You are on page 1of 18

Sejarah Tingkatan 4

BAB 1 - TAMADUN AWAL MANUSIA

1 a)Huraikan sumbangan sistem Tulisan Mesopotamia (5m)


Jurutulis - Melahirkan jurutulis
Pendidikan - Sistem pendidikan diperkenalkan
Rekod - Merekod / urusan pentadbiran
Perdagangan - Urusan jual beli ditulis
Sastera - Melahirkan sastera epik Gilgamash dan falsafah

b) Apakah bentuk kepercayaan masyarakat Mesir (5m)


Polistisme - Percaya kepada konsep politisme
Tuhan - Tuhan dikaitkan dengan unsur alam Amun (Tuhan Angin)Re(Tuhan
Matahari) Ra-Tam(Tuhan Langit)
Kehidupan - Percaya ada kehidupan selepas mati
Bakal - Mayat dibekal dengan kelengkapan harian untuk diguna selepas mati

c) Sumbangan Tamadun Mesir dalam Sains dan matematik (10m)


Senibina - Pembinaan piramid dan spinx
Teknik - Imhotep membina bangunan dengan teknik batu bata
Kertas - Mencipta kertas daripada pokok papyung
Tulisan - Merekod tinggalan tamadun dalam hieroglif
Mumia - Proses mengawet mayat/mumia
Perubatan - Kemajuan ilmu pembedahan dan perubatan berstatus tinggi
Ilmu - Ilmu matematik, geometri, algebra,astronomi
Pengairan - Cipta sistem pengairan yang tukar padang pasir jadi kawasan pertanian dengan
terusan
Kalendar - Sistem kalendar 365 hari dengan 12 bulan dalam setahun
Kawalan - - Kawalan air Sungai Nil yang menjadi nadi kepada tamadun Mesir

2 aHuraikan sumbangan Tamadun Mesir Purba dalam bidang sains dan teknologi. (14m)
Seni bina sumbangan seni bina piramid daripada ilham imhotep, iaitu sainstis, ahli
fizik, arkitek dan penasihat penting kepada Firaun Djoser.
Teknik Imhotep telah memperkenalkan teknik pembinaan bangunan dengan
menggunakan batu bata.
Kertas Kemajuan pendidikan dengan mencipta kertas daripada pokok papyrus yang banyak
hidup di Lembah Nill.
Simpan Penciptaan kertas telah memudahkan penyimpanan segala khazanah
bangsa.
Tulisan Tinggalan tamadun mesir purba kepada dunia adalah dalam bentuk rekod
yang tertulis dan terpahat dalam sistem tulisannya, iaitu hieroglif.
Perubatan Kemajuan dalam ilmu perubatan telah melahirkan pengamal perubatan
yang mendapat status yang tinggi dalam masyarakat dan berkhidmat untuk
firaun dan masyarakat.
Mumia Kemajuan bidang perubatan dalam proses memumiakan mayat.
Ilmu Tahap keilmuan dan kemahiran dalam bidang fizik, kimia, perubatan dan
pembedahan memberikan sumbangan besar kepada perkembangan ilmu
hingga ke hari ini.
Matematik Perkembangan ilmu matematik seperti algebra, geometrid dan astronomi
telah digunakan untuk mengawal banjir di Sungai Nill yang berlaku sekali
dalam setahun.
Pengairan Pemerintah berjaya mencipta sistem pengairan yang telah menukarkan
kawasan padang pasir menjadi kawasan tanah pertanian
Tebus guna Semasa pemerintahan Firaun Senuusret III, beliau telah membina sebuah tembok
pengairan sepanjang 123 kilometer bagi menebus guna kawasan padang pasir dan
membina terusan untuk mengairi tanah seluas 10000 hektar.
Kalendar Pengetahuan dalam bidang astronomi dan matematik ini membolehkan
orang mesir purba memperkenalkan sistem kalendar 365 hari berdasarkan 12 bulan
dalam setahun.
Tinggal Tinggalan seperti bangunan, tulisan, dokumen serta buku merupakan salah satu
manifestasi kewujudan sebuah tamadun yang agung.
Nadi Keagungan tamadun Mesir Purba jelas bergantung kepada pengawalan air Sungai Nill
yang menjadi nadi kepada tamadun Mesir Purba.

b) Apakah yang ditekankan dalam sistem pendidikan Kerajaan Mesir Purba. (6m)
Kanak-kanak Kerajaan Mesir Purba telah mewujudkan sistem pendidikan untuk kanak-kanak sejak
dari umur yang rendah yang terdiri daripada keluarga atasan.
Ibadat Institut pendidikan ini diuruskan oleh rumah ibadat dan diletakkan di bawah
Pentadbiran kerajaan.
Lahir Penekanan terhadap pendidikan bertujuan untuk melahirkan para pegawai kerajaan
terutamanya jurutulis yang sempurna dan terlatih.
Sains Ilmu geometri, matematik dan sains diajar bagi melahirkan golongan terlatih yang boleh
menguruskan hal ehwal pertanian, pengawalan air sungai nill serta pembinaan bangunan
dan piramid.

3 a) Jelaskan proses pembentukan negara kota Tamadun Hwang Ho. (4m)


Anyang Petempatan awal berdasarkan pertanian membawa kepada kemunculan bandar-bandar
dan Anyang menjadi negara kota terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan.
Pusat Di Bandar ini terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran Dinasti Shang.
Tinggal Raja sebagai ketua pemerintah, golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan
bandar.
Tembok Anyang dilengkapi dengan tembok untuk menghalang pencerobohan musuh dan
dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat petani.

b) Huraikan organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang dalam tamadun Hwang Ho. (6m)
Raja Raja menduduki lapisan teratas diikuti golongan pembesar.
Petani Golongan petani yang membentuk sebahagian besar penduduk, mendiami kawasan di
luar negara kota ini.
Artisan Golongan artisan memiliki kemahiran menguasai teknologi gangsa yang digunakan bagi
menghasilkan senjata, perisai dan hiasan pada kereta kuda yang digunakan oleh tentera
serta peralatan untuk upacara keagamaan.
Tentera Golongan pembesar sahaja yang mampu memiliki tentera dan senjata gangsa
menggunakan keistimewaan mereka ini untuk menundukkan golongan bawahan.
Hamba Golongan paling bawah dalam masyarakat Shang ialah hamba.

c) Jelaskan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. (10m)
Sistem politik
Monarki Dari segi politik, sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zaman
Dinasti Ching.
Maharaja Gelaran raja ditukar kepada maharaja.
Mandate Raja dikaitkan dengan anak syurga dan mandat dari syurga.
Dinasti Amalan pemerintahan Dinasti diteruskan hingga abad 20.
Sistem Ekonomi
Pertanian Sistem pengairan diperbaharui dengan membina terusan-terusan untuk mengairi
Kawasan pertanian dan mengelakkan berlakunya banjir.
Teknologi Kemajuan dalam teknologi pembajakan dan penciptaan cangkul dan sabit untuk tujuan
pertanian.
Batas Petani menggunakan batas untuk tujuan penanaman.
Besi Petani menggantikan alat pertanian yang dibuat daripada kayu kepada besi.
Tulisan Sistem tulisan digunakan oleh orang China sehingga hari ini.
Bidang Penggunaan tulisan digunakan dalam bidang penulisan dan percetakan.
Ajar Tulisan ini juga diajar di sekolah-sekolah di China.
Kembang Tulisan ini terus berkembang dan digunakan oleh orang Korea dan Jepun.
Agama dan Kepercayaan
Puja Kepercayaan yang masih berkekalan sehingga hari ini ialah pemujaan roh nenek
moyang.
Sesuai unsur pemujaan dijalankan sejak zaman Shang ini telah diteruskan mengikut kesesuaian
masa dengan unsur korban manusia digantikan dengan unsur makanan, duit kertas dan
barang perhiasan.
Yin / Yang Konsep Yin dan yang serta Feng Hsui merupakan dua daripada kepercayaan yang masih
terdapat dalam masyarakat China sehingga hari ini.
Kejadian Orang China percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur
yang saling melengkapi Yin kuasa pasif dan yang kuasa aktif.
Feng hsui Feng Hsui merujuk kepada falsafah Taoisme berlandaskan bagaimana manusia
berharmoni dengan alam semesta.
Kalendar Semasa pemerintahan Shang, sistem kalendar telah diperkenalkan iaitu terdapat 30 hari
dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun.
Musim Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan musim menuai.
Harian Amalan menggunakan kalendar ini diteruskan untuk menjalankan aktiviti harian seperti
upacara perkahwinan, pemburuan ataupun pengebumian.
Sun tzu Pengamalan falsafah perang Sun Tzu, karyanya, Tahe Art Of War membicarakan selok-
belok perang dan cara menangani musuh telah diulang cetak ke dalam pelbagai bahasa.
Urusniaga Pada hari ini, falsafah tersebut diaplikasikan pula sebagai taktik dalam urusan
perniagaan.

BAB 2 - TAMADUN AWAL DUNIA

1 a) Jelaskan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam agama dan kepercayaan. (10m)


Roh - Memuja roh nenek moyang
Ganti - Korban manusia diganti dengan makam, duit kertas dan hiasan
Ying/yang - Konsep pasif dan aktif yang saling melengkapi manusia
Feng Sui - Kepercayaan Taoisme bahawa manusia harmoni dengan alam sekitar
Kalendar - Sistem kalendar 30 hari dan 360 setahun untuk raja tentukan musim menanam
dan menuai
Amalan - - Kalendar diguna untuk aktiviti perkahwinan, pengebumian dan kematian
Sun Tzu - Falsafah perang Sun Tzu untuk menangani musuh dan taktik peperangan dan
perniagaan

b)Huraikan sistem sosial masyarakat Cina. (10m)


Atasan - Golongan pentadbir, maharaja, pegawai istana
Bawahan - Rakyat terdiri daripada petani artisan iaitu golongan bawahan
Bahagi - Confucius bahagikan kepada 4 kelas utama
Sarjana - Golongan pertama sarjana yang berpendidikan
Kedua - Golongan kedua petani tulang belakang ekonomi Cina
Ketiga - Golongan tukang
Pedagang - Golongan ke 4 paling bawah
Pendidikan - Golongan bertukar kelas melalui pendidikan

2 a) Jelaskan seni bina yang dianggap termaju dalam Tamadun China. (10m)
Tembok Terdapat pelbagai jenis tembok, pintu gerbang dan jambatan yang terkenal iaitu tembok
besar besar yang dibina untuk tujuan pertahanan di China.
Bina Tembok besar china dibina oleh shih huang ti pada zaman Dinasti China.
Saiz Panjang 5000 kilometer, lebar 4.5 meter hingga 9 meter dan ketinggian 7.5 meter.
Sambung Pada zaman dinasti ming disambung hingga 6400 kilometer.
Tenaga Pembinaan menggunakan tenaga manusia seramai 30,000 orang.
Purba Bandar-bandar china purba seperti changan, anyang, peking dan loyang juga dibina
dengan rekaan yang mempunyai tembok batu.
Diperbuat Tembok-tembok di kawasan Bandar lain dibuat daripada tanah liat, batu bata dan tanah
lumpur di kampung-kampung.
Keliling Setiap tembok terdapat pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan menara.
Kediaman Kawasan di dalam tembok menempatkan kediaman maharaja dan salah sebuah istana
maharaja yang masih kekal sehingga kini ialah kota larangan.
Dewan Istana ini mempunyai banyak dewan dan taman. Dewan ini berfungsi sebagai balai
penghadapan serta tempat hukuman, keraian dan perjumpaan.
Kuil Pembinaan kuil dan pagoda di mana dalam kuil-kuil ini terdapat beberapa buah
Bangunan yang merangkumi tempat tinggal, ruang tamu dan pusat pemujaan.
Pagoda Pagoda sehingga 15 tingkat berbentuk octagon atau segi empat sama.

b)Terangkan falsafah Taoisme.


Pengasas Pengasas kepada ajaran ini ialah Lao Tze lahir di negeri Chu pada sekitar tahun 604
S.M.
Mengembara Lao Tze juga telah mengembara ke luar untuk menyebarkan pengaruhnya.
Tao te ching Beliau telah menghasilkan buku yang bertajuk Tao Te Ching yang mengandungi idea
falsafah Taoime kemudiannya menjadi ajaran berbentuk agama.
Jalan Dasar ajaran ini lebih menumpukan konsep Tao yang bermaksud jalan. Setiap tindakan
akan ditentukan oleh Tao.
Tindak Manusia tidak harus bertindak apa-apa kerana jika manusia bertindak, maka, perkara ini
adalah bertentangan dengan prinsip wu-wei akan merosakkan dunia.
Ubah Lao Tze tidak menyetujui kerana manusia boleh mengubah sesuatu kearah kebaikan.

BAB 3 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

1 a)Terangkan ciri-ciri kerajaan agraria (10m)


Pertanian - Kerajaan yang berasaskan pertanian, penternakan dan pemungutan hasil hutan
dan sungai
Subur - Terletak di kawasan pertanian yang subur seperti di lembah sungai /
pedalaman / kawasan bukit
Padi - Tanaman utama yang diusahakan ialah padi sawah
Huma - Padi huma ditanam di kawasan tanah tinggi
Sampingan - Tanaman sampingan ialah jagung / pisang / keledek / sayur-sayuran
Rempah - Menghasilkan pelbagai rempah seperti cengkeh dan lada hitam
Hutan - Mengumpul hasil hutan seperti kayu gaharu / kapur barus / tanduk / gading /
damar / kayu cendana dan pelbagai jenis buah-buahan
Sarang - Sarang burung dari gua diambil untuk tujuan perdagangan
Ikan - Masyarakat agraria terlibat dengan kegiatan menangkap ikan di sawah / paya
dan sungai mendapatkan kulit kura-kura
Ternak - Mengusahakan kegiatan menternak binatang seperti lembu / kerbau / kambing
/ ayam
Bekal - Lebih daripada hasil ternakan dan tanaman tersebut, lebihan itu akan
dipasarkan atau dibekalkan untuk memenuhi keperluan masyarakat bandar
dan kerajaan maritim
Pengairan - Perkembangan pertanian turut dipengaruhi oleh sistem pangairan yang baik
Raja - Raja sendiri terlibat dalam pembinaan pengairan dan kerajaan
bertanggungjawab secara langsung dalam pengurusan sistem pengairan
tersebut
b) Jelaskan faktor yang menyumbang kemajuan pertanian kepada kerajaan Angkor (10m)
Pengairan - Pembinaan sistem pengairan yang baik yang diperoleh dari Sungai Mekong
dan Tasik Tonle Sap
Raja - Raja sendiri terlibat dalam pembinaan sistem pengairan
Urus - Kerajaan bertanggungjawab secara langsung dalam pengurusan sistem
pengairan
Baray - Pada zaman pemerintahan Raja Indravarman I telah membina sistem
pengairan dan baray
Subur - Tanah disekitar Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap yang subur di sebabkan
Mendapat lumpur ketika banjir
Iklim - Mempunyai iklim panas dan lembab sepanjang tahun sesuai untuk tanaman
padi sawah

2 a) Huraikan kepentingan Tasik Tonle Sap kepada Kerajaan Angkor (10m)


Minum - Membekal sumber air minuman
Banjir - Limpahan air sungai Mekong pada musim banjir mengalir ke dalam Tasik
Tonle Sap dan tasik menjadi luas
Subur - Pada musim kemarau, kawasan tasik menjadi subur hasil daripada mendapat
lumpur
Ikan - Membekal sumber protein seperti ikan kepada penduduk sekitar tasik.
Terusan - Air daripada tasik dialirkan ke kawasan tanaman padi dengan menggunakan
terusan
Padi - Sumber air dari tasik dapat menampung keperluan penanaman padi bagi
menyediakan beras yang mencukupi kepada penduduk Agkor

b) Apakah peranan pelabuhan Kerajaan Maritim? (10m)


Bekal - Berperanan sebagai pelabuhan pembekal kepada pedagang seperti logam
emas dan timah, hasil hutan, hasil laut dan makanan
Dagang - Pelabuhan kerajaan menjadi tempat berdagang kepada pedagang berhampiran
dan pedagang luar seperti Cina, India dan Barat
Strategik - Pelabuhan kerajaan seperti Kedah Tuan dan Srivijaya yang terletak di Selat
Melaka dan Selat Sunda telah menjadi kawasan perdagangan yang amat
Strategik
Laluan - Kedudukannya di laluan perdagangan di antara China dan India telah
menyumbang kepada perkembangannya menjadi pelabuhan entrepot
Entrepot - Berperanan membeli barang daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkan
Kepada pedagang yang datang dan kawasan sekitar

3 a) Mengapakah penduduk kerajaan maritim menjadi pelaut yang berjaya? (5m)


Semangat - Didorong oleh semangat masyarakatnya untuk meneroka dan berdagang
dengan masyarakat luarnya
Mahir - Mereka mahir membuat perahu dan kapal layar
Jarak - Penciptaan layar membolehkan mereka menggunakannya untuk perdagangan
jarak jauh
Kaedah - Mereka mengetahui kaedah untuk menuju ke sesuatu tempat berpandukan
bintang di langit

b) Huraikan sebab Srivijaya menjadi kuasa maritim pada abad ke-7 hingga ke abad ke-13 (15m)
Tentera - Memiliki bala tentera laut yang besar dan dianggotai oleh pelbagai golongan
rakyat termasuklah orang laut
Kawal - Tentera laut ditugaskan mengawal perdagangan di Selat Melaka / mengawal
Keselamatan kerajaan
Dasar - Menjalankan dasar perluasan kuaa ke atas kawasan yang berhampiran seperti
Jambi, Kedah Tua dan pesisir pantai Sumatera
Laluan - Menguasai laluan perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda
Stategik - Pelabuhannya yang berkedudukan strategik di Selat Melaka, Srivijaya telah
menjadi tempat persinggahan kapal yang berdagang diantara India dan China.
Barang - Di pelabuhan ini terdapat hasil dan barangan untuk perdagangan antarabangsa
yang dibekalkan oleh kawasan pemerintahannya dan kawasan taklukannya
Kapal - Pelabuhan Srivijaya turut dikenali kerana mampu menghasilkan kapal besar
Kemudahan - Menyediakan kemudahan seperti tempat membaiki kapal/penginapan/dan
menyimpan barang
Makanan - Kemudahan mendapatkan bekalan makanan di kawasan pemerintahannya dan
wilayah taklukannya
Pengurusan - Pengurusan dipelabuhan yang cekap

4 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan Kerajaan Kedah Tua sebagai pusat
perdagangan terpenting di Asia Tenggara (8m)
Entrepot - Kerajaan ini adalah yang tertua dan telah menjadi pelabuhan entreport sejak
abad ke 5masihi
Bukti - Berdasarkan bukti peranannya sebagai pelabuhan entreport sebelum Melaka
Adalah berdasarkan jumpaan tembikar China yang dihasilkan pada Zaman
Dinasti Tang
Pedagang - Berdagang dengan banyak Negara seperti China dan timur tengah / di India /
Sri Lanka /Burma
Jerai - Terdapatnya Gunung Jerai yang menjadi panduan kapal dagang yang keluar
masuk
Strategik - Kedudukannya yang strategik di laluan Selat Melaka yang terlindung daripada
Tiupan angin monson
Kemudahan - Kemudahan menyimpan barang dagangan, baiki kapal, tempat berdagang
dan penginapan kepada pedagang
Hasil - Kekayaan hasil bumi seperti damar / rotan / timah manakala barangan
dagangan yang diperoleh dari luar iaitu kain kapas, sutera, the, tembikar, kaca
dan manik

b) Mengapakah kerajaan agraria dan kerajaan maritime saling bergantung ? (12m)


Makanan - Penduduk kerajaan agraria yang ramai dapat membekalkan sumber makanan
Kepada kerajaan maritim
Pasar - Kerajaan agraria memerlukan pelabuhan kerajaan maritime untuk
memasarkan barangan mereka
Tukar - Kedua kerajaan saling bertukar barang
Dagang - Beras menjadi dagangan utama antara kerajaan agrarian dan kerajaan maritime
Kapal - Kerajaan maritime mendapatkan bahan mentah seperti kayu untuk membuat
kapal daripada kerajaan agraria
Kenderaan - Kerajaan maritime memperoleh gajah daripada kerajaan agraria sebagai
kerajaan raja
Tukang - Kerajaan agraria bergantung kepada kerajaan agraria untuk mendapatkan
tukang yang mahir seperti tukang kayu dan tukan batu
Entrepot - - Kerajaan maritim yang menjalankan perdagangan entrepot bergantung kepada
kerajaan bagi membekalkan barang dagangan seperti hasil hutan

5 a) Jelaskan peranan raja dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia
Tenggara (12m)
Beraja - Sistem beraja dengan gelaran raja kepada ketua pemerintah
Ketua - Raja sebagai ketua pemerintah di bawahnya terdapat kerabat diraja dan
pembesar , termasuk ahli agama, iaitu Brahmin, rakyat dan hamba
Mutlak - Raja berkuasa mutlak dalam semua aspek pemerintahan yang meliputi
pentadbiran,hubungan luar, ketenteraan, dan khazanah Negara
Undang - Perintah raja adalah undang-undang yang wajib dilaksanakan sekiranya
melanggar perintah bermakna menderhaka
Adil - Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah
Tuhan - Rakyat takut untuk menderhaka kepada raja walaupun raja tidak
berlaku adil kerana wujudnya kepercayaan bahawa raja
merupakan bayangan tuh
Dewa-Raja - Dewa-Raja dipercayai memiliki kesaktian, menggunakan unsur
mitos dan lagenda asal usul untuk memperkuatkan kedudukan
raja sebagai pemerintah
Istiadat - Adat istiadat pertabalan raja golongan Brahmin bagi mengukuhkan
kedaulatan raja
Brahmin - Golongan Brahmin memainkan peranan dalam upacara keagamaan
Orde Kosmos - Raja mendirikan komplels kota yang melambangkan konsep alam
semesta atau orde kosmos
Pentadbiran - Dalam pentadbiran, raja dibantu oleh pembesar yang terdiri
daripada pegawai tentera dan hakim manakala di setap daerah
terdapat pembesar daerah atau gabenor

b)Huraikan kepentingan candi kepada kerajaan awal di Asia Tenggara (8m)


Agama - Merupakan monument keagamaan bagi agama Hindu dan
Buddha
Rumah - Berperanan sebagai rumah ibadat
Simpan - Berfungsi sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja
dan keluarganya
Patung - Tempat menyimpan patung dewa utama
Lambang - Menjadi lambag kepada keagungan seseorang pemerintah
berdasarkan kehebatan seni binanya
Kosmos - Angkor Wat melambangkan orde kosmos iaitu raja dan
ibu kota sebagai pusat alam
Seni - Melambangkan kehebatan ahli seni agama Asia Tenggara
dalam melahirkan monumen keagamaan

6 a) Jelaskan ciri-ciri seni bina candi di Asia Tenggara (20m)

Angkor Wat
Hindu - Angkor Wat dibina untuk agama Hindu di Kemboja
Bina - Raja Suryavarman II bertanggungjawap dalam membina Angkor
Wat
Orde - Melambangkan Orde Kosmos
Saiz - Saiz tinggi Angkor Wat ialah 213 meter dan keluasan kawasannya
ialah 208 hektar
Puja - Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah
Menara - Setiap sudutnya mempunyai menara
Tembok - Bahagian luarnya terdapat tembok yang dibina daripada batu laterit
dan batu pasir
Angkor - Terdapat ukiran epik Ramayana dan Mahabharata di dindingnya

Candi Borobudur
Buddha - Candi Borobudur dibina untuk agama Buddha Mahayana di Jawa
Tengah
Sembilan - Terdiri daripada sembilan tingkat dan terdapat pagar langkan
dengan relief lukisan Buddha
Patung - Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili
oleh patung stupa dan patung Buddha
Cerita - Di tingkat pertama terdapat ukiran cerita kehidupan Gautama
Buddha
Nirwana - Bahagian paling atas dianggap sebagai tertinggi dan
melambangkan tahap nirwana
Tiga - Stupa Candi Borobudur terbahagi kepada tiga tingkat
Tahap - Tiga tingkat ini melambangkan tiga tahap kehidupan ,iaitu sila
(moral), Samadhi (penumpuan) dan Panna (kebijaksanaan) seperti
Dalam ajaran Buddha
Masa - Candi Borobudur dibina dalam masa 75 tahun

Candi Lembah Bujang


Hindu-Buddha - Candi Lembah Bujang dibina untuk agama Hindu dan Buddha di
Kedah
Vimana - Candi agama Hindu terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu
Vimana dan Mandapa
Mandapa - Vimana ialah bahagian suci tempat arca keagamaan dan mandapa
ialah bahagian luar candi
Cruciform - Candi berunsur Buddha memiliki pelan cruniform

7 a)Huraikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam bidang kesusasteraan (8m)


Mitos - Terdapat unsure mitos dalam kesusateraan/ epik
Ramayana dan Mahabharata serta Puranas
Puisi / Prosa - Pengaruh kesusasteraan India dalam puisi dan prosa Jawa
seperti Nagarakertama/ Sutasoma/ Arjunwiwaha/
Kunjarakarna
Epik - Penceritaan lisan/ teater/ wayang kulit menggunakan
cerita-cerita dalam epik Ramayana dan Mahabharata
Hikayat - Epik Mahabharata melahirkan naskah hikayat yang
diadun dengan unsur tempatan seperti Hikayat Pendawa
Lima, Hikayat Pendawa Jawa
dan Hikayat Sang Samba/manakala epik Ramayana pula
melahirkan Hikayat Seri Rama

b) Huraikan kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara
(12m)
Intelek - Bahasa Sanskrit telah meningkat pencapaian dalam
bidang intelek masyarakat
Maklumat - Batu bersurat mengandungi maklumat tentang agama/
pemerintahan raja/ undang- undang
Keturunan - Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja
Ajaran - Batu bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan denga
ajaran Buddha
Inskripsi - Inskripsi di Palembang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno
yang berkaitan dengan pemerintahan dan amaran raja
kepada rakyat sertapembesar agar tidak menderhaka
kepada raja
Mahir - Sebahgian tulisan Sanskrit yang dipahat pada batu

memerlukan kemahiran yang tinggi dan asa yang kukuh


dalam bahasa Sanskrit
Arahan - Bahasa dan tulisan Sanskrit yang ditemui pada batu
bersurat di Lembah Bujang mengandungi arahan dan
pemberitahuan kepada rakyat
Perkataan - Banyak perkataan bahasa Sanskrit mengalami penyesuaian
dan berubah ke dalam bahasa melayu seperti dosa, duka,
derhaka, manusia,pahala, rupa, sengsara dan huruf
Ilmu - Bahasa Sanskrit berkembang menjadi bahasa ilmu dan
komunikasi kerajaan awal di Asia Tenggara

BAB 4 - TAMADUN ISLAM (MEKAH)


1 a) Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah (15m)
Moral - Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi /
berzina / minum arak
Arak - Lelaki meminum arak sehingga mabuk untuk menunjukkan
kesempurnaan / mereka telah sempurna sebagai lelaki
Wanita - Kedudukan wanita dalam masyarakat pula adalah rendah dan tidak
dapat mewarisi harta pusaka
Tanam - Mereka menanam bayi perempuan kerana beranggapan akan
menjatuhkan maruah keluarga
Kahwin - Seseorang lelaki boleh Berkahwin dengan beberapa orang wanita
sekaligus atau dengan sesiapa yang disukainya
Riba - Aktiviti perniagaan yang dijalankan berasaskan riba dan penindasan
Rompak - Kegiatan merompak dan merampas barangan menjadi mata
pencarian
Wajib - Merompak sebagai satu kewajipan yang harus dilakukan setiap
individu dalam sesebuah kabilah
Eksploitasi - Golongan kaya mengekplotasi golongan miskin
Agama - Terdapat empat bentuk kepercayaan agama, iaitu agama wathani
(menyembah berhala ) / animisme (memuja alam seperti pokok) /
samawi (Kristian dan Yahudi) /kepercayaan (seperti menilik nasib,
sihir dan mempercayai roh orang mati menjadi burung) / agama
Hanif
Kabilah - Mengamalkan sistem kabilah yang berdasaskan cara hidup
berpuak-puak dan berkelompok
Assabiah - Semangat assabiah atau kesukuan amat tebal di kalangan
masyarakat
Perang - Sering berlaku peperangan antara satu kabilah yang lain
disebabkan perkara kecil

b) Nyatakan ciri-ciri sistem kabilah yang menjadi amalan masyarakat Arab Jahiliah (5m)
Puak - Berasaskan cara hidup yang berpuak-puak dan berkelompok
Suku - Dalam sesebuah kabilah, ahlinya terdiri daripada suku yang sama
dan mereka tinggal dalam sebuah kawasan
Identiti - Setiap kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri
Taksub - Ahli kabilah sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-
masing
Syeikh - Kabilah diketuai oleh seseorang syeikh
Lantik - Bakal syeikh mestilah disukai oleh kabilah dan dilantik atas
persetujuan ramai
Sifat - Ketua / kabilah / syeikh mesti memiliki sifat berfikiran matang,
gagah, berani dan pandai berpidato

2 a)Nyatakan kesan buruk amalan sistem kabilah dalam kehidupan masyarakat Arab
Jahiliah? (10m)
Assabiah - Kemunculan semangat assabiah atau semangat kesukuan yang
melampau / saling di antara satu sama lain
Kabilah - Berpunca daripada sistem kabilah yang berasaskan keturunan
Ikat - Setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat
kepada peraturan kabilah
Geografi - Keadaan / geografi / panas / kering-kontang menyebabkan sesuatu
kabilah terpaksa mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama
Taksub - Setiap ahli kabilah sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing
Suku - Menimbulkan perasaan kekusuan yang menebal di kalangan ahli kabilah
Tuntut - Mereka sanggup menuntut bela demi mempertahankan maruah diri dan kabilah
Mereka
Hidup - Sikap kesukuan menjadi punca sengketa menyebabkan kehidupan yang
kucar-kacir dan tidak aman
Perang - Peperangan sering berlaku antara satu kabilah dengan kabilah yang lain
disebabkan perkara kecil
Al-Basus - Peperangan al-basus berpunca daripada perkara kecil tetapi memakan masa
selama 40 tahun

b) Terangkan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w sebelum dilantik menjadi Rasul (10m)
Asal - Berasal daripada keturunan pemimpin makkah yang terkenal, bijak dalam
urusan pentadbiran /mahir dalam perniagaan
Keturunan - Berketurunan bangsa quraisy yang sangat dihormati oleh kabilah arab yang
lain
Ibu / bapa - Bapa baginda ialah abdullah bin abdul mutalib dan ibu bagainda, aminah binti
wahab
Lahir - Lahir pada 20 April / 12 rabiulawal pada tahun gajah
Serah - Diserahkan kepada halimatus sa’diyah untuk dipelihara dan disusui
Piatu - Menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun
Pelihara - Ketika berusia enam tahun, dipelihara oleh datuk (abdul mutalib)
Bapa - Setelah abdul mutalib meninggal dunia baginda dipelihara oleh bapa
saudaranya, Abu talib
Gembala - Pernah menjadi mengembala kambing kepunyaan bapa saudara baginda
Niaga - Mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda ke syam ketika
berusia 12 tahun
Ramal - Kerasulan baginda talah diramalkan oleh seorang pendeta nasrani bernama
buhaira
Dagang - Giat berdagang dan pernah berniaga secara berseorangan dan berkongsi
bersama temannya ketika berusia 20 tahun
Urus - Pernah menguruskan perniagaan khadijah
Modal - Khadijah memberi modal yang besar kepada baginda kerana kemuliaan budi
pekerti / sifat amanah / dan kebolehan baginda menjalankan perniagaan
Untung - Kebijaksanaan dan kelembutan tutur kata serta kepandaian baginda
menyebabkan perniagaan memperoleh keuntungan
Kahwin - Baginda telah berkahwin dengan khalijah ketika berusia 20 tahun
Sengketa - Menyelesaikan persengketaan perletakan semula hajar aswad ke tempat
asalnya, semasa berumur 35 tahun

3 a) Bagaimankah Nabi Muhammad s.a.w berdakwah di Makkah? (8m)


Rahsia - Secara rahsia selama tiga tahun
Keluarga - Dakwah islamiah secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga baginda,
sahabat yang rapat dan kaum kerabat baginda
Sahabat - Melaui sahabat baginda Abu Bakar al-Siddiq, beberapa orang tokoh Quraisy
lain telah memeluk islam
Pusat - Menjadikan rumah al-Arqam sebagai pusat kegiatan
Akhlak - Ketinggian akhlak baginda menyebabkan dakwah islamiah pada peringkat
awal mendapat sambutan
Terbuka - Dakwah Islamiah secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib, sahabat dan
orang ramai
Ceramah - Mengadakan majlis ceramah tentang islam di rumah Ali bin Abu Talib
Dakwah - Dakwah Islamiah secara terbuka kepada orang ramai di Bukit Safa

b) Jelaskan reaksi masyarakat Arab Quraisy Makkah terhadap penyebaran islam? (12m)
Menerima
Sama - Tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada
semua manusia
Murni - Diterima oleh orang ramai kerana kemurnian ajarannya
Bijak - Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w berdakwah secara lemah lembut dan
berhikmah
Paksa - Tiada unsur paksaan / baginda memujuk mereka dengan menggunakan akal
yang dianugerahi allah
Banding - Pendekatan membandingkan antara nilai akhlah masayarakat Arab Jahiliah
dengan nilai akhlak yang disaran oleh islam
Al-Quran - Membaca ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat /
memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baik
iman - Menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya

Menentang / menolak
Percaya - Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan / orang Arab Quraisy enggan
mengubah amalan
tradisi turun temurun
Sama - Prinsip persamaan taraf sesama manusia bertentangan dengan sistem sosial
masyarakat Arab Jahiliah yang mewujudkan perbezaan darjat
Saudara - Menolak konsep persaudaraan islam kerana bertentangan dengan konsep
assabiah yang menjadi pegangan mereka
Amalan - Amalan dan akhlak yang keji yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab Jahiliah
dilarang oleh Islam
Tanggapan - Orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas nabi
Pengaruh - Menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di Makkah
Gugat - Menggugat ekonomi orang Arab Quraisy

BAB 5 – KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

1 a)Nyatakan sebab Arab Mekah menerima Islam (14m)


Sama - Memberi layanan sama rata semua manusia
Murni - Ajarannya murni diterima ramai
Bijak - Sifat Nabi Muhammad yang bijak berdakwah secara lembut
Pujuk - Nabi memujuk orang menganut Agama Islam
Al-quran - Nabi guna ayat al-Quran untuk jawab soalan orang ramai
Banding - Membanding nilai akhlak Jahiliah dengan akhlak dalam Islam
Teladan - Nabi tunjuk teladan peribadi yang baik

b)Apakah langkah Nabi Muhammad menentang ancaman Arab Makkah (6m)


Hijrah - Menyokong orang Islam berhijrah
Baru - Sebarkan islam ketempat baru seperti Tarif
Wahyu - Mendapat wahyu tuhan pindah ke Madinah selamat………..

BAB 6 - TAMADUN ISLAM

1 a)Bagaimankah khalifah al-Rasyidin dilantik (8m)


Syura - Melalui musyawarah / syura / rundingan untuk khalifah Abu Bakar
Cadangan - Dicadang oleh khalifah sebelumnya … khalifah umar al-Khatab
Pilih - Dipilih daripada beberapa nama, contoh ; Khalifah Uthman Affan
Calon - Pencalonan masyarakat contoh ; Khalifah Ali

b Jelaskan sumbangan khalifah Abu Bakar al-Siddiq (12m)


Pecah - Berjaya atasi perpecahan Islam seperti nabi palsu, golongan murtad dan
enggan bayar zakat
Pertahan - Berjaya pertahan Madinah dari ancaman parsi dan Rom Timur
Ekspedisi - Hantar ekspedisi di bawah Khalid al-Walid ke Iraq dan Usamah ke Ghassan
Amir - Lantik Amir mentadbir setiap 10 wilayah yang dibentuk
Gaji - Tentera dibayar gaji daripada rampasan perang
Tanah - Undang-undang tanah diperkenalkan
Salin - Said Thabol diperintah menyalin semula tulisan al-Quran
Mewali - Beri hak sama kepada golongan mewali

2 aHuraikan sumbangan Bani Umayah dalam politik (10m)


Khalifah - Sistem khalifah sebagai ketua pemerintah
Wazarah - Melantik wazir mengetuai pentadbiran negara dan gambar diwilayah dalam
sistem wazarah
Urusetia - Sistem urusetia membahagikan pertubuhan kepada beberapa bahagian
Hijabah - Sistem hijabah iaitu pengawal keselamatan khalifah
Jabatan - - Menubuh 4 jabatan –cukai / surat / urusan am dan cap mohor
Tentera - - Menubuhkan Diwanul Judi / Jabatan Ketenteraan
Hakim - Gunakan ijtihad berpadu al-quran, sunah dan ijmak dalam perundangan dan
bebas daripada mana-mana pihak
Adil - Hakim menjatuh hukuman dengan adil

b)Jelaskan sumbangan Bani Abbasyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan (10m)


Pusat - Baghdad menjadi pusat intelektual
Baitulhikmah - Menubuhkan pusat / institusi keilmuan semasa Harun al-Rasyid
Terjemah - Kerja Yunani diterjemah ke bahasa arab
Penulisan - Penulisan mencatat idea, kumpul idea dan menulis dan bentuk buku
Ulama - Penulis / terjemah oleh ulama
Ilmu - Bidang ilmu fikah, tafsir, sejarah, hadis
Selidik - Buat penyelidikan di institusi pengajian tinggi hingga ditiru oleh sarjana
Eropah untuk Renaissance

3 a)Bagaimankah kerajaan Turki Uthmaniah terbentuk (10m)


Anatokai - Mula sebuah kerajaan kecil di barat Anatokai yang berjaya bebaskan daripada
kuasa Saljuk
Asas - Diasaskan oleh Uthman bin Ertughrul yang berjaya bebas daripada panjajahan
Saljuk
Berjaya - Berjaya menumpaskan tentera Byzantine
Bersatu - Ghazi dan pemimpin masyarakat bersatu meluaskan empayar
Bursa - Menjadikan bandar bursa sebagai ibu kota

b) Jelaskan sumbangan kerajaan Turki Uthmayah (10m)


Lama - Memerintah empayar dengan bantahan lama 600 tahun
Indis - Melindungi sebuah umat islam di dunia apabila menakluk Makkah
Undang-undang - Sistem perundangan mempertahankan nyawa / harta dan kehormatan individu
Jawatan - Memperkenalkan jawatan pentadbiran islam seperti kadi, mufti
Fatwa - Melantik Sheikh-ul-Islam individu ketua ulama untuk mengeluarkan fatwa
agama
Perdagangan - Ada hubungan perdagangan timur / barat islam dan bukan islam
Istanbul - Menjadi pusat pelabuhan perdagangan dunia islam
Ilmu - Kewujudan ilmu pengetahuan dengan terjemahan, sekolah, madrasah,
perpustakaan, hospital
Seni bina - Seni bina islam, istana

BAB 7 - ISLAM DI ASIA TENGGARA

1 a) Huraikan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara (10m)
Sultan - Memperkenalkan institusi kesultanan sebagai ketua pemerintah / negara
Mufti - Melantik mufti sebagai penasihat sultan dalam hal agama
Jawatan - Perkenal jawatan pegawai agama seperti kadi, khatib, bilal, pemungut zakat
baitulmal dan harta wakaf
Gelaran - Sultan dianggap khalifah mukminin pemimpin orang islam atau bayang tuhan
di dunia(zillullah fil alam)
Rasmi - Agama Islam sebagai agama rasmi
Negeri - Nama negeri menggunakan nama islam Acheh Darul Salam, Kelantan Darul
Iman
Nama - Nama raja / sultan menggunakan nama Islam – Masir Shal, Mahmud skk
Syariah - Undang-undang syarah dalam jenayah, nikah
Gubal - Gubal undang-undang negeri mengikut undang-undang syariah –
Contoh ; hukum kanun melaka
Jihad - Sultan guna semangat jihad menentang musuh saperti Acheh tentang Portugis
Alat - Menjadi alat penyatuan masyarakat menentang penjajah barat – Indonesia
tentang Belanda,Patani tentang Siam

b)Jelaskan pengaruh islam dalam sistem pendidikan di Asia Tenggara (10m)


Fomal - Perkenal pendidikan formal agama – al-Quran dan fardu ain
Institusi - Menubuhkan institusi pendidikan di istana / pondok / peantren / madrasah /
surau
Tanam - Islam seru orang islam menuntut ilmu dunia dan akhirat
Terjemah - Pusat terjemah karya agama di Samudera / Melaka
Sekolah - Sekolah pondok di Patani, Sumatera dan tanah melayu
Bangsawan - Golongan bangsawan belajar agama di istana
Melaka - Institusi agama di melaka murid belajar di rumah ulama
Acheh - Pendidikan di Acheh dibahagi kepada rendah / menengah / universiti
Dianggap ‘Serambi Makah’
Wanita - Menggalakkan wanita menerima pendidikan contoh Acheh di-dayah
Ilmu - Pelajaran didengar al-quran, hadith, fikah, tajuid, tasauf, fardu ain

BAB 8 – KESAN PENGARUH ISLAM

1 a)Huraikan perbezaan Adat Pepatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan di tanah melayu
(15m)
Asas - Pengasas Adat Pepatih oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang dari Pagar Ruyung
Sumatera (darat) dan Adat Temenggung dari Palembang (laut)
Awal - Adat Temenggung diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning Adat
Temenggung di seluruh negeri melayu lain
Politik - Kuasa politik Adat Pepatih mengikut demokrasi dari anak buah dan Adat
Temenggung meletak kuasa mutlak di tangan raja / sultan
Suku - Perkahwinan sesuku tidak dibesarkan dalam Adat Pepatih sementara Adat
Temenggung boleh berkahwin dengan sesiapa jika tidak muhrim
Nisab - Jurai keturunan atau nisab mengikut ibu dalam Adat Pepatih dan nisab bapa
dalam adar Temenggung
Harta - Harta pusaka diwarisi oleh anak perempuan dalam adat pepatih dan
pembahagian harta kepada anak lelaki lebih daripada anak perempuan dalam
adat temenggung (mengikut hukum faraid-islam)
Hukuman - Adat pepatih bersifat mengajar pemulihan (diat) melalui denda dan adat
Temenggung mengikut pembalasan

b)Sebab undang-undang bertulis digubal oleh Melaka (5m)


Peraturan - Undang-undang merupakan peraturan istana, hukuman
Jaga - Hukuman untuk menjaga keamanan dan keadilan
Tanggungjawab - Menjelaskan kuasa dan tanggungjawab raja / pembesar
Corak - Menjadi corak / bentuk pemerintahan
Hukuman - Menentukan bentuk hukuman kesalahan sivil / awam

2 a)Huraikan perkembangan institusi pendidikan agama dalam sistem pendidikan formal di tanah
melayu setelah kedatangan Islam (10m)
Semua - Pendidikan bercorak formal telah berkembang pesat dan tidak lagi terhad
kepada golongan atasan sebaliknya melibatkan semua golongan
Tempat - Dilaksanakan di beberapa tempat, iaitu, istana, masjid, rumah, surau,
madrasah serta pondok
Al-quran - Pendidikan di rumah memberi penekaan kepada pengajaran al-quran yang
dilakukan di rumah tok guru dengan murid-muridnya terdiri daripada kanak-
kanak yang berumur antara tujuh tahun hingga 15 tahun
Ilmu - Di masjid dan surau kanak-kanak diajar dengan ilmu yang lebih formal
seperti fikah, tajwid,cara dan bacaan dalam sembahyang, serta perkara yang
wajib diketahui oleh orang islam
Malam - Pada sebelah malam pula, masjid dan surau dipenuhi orang dewasa, terlibat
dalam pengajian keagamaan seperti ilmu fikah, usuluddin, hadis dan tasawuf
pada tahap yang lebih tinggi
Pondok - Pendidikan pondok memberi penekanan kepada ilmu keagamaan dan
menyediakan pelajar-pelajarnya untuk bertugas sebagai guru agama atau
berkhidmat kepada masyarakat
Luas - Sistem pengajian pondok yang bermula sejak abad ke-12 M berkembang ke
negeri-negeri melayu seperti Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis
Pengasas - Di kelantan, pondok pulau condong dibuka oleh Haji Abdul Samad bin
Abdullah dan pondok kutan dibuka oleh Haji Mohamad Salleh. Di
Terengganu, pengajian pondok dijalankan di pondok pulau manis yang
dibuka oleh Syaikh Abdul Malik bin Abdullah sementara di negeri Kedah
pondok langgar dibuka oleh Haji Muhamad Nor
Masa - Pelajar-pelajarnya akan mengambil masa yang agak panjang, sehingga 10
tahun sebelum menamatkan pengajian mereka di sini
Madrasah - Sistem pengajian madrasah berdasarkan sukatan pelajaran dan dilaksanakan
secara kelas
Tahap - Pendidikannya pula mengikut tahap, iaitu tahap permulaan dan pertengahan
serta terdapat pengkhususan
Mudir - Pendidikan madrasah ini diawasi oleh mudir, iaitu guru besar dan perjalanan
diselia oleh sebuah lembaga, jawatankuasa kewangan dan sebagainya

