ZADATAK Dimenzionisati cilindrični frikcioni prenosnik, ako se pogonski točak obrće sa 1200 min-1, a gonjeni sa 600 min-1 i izrađen

od čelika. Snaga na pogonskom frikcionom točku je 5 kW, a izrađen je od tekstolita. Odrediti veličinu obrtnog momenta koji prenosi gonjeni frikcioni točak, ako je stepen iskorištenja prijenosnika η = 0,85.

Rješenje

.

4 ⋅ 39.25 ⋅ 2 S obzirom da je stepen iskorištenja prenosnika η = 0.7 ⋅ 1.25 ⋅1.D1 = 3 0.79 ⋅1.85 tražena veličina obrtnog momenta koji prenosi gonjeni frikcioni točak je: .17 ⋅10 5 (2 + 1) = 120.35 ⋅ 0.06mm 900 2 ⋅ 0.

Broj obrtaja gonjenog frikcionog točka je n2 = 1000 min-1. d2 = 300 mm. b = 100 mm.85 ⋅ 39. Prečnici frikcionih točkova su: d1 = 200 mm.T2 = i ⋅η ⋅ T1 = 2 ⋅ 0.79 = 67.64 Nm ZADATAK Odrediti snagu koju može prenijeti frikcioni prenosnik sa cilindričnim frikcionim točkovima koji su izrađeni kombinacijom materijala guma/sivom livu. Rješenje .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful