Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
graiku dievai

graiku dievai

Ratings:
(0)
|Views: 6,565|Likes:
Published by meloun
GRAIKŲ DIEVAI
GRAIKŲ DIEVAI

More info:

Published by: meloun on Jan 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

 
 1
Graik
ų 
diev
ų 
s
ą 
rašas
1. Acheloja– menka m
ė
nulio dievyb
ė
.2. Adikija neteisyb
ė
s deiv
ė
.3. Adefagija apsirijimo deiv
ė
.4. Adranas – dievas, garbintas Sicilijoje ir atlik
ę
s panašias funkcijas kaip Dzeusas ir Hefaistas.5. Adonis – augimo dievas, Afrodit
ė
s mylimasis.6. Aega menka saul
ė
s dievyb
ė
, Helijo ir Gajos dukra.7. Aetonas bado dievas.8. Aidos – kuklumo ir pagarbos personifikacija.9. Agatodemonas žemdirbyst
ė
s, s
ė
km
ė
s, sveikatos dievas.10. Agdistis – hermafroditin
ė
dievyb
ė
, Dzeuso ir Kibel
ė
s vaikas.11. Aglaja – Hefaisto žmona, Asklepijo ir Epion
ė
s dukt
ė
.12. Afrodit
ė
– meil
ė
s ir grožio deiv
ė
.13. Afaja – deiv
ė
, identifekuota su At
ė
ne ar Artemide.14. Akeso – gydymo deiv
ė
, Asklepijo ir Epion
ė
s dukra.15. Akratas – nemaišyto vyno dievas.16. Alastoras šeimynini
ų 
vaid
ų 
personifikacija.17. Alat
ė
 ja - tiesos ir nuoširdumo deiv
ė
.18.Alf 
ė
 jus– up
ė
s dievas, Okeano ir Tetijos s
ū
nus.19.Alektrona– senovin
ė
deiv
ė
, laikyta saul
ė
s dukra.20.Amfitrit
ė
– j
ū
ų 
dievo Ner 
ė
 jo ir Dorid
ė
s dukra, Poseidono žmona.21.Anank
ė
– likimo personifikacija, mori
ų 
motina.22. Anemojos v
ė
 jai:1.Notas– piet
ų 
v
ė
 jo dievas;2.Bor 
ė
 jas– šiaur 
ė
s v
ė
 jo dievas;3.Euras– ryt
ų 
v
ė
 jo dievas;4.Zefyras– vakar 
ų 
v
ė
 jo dievas.23.Anteras– netrokštamos meil
ė
s, meil
ė
s paniekinimo personifikacija, Ar 
ė
 jo ir Afrodit
ė
s s
ū
nus.24.Ant
ė
 ja– darž
ų 
, g
ė
li
ų 
deiv
ė
.25.Aonas– Poseidono s
ū
nus.26.Apat
ė
– apgaul
ė
s personifikacija, gim
ė
iš Nikt
ė
s.27.Apolonas– men
ų 
, grožio ir šviesos dievas.28.Aret
ė
– doryb
ė
s deiv
ė
, Praksidik
ė
s dukra.29.Ar 
ė
 jas– karo dievas.30.Arist
ė
 jas– menkas dievas, Apolono ir Kiren
ė
s s
ū
nus.31.Argija– tingumo personifikacija.32.Artemid
ė
– medžiokl
ė
s deiv
ė
.33.Asklepijas– gydytoj
ų 
ir gydymo meno dievas.34.Astraja– tiesos deiv
ė
, Dzeuso ir Temid
ė
s dukt
ė
, pavirtusiMergel
ė
sžvaigždynu.35.At
ė
– pažeminimo, g
ė
dos personifikacija.36.At
ė
n
ė
– išminties, teisingumo ir karo deiv
ė
.37.Azija– titano Japeto žmona.38.Bentesikim
ė
– Poseidono ir Amfitrit
ė
s dukra.39.Bija– galios personifikacija, Palanto ir Stiks
ė
s dukra.40.Brizo– j
ū
reivi
ų 
ir žvej
ų 
glob
ė
 ja.41.Charit
ė
s– geranoriškos, malonios ir linksmos deiv
ė
s.42.Charonas– Hado keltininkas, Nikt
ė
s ir Erebo s
ū
nus.
 
 2
43.Chaosas– pirmykšt
ė
beform
ė
tuš
č
ia erdv
ė
, iš kurios atsirado pirmieji dievai.44.Chronas– amžinas laikas.45.Chlorid
ė
– pavasario deiv
ė
.46.Deimas– baim
ė
s personifikacija, Ar 
ė
 jo ir Afrodit
ė
s s
ū
nus.47.Demetra– žemdirbyst
ė
s deiv
ė
.48.Dionisas– vyndaryst
ė
s, ekstaz
ė
s dievas.49.Dion
ė
– Atlanto dukra, Dzeuso žmona.50.Dikajosin
ė
– teisingumo personifikacija.51.Dzeusas– vyriausias Olimpo dievas, žem
ė
s ir dangaus valdovas.52.Eileitija– gimdyvi
ų 
deiv
ė
.53.Elpis– vilties personifikacija.54.Enio– siaubo personifikacija, senovin
ė
dievyb
ė
, Ar 
ė
 jo dukra ir bendražyg
ė
.55.Eolas– v
ė
 j
ų 
valdovas.56.Erebas– požeminio pasaulio tamsa, pirmapradis dievas.57.Erid
ė
– nesantaikos deiv
ė
.58.Erinijos– keršto deiv
ė
s, Gajos dukterys.59.Erotas– meil
ė
s dievas, Afrodit
ė
s s
ū
nus arba pirmapradis dievas.60.Ersa– rasos deiv
ė
, Dzeuso ir Selenos dukra.61.Eteris– kosmoso ir dangaus personifikacija, gim
ė
iš Nikt
ė
s ir jos brolio Erebo.62.Euribija– Poseidonui pavaldi j
ū
ros diev
ė
, Ponto ir Gajos dukra.63.Fanas– pirmapradis seksualinio troškimo dievas.64.Fem
ė
(Osa) – šlov
ė
s, gand
ų 
ir paskal
ų 
personifikacija.65.Filotija– draugyst
ė
s, prisirišimo personifikacija, gim
ė
iš Nikt
ė
s.66.Fobas– baim
ė
s, siaubo personifikacija, Ar 
ė
 jo ir Afrodit
ė
s s
ū
nus.67.Forkinas(Forkijas) – j
ū
ros dievyb
ė
, Gajos ir Ponto s
ū
nus, j
ū
ų 
gelmi
ų 
 personifikacija.68.Fusis– pirmaprad
ė
gamtos personikacija.69.Gaja(G
ė
 ja) – Žem
ė
s persinifikacija, pirmaprad
ė
deiv
ė
.70.Geras– senatv
ė
s personifikacija, gim
ė
iš Nikt
ė
s.71.Glaukas– j
ū
ros dievas, j
ū
reivi
ų 
ir žvej
ų 
glob
ė
 jas.72.Gorgon
ė
s– j
ū
ų 
diev
ų 
Forkino ir Keto dukros, Gajos an
ū
k
ė
s.73.Grajos
į 
vairios neigiamos deiv
ė
s, Forkono ir Keto dukterys;1.Enio– siaubas;2.Deino– bauginanti siaubo nuojauta;3.Pemfredo– pavojaus signalas.74.Hadas– mirusi
ų 
 j
ų 
pasaulio dievas, Dzeuso ir Heros s
ū
nus.75.Harmonija– žmoni
ų 
santyki
ų 
harmonijos ir santarv
ė
s deiv
ė
, Ar 
ė
 jo ir Afrodit
ė
s dukra.76.Harpokratas– pirmos ankstyvos žiemos saul
ė
s personifikacija.77.Hidras– pirmapradis vandens dievas;78.Hig
ė
 ja– sveikatos, švaros deiv
ė
, Asklepijaus dukra.79.Himeras– geismo, aistros personifikacija, Ar 
ė
 jo ir Afrodit
ė
s s
ū
nus.80.Himenajus– santuokos dievas.81.Hipnas– miego dievas.82.Heb
ė
– jaunyst
ė
s deiv
ė
.83.Hefaistas– kalvyst
ė
s dievas.84.Heliadai– Helijo vaikai (dalis buvo mirtingi).85.Hemera– dienos personifikacija, gim
ė
iš Erebo ir Nikt
ė
s.86.Hekat
ė
– nakties sapn
ų 
ir stebukl
ų 
deiv
ė
.87.Hera– santuokos deiv
ė
, Dzeuso žmona, Krono ir R
ė
 jos dukra.88.Hermis– diev
ų 
pasiuntinys, pirkli
ų 
glob
ė
 jas.
 
 3
89.Heskihija– ramyb
ė
s deiv
ė
.90.Horos, Dzeuso ir Temid
ė
s dukterys:1. Pirmoji karta:1.Talo(Talet
ė
) – pavasario deiv
ė
;2.Aukso(Auksesija) – vasaro deiv
ė
;3.Karpo(Ksarpo) – žiemos deiv
ė
;2. Antroji karta:1.Dik
ė
– teisingumo personifikacija;2.Eunomija– teis
ė
tumo personifikacija;3.Eiren
ė
– taikos personifikacija.3. Tre
č
ioji karta:1.Ferusa– nuosavyb
ė
s deiv
ė
;2.Euporija– gausos, pertekliaus deiv
ė
;3.Ortosija(
Orthosie
) – gerov
ė
s deiv
ė
.4. Valandos (ne vis
ų 
pripaž
į 
stama):1.Aug
ė
– pirmoji šviesa;2.Anatol
ė
– saul
ė
tekis;3.Muzika– muzikos ir studij
ų 
valanda;4.Gimnastika– gimnastikos, pratim
ų 
valanda;5.Nimf 
ė
– švarinimosi valanda (prausimasis, maudymasis);6.Mesembrija– vidurdienis;7.Spond
ė
– po priešpie
č
i
ų 
išliejant vyno aukojimas;8.Elet
ė
– maldininkas (maldos metas), pirmosios popiet
ė
s darbovalandos;9.Akt
ė
(Kipris) – valgymas, malonumas, antrosios popiet
ė
s darbovalandos;10.Hespera(
Hesperis
) – vakaras;11.Didis(
Dysis
) – saul
ė
lydis;12.Arktos– paskutin
ė
šviesa;91.Homonoja– santarv
ė
s deiv
ė
, Praksidik
ė
s dukra.92.Horm
ė
– pastangos, aktyvios veiklos personifikacija.93.Hestija– šeimos židinio deiv
ė
.94.Irid
ė
– vaivorykšt
ė
s deiv
ė
, okeanid
ė
, vandenyn
ų 
nimfos Elektros dukra, Herospasiuntin
ė
.95.Jalisa– deiv
ė
, garbinata Rodo saloje.96.Jamb
ė
į 
žeidžian
č
io humoro deiv
ė
, Pano ir nimfos Echo dukt
ė
.97.Jaso– gydimo personifikacija, Asklepijo ir Epion
ė
s dukt
ė
.98.Kabeirai- orgij
ų 
dievybi
ų 
grup
ė
, Hefaisto ir Kabeiro s
ū
n
ū
s.99.Kaeras– galimyb
ė
s, puikios progos personifikacija.100.Kakija– yd
ų 
ir sugedusios moral
ė
s deiv
ė
.101.Kamira– deiv
ė
, garbinata Rodo saloje.102.Kariatija– riešutmedžio deiv
ė
.103.Ker 
ė
s– Erebo ir Nikt
ė
s dukterys, mirties dvasios.104.Keto– pavojaus j
ū
roje personifikacija, Gajos ir Ponto dukra.105.Kirk
ė
– Helijo ir Pers
ė
s dukra, gyvenusi Ajaj
ė
s saloje.106.Komas– linksmybi
ų 
dievas.107.Kratosas(
Cratos
) – j
ė
gos ir stiprumo personifikacija, Palanto ir Stiks
ė
s s
ū
nus.108.Krisas– aukso dievas, Dzeuso s
ū
nus.109.Ktesijas– nam
ų 
 
ū
kio dievas, Praksidik
ė
s s
ū
nus.110.Ladonas– Ladono up
ė
s Arkadijoje dievas, Okeano ir Tetijos s
ū
nus.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->