Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ÔN TẬP ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨM

ÔN TẬP ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨM

Ratings: (0)|Views: 3,576 |Likes:
Published by MU Rooney

More info:

Published by: MU Rooney on Jun 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2014

pdf

text

original

 
 
TRƯỜNG ĐẠ
I H
C CÔNG NGHI
P TH
Ự 
C PH
M TP.HCMKHOA CÔNG NGH
TH
Ự 
C PH
M
HU
NH T
ẤN ĐẠ
T Câu 1: So sánh phép th
ử 
A
 – 
không A và phép th
ử 
2
 – 
3
Phép th
2-3 A-Không AGi
ng nhau-
Xác đị
nh xem có hay không s
khác nhau v
t
ng th
các tính ch
tc
m quan.-
Đề
u có m
u chu
nKhác nhau- N
gườ 
i th
nh
ận đượ 
c 3 m
u
trong đó có 1 mẫ
u chu
n và haim
u c
ần xác đị
nh.-
 Ngườ 
i th
không c
n h
c thu
ccác tính ch
t c
m quan c
a m
u.- Có 4 tr
t t
trình bày m
u- X
lý s
li
u b
ng cách tra b
ng-
 Ngườ 
i th
nh
ận đượ 
c m
t m
uchu
ẩn sau đó đượ 
c l
ấy đi.
 -
 Ngườ 
i th
ph
i ghi nh
ớ 
tínhch
t c
m quan c
a m
u.- X
lý s
li
u b
ng cách tính khi
 bình phương
(
2
  
)
Câu 2: So sánh phép th
ử 
2-AFC và phép th
ử 
3-AFC
Phép th
2
 – 
AFC 3
 – 
AFCGi
ng nhau- Các phép th
n
 – 
AFC
đượ 
c s
d
ụng khi xác định đượ 
c 2 s
n ph
mcó s
khác bi
t v
m
t thu
c tính c
th
.-
 Ngườ 
i th
 
đượ 
c hu
n luy
ện để
hi
u rõ công vi
c mô t
 
và đánh giá
m
t tính ch
t c
m quan c
th
 
 
 Khác nhau-
 Ngườ 
i th
nh
ận được đồ
ng th
ờ 
i2 m
ẫu đã mã hóa bằ
ng ba ch
s
 
và đượ 
c yêu c
u cho bi
ế
t m
u nào
có cường độ
m
ạnh hơn
v
m
tthu
c tính c
th
 - Có hai tr
t t
trình bày m
u AB và BA.- T
i thi
ểu 30 ngườ 
i th
 - Không nh
y l
m, xác su
ất đúng
½.-
Đế
m s
câu tr
l
ời đúng, sai và
tra b
ng. N
ế
u s
câu tr
l
ời đúng
s
li
u tra b
ng thì k 
ế
t lu
n haisp có s
khác nhau v
 
t/c đánh
giá.-
 Ngườ 
i th
nh
ận đượ 
c 3 m
ẫu đãmã hóa trong đó có hai
m
ugi
ng và m
t m
ẫu khác và đượ 
cyêu c
u tìm ra m
ẫu có cường độ
 m
nh nh
t v
m
t thu
c tính c
 th
.- Có 3 kh
 
năng sắ
p x
ế
p m
u là:AAB, ABA, BAA ho
c BBA,BAB, ABB- T
i thi
ểu 24 ngườ 
i th
 - Nh
ạy hơn, xác xuất đúng 1/3
.-
Đế
m s
câu tr
l
ời đúng rồ
i trab
ng. N
ế
u s
câu tr
l
ời đúng
 s
li
u tra b
ng thì k 
ế
t lu
n hai spcó s
khác nhau v
 
t/c đánh giá.
 
Câu 3: So sánh phép th
ử 
 
cho điể
m th
hi
ế
u và so hàng th
hi
ế
u
Phép th
So hàng th
hi
ế
u Cho
điể
m th
hi
ế
uGi
ng nhau-
Đề
u thu
c nhóm phép th
th
hi
ế
u v
ớ 
i m
ục đích là đánh giá mức độ
 ch
p nh
n s
n ph
m ho
ặc được ưa thích hơn các loạ
i s
n ph
m khácc
ủa ngườ 
i tiêu dùng.- Tr
t t
trình bày m
ẫu theo hình vuông Latin Williams bình phương.
 -
 Ngườ 
i th
có kinh nghi
m v
s
n ph
m và
chưa qua huấ
n luy
n.Khác nhau-
Xác đị
nh có hay không m
t s
 khác bi
t v
m
ức độ
 
ưa thích tồ
nt
i gi
a 3 hay nhi
u s
n ph
m-
Xác đị
nh m
c
độ
 
ưa thích hay
kh
 
năng chấ
p nh
n c
ủa ngườ 
itiêu dùng v
các s
n ph
ẩm đánh
giá.- Các m
u xu
t hi
ện đồ
ng th
ờ 
i,
ngườ 
i th
 
đượ 
c yêu c
u s
p x
ế
pcác m
u theo chi
u m
ức độ
 
ưathích tăng dầ
n ho
c gi
m d
n.Các m
u có th
x
ếp đồ
ng h
ng- Các m
u th
 
đượ 
c ph
c v
tu
nt
 
cho ngườ 
i th
ử. Ngườ 
i tiêu
dùng đánh giá từ
ng m
u và chobi
ế
t m
ức độ
 
ưa thích củ
a h
trên
thang điể
m th
hi
ế
u.
 
- T
i thi
ếu là 60 ngườ 
th
- Không gi
ớ 
i h
ạn ngườ 
i th
, càngnhi
u càng t
t.- X
lý s
li
u b
ằng phương pháp
ki
ểm đị
nh Friedman- X
lý s
li
u b
ằng phương pháp
ki
ểm đị
nh Friedman ho
c phân
tích phương sai ANOVA
 
Câu 4:
Nêu 3 nguyên tắc cơ bản của đánh giá cảm quan. Trình bày nguyên tắc thứ 3.
 
 
 
Sự vô danh của các mẫu đánh giá.
 
 
Sự độc lập của các câu trả lời.
 
 
Kiểm soát điều kiện tiến hành thí nghiệm.
 
Câu 4:
Nêu những yêu cầu đối với người thử 
 
Không bị bệnh tật, sức khỏe tốt.
 
 
Chức năng sinh lý của các giác quan bình thường.
 
 
Không hút thuốc lá, uống rượu bia trước giờ thử.
 
 
Không dùng các loại mỹ phẩm như nước hoa dầu thơm.
 
 
 Nghiêm túc trong quá trình thử, không gây mất trật tự.
 
 
 Người thử trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện.
 
Câu 5:
Môi trường đánh giá cảm quan
 
cần đảm bảo những yêu cẩu gì?
 
 
 Nhiệt độ phòng phải từ 20 – 
25
o
C.
 
 
Ánh sáng được thực hiện dưới ánh sáng bình thường.
 
 
Không có những
 
mùi lạ cách xa những nơi chế biến thịt, cá.
 
 
Yên tĩnh không ồn ào, tránh xa đường, các xí nghiệp....
 
 
Buồng thử cần có vách ngăn.
 
 
 Nơi chuẩn bị mẫu phải riêng biệt với phòng thử.
 
 
Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
 
Câu 4
: Các trình tự tiến hành đối với phép thử thị hiếu
 
1.
 
Lựa chọn phép thử.
 
2.
 
Chuẩn bị mẫu.
 
3.
 
Mả hóa mẫu.
 
4.
 
Mời người thử.
 
5.
 
Tiến hành thí nghiệm.
 

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
ĐôngPhương added this note
like
ĐôngPhương liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
congchua1250 liked this
Nghiem Nguyen liked this
rambo liked this
Kim Thuyen Truong added this note
su khac nhau giua phep thu mo ta va phep thu so hang thi hieu
namviet6699 liked this
Nguyen Tuyet Mai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->