Ang mga Manunuob at Manghihilot ng Baranggay Wakas

Kasama na ang mga Albularyong nagtatapal, bumubulong, nagngontra ng balis, galaw at ayaba

PANIMULA Pinagbatayan ng pag-aaral
-Pag-aaral ni Thelma Beltran ( 1979) sa lalawigan ng Rizal -Pag-aaral ng mga Gradwadong mag-aaral ng UP Asian Center hinggil sa mga lokal na tagapamuno -Barangay Development Survey

Iba pang uri ng Paggagamot
• • • • 1. Pagbubuga 2. Pagtatapal 3. Panghihilot 4. Pagbulong

Ang mga Kilalang Pamilya ng mga Manggagamot
• • • • Ang mga Eporac Ang mga Laqueo Ang mga De Luna Ang mga iba pa…

Fresca Deala aka Inang Iska

Ang Mga Eporac
• Unang henerasyon
- Segundo, Juan, Demetrio at Feliciano

• Pangalawang henerasyon
- Juanito, Susana, Felix, Lucina, Solita, Demetrio Jr., at Efren

Si Juanito Eporac aka Takoy

Mga Elemento ng Panunuob
• Ang Tawas ( alum) - Nagmula sa purong kemikal - Ginagamit sa anyong kristal

Ang iba pang elemento
• Ang Insenso ( sa Latin ay thus ) • Ginamit na mabisang pangontra sa mga itim na elemento ng kalikasan • Nagmula sa mga punong resin ( mula sa Arabia at India) • Kabilang sa pamilya ng mga punong Terebinthian • Ang Kamangyan

Ang Hilot at Manunuob

"Nang sila ay nasa loob na ng bahay, nakita nila ang bata, kasama ang kaniyang inang si Maria. Sila ay nagpatirapa at sinamba ang bata. Nang mabuksan na nila ang kanilang mga kayamanan, naghandog sila sa kaniya ng mga kaloob. Ang mga ito ay ginto, kamangyan at mira."
--Mateo 2:11

Ang Benditadong Palaspas at Asin

Benditadong Langis
• Epektibo ang langis ng niyog na panghilot • Mas epektibo kung benditado ito mula sa paanan ng Birhen ng Turumba sa Pakil

Ang Ayaba

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful