TEORI SEMANTIK

bm2/ym

1

TEORI IMEJ MAKNA
• Cara menerangkan makna satu – satu perkataan dari segi imej yang terbayang dalam akal si penutur ( atau si pendengar) • Apakah bentuk imej yang terbayang • Imej tidak boleh bersifat visual

bm2/ym

2

Imej segi tiga sama

bm2/ym

3

• Perkataan segitiga sama ada bermakna segi sahaja atau bersifat taksa • Bergantung pada imejnya sama ada sisi sama , kaki sama atau kaki tak sama • Setiap satu saling melengkapi
bm2/ym 4

Masalah
• Seseorang mungkin mempunyai lebih daripada satu imej bagi satu ungkapan • Dua ungkapan mungkin mempunyai imej yang sama • Mana – mana perkataan yang berkaitan dengan lebih daripada satuimej diramalkan bersifat taksa.
bm2/ym 5

• Imej berubah mengikut waktu dan ketika • Berbeza dalam beberapa hal mengikut pengalaman • Gambaran yang berbeza mengikut pemahaman yang berbeza

bm2/ym

6

TEORI ANALISIS KOMPONEN
• Makna bagi sesuatu perkataan bukan dianalisis secara unitary atau sebagai satu unit tetapi sebagai komponen – komponen yang kompleks.

bm2/ym

7

• Contoh :

‘bapa’

‘ datuk’

• ‘bapa’ adalah lelaki , anak kepada… dan ayah kepada... • ‘datuk’ adalah lelaki, ayah kepada… dan juga anak kepada… • (perkataan di atas dianalisis dan mempertentangkan komponen)
bm2/ym 8

• Makna sesuatu perkataan dihuraikan secara terperinci dimasukkan juga unsur – unsur pertentangannya • Contoh penghuraian perkataan • ‘teruna’ • ‘dara’
bm2/ym 9

• ‘teruna’ • manusia, dewasa, lelaki , belum berkahwin • ‘dara’ • Manusia, dewasa, perempuan, bukan dewasa

bm2/ym

10

Kelemahan
• Penghuraian makna memerlukan proses yang panjang • Menganalisis makna pada peringkat perkataan bukan ayat • Sukar menentukan komponen – komponen semantik yang khusus untuk menghuraikan makna sesuatu perkataan • Sering terikat dengan hiponim
bm2/ym 11

Teori Logik Simbolik
• Menghuraikan makna pada peringkat perkataan, ayat dan perlakuan manusia. • Bahagi makna 3 bahagian
• Semantik • Sintaktik • pragmatik

bm2/ym

12

• Semantik – kajian hubungan di antara simbol dengan rujukan (reference) • Rujukan tidak terhad banyaknya • Simbol dirujuk kumpulan benda – benda yang adapersamaannya. • Contonya : manusia - merujuk kepada makhluk bernyawam mempunyai akal dan sifat – sifat berbeza daripada binatang
bm2/ym 13

Sintaktik
• Mengkaji hubungan di antara satu perkataan dengan perkataan lain yg. boleh menentukan makna. • Hubungan ini dapat dilihat pada konteks yg. lebih besar misalnya dalam ayat atau frasa
bm2/ym 14

Contoh
“orang” dan “besar” = orang besar 3. Orang yang saiznya besar 5. Orang yang berpangkat tinggi

bm2/ym

15

“ makan” dan “ hati” = makan hati 3. Makan hati lembu, ayam dan lain – lain. 5. Merana / kecewa

bm2/ym

16

Pragmatik
• Kajian antara simbol atau perkataan dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai reaksi kepada perkataan – perkataan yang ditujukan kepadanya

bm2/ym

17

• Contoh : • ‘aku’ – pada tempat dan kepada orang yang tidak sesuai boleh menimbulkan reaksi yang negatif kepada seseorang. • ‘awak’ , ‘kamu’ , ‘ engkau’ , ‘anda’ • Semuanya membawa asosiasi yang berlainan yang boleh menentukan perlakuan manusia yang berbagai- bagai sebagai reaksi kepadanya.
bm2/ym 18