Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sumbangan Tamadun Islam : Bidang Matematik

Sumbangan Tamadun Islam : Bidang Matematik

Ratings:
(0)
|Views: 406|Likes:
Published by Akhi Muhammad Aiyas
Kerja Kursus TITAS : Sumbangan Tamadun Islam dari Aspek Keilmuan oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Sem 1/2011 di IPG KDRI
Kerja Kursus TITAS : Sumbangan Tamadun Islam dari Aspek Keilmuan oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Sem 1/2011 di IPG KDRI

More info:

Published by: Akhi Muhammad Aiyas on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
3.0 SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DALAM BIDANG MATEMATIK3.1 SumbanganOleh
Al-Khawarizmi
 Abu Abdullah Mohammad Ibn Musa al-KhawarizmiadalahBapa Algebra.Tarikhlahirdankematiannyayang tepattidakdiketahuitetapibeliaudikatakanhidup diantaratahun 790 sehingga 840 Masihi.Ada juga yangmenyatakanbeliaulahirpadatahun 780Masihidanmeninggalduniapadatahun 850Masihi.Lebihdikenalisebagai Al Khawarizmi dikalanganahlisainsdanmerupakanseorangahlisains Islam yangterulungdalamilmumatematik.Beliaujugamerupakanseorangahliastronomidangeografi yang terkenalpadazamannya.
[1]
 Gelaran Al Khawarizmidiberikepadabeliausempenatempatkelahirannya diKhawarizm yang terletak di selatanLaut Aral. Al-Khawarizmitelahdikanali di Baratsebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismidanbeberapacaraejaanlagi.
[2]
Beliaulahir di sebuahtempatbernama KathiaitusebahagiandaripadadaerahKhawarizm. Kathkinitelahlenyapakibatditenggelamipasir.Kehidupankanak-kanaknyakurangdiketahuitetapiibubapanyatelahmembawanyaberhijrahke Baghdad,Iraq ketikabeliaumasihkecil.Khawarizmimerupakansalahseorangahlimatematik yangteragungdanjasanyaakandikenangsampaibila-bilaolehseluruhmasyarakatdunia.Beliausebenarnyamerupakanpengasaskepadabeberapacabangdankonsepasasmatematik.Hasilkerjanyadalam algebrabegitucemerlangdanbeliautidakhanyamempunyaiinisiatifterhadapsubjekdalampembentukansistematiktetapijugabertanggungjawabmembangunkanpenyelesaiananalitikaldalampengembangangarislurussertapersamaankuadratik.
1
http://qurtik.blogspot.com/2008/11/al-khwarizmi-ahli-matematik.html
2
http://ewah2matematik.blogspot.com/2010/02/biografi-al-khawarizmi.html
 
Gambar1:
Al-KhawarizmiBapaAlgebra
 
 
1.
 A
 
¡  ¢  £  
¡  
¶l 
¤¥  
q
¡  ¢  ¡  
¡  ¦  
: beliau telah mencipta pemakaian secans dantangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi.2.
§   
¨  ¡  ¢  
 
¡  
 
¡  ¢  £  
¡  
 
¡  
 ¤¥  
q
¡  ¢  ¡  
¡  ¦  
: Beliau telah mengajukan contoh-contohpersoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yangsebahagian daripadanya merupakan persoalanyamng dikemukakan oleh eo. Babylian dalambentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannyaoleh al-Khawarizmi.3.
Si 
¨  
©   
   ¢  £  
:Beliau telah memperkenalkankonsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang.Iniadalahcontoh-contohsebahagian beliau yang telahdihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadipopular serta dipelajari oleh semua masyarakat yanghidup di dunia ini. Hasilkarya Al-Khawarizmi sepertimana yang telahkitaketahui, Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Hasilkarya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.Antarahasil karya yang telah beliau hasilkan ialah :1.
Si 
¨  
©   
   ¢  £  
:ia telah diterjemahkan ke dalambahasa Latin iaitu e umero Indorum.2.
µ 
¤¥  
¡  
ti 
¦  
 
¡  
 
Ul 
¥   
¶ 
: yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalampelbagai bidang.3.
 A
 
¡     
i w 
¡  
 
¡  
 
¡  
¨  
£  
 
¢  
§   
¨  ¡  ¢  
 
¡  
 §   
  
: Karya ini telah diterjemahkan ke dalamBahasa Latin oleh Prince Boniopagri.4.
 A
 ¤¥¦  
¡  ¨  ¡  £  
Fi 
§   
¨  ¡  ¢  
 
¡  
 
¡  ¢  £  
¡  
 
¡  
 ¤¥  
q
¡  ¢  ¡  
¡  ¦  
: Pada tahun 820M dan iamengenai algebra.5.
 A
 
Ama
¢  
i¶ U 
¨  
¥£  
ab
¶ 
 6.
 A
 
ar 
¦  
 7.
 A
 ¤   
a
q
a
a
Fi 
§   
¨  
ab
 
a
 
abr 
a
 
a
 ¤¥  
q
ab
il 
ah
.Semasahidupnya, Al Khawarizmimerupakanseorangpakarmatematikdanfalak.AlKhawarizmimerupakanpengasaskepadailmu algebra sebagaisatucabangilmu yangterpisahdaripadamatematikdangeometri.Kepakarandankepintarandalammatematikdi
Gambar2
: Mufaith al-Ulum
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Pristamilla Rencecla liked this
Nur Hidayah Ismail liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->