You are on page 1of 27

Curso 2009-2010 Ikasturtea

ESKOLAKO DATU INTERESGARRIAK

HELBIDEA: Euskadi enparatza 3.


48860 Zalla

TELEFONOAK: 94 6670431 (Idazkaritza)


94 6391646 (Haur Hezkunzta)
94 6670431 Fax

POSTA ELEKTRONIKOA: 014459aa@hezkuntza.net

DATOS IMPORTANTES DEL CENTRO

DIRECCIÓN: Plaza Euskadi 3.


48860 Zalla

TELEFONOS: 94 6670431 (Secretaría)


94 6391646 (Infantil)
94 6670431 Fax

CORREO ELECTRÓNICO: 014459aa@hezkuntza.net

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida


IKASTETXEKO IRAKASLEGOA
PROFESORADO DEL CENTRO

HAUR HEZKUNTZA / INFANTIL:

2 URTE / 2 AÑOS: Mª Cruz López – Esperanza Rodriguez


3 URTE / 3 AÑOS: Begoña González – Mª Jose Acasuso
4 URTE / 4 AÑOS: Marian Lartundo – Leire Saez – Begoña Gómez
5 URTE / 5 AÑOS: Arantza Arteche – Miren Urquijo

HAUR HEZKUNTZAKO LAGUNTZA / APOYO INFANTIL:


2 URTEKO LAGUNTZAILEA / PROFESORA APOYO 2 AÑOS: Genoveva
Gaztañaga
ETAPAKO LAGUNTZAILEA / PROFESORA APOYO A LA ETAPA:
Begoña López

LEHEN HEZKUNTZA :

1. MAILA / 1º NIVEL: Jovita Blanco – Mª Isabel Allende


2. MAILA / 2º NIVEL: Mª Jesús Oficialdegui – Ana Gómez – Nekane de Diego
3. MAILA / 3º NIVEL: Mª Mar García – Esther Olarte
4. MAILA / 4º NIVEL: Ana García – Roberto Ruesgas
5. MAILA / 5º NIVEL: Irene Lana – Yolanda Alvárez
6. MAILA / 6º NIVEL: Paloma Escalona – Txaro Marquez – Gorka García

INGELERA: Raquel Aurrecoechea – Gonzalo Astiaso


MUSIKA: Rosana Martinez
GORPUTZ HEZKUNTZA / EDUCACIÓN FÍSICA: Aitor Bengoa - Jon Imanol
Ibarretxe
ERLIJIOA / RELIGIÓN : Nerea Iturriaga
HIZKUNTZA INDARTZEKO BALIABIDEA / REFUERZO LINGÜÍSTICO: Mª Asun
Ledesma
PEDAGOGIA TERAPEUTIKA / PEDAGOGÍA TERAPEUTICA: Ander Aldalur –
Montserrat Pérez – Elena Cajigas – Nuria Ruiz
AHOLKULARIA: Gema Sagastibeltza
ENTZUMEN ETA LENGOAIA / LOGOPEDA: Aitziber Alonso
BERRITZEGUNEKO BEHAR BEREZIETARAKO ORIENTATZAILEA-
ORIENTADOR PARA LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: Rafael
Sal
HEZITZAILEAK / Especialista apoyo Educativo: Maribel Martín – Edurne Gonzalez

ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO:


Mª Isabel Portillo (zuzendaria / directora), Jaione Elorrieta (Ikasketa
Burua / Jefa de Estudios), Fco. Javier Ortiz (Idazkaria / Secretario).
JANTOKIKO ARDURADUNA / RESPONSABLE DE COMEDOR: Mª Isabel
Portillo.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida


ESKOLAKO ORDUTEGIA

Urtero bezala ikasturte honetako ordutegia hau izango da:

• Goizez, ostegunetan izan ezik: 9:30 – 13:15


• Arratsaldez, ostegunetan izan ezik: 15:00 – 14:30
• Ostegunetan, goizez: 9:30 – 13:30; arratsaldez ez dago eskolarik.

• IRAILA: goizez, 9tik - 19ra (biak barne) 9:30etatik – 13:30etara. 22tik – 30ra goizez
eta arratsaldez.
• EKAINA: goizez, 11tik – 23ra.

2 urteko gelako ordutegia:

• Goizez, egunero: 9:30 / 10:00 – 13:15


• Arratsaldez: 15:00 – 16:30

• GURASO EGUNA IRAKASLEEKIN HITZ EGITEKO DATA AURRETIK


ESKATUTA: Asteazkenetan, 13:15etatik – 14:00etara

HORARIO DEL CENTRO

Como todos los años el horario escolar de este curso será el siguiente:

• Por la mañana, todos los días excepto los jueves: 9:30 – 13:15
• Por la tarde, excepto los jueves: 15:00- 16:30
• Los jueves por la mañana: 9:30 – 13:30; por la tarde no hay clase.

• SEPTIEMBRE: horario de mañana del 9 al 19 de septiembre (ambos incluídos) de


9:30 a 13:30. Del 22 al 30 de septiembre, horario de mañana y tarde.
• JUNIO: del 11 al 23 de junio horario de mañana de 9:30 a 13:30.

El horario del aula de 2 años:

• Por la mañana: 9:30 / 10:00 – 13:15


• Por la tarde: 15:00 – 16:30

• DÍA DE PADRES-MADRES PARA HABLAR CON EL PROFESORADO PREVIA


PETICIÓN DE CITA: Miércoles de 13:15 a 14:00.
Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

ESKOLAKO EGUTEGIA
CALENDARIO ESCOLAR

• Irailaren 8an ikasleenaurkezpena. 8 de septiembre presentación.


• Irailaren 9an klaseen hasiera. 9 de septiembre comienzo de las clases.
• Irailaren 9-tik 18-ra goizez. Del 9 al 18 de septiembre jornada de mañana.
• Urriaren 5a Gangas eguna. Día 5 de octubre Gangas.
• Urriaren 12an Pilar eguna. 12 de octubre Día del Pilar.
• Azaroaren 27a zaindariaren eguna. Día 27 de noviembre fiesta del maestr@.
• Abenduaren 7a zubia eta abenduaren 8an Inmaculada eguna. 7 y 8 de diciembre puente.
• Abenduaren 23an oporren hasiera (goizez). 23 diciembre vacaciones (jornda de mañana).
• Urtarrilaren 7an klaseen hasiera. 7 de enero comienzo de las clases del 2º trimestre.
• Otsailaren 12an inauteriak (goizez bakarrik). 20 de febrero jornada de mañana (Carnavales).
• Otsailaren 15ean eta 16an inauteriak. 15 y 16 de febrero carnavales.
• Martxoaren 19an San Jose. 19 de marzo San José.
• Martxoaren 29tik 9ra Aste Santuko oporrak. Del 29 al 9 de marzo: vacaciones Semana
Santa.
• Maiatazaren 1ª langileen eguna. 1 de mayo día del trabajador.
• Ekainaren 15etik 23ra goizez soilik; 24an udako oporren hasiera. Del 15 al 23 de junio
jornada de mañana. 24 de junio comienzo de las vacaiones de verano.

TXOSTENEN EGUTEGIA

Lehen Hezkuntza:

• Abenduaren 23an, ahoz zein idatziz ziklo guztietan.


• Martxoaren 25ean idatziz ziklo guztietan.
• Ekainaren 24ean, ahoz zein idatziz, ziklo guztietan.

Haur Hezkuntza:

• Abenduan: Ahoz.
• Martxoan. Ahoz.
• Ekainean: Ahoz eta idatziz.

CALENDARIO DE INFORMES A LAS FAMILIAS

• 23 de Diciembre, oral y escrito en todos los ciclos.


• 25 de marzo informe escrito en todos los ciclos.
• 24 de Junio, oral y escrito en todos los ciclos.

Infantil:

• Diciembre: oral
• Marzo: oral
• Junio: oral y escrito.
Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

HEZKUNTZA PROIEKTUA

Mimetiz ikastetxeko hezkuntza proiektuak ondorengo abiapuntuak ditu helburutzat gure


eskolaren nortasuna definitzen dituenak:

 Hezkuntza komunitate kide guztien ongizatea handitzea (irakasle, ikasle eta


familienak).
Horretarako eskolak elkarbizitza, bakea eta bizitzarako trebetasunerako programak
garatuko ditu eta hezkuntzan, ibilbide akademikoaz gain, giza-garapen ibilbidea,
pertsonala eta soziala txertatuko ditu. Elkarbizitza onuragarriaren praktikan hezkuntza
komunitate osoa implikatuko du eta elkarbizitza onuragarrirako estrategiak eta tresnak
ezagutu eta praktikan jarriko ditu.

 Ikastetxeak elkarbizitza positiboa eta honen oinarrian dauden baloreak sustatuko ditu
(errespetua, komunikazioa, aniztasuna, laguntasuna, tolerantzia, etab.); horretarako
guztion artean adosturiko arauak ezarriko dira norbera eta besteen eskubide eta
betebeharretan oinarriturik, disziplina positiborako jarrerak lortzeko asmoz. Ez dugu
zigorrei buruz hitz egingo zuzendu beharreko jokabidei lotutatko zuzentze-neurriei buruz
baizik. Horretarako, ikasleen eskubide eta betebeharren dekretuaren ildotik jokatzen
saiatuko gara: elkarbizitza-gatazkak konpontzeko adiskidetzaren eta kaltea konpontzearen
mekanismoei lehentasuna emando diegu.

 Gure ikastetxea euskal eskola publikoaren defendatzaile amorratua delarik bere


ahalegin eta ekimen guztiak jarriko ditu gure ikasleen arteko ezberdintasun sozio-
ekonomikoek eragin zuzenik izan ez dezaten euren heziketa garapenean.

 Euskeraren ikasketa eta erabilera eskola komunitate osoan. Horretarako, euskararen


normalizazioa lortzeko hainbat ekintza antolatuko dira ikasturte osoan zehar.

 Gorago aipatutakoarekin batera, proiektu eleanitza garatu nahi dugu, gaztelania (ikasle
gehien ama hizkuntza) eta ingelera, azken honen sarrera goiztiarrara Haur Hezkuntzan
delarik. Xede hau lortzeko gure Hizkuntza Proiektuan ezartzen den guztia garatzen
saiatuko gara.

 Mimetiz ikastetxeak hezkuntza komunitatea osatzen duten guztion partaidetza


bultzatzen du, ideien eta baloren aniztasuna errespetatuz eta hezkidetza, balore
demokratikoak eta elkarbizitzarako ezinbestekoak diren errespetuzko jarrerak
suspertuz.

 Ikasle guztien integrazioa lortu nahian, etorri-berri diren ikasleei harrera eta eman
behar zaien arreta egokia ahalbidetzeko Harrera Plana zehazturik dugu. Honekin
batera, Etorkinentzako Hizkuntza Indartzeko giza-baliabidearen laguntza dugu.

 Gure eskolak ikasle bakoitzaren ikaste-erritmoak kontuan hartzen ditu, norberak izan
ditzakeen beharrizanei banakako erantzuna emanez. Azken finean, gure ikasleen
garapen intelektual, fisiko, afektibo eta sozial osoa helburutzat duen hezkuntza
proiektua da.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

PROYECTO EDUCATIVO

Nuestro Proyecto Educativo tiene como objetivos los siguientes aspectos:

 Aumentar el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado,


alumnado y familias).
Para ello, se desarrollarán programas para la paz, la convivencia y habilidades para la vida.
En la práctica de la convivencia positiva se implicará toda la comunidad escolar y se pon-
drán en marcha estrategias e instrumentos para garantizar esa convievncia saludable.

 La escuela de Mimetiz impulsará la participación e implicación de toda la comunidad


escolar respetando la diversidad de opiniones y valores, promoviendo la coeducación y
afianzando actitudes de respeto imprescindibles para una convivencia saludable.

 El centro promoverá una convivencia positiba y los valores que la sustentan (respeto,
comunicación, diversidad, tolerancia, …); para ello, se pondrán en marcha las normas
entre tod@s acordadas, basadas en los derechos y deberes de cada cual y en los de l@s
demás. No hablaremos de castigos sino de medidas correctoras unidas a conductas a
corregir. Se actuará en base a la filosofía del nuevo decreto de deberes y derechos del
alumn@: los problemas/conflictos de convivencia se resolverán por medio del diálogo i la
conciliación dando prioridad a mecanismos de compensación por el daño causado.

 Nuestro centro, como defensor del modelo de Escuela Pública Vasca, se compromete a
minimizar las posibles diferencias socio-económicas entre nuestro alumnado, de forma
que éstas no tengan incidencia directa en su desarrollo educativo.

 Además, se impulsará el aprendizaje y la utilización del euskera en toda la comunidad


en aras a su normalización a través de diversas actividades que se organizan a lo largo
del curso.

 Junto con lo anterior, desarrollaremos un Proyecto Lingüístico que englobe, además


del castellano como lengua materna de la inmensa mayoría de nuestro alumnado el
inglés, con su introducción temprana desde los 4 años en Educación Infantil.

 En el deseo de una integración del alumnado de todo tipo de procedencia, nuestro


centro cuenta con un Plan de Acogida a l@s nuev@s alumn@s a fin de facilitar la
adecuada acogida y posibilitar la atención que en cada caso precisen. Junto con éste
disponemos de un especialista en refuerzo lingüístico para el alumnado inmigrante.

 Nuestra escuela es un centro que presta atención a los diferentes ritmos de aprendizaje
de cada alumn@, ofreciendo una respuesta personalizada e individualizada. En
definitiva, nuestro proyecto educativo tiene como objetivo el total desarrollo
intelectual, físico, afectivo y social de tod@s nuestr@s alumn@s.
Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida
GURASOENTZAKO ARAU OROKORRAK

• Ikastetxeko ordutegia errespetatu beharra dago (goizez, 9:30etan – arratsaldez, 15:00etan)


eta sarrera ate nagusitik egingo da; beraz, ezin da eraikin zentraletik ezta alboko atetik ere
sartu.

• Lehen Hezkuntzako gurasoentzat: Hesitik kanpo egoten saiatu eta ikasgeletara ez igo.

• Eskolako ordutegia amaitzen denean seme-alaben zaintza gurasoen ardura eta


erantzunkizuna da. Ustekabe batean ezin bada ardura hau bete eskolan edo autobus
geltokian, ikastetxearekin harremanetan jartzen saiatuko da bestela, O.O.G.k onartutako
berariazko protokoloa aurrera eramango da.

• Umearen bila etorri ohi den pertsonaren ordez beste bat baldin badator, irakasleari
jakinaraziko zaio.

• Ikasle bat ezin bada eskolara etorri justifikantea ekarri behar du.

• Medikuarenera joateko zuzendaritzatik pasatu behar da, horretarako eraikin nagusiko atzeko
atea erabiliko da.
Medikuarenetik etortzean zuzendaritzatik ere pasatuko da.

• Ikasle bat gaixorik dagoenenan eta pediatrak etxean geratzea gomendatzen badu
gomendapen hori betetzea eskatzen da.

• Ikastetxean ez zaio ikasleriari botikarik emango ez badago pediatraren agindua edo txostena.

• Istripurik gertatzekotan eta zauria ez bada larria, ikastetxean bertan zendatuko da ura, xaboia
edota suero fisiologokoa erabiliz; zauria larriagoa izanez gero edo guk zalantzak izatekoan
anbulategira joko dugu edota gurasoei abisua pasatuko zaie haiek arduratzeko; etxean ez
baditugu aurkitzen larrialdetara deitu edo eramango dugu.

• Garraioa erabiltzen duten ikasleek egunen batean ez badute erabiltzen gurasoen baimena
ekarri beharko dute eta tutoreari emango diote. Baimena sinaturik egon beharko da.

• Irakasleren batekin elkarrizketa nahi baduzue, aurretik ordua eskatzea eskertuko genizueke.

• Eskola barruan (patioan, ikasgelan, pasabideetan, ...) debekatuta dago erretzea.

• Atsedenaldirako debekatuta dago patinak eta txirrindula ekartzea.

• Eskola garrioko autobusak ikastetxearen aurrean gelditzen direnez, bertan ezin da aparkatu,
ez oztopatu maniobrak. Enparantzan ere ez da kotxea utziko.
• Umeek euren irudia eta intimitatearen babesa jasotzeko duten eskubidea dela eta,
ikasgeletan bideo edota argazkirik ateratzea debekaturik egongo da. Eskolako jai eta
ospakizunetan aukera hori egongo da.

• Eskolako aldizkarian edo eskolako bestelako euskarri grafikoetan umeen argazkiak edo
irudiak agertuko dira baldin eta famiak edo tutore legalak horren kontrako iritis argirik ez
badute azaltzen.

Mimetiz L.H.I– Eskolako gida


NORMAS GENERALES PARA LOS PADRES
• Se respetará el horario escolar. La entrada al centro por la mañana (9:30) y por la
tarde (15:30) se hará exclusivamente por la puerta principal, no pudiéndose entrar
por el edificio central ni por las verjas laterales.
• Para los padres de E. Primaria: Procurar estar fuera de la verja y no subir por las
escaleras en las horas de entrada.
• Es responsabilidad y obligación de los padres o tutores hacerse cargo de sus hij@s
una vez finalizado el horario escolar.
Si en una situación extrema no se pudiera cumplir con esta responsabilidad, ya sea
en la parada del autobús o en la escuela, siempre se intentará ponerse en contacto con
el centro para hacerlo saber. De lo contrario se seguirá el protocolo específico para
estos casos aprobado por el O.R.M. del centro.
• Si en lugar de la persona habitual es otra la que va a recoger al niñ@, se debe avisar
al tutor/a.
• Cuando un/a alumn@ falte a clase deberá traer el correspondiente justificante.
• Para salir al médico se pasará por dirección utilizando la puerta trasera del edificio
central. Desde dirección se llamará al alumn@.
La vuelta del médico se realizará también por dirección.
• Cuando un/a alumn@ se encuentre enferm@ y la pediatra recomiende que
permanezca en casa, se ruega se cumpla dicha recomendación.
• En el centro no se administrará medicina alguna al alumnado si no se presenta el
correspondiente justificante o informe de la pediatra así aconsejándolo.
• Si se produce algún accidente y la herida es leve se curará en el centro únicamente
con agua y jabón o suero fisiológico, tal y como al respecto establece el
departamento de Educación. Si la herida o lesión reviste más gravedad o tenemos
dudas sobre ello, se pasará aviso a los padres para que se hagan cargo del niñ@; en
caso de no poder contactar se avisará a los servicios de urgencia o se le trasladará
directamente al Centro de Salud.
• Cuando un/a alumn@ que utilice el transporte escolar no vaya a hacerlo en un día
concreto deberá traer un permiso firmado por el/la padre/madre y entregárselo al
profesor/a.
• Cuando queráis una reunión con el/la tutor/a, concertad la cita previamente.
• No se puede fumar dentro del recinto escolar (patio, aulas, pasillo, escaleras, ...).
• Está prohibido traer patines y bicicleta para el recreo.
• No se puede aparcar en el lugar de parada de los autobuses de transporte escolar ni
obstaculizar las maniobras dejando los coches en doble fila. Tampoco se estacionará
en la plaza.
• Respetando el derecho a la protección de la imagen y la intimidad que todo menor
tiene, queda prohibido cualquier tipo de filmación o reportaje gráfico dentro de las
aulas (vídeos, fotografías, …). Tal posibilidad sólo se permitirá en las fiestas y
celebraciones de puertas abiertas del centro.
• Las imágenes, fotografías o grabaciones del alumnado podrán aparecer en cualquier
tipo de soporte gráfico (revista del centro) o audiovisual (vídeos de las fiestas o
celebraciones escolares) del centro siempre y cuando la familia o tutores legales no
manifiesten expresamente su oposición a ello.

Mimetiz L.H.I– Eskolako gida

IKASLEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK

ESKUBIDEAK:
 Hezkuntza integrala izateko eskubidea.
 Berehala arreta jasotzeko eskubidea.
 Babesa jasotzeko eskubidea.
 Errendimendu akademikoaren baliospen objetiboa izateko eskubidea.
 Eskola -eta lanbide- orientaziorako eskubidea.
 Osotasun, nortasun eta duintasun pertsonaleko eskubidea.
 Kontzientzia-askatasunerako eskubidea.
 Ikastetxeetan biltzeko eskubidea.
 Adierazpen-askatasunerako eskubidea ikastetxean.
 Ikasleak elkartzeko eskubidea.
 Parte hartzeko eskubidea.
 Informazioa erabiltzeko eskubidea.
 Aukera-berdintasunerako eskubidea.
 Gizarte-babeserako eskubidea.

BETEBEHARRAK:
 Ikasteko betebeharra.
 Prestakuntza-jardueretan parte hartzeko betebeharra.
 Bertaratzeko betebeharra.
 Bizikidetza errazteko betebeharra.
 Norberaren kontzientzia-askatasuna errespetatzeko betebeharra.
 Eskolako arauak errespetatzeko betebeharra.
 Instalazioak errespetatzeko betebeharra.

DERECHOS Y DEBERES DE L@ ALUMN@S

DERECHOS:
 Derecho a una educación integral.
 Derecho a la atención inmediata.
 Derecho a la protección por parte del centro.
 Derecho a la valoración objetiva del rendimiento académico.
 Derecho a la orientación escolar y profesional.
 Derecho a la integridad, identidad i dignidad personales.
 Derechoa a la libertad de expresión en el centro.
 Derechoa de asociación de l@ alumn@s.
 Derecho a la participación.
 Derecho a la información.
 Derecho a la igualdad de oportunidades.
 Derecho a la protección social.

DEBERES:
 Deber de estudio.
 Deber de participación en las catividades formativas.
 Deber de asistencia.
 Deber de favorecer la convivencia.
 Deber de respetar la libertad de conciencia personal.
 Deber de respetar las normas escolares.
 Deber de respetar las instalaciones.
Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida
ESKOLAKO ELKARBIZITZA ARAUAK
JARRERA DESEGOKIAK NEURRI ZUZENTZAILEAK
1. Une desegokian hitz egitea, irakaslearen azalpenak edo ikaskide - Araua gogoratu ondoren eta barkamena eskatu ostean egin
batenak moztuz komentario desegokiekin, txantxekin, “pailasoaren” beharrekoa bete.
papera jokatuz, abestuz, txistua joz, zarata sortuz…. - Hausnarketa egin eta familiei informatu.
- Errepikatuz gero taldetik kanpo lana egitea.
- Ekintzetan parte hartzera eragotzi.

2. Txandak errespetatzea (hitz egiteko, gelatik ateratzeko, - Txanda galdu.


zuzentzeko…). - Azkena izan.
- Errepikatzekotan txanda ez lortu andereñoak esan arte.

3. Txikleak eta beste motatako janariak geletan jatea ez badago - Janaria kendu eta ez eman atsedenaldira arte.
ospakizun berezirik. - Txiklea zakarontzira botako da.
4. Materiala ahaztea. - Gelan egin beharrekoa etxean egin.
- Gelako materiala ordenatu.
- Familiari informatu.

5. Besteen materiala kendu, erabili, tokiz aldatu, apurtu, hartu, zikindu, - Materiala jabeari bueltatu eta materialik gabe geldituko da
bota edota izkutatu baimenik gabe (motxila, koadernoa, boligrafo, baimena eskatu arte.
liburuak). - Materiala ordaindu edo berria ekarri behar, familiei
jakinarazi,

6. Berdinen arteko errespetu falta (irainak, keinu desatseginak, hitz - Barkamena eskatu: eskua edo besarkada eman.
bortitzak, jotzea, bultza egitea, borrokatzea, lagunak baztertzea…). - Zerbait polita egin.
- Egoera hitz eginez konpondu.
- Astean zehar kaltetua lagundu.
- Errepikatzekotan taldetik kanpo egon.
- Egoera aztertu eta ondorioak atera.
- Ekintzetan partre hartzera eragotzi.

7. Irakasle edo hezkuntza komunitateko edozein kidekiko errespetu - Barkamena taldearen aurrean eskatu eta hausnarketa idatziz
falta (irainak, keinu desatseginak, hitz bortitzak…). egin berriro ez egiteko asmoa agertuz.
- Familiari jakinarazi.

8. Irakasleen aginduak ez betetzea: klase erdian zutitzea baimenik gabe, - Gaizki egindakoa errepikatu ondo eginda.
pasabidera ateratzea klase aldaketetan - Barkamena eskatu molestatzeagatik.
- Ekintzetan partre hartzera eragotzi.

9. Denbora galtzea, gelako lanak edo etxeko lanak ez egitea. - Atsedenaldian gelditu lanak amaitu edo egiteko.
- Taldetik kanpo lan egitea.
- Beste gela batera edo irakasle gelara joan lana bukatu arte.
- Familiari informatu.

10. Eskolako instalazioak edo gelako materiala eta altzairuak era - Zikindutakoa garbitu etxetik ekarritako gauzekin.
desegokian erabiltzea (apurtu, margotu, zikindu, alperrik gastatu, - Bota dena jaso eta zakarrontzioan ipini (behin eta berriro
paperak lurrera bota biriziklaketarako ontziak erabili gabe…). eginez gero paper guztiak jaso).
- Materiala ordenatu.
- Materiala batu (behin eta berriro gertatzekotan materiala
batzeko arduraduna izango da astean zehar).
- Materiala kendu denboraldi bat pasa arte.
11. Orduak ez izatea patiotik edo beste ekintzetatik bueltatzean (musika - Hurrengo egunean bost minutu beranduago patioratu.
edo informatika gelatik, gimnasiotik, …).

12. Eskolako A.J.A.n debekaturik dauden aparilu elektronikoak eta - Ekarrikato material debekatua kendu, zuzendaritzara eraman
arriskutsuak diren tresnak ekartzea. eta bueltatu tutore legalei edo familiari zuzendaritzatik pasa
ondore.

13. Eskolako ekipamendu informatikoa, elektronikoa edo telefonikoa - Gela horretako tresneria denboraldi batean ez erabili.
baimenk gabe erabiltzea. - Gela honetako ekintzetan parte hartzera eragotzi.

14. Gezurrak esan edo informazio faltsua ematea eskolan zein etxean. - Egindakoaren eta ondorioen inguruko hausnarketa egin.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida


NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

CONDUCTAS INADECUADAS MEDIDAS CORRECTORAS


1. Hablar o interrumpir en momentos inoportunos las explicaciones o - Una vez recordada la norma y haber pedido perdón, se
intervenciones del profesor/a o las de l@s compañer@s, rinedo, cumplirá con lo que ha de hacerse.
cantando, haciendo bromas, … - Reflexionar sobre la acción e informar a la familia.
- En caso de repetir la conducta, trabajar fuera del grupo.
- No participar en determinadas actividades.

2. No respetar los turnos (de palabra, en las filas, en las correcciones, - Se perderá el turno.
…). - Se situará o será el último en la fila, turno de palabra, ..
- En caso derepetición, no recuperará el turno hasta que se lo
indique el/la profesor/a.

3. Comer chicle u otros alimentos no habiendo excusa para ello - Se requisará la comida y no se entregará hasta el recreo.
(celebraciones, fiestas, …). - Se tirará el chicle a la papelera.

4. Olvidar el material. - Lo no terminado en clase se finalizará en casa.


- Ordenar el material del aula.
- Informar a la familia.

5. Quitar, cambiar de sitio, romper, ensuciar, tirar o utilizar el material - Devolver el material a su dueñ@ y estará sin material hasta
de l@s compañeros sin su permiso (mochila, libros, bolígrafos, …). que lo pida correctamente.
- Pagará, repondrá o limpiará lo dañado y se informará a la
familia.

6. Falta de respeto para con l@s compañer@s (insultos, gestos - Pedir perdón.
inapropiados, palabras malsonantes, pegar, despreciar, ...). - Hacer u ofrecer algo agradable (un dibujo, un escrito, …).
- Reconducir, solucionar el problema mediante el diálogo.
- Acompañar o ayudar al ofendido a lo largo de la semana.
- En caso de repetición de la conducta, quedarse fuera del
grupo.
- Analizar la situación, lo sucedido y sacar conclusiones.
- No participar en determinadas actividades.

7. Falta de respeto hacia cualquier profesor/a o cualquier otro miembro - Pedir perdón delante del grupo y hacer por escrito una
de la comunidad educativa (insultos, desobediencia, gestos y/o palabras reflexión con el compromiso de no volver a repetir la actitud.
inadecuadas…). - Comunicarselo a la familia.

8. No cumplir las órdenes o indicaciones del profesorado: levantarse sin - Repetir lo ordenado o indicado de forma correcta.
permiso, salir al pasillo en los cambios de clase, no respetar los - Pedir perdón o excusas por molestar.
espacios de juego en el patio, …). - No participar en determinadas actividades.

9. Perder el tiempo en clase, no realizar las tareas o trabajos para casa. - Quedarse en el recreo para realizar o finalizar los trabajos
- Trabajar fuera del grupo.
- Ir a otro grupo o al aula de profesores hasta que se finalicen
los trabajos.
- Informar a la familia.

10. Utilizar de forma inapropiada las instalaciones, mobiliario y - Limpiar lo ensuciado con materiales traídos de casa.
materiales del centro (romper, ensuciar, pintar, malgastar, uso - Recoger lo ensuciado y depositarlo en la papelera (en caso
incorrecto de los recipientes de reciclado, …). de repetición recoger todos los papeles de ese espacio).
- Ordenar el material.
- Recoger el material (si se repite la actitud será el
responsable de recoger el material durante una semana).
- No utilizar ese material durante un periodo de tiempo.

11. No ser puntuales en las entradas a las clases (ya sea al comienzo de - El próximo día salir al patio 5 minutos más tarde.
las mismas o a la vuelta del patio, comedor, aulas de música,
informática o del gimnasio.

12. Traer al centro aparatos electrónicos o instrumentos peligrosos - Se requisará el material prohibido y no será devuelto hasta
expresamente prohibidos por el R.O.F. del centro. que la familia no pase por la dirección del centro.

13. Utilizar el equipamiento informático o electrónico del centro sin el - No utilizar elo material de ese aula durante un periodo de
debido consentimiento. tiermpo fijado por el/la profesor/a.
- No aprticipar en determinadas actividades de ese aula.

14. Decir mentiras o proporcionar información falsa en el centro o en - Reflexionar sobre lo sucedido y sus consecuencias.
casa.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

TESTU LIBURUAK IRAUNARAZTEKO ARAUAK


1.- Doakotasun aginduaren menpean dauden testu liburuak Administraziorenak dira, kurtso
amaieran (ekainaren 24a baino lehen) eskolaren zainpean gelditzen dira, hurrengo ikasturtean
erabili ahal izateko.

2.- Testu liburuen erregistro liburu bat sortuko da, hauen adjudikazio, mantenimendu eta
erabilpen kontrola eraman ahal izateko.

3.- Ikasturte amaieran, testu liburuak sskolako zuzendaritzak izendatutako pertsonei entregatuko
zaizkie, erabilpen eta iraupen zuzena jaso direlarik.

4.-Testu liburuetan ezin da idatzi ikaslearen izena; horretarako eskolak prestatutako etiketa
araututak erabiliko dira.

5.- Testu liburuetan ezin da azpimarratu ezta errotulkiak, "types"a eta koloretako arkatzak erabili
ere. Pegatinak ezin dira itsatsi.

6.-Testu liburuak azaleztatu orduko, erabiliko den materiala "transparentea" izan behar da,
ikusgarritasuna ez oztopatzeko. Liburuak zikintzea eta hondatzea saihestu behar da.

7.- Testu liburuen mantenimendua eta erabilpen zuzenaren ardura, liburuak jasotako ikaslearen
tutore legalei dagokie.

8.- Testu liburuak hondatu edota galduz gero, ikaslearen tutore legalek birjarri beharko dituzte.

9.- Testu liburuen erabilpen egoki eta zuzenaren kontrola, lehendabizi arlo bakoitzeko irakasleak
egin behar du; txosten bat osatuko du eta tutore eta zuzendari taldeari entregatuko die.
Zuzendari taldeak Ordezkaritza Organo Gorenari emango dio. Honek ikaslearen tutore legalak
jakinaren gainean jarriko ditu eta egin beharrekoa beteko du.

10.- Hurrengo kurtsora igaroko den ikaslegoak liburuak jasoko ditu, entregatutakoen baldintza
berberetan.

11.- Errepikatuko den ikasleak, aurreko ikasturtearen hasieran jasotako liburu berberak erabiliko
ditu, erabilpen egokia eta zuzenean egonez gero; horrela ez bada, beste batzuk haien truke
birjarriko dira.
XEDAPENAK

1.- Liburu bat erabilezina egonez gero, liburua jaso duen ikasleak edota bere tutore legalak
birjarriko dute. Birjartze hori liburua ordainduz edota bera bezalako bat entregatuz konponduko
da. Huts egite hau, Zentruko Elkarbizitzaren arautegiaren kontra doa, jokabide larri eta
kaltegarritzat hartuta hain zuzen.

2.- Libururen bat galduz gero, aurreko atalaren azaltzen den moduan jokatuko da.

3.- Liburuan oharrak, idatziak, etabar agertzeak, zentruko elkarbizitzaren arautegia ez


errespetatzea suposatzen du, nahiz eta liburu bera erabiltzeko moduan egon.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida


NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS LIBROS DE TEXTO

1.- Los libros de texto acogidos a la orden de gratuidad son propiedad del Administración
Pública, y quedan bajo la custodia del Centro al finalizar cada curso escolar, para poder ser
utilizados en el curso siguiente (antes del 24 de junio).
2.- Se abrirá un libro de registro de los libros de texto, para llevar el control de adjudicación,
conservación y uso.
3.- Los libros de texto una vez finalizado el periodo de clases, se entregarán a la persona o
personas que la Dirección designe, en buen estado de conservación y uso.
4.- En los libros de texto no se escribirá los nombres del alumno/a al comprarlos o recibirlos,
éstos se pondrán en unas etiquetas normalizadas que se darán en el Centro al principio de cada
curso.
5.- Los libros de texto no se subrayarán. No se pondrán pegatinas de ningún tipo, no se usarán
rotuladores, types, ni lápices de color.
6.- Los libros de texto no se forrarán con material que impida la visibilidad de las pastas de los
mismos, no se podrán realizar en los mismos, escrituras y anotaciones. Hay que evitar
mancharlos y deteriorarlos.
7.- La conservación y estado de buen uso de los libros de texto es responsabilidad de los tutores
legales del alumno/a al que se le ha entregado éstos.
8.- El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto por parte
de otro compañero/a supondrá la obligación , por parte de sus representantes legales de reponer
el material deteriorado o extraviado.
9.- orresponde la revisión del estado de buen uso y conservación de los libros de texto, en
primera instancia al profesor/a encargado de impartir cada materia. Éste/a emitirá un informe
del estado de los mismos y lo pondrá en conocimiento del tutor/a del alumno/a y de la Dirección
del Centro. Ésta informará a la Comisión del Consejo Escolar para que actúe en consecuencia e
informe al tutor o tutores legales del alumno/a.
10.- El alumnado que promacione de curso, obtendrá libros de estado de conservación y uso
similar al que entregó.
11.- El alumno/a que no promocione de curso, repetirá utilizando los mismos libros, estando
este apartado sujeto ala reposición de material por deterioro o extravío.

SANCIONES

1.- Cuando un libro sea catalogado como inútil para su posterior uso por otro alumno/a en el
curso siguiente, el libro deberá ser repuesto por el alumno/a que lo deterioró o bien por sus
representantes legales. Esta reposición consistirá en el pago del libro o sustitución por otro
idéntico al dañado. Esta falta se tipifica como conducta gravemente perjudicial según se
establece en las normas de convivencia del Centro.

2.- El extravío o pérdida de un libro de texto e considera de igual forma que lo recogido en la
norma anterior.

3.- Las anotaciones, escrituras, etc., que no supongan la inutilidad del libro de texto, se
consideran conductas contrarias a las normas de convivencia según están recogidas en las
normas de convivencia del Centro.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

TEKNOLOGIA BERRIAK

• Helburu orokorrak:

- Gaurko gizarteak eskatzen duen teknologia eta komunikazio tresnen


erabilpenaren erronkari erantzutea eta horretarako ikasleak prestaturik
egotea.
- Informatika komunikazio tekniken aurrerakuntzez baliatzea.
- Multimediaren erabilpena bultzatzea errekurtso didaktiko bezala.
- Informaziorako baliabide bezala ordenagailua erabiltzea.
- Curriculum-aren arlo desberdinetan multimediak eskaintzen dituen
errekurtsoak erabiltzea.
- Haur Hezkuntzatik hasita ikasleak ordenagailuarekin kontaktuan jartzea.

Gure ikastetxeak gainera Berrikuntza Proiektua du ordenagailuak posta elektronikoz ematen


dituen aukerak (beste pertsonekin eta erakundeekin harremanetan jartzeko) ezagutzea,
erabiltzea eta barneratzea helburutzat duena.

Helburu guzti horiek lortzeko informatika gela dugu eta ordenagailua ikasgela gehienetan
dago Haur Hezkuntztik hasita.

NUEVAS TEKNOLOGÍAS

• Objetivos Generales:

­ Responder al reto que representa la utilización de las tecnologías de la


comunicación y de la información, preparando para ello al alumnado.
­ Valerse de las nuevas tecnologías para trabajar el curriculum.
­ Potenciar la utilización de los entornos multimedia como recurso
didáctico.
­ Utilizar el ordenador para buscar y clasificar información.
­ Poner en contacto al alumnado con el ordenador desde edades tempranas,
desde la etapa de Infantil.

Para poder conseguir todos esos objetivos contamos con un ordenador en la mayoría de las aulas
desde la etapa de Infantil, además del aula de informática.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

EUSKERAREN ERABILERA BULTZATZEKO JARDUERAK

Jarduera hauen helburua euskeraz hitz egiteko gaitasuna eta motibazioa handitzea da.
Horretarako hainbat ekintza antolatzen dira eta Hezkuntza Sailak sustatzen duen NOLEGA
programan ere parte hartzen dugu.

Ikasturte honetan ondorengo hauek dira burutuko ditugun ekimenak:

• ANTZERKIGINTZA: euskeraz egindako antzerkia oso tresna baliogarria eta motibagarria


da hizkuntza egoera ezformaletan erabiltzeko. Ekintza hau 6. mailan garatuko da.

• BERTSOGINTZA: bertsolaritza eta bertsolariak ezagutuz, Euskal Herriko tradizioa eta


oraina uztartzea. Gainera baliabide egokia da euskararen erabilera hobetzteko. Ekintza
hau 6. mailako ikasleek burutzen dute.

• KANTAGINTZA: oinarria da euskal kantuak ikastea eta bere hitzak lantzea oso tresna
baliagarria baita hizkuntza egoera ezformaletan erabiltzeko eta bizitasuna lortzeko.

