Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gemiacenteligi

Gemiacenteligi

Ratings:
(0)
|Views: 352|Likes:
Published by Irfan çiriğ

More info:

Published by: Irfan çiriğ on Nov 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
1
GEMĐACENTELĐĞĐEĞĐTĐMĐ
Đ.M.E.A.K DENĐZ TĐCARET ODASIĐLEVAPUR DONATANLARI VE ACENTELERĐ DERNEĞĐTARAFINDANMÜŞTEREKEN HAZIRLANMIŞTIRAĞUSTOS 2007
 
2
ÖNSÖZ
AB’ye uyum müktesebatı çerçevesinde, gemi acentelerinin mevzuat ve uluslararası denizcilikkurallarına uygun olarak düzenli ve verimli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak, etkin hizmettemini için gerekli olan yüksek düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim geliştirmek, mali yapılarıitibariyle sağlam ve istikrarlı gemi acentelerinin çalışmasını teşvik etmek, yeterlik şartlarını ve hizmetesaslarını belirleyerek, izin belgelerini düzenlemek amacıyla, T.C.Başbakanlık DenizcilikMüsteşarlığı’nca hazırlanan Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik, 31/10/2005 tarih ve 25982 sayılıResmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu bu yönetmelikle, gemi acenteliğiyapan veya yapacak olan kişi ve kuruluşlara bazı kurallar getirilerek, bu kurallar çerçevesinde gemiacenteleri mesleklerini icra etmeleri şartı getirilmiştir.Gemi Acenteleri Yönetmeliği ve buna bağlı olarak çıkartılan Gemi Acenteliği EğitimYönergesi’nce, Gemi Acenteliği Mesleki Eğitim Seminerleri’nin düzenlenmesi ve gemi acentefirmalarında çalışan personelin de bu seminerlere katılarak eğitim almaları gerekmektedir.Eğitim seminerlerinde, gemi acenteliği mesleğini icra eden kişi ve kuruluşların görevlerindeetkili ve verimli çalışmaları için gerekli olan acentelik mesleğini ilgilendiren tüm konular işlenecek olup,bu konulara kaynak teşkil edecek ve mesleğin özünü içeren ders notları, eğitim seminerlerine katılacakkişilere ve gemi acentelerine yardımcı olabilmek amacıyla Odamızca hazırlanarak kitap halinegetirilmiştir.Hazırlanan bu kitabın tüm gemi acentelerine ve çalışanlarına faydalı olması dileğiylesaygılarımı sunarım..
Metin KALKAVANĐMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 
3
ĐÇĐNDEKĐLER
BĐRĐNCĐB Ö L Ü M1.1 – GEMĐ ACENTESĐ – ÖNEMĐ VE ACENTELĐK TARĐHĐ1.2 – ACENTELĐK KAVRAMLARI – GÖREV ve SORUMLULUKLAR
1.2.1 – Gemi Acenteliği1.2.2 – Temsilcilik1.2.3 – Gemi Acentelik Hizmetleri1.2.4 – Gemi Acentesinin Görevleri1.2.5 – Gemi Acentesinin Yükümlülükleri1.2.6 – Gemi Acentesi – Gemi Kaptanı Đlişkileri1.2.7 – Gemi Acentelik Đşletmeciliği ve Disiplin
1.3 – GEMĐ ACENTELĐK MÜESSESESĐ ( ĐŞLETMESĐ )1.4 – GEMĐ ACENTELĐK ĐŞLETMESĐ OFĐS DÜZENĐ
1.4.1 Đş Yerinin Bulunduğu Yer 1.4.2 Đş Yerinin Yapısı1.4.3 Đletişim1.4.4 Bilgisayar 1.4.5 Đnternet1.4.6 Personel Alma1.4.7 Đşletme Muhasebesi1.4.8 Nakit Akışı1.4.9 Proforma Acente Harcamaları Pusulası1.4.10 – Nihai Harcamalar Faturası
1.5 – ACENTENĐN TEMSĐL OLUNAN KĐŞĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐ
1.5.1 – Giriş1.5.2 – Olayları Olduğu Gibi Bildirmek1.5.3 – Acente – Donatan ve Navlun Đlişkisi1.5.4 – Atamaya Göre Acentelik Türleria- Armatör Acentesib- Kiracı Acenteliğiba – Gemiyi Sefer Esasıyla Kiralayan Tarafından Atamabb – Gemiyi Zaman Esasıyla Kiralayan Tarafından Atamac – Koruyucu Acentelik1.5.5 – Acentenin Masraf Đlişkileria – Zaman Esaslı Gemi Kiracısının Masraflarıb – Donatana Ait Masraflar c – Yükleyici veya Alıcının Masraflarıd – Nihai Harcamalar Faturasıe – Tediye Hesabının Tutulmasıf – Acente Harcamaları Pusulası
1.6 – GEMĐ ACENTELĐK HĐZMETLERĐ ÜCRET TARĐFESĐ( 8 Ocak 2004 Tarih ve 25340 Sayılı Resmi Gazete

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gökhan Güngör liked this
poyraz008 liked this
Osman Sağlam liked this
enrupi liked this
Huseyin TASKIN liked this
Huseyin TASKIN liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->