You are on page 1of 10

Tehnologija u hotelijerstvu

Predavanja: Ponedeljak, 11h-13h, A12
Vežbe: Ponedeljak, 13h-15h, A12
Doc. Dr Dragan Nikolić
Predrag Obradović, saradnik u nastavi
pobradovic@singidunum.ac.rs
Konsultacije: ponedeljak, 16h-18h
Zbornica DTHMa

. Imati kvalitetnu i dobru sobaricu nekad je možda i važnije nego imati dobrog recepcionera. a Housekeeping obavlja pripreme tog proizvoda za prodaju. u stručnim krugovima i te kako su svesni koliko je rad tog odeljenja važan za čitavu hotelsku mrežu.Housekeeping – Hotelsko domaćinstvo Prema organizacionoj šemi hotela. bez obzira na njegovu veličinu i kategoriju. ali se na njemu i gube poeni. Soba je osnovni proizvod hotela. Na Housekeepingu često leži ugled celog hotela. a jedan od njegovih segmenata je i Housekeeping. Iako se u narodu često sa omalovažavanjem priča o poslu sobarice. u svakom hotelu. postoji Rooms division.

higijena i čistoća. gost počinje da uživa u boravku u hotelu. Odmah po ulasku u sobu može da se oseti „potpis“ sobarice. odnosno enterijer. a gost ima odreñena očekivanja koja su u skladu sa brendom hotela ili kategorizacijom. a treći. Kvalitet i sistem njenog rada primećuju se na prvi pogled. Kad govorim o sobi. koja je najvažnija.Hotel prodaje svoj osnovni proizvod – sobu. mislim na generalnu higijenu. Soba se sastoji iz tri elementa: prvi je unutrašnja arhitektura. Ako je sobarica dobro uradila svoj posao. drugi je tehnologija i oprema koja se ugrañuje. ključni. .

Housekeeping je vrlo složeno odeljenje koje ima jasno podeljene poslove. brine. u hotelima više kategorije. a površine osetljivije. Primarna razlika je u organizaciji i obimu posla. hemikalije kao sredstva za rad. a i standardi su viši.Po strukturi i načinu funkcionisanja. a u hotelu sa pet zvezdica nešto sasvim drugo. jer su materijali skuplji i zahtevaju posebnu negu. Tu su ljudi kao radna snaga. olovke. u broju soba koje treba da se odr žavaju. čokoladice. veš i cela paleta raznih predmeta i opreme za goste: kozmetika. . u broju saradnika koji treba da budu organizovani… Naravno. u površini koja treba da se neguje. i zahtevi su veći. tj. Regrutacija osoblja za Housekeeping uvek počinje od glavne domaćice. Rad u hotelu sa dve zvezdice predstavlja jedno iskustvo. cveće. Sastoji se iz mnogo elemenata. blokčići… Sve su to elementi o kojima se jedna sobarica. Housekeeping. Ni u jednom ni u drugom slučaju kvalitet higijene ne treba da se razlikuje. gde su površine soba veće. Za njen odabir presudno je radno iskustvo.

u zavisnosti od broja soba. veoma je bitna i okupiranost hotela. angažovanju i plati. veoma se brzo dolazi do broja izvršilaca/sobarica. znanju. Posle prvog čoveka Housekeepinga. Glavna domaćica spada u visoki menadžment po kategoriji. ukoliko je reč o velikim i srednjim hotelima. Uz pomoć tog parametra organizacija je jednostavna. njen posao zahteva dodatnu. za bonuse i za mnoge druge stvar i. Pomenuta formula dugo se koristi i kao parametar za osnovu plate. ali ima više domaćica koje su nadreñene sobaricama. Za proračun neophodnog broja osoblja. iskustvu. sasvim novu organizaciju. veličine konferencijskih sala i sala za obroke. imamo nekoliko domaćica/asistentkinja. Kad imamo i taj podatak. sa odgovarajućim iskustvom.Idealno je kad je glavna domaćica regrutovana iz poznatih redova. pogotovo kad je reč o otvaranju novog objekta. broja saradnika koji treba da se kontrolišu i broja smena u kojima se radi. na osnovu čega odreñujemo i koliko je domaćica potrebno. Glavna domaćica je jedna. . Njihov broj zavisi od broja soba. U tom slučaju. U današnjem hotelijerstvu primenjuje se formula prema kojoj sobarica tokom radnog dana očisti od 16 do 18 soba.

.

zelene površine. za velnes i spa itd. može postojati i odeljenje zaduženo za spoljno održavanje. kongresne dvorane. U odeljenje Housekeepinga spadaju svi oni koji su u celokupnom hotelu zaduženi za negu i higijenu objekta. za javne površine. . tj.Različite domaćice zadužene su za sobe. konferencijske sale. U zavisnosti od organizacije hotela. velnes i spa. dakle ne samo za sobe nego i za javne površine. To znači da je Housekeeping odeljenje koje se kreće po celoj kući. barove. restorane.

Sobarice zatim izlaze na teren.Housekeeping je najuže vezan za odeljenje rezer vacija i tehničke službe. Domaćica može i sama. javlja recepciji da je soba čista i spremna za prodaju. koje postaju slobodne… Ujutro. pa samim tim i prioritet. pošto postoji permanentna veza izmeñu Front officea i Housekeepinga. dostavljaju se aktuelne informacije u oba smera. postoje različiti načini za to. U zavisnosti od tehničke opremljenosti hotela. Na njoj se vidi status soba. odeljenje rezervacija može da naloži da se neka soba brže osposobi jer ima najavljen rani check-inn. koje su zauzete. na primer. Posle raspodele posla i kratkog sastanka sa sobaricama i higijeničarkama. počevši od dnevne liste. na spratu… . Na kraju smene ipak postoji lista koja dokumentuje sve što se dešavalo u sobi. Sve primar ne informacije dobija od odeljenja rezervacija. direktno u sistemu da promeni status sobe i na recepciji se automatski pojavljuje signal da je soba spremna za prodaju. Nekad. nakon prvog obilaska kuće i sagledavanja situacije. koja služi za elementarnu raspodelu posla. Nekad i sam gost ima posebne zahteve za sreñivanje sobe. uz pomoć svog koda. uz pomoć odreñenog koda. Sve sobe nakon sreñivanja prvo mora da proveri domaćica i da to prijavi recepciji. izmeñu sedam i osam ujutro. Operativno to može da se obavi i preko telefonske centrale kada domaćica iz sobe. Raspodela se vrši i u skladu sa odreñenim specifičnim situacijama i zadacima. glavna domaćica hotela počinje primarnu raspodelu posla. odeljenje Housekeepinga kreće na posao. U meñuvremenu.

Klasična noćna služba. na primer. priprema kreveta za spavanje. kameni podovi. a pre svega javne površine kao što su. U malim hotelima ono se završava do tri-četiri. podrazumeva i dodatnu higijenu javnih površina kojima je potrebna posebna nega kao što su. recimo. a u velikim hotelima non-stop.Housekeeping ima različito radno vreme. ali i spremnost na rad u vanrednim situacijama u samim sobama. toaleti. naravno. takoñe. U zavisnosti od kategor ije hotela i brenda. postoji i popodnevni rad. jer se frekvencija u hotelu ne završava u popodnevnim časovima. zavisi i od kategorizacije hotela. Housekeeping tada gostu još jednom daje do znanja da se brine o njemu bilo da je doneta dodatna čokoladica ili skinut dnevni prekrivač i krevet pripremljen za spavanje. tj. Radno vreme. zahtevaju permanentno odr žavanje. Hotel. u srednjim hotelima traje do 22-23. . Noćna služba sreñuje sobe u slučaju da postoje kasni check-out i kasni check-inn. Svima je jasno šta se radi u prepodnevnoj smeni: spremaju se sobe i čiste javne površine.

po kom se sistemu radi i kako se posao finalizuje . ali odreñeni hoteli imaju svoje specifičnosti po kojima su prepoznatljivi: kako je sobarica odevena. na koji se način čisti soba.Higijena je apsolutni imperativ. kako se sobarice ophode prema gostima. kako su kolica spremljena. na koji se način pristupa sobama.