• EUSKAL JAIAK: Euskal jaietaz eta ospakizunetaz baliatzen gara gure ikasleriak euskal
kulturako tradizioak ezagutzeko eta euskal ondareakiko errespetuzko jarrerak garatzeko
(Olentzero, Agate Deuna, Inauteriak, Euskal Astea ...).

• EUSKAL IDAZLEAK ESKOLARA: Ekintza honi esker, umeek liburua irakurri ondoren
egilearekin hitz egiteko aukera dute, irakurtzeko zaletasuna areagotzeko asmoz.
Aurretik aukeratutako liburuaren gaineko elkarrizketa ostean, idazleari zuzenean galderak
egiteko aukera dute. Honetaz gain, euskal idazleen lanen zabalkuntza ere lortzen da eta
euskeraz irakurtzeko ohitura.

• ESKOLAKO MASKOTA: Orain dela urte batzu euskeraren erabilera bultzatzeko, bereziki
txikien artean, eskolako maskota sortu genuen, “Robi”. Arrakasta haundia izan du beraz,
ekintza gehiago garatuko ditugu bere inguruan.

• ESKOLAKO ALDIZKARIA: helburua ikasleek kurtsoan zehar euskaraz egindako lanen


erakusketa txiki bat kaleratzea da. Honetan eskola osoak hartzen du parte, 2 urtekoekin
hasita 6. mailara arte.
Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

ACTIVIDADES PARA IMPULSAR EL USO DEL EUSKERA

Estas actividades tienen como finalidad potenciar la capacidad y la motivación para hablar en
euskera. Para ello, desarrollamos una serie de actividades y tomamos además parte en algunas
del programa NOLEGA subvencionado por el Departamento de Educación.

Durante este curso llevaremos a cabo las siguientes actividades:

• ANTZERKIGINTZA: esta actividad del teatro escolar es una buena estrategia para
potenciar la utilización del euskera en situaciones informales.

• BERTSOGINTZA: se trabajan las melodías y estrofas como un instrumento para mejorar el


euskera además de conocer a algunos bertsolaris y la tradición del bertsolarismo en Euskal
Herria. La actividad se desarrolla con los alumnos de 6º de Primaria.

• KANTAGINTZA: el aprender canciones en euskera y trabajar sus letras es un valioso y


motivador instrumento para enriquecer el euskera y conseguir mayor viveza en su uso.

• EUSKAL JAIAK: aprovechamos las festividades y celebraciones de la tradición cultural


vasca a fin de que nuestro alumnado las respete y conozca participando activamente en todas
ellas (Olentzero, Agate Deuna, Inauteriak, Euskal Astea, ....).

• VISITA DE ESCRITORES VASCO AL CENTRO: casi todos los años visitan nuestro centro
escritores euskaldunes. Por medio de esta actividad l@s alumn@s después de haber leído el
libro tienen la oportunidad de hablar con el autor y realizarle todas aquellas preguntas de su
interés, fomentándoseles así la afición por la lectura y en concreto la costumbre de leer en
euskera, además de difundir la literatura en esta lengua.

• MASCOTA DEL CENTRO: hace ya unos cursos que creamos nuestra propia mascota,
“Robi”, a fin de impulsar la utilización del euskera especialmente entre los más pequeños.
Ha tenido un gran éxito por lo que continuaremos desarrollando más actividades en torno a
ella.
• REVISTA DEL CENTRO: el objetivo es sacar a la calle una pequeña muestra de los
trabajos que nuestr@s alumn@s realizan a lo largo del curso, desde el aula de 2 años hasta
6º de Primaria.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

EUSKERA ETXEAN ERABILTZEKO ZENBAIT IRADOKIZUN

• Zuen jarrerak seme-alabena baldintzatuko du.

• Euskaraz zerbait badakizue erabil ezazue etxean.

• Neba-arreben artean, lagun edo senidekoekin euskaraz mintzatzera animatu.

• Behin eta berriro seme-alabak etxean eta kanpoan euskeraz hitz egitera bultzatu.

• Seme-alaba zoriondu euskara erabiltzean.

• Seme-alabek esaten dutena ez baduzue ulertzen, itzultzea eskatu beti, “háblame en cristiano”
eta holakoak baztertuz.

• ETB1 ikustera eta Euskal irratia entzutera motibatu.

• Irakurketa garrantzitsua izaten da; ipuinak eta liburuak euskeraz ere erosi.

• Jolasak, pelikulak, musika kasettak .... euskeraz erosi.

• Seme-alabek eskolan ikasitako olerkiak eta abestiak etxean abesten animatu.

• Asteburuetan irteerak egiten badituzue, herri euskaldunak bisitatu. Umeentzant oso


garrantzitsua izango da euskara kalean entzutea.

• Herrian edo inguruan euskeraz egiten diren ekintzetara umeak eraman (txontxongiloak,
antzerkia, filmak, ...).

• Euskeraz diren eskolaz kanpoko ekintzetan apuntatu; ez egotekotan, eskatu.


• BBK-k eta Foru Aldundiak antolatu ohi dituzten udalekuetara seme-alabak bidali, euskera
erabiltzeko era ludikoa baita.

• Euskara dakizuenok animatu eta zuen seme-alabaren tutorearekin euskeraz mintzatu.

• Ahal baduzue, tutoreari bidalitako ohar errazak euskeraz idatzi.

• Eskolatik bidaltzen dizkizuegun galdetegi, inprimaki, baimenak, ..., euskeraz dagoen aldea
bete. Zuentzat ez da oso zaila izango, eredu bera gaztelaniaz izaten duzuelako baina, zuen
seme-alabek inpresio ona jasoko dute.

• Iradokizun zerrenda hau beti eskura izan edozein unetan begiratzeko.

• Azkenik, jarrera estremistak ez direla egokiak kontuan izan. Zuek eredurik onena zarete
zalantzarik gabe.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida


SUGERENCIAS PARA UTILIZAR EL EUSKERA EN CASA

• Si vuestra actitud ante el euskera es positiva, también lo será la de vuestr@s hij@s.

• Si sabes algo de euskera, por poco que sea, utilízalo en casa

• Animad a vuestros hijos a que hablen en euskera con sus herman@s, prim@s, amig@s, ...

• Motivad el uso del euskera en la parada del autobús escolar.

• Felicitad a vuestr@s hij@s cuando utilicen el euskera.

• Cuando os hablen en euskera y no entendáis, pedid que os lo traduzcan y evitar siempre


frases del estilo “háblame en cristiano”.

• Motivadles para que vean ETB1 y escuchen Euskal Irratia.

• La lectura siempre es muy importante por eso comprad libros en euskera en la misma
medida en que lo hacéis en castellano.

• Comprad cintas de vídeo y música también en euskera.

• Animad a vuestr@s hij@s a que os canten las canciones que han aprendido y os reciten los
versos.

• Si tenéis costumbre de hacer excursiones los fines de semana o en vacaciones, no dejéis de


visitar los pueblos euskaldunes. Es muy importante que l@s niñ@s escuchen hablar en
euskera en la calle, en las tiendas, ...

• Llevadles a las distintas actividades en euskera que se realicen en el pueblo y alrededores:


teatro, cine, payasos, ... aunque no entendáis nada.
• En las actividades extraescolares apuntadlos en las que sean en euskera. Si no las hubiera
solicitadlas a los organizadores.

• Apuntad a l@s niñ@s a las colonias de verano que suele organizar la Diputación o la BBk.
Es una manera muy divertida y lúdica de utilizar el euskera.
• Si tenéis conocimiento suficiente, animaros y hablar con el tutor/a de vuestr@ hij@ en
euskera.

• Si es posible, escribid en euskera las notas breves que soléis enviar al tutor/a.

• Intentad rellenar en las notas, avisos, permisos o solicitudes que os envía el centro la parte
que está en euskera. A vosotr@s os costará poco porque tenéis también lo mismo en
castellano y a vuestr@ hij@ le impresionará favorablemente.

• Tened esta lista de sugerencias siempre a mano para consultarla.

• Por último, tened en cuenta que cualquier postura extrema no suele ser conveniente y
que vosotr@s sois el mejor ejemplo.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

ZENBAIT AHOLKU FAMILIENTZAT

1. Ez eman eskatzen dudan guztia. Gehienetan, zuei neurria hartzen baino ez naiz ari eta.

2. Zerbait egiteko agindu beharrean, eskatzen badidazue, arinago eta hobeto beteko dut
betebeharrekoa.

3. Ez iritziz aldatu eta aldatu. Erabaki behingoz eta ez ibili, behin eta berriro, iritzia
aldatzen.

4. Onerako edo txarrerako baina esandakoak bete. Saria agindu badidazue, emaidazue.
Baita zigorra bada ere.

5. Ez nazazu besteekin konpara. Hobeagoa edo azkarragoa banintz bezala tratatatzen


banauzu, norbait min dezakezu. Okerragoa edo traketsagoa banintz bezala tratatzen
banauzu, berriz, ni minduko nauzu.

6. Utz iezadazu ahal dudan guztia neure kabuz egiten. Horrela ongi asko ikasiko dut. Zuk
egiten badidazu, ezingo dut nik bakarrik ezer egin.

7. Ez nazazu besteen aurrean zuzen. Itxaron eta esan nola hobe dezakedan bakarrik
nagoenenan.

8. Ez iezadazu oihuka. Horrek oihukarazi egiten dit eta ez dut pertsona garrasilaria izan
nahi.

9. Etzazu gezurrik esan nire aurrean edo, zu laguntzeko, gezurrak esanarazi. Horrek
zureganako dudan estima kolokan jartzen du baita neure buruarekikoa ere.
10. Zerbait gaizki egiten dudanean ez iezadazu galde zergatik egin dudan ez baitakit zergatik
ari naizen era horretan.

11. Ez iezadazu kasu gehiegirik egin tripako mina dudala esaten dizudan guztietan. Askotan
egin behar dudanaz libratzeko aitzakia baino ez da eta.

12. Zerbaitetan nahasten bazara, onartu!. Horrela errezagoa izango zait neuri ere okertu
naizela onartzea.

13. Zure lagunak tratatzen dituzun moduan trata nazazu ni ere. Horrela, zu eta biok lagunak
izan gaitezke.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

ALGUNOS CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS

1. No me des todo lo que te pida. A veces sólo quiero ponerte a prueba para saber cuánto
puedo aprovecharme.

2. Si en lugar de mandarme que haga algo me lo sugieres, lo haré más deprisa.

3. No cambies constantemente de idea respecto a lo que quieres que haga. Decídete y no


cambies de opinión.

4. Cumple tus promesas para bien y para mal. Si prometes una recompensa, dámela sin
falta. Si me impones un castigo, también cúmplelo sin excusa.

5. No me compares con otra persona. Si me haces pasar por mejor o más inteligente eso
dolerá a alguien. Si me haces pasar por peor o más torpe entonces es a mí a quien harás
daño.

6. Deja que haga yo todo lo que pueda por mi cuenta. Así voy aprendiendo. Si tú me lo
haces todo, nunca podré hacer nada por mí mismo.

7. No me corrijas delante de los demás. Espera a que no haya nadie alrededor para decirme
cómo puedo mejorar.

8. No me grites. Eso me hace gritar también a mí y no quiero convertirme en una persona


gritona.

9. No digas mentiras delante de mí ni me pidas que mienta para ayudarte; eso disminuye el
concepto que tengo de ti y también rebaja mi propia estimación aunque suponga que yo
te esté haciendo un favor.
10. Cuando haga una cosa mal, no me preguntes por qué lo hice. A veces, no sé por qué
razón me porto mal.

11. No me prestes demasiada atención siempre que diga que me duele la tripa. Fingir estar
malit@ puede ser una manera cómoda de librarme de hacer las cosas que no quiero
hacer o de evitar el tener que ir donde no quiero.

12. Cuando te equivoques en algo, admítelo. No estropeará mi opinión de ti. Así será más
fácil para mí reconocer cuándo me equivoco.

13. Trátame como tratas a tus amigos, así seremos amigos tú y yo. El hecho de ser parientes
no quiere decir que no podamos tratarnos con respeto los unos a los otros..

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

ESKOLA GARRAIOA

A IBILBIDEA B IBILBIDEA C IBILBIDEA D IBILBIDEA


(Recorrido A) (Recorrido B) (Recorrido C) (Recorrido D)

LA CUADRA ARANGUREN BECI LLANTADA


SODUPE LA PLAZA EL CRUCERO (Artzenlaes) SOLLANO
LASIER (Güeñes) LA BALUGA (Sopuerta) IBARRA
LA PLAZA (Güeñes) MERCADILLO (Sopuerta) LAS PEDRAJAS
ANDRA MARI (Güeñes) EL CARRAL (Sopuerta) BALMASEDA
ARANGOITI (Güeñes) RETOLA (Sopuerta) VENTA DEL SOL
RETOLA (Sopuerta) OTXARAN
LA FLOR

Eskola garraioaren ardura Hezkuntza Ordezkaritzarena da.

• Garraiatuak izateko eskubidea duten ikasleentzat doakoa da.


• Entrepresa arduradunak: ARZABE eta ROTAIV.
• Edozein arazo aurrean harremanetan jarri zuzendaritzarekin.

 Ikasleren bat zuekin itzultzen bada etxera autobusez egin beharrean, aldez aurretik
derrigorrezkoa da beti irakaslegoari abisua ematea.
 Ume baten autobus geltokia aldatzeko aurrez aurretik zuzendaritzan abisua eman
beharko da, inoiz ez autobuseko begiraleen bidez.
 Beste edozein aldaketarako ere (adibidez umearen bila joango den pertsonaren aldaketa),
prozedura berberari jarraituko zaio, hau da, zuzendaritzari edota tutoreari abisua eman.
TRANSPORTE ESCOLAR

Los autobuses que realizan los recorridos dependen de la Delegación Territorial de Educación.

• Son gratuitos para l@s alumn@s con derecho a transporte escolar.


• La empresa encargada es: autobuses ARZABE.
• Ante cualquier incidencia os podéis poner en contacto con la dirección del centro.

 En caso de que algún/a alumn@ en lugar de regresar a casa en autobús lo haga con
vosotros, se deberá avisar siempre con antelación al profesorado.
 Para poder realizar algún cambio en la parada de autobús de algún alumn@ será siempre
imprescindible dar a viso en dirección; nunca se hará a través de l@s monitores/as.
 Para cualquier otro tipo de cambio o consulta (cambio en la persona que habitualmente
va a buscar al alumn@ a la parada etc.) se seguirá el mismo procedimiento, es decir, se
pasará el aviso al tutor/a o a la dirección del centro.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

JANTOKIA

• Txikienek, 2, 3, 4 eta 5 urtekoek, Haur Hezkuntzako jantokian bazkaltzen dute. Begiraleek


lagundu egiten diete beharrezkoa denean eta, amaitutakoan, 2 urtekoek lo kuluxka
botatzen dute gainontzeko guztiak jolastokira doazelarik. Hotz edo euria egiten duenenan,
barruan egoten dira jokuekin edo bideoa ikusten.
• Lehen Hezkuntzako ikasleek jantokia handian bazkaltzen dute Leheh Hezkuntzako
eraikuntzan. 5. eta 6. mailakoek mahaiak batzen eta jantokia atontzen laguntzen dute.
• Jantoki garaian umeek izan dezaketen edozein arazori aurre egiteko prest egoten dira
monitoreak:

1. Gaixotasuna (beharra egonez gero, gurasoei abisua).

2. Zauriak: zauri arinak badira jantokiko botikina erabiltzen da ura, xaboia edo suero
fisiologikoa erabiliz soilik (indarrean dagoen arautegiaren arabera); larriagoak izanez
gero, anbulategira eraman edo gurasoei abisua.

3. Komuneko arazoak: ume batek despisteren bat izanez gero, monitoreek garbitu eta
arropa aldatzen diote.

4. Izkanbilak egonez gero, irtenbidea bilatu.

• Jantoki garaian, ikasleak botikaren bat hartu behar badu, argi eta garbi adierazi behar zaio
idatziz jantokiko arduradunari noiz, zenbat eta nola eman behar den botika (pediatraren
papera).
• Eguerdian debekatuta dago eskolatik irtetzea. Irten behar izanez gero, aurretik abisatuko da
(sinatutako ohar idatziaren bidez) eta ikaslearen bila baimendutako pertsonak baino ez dira
etorriko.
• Edozein iradokizun edo argibide nahi baduzue, jantokiko arduraduna den zuzendariarengana
jo dezakezue, Maribel Portillo, edo telefonoz deitu (946670431).
• Bidezkoak ez diren jokabideak gertatuko balira, honako prozedura erabiliko litzateke:

1. Ikasleari ahozko abisua.


2. Gurasoei/tutorei komunikazio idatzia, zeina sinatuta ekarri beharko den.
3. Behin behineko kanporaketa.
4. Behin betiko kanporaketa.

Jantoki zerbiztua irailaren 9an hasiko da izena eman dutenentzat.

PREZIOAK :

Ikaslea, ohiko bazkaltiarra, 2 urtekoen gelan: 3,60 €


Ikaslea, ohiko ez den bazkaltiarra, 2 urtekoen gelan: 3,60 €
Ikaslea, ohiko bazkaltiarra: 3,60 €
Ikaslea, ohiko bazkaltiarra, garraiorako eskubidearekin: 2,50 €
Ikaslea, ohiko ez den bazkaltiarra: 4,20 € (egun solteak eskolan diruz ordainduko dira,
horretarako bonoak erabiliko dira).

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

COMEDOR

• El alumnado de 2, 3, 4 y 5 años comen en el comedor de Infantil. Las monitoras les ayudan


en la utilización de los cubiertos y en todo aquello que sea necesario. Después l@s niñ@s de
2 años van a la siesta y el resto sale al patio. En los días de lluvia o frío permanecen en el
interior con juegos, vídeo etc. supervisados siempre por las monitoras.

• El resto del alumnado utiliza el comedor de Primaria. Según las normas, los mayores de 5º y
6º colaboran recogiendo las mesas.

• Si en el período de tiempo que abarca el comedor algún/a niñ@ tuviese algún problema del
tipo que sea, las monitoras se harán cargo de él.

1. Enfermedad (si fuera necesario aviso a los padres/tutores).


2. Heridas y caídas: las leves se tratan únicamente con agua y jabón o suero fisiológico
(según normativa vigente). Si son heridas de mayor gravedad se avisará a los padres o se
trasladará al alumn@ al Centro de Salud.
3. Problemas a la hora de ir al servicio: si hay algún despiste las monitoras se encargarán
de limpiarles y cambiarles de ropa (si fuese necesario se avisará a casa).

• Si en el período de comedor algún/a alumn@ debe tomar alguna medicación se le indicará a


la responsable del comedor (no al profesor/a ) por escrito y con claridad la dosis y el
momento de suministrar el medicamento (receta o papel de la pediatra).

• Al mediodía no se permitirá salir del recinto de la escuela. En caso de causa justificada,


deberá avisarse (nota escrita y firmada) previamente y el/la alumn@ será recogid@
únicamente por la persona autorizda.
• Para cualquier duda, sugerencia o información que necesitéis os podéis dirigir a la encargada
del comedor, Maribel Portillo, o llamar por teléfono (946670431).

• Si se produjeran comportamientos incorrectos, se seguirá el procedimiento siguiente:

1. Aviso verbal
2. Comunicación escrita a los padres/tutores que devolverán con su firma.
3. Expulsión temporal.
4. Expulsión definitiva.

El servicio de comedor, para el alumnado apuntado, comenzará el día 9 de septiembre.

PRECIOS POR COMENSAL Y DÍA:

Alumn@, comensal habitual, aula 2 años: 3,60 €


Alumn@, comensal no habitual, aula 2 años: 3,60 €
Alumn@, comensal habitual: 3,60 €
Alumn@, comensal habitual con derecho a transporte: 2,50 €
Alumn@, comensal no habitual: 4,20 € (los días sueltos se pagarán en metálico en la
secretaría del centro utilizándose para ello bonos).

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

ESKOLA KONTSEILUA
CONSEJO ESCOLAR

ZUZENDARIA Mª Isabel Portillo


Directora

IKASKETA BURUA Jaione Elorrieta


Jefa de Estudios

IDAZKARIA Fco. Javier Ortíz


Secretario

IRAKASLEEN ORDEZKARIAK Jovita Blanco


Representantes de l@s profesor@s Mª Cruz López
Ander Aldalur
Mª Isabel Agote
Mª Mar Gracía
Arantza Arteche
Mª Asunción Ledesma
Mª Jesús Oficialdegui
Marian Lartuondo
GURASOEN ORDEZKARIAK Rosa Mª Esteban
Representantes de l@s padres/madres Nuria Ulibarrena
Edurne Santiago
Elena Aldama
Izaskun Madrazo
Gabriela Lemos
Mercedes Linares
Ignacio Serrulla
Mª Luisa Carrillo
Mª Victoria Gómez

UDALETXEKO ORDEZKARIA
Representante municipal

IRAKASLE EZ DEN PERTSONAL Jose Antonio Alonso


Personal no docente

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida


GURASO ELKARTEA
ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES
Eskolako zati garrantzitsu bat Guraso Elkartearen bidez bermatzen den gurasoen partaidetza
dela gogoratu nahi dizuegu. Zuen laguntza ezinbestekoa da Mimetiz eskolak eskainzten dituen
hezkuntza zerbitzuak hobetzeko. Horrexegatik Guraso Elkartean parte hartzera animatu nahi
zaituztegu. Interesa duzuenok, adierazi Guraso Elkarteko Juntako edozein partaideri.

Guraso Elkarteak eskolaz kanpoko ekintzak eta eskola kirola antolatzen ditu, eskolako
ospakizunetan parte hartzen du (Olentzero, Inauteriak, ....), gurasoentzako euskarazko klaseak
prestatzen ditu eta gurasoen iradozkizunak eta proposamenak bideratzen ditu eskolaren
funtzionamendua hobetzeko asmoz.

Os queremos recordar que una parte importante de la escuela es la participación de los padres y
madres, canalizada a través de la Asociación de Padres/Madres (AMPA). Vuestra colaboración
es fundamental a la hora de mejorar nuestro proyecto educativo. Es por ello, que os queremos
animar a tomar parte en la Asociación. Si estáis interesad@s, podéis comunicárselo a cualquier
miembro de la Junta Directiva de la Asociación.

La asociación organiza actividades extraescolares y el deporte escolar, participa en las


actividades festivas que se celebran en el centro (Olentzero, Carnavales, ...), organiza clases de
euskera para vosotr@s y canaliza todas las sugerencias que podáis hacer con el objeto de
mejorar el funcionamiento del centro.

LEHENDAKARIA: Irantzu Arrieta


Presidenta

IDAZKARIA: Itziar Beraza


Secretaria

DIRUZAINTZA: Luisa González, Irantzu Arrieta, Javier Portillo


Tesorería

ESKOLA KIROLA: Pablo Gallarreta (futbol, saskibaloia), Estibaliz Mazagón


(saskibaloia) Inazio Serrulla (mendia).
Deporte escolar

ESTRAESKOLARRAK (Musika, Ingelesa, Antzerkia): Mª Carmen Hernaiz, Sofía Calleja,


Eunate Mazagón
Extraescolares

FESTAK eta OSPAKIZUNAK: Mª José SanVicente, Itziar Beraza, Ana Belén Balbás
Fiestas y eventos

O.O.G.: Pablo Gallarreta


O.M.R.

LIBURUen MAILEGUA: Raquel Alonso, Carmen Beltrán


Préstamo de libros

AGENDA 21: Tamara Martín

Mimetiz L.H.I.– Eskolako gida