‫فلفل و دوري از وطن!


‫شنبه ‪ ۲۲‬اسفند ‪ ۱۳۸۸‬ساعت ‪ ۰۸:۴۶‬تحويل زاده‬
‫بيماري دوري از وطن )‪ (homesickness‬علئم ناراحتي و افسردگي‬
‫ناشي از دور بودن از وطن و خانواده مي باشد‪ .‬وقتي هوميوپاتي حتي‬
‫براي عوارض دوري از وطن نيز داروي خاص خود را دارد‪ ،‬گستردگي‬
‫درماني اين علم مشخص مي شود‪.‬‬
‫فلفل )با نام علمي ‪ (Capsicum annum‬در دوز هوميوپاتي دارويي‬
‫است كه براي درمان اين بيماري بكار مي رود‪.‬‬
‫اين دارو‪ ،‬مناسب براي افراد چاق‪ ،‬شل‪ ،‬نرم و با موهاي روشن‪،‬‬
‫تنومند و پرخون است كه خيلي زود خسته مي شوند‪ .‬صورتي با رگ‬
‫هاي سرخ‪ ،‬كوچك و متسع دارند‪ .‬تنبل‪ ،‬بيزار از هر نوع كار و تلش و‬
‫افرادي خوش گذران هستند كه در مورد مسائل بي اهميت خيلي زود‬
‫عصباني مي شوند‪ .‬كودكان اين نوع شخصيت هواي آزاد را دوست‬
‫ندارند و چاق‪ ،‬كثيف‪ ،‬آلوده و سرمايي هستند‪.‬‬
‫دارو بيشتر در مشكلت مخاطي و افسردگي تجويز مي شود‪ .‬در‬
‫سطح روان‪ ،‬حالت روحي بيمار ماليخوليايي‪ ،‬نوستالژيك و نوعي ميل‬
‫به غرق شدن در افكار و خاطرات گذشته و به عبارتي غم دوري از‬
‫وطن است‪ .‬بيمار فكر مداوم در مورد خودكشي دارد اما نمي خواهد‬
‫خودش را بكشد و در مقابل اين افكار دائما ً مقاومت مي كند و به‬
‫نوعي خود را شكنجه مي دهد‪ .‬بيمار بسيار كم حرف‪ ،‬خجالتي و كله‬
‫شق است و دوست دارد در خانه بماند‪.‬‬
‫مراجع‬
‫‪ .1‬متريامديكا داروشناسي هوميوپاتي‪ ،‬تأليف دكتر اس كي دوبي‪.‬‬
‫ترجمه ي دكتر بهاره آذر‪ ،‬دكتر سيد علي حسيني تهراني‪.‬‬
‫‪ .2‬راهنماي نكات و علئم كليدي داروهاي هوميوپاتي‪ .‬تأليف راجر‬
‫موريسون‪ .‬ترجمه دكتر سيدعلي حسيني تهراني‪ ،‬دكتر عصمت‬
‫بوستاني و دكتر محمد افشار‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful