Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
218Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sejarah dan Ejaan Bahasa Melayu

Sejarah dan Ejaan Bahasa Melayu

Ratings:

4.6

(1)
|Views: 10,986|Likes:
Published by AyulAshrul
Bagaimanakan bahasa melayu itu terbentuk?
mencari jawapannya melalui kajian ejaan yang terbentuk.. abg aloha
Bagaimanakan bahasa melayu itu terbentuk?
mencari jawapannya melalui kajian ejaan yang terbentuk.. abg aloha

More info:

Published by: AyulAshrul on Mar 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

 
SEJARAH PERKEMBANGAN EJAAN BAHASA MELAYUPerkembangan Ejaan dalam Bahasa Melayu Kuno
Ismail Hamid (1987) dalam Abdul Aziz Abdul Rahman (2001) memperincikanbahawa bahasa Melayu berkembang dengan kelahiran kerajaan Jambi. Tambahnya,ledakan sistem ejaan ketika perkembangan Bahasa Melayu Kuno memuncak pada abadke-7 hingga abad ke-11, yakni terdapat pengaruh bahasa Sanskrit. Pengaruh tulisanPallava dan Nagiri dari India juga kelihatan amat menonjol dalam aspek penyuratanmahupun kata-kata pada prasasti.Ejaan sewaktu sewaktu perkembangan Bahasa Melayu Moden banyakmemperlihatkan perubahan dari segi penerimaan kata-kata daripada bahasa Sanskrituntuk idea dan konsep yang baru. Hal ini jelas dilihat daripada batu-batu bersurat yangditemui ditulis pada zaman ini. Antaranya ialah Batu Bersurat di Kedukan Bukit,Palembang (683 Masihi), Batu Bersurat Talang Tuwo, Palembang (684 Masihi), BatuBersurat Kota Kapur, Bangka (686 Masihi), Batu Bersurat Karang Brahi, Jambi (686Masihi), Batu Bersurat Gandasuli, Jawa Tengah (832 Masihi), dan Batu BersuratBangkahulu, Bangkahulu (1000 Masihi).Ahli-ahli bahasa turut merumuskan bahawa ejaan yang digunakan sewaktuperkembangan Bahasa Melayu Kuno menunjukkan ciri-ciri seperti penggunaan kata-kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit yang melampau, penggunaan geluncuran [w]atau letusan gigi [v] untuk letupan bibir [b], penggunaan vokal depan luas [a] untuk vokaltengah [ə] atau menggugurkan langsung vokal [a], penggunaan awalan mar- bagiawalan ber-, penggunaan awalan ni- untuk awalan ni- untuk awalan di-,dan jugapenggunaan konsonan yang dihembuskan. Berikut adalah potongan petikan daripadakandungan batu bersurat Kedukan Bukit yang bertarikh 683 Masihi denganterjemahannya dalam Bahasa Melayu Moden;
Bahasa Melayu Kuno
Swasti Shri Shakawarsatita 605 ekadashi Shulapaksa wulan Waishakhladapunta hiyang naik disamvau mangalap siddhayatra. Di Saptami Shulapaksa wulanJyetha dapunta hiyang marlapas dari Minanga Tamvan mamawa yang vala dua laksadangan...dua ratus tshara disambau dangan jalan Sarivu tlu ratus sapuluh duabanyaknya. Datang di Matayap sukhashitta di pants hami shuklapaksa wulan…laghumudik datang marmuat manua… Shriwijaya.
Bahasa Melayu Moden
Selamat dan bahagia Dalam tahun Shaka 605, pada sebelas haribulan terangdari bulan Waishaka baginda naik kapal mencari untungnya. Pada tujuh haribulan terangbulan jyetsa baginda berangkat dari muara Kampar membawa bala dua laksa dengan…dua ratus orang di kapal dengan yang jalan kaki Seribu tiga ratus dua belas banyaknya.Datang di Matayap dengan sukacita pada lima haribulan terang belayar mudik datangmembuat benua (negeri)… Sriwijaya
1
 
Sejarah kedatangan tulisan bahasa Melayu moden ke kepulauan Melayu
Sebelum kita mengkaji atau meneliti secara terperinci tentang sistemperkembangan ejaan bahasa melayu, kita seharusnya mencari dari mana datangnyatulisan bahasa Melayu yang menjadi asas kepada kewujudan ejaan bahasa melayu.Tulisan ini sebenarnya datang ke kepulauan melayu bersama-sama dengankedatangan orang Eropah. Marco Polo adalah seorang pengembara dari itali yangmenetap di Sumatera selama lima bulan dalam tahun antara 1292 hingga 1293. Ketikabeliau belayar untuk balik ke negara asalnya setelah melawat negara China dan diikutioleh paderi-paderi franciscan dan pedagang-pedagang Itali yang lain, oleh itu dikatakanorang Portugislah yang mula-mula bertapak dan berkuasa di kawasan ini(Tate,1971:42).Kemunculan kuasa Portugis yang pertama bertapak di Tanah Melayu dapatdilihat apabila berjaya mengelilingi
Cape of Good Hope
pada tahun 1487M, yangdipimpin oleh Bartholomew Diaz. Setelah itu, sepuluh tahun kemudian iaitu pada 1497M,kapal pelayaran Portugis buat pertama kalinya telah memasuki Lautan Hindi dan sampaike kawasan Timur. Dua belas tahun kemudian iaitu pada 1509M, kapal Portugis dibawah pimpinan Lopez de Sequiera sampai ke pelabuhan Melaka (Tate,ibid,43-48). Duapuluh tahun kemudian, iaitu pada tahun 1511, kuasa Portugis dengan diketuai olehAlfonso d’ Albuquerque sekali lagi mengatasi ilmu pelayaran berbanding dengan negara-negara Eropah yang lain. Tetapi kali ini kuasa Portugis berjaya menawan dan menaklukikota Melaka.Setelah kuasa Portugis berjaya menawan kota Melaka,ini menjadi pemangkindan penaik semangat bagi kuasa-kuasa barat yang lain terutamanya Sepanyol. OrangSepanyol yang datang ke kepulauan Melayu yang diketuai oleh Megallen berserta limabuah kapal dari Seville pada tahun 1519M. Menurut Bausani, kedatangan Magellan inimenjadi titik tolak bermulanya sistem ejaan bahasa Melayu, dimana seorang ahli yangturut serta dalam pelayarannya iaitu Antonio Pigafetta telah membuat catatan pelayaran.Dalam catatannya telah memuatkan beberapa kosa kata bahasa seperti suku bangsa diBrazil ( lapan perkataan ), bahasa ’Petagonian’ (90 perkataan), dan suku bangsa dikepulauan Filipina (160 perkataan) (Hashim Musa,1997:378).
2
 
Sejarah perkembangan dan Proses Perubahan sistem Ejaan Bahasa Melayumoden
Sistem Ejaan Rumi mula diperkenalkan oleh pihak orientalis Inggeris yangmenyusun aturan ejaan Rumi berdasarkan kaedah transliterasi daripada ejaan Jawipada pertengahan abad ke-19. Sistem transliterasi huruf Jawi kepada huruf Rumimenurut kaedah bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai sistem ejaan Rumi bagikegunaan rasmi dalam urusan kerajaan Malaya pada masa itu antaranya termasuklahEjaan Rumi Negeri-negeri Selat (dilaksanakan pada tahun 1878), Ejaan Rumi Maxwell(dilaksanakan pada tahun 1882) dan Ejaan Rumi Swettenham (1881).Ada dua jenis tulisan bagi bahasa Melayu, iaitu (i) Tulisan Jawi, dan (ii) TulisanRumi. Tulisan Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta, dan tulisan Rumi berasaskan huruf Roman a-b-c. Aturan ejaan bagi Tulisan Jawi yang digunakan dalam bahasa Melayusekarang ialah Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang disahkan penggunaannyabermula pada tahun 1996. Kita boleh melihat sistem ejaan Jawi tersebut dalambeberapa dokumen rasmi yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.Aturan ejaan bagi Tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu mutakhir pulaialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (selanjutnya disebut SERBBM) yangdirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Sistem ini merupakan aturan ejaanRumi bersama bagi bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Indonesia, iaitu sistem yangberasaskan aturan ejaan yang dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersamapada tahun 1967.Seperti yang dinyatakan diatas tulisan melayu yang menggunakan abjad arabdikenali sebagai tulisan jawi. Ia berpunca daripada nama umum yang diberi kepadaorang jawa oleh pendagang arab yang singgah.oleh sebab mereka tidak dapatmembezakan antara orang melayu dengan orang jawa, maka mereka menggangaporang melayu dan orang jawa ini sebagai orang jawi. Justeru itu, tulisan yang jawiadalah tulisan yang dapat membezakannya dengan tulisan arab. Amat juhari moain(1991) menyimpulkan bahawa tulisan jawi mengalami 4 tahap perkembangan iaitu:
1.
Menggunakan tulisan jawi mengikut ejaan arab sepenuhnya denganmenggunakan tanda-tanda baris. Namaun pun begitu tulisan ini mengalamikelemahan seperti tiada tiada lambang untuk vokal /ə/ (e pepet).
3

Activity (218)

You've already reviewed this. Edit your review.
Yen Way Way liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Rosnani Omar added this note
thanks atas maklumat ini
cimdin liked this
Elisa Looi liked this
Rohani Bakar liked this
arie5677 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->