasyon sa magiging papel nila bilang mga
gobernadorcillo
at
cabeza de barangay.
Itinayo ng mga Heswita ang
Colegio de Niños
noong 1596 para saadhikaing ito, subalit nagsara rin ito matapos ang limang taon. Ang iba’t ibang mga misyonero
2
 
at kongregasyon ay nagtayo ng mga pamantasan. Itinatag ng mga Heswita ang
ColegioMaximo de San Ignacio
noong 1589 at ito’y naging unibersidad noong 1621.Itinatag din nilaang College of San Ildefonso (1599, ngayo’y University of San Carlos sa Cebu), College of San Jose (1601), College of the Immaculate Conception (1817, ngayo’y Ateneo de ManilaUniversity). Itinatag naman ng mga Dominikano ang
Colegio de Nuestra Señora del SantisimoRosario
(1611, ngayo’y Unibersidad ng Santo Tomas) at
Seminario de Niños Huerfanos dePedro y San Pablo
(1620, ngayo’y College of San Juan de Letran).Minaliit ng mananakop ang kaalamang lokal samantalang pinalaganap angkonserbatibo at pseudo-siyentipikong kaalaman sa mga paaralang pinapatakbo ng simbahan.Patuloy ang pagtuturo ng metapisika kahit lubos nang nauunawaan ang mga batas ngpaggalaw ng mga bagay bagay. Hindi rin ganap ang pagtututro ng syensya tulad na langhalimbawa ng ipinakita sa
El Filibusterismo
ni Rizal na ginagawang palamuti lamang ang mgakagamitan sa pag-eeksperimento.Ang
cura paroco
ng simbahan ang namimili ng
maestro
sa mga eskuwelahan namagtuturo ng alpabeto sa mga bata at pangunahin ang mga doktrina ng relihiyong RomanoKatoliko. Katekismo ang pokus ng edukasyon. Mekanikal na pinapabasa at pinapamemoryaang mga misteryo ng rosaryo, dasal at mga ritwal ng simbahan. Laganap ang paggamit ng
 palmeta
bilang pamalo sa mga ayaw at nahihirapang matuto.Dahil sa Educational Degree of 1863, naging compulsory ang edukasyong primaryabagama’t may diskriminasyon pa rin sa mga indio at monopolyo pa rin ng simbahan angedukasyon sa bansa. Kakaunti pa rin ang nakakatuntong sa mas mataas na antas ngedukasyon. Eksklusibo para sa mga paring sekular at gayundin sa mga anak ng mgakomersyante at lokal na panginoong maylupa ang pag-aaral sa mga Katolikong pamantasansa bansa at sa Europa. Ang mga ilustradong nakapag-aral ang nagpasok ng burges liberal nakaisipan sa Pilipinas tulad ng pagsasarili at nasyonalismo.Elitista ang edukasyong pinatupad ng mga Kastila. Ipinagkait ang edukasyon sa mga
indio
. Ipinako sa lupa at hindi binigyang pagkakataong makapag-aral ang mayorya ng mgaPilipino. Ayon kay Jose Rizal, “ang ugat ng kamangmangan at kahirapan sa Pilipinas ay angkakulangan ng edukasyon at kaalaman, na isang sakit mula sa kapanganakan hanggang sakatapusan.” Tinuligsa nya ang mga Kastila at mga prayle dahil hindi nakakatugon sapangangailangan ng mga Pilipino ang edukasyon sapagkat wala man lamang mga libro sakasaysayan, heograpiya, moralidad ng Pilipinas na nakabatay sa karanasan nito sa isangsistemang pyudal. Naging hiwalay ang mag-aaral sa kanyang pinag-aaralan.
III. PANAHON NG REBOLUSYONG 1896 AT REBOLUSYONARYONG GOBYERNO NGPILIPINAS
Naging tuntungan ang malawak na diskontento ng mamamayan laban sa marahas napang-aabusong pyudal at kolonyal upang mailunsad ang iba’t ibang mga kilusan at pag-aalsa,at sa pagdaan ng panahon ay nagbuo ng konsepto ng pagiging Pilipino mula sa
indio
.Pinagkaisa ng karanasan at pangangailngan ang mga Pilipino upang magkaroon ngkamalayang makabayan at lumaya sa mananakop na Kastila.Naging mitsa ang panawagan ng sekularisasyon ng mga parokya sa bansa sapaghahangad ng mga Pilipino sa pambansang kalayaan. Pinangunahan nina Padre MarianoGomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora ang kampanya na ipamahala na sa mgaPilipino ang mga parokya laban sa mga abusadong prayle na ayaw bitiwan ang kanilang mgapwesto dahil sa kapangyarihan at kayamanan na nakamkam nila mula dito. Dahil sa mganakapag-aral ang mga Pilipinong pari, ang kanilang pagkamulat ay naipasa nila sa iba pang
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jaydh ANghelic Borja added this note
:)
Eufrocina Logatoc liked this
Bobeth Tubig liked this
Gladys Leah C. Valle liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->