You are on page 1of 11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENGAJIAN AM (900/3)
PENGGAL 3 TAHUN 2017

PENGGAL KETIGA
MINGGU/ TAJUK SUBTAJUK / KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN
TARIKH

Minggu 1 6. Alihbentuk 6.1 Bukan linear kepada linear Calon seharusnya dapat ; Kemahiran menganalisis maklumat /
komunikasi kemahiran berfikir secara kritis :
6.1.1 Jadual (b) Menganalisis data dan fakta a) P& P / Jadual
(antara & dalam sektor) 1. Rujukan perpustakaan
(a) Membuat penghitungan / 2. Majalah
6.1.2 Rajah Pengiraan dan penaakulan 3. Lembaran kerja
(graf /carta pai &
gambarajah) b) P& P / Rajah
1. Rujukan perpustakaan
6.1.3 Carta aliran 2. Majalah
(mudah & kompleks) 3. Lembaran kerja

c) P& P / Carta aliran
1. RujukanPerpustakaan
2. Majalah
3. Lembaran kerja

Internet . Keanggotaan 2. Surat khabar/majalah budaya .2.Faktor kepimpinan Aktiviti : 1.2.Faktor luaran 2.Faktor dalaman dasar luar Malaysia 1. Internet b. 7. Politik ii. Surat khabar/majalah i. Malaysia dan 7. Forum 7.2. peranan dan Calon seharusnya dapat: Kemahiran mencari maklumat / Minggu sumbangan Malaysia kemahiran berfikir secara kritis 3-4 (a) Menghuraikan kepentingan 7. Rujukan perpustakaan .1 ASEAN antarabangsa 1. Penglibatan. Penerangan 2.1 Faktor penentu (a) menjelaskan faktor – faktor Dasar luar yang mempengaruhi penentu a) P&P / Soalan objektif / esei .1.1 Peringkat serantau hubungan serantau dan a) P&P / Soalan objektif / esei 7. Rujukan perpustakaan a. Diskusi 3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM (900/3) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MINGGU/ TAJUK SUBTAJUK / KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN TARIKH Minggu 2 7.1 Hubungan Diplomatik Calon seharusnya dapat: Kemahiran mencari maklumat / Negara Luar kemahiran berfikir secara kritis. Bentuk kerjasama 3.Faktor sejarah & 3. Cabaran dalam ASEAN .1. Ekonomi iii Sosial c.

aktiviti berkumpulan vii. kuiz Catatan Tumpuan hendaklah diberikan kepada penglibatan dan kepentingan Malaysia dalam badan – badan tersebut. termasuk persidangan antarabangsa yang utama .2.2.4 NAM 2 Internet 7. Pidato vi.2 Komanwel (b) Menjelaskan peranan dan 7.2.2.2.2.5 OIC 3 Suratkhabar/majalah Aktiviti – i.2.2.2.2. Diskusi iv.2 Peringkat global Calon seharusnya dapat: Kemahiran mencari maklumat / 5-6 7. Penerangan ii. Forum v.3 Kerjasama sumbangan Malaysia di a) P&P / Soalan objektif / esei Selatan-Selatan peringkat serantau dan global 1 Rujukan perpustakaan 7. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM (900/3) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MINGGU/ TAJUK SUBTAJUK / KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN TARIKH Minggu 7. Pembentangan iii.1 PBB kemahiran berfikir secara kritis 7.2.

Cabaran : kesan sosial terhadap negara d) mentafsir teks bukan linear (iv) Globalisasi yang berasaskan isu dan Cabaran: Pembentukan modal cabaran kepada bentuk linear insan (v) BuruhAsing Cabaran: Persaingan dengan pekerja tempatan (vi) Kemasukan pelajar asing Cabaran: Penyalahgunaan visa.1 Sosial dan budaya (a) membincangkan isu dan Thomas.3. antarabangsa. Olimpik. mutu sukan negara.dll) cabaran negara di peringkat Cabaran: Penggunaan dadah. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM (900/3) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MINGGU/ TAJUK SUBTAJUK / KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN TARIKH Minggu 7. F1.3 Isu dan cabaran Calon seharusnya dapat: Catatan 7-9 (i) Sukan (SEA. Hubungan serantau (b) menilai tindakan Malaysia dalam menangani isu dan (ii) Pemerdagangan Manusia cabaran hubungan serantau dan Cabaran: Kesan Sosial terhadap global. (c) mengulas hal-hal berkaitan (iii) Ancaman penyeludupan dadah Malaysia dan negara luar. negara. Piala 7. (vii) BudayaHedonisme Cabaran: Kurang Jati diri . dan permit –Perlakuan Jenayah /KesanSosial .

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM (900/3) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MINGGU/ TAJUK SUBTAJUK / KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN TARIKH Catatan Minggu 10 7.3. Kelas tutorial 5.2 Politik (i) Ancaman lanun antarabangsa Cabaran:Hubungan diplomatik (ii) Misi pengaman Cabaran: Keselamatan (iii) Dasar Berkecuali Cabaran: kepatuhan negara anggota (iv) ZEE :PertindihanTuntutan Wilayah Cabaran: Hubungan diplomatik (v) Bantuan kemanusiaan Cabaran: Keselamatan (vi) Kerjasama ASEAN menangani bencana alam Cabaran: Hubungan diplomatik Aktiviti : 1.3. Nota topikal 3. Latihan uji diri 11-13 . Pembacaan berfokus 6. Kuliah 2. Kuizlisan/ Bertulis Minggu 7. Perbincangan/Pembentangan 4.3 Ekonomi 7.

Amerika Latin. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM (900/3) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MINGGU/ TAJUK SUBTAJUK / KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN TARIKH Catatan (1)Serantau • ASEAN • EAEC • APEC • Pertubuhan ekonomi serantau utara dan selatan • AFTA • EAFTA • FTA (2)Global • Deklarasi Putrajaya • OIC • Kumpulan 8 negara membangun • Hubungan Utara Selatan (Dialog Utara Selatan) • Kerjasama Selatan-selatan (Negara membangun Asia.4 SainsdanTeknologi • Kumpulan 15 (G-15) .Negara-negara kepulauan Pasifik) • APEC-kerjasama ekonomi AsiaPasifik Minggu 7.3.

aneka pilihan b) Teori kemahiran (penerapan) . RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM (900/3) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MINGGU/ TAJUK SUBTAJUK / KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN TARIKH 14-15 (i) TeknologiHijau • DeklarasiKomanwel • PBB Kemahiran belajar diaplikasikan semasa menjawab soalan a) Teori kemahiran (penerapan) .aneka pilihan b) Teori kemahiran (penerapan) .Esei .Esei Kemahiran belajar diaplikasikan semasa menjawab soalan a) Teori kemahiran (penerapan) .Latihan bentuk komunikasi linear kepada bukan linear c) Teori kemahiran (penerapan) .Latihan bentuk komunikasi (ii) Halal Bio linear kepada bukan linear c) Teori kemahiran (penerapan) .

Esei Kemahiran belajar diaplikasikan semasa menjawab soalan a) Teorikemahiran (penerapan) .Latihanbentukkomunikasi (vi)Nanoteknologi linear kepadabukan linear c) Teorikemahiran (penerapan) .Latihanbentukkomunikasi linear kepadabukan linear c) Teorikemahiran (penerapan) . RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM (900/3) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MINGGU/ TAJUK SUBTAJUK / KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN TARIKH (iii) KejuruteraanGenetik (iv) PengawalanPenularan PenyakitBerjangkit Kemahiran belajar diaplikasikan semasa menjawab soalan a) Teorikemahiran (penerapan) .anekapilihan b) Teorikemahiran (penerapan) .anekapilihan b) Teorikemahiran (penerapan) (v) Insinerator .Esei .

Esei Kemahiran belajar diaplikasikan semasa menjawab soalan a) Teori kemahiran (penerapan) .Latihan bentuk komunikasi linear kepada bukan linear c) Teori kemahiran (penerapan) .Latihan bentuk komunikasi linear kepada bukan linear (viii) SITTDEC c) Teori kemahiran (penerapan) .aneka pilihan b) Teori kemahiran (penerapan) . RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM (900/3) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MINGGU/ TAJUK SUBTAJUK / KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN TARIKH (vii) PertukaranTeknologi Maklumat Kemahiran belajar diaplikasikan semasa menjawab soalan a) Teori kemahiran (penerapan) .aneka pilihan b) Teor i kemahiran (penerapan) .

Latihan bentuk komunikasi linear kepada bukan linear c) Teorikemahiran (penerapan) .Esei Kemahiran belajar diaplikasikan semasa menjawab soalan a) Teori kemahiran (penerapan) .Esei (ix) PerkongsianSistem Jalur Lebar (x) Keselamatan internet Kemahiran belajar diaplikasikan semasa menjawab soalan a) Teori kemahiran (penerapan) . RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM (900/3) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MINGGU/ TAJUK SUBTAJUK / KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN TARIKH .aneka pilihan (xi) Dasar Bioteknologi b) Teori kemahiran (penerapan) .

aneka pilihan b) Teori kemahiran (penerapan) .Latihan bentuk komunikasi linear kepada bukan linear c) Teori kemahiran (penerapan) .Esei . RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM (900/3) PENGGAL 3 TAHUN 2017 MINGGU/ TAJUK SUBTAJUK / KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN TARIKH .