Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
88Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SKEMA PERCUBAAN STPM PENGAJIAN AM KERTAS 2 JOHOR 2011

SKEMA PERCUBAAN STPM PENGAJIAN AM KERTAS 2 JOHOR 2011

Ratings: (0)|Views: 8,191|Likes:
Published by didi30092

More info:

Published by: didi30092 on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

 
i', PE.-;..i.iR.l; JOI'lOR AB;lT;1\' '>l:LAJ,4?,1;...:;..','.i',.i;:'i.i\.
)l)ltl
t'1..1...1.1.I, '..'
r;i'rPERCT'B \\STP\l
Itl11
;'t:)-;tJr
.ii.1 ,1'-i..i,,iT,4,\;.,11.:l'l1 \,i.'1 ;17-;1t\J.-18,.17.-11'l' : ,.'i,-iPEL.,1i..1P .l..1./lPELIJ,4]PEL1h}t-E,-,,l. . ,\,'oII o I ,J.3.'!,.\Pl:i.t'1,1.....t'EL.-i-i.:;)..'.I'L!..'1r'..:'."....PEL..i,;t:..'PIL.l.i..i2..,"-;.:PL,',....!..',].', .' a'
--i:'l.i\'I;,.;'.,1\:i-i L1\
-,E,'t'it,\,'. 8,.iT.4,\.1..t.lT 4^/..1,4',1,t^
J.'ll.1'l'..11J,4 ,41..1i.1.'l .'lT'..14.Ll lj,1'l';l AJ.;{.17.'14J;l R;l'f;l\JAJ,'174AJ.'lJ..1l'..1^,:-..-.,-,i1i,.\-lOlOl?::_;i1R.+tr'JOlloR.'a,-iJ l R-l^'J O'/OR.' L....i,1..i?.,1^,.1 H o J?PEL.,IJARA^.lOIlORPEL,4 ..1,,1^t.tOH OR P8t,.1J,4RAN.lOltORI't Lt.ltR,,IN JOl-lORPEL.1,/.'1.'l v,/O IORPELA.HI,4A;
P i .,4,1..1.,t: .toHoPDL..1J,1IUItr:OIIOI' ' 1..'1.1.1?.'1\,1O l O ?
JABATANPELAJARAI\JOHOR
t:t:!;'tJ:1t:/l.t.O^t.J.?t1JA.tJ,41.1i\:'t't.,.1.t.'tt..l^'tot o t J-i j
-'''i;lNJOllOR./,4|J..ii,1'.
PENGAJIAN AM!,4\'roHOR.t..ilt..l'r.1"
KERTAS',;!,i'.11,'if1,'i.';|,i,'lfil
f ESF,T 1ltin,toHot?.tAlt,)'t';t\
/,ANJOHOkJ.4tJ.44At't.:.J,.:tJlt<tt\' ./UnU (.ltt IJ/I ;t i\ r't:t..,,t,t.,tl..lN./OlORJ.'l ].4'f .1^
.1.4 .4 .4^..l .,l't.1^,/,'t .111I't?.1.-11].1L.1I
i,i.,."....
i):.:DI;! :..'a
l,l'.!.,i-!.,:?..'..,.',,.1J'1,L.1i.-,;i..,'.-,.-|.I' [: 1..,1,4R i\.i o,:jCt,r.PEL,4.t..1.-1,\/O ! O .:l'> '!,,'1J)l.4\'lOO.I)l: -;1.1.'l?.4.\J O 'l OPEL.4.11R.-l r' J O / OR1' il./.1,.1l..l \! l | IOl'} 1.. ,1..1?.-1\ .IO / ? /,1 .l /,1,\
SIJILTI]\GGIPERSEKOLAHANMALAYSIA
UNTUKKEGUNAANPE]VIEzuKSAAHAJA
AMARANPeraturanemarkahanni SULIT.Kegunaannya hususuntukpemeriksaangberkenaan ahaja.Sebarangmaklumatdalamperaturanemarkahanni tidak bqlehdimaklumkanepada esiapa.eraturanemarkahanni tidak b,o1:irdikeluarkandalam apa-apa entuk media.
peraturanemark€han$:;i:::.i::T..1:rrrarrmenIc cc,-, -
PERCUBAANSTPM9OO/2e 20 Hak iptaPNJS[.LJT-a
 
2
BahagianA1 KonsepBandarSelamat diwujudkandi karvasanpetempatanbagi menjaminkesejahtei"r *;irln@lsetempat. incangkan.SkemaawapanPengenalanKonsepBandarSelamat ilaksanakanagi mewujudkanuasanaehidupanangselamat anmengurangkankadarjenayahkepada ahapyang paling minima.Konsep Bandar Selamat ni berasaskanepadasloganbahawaencegahandalah ebih baikdaripadaenghapusanjenayah'BilIdeaHuraianKebaikan:Penurunanadar enayah.KawasanetempatanebihselamatoTumpuanpenduduk,aminankeselamatan.Kawasantumpuanpenjenayahdibinapondokpolis/ penggerakeselamatan/ CCTV/lampuitempat etakmotosikal erkunci.Kadarjenayahapatdikurangkan
z.
Laluanawam idakterhalangdaripadapandanganmum.Memudahkanpengguna untuk mencarilokasi/perjalanan.Mengurangkanisiko kemalangan4enay'ah.MenambahkeyakinanpenggunamenggunakankemudahanwamrContoh,pemasanganapan-papan klanltanda-tandaalantidakmengganggualuan/pandanganumum
J.
MenjaminkebersihanawasankomunitirPetempatanebihestari.Risikoangkitanenyakitebihendah.Pelupusan ahanuanganebiherancang.Bandar ebihbersih.Kawasan-kawasanotor, semakdanterlindungdiselenggaraenganebihsistematik
A
Menjamineselamataniwa.Mengurangkanadarcuriragutdankemalanganjiwa.Menjaminkerancakanndustripelancongan.Relpenghadang/pagarbollard)dibinabagipejalanaki danalanbermotor
5.Peningkatankerjasamakomunitisetempat
.Perpaduanomuniti lebih akrabrKerjasamadapatdimantapkanoKonsepMalaysia mudahdijayakanrAktiviti kemasyarakatan/sosialebihaktifePendidikankesedaran wam6.Mengurangkanesesakanalanraya.PerjalananmenepatimasarHubunganantarabandarebih bersepadu.Sistempengangkutan wam ebihefisyen.Motosikal dan kereta disitajikadiletakkandilaluanpejalankaki dankaki limapremisperniagaan
ILihatsebel]rh
ST'LtrT*
s
 
Pelhann:I ran n:r-niasaanikentbankarPeningkatanendapatanendudukMenjanaekononrseternpaiAktivitiperniagaan eciianci-ialar''.:::.1danokasi'angsebelLrtnnis:::'.'::---,,:
:---.::: ,.-lt-,,.::.lii'BandarSelamat'akanhanya tercapaisekiranvasegaia :::r::rl,"3rq-:--i:r-'-:::"ai, :an sosialdapatdisempurnakanenganayanl'a.PERCUBAANSTPM9OO/2
l0l I Hak CiptaPNJ
{\

Activity (88)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Muhamad Zarul added this note
thanks...
pengajian liked this
HuiSien 大璇 liked this
WhiteFerrari liked this
Aj Frost liked this
Dieyza73 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->