PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON BANJA LUKA FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

Predmet: Tehnološki Menadžment
Seminarski rad:

ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA I TEHNOLOGIJE

Profesor: doc. dr Vladimir Stojanović Božanović

Student: Branislav

Životni ciklus proizvoda i tehnologije

Index: 09/VPM Banja Luka, 15. oktobar 2010

226-

Životni ciklus proizvoda i tehnologije

Sadržaj Uvod ..................................................................................... 1. Teorijska analiza koncepta životnog ciklusa proizvoda i tehnologije ............................................................................. 2. Faze životnog ciklusa proizvoda ............................................. 2.1 Faza uvođenja proizvoda na tržište ................................... 2.2 Faza rasta prodaje ............................................................. 2.3 Faza zrelosti proizvoda ..................................................... 2.4 Faza opadanja prodaje ....................................................... 3. Oblici krivih životnog ciklusa proizvoda ................................ 3.1 Idealan oblik životnog ciklusa proizvoda ......................... 3.2 Kako produžiti vijek proizvoda .......................................... 4. Uopšteno o inovacijama .......................................................... 6. Primjer .................................................................................... 7. Zaključak ................................................................................ Bibliografija .................................................................................... 3 5 7 9 10 10 11 15 17 18 19 20 24 25

fizičkih i simboličnih detalja od kojih se očekuje da pruže zadovoljstvo.. Integralni dio poslovne i razvojne politike preduzeća polazi od pretpostavke o nužnosti i korisnosti što potpunijeg prilagođavanja proizvoda željema. usluge. • modifikacija – promjene proizvoda.Životni ciklus proizvoda i tehnologije UVOD Zadovoljiti potrebe potrošača znači prije svega pojaviti se na tržištu sa proizvodima. • osnovni proizvod – hotelska soba obuhvata krevet. Proizvodi obuhvataju fizičke predmetge. • osiguranje daljeg rasta prodaje. • prošireni proizvod – prevazilazi očekivanja potrošača. Proizvod je sve što se može ponuditi u cilju zadovoljavanja potrebe ili želje potrošača.. događaje. • kreiranje proizvoda.. • lansiranje proizvoda.. • osiguranje daljeg razvoja. peškire. osobe. svojinu. iskustva. To je skup uslužnih. uslugama i idejama. korist. mjesta. kupatilo. tj. • potencijalni proizvod – obuhvata sva moguća buduća poboljšanja i promjene proizvoda. . Politika proizvoda obuhvata: • proizvode koji su već na tržištu. • proizvode koji se ne nalaze na tržištu. Instrumente politike proizvoda čine: • inovacija – inovacija proizvoda. • očekivani proizvod – niz uslova koje kupci očekuju pri kupovini.. zahtjevima i potrebama potrošača. Postoji pet nivoa proizvoda koji predstavljaju hijerarhiju vrijednosti za potrošača: • suština koristi – korist koju potrošač kupuje (gost hotela kupuje smještaj).

inovacije tih proizvoda. ova tema sve više dobija na značaju. Iz tog razloga. mora da doživi i pad. ako doživi uspjeh. • Tema ovog rada jeste životni ciklus proizvoda i tehnologije. neophodno je postojeće proizvode inovirati na razne načine da bi se oni zadržali što je duže moguće na tržištu. koje se izučavaju i primjenjuju u današnje vrijeme savremene tehnologije i uz prisutnost velike konkurencije na tržištu. Posmatrajući bilo koji proizvod možemo jasno da primjetimo da on prolazi kroz više faza u toku svog životnog ciklusa. Neminovno je. Isto tako. Upravo zato. jedan proizvod ne može vječno da se zadrži na tržištu i da tokom svog boravka ostvaruje dobre prihode. .Životni ciklus proizvoda i tehnologije eliminacija – izuzimanje iz proizvodnog programa proizvoda koji ne odgovaraju potrebama i zahtjevima tržišta. odnosno tehnologije.

potrošače.en. itd.konkurentsko sazrijevanje koje se odlikuje učešćem na tržištu. • potrebe za novim proizvodima rastu dok novi proizvodi traže povećana ulaganja.10. 1 2 Galogaža M. . . TEORIJSKA ANALIZA KONCEPTA ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA I TEHNOLOGIJE Cilj teorijske analize životnog ciklusa proizvoda i tehnologije jeste sagledavanje praktične koristi upravljanja prema kriterijumu proizvodtržište1.tehničko-tehnološka zrelost koja se odlikuje velikim ulaganjima u istraživanje i razvoj proizvoda i tehnologije kojom se dolazi to tog proizvoda.tržišno sazrijevanje koje se odlikuje stepenom prihvaćenosti od strane potrošača.MM College Novi Sad – 2000 – str. povećanje stabilnosti proizvodnog procesa. Empirijska istraživanja su pokazala da se promjene u prihvatanju pojedinih proizvoda od strane tržišta (potrošača) odvijaju na sistematičan način. – Tehnološki menadžment . 158 Theodore Lewitt – američki ekonomista i profesor na Poslovnoj školi Harvard.Životni ciklus proizvoda i tehnologije 1. Životni ciklus proizvoda. • izvođenje potrebnih prilagođavanja marketing mix-a. Važnost i zanimljivost koncepta životnog ciklusa proizvoda proizilazi iz: • životni ciklus proizvoda danas je kraći u odnosu na prošlost. kao i tehnologija imaju svoj razvojni životni ciklus i životni put. Proizvod. stopom dobiti. • životni ciklus proizvoda omogućava marketing stručnjacima predviđanje promjena u ukusima potrošača. odnosno tehnologije je koncept koji pokušava opisati prodaju. Popularizovao ga je Theodore Levitt2 1965 godine. profit. 11:10 . jedna od najžešće osporavanih teorija je upravo teorija životnog ciklusa proizvoda koja sa druge strane ima veliku podršku prakse i koristi se kao jedan od bitnih alata marketinga kojim se uz adekvatne informacije može upravljati ponašanjem potrošača. konkurenciju i marketinške napore vezane za proizvod od njegovog pojavljivanja do povlačenja sa tržišta. a karakterišu ga: . lojalnošću potrošača. www.wikipedia. konkurenciji. Međutim.org. Postao je svjetiski poznat nakon objavljivanja „Marketinške kratkovidosti“. 10.2010.

i teško se određuje u kojoj je fazi određeni proizvod. . Rješenje ove dileme vjerovatno se može naći u statističkom praćenju obima prodaje i na osnovu obrade tih podataka bira se odgovarajuća marketing startegija. Oni tvrde da su uzroci životnog ciklusa isuviše heterogeni.Životni ciklus proizvoda i tehnologije • koncept životnog ciklusa proizvoda je važno pomoćno sredstvo u određivanju asortimanakoji će se nuditi tržištu. Pored one pozitivne strane. smatraju da su najbolje one strategije koje prate faze i tako donose uspjeh proizvoda. a ne postoji ni logičan slijed faza. pa stoga smatraju da postoji više modela faza životnog ciklusa. po njima te faze nemaju predviđeno vrijeme trajanja. Kritičari smatraju da je određen životni ciklus proizvoda rezultat. Takođe. a ne uzrok na osnovu kojeg je preduzeće izabralo određenu marketing strategiju. bitno je naglasiti da teorija životnog ciklusa proizvoda ima i brojne kritičare. Oni koji podržavaju teoriju faza životnog ciklusa proizvoda.

Često se upravo raspravlja o tome koliko traje jedan životni ciklus proizvoda. proizvodno-prodajne i strategije lične prodaje. FAZE ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA I ODGOVARAJUĆE MARKETING STRATEGIJE Životni ciklus proizvoda predstavlja jednu od veoma bitnih koncepcija marketinga kojom se stiče uvid u dinamiku konkurentnosti proizvoda. postoje različita mišljenja o tome koje su to faze. Zato je neophodno uočavati faze životnog ciklusa da bi se mogle definisati marketing startegije koje će se primjenjivati. na koji način se one identifikuju kako bi se mogle što bolje iskoristiti u praksi? Da bi se mogao slijediti životni ciklus proizvoda. kao i koliko traja svaka pojedinačna faza u tom ciklusu. • prodaja proizvoda prolazi kroz određene faze. Životni ciklus proizvoda može da traje nekoliko dana. ali sa druge strane može se pokazati i veoma nekorisnom ukoliko se ne koristi pažljivo. Takođe. Da bi se zaključilo kako neki proizvod ima životni ciklus treba imati u vidu slijedeće: • proizvodi su ograničenog životnog vijeka. nedelja. • u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda profiti rastu ili padaju. kao i veliko iskustvo u praksi. tehnologije i konkurencije. godina. a svaka faza predstavlja novi izazov za prodaju. mjeseci. Danas je opšte poznato da svaki proizvod ima faze u svom životnom ciklusu.Životni ciklus proizvoda i tehnologije 2. . i to finansijske. ponašanje potrošača kada odlučuju o kupovini. potrebna su opširna interdisciplinarna znanja. Međutim. • u svakoj fazi ciklusa proizvodi zahtijevaju različite marketing strategije. potrebno je pratiti prodaju. a imajući u vidu da se radi o proizvodima određenog stila. pa i decenija. mode ili trenda.

Kao kriterijum za ovo određivanje najčešće se uzima stopa rsata i pada prodaje. . jeste u kom momentu svaka faza počinje i završava.Životni ciklus proizvoda i tehnologije Ono što je još uvijek prilično nejasno.

4.: Faze životnog ciklusa proizvoda prodaja zrelost rast opadanje uvođenje vrijeme 3 Milisavljević M. na kraju se došlo do saglasnosti da je teorijski i u praksi opravdano životni ciklus proizvoda posmatrati kroz četiri razvojne faze3: 1. zatim teorijske varijante marketing ciljeva. 2. uvođenje rast zrelost opadanje. 1. Na osnovu ovoga. strategija. 3. Savremena administracija – Beograd 1996 – str. Grafički se životni ciklus proizvoda može prikazati na slijedeći način: Sl. – Marketing. Međutim.Životni ciklus proizvoda i tehnologije Pored ovog kriterijuma konstruisana je marketing strategija životnog ciklusa proizvoda za potrebe trgovine mješovitom robom. kao i karakteristike nekih ekonomskih pokazatelja u pojedinim fazama. može se vršiti upoređivanje kod analize situacije preduzetničkog društva. 288 .

Životni ciklus proizvoda i tehnologije Uspješni proizvodi prolaze kroz sve četiri faze. kao i postepeno osvajanje tržišta konkurencije. Ofanzivno znači osvajanje isturenih dijelova neutralnog tržišta i napad na tržište konkurenata. u budućnost. prihodi od prodaje su veoma niski. i ovo je tzv. Važni aspekti životnog ciklusa proizvoda su: • dužina trajanja. Zato 4 Buzzell. To predstavlja gubitak ulaganja. American Marketing Association Chicago – 1956 – str 51 . R. Preduzeća često svoju pažnju usmjeravaju upravo na one potrošače koji su najspremniji da kupe proizvod. tržišta i marketinga. Defanzivan način je zaštita osvojenih dijelova tržišta. • oblik. „tradicionalni oblik“ životnog ciklusa proizvoda. U njoj se vrše velika proizvodna ulaganja u istraživanje i razvoj proizvoda. – Competitive Behavior and Product Life Cicles. a to su najčešće potrošači sa visokim prihodima. • odupiranje kupca promjeni uobičajenog načina ponašanja4. Najčešće se posluje sa gubitkom. jer se proizvod tek uvodi na tržište. tako da se treba voditi računa o početnoj cijeni.1 FAZA UVOĐENJA PROIZVODA NA TRŽIŠTE Ova faza počinje kada se novi proizvod lansira na tržište. D. 2. Preduzeće u odnosu na ciljano tržište provodi strategiju uvođenja novog proizvoda na ofanzivan i defanzivan način. • način na koji varira zavisno od posmatranog nivoa proizvoda. To je najteže razdoblje za proizvođača. • kašnjenja u distribuciji putem maloprodaje. • tehnički problemi. Ova faza je rizična jer se događa da proizvod ne uđe u narednu fazu. a s obzirom da se radi o laganom rastu prodaje. Ova faza predstavlja investiciju u tržište. Prepoznato je nekoliko razloga polaganog rasta mnogih novih proizvoda: • odugovlačenje u proširenju proizvodnog kapaciteta.

Preduzeće ponovno treba da donese stratešku odluku. još se nisu savladali tehnološki problemi proizvodnje. pa i one najvažnije odluke o budućnosti proizvoda.3 FAZA ZRELOSTI PROIZVODA U ovoj fazi se ponovo javljaju problemi s obzirom da dolazi do usporavanja rasta prodaje. jer: troškovi su visoki zbog niske stope ulaza. što zavisi od toga koliko brzo raste potražnja. u ovoj fazi može doći do problema ulaskom velikog broja proizvođača na tržište. visoka su ulaganja u marketing tako da može da dođe i do negativne stope dobiti. odnosno kako preći u fazu zrelosti i prihvatanja proizvoda od strane potrošača. 2. U tom slučaju može doći do preokreta stope rasta prodaje. U fazi rasta cijene uglavnom ostaju na istom nivou ili blago padaju. Ova faza obično traje duže od prethodne dvije i predstavlja izazov za marketing odjeljenje. Na taj način preduzeće ima mogućnost da investira u jednu od ofanzivnih strategija i napadne na vodećeg konkurenta marketing strategijom lidera.2 FAZA RASTA PRODAJE Faza rasta prodaje je faza u kojoj u kojoj su potrošači brzo prihvatili proizvod i kada on ostvaruje visoku prodaju i visoku dobit. Međutim. 354 . potrebna je visoka marža da bi se podržali visoki izdaci za promociju koji su neophodni da bi se ostvario rast. S druge strane. preduzeća zadržavaju troškove za promociju na istom ili čak nešto višem nivou da bi bili u skladu sa konkurencijom i nastavili da informišu tržište o svojim proizvodima. U ovoj fazi do rasta profita dolazi zato što su: • • promotivni troškovi raspršeni kroz veći obim. Najveći problem koji se javlja u ovoj fazi jeste kako stabilizovati prodaju u odnosu na ulaganja u marketing. 2.Životni ciklus proizvoda i tehnologije preduzeća nastoje odrediti visoke cijene. jeinični troškovi proizvodnje padaju brže od cijene zahvaljujući učinku učenja proizvođača tokom proizvodnje5. Ako se vodi marketing strategijom lidera na bazi diferenciranja proizvoda i 5 Ibid – str. a na istom dijelu tržišta se javio veliki broj konkurenata. Ovo je faza u kojoj se donose brojne.

u kojoj se prodaja usklađuje sa brojem stanovnika uslijed zasićenosti tržišta. doći će do reakcije konkurencije. Proizvodni i marketing troškovi se stabilizuju ili opadaju u zavisnosti od veličine i ekonomije obima. Veći broj potrošača je upoznat sa proizvodom. a na buduću prodaju utiče. Faza zrelosti prozvoda može se podijeliti na tri faze: 1. u kojoj stopa rasta prodaje počinje da opada. kao cilj se postavlja održanje učešća na tržištu. Faza stabilne zrelosti. promjene u ukusima potrošača. Tržište se pomjerilo prema novoj potražnji. dok stopa dobiti zavisi od cijena konkurencije. Kada proizvod dođe u fazu ispadanja. obično je propraćena povlačenjem određenih marki proizvoda i integracijom kompanija. Faza rasta zrelosti. što rezultira padom profita. ali dolazi i do stabilizacije prodaje i dobiti. Kraj treće i početak četvrte faze označava potrebu uvođenja novog proizvoda.4 FAZA OPADANJA PRODAJE Ovo je faza u kojoj prodaja pokazuje jaku tendenciju pada. pored rasta stanovništva. pad i odumiranje. Ovo je period kada slabe proizvode treba izbaciti sa tržišta jer povećavaju troškove a ne donose nikavu dobit. 3. Prodaja proizvoda opada iz više razloga kao što su tehničke prednosti. 2. . Ovdje se postavlja pitanje šta učiniti sa markom i koju strategiju voditi. 2. Poslednja faza.Životni ciklus proizvoda i tehnologije instgrumenata marketing miksa. Neuspjeh u eliminisanju slabih proizvoda odgađa proizvodnju novih koji će biti zanimljivi za potrošača. zamjenska potražnja za istim proizvodom. ne postoje novi kanali distribucije iako određen broj kupaca i dalje ulazi na tržište. to znači da je potrošač zadovoljio potrebu za ovim proizvodom. U ovom slučaju. povećanje konkurencije. Faza zrelosti u opadanju u kojoj ukupna prodaja počinje opadati i potrošači prelaze na druge proizvode.

ali smatram da je potrebno istaći pojedine specifičnosti u odnosu na obilježje i četiri osnovne faze životnog ciklusa proizvoda. potrebno je snižavati cijenu. te u fazi zrelosti održavati cijenu i maksimalno kombinovati sve strategije marketing MIKS-a. tako da proizvod dođe što bliže kupca. Tabela 1. U samoj fazi uvođenja je bitna prije svega za investitora. Cijena proizvoda igra veoma važnu ulogu u svim fazama životnog ciklusa proizvoda. a u fazi rasta neophodno je proširiti kanale distribucije. cijena govori šta treba činiti u kojoj fazi životnog ciklusa. ne sa stanovišta što je proizvod . Obilježja Cilj marketinga Uvođenje Rast Zrelost Opadanje Privući inventore Proširiti Održavati Smanjivanje novom proizvodu distribuciju i liniju razlikovne proizvoda prednosti što je Oživljavanje duže moguće Odustajanje Raste Nikakva ili slaba Negativan Inovatori Ubrzano raste Primjetna Raste Stabilna Značajna Opada Opadajuća Ograničena Opada Oni oklijevaju koji Prodaja u grani Konkurencija Profit grane Potrošači Potrošači visokog Masovno tržište životnog standarda Potpuna proizvoda Asortiman Distribucija Cijena Promocija Jedan ili dva Linija se širi osnovna modela Zavisi proizvoda Zavisi proizvoda Informativna linija Najbolje prodavani modeli od Veći opseg Najveći broj Smanjen broj prodajnih mjesta‚ prodajnih mjesta prodajnih mjesta od Veći broj Puna linija cijena različitih cijena Uvjerljiva Konkurentna Odabrane cijene Informativna Sama po sebi tabela je dovoljno jasna i nema je potrebe pojašnjavati. Kao prvi argument. Kada se dođe u fazu opadanja.Životni ciklus proizvoda i tehnologije U slijedećoj tabeli dat je kratak pregled nekih obilježja i kako se ona kreću u svakoj od faza životnog ciklusa proizvoda.

.Životni ciklus proizvoda i tehnologije prevaziđen. nego prije svega što je potrebno što prije se oslobađati zaliha i povratiti uložena sredstva.

U fazi zrelosti. U fazi rasta troškovi se smanjuju a dolazi do rasta profita. Konačno. starost predstavlja period u kojem potražnja opada i polako nestaje. Faze životnog ciklusa proizvoda Ukupna tržišna prodaja Nove karakteristike proizvoda Novi korisnici Nova tržišta STATUS QUO Nove karakteristike proizvoda Novi korisnici Nova tržišta Ukupni tržišni profit Uvođenje Rast prodaje Zrelost Opadanje Rani period krive predstavlja mladost proizvoda. Na početku ciklusa troškovi su jako visoki zbog velikih ulaganja dok je profit negativan. gdje je prodaja u vremenu minimalna. obuća) imamo samo dvije faze: vrlo brzi rast i vrlo brzo ispadanje. kao i u fazi opadanja troškovi su niski jer nema novih. a proizvod nestao sa tržišta. odjeća. Simptomatišno je da kod životnog vijeka modernih proizvoda (kozmetika. dok se u fazi zrelosti ostvaruje jako veliki profit. Vrijednost prodaje Slika 2. ali ubrzano raste. da bi se transformisala u neku drugu potrebu. oni se suprotno kreću. dostupan im je i oni postaju korisnici.Životni ciklus proizvoda i tehnologije Što se tiče troškova i profita koji se ostvaruje kroz pojedine faze. . a sa sledećom fazom dolazi do opadanja i odlučuje se o budućnosti proizvoda. ne ostvaruje se dovoljna zarada ni za pokrivanje uloženih sredstava. dodatnih ulaganja. Odraslo doba je period rasta koji usporava kada potražnja dostigne svoj vrhunac. potrošači su već upoznati sa proizvodom.

Životni ciklus proizvoda i tehnologije Jasno je da je ovaj primjer teoretski i da je životni ciklus proizvoda mnogo komplikovaniji i zavisi od veoma mnogo faktora. .

pa će tu otpočeti novu fazu životnog ciklusa. u savremenoj dinamičkoj privredi sa tendencijom globalizacije. odnosno opadanja.Životni ciklus proizvoda i tehnologije Ovaj primjer može se primjeniti na kratkotrajne proizvode. Međutim. . s obzirom na selenje marki proizvoda iz industrijski razvijenih u manje razvijene ili nerazvijene zemlje i područja. ali ne i na proizvode koji su sa nama već nekoliko decenija. budući da će biti transferisan na drugo geografsko područje. što opet ne znači da proizvod nužno prestaje da postoji. u budućnosti treba očekivati kraći životni ciklus proizvoda na određenom geografskom području. Drugim riječima. danas je to manje važno. U pogledu determinisanja tržišne pozicije u odnosu na tržišnu situaciju nije moguće precizno odgovoriti na pitanje koliko je dugo razdoblje od uvođenja do zrelosti.

Uvođenje 2. istraživači su utvrdili da postoji 6 .Životni ciklus proizvoda i tehnologije 3. a najrazličitije su: • proizvod i njegova svojstva. OBLICI KRIVIH ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA Postoje brojni oblici krivih. Rast 3. • elementi vanjske i unutrašnje okoline marketinga. Razlike među pojedinim oblicima su uzrokovane brojnim faktorima. Slika 3. Oblici krivih životnog ciklusa proizvoda Tradicionalna kriva Proizvod ima sve četiri faze: 1. Zrelost Kriva buma Izuzetno popularni proizvodi koji se dobro prodaju tokom dugog vremenskog perioda (traper) .17 različitih uzoraka tzv. • marketing strategije korištene tokom životnog ciklusa proizvoda. Cox-ovih krivih.

. preostala prodaja se odvija djelimično i dugoročnije u odnosu na prethodno (Levi's 501) . ali i brzo opada (frizure) Kriva produženog hita Slučan slučaj kao kriva hita.) Kriva oživljavanja ili nostalgije Slučaj prividno zastarjelih proizvoda koji doživljavaju novu popularnost Kriva hita Potrošači izuzetno brzo prihvataju proizvod – on brzo dostiže svoj vrhunac..Životni ciklus proizvoda i tehnologije Sezonska kriva ili kriva mode Prodaja se odvija dobro u određenom periodu (naočale. sladoledi. kupaći kostimi.

rast opadanje 6 Goldman A. ali se taj pad odvija postepeno. Faza opadanja se odvija dosta sporo. Slika 4.1 IDEALAN OBLIK ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA Istraživači su zapazili neke od faktora koji utiču na oblik i trajanje životnog ciklusa pojedinog proizvoda6.. a to vodi ranom maksimalnom prihodu.. – Upravljanje marketingom. Muller E.. – Measuring Shape Patterns of Product Life Cycles: Implications for Marketing Strategy . 445-446 . On se sastoji od razdoblja razvoja proizvoda koje je kratko. a troškovi su niski. Idealan oblik životnog ciklusa proizvoda prodaja zrelost uvođenje .) 3.Oktobar 1992 – prema Kotler. Zaključili su da se može razviti idealan oblik životnog ciklusa proizvoda (slika 4). Faza uvođenja – rasta kratko traje i prodaja brzo dostiže svoj vrhunac.Životni ciklus proizvoda i tehnologije Kriva sloma Proizvod doživljava neuspjeh odmah poslije uvođenja na tržište (električni automobil. Ph. što za posljedicu ima smanjenje profita. str.

