Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
253Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sekolah Bestari Rancangan Pengajaran Harian

Sekolah Bestari Rancangan Pengajaran Harian

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 18,767|Likes:
Published by rider_frs
pengenalan sekolah bestari, ciri-ciri sekolah dan pelajar termasuk rancangan pengajaran harian berdasarkan model bestari
pengenalan sekolah bestari, ciri-ciri sekolah dan pelajar termasuk rancangan pengajaran harian berdasarkan model bestari

More info:

Published by: rider_frs on Apr 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2015

pdf

original

 
PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU
HBML2203
Penghargaan
Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin-Nya, saya dapat menyiapkantugasan ini dengan sempurna.Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buatpensyarah yang mengajar saya iaitu
Pn. Normaizam Bt. Abd Hamid
kerana segalatunjuk ajar serta membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini.Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan PISMK -OUMPengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini.Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalammenjayakan tugasan ini.Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi galakandan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran.Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa.Sekian, terima kasih.
Soalan Tugasan
Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu
“Sekolah Bestari ialah institusi pembelajaran yang direka semula daripada segi amalan pengajaran dan pembelajaran sekolah bagi menyediakan kanak-kanak zamanmaklumat. Institusi ini melengkapkan pelajar supaya belajar sepanjang hayat keranamaklumat berubah dengan pesat pada zaman maklumat. Maka sekolah Bestari di 
 
PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU
HBML2203
Malaysia merupakan institusi pembelajaran yang direka semula secara sistematik daripada segi amalan pembelajaran dan pengajaran dan pengurusan sekolah dengantujuan untuk membantu kanak-kanak menghadapi zaman maklumat yang berasaskandua perkara, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan nilai-nilai murni sertakepakaran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).” 
1.Sediakan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakanPendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek. Pakej tersebut hendaklahdisediakan dalam bentuk portfolio.2.Berdasarkan pakej aktiviti yang telah disediakan di atas anda dikehendakimenyediakan Rancangan Pembelajaran Harian yang lengkap untukdilaksanakan dalam tempoh pengajaran dan pembelajaran selama 1 jam didalam bilik darjah. Pendekatan perlu dilaksanakan dengan mengintegrasikanpengajaran dan pembelajaran elemen-elemen bestari dam ruangan prosedur.Bagi melaksanakan projek ini, anda dikehendaki menyediakan nota ringkassekurang-kurangnya merujuki.Ciri-ciri sekolah bestari dan pelajar bestariii.Prosedur dan pengendalian Pembelajaran Bestariiii.Merancang. Membina dan mentadbir pakej aktiviti p&p Bestariiv.Merancang dan menyediakan Rancangan Pembelajaran HarianGaya Pembelajaran Model Bestari
Pengenalan
Sistem pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan sistem pendidikanInggeris.Pendidikan Malaysiaboleh didapatkan darisekolahtanggungan kerajaan, sekolah swasta atau secara sendiri. Sistem pendidikan dipusatkan terutamanya bagisekolah rendah dan sekolah menengah. Kerajaan negeri tidak berkuasa dalamkurikulum dan aspek lain pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah,sebaliknya ditentukan oleh kementerian. Terdapat peperiksaan piawai yang merupakanciri yang biasa bagi negara-negara Asia seperti di Singapura dan China.
 
PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU
HBML2203
Pendidikan Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat:
Pengajian tinggiHanya pendidikan di sekolah rendah diwajibkan dalam undang-undang. Oleh itu,pengabaian keperluan pendidikan selepas sekolah rendah tidak melanggar undang-undang. Sekolah rendah dan sekolah menengah diuruskan olehKementerian PelajaranMalaysiatetapi dasar yang berkenaan dengan pengajian tinggi diuruskanolehKementerian Pengajian Tinggi Malaysiayang ditubuhkan pada tahun 2004. Sejaktahun 2003, kerajaan memperkenalkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasapengantar dalam mata pelajaran yang berkenaan denganSains.
Pendidikan Prasekolah
Sekolah tadika (prasekolah) menerima kemasukan kanak-kanak daripada 4-6 tahun.Pengajian tadika bukan merupakan pengajian wajib dalam Pendidikan Malaysia.Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat menggalakkan. Setakat ini,sebahagian besar Sekolah Kebangsaan mempunyai kelas prasekolah. Namunkemasukan ke kelas ini dibuka kepada anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah.
Pendidikan Rendah
Pendidikan rendahbermula dari tahun 1 hingga tahun 6, dan menerima kemasukankanak-kanak berumur 7 tahun sehingga 12 tahun.Bahasa Melayudanbahasa Inggerismerupakan mata pelajaran wajib dalam Sistem Pendidikan Malaysia. Sekolah rendah awam di Malaysia terbahagi kepada dua jenis,

Activity (253)

You've already reviewed this. Edit your review.
shakhari liked this
eikocarol liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
pengajian liked this
Salbiah Din liked this
Yusni Jamal liked this
Sunita Shaari liked this
Fi La liked this
Selbiah Ahmad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->