b)Huraikan peranan istana sebagai pusat intelektual dalam kerajaan Melayu tradisional (10m)
Agama - Istana melaka berperanan sebagai pusat pengajian agama seperti yang
dicatatkan dalam sejarah melayu
Ajaran - Sultan Mansur shah telah menerima pengajaran islam daripada Maulana Abu
Bakar. Manakala Sultan Mahmud Shah dan Raja Ahmad mula berguru
dengan Maulana Sadar Jahan
Menetap - Ramai ulama dan pendakwah yang terdiri daripada pelbagai bangsa asing
menetap di Melaka dan menyebabkan bidang pendidikan islam berkembang
dengan pesat di Melaka
Perhatian - Kerajaan Melaka memberikan perhatian yang sewajarnya kepada perkembangan
Ilmu pengetahuan menyebabkan ramai yang menetap disini
Minat - Pemerintah Melaka berminat terhadap ilmu pengetahuan apabila kitab Al-Dur
Al-Manzum karangan Maulana Abu Bakar, telah diarak hingga ke balairung
istana Melaka
Tasawuf - Sultan Mansur Shah dikatakan sangat berminat dalam pengajian tasawuf
Pengajian - Semasa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Shah yang memerintah di Johor,
istana dijadikan sebagai pusat pengajian
Simpan - Istana berperanan sebagai tempat menyimpan buku hikayat yang penting s
seperti hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah yang
disimpan di istana Melaka
Soal - Istana sebagai pusat pendidikan yang berkaitan dengan hal pentadbiran negara
dana sistem politik
3 a)Huraikan kegiatan perdagangan yang pesat adalah pengaruh daripada kedatangan islam di
Melaka (10m)
Dominasi - sejak abad ke-12 aktiviti perdagangan yang membabitkan lautan Hindi dan
Laut China Selatan didominasikan oleh pedagang islam yang telah
mempengaruhi perkembangan perdagangan di Melaka dan Alam Melayu
Saranan - Pedagang melayu terbabitkan secara aktif dalam perdagangan timur dan barat
yang berkait rapat dengan saranan islam yang menegaskan aktiviti ini
merupakan sumber rezeki yang besar, malahan Nabi Muhammad s.a.w
sendiri terbabit secara langsung dalam aktiviti tersebut
Dagangan - Perdagangan menjadi salah satu saluran yang memesatkan proses pengislaman
di Melaka hingga menjadi pusat perdagangan yang penting pada abad ke-15
Strategi - Walaupun Melaka tiada rempah ratus yang diperlukan oleh pedagang luar
namun kedudukannya yang strategik membantu perkembangan perdagangan
Kemudahan - Pentadbiran yang licin dan teratur menyediakan pelbagai kemudahan kepada
pedagang asing dan menyebabkan aktiviti perdagangan berjalan dengan lancar
Laksamana - Kerajaan Melaka mewujudkan jawatan laksamana bagi menjaga urusan ke
lautan dan jawatan syahbandar sebagai ketua pelabuhan
Gubal - Undang-undang Laut Melaka digubal terutama dalam hal ehwal yang
berkaitan dengan tugas-tugas nakhoda, jurumudi dan seumpanya
Lingua-franca - Kepesatan perdagangan di melaka dibuktikan dengan terdapatnya 84 bahasa
yang dipertuturkan tetapi bahasa melayu sebagai lingua-franca kepada
pedagang
Timbang - Sistem timbang dan sukat telah diperkenalkan dibawah tanggungjawab
syahbandar dengan menggunakan sistem tahil dan kati
Dacing - Timbangan yang mengunakan dacing timbangan ialah sistem bahara emas,
perak, bahan wangian, dan batu permata serta rempah ratus
Kaedah - Kaedah yang digunakan di melaka dalam urusan perdagangan, ialah kaedah
pertukaran barang dan penggunaan mata wang logam

b) Jelaskan ciri-ciri mata wang yang mendapat pengaruh Islam dalam kerajaan Melayu Tradisional
(10m)
Timah - Mata wang timah pada zaman Melaka, berbentuk bulat dan beratnya ialah
satu kati lapan tahil dengan nama sultan yang memerintah serta tarikh islam
dicatat
Tukar - Mata wang dari Pasai, Hormuz dan Cambay digunakan di Melaka serta boleh
ditukarkan dengan mata wang tempatan
Katun - Mata wang di johor yang diperbuat daripada timah dikenali sebagai wang
katun. Ia berbentuk bulat atau segi enam dan mempunyai tulisan jawi atau
arab
Ayam - Mata wang timah kedah berbentuk seekor ayam jantan yang hinggap di atas
beberapa cincin yang boleh dipatahkan dan digunakan secara berasingan
Emas - Mata wang emas digunakan secara meluas di Kedah dan Johor. Mata wang
emas johor yang tertua ialah pada zaman pemerintahan Sultan Alaudin Riayat
Syah
Kijang - mata wang emas di Kelantan dikenali sebagai kijang kerana terdapat gambar
kijang pada muka emas tersebut
Kupang - Mata wang emas di johor digelar kupang dan mengandungi emas seberat 10
grains (0.65gram)dan juga jenis emas yang mempunyai berat 40 grains (2.6
gram)
Tertera - Tiap-tiap mata wang emas tertera dengan nama dan pangkat sultan yang
memerintah dan yang mengeluarkan mata wang tersebut
Belakang - Dibahagian belakang mata wang itu pula tertulis gelaran islam sultan
berkenaan seperti Khalifah Muslimin
4 a) Huraikan aktiviti perdagangan yang diamalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka
(10m)
5
Wajib - Di melaka para pedagang yang berniaga diwajibkan membawa cukai
terhadap barang dagangan mereka sebelum urusan perniagaan dapat
dilakukan
Tetap - Cukai yang paling asas ialah cukai tetap (cukai import) yang jumlahnya telah
ditetapkan oleh pemerintah
Enam - Para pedagang yang datang dati india, ceylon, tanah arab, siam dan pegu
dikenakan cukai sebanyak enam peratus daripada jumlah barangan yang
dibawa
Lima - Pedagang dari jepun dan china pula dikehendaki membayar cukai sebanyak
lima peratus
Kecuali - Terdapat barangan tertentu yang dikecualikan cukai seperti beras dan
makanan
Bazar - Setelah semua cukai dibayar, urusan jual beli dapat dilakukan di bazar-bazar
yang disediakan sepanjang sungai Melaka
Menetap - Orang asing yang menetap di melaka dikenakan cukai, iaitu yang datang dari
Kepulauan Melayu dikenakan cukai diraja sebanyak tiga peratus dan orang
asing sebanyak enam peratus
Riba - Amalan riba tidak dibenarkan dalam bidang perniagaan di kalangan orang
islam tetapi,dibenarkan kepada golongan ceti yang memberikan pinjaman
wang
Zakat - Pemerintah telah menekankan agar golongan kaya dan berkemampuan
membayar zakat harta yang disimpan. Baitulmal berfungsi
menyelenggarakan
harta kerajaan

BAB 9 – PERUBAHAN DI EROPAH

1 a)Nyatakan ciri persaman antara sistem feudal di Eropah dengan sistem feudal masyarakat
Melayu Tradisional (5m)
Pemerintah - Golongan raja merupakan golongan penaung utama dalam sesebuah negara
dengan memilikitanah di negeri masing-masing secara mutlak
Khidmat - Pembesar memberikan khidmat kepada pihak raja mankala golongan pembesar
mendapatkannaungan daripada pihak istana dan dianugerah tanah
Cukai - Pembesar memaksa rakyat memberikan khidmat kepada mereka dengan
mengerjakan tanah.hasil cukai dikutip untuk diserahkan kepada raja
Kerah - Pembesar melayu akan mengerahkan rakyat untuk menjadi askar dan membina
istana raja
Hamba - Terdapat hamba yang memberi khidmat kepada pembesar kerana gagal
menjelaskan hutang

b)Zaman Renaissance
Apakah yang dimaksudkan dengan Renaissance? (3m)
Kelahiran - Berasal daripada perkataan Itali, Renisciment yang bermaksud “kelahiran
semula” merujuk pada penghargaan semula ilmu dalam tamadun Yunani dan
Rom

c) Nyatakan kesan yang berlaku selepas Renaissance di Eropah (12m)


Monarki - Kemunculan monarki baru yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang
berasaskan melalui kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan
Cukai - Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat memperkukuhkan
kedudukan raja menyebabkan kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan
semakin kurang
Negara - Monarki baru ini terdapat di Portugal, Castile dan Aragon (Sepanyol),
England, Perancis dan Belanda
Berkembang - Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan
meluas manakala kegiatan ekonomi sara diri kian pupus
Bidang - Kemajuan dalam bidang matematik, geografi, kartografi (teknik melukis peta)
dan astronomi menyebabkan perkembangan kegiatan penjelajahan dan
penerokaan
Ilmu - Menekankan ciri-ciri inkuiri, keobjektifan dan eksperimen dan merintis jalan
Kepada pembangunan dan perkembangan ilmu sains seperti biologi, fizik,
kimia dan perubatan
Emosi - Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia melahirkan emosi atau
perasaan yang dicerminkan di dalam muzik, lukisa dan ukiran yang
dihasilkan
Keyakinan - Dari segi psikologinya, unsur emosi yang dicerminkan berjaya memupuk dan
melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri

2 a)Apakah sikap yang perlu ada untuk menerima perubahan bagi mencapai kemajuan melalui
Zaman Renaissance
hingga zaman penjelajahan dan penerokaan di Eropah (5m)
Ilmu - Kepentingan penerokaan ilmu pengetahuan
Inkuiri - Semangat inkuiri untuk melakukan perubahan
Gigih - Kegigihan dalam usaha mencapai sesuatu matlamat
Berani - Keberanian menghadapi cabaran tanpa mengira risiko yang bakal dihadapi
semasa meneroka lautan serta daratan

b) Apakah yang dimaksudkan dengan Reformation? (5m)


Perubahan - Melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk
menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang
baru
Gerakan - Merupakan suatu gerakan yang berlaku di eropah barat pada abad ke-16 yang
mempunyai kaitan dengan agama kristian

c)Mengapakah gerakan Reformation berlaku di Eropah pada abad ke-16? (10m)


Kepincangan - Berlaku kepincangan, rasuah dan penyelewengan apabila pihak gereja Rom t
telah meningkatkan usaha pembangunan keduniaan
Selari - Amalan golongan penguasa gereja katolik tidak selari dengan yang dianjurkan
dalam kitab bible menyebabkan ramai ahli masyarakat mempersoalkan
kedudukan mereka
Cenderung - Golongan penguasa gereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup para
pemerintah dan bangsawan yang tidak mencerminkan kehidupan keagamaan
Penyelewengan - Terdapat penyelewengan dengan penggunaan sijil indulgences, surat
pengampunan bagi penganut Kristian yang melakukan dosa merebak ke s
seluruh Eropah
Mesin - Adanya mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg membolehkan bible dihasilkan
dalam masa yang singkat dengan harga yang murah
Menentang - Tindakan Martin Luther, profesor ilmu teknologi di Jerman, mula mengambil
langkah menentang amalan Indulgences
Mencabar - Luther percaya yang manusia itu seharusnya bergantung pada kekuatan
rohaninya dalam amalan pengibadatan dengan mencabar kedudukan gereja dan
institusi paderi

3 a)Huraikan sebab berlaku revolusi pertanian di Britian? (12m)


Milik - Perubahan dalam penggunaan dan pemilikan tanah persendirian setelah tuan
tanah mendapat kelulusan parlimen untuk memagar tanah awam bagi
membolehkan penanaman secara ladang
Penduduk - Britain menghadapi pertambahan penduduk, menyebabkan permintaan hasil
pertanian meningkat dan menyebabkan harga gandum meningkat
Gilir - Kaedah penanaman secara bergilir diperkenalkan oleh Lord Townshend
dengan menanam pelbagai jenis tanaman secara berterusan sepanjang tahun

Subur - Melalui kaedah ini kesuburan tanah dapat dikekalkan kerana tanaman
berbeza memerlukan nutrien yang berbeza serta tanah tidak dibiarkan kosong
Tanaman - Tanaman baru diperkenalkan seperti turnip dan ubi kentang
Alat - Terdapat alat yang dicipta oleh Jethro Tull untuk kegunaan menggali dan
menugal serta penanaman biji benih dapat dilakukan dengan pantas
Baja - Penggunaan baja asli secara meluas telah menjadikan tanaman lebih subur
dan hasil pertanian meningkat
Dagang - Lebihan produk dapat diperdagangkan melalui kaedah pemasaran secara
meluas. Dieksport dan para peladang besar menjadi pedagang antarabangsa
Makanan - Menyediakan makanan yang cukup kepada tenaga buruh industri di bandar
Tokoh - Kedudukan tuan tanah sebagai tokoh penting dalam masyarakat
Skala - Muncul sistem ekonomi skala besar dengan pembukaan ladang pertanian
membolehkan rakyat bekerja sebagai buruh ladang mewujudkan golongan
buruh dan majikan

b)Apakah perubahan yang berlaku akibat daripada revolusi perindustrian di Britain? (8m)
Pengeluaran - Pengeluaran barangan dihasilkan secara besar-besaran melalui kaedah dan
ciptaan mesin bagi menggantikan tenaga manusia
Pengkhususan - Pemodal hanya mengkhusus kepada satu bidang industri untuk mengawal
kos yang dapat mendatangkan faedah dan kemahiran dalam bidang tersebut
Prestasi - Prestasi barangan dari segi kuantiti dan kualiti dapat dipertingkatkan dan
produk tersebut dapat dipasarkan secara meluas di dalam negeri dan luar
negara
Teknologi - Penggunaan teknologi enjin berkuasa wap dapat menjimatkan kos pengeluaran
menyebabkan setiap barang menjadi murah dan mampu dibeli masyarakat dan
dipasarkan secara meluas di pasaran antarabangasa
Rekaan - Pelbagai mesin direka untuk mempertingkatkan pengeluaran telah dihasilkan
melaui kajian dan kretiviti para ahli teknologi dan saintis seperti tenaga wap
melalui pembakaran arang batu