PENDEKATAN MEMAHAMI TEKS Kaedah berfokus Pengenalan Pendekatan berfokus ini diperkembangkan oleh Unit Bahasa Malaysia, Pusat

Perkembangan Kurikulum dan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1984. Pendekatan struktural telah menjadi dasar pengenalan kepada pendekatan ini iaitu merupakan cabang kepada pendekatan yang mengkaji struktur karya sastera. Pendekatan berfokus memberikan tumpuan terhadap satu struktur tertentu dalam karya serta satu lagi struktur sampingan dalam satu masa pengajaran.

Definisi Pengajaran berfokus ialah berfokus pada aspek isi di samping mengajar aspek bahasa iaitu bentuk dan unsur serta nilai kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebudayaan terutama unsur-unsur pengajaran. Ia mengandungi dua tumpuan:, fokus utama dan fokus sampingan.Kaedah ini cenderung membicarakan karya sastera secara terperinci. Untuk memenuhi keperluan ini, kaedah ini memilih aspek atau unsur tertentu untuk dijadikan fokus pengajaran dan pembelajaran. Ciri ± ciri

i. Fokus pengajaran berdasarkan isi utama. Isi sampingan menjadi perkara kedua penting. ii. Untuk menjamin keberkesanan kaedah ini, langkah-langkah penyampaian yang sistematik hendaklah dirancang oleh guru terlebih dahulu. iii. Kaedah ini mengandungi satu fokus utama dan satu atau lebih fokus sampingan. Biasanya fokus utama itulah yang menjadi objektif khas (eksplisit) sesuatu pengajaran.

Ini penting kerana mereka perlu mendapat kesan penghayatan secara keseluruhan. dalam memahami gaya bahasa sebuah sajak. v. Alat bantu mengajar seperti pita rakaman. Kaedah ini akan menjadi lebih berkesan sekiranya guru tidak membincangkan sesuatu aspek bagi sesebuah karya itu secara khusus dan semata ± mata untuk memahami sesebuah karya. Ini dapat dilaksanakan dengan baik melalui teknik perbengkelan. carta. vi. gambar-gambar. Seterusnya. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelajar secara aktif perlu diberi keutamaan. viii. ii. Guru dan pelajar perlu membaca terlebih dahulu karya kesusasteraan yang hendak disampaikan. bahan-bahan bertulis adalah penting. aspek yang menjadi fokus ialah gaya bahasa. Kaedah ini menggunakan perkara-perkara yang paling menonjol dalam sesebuah karya untuk dijadikan fokus utama. kemudian cuba mengaplikasikan teknik mengesan gaya bahasa tersebut terhadap sebuah sajak tertentu. Sebagai contoh. Menjimatkan masa guru dan pelajar kerana mereka tidak perlu membincangkan semua aspek dalam semua karya. Penggunaan Kaedah Berfokus Kaedah ini boleh digunakan oleh seseorang guru dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. vii. Guru perlu membincangkan teknik mengesan gaya bahasa yang terdapat dalam sebuah sajak.iv. . guru melatih pelajar agar mereka dapat mengaplikasikan kemahiran mengesan gaya bahasa dalam beberapa sajak yang lain. Kelebihan i. Soalan-soalan rangsangan perlu disediakan dan dirancang dengan baik untuk menarik minat pelajar.

Abu Bakar Siti Saudiah bt. Disediakan Oleh: 1. Azemi Nurul A'in Wahida bt. Osma . pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dengan sendiri tanpa bantuan guru lagi. Kesimpulan Pendekatan berfokus ini sesuai digunakan oleh guru sekiranya seseorang guru itu ingin memfokuskan pengajaran mereka pada isi tertentu tanpa mengabaikan isi . 2.Oleh yang demikian. Lilies Suryanti bt.isi yang lain. Pendekatan ini juga menjimatkan masa guru dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3.

TAJUK : PENDEKATAN MEMAHAMI TEKS KAEDAH BERFOKUS NAMA : LILIES SURYANTI BINTI AZEMI NURUL A¶IN WAHIDA BINTI ABU BAKAR SITI SAADIAH BINTI OSMAN NAMA PENSYARAH : ENCIK MANIYAMIN BIN IBRAHIM .

.

Pelaksanaan. Contoh Model 1 FU = Fokus Utama FS = Fokus Sampingan (B) = Bahasa (I) = Isi Kandungan FS (I) FU (B) .

satu fokus utama dan satu fokus sampingan. .Pengajaran berfokus kepada aspek bahasa sebagai Fokus Utama manakala isi dijadikan sebagai Fokus Kedua atau Sampingan. atau satu fokus utama dan pelbagai fokus sampingan. Pengajaran guru biasanya menekankan bahasa lebih banyak daripada aspek yang satu lagi. Sebagai contoh. pengajaran boleh terdiri daripada satu fokus utama. aspek penggunaan bahasa dalam dialog boleh dijadikan sebagai fokus utama manakala aspek watak dan perwatakan pula boleh dijadikan fokus sampingan. Melalui kaedah ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful