You are on page 1of 33

Ksenija ulo

POSLOVNO KOMUNICIRANJE U MENADMENTU

4. Uloga pozitivne komunikacije u motiviranju


GFOS, Menadment, 2012.

Najlaki nain da dobijete ono to

elite je da pomognete drugima da


dobiju ono to ele. Deepak Chopra

Motivacija je openiti pojam koji se odnosi na cijeli skup nagona, zahtjeva, potreba, elja i slinih sila.

RAZLOZI ZA MOTIVACIJU
poboljanje proizvodnosti, efikasnosti i kreativnosti rada;

poboljanje kvalitete radnog ivota u organizacijama; jaanje konkurentske sposobnosti i uspjenosti poduzea.

RAZLOZI ZA GUBITAK MOTIVACIJE


Nedostatak samopouzdanja - ako ne vjerujem da u uspjeti, koja je svrha pokuaja. Nedostatak fokusa - ako ne znam to tono elim, kako u to ostvariti. Nedostatak smjera - ako ne znam kako neto napraviti, kako se motivirati za to.

MOTIVACIJSKE TEHNIKE

1. Materijalne kompenzacije 2. Nematerijalne kompenzacije Neki zaposlenici bolje reagiraju na privatne komplimente, drugi vie vole formalne pohvale a neki rade najbolje kada ih se financijski nagrauje.

MOTIVATORI pojedinca potiu na djelovanje.

est je bitnih motivatora koji se mogu smatrati najuinkovitijim:

1. uzbudljiv i izazovan posao 2. napredovanje u karijeri 3. osobni razvoj kroz usvajanje novih znanja i vjetina 4. odlini suradnici 5. poten odnos prema radniku kad je plaa u pitanju 6. dobar ef

KOMUNIKACIJA
Koliko jezika govori, toliko ljudi vrijedi

o U komunikaciji prenosimo drugima neki sadraj ili definiramo odnos prema tom

sadraju

o Prijenos sadraja:
verbalna komunikacija

neverbalna komunikacija

VERBALNA KOMUNIKACIJA
od latinske rijei "verbum"= rije vaan oblik komunikacije u poslovnom svijetu

menaderi provode 50 - 90 % svog radnog vremena razgovarajui

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Odnosi se na glasovno i neglasovno ponaanje (geste, kretnje, mimika)

Utjecaj komponenti komunikacije: 40% ton glasa, 50% izraz lica i 10% izgovorene rijei

U usporedbi s tehnikim vjetinama i iskustvom, komunikacija se moda ini nebitnom, jer veina vjeruje kako je razgovor jednostavna stvar. Uinkovita komunikacija vrsta je zanata koji se moe nauiti i uspjeno primjenjivati u poslu.

OSNOVNE KOMUNIKACIJSKE VJETINE

1. DAVATI IZJAVE U PRVOM LICU

je vrlo rijetka pojava u odnosima. Najee su to izjave u drugom licu tj. izjave koje okrivljuju, optuuju i kritiziraju osobu na koju smo ljuti.

Npr., umjesto reenice: Stalno me prekida. Ne mogu doi od rijei od tebe.,


recite:

Osjeam da ne mogu zavriti misao koju imam. Dakle bitno je iznositi reenice u stilu kako se osjeate, a ne izokretati reenice u okrivljavajue i usmjerene na sugovornika.

2. SLUATI SLUANJE IMA DVIJE FAZE: PRVA JE da se uje to druga osoba govori, doivljava i osjea, a DRUGA JE da se kod nje stvori dojam da ste je uli i razumjeli. Meutim, najtei trenuci za sluanje su kad je netko ljut na vas. Tada je najbolje rei: Razumijem tvoje osjeaje. Vano je da promislite o onome to ste uli ne mehaniki, nego iz srca.

3. SHVATITI I PRIHVATITI RAZLIKE (Odbaciti predrasude)

ako shvatimo meusobne razlike, moi emo se i sloiti.

4. TRAITI ONO TO ELITE, PRI TOME UVAAVAJUI DRUGU OSOBU (asertivnost)

je iznimno vana stvar.

Sugovornici ne mogu jedno drugom itati misli, zbog toga je jako bitno redi to vam treba i to elite.

5. POTVRIVANJE DRUGIMA

Potvrivanje znai da razmiljamo o tome kako se druga osoba osjeda, da se prisjetimo to ju brine te da joj poklonimo potrebnu panju.

Savjeti !

Izbjegavajte traeve na/o poslu

Istiite se u poslu, no bez ulagivanja


Priznajte vlastite pogreke Pripazite na druenjima izvan radnog mjesta

Ne podcjenjujte male stvari

PITAJTE ZAPOSLENE ZA MILJENJE

moete dobiti dobar prijedlog,

uite ih da razmiljaju o svom poslu, mogudim poboljanjima


gradite ih i osobno i profesionalno,

posvedujete im panju i pokazujete da se njihovo miljenje cijeni

UPOZNAJTE IH S POSLOVNIM REZULTATIMA PODUZEA

Vano je da vide i iru sliku - da njihov rad utjee i na poslovne rezultate poduzeda. Iskoristite priliku da ih sve pohvalite i time ih dodatno motivirate kako biste zajedno ostvarili jo bolje rezultate.

UPOZNAJTE IH SA PROBLEMIMA S KOJIMA SE PODUZEE SUOAVA

Time dete im dati do znanja da ste tim "i u dobru i u zlu, da je komunikacija iskrena i otvorena,

moete ostvariti i dodatne koristi jer dete moda uti i neki konstruktivan prijedlog za rjeenje problema

PROSLIJEDITE INFORMACIJU O RADU DRUGIH SEKTORA

Radi bolje komunikacije i boljeg razumjevanja meu sektorima, ali i stvaranja osjeaja zajednitva i rada ZA JEDINSTVENI CILJ Bitno je samo da do ljudi stigne informacija, jer prema provedenom istraivanju, ak 42% zaposlenih ispitanika nije zadovoljno time koliko su upoznati sa radom kolega iz drugih sektora.

POHVALA I KRITIKA

Pohvala ... ljudi rade za novac, ali de istrati onaj dodatni krug samo radi priznanja, pohvale i nagrade...

Ako vam nita ne govorim znai da dobro radite - KRIVO! Zaposlenici koji su u zdravoj radnoj okolini, motivirani su te vole svoj posao, pohvalama de jo vie usmjeravati svoj nain rada u traenom pravcu. Pohvala je znatno uinkovitija nego kazna.

Kritika Kritiku treba davati s pozicije zajednikog interesa, a ne s pozicije modi Mnogi ljudi navode kako vrlo cijene iskrenu konstruktivnu kritiku, jer od nje rastu, razvijaju se, a time i napreduju.

Kako uputiti konstruktivnu kritiku?


1. Pripremite scenarij 2. Motivirajte osobu

3. Ukaite na greke
4. Povedajte samopouzdanje osobi

5. Pratite promjene i osigurajte povratnu


informaciju

Ipak, u odnosu sa zaposlenicima najvie cijeni smijeh : Moj tim najbolje funkcionira kada se esto smijemo jer se u takvoj pozitivnoj atmosferi bolje osjedamo i volimo raditi jedni s drugima. Smatram da se ljudi dugorono odnose prema vama isto onako kako se vi odnosite prema njima.

Cijenim dijalog, marljivost i povjerenje, jer bez toga nijedan tim ne moe dati svoj maksimum.

LITERATURA
WEB: Posjeeno od 15.12.2010 do 17.1.2011. http://vsmti.hr/component/option,com_docman/task,doc_v iew/gid,396/Itemid,35/ http://www.tradexim.hr/komunikacija.html http://www.profitiraj.hr/poduzetnici/5-metoda-za-poboljsanje komunikacije/ http://www.comart.ba/a2/index.php/nw/30449.html http://www.zpr.fer.hr/static/erg/2005/poljak/motivacija.html http://www.profitiraj.hr/poduzetnici/razumljiva-komunikacija--temelj-svakogposlovnog-uspjeha/ http://www.lifeshiftprogram.com/blog20-mockomunikacijeuodnosu.php