Stoga je važno pratiti sve nove trendove i držati korak sa modnim kretanjima. Može da se uvede i više novina kako bi se izvukao bolji rezultat. Inovacija . pod uslovom da je roba pristupačna i promovisana na pravi način. Tada će ili trebati više novca za troškove promocije i popuste vlasnicima skladišta. novog pakovanja ili uvođenja neke sitne novine. vrijeme zrelosti – traje dok je stabilna naklonost potrošača.2 KAKO PRODUŽITI VIJEK PROIZVODA Veoma je važno shvatiti na kom dijelu krive se nalazi proizvod. 3. tehnologija se brzo mijenja. daju bolje garancije ili više novih ponuda. Profiti će neizbježno biti ugroženi. koje može da bude sasvim trivijalno. vrijeme uvođenja i rasta – biće kratko ako proizvod ne zahtjeva nove kanale distribucije. Vodeći na tržištu bi trebalo da ubire najveći profit. poput promjene boje. transport i ako marketing posrednici prihvataju novi proizvod i promovišu ga. Kod određivanja cijene treba da se uzme u obzir mala konkurencija. Ako se pokaže da će proizvod biti prihvaćen i profitabilan. Jedan od načina da se produži vijek proizvoda je redizajniranje. Preduzeća čija su djelatnost usluge. vrijeme opadanja – dugo je ako se naklonost potrošača i tehnologija proizvoda sporo mijenjaju. na tržište će biti privučeni i drugi isporučioci. Da li se penje ili je prešao vrh krive? Tržišta su promjenjljiva. moraće da produže radno vrijeme. Čini se da je stalna potražnja za novim nezasita.Životni ciklus proizvoda i tehnologije razvoj vrijeme Preduzetničko društvo koje uvodi novi proizvod treba da predvidi oblik krive na osnovu faktorakoji utiču na trajanje svake od faza. moda eksplodira na sceni. ili će morati da se smanji cijena. a to su: • • • • vrijeme razvoja – kraće je i zahtjeva niže troškove za standardne proizvode.

i stalno su u potrazi za novim linijama.Životni ciklus proizvoda i tehnologije je ključna. Neke kompanije odvajaju ogromna sredstva za ulaganje u istraživanje i razvoj. .

ili proces društvene promjene kao odgovor na novu tehnologiju. . Uvođenje inovacija danas je pitanje opstanka. ili je to kompleksan skup aktivnosti od stvaranja nove ideje do njene primjene u praksi.Životni ciklus proizvoda i tehnologije 4. UOPŠTENO O INOVACIJAMA Jedan od najvažnijih faktora koji danas utiču na preduzetničku snagu preduzeća jeste sposobnost inoviranja procesa. Ako je osnovna preokupacija savremenog preduzeća stvaranje konkurentske pozicije na tržištu. Potiče od latinske riječi inovatio. onda to više nije moguće samo cijenom postojećih proizvoda i usluga. invencija. ideja koja se razlikuje od postojeće forme. Za inovacije možemo reći da predstavljaju kreativni proces u kome se dvije ili više postojećih stvari kombinuju na neki novi način da bi se proizvela potpuno nova stvar. Zato su ulaganja u istraživanja i razvoj danas najuže povezana s razvojem. Inovacija nije opipljiva kao drugi dijelovi kapitala. Obim i brzina inovacija posljedica su velikog broja naučnih i tehnoloških dostignuća. njihovim kvalitetom ili paletom izbora. itd. uvođenje invencije. što znači novina. ona je kreacija duha. Najčešće se svrstavaju u šest grupa. uvođenje nove ideje koja razara postojeće ponašanje. nego prvenstveno brzinom kojom preduzeće može uvesti nove proizvode. Sve to zavisi od invativnosti u proizvodnim i poslovnim procesima. a vrijeme potrebno za inoviranje sve je kraće. mijenjanje postojećeg. kao i njihove primjene u praksi. Neki autori ističu da postoji preko stotinu definicija inovacije. proizvoda i usluga. nematerijalne prirode utemeljene na materijalnim i nematerijalnim dobrima. uvođenje nove ideje. pa je po njima inovacija: • • • • • • nova ideja. Inovacija je vrlo stara riječ.

to povećava opšte značenje inovacija i ljudskog faktora.Životni ciklus proizvoda i tehnologije Kako nematerijalna dobra igraju sve značajniju ulogu u proizvodnoj djelatnosti. .

Na razvoju ovog proizvoda radilo je više programerskih timova. godine. Glavne prednosti u odnosu na dotadašnje programe tog tipa bile su: . Taj program. doživio je ogromnu popularnost kod korisnika. Microsoft je predstavio nadogradnju na svoj tadašnji operativni sistem MS-DOS pod nazivom Windows. koliko su je korisnici upotrebljavali. uz koje se isporučivao Microsoftov proizvod postigla je veliki uspjeh i otvorila novu stranicu u dizajniranju savremenih računara. godine od Microsofta) uvećali su Microsoftov profit i otvorili nove mogućnosti u korištenju rtačunara. Pored životnog ciklusa. ali sam mišljenja da se upravo na tom proizvodu može vidjeti kako proizvod prolazi kroz određene faze. jasno se vidi kolika je inovacija bila na proizvod za taj period. Uviđajući mane svojih dotadašnjih proizvoda. i koliko je olakšala posao mnogima. i to se vidi kroz konkretne podatke. Najveća mana bila mu je oslanjanje na tada skromnu konstrukciju njihovog operativnog sistema MS-DOS. unapređivan nekoliko puta u slijedećih nekoliko godina. proizvod je nazvan Windows 95. Planiran da u opticaju bude od 1995. a predproizvod je bio testiran od strane nekoliko hiljada ljudi. Radi se o Microsoft proizvodu Windows 95. Microsoft od 1992. Nova generacija IBM-ovih računara. kao preduzeće za izradu softvera. Operativni sistem je „nervni sistem“ računara. Osnivači su bili Bill Gates i Paul Allen. Prvi veliki projekat koji je preduzeće ostvarilo bila je izrada operativnog sistema MS-DOS za računarskog giganta IBM 1980. godine. godine razvija potpuno novi proizvod. Godine 1985. Excel (1987) i PowerPoint (otkupljen 1987. Microsoftovi proizvodi Word (1983).Životni ciklus proizvoda i tehnologije 5. To je učinjeno da bi se olakšao dotadašnji način korištenja računara i potpunije iskoristile njegove mogućnosti. Microsoft korporacija osnovana je 1975. koji je bio apsolutni hit po pojavljivanju na tržištu. PRIMJER Kao primjer obradiću pomalo neobičan proizvod. Godine.

Bitno je reći da ni konkurencija nije sjedila skrštenih ruku. nešto što se do tada nije koristilo. • umrežavanja.Životni ciklus proizvoda i tehnologije • • • • • • • • istovremeno pokretanje više programa. modemi. Microsoft je potrošio oko 300. nastavile su da koriste njihov inovativni proizvod. od čega ke 12.. Microsoft je preuzeo veliki dio njihovog tržišta.000. pa samim tim i brži pristup podacima.000 $ na promociju novog proizvoda. mogućnost rada mišem. povezivanje više računara. Međutim. Štaviše. podrška drugim nazivima (brže snalaženje). IBM je samostalno razvijao svoj proizvod pod nazivom „OS/2Warp“. novi poboljšani izgled ekrana (ikonice.000. Mnoge velike firme. godine.63 miliona primjeraka. Ranije je završio svoj proizvod i predstavio ga tržištu. skeneri.. eksterne memorijske naprave.). tj.). po cijeni od 85$ po primjerku.. avgusta 1995. . ili eksterno povezanih sa računarom (štampači. s ciljem pokrivanja većeg dijela tržišta i preuzimanja dijela korisnika Windowsa. Ovaj podatak dovoljno govori o popularnosti i mogućnostima ovog proizvoda. lansiranje Windowsa 95 na tržište dalo je drugačije rezultate.. brža štampa.000$ potrošeno na prava na korištenje psejme poluparnih Rolling Stonesa „Start Me Up“ (pokreni me). tako da je IBM-ov proizvod ostao u drugom planu. Neke od navedenih karakteristika predstavljale su inovacije u svijetu računara. kako Microsoftove agresivne medijske kampanje. To je bila posljedica. brži rad programa. start. automatsko prepoznavanje novih uređaja ugrađenih u. Windows 95 predstavljen je javnosti 24. tako i njegovog velikog uticaja na druge velike proizvođače softvera. koje su do tada podržavale Microsoftove proizvode. koji su podržali Microsoftov proizvod. Windows 95 je u prvih deset dana prodaje prodan u 1.

brojne korporacije su i dalje vjerne Windowsu 95. Slika 5. Veliki broj računara je ostao i dalje da radi sa starim proizvodom.000. što svjedoči o kvalitetu. nego više unaprijeđena verzija njegovog prethodnika. čineći ga najbrže prodavanim sofrtverom do tada. Sami Microsoftovi stručnjaci su prilikom predstavljanja novog Windowsa 98 iznijeli podatak da je u odnosu na prvu verziju Windowsa 95 ispravljeno i dorađeno više od 1000 propusta. ni Windows 95 nije bio proizvod bez mana. 1998. uključujući i druge Microsoftove proizvode. pouzdanosti i upotrebljivosti starog proizvoda. Neki od glavnih nedostataka su ispravljeni 1996.12. U narednih dvije godine broj prodanih primjeraka porastao je na preko 100. iako je bilježio veliki uspjeh. ali se akcenat od strane samog Microsofta prenio na novi proizvod.000 primjeraka. godine u pod-verzijama Windows 95 OSR i Windows 95 OSR2. Životni ciklus Windows 95 prodaja (milioni kopija / mjesec 5 zrelost 4 3 2 uvođenje . i sa ograničenom proizvođačkom podrškom. Iako povučen iz prodaje. gdje je ostvarena dobit bila preko 10 milijardi dolara.000 primjeraka. godine uveo je novi proizvod po imenom Windows 98. Naime. i 1997.2001 godine prestati prodaja i podrška Windowsa 95. Ovo je bio vrhunac prodaje ovog proizvoda.Životni ciklus proizvoda i tehnologije Udio Windows 95 na tržištu je bio u stalnom porastu. Microsoft je objavio da će 31. sa većim udjelom na tržištu nego svi drugi proizvodi tog tipa. Windows 95 ostao je u prodaji.000. Samim tim.rast 1 1992 razvoj 1995 1998 vrijeme opadanje . da bi nakon godinu dana bio prodan u preko 40. Bitno je napomenuti da Windows 98 nije bio tolika inovacija kao njegov prethodnik. Takođe. Windows 95 bio je najprodavaniji proizvod do tada. Opadanje prodaje podstakao je sam Microsoft.

Na grafikonu se takođe jasno vidi kako se životni ciklus proizvoda kretao iz faze u fazu. a 1995. . stari proizvod se. kao i koliko je u tom period prodano primjeraka. zadržava dosta dugo na tržištu. godine je uveden na tržište.Životni ciklus proizvoda i tehnologije Kao što se vidi iz grafikona. Proizvod zatim ulazi u fazu zrelosti u kojoj se zadržava do trenutka kada sam Microsoft nije odlučio da počne sa uvođenjem novog proizvoda. iako u fazi opadanja. Windows 98. Iako se pojavio novi proizvod. Faza uvođenja i rasta se istovremeno odvija i traje dosta dugo. period razvoja je trajao od 1992.

svakako uz konsultovanje potrebne literature koja je navedena u prilogu. . Iako sam pokušao da se zadržim u okviru traženih 13 do 15 strana. Kroz konkretan primjer sam objasnio teoretski dio sa svim podacima koji daju detaljniji pregled same teme rada. i pri tome ostvariti što veću dobit za svoje preduzeće.Životni ciklus proizvoda i tehnologije 6. Od presudnog značaja je takođe i odluka marketing stručnjaka koju od strategija i kada upotrijebiti i kako izaći na tržište na kome već postoji jaka konkurencija. Da bi se jedno preduzeće zadržalo što duže na tržištu neophodno je uvođenje inovacija. po mom mišljenju opisao jedan dio teme za koji sam smatrao da je dovoljan za naše trenutno interesovanje. opet naglašavam da je ovo jako obimna tema i da bi se o njoj moglo mnogo detaljnije i opširnije pisati. U ovom radu pokušao sam dati jasan pregled i opis zadate teme. Naravno. tema se pokazala kao preširoka. ZAKLJUČAK Kao što se iz samog rada vidi. Kako preuzeti tržište od konkurencije i odolijevati joj što je duže moguće. izvršiti obimna ispitivanja tržišta i potrošača kako bismo bili sigurni da će baš naš proizvod biti uspješan i uopšte potreban tržištu. Pri uvođenju novog proizvoda na tržište treba biti jako oprezan. ovo je tema koja obuhvata jednu veoma važnu oblast našeg interesovanja. bilo stvaranjem jednog sasvim novog proizvoda. Od samog kretanja proizvoda kroz njegove faze uveliko zavisi i postojanje kao i poslovanje samog preduzeća. ali ja sam. bilo modifikacijama postojećeg proizvoda.

Inovacije i tehnološke strategije. R. Implications for Marketing Strategy.Životni ciklus proizvoda i tehnologije LITERATURA Buzzell D. MM College Novi 2000 Galogaža M. October 1982 The Effect of Exit Barriers Upobn Strategyc Flexibility. Harrigan K. 1980 Upravljanje marketingom. . Cycles. Visoka škola za turistički menadžment Šibenik. Kotler P. Cycles. Marketing i menadžment istraživanja. Competitive Behavior and Product Life American Marketing Asociation. Chicago. 2005 Measuring Shape Patterns of Product Life Goldman A. Galogaža M. Mate. Strategic Management Journal. Muller E. Zagreb 2001 Harrigan K. 2004 Tehnološki menadžment. Journal of Business Strategy. Sad. MM College Novi Sad. May 1980 Strategies for Declining Industries. 1956 Deželjin J.

com www.microsoft. Beograd Stanković F. Accross the Board. McGrath A. Novi Sad.nytimes.guardian.com www.washingtonpost. 2004 Growth Strategies woth a 90's Twist. 1995 www. Savremena administarcija.poslovniforum.com www. . mart 1995 Marketing. Trgovinski menadžment.Životni ciklus proizvoda i tehnologije Lovreta S.hr 1996 Preduzetništvo. Milisavljević M.wikipidia. CID Beograd.operating-system.uk www. Martica Srpska.com www.com www.co.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful