You are on page 1of 10

Teori Pemerolehan Bahasa Interaksionalis

Nurul Nazihah bt Sanusi Nurul Syahadah bt Sholikhin Nur Emyliza bt Musa Nurul Atikah bt Ahmad Nazri

INFO TEORI INTERAKSIONALIS .

Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik. penyampaian makna adalah lebih diutamakan. Memerlukan penumpuan terhadap tugastugas atau aktiviti-aktiviti yang bermakna. Dalam sesuatu komunikasi bahasa. .Dipelopori oleh Halliday.

Subjek : Bahasa Melayu Tahun Tajuk : 4 Bestari : Penulisan tidak berformat .

Langkah 1 Guru memberikan penerangan tentang pengucapan awam kepada murid-murid. . Guru juga akan menerangkan cara menulis karangan yang betul kepada murid-murid.

Mereka akan membuat sebuah pengucapan awam yang ringkas selama 10 -15 minit berdasarkan tajuk yang diperolehi. . Setiap kumpulan akan mencabut satu tajuk. Mereka dikehendaki berbincang di dalam kumpulan untuk mendapatkan idea.Langkah 2 Murid-murid dikelompokkan ke dalam kumpulan kecil seramai empat orang.

Langkah 3 Setiap tajuk akan mempunyai pecahan yang tersendiri dan guru akan memilih murid secara rawak untuk bercakap di hadapan. Contoh : Tajuk : sambutan perayaan di Malaysia »Tujuan »Contoh perayaan »Jenis-jenis makanan »Rutin perayaan .

Sebelum kelas berakhir.Langkah 4 Guru akan memberi maklum balas terhadap pengucapan awam muridmurid. . mengarang satu karangan kepada murid-murid berdasarkan tajuk yang diberi. guru memberi kerja rumah.

.

Perbahasan. latar tempat/masa. Skrip drama (judul drama. penjelasan/jelaskan. nama pengulas) 6. surat kiriman tidak rasmi. surat kiriman rasmi. Surat kiriman rasmi (nama dan alamat pengirim. Rencana. Ulasan buku (judul buku. seperti berikut: 1. tajuk. ceramah. Karangan Berformat Karangan dalam bahagian ini terdiri daripada syarahan. laporan. tarikh. Setiap bentuk karangan ini mempunyai ciri-ciri tersendiri. ucapan (menghadap majlis/kata alu-aluan. ulasan buku. nama penulis. perbahasan. nama penulis. nama penerbit. penutup) 2. . rencana. ceramah. nama penulis) 4. wawancara. cerpen (tajuk. gambaran/imaginasi. cadangan. menghadap surat. ucapan. ulasan. iaitu perbincangan/bincangkan. dialog) Karangan Tidak Berformat Karangan tidak berformat merangkumi kategori penulisan yang berikut. laporan. komen. penghargaan kepada audien seperti ucapan tuan-tuan dan puan-puan.• • Jenis-jenis Karangan Karangan umum terdiri daripada karangan berformat dan tidak berformat. cerpen dan drama. tandatangan) 3. Wawancara (pendahuluan. pendapat. berbentuk dialog) 5. syarahan. perbahasan/bahaskan. fakta. nama dan alamat penerima.