Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Filipino 4 Introduksyon Sa Pag-aaral ng wika

Filipino 4 Introduksyon Sa Pag-aaral ng wika

Ratings: (0)|Views: 5,575|Likes:
Published by djciar
para po sa major
para po sa major

More info:

Published by: djciar on Jun 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
FILIPINO 4 INTRODUKSYON SA PAG-AARAL NG WIKAMGA PARAAN NG ARTIKULASYONOral at nesyal
 
Tunog Oral
ang nagagawa kung sa bibig lamang dumadaloy ang papalabas na hangin.
 
Tunog Neysal
kung dumadaloy ang hangin sa neysal-kaviti kapag nakababaMGA STAP
 
Tinatawag minsan itong plosiv
 
May pansamantala pero ganap na pagpigil o pagbara ng daloy ng hangin sa bibig sapaggawa ng mga stap
 
Voysles-Baylebyal-Stap (p) (Fil)
 
Voysles-Dental-Stap (t) (Fil)
 
Voysles-Alvyolar-Stap (t) (Ing)MGA ASPIREYTED NA TUNOG
 
Nabanggit natin na sa bigkas ng mga voysles na tunog, nakabuka ang glotis atmalayang dumadaloy ang hangin sa pagitan ng mga vokal-kord
 
Kapag isang voys na tunog ang bibigkasin, nagsasara ang mga vokal-kord
 
Sa wikang Ingles 2 klase ang voysles ang voysles na tunog depende sa haba at lakasng palabas na hangin sa pagsara ng mga vokal kord
 
Aspireyted
 
Di-aspireyted
 
Aspireyted [
h
] sa ingles, [p
h
], [t
h
], [k
h
] kapag na sa inisyal posisyon ng silabol atsinusundan ng vawel na mey stres, at di-aspireyted naman sa ibang envayronment.Halimbawa:
 
Pill [p
h
il]
 
Spill [sp
h
il]
 
Paper [p
h
ey.per]
 
Tub [t
h
ab]
 
Contest [kon.t
h
est]
 
Can [k
h
æn]MGA FRIKATIV
 
Kinabibilangan din ng mga vawel at ng mga glayd dahil nagagawa ang mga ito na maytuluy-tuloy na daloy ng hangin sa bibig.
 
Sa artikulesyon ng mga friktiv pinararaanan anng hangin sa masikip na daanan perotuluy-tuloy parin ang daloy nito
 
Dahil sa napakakitid ang daluyan ng hangin, nagkakaroon ng friksyon na parangsumasagitsit ang hangin.
 
Tinatawag ding SPYRANT ang mga ito.
 
[f]
voysles-labyodental-frikativ
 
[v]
voys-labyodental-frikativMGA AFRIKEYT 
 
Ginagawa ang mga ito nang may pagpipigil ng hangin sa simula tulad ng mga stap atsinusundan kaagad ng pagbibitiw nito tulad ng mga frikativ.
 
 
Ang Ing [č] / [ ] ay
voysles-alvyopalatal-afrikeyt
 
Ang [ĵ] / [ ] ay ang voys na katumbas nito, hal. Church, jail.
Mga straydent at mga sibilant
 
Bukod sa mga kraytiryang artikulatori, minsan may ginagamit ding mga akustik nakraytirya sa pagdeskrayb ng mga frikativ at afrikeyt.
 
Halimbawa; isang akustik na kraytiryon ang pagiging mas maingay ng ilang tunoghabang binibigkas ang mga ito.
 
Tinatawag na mga straydent ang mga frikativ at afrikeyt na mas maingay
 
Mga di-straydent naman iyong mga di-kasing ingay na kawnterpart nila
 
Hal. Sa Ing. Ang mga alvyolar [s] at [z] na kilala bilang mga sibilant.
 
MGA LIKWID
 
Nabibilang ang mga ito sa mga kontinuwant, pero hindi sapat ang obstraksyon ngdaloy ng hangin sa bibig para magkaron ng friksyon gaya ng nangyayari sa mgafrikativ
 
May dalawang klase ang likwid:
 
Mga Lateral
kabilang sa mga lateral ang mga letrang l
Mga iba’t ibang klase ng r
 
 
Mga sariling klase ng r sa mundo
 
Tap [r] o Flap [D]
 
Retroflex [r]
 
Tril [ř] (alvyolar
-tril)
 
Uvular [
Χ
] at [baliktad na R]Tap
 
Sa pagbuo nito, mabilis na tinatapik ng tip ng dila ang likod ng mga ngipin o ngalvyolar rijHal. Pero, caro, ohara, aray, asar, ritoRETROFLEX
 
Sa pagbigkas nito kinukurbang palikod ang tip ng dila at ang ilalim nito ang tumatamasa alvyolar rij
 
Hal. Ride CarTril (Alvyolar-tril)
 
Nagagawa sa pagvavaybreyt ng tip ng dila sa may alvyolar
 
Hal. Risa perro (aso) burro (asno)Uvular
 
Ginagawa ang tunog na ito na inaangat ang likod ng dila sa may uvula
 
Standard Fr rouge (pula) rose (pink)MGA SILABIK-LIKWID AT NEYSAL
 
Mas matunog ang mga likwid at nesyal kesa sa ibang mga konsonant.
 
Sa puntong ito, mas parang vawel ang mga ito.
 
Dahil sa resonants na ito, pwede silang tumayong nukleyus ng silabol, kaya tinatawagsilang mga silabik-likwid at silabik-neysalMga glayd o semivawel / semikonsonant

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
joanconvocar liked this
whellen5 liked this
Askka Mimito liked this
Ato Amiscosa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->