LLENGUATGE MUSICAL

:
HÀBITS I RUTINES

Íngrid Serra
Paula Tauste
Expressió i comunicació

BON DIA
Cançó mimada

Bon dia, bon dia!
bon dia al dematí!
La lluna s'amaga
i al sol deixa sortir.
Bon dia, bon dia!
bon dia al dematí!
Fem fora la mandra
i saltem corrents del
llit.
Bon dia, bon dia!
bon dia al dematí!
Bon dia a tothom,
bon dia jo us vull dir.
Bon dia, bon dia!
bon dia al dematí!
El gall ja ha cantat,
i el dia ha començat.

OBJECTIUS:
– Escoltar i reconèixer cançons, ritmes, pulsacions.
– Desvetllar i desenvolupar el seu sentit musical, mitjançant
l'educació de l'oïda, l'educació de la veu, el ritme corporal i
musical i la cançó.
– Mirar les fonts sonores, instrumentals o vocals.
– Aprendre els noms de les notes, escriure-les, llegir-les.
– Apprendre la lletra de la cançó.

PEDAGOGIA: Col·locarem els infants en semicercle i els educadors es
posaran al seu davant. Els hi ensenyarem la cançó de “bon dia al de
matí” a través de gestos per tal de que puguin aprendre amb facilitat
la cançó. Cada dia al arribar a l’escola, la cantarem.

TIME TO SAY GOOD-BYE
Now it's time to say good-bye
say good-bye
say good-bye
Now it's time to say good-bye
Good-bye, everyone.
Now it's time to say good-bye
say good-bye
say good-bye
Now it's time to say good-bye
Good-bye, everyone.

OBJECTIUS:
– Imitar i reproduir sons
– Memoritzar algunes cançons
– Representar amb el cos i el moviment les qualitats dels
sons que s’escolten o s’han escoltat.
– Desenvolupar la capacitat de comunicació i expressió
mitjançant el llenguatge musical.

PEDAGOGIA: Per què els infants puguin aprendre la lletra de la
cançó s’introduiran gestos per tal de que puguin memoritzar la
cancó. Es portarà a terme al final del dia a l’aula.

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=rCr2t34vkIE