You are on page 1of 32

„Međ borovima međ borovima, gde se sunčev zrak probiti ne može, kad ladan vetar dune ježe nam se kože.“

Američka narodna pesma, oko 1870.

nepoznat autor

Naslov origi Nala iN the Pi N es - 5 Murder Ballads autor e rik k riek

© 2016 e rik k riek First P u B lished By s cratch Books, aM sterda M www.scratch B ooks. N l

Za sr P sko i Z da Nje © 2016 Bes Na ko B ila

Deze uitgave is mede tot stand gekomen dank zij een subsidie van het Nederlands Letterenfonds.

Ova knjiga je objavljena zahvaljujući pomoći Holandskog fonda za književnost.

Naslov origi Nala iN the Pi N es - 5 Murder Ballads autor e rik k
Naslov origi Nala iN the Pi N es - 5 Murder Ballads autor e rik k

SADRŽAJ

Lepa Poli i brodski tesar 5 Dugački crni veo 33 Tonitaun 53 Kejleb Majer 77 Tamo gde rastu divlje ruže 109 Pogovor: Balade o zločinima, Jan Donkers 129

– 5 –
– 5 –

– 5 –

— među borovima — Preuzeću kormilo. Idi dole i obuci suvu odeću! aj, aj! – 6
— među borovima —
Preuzeću kormilo.
Idi dole i obuci
suvu odeću!
aj, aj!
– 6 –
— Lepa p o L i i brodski tesar — Ko je to tamo? Stani!
— Lepa p o L i i brodski tesar —
Ko je to
tamo?
Stani!

– 7 –

— među borovima —

još jedan? Koliko smo ih izgubili dosad? Otkad je počela oluja, trojicu, kapetane. Ne stane li
još jedan?
Koliko smo ih
izgubili dosad?
Otkad je počela oluja,
trojicu, kapetane.
Ne stane li nevreme
uskoro, ostaćemo bez po-
sade, gospodine Brigse.
A da upravimo
brod prema
jugu ? ...
Ne dolazi u obzir! Ne
želim da produžavam
put bez potrebe.
Pošalji par ljudi
da postave do-
datne gurtne. Os-
tali neka ostanu
u potpalublju.
Aj, kape-
tane!

– 8 –

— Lepa p o L i i brodski tesar — šta je Ne menjamo rekao? kurs.
— Lepa p o L i i brodski tesar —
šta je
Ne menjamo
rekao?
kurs.
Da li si mu rekao
za devojku?
I ja sam je video!
Prekinite
s tim glu-
postima!
Ovaj brod je
uklet!
Harpere! Idi na palubu
i postavi još sigur-
nosnih gurtni.
Tako je, tebe,
Povedi i
njega da ti
pomogne.
Koga?
vile klejtone!
mene?
Krajnje je vreme da
i ti budeš od neke
koristi!
Možeš da nastaviš
sa sanjarenjem
nakon što obaviš
posao!
Aj,
AJ!

– 9 –

— među borovima — Lepa Da li si sigurna da te niko nije video? moja Poli!
— među borovima —
Lepa
Da li si sigurna da
te niko nije video?
moja Poli!
da. Bila
Došla si!
sam jako
oprezna.

– 10 –

— Lepa p o L i i brodski tesar — crni Vili, šta to zaboga radiš?
— Lepa p o L i i brodski tesar —
crni Vili, šta to
zaboga radiš?
Okupaću se,
smrdim na
konja.
Oh, bože, baš je
Dođi vamo,
hladno! Ha
HA ha!
lepoto!

– 11 –

— među borovima —

Poli? čuj… Venčamo? Pre nego što se venčamo, želeo bih… …Znam… Izvini. Ne možemo da se
Poli? čuj…
Venčamo?
Pre nego što
se venčamo,
želeo bih…
…Znam… Izvini.
Ne možemo da
se venčamo! Moj
otac to nikada ne
Ali… Bože,
koliko te
Znam, glupane!
Zašto jedno-
stavno ne bismo
uživali u ljubavi?
samo volim!
bi dozvolio. Pričali
smo već o tome.
Gde je?
Imam za tebe
jedno iznenađenje.
Nije daleko.
Pođi sa
iznena-
mnom.
đenje?
Za mene?
Divno!

– 12 –

— Lepa p o L i i brodski tesar —

dođavola! Harpere! aj, gos'n Zašto si još uvek ovde? Da li si postavio gurtne? Brigse. Gde
dođavola!
Harpere!
aj, gos'n
Zašto si još uvek ovde?
Da li si postavio gurtne?
Brigse.
Gde je, kog
vraga , Klejton?
Samo ...
Nije uspeo da
uradi posao,
pa Sišao dole.
Nek sam…
e, Ako je taj
besposličar
brodski tesar,
onda sam ja papa!
Kasnije ću se
pozabaviti njime.
daj da ti po-
mognem s tim
gurtnama!
Aj!
Hvala!

– 13 –

— među borovima — Hajde da nađemo Klejtona. Trebalo bi Naučiću ga da izdrži! pameti! Aj!
— među borovima —
Hajde
da nađemo
Klejtona.
Trebalo bi
Naučiću ga
da izdrži!
pameti!
Aj!
Oluja je sve jača!
Drž' se!
Sačekajte!
šta je to?
pogledajte!

– 14 –

— Lepa p o L i i brodski tesar — Dakle, istina je! To je ona!
— Lepa p o L i i brodski tesar —
Dakle,
istina je!
To je ona!
devojka!
Ne,
Harpere! Ne
približavaj
joj se. Pazi!

– 15 –

— među borovima — harpere ! Jesi li dobro? Ko si ti?
— među borovima —
harpere !
Jesi li dobro?
Ko si ti?

– 16 –

— Lepa p o L i i brodski tesar —

Ko, ja? Ja sam ti uvek verna, Vile Klejtone! Dakle, poričeš? hoćeš da Kažeš da se
Ko, ja? Ja
sam ti uvek
verna, Vile
Klejtone!
Dakle, poričeš?
hoćeš da Kažeš da se
nisi viđala s drugim
muškarcima?
Pa, poželjna mlada
dama poput mene ima
puno prosaca! Pojedini
kandidati su izuzetno
zgodni i jako bogati,
za razliku od nekih!
Ne sprdaj
se sa
mnom!

– 17 –

— među borovima — šalim se, šta ti je? samo si ti onaj pravi! Izvini, ponekad
— među borovima —
šalim se, šta
ti je? samo si
ti onaj pravi!
Izvini, ponekad mi je
jako teško. devojka
poput tebe sa nekim
kao što sam ja.
poljubi me.
sada.
Ne, ne mogu. Ne
mogu ovde. Neko
će nas videti.
Nađimo se sutra
kod reke, rano
ujutro. Da li sećaš
našeg mesta?
Kako da ga
zaboravim? Biću
tamo u zoru!
Jedva čekam,
ljubavi moja!
– 18 –

— Lepa p o L i i brodski tesar —

šta se desilo? Da li si raskinuo s njom? Oh, dragi moj sinčiću! Znam da patiš!
šta se desilo?
Da li si raskinuo
s njom?
Oh, dragi moj sinčiću! Znam da patiš!
Zaista. Ali rekla sam ti više puta:
zaslužuješ bolju ženu. Ona je ništa
drugo do mala, razmažena kurva!
Nemoj tako
o njoj da
govoriš,
majko!
žao mi je,
Vili. Ali čula
sam da su
je viđali
po gradu
u društvu
Gde si pošao?
Večera
samo što
nije gotova.
Moram
nešto da
obavim.
Nemoj da
razno-
me čekaš.
raznih
muškaraca.

– 19 –

— među borovima —

— među borovima — – 20 –

– 20 –

— Lepa p o L i i brodski tesar — hej! Dođi vamo! Dođavola!
— Lepa p o L i i brodski tesar —
hej!
Dođi vamo!
Dođavola!

– 21 –

— među borovima — bež'te od mene, gospodine Brigse! ne glupiraj se, devojko! Siđi dole. Razgovaraću
— među borovima —
bež'te od mene,
gospodine Brigse!
ne glupiraj se, devojko!
Siđi dole. Razgovaraću
s kapetanom.
Dođi!
Uhvati me
za ruku!
Ne dozvoljava mi!
Zar ne vidite?
Ja sam je
ubio!

– 22 –

— Lepa p o L i i brodski tesar — Vili? Gde me to vodiš? Jašemo
— Lepa p o L i i brodski tesar —
Vili?
Gde me to vodiš?
Jašemo već satima.
Samo što nismo
stigli, draga.
Evo nas.
Ovde ćemo
sjahati.

– 23 –

— među borovima —

Zatvori oči, Poli. Ne Ah, Vili! šta li si to smislio? Hajde, … Ali… vodiću te.
Zatvori
oči, Poli.
Ne
Ah, Vili!
šta li si to
smislio?
Hajde,
… Ali…
vodiću te.
vidim…
Možeš da
otvoriš oči.
Vili? Je li
ovo nekakva
šala?
Ha?
šta…?
Izvini,
ljubavi
moja!

– 24 –

№7 S HOLANDSKOG PREVELA: Bojana Budimir ZA IZDAVAČA Predrag Mladenović UREDNIK Goran Lakićević GRAFIČKI UREDNIK Miloš

№7

S HOLANDSKOG PREVELA:

Bojana Budimir

ZA IZDAVAČA

Predrag Mladenović

UREDNIK

Goran Lakićević

GRAFIČKI UREDNIK

Miloš Trajković

LEKTURA

Duška Rajković

ŠTAMPA

Forma B, Beograd

TIRAŽ

500 primeraka

IZDAVAČ

IP Besna kobila Branka Pešića 20 – Zemun Tel./Fax 011 261 50 60 info@besnakobila.co.rs

CIP - Katalogizacija u publikaciji - Narodna biblioteka Srbije, Beograd

ISBN 978-86-88389-10-5

COBISS.SR-ID 225432076

Naša izdanja možete naručiti i putem našeg sajta www.besnakobila.co.rs