ABAKADA- FLORANTE A- Ang mag-aral ay gintong tunay  Ang pag-aaral ay mahalaga sa isang tao sapagkat ito

ang kanyang sandata sa buhay para siya’y makahanap ng trabaho sa kanyang paglaki at para siya’y magkaroon ng dignidad. Ba- Bagay na dapat pagsikapan  Ang pag-aaral ay dapat pagsipagan at pagsikapan. Ka- Karunungan ay kailangan lang  Ang karunungan ay dapat hasain at linangin para

magtagumpay. Da- Dunong ay gamot sa kamangmangan  Dunong ang panlaban sa kahirapan para matuto sa mga kaalaman tulad ng aritmetika, atbp. E- Ewan ang sagot kapag hindi alam  Dumarating ang mga pagkakataon na hindi mo alam ang/ ang mga katanungan kaya dapat magsaliksik para hindi magkaga kaya dapat magsaliksik para hindi magkagayon. Ga- Gaga’t gago ay yaong mga hangal  Pinapatama nito ang mga taong walang alam sapagkat sila’y tamad magaral at matuto Ha- Hahayaan bang ika’y magkagayon  Hindi mapapabilang ang isang estudyante yaon sa mga hangal kung siya’y may sipag at tiyaga sa pag-aaral

kaya dapat natin sila sundin at tayo’y matututo sa mga tinuturo ng ulirang guro.Magsikhay ka lang sa pag-aaral  Ikaw’y magsikap tungo sa kaunlaran ng kaalaman Na. .Oras na upang ikaw ay magising  Tayo’y dapat matauhan.Ngayo’y sikapin mo ito ang mabagtas  Tayo’y dapat magpatuloy sa landas ng pagalam para hindi maagaw ng masamang bisyo O.Iwasan mo habang may pagkakaton  Sila’y huwag nating pamarisan sapagkat mali ang kanilang ginagawa.Labis-labis ang mapapala  Kung mag-aaral ka ng mabuti. Nga.I. Ma.Nasa guro ang wastong landas  Sila ang mga lumilinang ng mga kaisipan natin. ito na ang panahon para magsigasig Pa. Sila ay nag-bibisyo at hindi makahanap ng maayos at matinong trabaho. ika’y punong-puno ng pag-asa at prebilihiyo.Pansinin mo ang dako na madilim  Tignan natin ang ibang hindi makapag-aral. La.Rehas ng mga tanong ay sagutin  Ang mga naligaw ng landas ay nasa kulungan na sapagkat hindi nila inunawa kung ano ang tama at mali. Ra.

Tatalino ang bawat isa  Dahil sa pagpupunyagi ng mga guro ng nagtuturo sa atin. tayo ay unti-unting humahasa ng kaalaman. U. unawain ang kahinaan ang kahinaan ng mga estudyante Wa. At sa mga guro. Ya. .Yaman at gabay sa kaunlaran  Sa ating mga natutunan. ito ang ating sandata sa buhay.Sa.Wiwikain ang Abakada  Gamitin natin ang ating wika. Magsimula sa ‘Abakada’.Sabihin mong ikaw ay may alam na rin  Dapat tumulong tayo upang magkaroon ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagtulong sa iba pang tao na hindi pa alam ang sariling wika Ta.Unawain lang at turuan  Intindihin at unawain ang mga tinuturo ng mga ulirang guro.

 -.-:.2.32. $.$.5.3 .3/...8.23.4 :5.3.3.93.3 O $.34. 2.4 3..3 O 393/3.3 94.. .3 3 5.9:3. 5.3 9..3.3 ...3.2. 8.93:9:7432.8.9..5.. ..8..93 9.-3243. %.:7433.9:9:3.9.2 .3  & &3.9.././.3-.3...3 3 2.7443 3 5. 089:/.5:5:3. O . .8..390 . %. 5. O .73.3:74 9 8.2.. 3/ 5.3 .:3. -..99:7:.932..3.938.:7. .73 O ..3-.3 2.93.3.9:43 8.7..:39 :393:2.2.         .3.9 9:2:43 9.9:9:748.98. :74  :3.8.82:.2.3 ..4 .  .38.-.3.2933.32.8.3.9.3.

    .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful