You are on page 1of 7

NH TNH

KIM NGHIM VIN NN BERBERIN CLORID

Dung dch th: Cn 0,2g ch phm v ha tan trong 200ml nc bng cch un nng. Sau lm lnh v thm nc n 1000ml. Ly 10 ml dung dch ny pha long vi nc n 100ml ( C=20g/ml) Dung dch chun c pha tng t dung dch th, dng cht i chiu berberin clorid o hp th ca dung dch th v dung dch chun trong cng iu kin ti bc sng cc i 421 nm vi mu trng l nc ct, cc o dy 1cm

NH LNG BNG PHNG PHP O QUANG PH HP TH UV-VIS THEO DVN III

Cch tnh kt qu: Theo phng php so snh, hm lng phn trm c tnh theo cng thc:

Trong C%: Hm lng % berberin clorid c trong mu th C : Hm lng % berberin clorid c trong mu chun At : hp th ca dung dch th Ac : hp th ca dung dch chun mt : KL (g) ca berberin clorid trong bt nguyn liu cn pha dung dch th mc: KL (g) ca berberin clorid trong bt nguyn liu cn pha dung dch chun

KIM NGHIM THUC TIM VITAMIN B12


NH TNH Ph hp th ca dung dch mu th ghi c phn nh lng phi c 3 cc i hp th 278 + 1nm , 361 + 1nm, 550 + 2nm T s hp th: A278 / A361 = 0.57 + 0.02 A550 / A361 = 0.3 + 0.02

NH LNG
Nguyn tc: Do c h ni i trong phn t, Vitamin B12 hp th bc x UV-VIS Tin hnh: Pha long dung dch ch phm vi nc c nng 25 mcg/ml o hp th bc sng 361 nm, mu i chng l nc Tnh hm lng vitamin B12 theo E1%1cm =207 max = 361 nm