LEŽEĆA OSMICA U stojećem stavu ispružiti naprijed u visini oĉiju ruku. Možemo ju pridržavati drugom rukom.

Sada opisivati ležeću osmicu od sredine na lijevu stranu. Pokrete ruke pratiti oĉima. Tri puta ocrtati veliku ležeću osmicu lijevom rukom, tri puta desnom rukom te tri puta s obje ruke. Cilj: aktivirati obje polovice mozga, usmjeriti i povezati pažnju( na poĉetku sata i prije ispita) LUPKANJE Vježba se može izvoditi sjedeći na rubu stolice ili stojeći. Zatvoriti oĉi i sa svih 10 prstiju bubnjaj što je moguće brže i labavo po glavi, vratu i grlu. Zatim s dlanovima brzo i ustrajno lupkaj po ostatku tijela. Završi vježbu i uživaj u osjećaju koji se pojavio u tijelu. Cilj: aktivirati tijelo i duh. Napuniti se energijom( posebno djeluje kada uĉenici izgledaju umorno) ZBRAJANJE I ODUZIMANJE S KOCKAMA Potrebno: 2 kockice Igraĉi se izmjenjuju u bacanju dviju kockica.Kad bacimo kocke bilježimo broj koji smo dobili ( sami odluĉimo koji će nam broj predstavljati jedinicu, a koji deseticu). Zbrajamo dobivene brojeve pazeći da rezultat ne prijeĊe 100.Pobjednik je onaj ĉiji je zbroj bliži broju 1oo. Isto igramo i s oduzimanjem. Pobjednik je onaj koji je bliži nuli. GRUPNO BROJANJE Uĉenici udobno sjede ili leže zatvorenih oĉiju.Uĉiteljica poĉinje s brojanjem po 1. Uĉenici se ukljuĉuju a da ne znaju tko će sljedeći izreći broj. Ako više djece istovremeno kaže broj, uĉiteljica zapoĉinje ispoĉetka. Cilj: vježba tišine, koncentracije i slušanja drugoga( 5-10 min) RAĈUNANJE U POKRETU S uĉenicima se dogovore odreĊeni pokreti za svaki broj, od 1 do 10.Uĉiteljica zadaje zadatke ĉija rješenja su brojevi od 1 do 10 i uĉenici pokazuju rješenja pokretom. MEMORY(2-4 igraĉa) Potrebni su kartoni dviju boja( 5x5 cm). Na jednu boju napišemo zadatke množenja, a na drugu boju rješenja. Kartonĉići se poslažu licem prema dolje. Prvi igraĉ okreće dva kartonĉića razliĉitih boja. Ukoliko je okrenuo zadatak s toĉnim rješenjem, uzima par kartonĉića, i okreće idući par. Ukoliko je okrenuo zadatak s ne pripadajućim rješenjem, vraća kartice i na redu je sljedeći igraĉ.Pobjednik je igraĉ koji je skupio više kartica.

zbrajanje. b) Da se karte jednostavno promiješaju i podijele Kraj igre: Zbroje se sve karte. uspoređivanje brojeva do 10) Igra se u paru (ili skupini). ovisno o mogućnostima ali računajte da će svako dijete ako ima 40 karti u svakom krugu izračunati po 20 zadataka!) Za teže računanje množenja autorica predlaže izazov – svakom igraču dati dupli špil karata ali maknuti aseve (tj. to su obične „poker karte“ kojima maknete karte sa slikama. Prevela (i prilagodila): Lidija Matić MATEMATIČKE IGRE S KARTAMA Što možemo u nastavi matematike (a i kod kuće s djecom) na ovaj način vježbati: veći/manji.Image via Wikipedia Preuzeto s my old blog. Potrebno je jedan špil po igraču (40 karti). Onaj tko na kraju ima najveći broj uzima cijelu hrpu sa stola iz tog kruga. Nemojte odmah trčati naručivati posebne matematičke karte. MOGUĆNOSTI IGRE: . pobjednik je onaj koji ima najviše „zarobljenih“ karti. pa onda svaki igrač raspolaže istim brojevima (4 x svaki broj do 10).) Kako igrati Jednostavni „matematički rat“ (veći – manji. (p. Jedan po jedan igrač uzme prvu kartu sa špila i okrene je. (A ja kažem – nemojte odmah trčati kupiti „prave“ (tj.s.. oduzimanje. skupe) poker karte. Borite li se oko automatizacije matematičkih znanja? Igra „Matematički rat s kartama“ više vrijedi od tisuću listića s drilanjem zadataka. množenje. ostavljajući prostor djetetu da gradi svoju brzinu računanja na način . Može se igrati na 2 načina: a) Da svaki učenik ima svoj špil i da se prije svake igre podijele karte tako. može se dogoditi da netko tko je imao najmanji broj na kraju osvoji „bitku“. Igrač s većim brojem osvaja obje karte i uzima ih. Svaki igrač ispred sebe ima svoj špil okrenut prema dolje. dijeljenje i još puno toga (dajte mašti na volju). Ako se igra u skupini i dođe do situacije da 2 igrača (ili više) imaju isti broj svi ponavljaju dok netko ne osvoji „bitku“. jedinice). poslužit će i one od Kineza  ). Za to vam je potrebno nekoliko špilova karti.bez stresa i ocjenjivanja.Može i manje. dvojke i desetke (što će povećati broj „težih“ zadataka. U tom slučaju. ostavite samo brojeve i aseve. tj.

____ . pa onda napredno zbrajanje (ili množenje) tako da su crvene karte negativni brojevi. od dvije karte se pravi razlomak. 5 ____ .. ____ . manji broj je nazivnik (ili u drugoj verziji brojnik) i uspoređuju se razlomci. koriste koju god žele računsku radnju ali pobjednik je onaj čiji rezultat je najbliži nuli. . (Primjer: izvuku se brojevi 3.. 4 . 7 2 . Ovaj put pobjeđuje onaj tko ima najveću razliku. Višeznamenkasti rat – igrači okreću 2 (ili 3) karte i od njih sastavljaju dvoznamenkasti (ili troznamenkasti broj).. ____ .). Pobjeđuje veći umnožak. 35–4 ili. Višeznamenkasti rat s oduzimanjem – okrenu se 3 karte. Hoćeš li ih složiti da bude 34–5. ____ . Napredni rat sa zbrajanjem —Okreću se tri (ili četiri) karte i pobjeđuje najveći zbroj.. Rat s množenjem— Okreću se dvije karte i množe. 6 . ____ . Slobodni rat – Igrači okreću 3 karte i mogu koristiti koju god žele računsku radnju.Rat sa zbrajanjem —Igrači okreću dvije karte. Pobjeđuje veća razlika. Lima Upiši brojeve koji nedostaju ____ ..) Ista stvar se može i s množenjem. 45–3. npr. pobjeđuje najveći rezultat. a crne pozitivni itd. Rat s oduzimanjem—Igrači okreću 2 karte i oduzimaju manji broj od većeg. ____ . ____ . Pobjeđuje veći broj. Obrnuti slobodni rat – igrači okreću 3 karte (ili 4 ili 5. ____ . ____ . Pobjeđuje najveći zbroj..4 i 5. 3 ____ . Napredni rat s množenjem —okreću se tri (ili četiri) karte i množe. Od njih se sastavi dvoznamenkasti broj od kojeg se oduzima jednoznamenkasti. ali to je već za više razrede). (Sad tu imas još puno primjera.

____ . ____ . ____ . . Slobodno vrijeme i igra se meĊusobno nadopunjuju. 8 . ____ . ____ . 3 ____ . 5 ____ . Igra ne bi trebala sadržavati cilj koji djetetu nameće okolina. ____ . Kroz igru dolazi do aktivnog ukljuĉivanja igraĉa. Prije svega igra mora biti ugodna i djetetu pružati užitak. 2 . Igra pretpostavlja neku vrstu zabave i odreĊeni naĉin zaokupljanja. ____ . Igramo se zato što imamo slobodno vrijeme ili imamo slobodno vrijeme zato što se igramo. Ona treba biti spontana i dobrovoljna. 4 ____ . ____ . 7 5 . ____ . ____ . ____ . 9 3 . 4 . ____ . ____ . ____ . 6 .____ . ____ . ____ . Igra je složeno i raznoliko ponašanje koje se smatra temeljnom pretpostavkom normalnog rasta i razvoja djece. ____ . 6 ____ . ____ . ____ .