You are on page 1of 5

Gzel Sanatlar ve Tasarm Fakltesi

Endstriyel Tasarm
ID 207 - Endstriyel Tasarm iin Malzeme Bilgisi

DERS TANITIM BLGLER

Dersin Ad Kodu Yaryl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS


(saat/hafta) (saat/hafta) Kredi
Endstriyel Tasarm iin Malzeme Bilgisi ID 207 Gz 3 0 3 4

n Koullar Yok

Dersin Dili ngilizce

Dersin Tr Zorunlu

Dersin Seviyesi Lisans

Dersin Koordinatr * Prof. Dr. Murat BENGSU

Dersi Veren(ler) * r. Gr. Raul Pereira PINTO

* Prof. Dr. Murat BENGSU

Dersin Yardmclar -

Dersin Amac Malzemeler, zellikleri ve rn arasndaki ilikiyi tantmak;

Malzeme seim srecini retmek;

Malzeme olaslklarn kefetmek.

Dersin renme ktlar Bu dersi baaryla tamamlayabilen renciler;

* Yeni bir rnde eitli malzeme seme yollarn aklayabilir.

* Farkl malzeme seeneklerinden belirgin rnlere uygun olann saptayabilir.

* Farkl rn paralarnda veya rnlerde malzeme zelliklerinden hangisinin ncelikli

olduunu tanmlayabilir.

* Malzemelerin baz ilevsel ve estetik niteliklerini aklayabilirler.

Dersin erii Bu ders endstriyel tasarm iin malzeme bilgisinin yerlemesine yardmc olmak iin proje

esasl bir yol izlemektedir. Metal, polimer, seramik, cam, ahap ve kompozit gibi

malzemelerin ilevsel ve estetik zellikleri ilenecektir. Malzeme seim yntemleri

aklanacaktr. Proje gruplarna ksa projeler verilecek ve bu projelerde belirli rnlerin

malzeme zelliklerine odaklanlacak, farkl malzemelerle yeni olaslklar aratrlacaktr.

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875866

Page 1/5
HAFTALIK KONULAR VE LGL N HAZIRLIK ALIMALARI

Hafta Konular n Hazrlk

1 Derse Giri M. Pfeifer, Materials Enabled Designs-

chapter 1

2 Estetik Boyut: Malzemeler ve Duyular Proje 1 Balang AshbyJohnson 4. Blm

3 Malzeme seimi Proje 1 Devam rn konsept oluturma

4 Mhendislik Boyutu: Malzeme zellikleri Proje 1 Devam

5 Kompozit malzemeler Proje 1 Sunum Prototip deerlendirme ve tartma

6 Demir ve alamlar; Laboratuvar Ashby-Johnson sf.216-218 + Lefteri

Yemeklik malzemelerle grup deneyleri

7 Demir D Metaller Malzeme zellikleri Lab Ashby-Johnson sf. 219-225 + Lefteri

Yemeklik malzemelerle grup deneyleri

8 Vize Snav Proje 2 Balang lenmi tm konular

9 Ahap Proje 2 Devam Lefteri rn konsept oluturma ve

gelitirme

10 Termoplastik polimerler Proje 2 Tamamlama Ashby-Johnson sf.188-200 Lefteri

Prototip deerlendirme ve tartma

11 Termoset polimerler Proje 3 Balang Ashby-Johnson sf. 201-207 + Lefteri

12 Elastomer Polimerler Proje 3 Devam Ashby-Johnson sf. 201-207 + Lefteri

13 Seramik Malzemeler Proje 3 Devam Ashby-Johnson sf.226-228 + Lefteri

14 Cam Proje 3 Tamamlama Ashby-Johnson sf.228 + Lefteri Dnem

sonu sergi

15 Dnemin gzden geirilmesi -

16 Dnemin gzden geirilmesi

KAYNAKLAR

Ders Notu Powerpoint sunumlar

Dier Kaynaklar

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875866

Page 2/5
DEERLENDRME SSTEM

Yaryl i almalar Say Katk Pay

Devam/Katlm 1 5

Laboratuar 1 10

Uygulama - -

Arazi almas - -

Derse zg Staj - -

Kk Snavlar/Stdyo Kritii - -

dev - -

Sunum/Jri - -

Projeler 3 45

Seminer/Workshop - -

Ara Snavlar/Szl Snavlar 1 15

Final/Szl Snav 1 25

Toplam 7 100

YARIYIL ALIMALARININ BAARI NOTU KATKISI 6 75

YARIYIL SONU ALIMALARININ BAARI NOTUNA KATKISI 1 25

Toplam 7 100

DERS KATEGORS

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri X

Uzmanlk/Alan Dersleri

Destek Dersleri

letiim ve Ynetim Becerileri Dersleri

Aktarlabilir Beceri Dersleri

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875866

Page 3/5
DERSN RENM IKTILARININ PROGRAM YETERLLKLER LE LKS

# Program Yeterlilikleri / ktlar * Katk Dzeyi

1 2 3 4 5

1 Endstriyel tasarm alanndaki kuramsal ve pratie dayal bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri
X
eitli rn, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek

2 Endstriyel tasarm kltr; sanat, zanaat ve tasarmn tarihi ve kuram bilgilerine sahip olmak

3 Alan ile ilgili bilgi toplanmas, yorumlanmas ve/veya uygulanmas aamalarnda toplumsal,

kltrel, ekonomik, evresel, hukuki, bilimsel ve etik deerlere sahip olmak ve bu deerler X

arasndaki farkl ncelikleri dikkate alarak ynetebilmek

4 Endstriyel tasarm alanndaki kavram ve kuramlar anlayabilmek, yorumlayabilmek ve

deerlendirebilmek

5 Endstriyel tasarm alanndaki tasarm problemlerini balam ve koullar ile birlikte


X
tanmlayabilmek ve zm nerileri getirebilmek

6 Endstriyel tasarm alannda bilimsel aratrmay; firma aratrmas, akademik aratrma gibi
X
farkl amalar iin uygulayabilmek

7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarm kavramlarn ve zm nerilerini uzman olan ve

olmayan kiilere grsel, yazl ve szl olarak aktarabilmek

8 Endstriyel tasarm alannn gerektirdii dzeyde bilgisayar tabanl biliim ve iletiim

teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve boyutlu grafik yazlmlar); model yapm teknikleri ile

makinelerini kullanabilmek

9 Endstriyel Tasarm alan ile ilgili uygulamalarda karlalan karmak sorunlar zmek iin
X
bireysel ve ekip yesi olarak sorumluluk alabilmek

10 Endstriyel tasarm alannn interdisipliner karakterinin gerektirdii mhendislik, iletme, grsel

iletiim alanlarnn ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve dier disiplinlerle, X

rgtlerle, firmalarla ibirliine girebilmek

11 Edindii bilgi ve becerileri eletirel bir yaklamla deerlendirebilmek, renme gereksinimlerini


X
belirleyebilmek ve alannda srekli renimi kiisel olarak ynlendirebilmek

12 Bir yabanc dili kullanarak alannn terminolojisini anlayabilmek, kresel gelimeleri izleyebilmek
X
ve farkl kltrlerden meslektalar ile iletiim kurabilmek

13 Karmak ve srekli deien bir dnyada tasarm konularn ve eilimlerini takip edebilmek,
X
yorumlayabilmek ve ngrebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875866

Page 4/5
AKTS / YK TABLOSU

Aktiviteler Say Sresi (Saat) Toplam Yk

Ders saati (Snav haftas dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48

Laboratuvar 1 10 10

Uygulama - - -

Derse zg Staj - - -

Arazi almas - - -

Snf D Ders almas 4 4 16

Sunum / Seminer - - -

Proje 3 10 30

devler - - -

Kk Snavlar - - -

Ara Snavlar / Szl Snavlar 1 8 8

Final / Szl Snav 1 10 10

Toplam Yk 122

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875866

Page 5/5