You are on page 1of 474

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborw do rad na obszarze wojewdztwa maopolskiego Na podstawie art.

182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Krakowie podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw do rad na obszarze wojewdztwa maopolskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. CZ I. Dane zbiorcze Rozdzia 1. Dane oglne 1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego: 1) do 182 rad gmin, z tego: a) do 150 rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, b) do 29 rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, c) do 3 rad miast w miastach na prawach powiatu; 2) do 19 rad powiatw; 3) do Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego. 2. Wybierano cznie 3 440 radnych, z czego: 1) 2 954 radnych rad gmin, z tego: a) 2 250 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 613 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 91 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 447 radnych rad powiatw; 3) 39 radnych Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego. 3. Wybrano cznie 3 440 radnych, z czego: 1) 2 954 radnych rad gmin, z tego: a) 2 250 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 613 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 91 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 447 radnych rad powiatw; 3) 39 radnych Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego. 4. Wybory przeprowadzono w 1 453 okrgach wyborczych. 5. We wszystkich okrgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatw na radnych. 6. Gosowanie przeprowadzono w 2 279 obwodach gosowania. 7. Gosowania nie przeprowadzono w 66 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 85 radnych uzyskao mandaty bez gosowania.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 2. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 150 rad gmin, w ktrych utworzono 1 238 okrgw wyborczych 2. Wybierano 2 250 radnych spord 6 751 kandydatw zgoszonych na 4 134 listach kandydatw przez 737 komitetw wyborczych, w tym 674 komitety wyborcze utworzone jedynie w celu zgoszenia kandydatw na radnych do rady gminy w gminie liczcej do 20 tys. mieszkacw. 3. Wybrano 2 250 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 089 631 osb. 5. Karty do gosowania wydano 565 155 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 564 779 osb, to jest 51,83% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 549 569, to jest 97,31% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 15 210, to jest 2,69% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 056 obwodach gosowania. 10. Gosowania nie przeprowadzono w 66 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 85 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 3. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 29 rad gmin, w ktrych utworzono 100 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 613 radnych spord 4 806 kandydatw zgoszonych na 490 listach kandydatw przez 95 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 613 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 729 578 osb. 5. Karty do gosowania wydano 359 208 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 358 925 osb, to jest 49,20% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 341 156, to jest 95,05% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 17 769, to jest 4,95% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 601 obwodach gosowania. Rozdzia 4. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 1. Wybory przeprowadzono do 3 rad miast, w ktrych utworzono 15 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 91 radnych spord 1 114 kandydatw zgoszonych na 108 listach kandydatw przez 17 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 91 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 746 232 osb. 5. Karty do gosowania wydano 326 777 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 326 282 osb, to jest 43,72% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 314 535, to jest 96,40% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 11 747, to jest 3,60% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 581 obwodach gosowania.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 5. Wybory do rad powiatw 1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatw, w ktrych utworzono 94 okrgi wyborcze. 2. Wybierano 447 radnych spord 4 102 kandydatw zgoszonych na 483 listach kandydatw przez 61 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 447 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 859 411 osb. 5. Karty do gosowania wydano 939 802 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 939 052 osb, to jest 50,50% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 866 739, to jest 92,30% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 72 313, to jest 7,70% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 698 obwodach gosowania. Rozdzia 6. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego 1. Dla przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego utworzono 6 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 39 radnych spord 669 kandydatw zgoszonych na 66 listach kandydatw przez 14 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 39 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 2 605 625 osb. 5. Karty do gosowania wydano 1 265 671 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 264 671 osb, to jest 48,54% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 1 119 923, to jest 88,55% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 144 748, to jest 11,45% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 2 279 obwodach gosowania. CZ II. Szczegowe wyniki wyborw DZIA I. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Gminy Bochnia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 697. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 221 osb, to jest 49,13% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 031; 4) gosw wanych oddano 993; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHESKA - RAZEM - WIDEKA Wacaw Klemens b) z listy nr 25 KWW SAMORZDOWO-LUDOWY - SKOCZEK Wadysaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 655; 4) gosw wanych oddano 645; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" - SARLISKI Andrzej Filip 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 763; 4) gosw wanych oddano 743; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW WSPLNOTA ZIEMI BOCHESKIEJ - WICEK Krzysztof Andrzej b) z listy nr 25 KWW SAMORZDOWO-LUDOWY - JOCHYM Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 511; 4) gosw wanych oddano 503; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHESKA - RAZEM - KOWALSKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 526; 4) gosw wanych oddano 521; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHESKA - RAZEM - CAGIEL Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 509; 4) gosw wanych oddano 500; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHESKA - RAZEM - GRSKI Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 725; 4) gosw wanych oddano 715; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHESKA - RAZEM - WYGA Wadysaw b) z listy nr 28 KWW "DOLNA RABA" - BACHMISKI Zbigniew Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 488; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ODNOWA GMINY BOCHNIA - SKOCZEK Wiesaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHESKA - RAZEM - GAJEK Piotr Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 723; 4) gosw wanych oddano 713; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW STRAACY-BEZPIECZNY POWIAT - CKI Jan Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 507; 4) gosw wanych oddano 501; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHESKA - RAZEM - KASPRZYK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 436; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHESKA - RAZEM - PUKAL Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Gminy w Drwini Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 089.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 120 osb, to jest 61,31% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512; 4) gosw wanych oddano 496; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA DRWINIA - BAW Magorzata - BANA Robert Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA DRWINI - MACHAJ Krystyna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571; 4) gosw wanych oddano 542; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA DRWINIA - MIKLER Jan Szczepan - SZCZYGIE Maksymilian Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW SAMORZDOWO-LUDOWY
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- PITA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA DRWINIA - GAWOWICZ Stefan - GAWOWICZ Rafa Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 31 KWW WYYCE RWNO I ZGODA - MAECKA Grayna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 487; 4) gosw wanych oddano 461; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA DRWINIA - KICKA Jacek b) z listy nr 25 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA DRWINI - AKSAMIT Tadeusz c) z listy nr 26 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHESKA - RAZEM - MADEJ Ewa Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 214;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA DRWINI - GOBIOWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA DRWINIA - GUMUA Maksymilian Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA DRWINIA - TABOR Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Gminy Lipnica Murowana Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 305. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 730 osb, to jest 63,41% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW "GMINA ZASUGUJE NA WICEJ" - PAKA Maria

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 554; 4) gosw wanych oddano 549; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNIE I SOLIDARNIE - HERD Adam - HERD Ireneusz Mieczysaw b) z listy nr 22 KWW "GMINA ZASUGUJE NA WICEJ" - SYSO Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 485; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNIE I SOLIDARNIE - WODARCZYK Stanisaw Jerzy - WNK Adam b) z listy nr 22 KWW "GMINA ZASUGUJE NA WICEJ" - KACZMARCZYK Mieczysaw Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 4) gosw wanych oddano 456; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNIE I SOLIDARNIE - POLINIERSKI Andrzej Stanisaw - STRUGAA Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 531;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 522; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNIE I SOLIDARNIE - FITRZYK Bolesaw Zenon - KUMA Andrzej Feliks - RADZITA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 543; 4) gosw wanych oddano 533; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNIE I SOLIDARNIE - SZATAN Piotr - TROJAN Mieczysaw - ZELEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Gminy apanw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 210. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 265 osb, to jest 53,80% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 8, nr 10, nr 14, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GMINY APANW - PATALITA Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW GMINY APANW - PASZKOT Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW CHROSTOWA 2010 - WAJDA Szczepan Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GMINY APANW - KACZMARCZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRZYB Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 135;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RUCH LUDOWY ZIEMI APANOWSKIEJ - KLUBA Krzysztof Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RUCH LUDOWY ZIEMI APANOWSKIEJ - MUCHA Zdzisaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW RUCH LUDOWY ZIEMI APANOWSKIEJ - KOOS Maria 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 518; 4) gosw wanych oddano 504; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW GMINY APANW - LENIAK Dariusz Stanisaw - WGLARZ Wiesaw Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GMINY APANW - LIWA Andrzej Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RUCH LUDOWY ZIEMI APANOWSKIEJ - SATOA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW GMINY APANW - SZEWCZYK Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JACEWICZ Celina Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RUCH LUDOWY ZIEMI APANOWSKIEJ - HEJMO Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Miejskiej w Nowym Winiczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 020. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 206 osb, to jest 61,94% uprawnionych do gosowania.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 893; 4) gosw wanych oddano 866; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW SOTYS - TABOR Stanisaw b) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZD" - GOLONKA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 425; 4) gosw wanych oddano 1 374; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZD" - WARZECHA Janusz Tadeusz - ACNY Jerzy Ryszard - DEJNAK Henryk Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 514; 4) gosw wanych oddano 502; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZD" - OWICIMKA Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 521; 4) gosw wanych oddano 516; 5) radnym zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZD" - STARY Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 909; 4) gosw wanych oddano 887; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZD" - BONIARZ Sawomir Jan b) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA DLA ZIEMI WINICKIEJ - CHODUR Mirosaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 787; 4) gosw wanych oddano 758; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZD" - KARGUL Kazimierz Stanisaw b) z listy nr 23 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" - STEC Krystian Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZD" - ACNA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 309;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZD" - WJCIK Halina Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZD" - GROBLICKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "NASZ SAMORZD" - PALEJ Marek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Gminy Rzezawa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 362. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 831 osb, to jest 45,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 070; 4) gosw wanych oddano 1 048; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW MAA OJCZYZNA RZEZAWA - BIERNAT Zbigniew Wojciech

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) z listy nr 24 KWW NOWA SZANSA - GRA Micha Piotr c) z listy nr 25 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" - ZYCH Jzef d) z listy nr 27 KWW "PATRIOCI" - NAWROCKA Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW MAA OJCZYZNA RZEZAWA - KOCIOEK Ewa Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW NOWA SZANSA - MIETASKA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" - KORNA Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460; 4) gosw wanych oddano 453;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW MAA OJCZYZNA RZEZAWA - PANNA Jan Antoni b) z listy nr 25 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" - MROCZKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 656; 4) gosw wanych oddano 627; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" - CZESAK Ireneusz Krzysztof - DBROWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" - STRG Krystyna Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" - GNUTEK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473; 4) gosw wanych oddano 462;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW MAA OJCZYZNA RZEZAWA - DOBROWOLSKI Bogdan Jan - SZYDOWSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Gminy Trzciana Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 997. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 590 osb, to jest 64,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA - SURMA Roman Stanisaw - KUBACKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA - GRABOWSKI Robert Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA - GRABOWSKA Boena - LIWA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA - GRABOWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA - WOOWIEC Antoni b) z listy nr 24 KWW "CZAS NA ZMIANY" - STOCHEL Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 523; 4) gosw wanych oddano 515; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA - BABRAL Maciej - KUKLA Mirosaw - WOLAK Krzysztof Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 802;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 795; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW GMINY TRZCIANA - BABICZ Mirosaw Dariusz - GUTOWSKI Stanisaw Jzef b) z listy nr 24 KWW "CZAS NA ZMIANY" - DUDA Marcin - PIJANOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Gminy egocina Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 412. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 781 osb, to jest 52,20% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 646; 4) gosw wanych oddano 631; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KPA Wojciech b) z listy nr 21 KWW GMINY EGOCINA - GUZIK Stanisaw - KRAWCZYK Jan - STARY Tadeusz Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW GMINY EGOCINA
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- SAJDAK Zofia b) z listy nr 23 KWW "ROZDZIELE RAZEM" - MARCINEK Jan Walenty - ORZE Jarosaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GMINY EGOCINA - GRABIARZ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 698; 4) gosw wanych oddano 673; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WALIGRA Radosaw Grzegorz b) z listy nr 21 KWW GMINY EGOCINA - MRZ Jan - BIELAK Bogdan Mieczysaw - OLSZEWSKI Tadeusz - UKASIK Reginald Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW GMINY EGOCINA - NOWAK Lucyna Dorota - RONOWSKI Ignacy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 9. Wybory do Rady Gminy Borzcin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 605. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 411 osb, to jest 51,64% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 706; 4) gosw wanych oddano 689; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KASJANIUK Leszek Szczepan - CHOCZYSKA Anna Agnieszka b) z listy nr 19 KWW JANUSZA KWANIAKA BUDUJMY PRZYSZO - PAACH Zbigniew Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 216; 4) gosw wanych oddano 1 189; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW JANUSZA KWANIAKA BUDUJMY PRZYSZO - CIOCHO Jzef Franciszek - KIJAK Jzef Edward - MAEK Czesaw - PILARSKA Maria Jadwiga b) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA PRAWORZDNA GMINA - KUAK Pawe Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA PRAWORZDNA GMINA - CZAJA Czesaw Stefan b) z listy nr 21 KWW NIEZALENYCH - GACA Marcin Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NIEZALENYCH - GAWOR Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 623; 4) gosw wanych oddano 608; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW JANUSZA KWANIAKA BUDUJMY PRZYSZO - SUMARA Zofia - WODA Renata Maria b) z listy nr 23 KWW "RAZEM" - HALIK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JANUSZA KWANIAKA BUDUJMY PRZYSZO - NASIADKA Marcin ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 10. Wybory do Rady Miejskiej w Czchowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 226. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 828 osb, to jest 52,98% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 079; 4) gosw wanych oddano 1 054; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "SAMORZDNO" - CZECH Magorzata - GAWEDA Krzysztof - KOZDRJ Jzef - WOJAKIEWICZ Jerzy Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 427; 4) gosw wanych oddano 410; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZOT Eugeniusz b) z listy nr 21 KWW "SAMORZDNO" - ROZCIECHA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 496; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- GURGUL Marek Jan b) z listy nr 21 KWW "SAMORZDNO" - ORSZULAK Antoni Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571; 4) gosw wanych oddano 558; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "SAMORZDNO" - PACHOTA Pawe - SAPAA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 541; 4) gosw wanych oddano 526; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "SAMORZDNO" - MALAGA Wadysaw - RABIASZ Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "SAMORZDNO" - WRONA Lesaw - ZI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 323;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW "SAMORZDNO" - SALAMON Bernadeta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Gminy Dbno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 056. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 837 osb, to jest 52,79% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 519; 4) gosw wanych oddano 509; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MALISZCZAK Magorzata Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 959; 4) gosw wanych oddano 915; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "SAMORZDY RAZEM" - HEBDA Tadeusz - CIURU Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 631; 4) gosw wanych oddano 617; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA DBNO

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- KRAJ Pawe Stanisaw - MALINOWSKI Janusz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 768; 4) gosw wanych oddano 748; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GURGUL Grzegorz b) z listy nr 20 KWW "SAMORZDY RAZEM" - KOODZIEJ Dominik Maksymilian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 964; 4) gosw wanych oddano 945; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MATURA Piotr b) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA DBNO - SZTABISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 468; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHMIELARZ Anna b) z listy nr 20 KWW "SAMORZDY RAZEM" - PIERZGA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 821; 4) gosw wanych oddano 799; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA DBNO - RZEPA Elbieta Genowefa - JUSZCZYK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 707; 4) gosw wanych oddano 683; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PANETA Ewa b) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA DBNO - SACHA Edward Gustaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Gminy Gnojnik Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 771. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 106 osb, to jest 53,82% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 988; 4) gosw wanych oddano 970; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE NASZA GMINA - STOLARCZYK Anna Karolina b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZOCI - KLIMAS Jan - LINCA Stanisaw c) z listy nr 21 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- KRAKOWSKA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 707; 4) gosw wanych oddano 679; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BOBER Piotr - ZYCH Janusz b) z listy nr 21 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - ZDUNEK Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE NASZA GMINA - MACHA Ryszard Walenty b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZOCI - SACHA Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE NASZA GMINA - JURKIEWICZ Stanisaw Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 348;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - SERAFIN Kazimierz Jzef - GRUCA Czesaw Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE NASZA GMINA - NIEDZIOCHA Henryk - TREPA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE NASZA GMINA - JAROSZEK Krystyna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Gminy w Iwkowej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 652. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 798 osb, to jest 60,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 706; 4) gosw wanych oddano 699; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PAJOR Adam b) z listy nr 19 KWW "PRAWORZDNO I GOSPODARNO" - KWANA Dorota c) z listy nr 20 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - DZIGIEL Kazimierz Wodzimierz - MOTAK Jacek Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571; 4) gosw wanych oddano 559; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KARWALA Grzegorz Jan b) z listy nr 19 KWW "PRAWORZDNO I GOSPODARNO" - KOPROWSKI Tomasz - PANETA Bolesaw Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 781; 4) gosw wanych oddano 770; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DROBISZEWSKI Marian Antoni - URYGA Renata Barbara b) z listy nr 19 KWW "PRAWORZDNO I GOSPODARNO" - STANUCH Maria c) z listy nr 20 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - KLIMEK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 740; 4) gosw wanych oddano 722;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WUDYKA Wojciech Karol b) z listy nr 19 KWW "PRAWORZDNO I GOSPODARNO" - BODEK Franciszek - CZYYCKA-DUDA Iwona Beata c) z listy nr 20 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - KARWALA Mirosaw ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Gminy w Szczurowej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 608. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 531 osb, to jest 38,30% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW BEZPIECZNA GRKA - MOSKAL Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOECTW - BERNADY Marek Jzef b) z listy nr 21 KWW "SAMORZDY RAZEM" - RACHWA Zuzanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOECTW - FIOEK Andrzej Ludwik - ZOCKI Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 626; 4) gosw wanych oddano 606; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "WSPDZIAANIE" - JAMROEK Andrzej Mieczysaw b) z listy nr 22 KWW MOJA SZCZUROWA - WDOOWSKI Stanisaw c) z listy nr 25 KWW "OWIATA" - KLISIEWICZ Stanisawa Cecylia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOECTW - TYRCHA Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "WSPDZIAANIE" - MDRZYK Agnieszka Magorzata b) z listy nr 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOECTW
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- BABO Franciszek Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOECTW - BURZAWA Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOECTW - WIERDANEK Wadysawa Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW STRAACY UCIE SOLNE - PACHNO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW DLA DOBRA WSZYSTKICH SOECTW - KAPUSTA Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 15. Wybory do Rady Miejskiej w Alwerni Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 375. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 540 osb, to jest 53,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 565; 4) gosw wanych oddano 1 533; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZDOWY GMINY ALWERNIA - WODARSKI Jan Edward b) z listy nr 19 KWW NOWA - ALWERNIA.PL - SIEMEK Tomasz c) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY - KNAPIK Sawomir Pawe d) z listy nr 25 KWW MODA ALWERNIA - SKOWRONEK Marek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZDOWY GMINY ALWERNIA - BIEL Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 553; 4) gosw wanych oddano 547; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZDOWY GMINY ALWERNIA - LEWICKA Elbieta Zofia - KAMISKI Stanisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 907; 4) gosw wanych oddano 870; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZDOWY GMINY ALWERNIA - KDZIORA Henryk Andrzej b) z listy nr 19 KWW NOWA - ALWERNIA.PL - BACHOWSKA Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZDOWY GMINY ALWERNIA - WOJTO Krystyna Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZDOWY GMINY ALWERNIA - JAKBIK Wiesawa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radnym zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 23 KWW TERAZ PORBA - MAJCHROWSKI Edward Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 931; 4) gosw wanych oddano 898; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RUCH SAMORZDOWY GMINY ALWERNIA - KUKLA Leszek ukasz b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY - LIZOCZYK Jan - MAOCHA Jerzy Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Gminy Babice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 203. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 872 osb, to jest 53,76% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 756; 4) gosw wanych oddano 733; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZYGMUNTA ZIAJKI - SADOWSKI Krzysztof b) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA 2010 - KOCIELNIAK Kazimierz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 356; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA 2010 - MIAEK Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZYGMUNTA ZIAJKI - TRZASKA Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA 2010 - LIZOCZYK Wacaw Adam - MASTALSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 601; 4) gosw wanych oddano 584; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "JEDNO" - KOSOWSKI Leszek b) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA 2010 - WIERZBIC Beata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 363; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZYGMUNTA ZIAJKI - KUCIEL Ryszard b) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA 2010 - BIEL Tadeusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 009; 4) gosw wanych oddano 993; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA 2010 - DOMIN Wiesaw Stanisaw - KOZIO Leon Jan b) z listy nr 20 KWW "STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE 2010" - BOLEK Ewa Tamara c) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA BABICE - TARABUA Iwona d) z listy nr 22 KWW JAROSAWA RACZKA - RACZEK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Gminy w Bolesawiu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 378. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 207 osb, to jest 50,76% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- SZLOSEK Mieczysaw Ignacy - KACZWKA Jan Zbigniew b) z listy nr 20 KWW "POWILE" - PIERGA Janusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZBEK Micha Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ATA Zbigniew Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZWKA Marek Kazimierz - WIATOWSKI Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAGIERA Wiesaw Jzef - WIATOWSKI Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GWD Mariola Teresa - LUPA Wiesawa Janina b) z listy nr 20 KWW "POWILE" - WONIAK Henryk Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "POWILE" - WJCIK Mirosaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 54; 4) gosw wanych oddano 54; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWAL Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 80;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "POWILE" - SOK Andrzej Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Gminy Grboszw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 981. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 520 osb, to jest 50,99% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYTRWA Wiesaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOSO Krzysztof Damian b) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - DUDEK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WJTOWICZ Eugeniusz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WCISO Jerzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GAWE Jan - MISIASZEK Stanisaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SYKTUS Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYTRWA Stanisaw b) z listy nr 20 KWW GMINA GRBOSZW - DBRO Wadysaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 186; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ADAMCZYK Tadeusz Stanisaw b) z listy nr 20 KWW GMINA GRBOSZW - BOJKO Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4) gosw wanych oddano 77; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GMINA GRBOSZW - KOWAL Kazimierz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOZIARA Andrzej wierad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GMINA NASZ DOM - DYMON Franciszek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Gminy Mdrzechw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 120.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 105 osb, to jest 52,12% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 5, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 522; 4) gosw wanych oddano 505; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZARKOWSKI Czesaw Micha - MAMULSKI Jan b) z listy nr 19 KWW "NIEZALENI POWILE DBROWSKIE" - ZIMOWSKI Stanisaw - STARZYK Pawe Bartomiej c) z listy nr 21 KWW LZS MDRZECHW - WOLISKI Zenon Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BABIARZ Pawe Antoni b) z listy nr 20 KWW GMINY MDRZECHW - NOGA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LIGUZ Grzegorz Mieczysaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW GMINY MDRZECHW - KACZWKA Monika Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KULIG Zbigniew - WIATOWSKI Kazimierz Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRBACZEWSKI Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOZIO Marian b) z listy nr 19 KWW "NIEZALENI POWILE DBROWSKIE" - TOBIASZ Kazimierz Zygmunt c) z listy nr 20 KWW GMINY MDRZECHW - BOROWIAK Maria Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 20. Wybory do Rady Gminy Olesno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 465. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 117 osb, to jest 45,31% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 6 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 3, nr 4, nr 7, nr 8, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA - GRUCHAA Roman Stanisaw - LECH Jadwiga Leokadia - MASO Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA - MORAWIEC Janusz b) z listy nr 20 KWW MODZI - ZACHARA Jzef Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA - KARYTA Aleksander 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA - SZCZEBAK Wojciech Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOZACZKA Tadeusz b) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA - PRZYBYO Stanisaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA - NOWAK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA - JANIK Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA - SNOPEK Dariusz Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA - KAPON Stanisaw - RYCZEK Teresa Kazimiera 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA - KOPYTO Janina Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Gminy Radgoszcz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 636. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 167 osb, to jest 56,19% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4) gosw wanych oddano 515; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW PRAWDA I SAMORZDNO - GRZESIAK Robert - TOCZEK Zbigniew b) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA - TWJ DOM - STANEK Eugeniusz Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 913; 4) gosw wanych oddano 885; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KACAA Stefan b) z listy nr 19 KWW PRAWDA I SAMORZDNO - SZKOTAK Alfreda - SETERNUS Eugeniusz c) z listy nr 22 KWW "NIEZALENI POWILE DBROWSKIE" - FRC Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 784; 4) gosw wanych oddano 768; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW PRAWDA I SAMORZDNO - ZUZIAK Jan Marian - FOSZCZ Jzef - RAMOCKA Celina b) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA - TWJ DOM - LUSZOWIECKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA - TWJ DOM - ABA Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRAWDA I SAMORZDNO - KUSIAK Antoni Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW PRAWDA I SAMORZDNO - MADEJ Alicja Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW PRAWDA I SAMORZDNO - CEDZIDO Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Miejskiej w Szczucinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 746. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 213 osb, to jest 57,82% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 479; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW DLA POPARCIA HENRYKA SENDORA

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- SENDOR Henryk Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 407; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW GMINY SZCZUCIN - SZOT Lucyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 441; 4) gosw wanych oddano 2 372; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW GMINY SZCZUCIN - SZAREK Jacek Jan - ACHUT Krzysztof Jan b) z listy nr 20 KWW PPPD - GORZKOWICZ Andrzej Adam c) z listy nr 25 KWW "NIEZALENI POWILE DBROWSKIE" - JACHYM Marek d) z listy nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - UREK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW PPPD - CHRABSZCZ Mariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZGODA I PRAWORZDNO - WADAS Bogdan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZGODA I PRAWORZDNO - DUDA Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW ZGODA I PRAWORZDNO - CHRZSZCZ Maria Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 684; 4) gosw wanych oddano 669; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "NIEZALENI POWILE DBROWSKIE" - FIRST Jzef Jan b) z listy nr 28 KWW "BRZEZWKA" - FURGA Franciszek Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 725;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 710; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW GMINY SZCZUCIN - NOGA Zofia b) z listy nr 22 KWW ZGODA I PRAWORZDNO - KORCZAK Roman Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Miejskiej w Bieczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 726. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 530 osb, to jest 47,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 987; 4) gosw wanych oddano 1 923; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - KAWA Bogumi b) z listy nr 20 KWW MR - RYBCZYK Maciej Witold c) z listy nr 21 KWW IRENEUSZA ZAJCA - ZAJC Ireneusz d) z listy nr 22 KWW PSD - NOSAL Stanisaw Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 635; 4) gosw wanych oddano 616; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW URSZULI NIEMIEC - BOCHNIA Irena Agata

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 429; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KAZIMIERZA GAJDY - GAJDA Kazimierz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW URSZULI NIEMIEC - SZOT Maria Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 168; 4) gosw wanych oddano 1 130; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BOCHENEK Andrzej b) z listy nr 16 KWW URSZULI NIEMIEC - WIERZ Marian c) z listy nr 18 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - WONIAK Janusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 531; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- HYCNAR Jzef ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 388; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WADYSAWA GAZDY - WSZOEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 704; 4) gosw wanych oddano 688; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KALISZ Grayna Ewa b) z listy nr 16 KWW URSZULI NIEMIEC - CZYYKIEWICZ Wojciech Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - HONEK Grayna Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Miejskiej w Bobowej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 909. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 219 osb, to jest 54,48% uprawnionych do gosowania.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 161; 4) gosw wanych oddano 1 136; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PODOBISKI Marek b) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - TOKARZ Karol c) z listy nr 17 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - PRES Teresa - POPARDOWSKI Pawe Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - MAGIERA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 413; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GNIADEK Stanisaw Jan b) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - JURU Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 436; 4) gosw wanych oddano 426; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LANGER Jzef b) z listy nr 17 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - ZIBA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - SIEDLARZ Stanisaw - ZARZYCKA Maria Katarzyna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - TABI Stanisaw Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARAN Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 466;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 453; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - TARASEK Tomasz - JANOTA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25. Wybory do Rady Gminy Gorlice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 624. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 586 osb, to jest 39,45% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 396; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALENYCH - SZYMCZYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 703; 4) gosw wanych oddano 670; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALENYCH - OSIKOWICZ Zdzisaw - SZYMCZYK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - SKOWRON Mieczysaw Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 748; 4) gosw wanych oddano 740; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SKOWRONEK Andrzej Tadeusz b) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALENYCH - KOSIBA-SZKILUK Agnieszka Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALENYCH - MILLER Maria Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALENYCH - GUBAA Wacaw - ASAK Bogumi Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radnym zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALENYCH - ROMAN Julian Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 019; 4) gosw wanych oddano 984; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WSZOEK Marzenna b) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALENYCH - GRSKI Tadeusz Bartomiej - TOMASIK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 723; 4) gosw wanych oddano 707; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW FORUM NIEZALENYCH - GUBAA Andrzej - KALISZ Aleksander Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Gminy Lipinki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 485. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 994 osb, to jest 54,59% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4) gosw wanych oddano 340;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "PRZYJANI LUDZIOM" - KOZIO Krzysztof Franciszek - BUBNIAK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 121; 4) gosw wanych oddano 1 103; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW Z POPARCIEM DLA GMINY LIPINKI - KUPIEC Waldemar Bogusaw b) z listy nr 17 KWW "PRZYJANI LUDZIOM" - WIERZOWSKI Tomasz Piotr - POPIELARZ Piotr Andrzej c) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA W LIPINKACH - BOCHENEK Bogusaw Jzef - JURUSIK Tadeusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZKARADEK Marian Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 742; 4) gosw wanych oddano 732; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "PRZYJANI LUDZIOM" - MALINOWSKI Waldemar Jan b) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA W LIPINKACH - BIAO Krystyna Maria
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- TKACZUK Romuald - WALCZYK Jzef Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 603; 4) gosw wanych oddano 593; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW Z POPARCIEM DLA GMINY LIPINKI - MOSO Regina Ewa b) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA W LIPINKACH - CZELUNIAK Bogdan Pawe - CIONEK Jzef Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27. Wybory do Rady Gminy una Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 507. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 288 osb, to jest 50,53% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 548; 4) gosw wanych oddano 533; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KLIMEK Andrzej Stanisaw b) z listy nr 16 KWW DEMOKRACJA I POROZUMIENIE - KOSISKI Grzegorz Jzef c) z listy nr 18 KWW JEDNA UNA - JANIK Rafa Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 670; 4) gosw wanych oddano 641; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW DEMOKRACJA I POROZUMIENIE - BIELAKIEWICZ Barbara Katarzyna - KRL Tomasz Daniel - KOTOWICZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 053; 4) gosw wanych oddano 1 039; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BISKUP Wodzimierz Piotr - BROSKI Krzysztof - DZIEDZIC Andrzej Narcyz - MYLIWIEC Maria Anna b) z listy nr 19 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - WOJNA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOGUSZ Jzef Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- ZIOBROWSKI Stanisaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 397; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIASTO Aleksander - SZYMCZYK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 28. Wybory do Rady Gminy Moszczenica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 791. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 757 osb, to jest 46,35% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 689; 4) gosw wanych oddano 674; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD 2014 - APOLLO Mieczysaw Zygmunt - BARCZYK Ryszard - DOBEK Edward - DZIADZIO Marek Bogdan - GODEK Wanda Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 621; 4) gosw wanych oddano 604;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DBROWSKA-PODWIKA Lidia Stanisawa b) z listy nr 16 KWW SAMORZD 2014 - BRACH Bogdan Jzef - BRACH Grzegorz Jzef - GAJDA Roman Robert - GBAROWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 447; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WITKOWSKI Stanisaw Jzef b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BATKO Adam c) z listy nr 16 KWW SAMORZD 2014 - GSIOR Jan Kazimierz - SZCZERBA Stanisaw - WARZECHA Barbara Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 29. Wybory do Rady Gminy Ropa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 931. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 953 osb, to jest 49,68% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MACZUGA Adam Jan b) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - KORZE Daniel Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - KAWA Krzysztof Zygmunt - UKASZYK Cecylia b) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - 2010 - SZPYRKA Roman Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 514; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIAO Maria Barbara b) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - KOSZYK Franciszek - SMOA Wadysawa Emilia c) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - 2010 - UKASZYK Bogusaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 609; 4) gosw wanych oddano 591; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - DRG Eugeniusz Franciszek
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- HALISKA Maria Barbara - JANTAS Jerzy - KORZE Stanisaw - TROJANOWICZ Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4) gosw wanych oddano 68; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - SPLNIK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 30. Wybory do Rady Gminy Skowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 948. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 156 osb, to jest 54,61% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 749; 4) gosw wanych oddano 731; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TENEROWICZ Kazimierz b) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - MORO Bogusaw Jzef - POE Marian - RCZKOWSKI Bogdan Wadysaw - SZYDOWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 425; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PROKOP Krystyna b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - IGIELSKI Marian Franciszek c) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - WAL Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 442; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MYSZKOWSKI Stanisaw - LIMAK Andrzej Franciszek b) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - WYKIEWICZ Maria Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ROPICA GRNA - LIWA Beata Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- WIERK-MARYCZAK Danuta Maria b) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - TARSA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - BODAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 31. Wybory do Rady Gminy Ucie Gorlickie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 207. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 244 osb, to jest 53,34% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 6, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - HALCZAK Mikoaj Jzef - SMOA Stanisaw Fryderyk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - DZIURNY Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - WONIAK Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - GRSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - MICHALAK Krystyna Sylwia 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - WASULA Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - KLOCEK Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - GROMALA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 575; 4) gosw wanych oddano 558; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZTABA Janusz b) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA MAZURA UCIE GORLICKIE POM - MAZUR Andrzej c) z listy nr 21 KWW ZBIGNIEW LUDWIN - LUDWIN Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DARDZISKA Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 328;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ - KARLAK Krzysztof Bogusaw b) z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA MIEDZIAKA - MIEDZIAK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 32. Wybory do Rady Gminy Czernichw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 636. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 222 osb, to jest 39,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 697; 4) gosw wanych oddano 675; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZA PRZYSZO" - KRYSKA Ewa - BALWIERZ Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 561; 4) gosw wanych oddano 551; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZA PRZYSZO" - GRZYWA Zofia b) z listy nr 24 KWW WSPLNA PRZYSZO - ROMASKI Leszek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 839; 4) gosw wanych oddano 822; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZA PRZYSZO" - DUDEK Marian - PASZCZA Marian Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZA PRZYSZO" - SZCZUREK Kazimierz - WOLAREK Renata Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "NASZA PRZYSZO" - WRONA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "ODNOWA" - KUDA Micha Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 774;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 754; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZA PRZYSZO" - FRC Zdzisaw Kazimierz - KDZIERSKI Zbigniew Maciej - PODGRSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW INICJATYWA CZERNICHW - WENIEWSKI Jzef Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KW SWS - STAROWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 33. Wybory do Rady Gminy Igoomia-Wawrzeczyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 189. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 040 osb, to jest 49,12% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 502; 4) gosw wanych oddano 479;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - SKOCZ Jan Adam b) z listy nr 18 KW SWS - MORASKA-KURA Helena Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "PRAWDA" - JELE Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - WILKOSZ Stanisaw b) z listy nr 18 KW SWS - MINOR Maciej Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - NAWROT Stefan Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 191; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KW SWS - SENDOR Wiesawa Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "OGRODNIK" - PALUCH Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 461; 4) gosw wanych oddano 451; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - KASPRZYK Edward Franciszek - CHMIELA Anna Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LATAA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radn zostaa wybrana:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - KWIATEK Krystyna Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - FLESISKI Wacaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - RYBAK Edyta Seweryna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW SWS - ZAJC Zbigniew Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 34. Wybory do Rady Gminy Iwanowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 666. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 521 osb, to jest 52,82% uprawnionych do gosowania.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - MARCHASKA Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 411; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - SIUTA Czesaw Jan b) z listy nr 19 KWW "SIECIECHOWICE" - KARNIA Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NGI - MOREK Elbieta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NGI - MUSIAEK Wiesawa
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NGI - SOLECKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MACIEJASZ Pawe Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NGI - MULARCZYK Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - ROSA Mirosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRABARA Iwona Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NASZA PRZYSZO IWANOWICE - BURDA Zdzisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - STOPISKI Edward Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BARAN Mariusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 223;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NGI - BURDA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - PIEKARA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 35. Wybory do Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 424. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 791 osb, to jest 56,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 510; 4) gosw wanych oddano 1 429; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GRZYB Jzef b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GZYL Stanisawa Zofia - KUREK Halina Janina c) z listy nr 18 KWW "POROZUMIENIE I ZGODA" - ADAMCZYK Maria Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZKLARCZYK Marcin Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 604; 4) gosw wanych oddano 597; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "POROZUMIENIE I ZGODA" - FUKSIEWICZ Pawe b) z listy nr 22 KWW AKTYWNY SSPW - SYNOWIEC Zbigniew Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 256; 4) gosw wanych oddano 1 230; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ROZWJ I WSPPRACA - MOSUREK Barbara - ROG Stanisaw Henryk - BBKA Robert Jzef b) z listy nr 20 KWW MODZI AKTYWNI PATRIOCI - SOLECKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 474; 4) gosw wanych oddano 459; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SKOTNICZNA Grayna - BABIUCH Andrzej Marek
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 684; 4) gosw wanych oddano 663; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW GMINA WSPPRACY I ROZWOJU - HRABIA Jan b) z listy nr 21 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - KALETA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 36. Wybory do Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 726. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 846 osb, to jest 45,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZW - LUBORZYCA - KACZMARCZYK Augustyn Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZW - LUBORZYCA - NAGACZ ucja Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZW - LUBORZYCA - DONIEC Magorzata Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZW - LUBORZYCA - ADAMCZYK Dorota Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZW - LUBORZYCA - ADAMSKA Krystyna Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW LOKALNA OJCZYZNA - SIRY Antoni Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 382; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZW - LUBORZYCA - ACH Jadwiga Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZW - LUBORZYCA - SZCZUPAK Krystyna Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZW - LUBORZYCA - WJCIK Maria Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 638; 4) gosw wanych oddano 629; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZW - LUBORZYCA - TRELA Antoni Franciszek - ZICIAK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 346;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZW - LUBORZYCA - WAWRO Zbigniew Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW DOBRO GMINY - GOWA Jacek Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 432; 4) gosw wanych oddano 425; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA KOCMYRZW - LUBORZYCA - CHMIEL Krzysztof Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ODNOWA - GMINY - RANY Zbigniew Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 37. Wybory do Rady Gminy Liszki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 510. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 910 osb, to jest 47,24% uprawnionych do gosowania.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 756; 4) gosw wanych oddano 737; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - KOWALIK Jzef Jan - SZEWCZYK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 652; 4) gosw wanych oddano 649; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - KRUPA Krzysztof - TYRKA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - KAPUSTA Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - SUCHAN Mirosaw Franciszek
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 621; 4) gosw wanych oddano 608; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TROJAN Janusz Wadysaw b) z listy nr 22 KWW KASZW 2010 - TROJAN Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 454; 4) gosw wanych oddano 451; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - MASTEK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 546; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - KORPAK Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 540; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - KACZOR Zbigniew Stanisaw - BASTER Bogdan Stanisaw
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 540; 4) gosw wanych oddano 537; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - SADKO Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 579; 4) gosw wanych oddano 571; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE - RYSZKA Stanisaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 528; 4) gosw wanych oddano 516; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LEGUTKO Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 38. Wybory do Rady Gminy Michaowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 733. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 230 osb, to jest 47,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 542; 4) gosw wanych oddano 531; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DYLG Marek b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BROWARNIK Renata Danuta - MORY Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BUBKA Adam Marian b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DYMEK Halina Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRYGLIK Magorzata Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MICHAOWICE - KOZOWSKI Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KAWULA Jan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MICHAOWICE - SARNA Lucjan Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MICHAOWICE - SZOPA Janusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MICHAOWICE - PODYMKIEWICZ Maciej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MICHAOWICE - LIWISKA Celina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MICHAOWICE - KRAWCZYK Ewa Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MORY Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MICHAOWICE - GORZKOWSKA-MBEDA Maria Rozalia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 39. Wybory do Rady Gminy Mogilany Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 316.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 113 osb, to jest 54,88% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY MOGILANY - KLIMAS Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW SWS - MYNARCZYK Rafa Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 754; 4) gosw wanych oddano 737; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY MOGILANY - SIKORA Mieczysaw Jakub b) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE MIESZK. GMINY MOGILANY - PISZCZEK Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY MOGILANY
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- MAREK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 408; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY MOGILANY - CHACHLICA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 948; 4) gosw wanych oddano 923; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE MIESZK. GMINY MOGILANY - NOWICKA Joanna Magorzata - RASKI Stanisaw Kostka b) z listy nr 29 KWW KS LIBERTW - OKARMUS Magorzata Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 332; 4) gosw wanych oddano 1 295; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW SWS - BUDEK Maciej b) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE MIESZK. GMINY MOGILANY - GSIOR Beata Anna - STRZEBOSKA Renata - SZEFER Sylwester Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 518; 4) gosw wanych oddano 500; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY MOGILANY - KWINTA Wadysaw - WAWRZYNEK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 40. Wybory do Rady Miejskiej w Skale Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 824. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 416 osb, to jest 56,44% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW SWS - SAROTA Andrzej Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512; 4) gosw wanych oddano 504; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KASPERCZYK Krzysztof Zbigniew b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA - WSPLNA SPRAWA - NIEMIEC Jolanta Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW SWS - IBEK Jan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KW SWS - FARAT Magdalena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LENIAK Ewa Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW SWS - PIESZCZEK Sylwester Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnym zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA BORONIA - ADAMEK Sawomir Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRKA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 879; 4) gosw wanych oddano 850; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PENKALA Jolanta Elbieta b) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA - WSPLNA SPRAWA - DADA Aleksander c) z listy nr 23 KWW ZYGMUNTA DERCZA - DERCZ Zygmunt Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 010; 4) gosw wanych oddano 888; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OPALSKI Piotr Marian b) z listy nr 17 KW SWS - WAWER Wadysaw Pawe c) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA - WSPLNA SPRAWA - RODEK Grayna Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 41. Wybory do Rady Miejskiej w Somnikach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 109. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 635 osb, to jest 41,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 577; 4) gosw wanych oddano 1 534; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GACH Daniel Zenon - WARDA-KASZUBA Ewa Maria b) z listy nr 18 KWW PAWA KNAFLA - WASIK Piotr - JDRYCHOWSKI Marek c) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA - JANICKI Janusz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW PAWA KNAFLA - JAGA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MOLGA Wiesaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW AKTYWNA GMINA - JAMBORSKA Jolanta Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 333; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW UCZCIWO SPRAWIEDLIWO - JANIK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 390; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PRZECHERKA Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW PAWA KNAFLA - PODSIADO Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 324; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW PAWA KNAFLA - FURGALSKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PAWA KNAFLA - PAEK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW PAWA KNAFLA - FRA Elbieta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DZIEDZIC Mirosaw Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 42. Wybory do Rady Gminy Suoszowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 627. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 584 osb, to jest 55,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 697; 4) gosw wanych oddano 673; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PASTERNAK Kazimierz - WOSZCZEK Waldemar b) z listy nr 19 KWW "ZORZA" - GORAJCZYK Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 633; 4) gosw wanych oddano 624; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OKRAJNI Jan - PASTERNAK Janusz Mariusz b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GGOTEK Justyna Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 481; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOSZCZEK Adam Marek - ADAMEK Marek b) z listy nr 17 KWW FORUM NIEZALENYCH - MICHALSKI Dariusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIODEK Marcin Roman - STARO Wacaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 484; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GLANOWSKI Mirosaw Zenon - BK Adam Jan b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PIESZCZEK Jan c) z listy nr 18 KWW ALTERNATYWA DLA GMINY SUOSZOWA - DZIEDZIC Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 43. Wybory do Rady Miejskiej w witnikach Grnych Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 270. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 409 osb, to jest 60,65% uprawnionych do gosowania.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 339; 4) gosw wanych oddano 1 319; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WITOLDA SOMKI - JUTRZNIA-KPISKA Zofia Maria - MAUCHA Marian Micha - MATOGA Janusz Witold - PAWOWSKI Waldemar Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 847; 4) gosw wanych oddano 840; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW BURMISTRZA JERZEGO LESZKA BATKO - MARDYA Zofia - UJMA Jerzy Piotr - WANIOWSKI Pawe Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 737; 4) gosw wanych oddano 720; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW BURMISTRZA JERZEGO LESZKA BATKO - GRUDZIE Adam Andrzej - THIER Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 164;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 1 140; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WITOLDA SOMKI - BURDA Stanisaw - KOZIO Agata Jzefa - KUC Leszek - SIKORA Micha - ONIERCZYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA PIETRZYKA - PIETRZYK Zbigniew Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 44. Wybory do Rady Gminy Wielka Wie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 890. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 466 osb, to jest 56,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WJTOWICZA - BIE Marzena Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 563; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WJTOWICZA - MAZELA Zbigniew Tadeusz - ZAMOJSKI Edward Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 710; 4) gosw wanych oddano 685; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WJTOWICZA - WOJDAA Jzef - GACZYK Grzegorz Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WJTOWICZA - GORAJ Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 500; 4) gosw wanych oddano 483; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WJTOWICZA - FIGIEL Roman Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 284; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WJTOWICZA - UREK Wiesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WJTOWICZA - KWIECIE Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 566; 4) gosw wanych oddano 556; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WJTOWICZA - SUKO Krystyna Maria - PIETRZYK Bogumia Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WJTOWICZA - GRSKI Jzef Franciszek - KRALKA Grzegorz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 491; 4) gosw wanych oddano 475;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WJTOWICZA - NAWARA Ryszard - CHOCH Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 45. Wybory do Rady Gminy Zielonki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 809. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 151 osb, to jest 48,02% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 10, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 370; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GMINNA INICJATYWA SAMORZDOWA - KRL Krzysztof Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GOLANKO Mirosaw Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 024; 4) gosw wanych oddano 986; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 17 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - JACH Augustyn b) z listy nr 19 KWW GMINNA INICJATYWA SAMORZDOWA - MADEJSKA Jolanta Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 729; 4) gosw wanych oddano 712; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - YSEK Stefan - BANA Antoni Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 076; 4) gosw wanych oddano 2 028; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - OLAWSKI Krzysztof Jerzy b) z listy nr 20 KWW NZ - SIEKO Anna Barbara - ORZECHOWSKI Wadysaw Piotr - STAROWICZ Maciej Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GAWE Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 441; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WYWIA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - DULISKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 456; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW GMINNA INICJATYWA SAMORZDOWA - WINIEWSKA Helena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - KRAWCZYK Ryszard Janusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 46. Wybory do Rady Miasta Limanowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 957. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 199 osb, to jest 51,84% uprawnionych do gosowania.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 478; 4) gosw wanych oddano 463; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SIKO Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "O LEPSZE JUTRO" - SUKIENNIK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 250; 4) gosw wanych oddano 1 212; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "O LEPSZE JUTRO" - GROSICKA Irena Zofia - JUSZKIEWICZ Jolatna Stanisawa - WROSKI Mateusz Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 209; 4) gosw wanych oddano 1 184; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WINIEWSKI Jan Stanisaw
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BRAJNER Anastazja - LIGAS Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 500; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "O LEPSZE JUTRO" - GOLONKA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 879; 4) gosw wanych oddano 866; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "O LEPSZE JUTRO" - BUGAJSKI Janusz Andrzej b) z listy nr 21 KWW LIMANOWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - WONIAK Leszek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 758; 4) gosw wanych oddano 745; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RUSIN Walenty b) z listy nr 20 KWW "O LEPSZE JUTRO" - DYLG Antoni Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 698;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 668; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LISZKA Zygmunt b) z listy nr 20 KWW "O LEPSZE JUTRO" - ORZECHOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 47. Wybory do Rady Miasta Mszana Dolna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 975. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 294 osb, to jest 55,13% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 614; 4) gosw wanych oddano 600; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" - SZYNALIK Jan b) z listy nr 20 KWW "RAZEM W PRZYSZO" - DULBA Maciej Micha - KOTARBA Joanna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "RAZEM W PRZYSZO" - DARA Rafa Janusz b) z listy nr 21 KWW DLA MSZANY - ACNA Irena Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 501; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" - RATAJ Robert Andrzej b) z listy nr 20 KWW "RAZEM W PRZYSZO" - CIEAK Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" - STOEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4) gosw wanych oddano 409; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "RAZEM W PRZYSZO" - DUDZIK Stanisaw Andrzej b) z listy nr 21 KWW DLA MSZANY - KARCZEWSKI Jerzy Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW DLA MSZANY - MALEC Adam Jan
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 510; 4) gosw wanych oddano 497; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "RAZEM W PRZYSZO" - BROCZKOWSKI Wadysaw Aleksander b) z listy nr 21 KWW DLA MSZANY - CIEAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 438; 4) gosw wanych oddano 432; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" - DZITO Stanisaw b) z listy nr 21 KWW DLA MSZANY - WARDYSKI Jacek Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 48. Wybory do Rady Gminy Dobra Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 970. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 782 osb, to jest 54,26% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 408; 4) gosw wanych oddano 1 363; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PALKI Jan Piotr - GOLONKA Stefan b) z listy nr 18 KWW DLA NASZEJ GMINY - SMAGA Krzysztof Jan - KAIM Jerzy Marek c) z listy nr 24 KWW "NASZA DOBRA" - RZSA Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW INICJATYWA - KASPRZYCKA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 484; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MRZEK Anna b) z listy nr 22 KWW WSPLNY POWIAT - GAWLIK Barbara Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW INICJATYWA - ZAWADA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW DLA NASZEJ GMINY - JUDKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW INICJATYWA - PIASKOWY Elbieta Helena 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW INICJATYWA - MAJDA Celina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 430; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TRZPEK Zbigniew Piotr b) z listy nr 21 KWW INICJATYWA - SMAGA Jan Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW INICJATYWA - NOWAK Marcin Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 49. Wybory do Rady Gminy Jodownik Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 305. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 580 osb, to jest 56,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 481; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LACH Stefan Wadysaw b) z listy nr 18 N KWW PAWA STAWARZA - NOWOROLNIK Adam syn Antoniego 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GOCAL Danuta Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 264;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 N KWW PAWA STAWARZA - KAPERA Jzef Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 N KWW PAWA STAWARZA - KAPERA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 N KWW PAWA STAWARZA - NOWAK Maria b) z listy nr 21 KWW "JANOWICE 2010" - FRCZEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" - BOCHENEK Jan Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 18 N KWW PAWA STAWARZA - CHLIPAA Wacaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JAROSZ Kazimierz b) z listy nr 18 N KWW PAWA STAWARZA - LIZAK Leszek Zbyszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 596; 4) gosw wanych oddano 587; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 N KWW PAWA STAWARZA - CZYRNEK Stanisaw - KOWALSKI Wojciech Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SMAGA Wojciech Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radn zostaa wybrana:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 18 N KWW PAWA STAWARZA - WGRZYN Renata Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 50. Wybory do Rady Gminy w Kamienicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 622. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 303 osb, to jest 58,75% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 942; 4) gosw wanych oddano 912; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW STRAACY GMINY KAMIENICA - KUCHNIA Stefan - RUTKA Eugeniusz - KULIG Marcin Stefan b) z listy nr 21 KWW DZIAAJMY RAZEM - TOKARCZYK Wincenty Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 488; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW STRAACY GMINY KAMIENICA - MIKOAJCZYK Micha - FARON Krzysztof Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 804;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 768; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CEPIELIK Jan - CHROBAK Adam Jzef - ZIBA Jzef Eugeniusz b) z listy nr 22 KWW NIEZALENA SZCZAWA - BULANDA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 422; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW STRAACY GMINY KAMIENICA - BACHUT Stanisaw - MIERCIAK-WIERZYCKA Halina Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW STRAACY GMINY KAMIENICA - BRZECZEK Danuta - WIERZYCKI Wiesaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW STRAACY GMINY KAMIENICA - GORCZOWSKA Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 51. Wybory do Rady Gminy Laskowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 680. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 608 osb, to jest 63,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 461; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW JAWORZ - PUCH Tomasz Mirosaw b) z listy nr 21 KWW WSPPRACA - ZELEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 030; 4) gosw wanych oddano 996; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW JAWORZ - KOGUTOWICZ Roman Wiesaw - ROSIEK Stanisaw b) z listy nr 21 KWW WSPPRACA - PAJOR Ewa - SAJDAK Krzysztof Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 397; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIEGZA Stanisaw b) z listy nr 21 KWW WSPPRACA - CZECH Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPPRACA - GRZEGORZEK Grzegorz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "SZANSA DLA GMINY LASKOWA" - ZABRZESKA Elbieta Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPPRACA - GRZEGORZEK Grzegorz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JAWORZ
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- BUKOWIEC Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - URYGA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPPRACA - SZKARAT Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPPRACA - ROSIEK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 52. Wybory do Rady Gminy ukowica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 032. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 219 osb, to jest 60,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNI I PRAWI - WITECKI Wiesaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW OSP W UKOWICY - POTONIEC Wojciech Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 068; 4) gosw wanych oddano 1 021; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DYREK Jan b) z listy nr 19 KW OSP W UKOWICY - TOMASZEK Maria - DUDKA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 392; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW OSP W UKOWICY - TOKARCZYK Jzef syn Jana - POTONIEC Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW OSP W UKOWICY - GOLONKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 639; 4) gosw wanych oddano 612; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MROWCA Janusz - LENIAK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4) gosw wanych oddano 356; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW OSP W UKOWICY - KOUCH Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 329; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW OSP W UKOWICY - WNKOWICZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BULANDA Stanisaw - LISZKA Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW OSP W UKOWICY - TOBIASZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 53. Wybory do Rady Gminy Mszana Dolna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 472. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 400 osb, to jest 51,31% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 294; 4) gosw wanych oddano 1 265; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ZRBMY TO RAZEM - JAKUBIAK Elbieta - PERZ Kazimierz - POSKONKA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 236; 4) gosw wanych oddano 1 203; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JANIA Bolesaw b) z listy nr 19 KWW ZRBMY TO RAZEM - WRZECIONEK Adam c) z listy nr 20 KWW "GMINA PRAWDY I ROZWOJU" - RAPTA Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 710; 4) gosw wanych oddano 676; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ZRBMY TO RAZEM - DOLL Piotr Zdzisaw - WOJCIARCZYK Jan Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 485; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ZRBMY TO RAZEM - PAJDO Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ZRBMY TO RAZEM - CHORGWICKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 978; 4) gosw wanych oddano 955; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - NALEPA Ireneusz Robert b) z listy nr 19 KWW ZRBMY TO RAZEM - KORDECZKA Agata Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 752; 4) gosw wanych oddano 740; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ZRBMY TO RAZEM - NAWARA Czesaw b) z listy nr 23 KWW SAMORZDNO WIEJSKA - UREK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 507; 4) gosw wanych oddano 501; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOWALCZYK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 54. Wybory do Rady Gminy Niedwied Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 139. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 352 osb, to jest 45,77% uprawnionych do gosowania.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 591; 4) gosw wanych oddano 575; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - HOPEK Andrzej Jerzy - DOMAGAA Tadeusz b) z listy nr 19 KWW "GORCZASKA ZGODA" - MYSZA Marek - TROJAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 510; 4) gosw wanych oddano 488; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PALKA Halina b) z listy nr 19 KWW "GORCZASKA ZGODA" - KRZANIK Jzef Piotr - LIBERDA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 841; 4) gosw wanych oddano 811; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" - KOCIELNIAK Albina b) z listy nr 19 KWW "GORCZASKA ZGODA" - CICHASKA Barbara Grayna - MRZ Halina Janina - NAPORA Andrzej
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- WSOLAK Kazimierz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BIENIEK Halina - KOCIELNIAK Bogusaw b) z listy nr 19 KWW "GORCZASKA ZGODA" - KRZYSZTOFIAK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 55. Wybory do Rady Gminy Sopnice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 328. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 389 osb, to jest 55,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 649; 4) gosw wanych oddano 639; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZE SOPNICE" - FILIPIAK Jzef - PIASKOWY Krzysztof - SZCZECINA Arkadiusz Stanisaw - WIKAR Bogumia Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 290; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "MOGIELICA" - KULPA Irena Janina - KUREK Adela Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 557; 4) gosw wanych oddano 554; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZE SOPNICE" - BEDNARCZYK Jzef - CURZYDO Jzef b) z listy nr 21 KWW INICJATYWA MODYCH - LAZYK Daniel Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZE SOPNICE" - LAZYK Andrzej Jan - LAZYK Henryk Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 633; 4) gosw wanych oddano 616; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZE SOPNICE" - CURZYDO Elbieta - NIEZABITOWSKI Jzef - PIASKOWY Bolesaw Ignacy - PORBSKI Marian
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 56. Wybory do Rady Gminy Tymbark Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 768. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 199 osb, to jest 67,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" - GOLONKA Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 757; 4) gosw wanych oddano 741; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" - JAMRZ Jan Piotr - PALKA Halina - ORZE-LIMANWKA Beata Maria b) z listy nr 19 KWW "ZGODA WSPPRACA ROZWJ" - KUC Czesaw Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 704; 4) gosw wanych oddano 693; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA"

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- WILCZEK-SOWA Irena Krystyna - URBASKI Maciej Jan - SMOTER Daniel Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 763; 4) gosw wanych oddano 741; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" - LENIAK Pawe - BERDYCHOWSKI Jan - ZIMIRSKI Marian Stanisaw b) z listy nr 20 KWW DOBRY SAMORZD - SOCHA Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" - PAPIE Zbigniew Wadysaw - PTASZEK Pawe Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY TYMBARK - MALARZ Stanisaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 57. Wybory do Rady Gminy Charsznica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 325. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 889 osb, to jest 45,68% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 901; 4) gosw wanych oddano 873; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KUBIT Szymon Zdzisaw b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KURCZYCH Dorota Elbieta c) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JDRZEJCZYK Janusz Jzef d) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZAREK Beata Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - UCHTO Grzegorz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SYGUA Piotr Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIETRZYK Andrzej Jzef - MAJ Jzef Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONIECZNY Stanisaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZERWIK Tomasz Piotr - GRECKI Antoni Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- CZARNY Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - UCHTO Zdzisaw Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ADAMA NOWAKA - NOWAK Adam Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ELAZNY Adam Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 58. Wybory do Rady Gminy Gocza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 856. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 586 osb, to jest 53,25% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOCZA - CEMBRZYSKA Anna Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOCZA - KOZIO Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOCZA - KOBISKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAJOS Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SK Marek Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOCZA - GAJOS Piotr Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOCZA - WJCIKOWSKI Mirosaw Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOCZA - TABAKA Urszula Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOCZA - ROS Jan Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOCZA - MALANKA Roman Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOCZA - DZIUBKA Andrzej Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOCZA - MAKOLA Stanisaw Bolesaw - WCAWSKA Elbieta Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOCZA - WYPCHA Beata Urszula
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY GOCZA - MOLENDA Dorota Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 59. Wybory do Rady Gminy Kozw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 040. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 494 osb, to jest 61,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SOLARZ Ewa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" - KUMON Jarosaw Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PROKOP Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" - NOCU Jan Piotr - ROMANEK Piotr Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 557; 4) gosw wanych oddano 537; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CAPIGA Jerzy Jzef b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BONARSKA Barbara c) z listy nr 26 KWW "NASZ KOZW" - GACEK Teresa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" - STACHURKA Zdzisaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRAWIEC Zbigniew Edward b) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" - WONICZKA Krzysztof Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4) gosw wanych oddano 324; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - STPIE Jan Kazimierz b) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" - SKRA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" - BK Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" - RACHWA Mirosaw Andrzej
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 60. Wybory do Rady Gminy w Ksiu Wielkim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 417. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 633 osb, to jest 59,61% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GNIEWEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "SAMORZDNY KSI 2010" - OCZKOWICZ Pawe Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MARKA PONCZYSKIEGO - SZCZEPKA Elbieta Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "SAMORZDNY KSI 2010" - HUMA Henryk Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARKA PONCZYSKIEGO - SOLARZ Jan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PTAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "SAMORZDNY KSI 2010" - SUDASKI Jarosaw Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 166;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARKA PONCZYSKIEGO - SZAAS Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 465; 4) gosw wanych oddano 459; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MARKA PONCZYSKIEGO - MADEJSKI Janusz Mieczysaw - ZYGUA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW BEZPARTYJNI - ORACZ Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARKA PONCZYSKIEGO - ZIBA Andrzej Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "SAMORZDNY KSI 2010"
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- JUREK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAJOS Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "SAMORZDNY KSI 2010" - SK Wiesaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 61. Wybory do Rady Miejskiej w Miechowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 160. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 487 osb, to jest 52,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 601; 4) gosw wanych oddano 576; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZDNY REGION MIECHOWSKI - BELICA Tomasz Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 651; 4) gosw wanych oddano 1 573; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WACHACKI Andrzej Janusz b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SIUDAK Ewa c) z listy nr 21 KWW SAMORZDNY REGION MIECHOWSKI - MUSZYSKI Jerzy Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 603; 4) gosw wanych oddano 563; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZDNY REGION MIECHOWSKI - WWONY Roman Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 683; 4) gosw wanych oddano 634; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZDNY REGION MIECHOWSKI - KDZIOKA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 770; 4) gosw wanych oddano 737; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZDNY REGION MIECHOWSKI - FLOREK Jarosaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 084; 4) gosw wanych oddano 1 054; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SOBECKI Mateusz Piotr b) z listy nr 20 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" - KRUSZEC Helena Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 517; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" - BOGACZ Agnieszka Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 628; 4) gosw wanych oddano 601; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KLUSKA Arkadiusz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" - SEWIO Jerzy Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 566; 4) gosw wanych oddano 545; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZDNY REGION MIECHOWSKI - CZEKAJ Zenon Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 370; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WILK Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 639; 4) gosw wanych oddano 613; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZDNY REGION MIECHOWSKI - CZEKAJ Jarosaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 62. Wybory do Rady Gminy Racawice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 987. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 072 osb, to jest 53,95% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 66; 4) gosw wanych oddano 65; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW SAMORZDNE RACAWICE - GAJOS Boena Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW SAMORZDNE RACAWICE - FLOREK Waldemar Lesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 79; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA GMINY - PIWOWARCZYK Zbigniew Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW KOCIEJW - TONDOS Stanisaw Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 63; 4) gosw wanych oddano 62; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GUPCZW - J Robert
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JDRUCH ukasz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MARCHOCICE - SKUZA Jacek Maciej b) z listy nr 24 KWW NASZA MAA RACAWICKA OJCZYZNA - J Agnieszka Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - NOWAKOWSKI Pawe Piotr b) z listy nr 22 KWW KOCIEJW - MAJKA Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- DUNIEC Adolf 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 66; 4) gosw wanych oddano 62; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZYGMUNT Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ZITEK Janina b) z listy nr 24 KWW NASZA MAA RACAWICKA OJCZYZNA - KLIMCZYK Tadeusz Stanisaw c) z listy nr 25 KWW ZIEMIA RACAWICKA - RUBAK Tadeusz Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 63. Wybory do Rady Gminy Saboszw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 155. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 894 osb, to jest 60,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PRU Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZBIE Zygmunt - NOWAK ukasz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONIECZNY Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GWIAZDA Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZASTAK Bartomiej Jan
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 55; 4) gosw wanych oddano 54; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - TRACZ Ewelina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOLSKI Tomasz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MICHTA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MIGAS Janusz Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MUCHA Rafa b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUPIEL Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DULEWSKI Apoloniusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PILAWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LEWINOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 64. Wybory do Rady Miejskiej w Dobczycach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 164. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 604 osb, to jest 50,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 754; 4) gosw wanych oddano 733; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KNAPIK Roman Stanisaw b) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA - STASIK Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 250; 4) gosw wanych oddano 1 222; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW DOBCZYCE 2010 - DUDEK Beata Sabina b) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA - BARAN Jzefa - JUSZCZAK Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 604; 4) gosw wanych oddano 590; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- BOCHNIA Tadeusz - PIWOWARSKI Wiktor Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 744; 4) gosw wanych oddano 725; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA - CIEKO Stanisaw - LESZCZYSKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 683; 4) gosw wanych oddano 673; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW DOBCZYCE 2010 - KUS Tadeusz b) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA - DYRCZ Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA - ZABDYR Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 454; 4) gosw wanych oddano 440; 5) radn zostaa wybrana:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA - GAWOREK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA - JAKUBOWSKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARCINA PAWLAKA - HARTABUS Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 65. Wybory do Rady Gminy Lubie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 220. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 515 osb, to jest 48,68% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 775; 4) gosw wanych oddano 755; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LUBERDA Jacek Marian b) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNA GMINA LUBIE"

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- SOWIAK Zofia - SZCZEPANIEC Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 719; 4) gosw wanych oddano 703; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PRONIAK Krzysztof b) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNA GMINA LUBIE" - MICHALCZYK Marian Bogumi - WILCZAK Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 776; 4) gosw wanych oddano 751; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STANKIEWICZ Janina b) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNA GMINA LUBIE" - BIEDROCZYK Stanisaw - REKUCKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNA GMINA LUBIE" - NOWAK Danuta Jzefa - PUSTELNIK Tadeusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 937; 4) gosw wanych oddano 927; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RABSKA Zofia Maria - BALA Andrzej Antoni b) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNA GMINA LUBIE" - BAL Maria Magdalena - MACIO Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 66. Wybory do Rady Gminy Pcim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 157. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 927 osb, to jest 60,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 619; 4) gosw wanych oddano 1 584; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNA GMINA - PCIM" - BZOWSKI Stanisaw Stefan - KSEK Antoni Andrzej - SADOWSKI Piotr Jan - WGRECKA Magorzata - ZIBA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 665; 4) gosw wanych oddano 643; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 20 KWW "WSPLNA GMINA - PCIM" - POLASKI Jzef - KUDACZ Micha Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNA GMINA - PCIM" - GRNI Jan Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 654; 4) gosw wanych oddano 635; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNA GMINA - PCIM" - DEPTA Czesaw - HODUREK Wiesaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 823; 4) gosw wanych oddano 794; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNA GMINA - PCIM" - HAJDAS Jzefa - MIROCHNA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 947; 4) gosw wanych oddano 935; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 20 KWW "WSPLNA GMINA - PCIM" - ADAMCZYK Jan - OSTAFIN Grzegorz Janusz - OSTAFIN Wiesaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 67. Wybory do Rady Gminy Raciechowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 487. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 465 osb, to jest 54,94% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 4, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE - DUDZIK Jadwiga Krystyna - LATOWSKI Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE - CHMIELEK Kazimerz Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 225;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYMONIAK Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE - ZAJC Anna Teresa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 485; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE - LCZKA Wodzimierz - PANEK Anna Franciszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE - AK Marian - KARCZ Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JUSTYNIAK Renata Anna
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE - HYBEL Zygmunt - ZAJC Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE - OLE Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOPA Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA RACIECHOWICE - LIZAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 68. Wybory do Rady Gminy Siepraw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 227. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 418 osb, to jest 38,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 390; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW FORUM ZIEMI MYLENICKIEJ - DYRDA Tomasz b) z listy nr 20 KWW SAMORZDNY SIEPRAW - AKAMOVI Ewa Maria - SUDER Leon Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW FORUM ZIEMI MYLENICKIEJ - LENCZOWSKI Dawid b) z listy nr 20 KWW SAMORZDNY SIEPRAW - IWANW Tadeusz c) z listy nr 26 KWW SIEPRAW - SPOECZNO LOKALNA - ZAKRZEWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 370;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNY SIEPRAW - NOWAK Piotr Adam - ABA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNY SIEPRAW - ROZWADOWSKI Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "INICJATYWA DLA CZECHWKI" - GDEK Monika Maria - WODARCZYK Mirosaw Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 589; 4) gosw wanych oddano 578; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNY SIEPRAW - KISZKA Kazimierz Jzef - LEJDA Janina - WIERZBA Leszek Wadysaw b) z listy nr 21 KWW ZAKLICZYN - NASZE MIEJSCE NA ZIEMI - WIECH Wiesaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 69. Wybory do Rady Miejskiej w Sukowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 907. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 504 osb, to jest 50,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 233; 4) gosw wanych oddano 1 187; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW JZEFA MARDAUSA - GOSPODARNA GMINA - KOODZIEJCZYK Wadysawa - ASKI Jolanta Maria b) z listy nr 22 KWW JANA SOCHY - MORO Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 383; 4) gosw wanych oddano 1 297; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW JZEFA MARDAUSA - GOSPODARNA GMINA - HODA Jzef Jerzy - LATO Stanisaw Jan b) z listy nr 22 KWW JANA SOCHY - GRABCZYK Artur c) z listy nr 25 KWW STRAACY - HODUREK Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 536;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 510; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW JZEFA MARDAUSA - GOSPODARNA GMINA - CHMIELIK Karol Mieczysaw b) z listy nr 21 KWW PIOTRA PUKI - HORWAT Boena Edyta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 376; 4) gosw wanych oddano 1 314; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "POROZUMIENIE 2010" - WOLSKI Waldemar Piotr b) z listy nr 21 KWW PIOTRA PUKI - SZUBA Zbigniew Ryszard - GODZIK Jzef c) z listy nr 22 KWW JANA SOCHY - SOCHA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW JANA SOCHY - KRL Kazimierz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 594; 4) gosw wanych oddano 576; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PIOTRA PUKI - STARZEC Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 70. Wybory do Rady Gminy w Tokarni Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 348. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 624 osb, to jest 57,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 132; 4) gosw wanych oddano 1 106; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PRZAA Marta Zofia - DZIUBRAS Grayna - KMIECIK Szczepan Tadeusz - FILIPEK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 632; 4) gosw wanych oddano 616; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JOPEK Teresa b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TOKARNIA - WRBEL Jzef - BUDA Mariusz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 009; 4) gosw wanych oddano 971; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CIKOWSKA Renata Elbieta b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TOKARNIA - STRK Zbigniew Kazimierz - HANS Teresa c) z listy nr 20 KWW ROZWJ GMINY TOKARNIA - JDROCHA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 418; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FILIPEK Stanisaw b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TOKARNIA - LUBERDA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TOKARNIA - DRAGOSZ Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SUMERA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 71. Wybory do Rady Gminy Winiowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 337. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 526 osb, to jest 66,07% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WINIOWA" - DUDZIK Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WINIOWA" - BARDEL Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 838; 4) gosw wanych oddano 830; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW SE I RW W LIPNIKU 'KAMIENNIK' - BARDEL Stanisaw Wojciech b) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WINIOWA" - RAPACZ Antoni - WIERSZCZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WINIOWA" - MAJ Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 527; 4) gosw wanych oddano 518; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZEWCZYK Magorzata b) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WINIOWA" - KLIMEK Grayna Zofia - OROWSKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WINIOWA" - BOGACZ Stanisaw - ROKOSZ Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 100; 4) gosw wanych oddano 1 072; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY WINIOWA" - MUTA Andrzej
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- PILCH Marek Tadeusz - STRONIARZ Jzef Jan b) z listy nr 22 KWW OWIATA I ZDROWIE - BUBULA Irena Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 72. Wybory do Rady Miejskiej w Grybowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 977. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 751 osb, to jest 55,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 606; 4) gosw wanych oddano 585; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW GRYBW - MAA OJCZYZNA - BLICHARZ Stanisawa - IGIELSKA Anna - LICHO Jzef - STELMACH Stanisaw Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GRYBW - MAA OJCZYZNA - GRA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 769;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 743; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "GRYBW 2010" - GOYNIAK Bogdan b) z listy nr 19 KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" - WYSOWSKI Pawe Kazimierz c) z listy nr 23 KWW GRYBW - MAA OJCZYZNA - MORDARSKI Krzysztof Andrzej - TRYBOWSKI Marek Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 820; 4) gosw wanych oddano 788; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" - MACHACZEK Wiesaw b) z listy nr 23 KWW GRYBW - MAA OJCZYZNA - CHRONOWSKI Krzysztof Stanisaw - KROK Jzef - MOTYKA Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW GRYBW - MAA OJCZYZNA - LICHO Grzegorz Jan b) z listy nr 24 KWW GRYBW DLA CIEBIE - KOSZYK Zygmunt Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 73. Wybory do Rady Gminy Grdek n/Dunajcem Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 697.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 602 osb, to jest 53,79% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 794; 4) gosw wanych oddano 769; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNA GMINA - RASKI Marian Jan b) z listy nr 20 KWW JZEFA TOBIASZA - GDEK Kazimierz Micha c) z listy nr 23 KWW "TU I TERAZ" - RYBSKA Magorzata Rozalia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNA GMINA - WINIARSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNA GMINA - AGOSZ Jzef Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 490; 4) gosw wanych oddano 470;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNA GMINA - ZIKOWSKI Zbigniew b) z listy nr 20 KWW JZEFA TOBIASZA - WIERCZEK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JZEFA TOBIASZA - SCHABISKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 566; 4) gosw wanych oddano 550; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW LEPSZA PRZYSZO GMINY - MAEK Mirosaw Bernard - BABIARCZYK Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JZEFA TOBIASZA - GROWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 212;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNA GMINA - JURKOWSKI Janusz Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNA GMINA - CISOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNA GMINA - SZEWCZYK Daniel Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JZEFA TOBIASZA - OLEKSY Sebastian Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 74. Wybory do Rady Gminy Kamionka Wielka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 018. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 937 osb, to jest 56,10% uprawnionych do gosowania.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZDNA JEDNO WIEJSKA - ROLA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNA GMINA KAMIONKA - STANEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZDNA JEDNO WIEJSKA - OGREK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 375; 4) gosw wanych oddano 1 336; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WGKW - POTONIEC Antoni Henryk b) z listy nr 19 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ - KOCEMBA Maciej
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

c) z listy nr 21 KWW SAMORZDNA JEDNO WIEJSKA - KMAK Bogumia - KRUCZEK Zenon d) z listy nr 22 KWW WSPLNE DOBRO KAMIONKA - MYJAK Ireneusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZDNA JEDNO WIEJSKA - BARAN Zygmunt Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BOCHENEK Kazimierz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 705; 4) gosw wanych oddano 672; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNA GMINA KAMIONKA - BODZIONY Tadeusz Marian b) z listy nr 21 KWW SAMORZDNA JEDNO WIEJSKA - JAWOR Piotr Jzef c) z listy nr 24 KWW RM - PORBA Benedykt Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 540; 4) gosw wanych oddano 532; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW SAMORZDNA JEDNO WIEJSKA - WITEK Piotr b) z listy nr 23 KWW KOA GOSPODY WIEJSKICH W MSZALNICY - KIEBASA Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 75. Wybory do Rady Gminy Korzenna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 831. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 309 osb, to jest 64,17% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 8, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 024; 4) gosw wanych oddano 997; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW TWJ SAMORZD TWOJA DECYZJA - WIELGUS Adam Wojciech - WYSOWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TWJ SAMORZD TWOJA DECYZJA - HODOROWICZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 465; 4) gosw wanych oddano 454; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TWJ SAMORZD TWOJA DECYZJA - KRACO Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 033; 4) gosw wanych oddano 1 026; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW TWJ SAMORZD TWOJA DECYZJA - SEMLA Szymon Maciej - MRZ Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 557; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TWJ SAMORZD TWOJA DECYZJA - FORNAGIEL Jacek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MOJA GMINA KORZENNA - ZICINA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 526; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TWJ SAMORZD TWOJA DECYZJA - HOJNOR Bartomiej Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TWJ SAMORZD TWOJA DECYZJA - JANUSZ Alojzy Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 505; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TWJ SAMORZD TWOJA DECYZJA - SUOWICZ Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TWJ SAMORZD TWOJA DECYZJA - GRKA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 514; 4) gosw wanych oddano 495; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TWJ SAMORZD TWOJA DECYZJA - PACIOREK Grzegorz
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 851; 4) gosw wanych oddano 822; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW TWJ SAMORZD TWOJA DECYZJA - GRYGIEL Stanisaw Jan - RADZIK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 76. Wybory do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 836. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 530 osb, to jest 54,42% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512; 4) gosw wanych oddano 490; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW KRYNICKI RUCH SAMORZDOWY - FLOREK Antoni Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 053; 4) gosw wanych oddano 1 011; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW KRYNICKI RUCH SAMORZDOWY - BARCIOK Elbieta b) z listy nr 23 KWW "GMINA KRYNICA-WSPLNA SPRAWA" - CABALA Wanda Irena

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 987; 4) gosw wanych oddano 953; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KRYNICKA AKCJA SAMORZDOWA - PCHOPEK Magorzata Krystyna - CZARNECKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 487; 4) gosw wanych oddano 464; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KRYNICKA AKCJA SAMORZDOWA - WIEWIRA Henryk Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 453; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW CZAS NA ROZWJ GMINY KRYNICA-ZDRJ - MICHALAK Krystyna Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 059; 4) gosw wanych oddano 1 030; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KRYNICKA AKCJA SAMORZDOWA - CZARNY Henryk Jzef - GOSZTYA Teresa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 591; 4) gosw wanych oddano 573; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW KRYNICKI RUCH SAMORZDOWY - BULANDA Bogusawa Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 992; 4) gosw wanych oddano 980; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW KRYNICKI RUCH SAMORZDOWY - SOBIESIAK Dawid - SZYMURA Jan Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 547; 4) gosw wanych oddano 545; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW KRYNICKI RUCH SAMORZDOWY - WITEK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "GMINA KRYNICA-WSPLNA SPRAWA" - HAMERNIK Dariusz Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 593; 4) gosw wanych oddano 586; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW KRYNICZANIE RAZEM - PACHOLE Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 77. Wybory do Rady Gminy abowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 991. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 423 osb, to jest 60,71% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW IDZIEMY RAZEM W GMINIE ABOWA - YWCZAK Marian b) z listy nr 20 KWW MAA OJCZYZNA - ORMANTY Jzef Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MAA OJCZYZNA - SZCZECINA Jan b) z listy nr 22 KWW KOMPETENCJE I UCZCIWO - ZAROTYSKA Agnieszka Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 819; 4) gosw wanych oddano 764; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW IDZIEMY RAZEM W GMINIE ABOWA - KBCZYK Robert Artur - BROEK Stanisaw Jan - SZYSZKA Artur Sawomir b) z listy nr 20 KWW MAA OJCZYZNA - SACZKA Marian c) z listy nr 22 KWW KOMPETENCJE I UCZCIWO - PAWLAK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ - CZARNECKA Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MAA OJCZYZNA - RODAK Edward b) z listy nr 22 KWW KOMPETENCJE I UCZCIWO - SKRABA Krzysztof - STOPKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MAA OJCZYZNA - STANISZ Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MAA OJCZYZNA - GAWCKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 78. Wybory do Rady Gminy w cku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 846. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 146 osb, to jest 56,67% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 899; 4) gosw wanych oddano 875; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY CKO - WARZECHA Zdzisaw Jzef - KLIMEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 451; 4) gosw wanych oddano 444;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY CKO - PULIT Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 601; 4) gosw wanych oddano 566; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY CKO - JURKOWSKI Edward Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY CKO - ZBOZIE Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY CKO - WNK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 398; 4) gosw wanych oddano 1 316; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW CKI RUCH SAMORZDOWY - WCHAA GAWEEK Bernadetta Monika
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- GRABIEC Stefan b) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY CKO - PIKSA Jzef Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY CKO - ZBEK Jacek Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 716; 4) gosw wanych oddano 680; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW CKI RUCH SAMORZDOWY - JASISKI Stanisaw b) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY CKO - SOWIK Maria Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW CKI RUCH SAMORZDOWY - DUDA Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 542; 4) gosw wanych oddano 520; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY CKO - LIZO Wojciech Edward
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW CKI RUCH SAMORZDOWY - CZEPIELIK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 79. Wybory do Rady Gminy w ososinie Dolnej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 431. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 731 osb, to jest 50,45% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 8 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 11, nr 12, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 517; 4) gosw wanych oddano 499; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SALAMON Wiesaw b) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZOCI GMINY - JASNOS Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZOCI GMINY - OLEKSY Bolesaw Wadysaw - PAJOR Marian Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZOCI GMINY - SARATA Andrzej Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZOCI GMINY - GUCWA Wojciech 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZOCI GMINY - JACAK Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZOCI GMINY - KUMA Ryszard Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZOCI GMINY - KMIECIK Stanisawa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 593;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 563; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PRUSAK Zofia b) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZOCI GMINY - LITWISKI Piotr Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZOCI GMINY - FIRLEJ Piotr Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SERAFIN Micha Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZOCI GMINY - CETNAROWSKA Barbara 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNIE DLA PRZYSZOCI GMINY - PAJOR Edward Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 80. Wybory do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 701. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 658 osb, to jest 53,53% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 4, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 437; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MUSZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - DROZD Lesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 119; 4) gosw wanych oddano 1 092; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MUSZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - MAJKA Jerzy Stanisaw - KOCOT Damian Jan b) z listy nr 21 KWW "ZIEMIA MUSZYSKA" - SUKOWSKI Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 729; 4) gosw wanych oddano 715; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MUSZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - RUTKA Piotr
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" - KEMPA Jarosaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MUSZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - JURCZYSKI Mariusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KOMITET WYBORCZY WYBORCW MARCINA SEKUY - SEKUA Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW TBD - MALANKA Mirosaw Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 780; 4) gosw wanych oddano 749; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MUSZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - MATLG Ferdynand - PRZYBYCIE Krzysztof b) z listy nr 21 KWW "ZIEMIA MUSZYSKA" - MAJERSKA Barbara Stanisawa
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MUSZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - KAUZISKI Bogdan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 356; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MUSZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - JURKIEWICZ Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" - LIKIEWICZ Czesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 81. Wybory do Rady Gminy Nawojowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 175. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 895 osb, to jest 45,39% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 3, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BUGAJSKI Grzegorz Dominik b) z listy nr 19 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - KAWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - SKRZYPIEC Jacenty - SZCZECINA Jan Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - ORMANTY Andrzej Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 608; 4) gosw wanych oddano 576; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JUSZYSKA Beata Renata - LELITO Micha b) z listy nr 19 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - HOROWSKA Urszula Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 552; 4) gosw wanych oddano 530; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZAFRANIEC Adam b) z listy nr 19 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - BOREK Marian Antoni - FRCZEK Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SERAFIN Jan Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - LELITO Danuta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIERZCHAA Cecylia b) z listy nr 19 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - CHEBDA Stanisaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 82. Wybory do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrj Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 249. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 735 osb, to jest 45,28% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 510; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW DLA PRAWDY I ROZWOJU - WALIGRA Mariusz Tomasz b) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA - MIGOWSKI Jarosaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA - SZKARADEK Stanisawa Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA - SIKORSKA Kazimiera Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 382; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ROZWJ I WSPPRACA - KORUS Andrzej b) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA - PIWOWAR Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JANECZEK Maciej Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 411; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA - MUSIALSKI Adam Franciszek - LIBER Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA - JAMROZOWICZ Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW DLA PRAWDY I ROZWOJU - SMYDA Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 660; 4) gosw wanych oddano 655; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW EDWARDA BOGACZYKA - IZWORSKI Jan Ludwik b) z listy nr 23 KWW ROZWOJU WSI OMNICA - ZDRJ - RUSINIAK Bronisaw - WNK Lesawa Kunegunda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 397; 4) gosw wanych oddano 388; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ROZWJ I WSPPRACA - KEKLAK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 83. Wybory do Rady Gminy Podegrodzie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 950. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 605 osb, to jest 62,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 266; 4) gosw wanych oddano 1 218; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW STAWIAMY NA ROZWJ - JASISKI Jerzy Kazimierz b) z listy nr 19 KWW MAGORZATY GROMALA - KOUCH Jan Mirosaw c) z listy nr 21 KWW BUDET I ODPOWIEDZIALNO - SIKORA Stanisaw Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW BUDET I ODPOWIEDZIALNO - PLATA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 663; 4) gosw wanych oddano 641; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MAGORZATY GROMALA - PLATA Stanisaw Krzysztof b) z listy nr 21 KWW BUDET I ODPOWIEDZIALNO - MATYASZEK Teofil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW BUDET I ODPOWIEDZIALNO
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- MACIUSZEK Marek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MAGORZATY GROMALA - LED Stefan Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW BUDET I ODPOWIEDZIALNO - OLSZAK Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 542; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MAGORZATY GROMALA - PAWOWSKI Artur Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MAGORZATY GROMALA - PORBA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 968; 4) gosw wanych oddano 929; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MAGORZATY GROMALA - CZOP Sawomir b) z listy nr 21 KWW BUDET I ODPOWIEDZIALNO - KOTARBA Jzef Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MAGORZATY GROMALA - KOWALCZYK Dariusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW BUDET I ODPOWIEDZIALNO - BANACH Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 84. Wybory do Rady Gminy Rytro Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 924. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 896 osb, to jest 64,84% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RYTERSKI KOMITET WYBORCZY - WOLAK Rafa - GRUSZCZYSKI Micha - DBROWSKI Stanisaw b) z listy nr 19 KWW SPOECZNY KOMITET WYBORCZY W RYTRZE - PIERZGA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SPOECZNY KOMITET WYBORCZY W RYTRZE - KOWALIK Maria Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SPOECZNY KOMITET WYBORCZY W RYTRZE - KOACZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SPOECZNY KOMITET WYBORCZY W RYTRZE - PUSTUKA Mirosaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SPOECZNY KOMITET WYBORCZY W RYTRZE - DOBOSZ Marian Stanisaw - NOSAL Marek Ryszard - PUSTUKA Wiesaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 611; 4) gosw wanych oddano 605; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RYTERSKI KOMITET WYBORCZY - KULIG Tomasz - BOOZ Boena - FILIP Jzef - NIEKURZAK Magorzata b) z listy nr 19 KWW SPOECZNY KOMITET WYBORCZY W RYTRZE - TOMASIAK Elbieta Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 85. Wybory do Rady Miejskiej w Szczawnicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 946. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 104 osb, to jest 52,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 18 KWW ODNOWA I ROZWJ SZCZAWNICY - KRZYKO Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DORULA Jan Marian - KOZIELEC Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 658; 4) gosw wanych oddano 639; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SZCZEPANIAK Piotr b) z listy nr 18 KWW ODNOWA I ROZWJ SZCZAWNICY - WIERCIOCH Waldemar - DZIEDZINA WIWER Marian Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 021; 4) gosw wanych oddano 996; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ODNOWA I ROZWJ SZCZAWNICY - LIWISKI Jacek Jerzy - WGLARZ Henryk Jan - GBALA Anna - WARZECHA Wiesaw b) z listy nr 20 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU - KRPA Zofia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 829; 4) gosw wanych oddano 804; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ODNOWA I ROZWJ SZCZAWNICY - ZACHWIEJA Kazimierz Jzef - BAZIAK Jan - SALAMON Jan - PAKA Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 86. Wybory do Rady Gminy Czorsztyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 640. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 931 osb, to jest 51,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 809; 4) gosw wanych oddano 782; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU - JANCZY Kazimierz - JANDURA Rafa Tadeusz - SZCZUREK Krzysztof Stanisaw - JUCHA Katarzyna - JARZBEK Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 211;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW GMINA CZORSZTYN - WSPLNE DOBRO - OSTACHOWSKA Irena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 904; 4) gosw wanych oddano 885; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINA CZORSZTYN - WSPLNE DOBRO - WRBEL Tadeusz - CHRYC Andrzej b) z listy nr 19 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU - BEDNARCZYK Wojciech - BEDNARCZYK Marek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 494; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINA CZORSZTYN - WSPLNE DOBRO - REGIEC Jan b) z listy nr 19 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU - GRYWALSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 502; 4) gosw wanych oddano 491; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU - CHMIEL Stanisaw - ZACHARA Bogumi Kazimierz - GRECKI Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 87. Wybory do Rady Gminy Jabonka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 168. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 252 osb, to jest 47,48% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 388; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNIE DLA ORAWY - PACIAK Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 637; 4) gosw wanych oddano 1 609; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNIE DLA ORAWY - KARLAK Grayna Agnieszka - KUCZKOWICZ Tadeusz - SANDRZYK Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNIE DLA ORAWY - PALENIK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 161; 4) gosw wanych oddano 1 141; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNIE DLA ORAWY - KUBACKA Franciszek - PAKOS Jzef - ZUBRZYCKA Wilma 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNIE DLA ORAWY - POLACZEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 799; 4) gosw wanych oddano 784; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNIE DLA ORAWY - GRZYBACZ Jadwiga - KONDYS Tomasz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 454; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW WSPLNIE DLA ORAWY - ZUBRZYCKA Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 996; 4) gosw wanych oddano 978; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNIE DLA ORAWY - MONIAK Eugeniusz - PAWLAK Jzef - STEC-SALA Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 88. Wybory do Rady Gminy Krocienko n.D Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 236. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 908 osb, to jest 55,54% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 548; 4) gosw wanych oddano 544; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW JEDNO W GMINIE - BORKOWSKI Wiesaw Wojciech - GABRY Tomasz Jakub b) z listy nr 22 KWW "ZAWODZIE" - SOLIWODA Zdzisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 840; 4) gosw wanych oddano 824; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA GMINY" - NIEGO Barbara Anna

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- WOLSKA Jadwiga Krystyna b) z listy nr 19 KWW NOWA GMINA - ORZE Stanisaw c) z listy nr 20 KWW JEDNO W GMINIE - DULA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NOWA GMINA - MAJKRZAK Andrzej Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NOWA GMINA - MORAWCZYSKI Dariusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA GMINY" - PONICKI Edward - NOWACZYK Edward - KNUTELSKI Jerzy Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA GMINY" - KOEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA GMINY" - KWIATEK Wiesaw Antoni - GRECKA Beata Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 89. Wybory do Rady Gminy Lipnica Wielka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 299. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 578 osb, to jest 59,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW KOMITET KICZORY - KOWALCZYK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 593; 4) gosw wanych oddano 576; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA GMINY LIPNICA WIELKA - JANOWIAK Andrzej b) z listy nr 19 KWW LIPNICY - PINDZIAK Franciszek c) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW - JAZOWSKI Andrzej - WNENK Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 823; 4) gosw wanych oddano 810; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA GMINY LIPNICA WIELKA - GAWEDA Franciszek - KWAK Jan b) z listy nr 19 KWW LIPNICY - KARKOSZKA Andrzej c) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW - WOJTUSIAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 490; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA GMINY LIPNICA WIELKA - LICHOSYT Boena b) z listy nr 19 KWW LIPNICY - WGRZYN Eugeniusz c) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW - WZITEK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 381; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA GMINY LIPNICA WIELKA - KOCUR Jzef - KRAMARZ Wiktor b) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW - KLOZYK ukasz Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 90. Wybory do Rady Gminy apsze Nine Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 003. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 158 osb, to jest 45,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 505; 4) gosw wanych oddano 499; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - MILANIAK Piotr Andrzej b) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA -2014 - BRZYEK Eugeniusz - NOWOROLSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - KLIMCZAK Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 772; 4) gosw wanych oddano 760; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA -2014 - GRYWALSKI Jzef - MAJERCZAK Zdzisaw - JAMRZ Jakub Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 407; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA -2014 - KOPACZKA Dariusz b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY N - SZPERNOGA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 612; 4) gosw wanych oddano 597; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - BANDYK Zofia Janina - SOWA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - STACZAK Jan Mikoaj
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- SOTYS Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - JANECZEK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA -2014 - KACZMARCZYK Genowefa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 91. Wybory do Rady Gminy Ochotnica Dolna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 120. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 477 osb, to jest 40,47% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 548; 4) gosw wanych oddano 525; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WASZE PROBLEMY-NASZ SPRAW" - MYNARCZYK Franciszek - URBANIAK Stanisaw - WJCIAK Tadeusz

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) z listy nr 23 KWW NASZE DZIEDZICTWO NASZ PRZYSZOCI - RUNGER Andrzej Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 808; 4) gosw wanych oddano 791; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FRANCZYK Jan b) z listy nr 18 KWW "WASZE PROBLEMY-NASZ SPRAW" - WIATR Leszek Marian c) z listy nr 19 KWW "DLA DOBRA GMINY" - PTASZEK Jzefa d) z listy nr 21 KWW "Z POMOC ROLNIKOM" - FRANCZYK Maria Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 888; 4) gosw wanych oddano 840; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WASZE PROBLEMY-NASZ SPRAW" - BODZIARCZYK Stanisaw - PISZCZEK Wojciech Jzef - TRYBULEC Mieczysaw b) z listy nr 20 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU - HEBDA Tadeusz Jan - MIKOAJCZYK Maciej Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WASZE PROBLEMY-NASZ SPRAW"
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- BRZENY Wadysaw - JAGIEA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 92. Wybory do Rady Gminy Raba Wyna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 878. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 612 osb, to jest 42,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 652; 4) gosw wanych oddano 1 630; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CZYSZCZO Tomasz Marcin b) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA DZIWISZA - ZAJC Jacek Antoni - TARGOSZ Alicja - TEPER Piotr Pawe c) z listy nr 21 KWW 2010 - ADAMA SAWINY - SAWINA Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 644; 4) gosw wanych oddano 634; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA DZIWISZA - FRANCZAK Andrzej - NINIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 518; 4) gosw wanych oddano 505; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MACIO Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA DZIWISZA - MIECH Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA DZIWISZA - GRAPA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 164; 4) gosw wanych oddano 1 148; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MIKOWIEC Ewa - STACHURA Krzysztof - NOWAK Kazimierz b) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA DZIWISZA - SULARZ Andrzej Jzef - PITKOWSKA Ewa Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 93. Wybory do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 973. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 381 osb, to jest 52,82% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY WYBORCW RAFAA HAJDYY - MIETANA Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 753; 4) gosw wanych oddano 731; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCW EWY PRZYBYO - ACZEK Bernarda Renata - ROGOWIEC Micha Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 455; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY WYBORCW RAFAA HAJDYY - PDZIM Andrzej Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 685; 4) gosw wanych oddano 650; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY WYBORCW RAFAA HAJDYY - TRACZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 746; 4) gosw wanych oddano 721; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCW EWY PRZYBYO - MACIUSZEK Michalina Stanisawa b) z listy nr 23 KWW "WSPLNA RABKA" - SZARAWARA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 791; 4) gosw wanych oddano 773; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCW EWY PRZYBYO - KWATYRA Jan Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 880; 4) gosw wanych oddano 862; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCW EWY PRZYBYO - RAPACZ Stefan b) z listy nr 24 KWW MARII GRNICKIEJ ORZE - GRNICKA-ORZE Maria Karolina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 939; 4) gosw wanych oddano 912; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW RAPACZA - SADOWSKI Czesaw b) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCW EWY PRZYBYO - KIERSZTYN Stanisaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 582; 4) gosw wanych oddano 561; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCW EWY PRZYBYO - SURWKA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 457; 4) gosw wanych oddano 448; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCW EWY PRZYBYO - PUKALSKI Mieczysaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 645; 4) gosw wanych oddano 638; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCW EWY PRZYBYO - CZYSZCZO Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 94. Wybory do Rady Gminy Spytkowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 207. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 489 osb, to jest 46,43% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 468; 4) gosw wanych oddano 461; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LEKSANDER Bartosz b) z listy nr 18 KWW "GOS SPYTKOWIAN" - SUTOR Kazimiera Bogusawa c) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA SPYTKOWIC - DZIUR Barbara - KOWALCZYK Jan - KRACIK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 520; 4) gosw wanych oddano 511; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "GOS SPYTKOWIAN" - CZERNIAWSKI Wiesaw - BISKUP Bogusaw b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA SPYTKOWIC - BLADA Kazimierz - RZESZTKO Beata Katarzyna - TRYBUA Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 486; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "GOS SPYTKOWIAN" - STACHURA Jan - KALEMBA Jzef Jan - MURZASKI Franciszek b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA SPYTKOWIC - MODE Franciszek - NIEDWIED Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 95. Wybory do Rady Gminy Szaflary Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 191. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 402 osb, to jest 33,45% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 5, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU - TOPR Jacek b) z listy nr 19 KWW TRADYCJA-GOSPODARNO-ROZWJ - WALKOSZ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TRADYCJA-GOSPODARNO-ROZWJ
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- DZIEDZIC Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 490; 4) gosw wanych oddano 486; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW TRADYCJA-GOSPODARNO-ROZWJ - GUBAA Wojciech - KOS Katarzyna b) z listy nr 20 KWW WSPLNY KANDYDAT RAFA PAWE WILKUS - WILKUS Rafa Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PISZCZR Wojciech - KUBICKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW TRADYCJA-GOSPODARNO-ROZWJ - OCHMASKA Bogusawa - WSIK Stanisaw Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW TRADYCJA-GOSPODARNO-ROZWJ - BAFIA Lucyna Anna - A Danuta
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- SZLK Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU - TYLKA Andrzej b) z listy nr 19 KWW TRADYCJA-GOSPODARNO-ROZWJ - CETERA Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 96. Wybory do Rady Miejskiej w Bukownie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 744. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 192 osb, to jest 47,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MIROSAWA GAJDZISZEWSKIEGO - ZAJC Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 863; 4) gosw wanych oddano 833; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE - KUDELA Barbara Anna

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) z listy nr 19 KWW MIROSAWA GAJDZISZEWSKIEGO - DERDA Leopold - KOWINA-WIDEREK Grayna Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 993; 4) gosw wanych oddano 929; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MIROSAWA GAJDZISZEWSKIEGO - MICHALSKI Ryszard Waldemar - STRJ Krzysztof Stanisaw - ZAWADZKA Barbara Eleonora b) z listy nr 22 KWW BARBARY FORY - FORY Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 095; 4) gosw wanych oddano 1 054; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE - CZERWIEC Wiesawa b) z listy nr 19 KWW MIROSAWA GAJDZISZEWSKIEGO - GMITRUK Edmund - LABISKO Anna Maria - URBASKI Zbigniew Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE - NIELABA Robert Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 525; 4) gosw wanych oddano 518; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA GRUNTOWA BUKOWNO - LOREK Wodzimierz Stanisaw b) z listy nr 19 KWW MIROSAWA GAJDZISZEWSKIEGO - KONDEK Wiesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 97. Wybory do Rady Gminy Bolesaw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 592. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 691 osb, to jest 55,99% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 275; 4) gosw wanych oddano 1 239; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW SAMORZD 2007-2013 - DUDZISKI Krzysztof b) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE - DYCHTO Ewa Barbara - LEKSTON Stanisaw - PROBIERZ Elbieta c) z listy nr 18 KWW "WSPPRACA I ODPOWIEDZIALNO" - BARGIE Mirosawa Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 723;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 712; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WICZEK Mirosaw - KOBA Tadeusz Wiesaw - ZIBA Marek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SIENKIEWICZ Jadwiga Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PIEKOSZEWSKI Tomasz Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4) gosw wanych oddano 454; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RZOCA Zbigniew Pawe b) z listy nr 15 KWW SAMORZD 2007-2013 - SZYGUA Krzysztof Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE - WISA Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE - ADAMUSZEK Barbara Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WJCIK Mirosaw Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 98. Wybory do Rady Gminy Klucze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 449. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 990 osb, to jest 56,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 278; 4) gosw wanych oddano 2 195; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KRAWCZYK Pawe Waldemar b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KWACZYSKA Elbieta Lucyna c) z listy nr 15 KWW SAMORZD 2007-2013 - HAGNO Tomasz - RAK Tadeusz Wadysaw d) z listy nr 17 KWW GMINA RWNYCH SZANS - WGLARZ Arkadiusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 763; 4) gosw wanych oddano 748; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA RWNYCH SZANS - KACZMARCZYK Jzef - SIERKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GMINA RWNYCH SZANS - ADO Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JASKLSKA Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 678; 4) gosw wanych oddano 666; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE - ORUBA Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNIE I RAZEM - MRWKA Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 757; 4) gosw wanych oddano 736; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KASPRZYK Piotr Sylwester b) z listy nr 17 KWW GMINA RWNYCH SZANS - MARYSZEWSKA Janina Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 660; 4) gosw wanych oddano 654; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW BRATNIE WSIE - WSPLNY CEL - ADAMSKI Janusz Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 528; 4) gosw wanych oddano 522; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PA Bogusaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 99. Wybory do Rady Gminy Trzyci Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 701. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 339 osb, to jest 58,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 627; 4) gosw wanych oddano 614; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KIECZYSKI Marian b) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA - GAJDA Lucjan - KU Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA - PITA Stanisaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 393; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW SAMORZD 2007-2013 - KACZMARCZYK Zbigniew Jan b) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA - PIECHOTA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 522; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA - KOT Janusz - STANEK Mirosaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA - KOCJAN Zbigniew Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA - KSIEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CZNY Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZD 2007-2013 - MAJOS Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 577; 4) gosw wanych oddano 562; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA - DZIUBA Andrzej - GRZYWA Jzef Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA - KUBIK Adam Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 100. Wybory do Rady Miejskiej w Chemku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 510. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 425 osb, to jest 51,62% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 416; 4) gosw wanych oddano 1 383; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD GMINY 2010 - KOWALSKI Henryk - RADWASKA Jadwiga Maria b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE - URBACZYK Zofia Anna - KOTOWSKA Iwona Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 483; 4) gosw wanych oddano 468; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD GMINY 2010 - KAPUSTA Dorota b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE - SAJAK Mariusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 108; 4) gosw wanych oddano 1 072; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE - SDRAK - LEGUT Bernadeta Katarzyna b) z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA CHEMEK - LEGUT Pawe c) z listy nr 24 KWW "OSTROWSKA"
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- OSTROWSKA Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 777; 4) gosw wanych oddano 744; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD GMINY 2010 - WINIEWSKI Henryk Adam b) z listy nr 23 KWW WSPLNA CHATA - DWORNICZEK Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 788; 4) gosw wanych oddano 762; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD GMINY 2010 - PALKA Marek Janusz - RYBAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 853; 4) gosw wanych oddano 810; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD GMINY 2010 - SZEWCZYK Helena - KDZIOR Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 101. Wybory do Rady Gminy Osiek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 346.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 855 osb, to jest 44,99% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 877; 4) gosw wanych oddano 853; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW OSB SPOECZNIE PRACUJCYCH - JDRZEJOWSKI Tadeusz b) z listy nr 18 KWW "NASZ DOM" - JEKIEEK Jan c) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - CZERNY Jerzy - KLCZAR Anna - SZOSTAK Janusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 799; 4) gosw wanych oddano 782; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW OSB SPOECZNIE PRACUJCYCH - KRAMARCZYK Henryk b) z listy nr 18 KWW "NASZ DOM" - MUCHA Tadeusz c) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - BACIK Stanisaw - MAJDA Adam Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 731; 4) gosw wanych oddano 707; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW OSB SPOECZNIE PRACUJCYCH
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- KLCZAR Elbieta Ewa b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - DOMASIK Jerzy - LURANC Maria - UREK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 437; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW OSB SPOECZNIE PRACUJCYCH - OBSTARCZYK Jerzy Maciej b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - SOBECKI Bogdan Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 102. Wybory do Rady Gminy Owicim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 085. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 160 osb, to jest 50,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 968; 4) gosw wanych oddano 947; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA OWICIM" - GOB Marian Wawrzyniec - ZIMNAL Anna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 996; 4) gosw wanych oddano 971; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA OWICIM" - DYBCZAK Agata Dorota b) z listy nr 19 KWW GMINA OWICIM - TRADYCJA I ROZWJ - WALICZEK Jacek Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 192; 4) gosw wanych oddano 1 135; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA OWICIM - MYDLARZ Jacek Marian b) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA OWICIM" - SMOLAREK Mirosaw Lesaw - WALUS Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" - STACHURA Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA OWICIM" - ZIELISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 798; 4) gosw wanych oddano 788; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA OWICIM - BRYZEK Bernardyna Anna b) z listy nr 19 KWW GMINA OWICIM - TRADYCJA I ROZWJ - KLISIAK Rafa Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 594; 4) gosw wanych oddano 581; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA OWICIM" - SZUDARSKI Krzysztof Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 709; 4) gosw wanych oddano 701; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA MIESZKACW - WIECHE Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 163; 4) gosw wanych oddano 1 121; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RENIAWSKI Piotr Stanisaw b) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA OWICIM" - NOWOTARSKI Adam Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 103. Wybory do Rady Gminy Polanka Wielka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 353. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 146 osb, to jest 64,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZEMA Jzef b) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA LOKALNA - KASPRZYCKI Jan Bartomiej c) z listy nr 19 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" - MITORAJ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 511; 4) gosw wanych oddano 499; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HUCZEK Andrzej - OPYD Czesaw Robert b) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA LOKALNA - SITKO Krystyna c) z listy nr 19 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" - WILK Roman Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 608; 4) gosw wanych oddano 597; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JURECKI Kazimierz - ZIAJA Stefania b) z listy nr 17 KWW "JEDNO I WSPPRACA" - POLANKA - DOBROWOLSKI Roman c) z listy nr 19 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" - DZIUBA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 659; 4) gosw wanych oddano 646; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAGAN Daniel Pawe - ORLANKA Stanisaw Jan b) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA LOKALNA - BERDYCHOWSKI Jan - KASPERCZYK Henryk Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 104. Wybory do Rady Gminy Przeciszw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 459. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 156 osb, to jest 57,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" - KOSOWSKI Tomasz Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 777; 4) gosw wanych oddano 740; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNA GMINA - BOCHENEK Artur Pawe - OLEKSY Jan b) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA GMINA - SZARZEC Anna c) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" - CAUS Kazimierz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 023; 4) gosw wanych oddano 979; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNA GMINA - CURLEJ Micha Jacek - KOZUB Wadysaw Stanisaw b) z listy nr 18 KWW ZAUFANIE I ZGODA - ROZWJ I SUKCES - OLEKSY Wiesaw Bogdan c) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA GMINA - KOZOWSKI Andrzej - MOMOT Anna Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 122; 4) gosw wanych oddano 1 089; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNA GMINA
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- TRZASKA Marek - FRCZEK Robert - NOWAK Jzef b) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA GMINA - MAKUCH Ludwik c) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" - FRCZEK Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 105. Wybory do Rady Miejskiej w Zatorze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 357. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 566 osb, to jest 48,47% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPLNY DOM GMINA ZATOR - STRZAA Jan Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPLNY DOM GMINA ZATOR - MATLA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 331; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPLNY DOM GMINA ZATOR - BIENIEK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPLNY DOM GMINA ZATOR - BAYS Stanisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPLNY DOM GMINA ZATOR - MALINKIEWICZ Maria Jzefa b) z listy nr 20 KWW "WSPLNOTA" - GODA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPLNY DOM GMINA ZATOR - ORLICKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 167;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPLNY DOM GMINA ZATOR - KAJFASZ Magorzata Ludwika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPLNY DOM GMINA ZATOR - KLUSKA Krzysztof Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPLNY DOM GMINA ZATOR - ROMANOWSKA Bernadeta Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPLNY DOM GMINA ZATOR - GWID Barbara Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 553; 4) gosw wanych oddano 547; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPLNY DOM GMINA ZATOR - JAROSZ Franciszka
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) z listy nr 20 KWW "WSPLNOTA" - MATYJA Adam Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPLNY DOM GMINA ZATOR - DBROWSKA Urszula Izabela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZ WSPLNY DOM GMINA ZATOR - MULARCZYK Bogusawa Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 106. Wybory do Rady Gminy Koniusza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 749. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 613 osb, to jest 45,45% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 6, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NOWA NADZIEJA - SARWA Adam Antoni
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - NOGIE Andrzej Kajetan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - KRZYWONOS Tadeusz Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - KOBAS Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - WINIEWICZ Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - KURA Andrzej Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - SKOTARSKI Marek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - WILK Grzegorz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIGAS Piotr Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - KOPERCZAK Jzef Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WAWRO ukasz Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DYNUR Andrzej Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" - PATER Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRZECZEK Katarzyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 209;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KALINIAK Wiesaw Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 107. Wybory do Rady Gminy Koszyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 757. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 334 osb, to jest 49,06% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 - NAWROT Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SOLIDARNA WIE" - POLAK Tadeusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 - GRZYB Krystyna

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 - DONIEC Stanisaw Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ROBAK Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 - CZARNECKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZECHOWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 - KOZAKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4) gosw wanych oddano 333; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 - KABZISKI Krzysztof b) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW ALF - CENCORA Monika Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 - ZITARA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 - BUJAKOWSKA Krystyna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WOSTOWICE - GOLA Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WOSTOWICE - GAWLIK Damian Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW KOSZYCE 2014 - JAROSZ Marian Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 108. Wybory do Rady Gminy Nowe Brzesko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 612. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 649 osb, to jest 57,44% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 892; 4) gosw wanych oddano 858; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SROGA Jan Franciszek - CZECHOWICZ Danuta Maria - KWIATKOWSKA Helena Jadwiga b) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA - WOJTUSIK Waldemar Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIECHA Wojciech Jan b) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA - KROSTA Jzef Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA - ZATHEY-STPOR Kinga Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUBIK Sylwia Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STASIK Zbigniew Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA - BELSKA Renata Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAMEK Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA - BREKSA Adam Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radnym zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA - MROZOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ZIEMIA NOWOBRZESKA - LEBIDA Agnieszka Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MACKIEWICZ Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 109. Wybory do Rady Gminy w Paecznicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 036. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 180 osb, to jest 57,96% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 6, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARAN Adam
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- NOWAK Halina Zdzisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALSKI Julian Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CENCEK Adam Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOPE Agata Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BELSKI Jerzy Wojciech 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUSTRA Jzef Leszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KANIA Krzysztof Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CEPUCHOWICZ Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GORGO Boena - WDEK Grzegorz Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZSNY Jerzy Kazimierz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- GRYSZWKA Stanisaw Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRDEK Henryk Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO WINIAR - WYWIA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 110. Wybory do Rady Miejskiej w Proszowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 321. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 572 osb, to jest 49,34% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 564; 4) gosw wanych oddano 542; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZAJCZKOWSKI Andrzej Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 903; 4) gosw wanych oddano 884; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SROGA Pawe Andrzej b) z listy nr 22 KWW "YJMY INACZEJ" - ARTYMIAK-JANASZ Agnieszka Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 703; 4) gosw wanych oddano 681; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DONIEC Jacek Marian b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WOJTUSIK Krzysztof Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 588; 4) gosw wanych oddano 556; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW DLA PROSZOWIC - BUCKI Zbigniew Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 490; 4) gosw wanych oddano 470; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STOPISKI Wodzimierz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "PRZYSZO - RAZEM" - KRUPA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 529; 4) gosw wanych oddano 506; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIECHA Jzef Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 690; 4) gosw wanych oddano 670; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARWISKI Lucjan Pawe - OLENDER Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 515; 4) gosw wanych oddano 506; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLIMCZYK Andrzej Izydor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Krzysztof Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KORFEL Beata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "SZCZYTNIKI" - KUKUA Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 111. Wybory do Rady Gminy Radziemice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 775. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 560 osb, to jest 56,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 132;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PRZENIOSO Waldemar Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DURAJ Robert Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DURAJ Marek Stanisaw - WIDZISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - AKOMY Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- WOSEK Wodzimierz b) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA RADZIEMICE - CICHY Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MOLONG Danuta Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA RADZIEMICE - PRZENIOSO Karol Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 61; 4) gosw wanych oddano 60; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZIARKO Grzegorz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KULESZA Elbieta
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANCZYK Wojciech Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKIBA Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WAWRZO Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA RADZIEMICE - KUBISKA Anetta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 112. Wybory do Rady Miasta Jordanowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 215. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 428 osb, to jest 57,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA JORDANOWA" - MALCZEWSKI Andrzej Stanisaw - POKRYWKA Maria Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "MIONICY JORDANOWA-STRAACY" - KOODZIEJ Jzef Jan b) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA JORDANOWA" - CIEAK Krzysztof Piotr - CZARNIAK Kazimiera Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA JORDANOWA" - PUDO Maria Magorzata

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- RAPACZ-CAYNIUK Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 488; 4) gosw wanych oddano 484; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW N - NIEWIAROWSKI Tomasz b) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA JORDANOWA" - KAWULA Stanisaw - PLEWA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA JORDANOWA" - GACEK Tadeusz Andrzej - JOCHYMEK Anna Grayna - TOMCZYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA JORDANOWA" - SMARDZ Jan Antoni - TEPER Lidia Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 113. Wybory do Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 228. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 824 osb, to jest 52,91% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNI" - LENIAK Adam Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNI" - KRZESZOWIAK Krystian Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MICHAA CHOWACA - ZAWIA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnym zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNI" - SKRZYPEK Krzysztof Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNI" - KORCZAK Czesaw Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNI" - SIWIEC Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MICHAA CHOWACA - POCHOPIE Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MICHAA CHOWACA - STAWOWY Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNI" - HUDZIAK Mieczysaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNI" - STRAK Ewa Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNI" - KU Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW "DZIAAMY WSPLNIE" - KULKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 326;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNI" - WIKAA Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNI" - HUDZIAK Bogusawa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNI" - SIWIEC Janusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 114. Wybory do Rady Gminy w Budzowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 725. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 778 osb, to jest 37,63% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 5, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 646; 4) gosw wanych oddano 634; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "OSP BIEKWKA"
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- SARNA Bogdan - SZCZEPANIAK Renata b) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO" - SZCZEPANIAK Krystyna - KIEPURA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 736; 4) gosw wanych oddano 709; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRZANOWSKI Rafa Marek - GRYCH Piotr Jerzy b) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO" - PAKUA Mieczysaw Jzef - WIATO Mirosawa Anna c) z listy nr 21 KWW "EMERYCI" - MROWIEC Stefan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO" - BURLIGA Stanisaw - BURLIGA Cecylia 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO" - MALINA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO" - HANKUS Zofia - GIELATA Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO" - GORYL Tadeusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 115. Wybory do Rady Gminy Bystra-Sidzina Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 937. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 670 osb, to jest 54,08% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 676; 4) gosw wanych oddano 653; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW OSP BYSTRA - WJTOWICZ Kazimierz Tadeusz - FRANKIEWICZ Mariusz Stanisaw - DROBNY Krzysztof Jan b) z listy nr 20 KWW PRZEDSIBIORCW - MAZUR Bogusaw Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 527; 4) gosw wanych oddano 509; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW OSP BYSTRA - PORSZKE Krzysztof Jan - BACHUT Jzefa b) z listy nr 20 KWW PRZEDSIBIORCW - GAKA Adam Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 731; 4) gosw wanych oddano 722; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW PRZEDSIBIORCW - JAROMIN Stanisaw b) z listy nr 21 KWW OSP SIDZINA - KOSTKA Jzef - MOTOR Jan Piotr - TALAPKA Stanisaw Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 736; 4) gosw wanych oddano 713; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW LASW UPRAWNIONYCH - TRZOP Jan b) z listy nr 20 KWW PRZEDSIBIORCW - CZARNY Tomasz - TEMPKA Stanisaw Jan c) z listy nr 21 KWW OSP SIDZINA - CHORAK Mieczysaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 116. Wybory do Rady Gminy w Jordanowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 520. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 875 osb, to jest 38,23% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 811; 4) gosw wanych oddano 797; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY" - GALOS Zygmunt - GRUBAREK Halina - MAKUCH Andrzej - MAYSA Anna Celina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 624; 4) gosw wanych oddano 615; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIREK Daniel b) z listy nr 18 KWW "STRAACY" - MEDES Kazimierz - EGLE Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 874; 4) gosw wanych oddano 854;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY" - KIEPURA Czesaw - KUDZIA Sawomir Andrzej b) z listy nr 19 KWW WIARYGODNO - CZAJA Boena c) z listy nr 20 KWW "WSPLNA SPRAWA" - PORBA Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 566; 4) gosw wanych oddano 561; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY" - KAWULA Adam Kazimierz - KLAG Zdzisaw b) z listy nr 19 KWW WIARYGODNO - GAKA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY" - JKAA Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 117. Wybory do Rady Miejskiej w Makowie Podhalaskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 730. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 481 osb, to jest 50,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 500; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PAWA SALI - BARGIEL Wadysaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 947; 4) gosw wanych oddano 1 878; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PAWA SALI - SALA Pawe Stanisaw - BANIA Henryk Marcin b) z listy nr 21 KWW MPM - LISTWAN Arkadiusz ukasz - STERNAL Jan Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 828; 4) gosw wanych oddano 805; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PAWA SALI - WISTEK Stanisawa b) z listy nr 19 KWW BAOS KAZEK Z GRY I ZBYRCOK ROMEK - DROBNY Dariusz Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 006; 4) gosw wanych oddano 977; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW PRAWO I SAMORZDNO - GUSZEK Adam Stanisaw
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- MOKO Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 935; 4) gosw wanych oddano 921; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW BAOS KAZEK Z GRY I ZBYRCOK ROMEK - BAOS Kazimierz b) z listy nr 24 KWW MARII DBISKIEJ - DBISKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 713; 4) gosw wanych oddano 698; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW PRAWO I SAMORZDNO - ORAWIEC Edward - KURPIEL Jzef Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 552; 4) gosw wanych oddano 545; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW PRAWO I SAMORZDNO - MATYJA Ewa Anna - ZAJDA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 118. Wybory do Rady Gminy Stryszawa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 482.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 995 osb, to jest 52,68% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 731; 4) gosw wanych oddano 707; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNOTA GMINY STRYSZAWA" - GOUSZKA Agata Anna - WIERTNIA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 559; 4) gosw wanych oddano 547; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNOTA GMINY STRYSZAWA" - KRZESISKI Jan b) z listy nr 22 KWW KRZYSZTOFA MIKLUSIAKA - MIKLUSIAK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 081; 4) gosw wanych oddano 1 044; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNOTA GMINY STRYSZAWA" - KAPYTA Kazimierz b) z listy nr 28 KWW GENOWEFY KAPYTA - KAPYTA Genowefa c) z listy nr 31 KWW WODZIMIERZA PAJKA - PAJK Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 213; 4) gosw wanych oddano 1 186; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNA SPRAWA GMINA STRYSZAWA - KORCZAK Jan - SIKORA Grzegorz b) z listy nr 20 KWW "WSPLNOTA GMINY STRYSZAWA" - ACIAK Marian Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 870; 4) gosw wanych oddano 849; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNOTA GMINY STRYSZAWA" - ICIEK Wanda b) z listy nr 26 KWW POCHOPNIA I DYDUCHA - POCHOPIE Jzef - DYDUCH Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNA GMINA STRYSZAWA" - SZWED Adam Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNA SPRAWA GMINA STRYSZAWA - CHORY Marek
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 119. Wybory do Rady Gminy Zawoja Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 115. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 166 osb, to jest 58,55% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 926; 4) gosw wanych oddano 911; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA ZAWOJA" - PACYGA Magorzata - GASEK Magorzata Boena - PAJK Jerzy Andrzej - PAJK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA ZAWOJA" - DACZAK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "NASZA WSPLNA GMINA" - BASIURA Magorzata Zofia

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 589; 4) gosw wanych oddano 565; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA WSPLNA GMINA" - CHOWANIAK Krzysztof b) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA ZAWOJA" - MATYJA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 933; 4) gosw wanych oddano 893; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA WSPLNA GMINA" - BORKOWSKI Jan Jerzy - HUTNICZAK Krzysztof b) z listy nr 19 KWW GMINNA SPLNOTA ZAWOJA - SKAWICA - MIKOAJCZYK Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "NASZA WSPLNA GMINA" - BARAN Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 432; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radn zostaa wybrana:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 18 KWW "NASZA WSPLNA GMINA" - TRYBAA Wadysawa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 688; 4) gosw wanych oddano 671; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA WSPLNA GMINA" - MAREK Barbara - KOZINA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 120. Wybory do Rady Gminy Zembrzyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 475. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 793 osb, to jest 62,41% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNI ZEMBRZYCE" - KULAK Jerzy Piotr b) z listy nr 20 KWW "WSPLNOTA" - KOZIOEK Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 729; 4) gosw wanych oddano 699; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNI ZEMBRZYCE" - ASAK Adam - KALEMBA WANAT Bogusawa b) z listy nr 20 KWW "WSPLNOTA" - ZADORA Tadeusz Bogusaw - KACHNIC Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNOTA" - PILARCZYK Emilia Jzefa - PYWACZ Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 872; 4) gosw wanych oddano 851; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PALARSKI ukasz Jan - JZEFOWSKI Grzegorz Edward b) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNI ZEMBRZYCE" - BEBAK Urszula Dorota c) z listy nr 21 KWW PIA - GRUSZECZKA Tomasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNOTA" - WONIAK Jan
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- PAWLICA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNI ZEMBRZYCE" - SZELG Cecylia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 121. Wybory do Rady Miejskiej w Cikowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 740. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 861 osb, to jest 55,62% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 586; 4) gosw wanych oddano 572; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BANIAK Jan Jzef - RPAA Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 598; 4) gosw wanych oddano 591; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DYNGOSZ Lucjan Ryszard b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- KORALIK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 252; 4) gosw wanych oddano 1 221; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZERBA Zdzisaw b) z listy nr 19 KWW LEPSZE JUTRO GMINY CIKOWICE - TABASZEWSKI Tomasz c) z listy nr 20 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - MIKOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 666; 4) gosw wanych oddano 650; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLIZO Stanisaw Julian b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JURKIEWICZ Zbigniew Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW KORZENIOWSKIEGO NASZE POGRZE - ZICINA Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MALINOWSKI Grzegorz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUZERA Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAJCZOWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 692; 4) gosw wanych oddano 673; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOTOWICZ Edward Jzef - POPIELA Jzef Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 122. Wybory do Rady Gminy Gromnik Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 112.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 266 osb, to jest 53,44% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 1, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY - GDEK Wojciech Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY - DROGO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 782; 4) gosw wanych oddano 764; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - MANIAK Zdzisaw b) z listy nr 20 KWW "ROLNIK" - DBOSZ Henryk c) z listy nr 21 KWW TAK DLA GMINY GROMNIK - GRSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 734; 4) gosw wanych oddano 720;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY - BURNAT Andrzej - MURCZEK Stanisaw Jzef b) z listy nr 24 KWW MODZI ZAWODZIANIE - TYKA Tomasz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY - STERKOWICZ Marcin Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 442; 4) gosw wanych oddano 432; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY - KLIMCZAK Maria - ZABAWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY - CUDEK Czesaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 704;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 693; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY - KWIEK Jerzy b) z listy nr 19 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - GRZYB Andrzej Marian - KUCHARZYK Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 123. Wybory do Rady Gminy Lisia Gra Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 835. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 351 osb, to jest 49,39% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 244; 4) gosw wanych oddano 1 196; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 2010 - BROEK Andrzej - MUCHA Micha Franciszek - MIOTA Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - NIEDOJADO Jacek Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 367; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 2010 - BRZOZOWSKI Adam Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 646; 4) gosw wanych oddano 622; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - SYSO Stanisaw Pawe b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ZACZARNIA - STACH Pawe Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - WOJNAROWSKI Ryszard Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 746; 4) gosw wanych oddano 728; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - CYGAN Marek Zdzisaw - KUTA Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 482; 4) gosw wanych oddano 472; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 2010 - WAASZEK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MERCHUT Grayna Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 390; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STACH Edward Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - WITEK Ryszard Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 296;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA 2010 - SZATKO Wojciech Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 124. Wybory do Rady Gminy Plena Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 180. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 084 osb, to jest 55,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 726; 4) gosw wanych oddano 710; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NIEWOLA Dariusz Zbigniew b) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA PLENEJ - BURNAT Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 833; 4) gosw wanych oddano 1 782; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIEKIELNIAK Marek Jan - STANKOWSKI Ryszard Jzef b) z listy nr 19 KWW ZGODNA GMINA - CIEKA Zygmunt c) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA PLENEJ - HAJDUGA Urszula - WADAS Anna Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 695; 4) gosw wanych oddano 679; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA PLENA - MANIA Kazimierz - KAJMOWICZ Wodzimierz Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 747; 4) gosw wanych oddano 715; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PRUSAK Krzysztof Jan - PRUSAK Zbigniew Stanisaw b) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA PLENA - JANICKI Jzef Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 083; 4) gosw wanych oddano 1 051; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ZGODNA GMINA - TRUCHAN Marian b) z listy nr 20 KWW TWOJA GMINA PLENA - NOWICKI Leszek Marcin - MAOPOLSKI Wiesaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 125. Wybory do Rady Miejskiej w Radowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 796.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 047 osb, to jest 51,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 226; 4) gosw wanych oddano 1 163; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "RADW DLA CIEBIE" - MIAKOWSKI Piotr Wacaw b) z listy nr 20 KWW MOJA GMINA RADW - KAPERA Piotr - JACHIMEK Pawe c) z listy nr 21 KWW STRAACY GMINY RADW - TRYTEK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MOJA GMINA RADW - BUCHACZ Dorota Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KORDELA Jan Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE ZDROWEGO ROZSDKU - RUDZISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 354; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GARNCARZ Stanisaw - TOMOLIK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 467; 4) gosw wanych oddano 457; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOGUT Wojciech b) z listy nr 18 KWW "RADW DLA CIEBIE" - RUDZISKI Grzegorz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 449; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARAN Stanisaw Felicjusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 234; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW LEPSZA PRZYSZO WA-RUDY - LED Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW STRAACY GMINY RADW - NOWAK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MOJA GMINA RADW - GOWA Wiesaw Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 126. Wybory do Rady Miejskiej w Ryglicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 852. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 041 osb, to jest 56,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 352; 4) gosw wanych oddano 1 315; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKO

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- DUDOWICZ Tomasz - KUKLA Zofia - JEZIOR Andrzej Zbigniew - WJCIK Marek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKO - DUDOWICZ Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKO - WOJTANOWSKI Grzegorz Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 861; 4) gosw wanych oddano 815; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKO - WARCHA Stanisaw Micha - KUMIGA Mieczysaw Stanisaw b) z listy nr 23 KWW "NASZA WIOSKA" - MARCINEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 424; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKO - DBOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 316; 4) gosw wanych oddano 1 295; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKO - SPEK Tadeusz b) z listy nr 19 KWW JEDNO - JANU Ignacy - PAPUGA Adam - PIKUS Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NOWA JAKO - STEPEK Konstanty Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 127. Wybory do Rady Gminy Rzepiennik Strzyewski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 321. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 858 osb, to jest 53,71% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 954; 4) gosw wanych oddano 935; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" - JASISKI Sylwester Mieczysaw - BK Marek - MALINOWSKI Jan Kazimierz b) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA GMINA RZEPIENNIK - DZIUBAN Bernadeta - GURBISZ Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 496; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" - WAL Stanisaw - SYKTA Zbigniew Stanisaw - POLE Wojciech Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 534; 4) gosw wanych oddano 518; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" - WOKOWICZ Aleksy - BRZEASKI Andrzej Stanisaw b) z listy nr 19 KWW PRAWICA GMINY - SOWIK Zygmunt Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 398;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" - STANKOWSKI Tadeusz Jan b) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA ROZWOJU" - BAJOREK Zbigniew Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 4) gosw wanych oddano 456; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA" - JAROCHA Andrzej Piotr - RZESZUTEK Adam Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 128. Wybory do Rady Gminy Skrzyszw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 459. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 932 osb, to jest 56,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 756; 4) gosw wanych oddano 1 689; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - WAWRZON Leszek Jzef - TYRKA Stanisaw Marek - MYSKI Piotr Marian b) z listy nr 19 KWW RAZEM W PRZYSZO - KIWIOR Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 938; 4) gosw wanych oddano 897; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - BUDZIK Wacaw - ABD Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 170; 4) gosw wanych oddano 1 134; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - KOZIO Izydor b) z listy nr 19 KWW RAZEM W PRZYSZO - WITEK Jan - TRYBA Marcin Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 236; 4) gosw wanych oddano 1 190; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - MAZUR Jzef Zbigniew - MCIOR Bartomiej Marek b) z listy nr 19 KWW RAZEM W PRZYSZO - MAGDZIARCZYK Krzysztof - PALUCH ukasz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 832; 4) gosw wanych oddano 820;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - BARNA Stanisaw b) z listy nr 19 KWW RAZEM W PRZYSZO - BORUCH Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 129. Wybory do Rady Miejskiej w Tuchowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 594. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 586 osb, to jest 47,80% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 4, nr 5, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" - STEFAN Bogdan Dariusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 465; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" - CHWISTEK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 897; 4) gosw wanych oddano 882; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM"
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- DUSZA Jan Jerzy b) z listy nr 26 KWW DBRWKA TUCHOWSKA - BORGULA Grzegorz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" - WABNO Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" - KRZEMIE Marek Eugeniusz - ZAKRZEWSKI Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" - TYRKA Jacek Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 630; 4) gosw wanych oddano 615; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" - URBANEK Jerzy Jzef b) z listy nr 19 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - GACEK Magorzata Rozalia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 943; 4) gosw wanych oddano 922; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW SOLIDNO I PRAWO - UKASIK Janusz b) z listy nr 22 KWW GRZEGORZ DULIAN - DULIAN Grzegorz Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 651; 4) gosw wanych oddano 1 608; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" - WRONA Ryszard Wojciech - DRG Mieczysaw - ODRONIEC Jerzy Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 130. Wybory do Rady Gminy Wierzchosawice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 342. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 658 osb, to jest 55,84% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 574; 4) gosw wanych oddano 1 511; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW DOBRA GMINA - BODZIOCH Jan - KNAPIK Tadeusz Ignacy - MIKOAJCZYK Grzegorz Marceli

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- RZENIK Andrzej Zbigniew b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY WIERZCHOSAWICE - DRG Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 932; 4) gosw wanych oddano 902; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW LUDOWO-STRAACKI - RACZAK Barbara Zofia b) z listy nr 20 KWW DOBRA GMINA - DZIERWA Jan - KNAPIK Barbara Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 676; 4) gosw wanych oddano 659; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW DOBRA GMINA - STAWARZ Piotr Jacek - TARCZO Edward Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW LUDOWO-STRAACKI - STROJNY Roman Jzef b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY WIERZCHOSAWICE - GAJDUR Marcin Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 982; 4) gosw wanych oddano 892; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW LUDOWO-STRAACKI - SUDA Zbigniew Marek b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY WIERZCHOSAWICE - BARAN Marcin Jzef c) z listy nr 23 KWW SPRAWIEDLIWA GMINA - KUCHARSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 131. Wybory do Rady Gminy Wietrzychowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 342. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 697 osb, to jest 50,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW GMINY WIETRZYCHOWICE - WALASEK Ewa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOGUT Urszula - KOZOWSKA Anna Bernadeta b) z listy nr 19 KWW NIEZALENY JZEF KAPON

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- KAMYSZ Krzysztof Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SACHA Dorota Maria - WOJCIESZEK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DULIAN Tadeusz Kazimierz - PUDO Bernadeta Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DUDA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHO Zofia
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) z listy nr 18 KWW GMINY WIETRZYCHOWICE - CURYO Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAGIERA Stanisaw Bogusaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WILKOSZ Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GWD Wojciech b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KAMYSZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 132. Wybory do Rady Miejskiej w Wojniczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 316. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 840 osb, to jest 56,61% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 665; 4) gosw wanych oddano 1 642;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - JANUS Magdalena Maria - WRBEL Robert Jacek - WRBEL Sebastian Ireneusz b) z listy nr 23 KWW ALTERNATYWA DLA GMINY WOJNICZ - ALOKSA Ewa Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 608; 4) gosw wanych oddano 571; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WIESAWA ARMATYSA - JARKOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW WIESAWA ARMATYSA - REGA Edyta Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 542; 4) gosw wanych oddano 527; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - KUBO Pawe Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 455;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 450; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - FILIPEK Jacek Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - MALEC Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - KUREK Tadeusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BABOR Irena Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ALTERNATYWA DLA GMINY WOJNICZ
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- JKOSZ Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ALTERNATYWA DLA GMINY WOJNICZ - BOJDO Mirosaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 709; 4) gosw wanych oddano 696; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - KUREK Bogdan Zdzisaw b) z listy nr 22 KWW TADEUSZA BKA - BK Tadeusz Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 133. Wybory do Rady Miejskiej w Zakliczynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 477. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 950 osb, to jest 52,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NADOLNIK Stanisaw Antoni

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKWARO Marian Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JERZEGO SOSKI DOWIADCZENI I MODZI - RAK Ryszard Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JACHYM Zbigniew Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JERZEGO SOSKI DOWIADCZENI I MODZI - OPATKA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 777; 4) gosw wanych oddano 763; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW JERZEGO SOSKI DOWIADCZENI I MODZI - LITWA Bogdan Piotr b) z listy nr 24 KWW ZAKLICZYN PRZEDMIECIE - JEDNOROWSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW HENRYKA LASOTY - LASOTA Henryk Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JASZCZUR Janusz Bogumi 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JERZEGO SOSKI DOWIADCZENI I MODZI - WOJTAS Jzef Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 397; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW HENRYKA LASOTY - MIETA Edward Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 414; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JERZEGO SOSKI DOWIADCZENI I MODZI - PIEKARZ Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WOJTANOWICZ Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIECHNIK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radn zostaa wybrana:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MOJ Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 134. Wybory do Rady Miejskiej w abnie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 133. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 755 osb, to jest 38,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 553; 4) gosw wanych oddano 1 483; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SOWIK Stanisaw Jzef b) z listy nr 19 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - WJCIK Krzysztof - KACZMARCZYK Maria - LECHOWICZ Krzysztof Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 038; 4) gosw wanych oddano 1 016; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RADO Bogdan Leszek b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - HERDU Marta Danuta c) z listy nr 19 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - SZCZEBAK Renata Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 732; 4) gosw wanych oddano 716; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZALESKI Stanisaw Jacek b) z listy nr 18 KWW TADEUSZ PATRIAK - PIETREK Marta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 311; 4) gosw wanych oddano 1 279; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PODSTAWSKI Zbigniew Jzef b) z listy nr 18 KWW TADEUSZ PATRIAK - PATRIAK Tadeusz c) z listy nr 19 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - MALINOWSKA Barbara Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 659; 4) gosw wanych oddano 648; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - DUDEK Stanisaw b) z listy nr 20 KWW WSI SIERADZA - CYGAN Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 4) gosw wanych oddano 453;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT - SKOWRON Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 135. Wybory do Rady Gminy Szerzyny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 425. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 351 osb, to jest 52,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 045; 4) gosw wanych oddano 1 002; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SOECTWA RAZEM - FALISZEK Edward - MITORAJ Wadysaw b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY SZERZYNY - PASISKI Pawe Dariusz - MITORAJ Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 039; 4) gosw wanych oddano 1 023; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY SZERZYNY - GOGOLA Karol - SOLARZ Mieczysaw b) z listy nr 21 KWW SAMORZDNI GMINY SZERZYNY - CZERKIES Stanisaw Czesaw - KOEK Tadeusz Jan - RYBA Zbigniew

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 638; 4) gosw wanych oddano 602; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW SAMORZDNI GMINY SZERZYNY - ANTAS Marek - BIERNACKI Wadysaw Wojciech - GOTFRYD Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 431; 4) gosw wanych oddano 422; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW SAMORZDNI GMINY SZERZYNY - ZBYLUT Tadeusz b) z listy nr 23 KWW FLORIAN - BK Wojciech Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SOECTWA RAZEM - NIEDZIELA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 136. Wybory do Rady Gminy Biay Dunajec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 999. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 443 osb, to jest 48,87% uprawnionych do gosowania.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 862; 4) gosw wanych oddano 834; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW TATRZASKIE PRZYMIERZE - SIECZKA Agnieszka Iwona b) z listy nr 21 KWW "SUWERENNO I ROZWJ" - GANDERA Andrzej - KOSEK Antoni Marek - PIOTROWICZ Jacek Marek - SICHELSKI Janusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 972; 4) gosw wanych oddano 946; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - SOSISKI Marek Wodzimierz b) z listy nr 21 KWW "SUWERENNO I ROZWJ" - GONDEK Stanisaw - JANOCHA Zygmunt - MARUSARZ Jan - POLAK Jzef Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW "SUWERENNO I ROZWJ" - KUKUC Jzefa Anna
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "SUWERENNO I ROZWJ" - KUACH Adam Jzef - PAWLIKOWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - TWOREK Piotr Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "SUWERENNO I ROZWJ" - STYCZE Andrzej Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 137. Wybory do Rady Gminy Bukowina Tatrzaska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 901. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 423 osb, to jest 44,67% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 379; 4) gosw wanych oddano 1 341; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - UKASZCZYK Stanisaw Andrzej - CZERNIK Andrzej b) z listy nr 22 KWW TATRZASKIE PRZYMIERZE - BAFIA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 750; 4) gosw wanych oddano 741; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - PISZCZEK Wadysaw - REMIASZ Stanisaw b) z listy nr 29 KWW ZJEDNOCZENI BIACZANIE - RADWAN Janusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU - SKOWYRA Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 511; 4) gosw wanych oddano 509; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - GOGOLA Jan Witold b) z listy nr 27 KWW JEDNO CZARNOGRSKA
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- BUDZ Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 476; 4) gosw wanych oddano 468; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - MUCHA Tadeusz - WALICZEK Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - GRKA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - PILNY Janusz Krzysztof b) z listy nr 21 KWW "O PRZYSZO GRONIA" - PAJK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW RZEPISKA
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- MADEJA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 138. Wybory do Rady Gminy Kocielisko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 455. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 625 osb, to jest 40,67% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 681; 4) gosw wanych oddano 664; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - STYRCZULA-MANIAK Edward Wojciech - PABIN Stanisaw - AMILKIEWICZ Edward Andrzej - KOWALCZYK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 763; 4) gosw wanych oddano 743; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - NDZA-KUBINIEC Mateusz ukasz b) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - A Stanisaw - LENIK Zofia c) z listy nr 22 KWW INICJATYWA MODYCH KOCIELISKO - KRZEPTOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 626; 4) gosw wanych oddano 616; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - KLEJKA Czesawa Stanisawa - KRUPA Roman Andrzej - DUGOSZ Wadysaw b) z listy nr 21 KWW TATRZASKI KOMITET WYBORCZY - DZIERZGA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 555; 4) gosw wanych oddano 544; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - KOPE Piotr Jacek - CZUJ Piotr Andrzej - DUGOPOLSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 139. Wybory do Rady Gminy Poronin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 409. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 132 osb, to jest 49,14% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW TATRZASKIE PRZYMIERZE - ZASADA Anna

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 739; 4) gosw wanych oddano 727; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - PAWLIKOWSKI Adam Jan - PAWLIKOWSKI Jan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 418; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - KULA Stanisaw - WALICZEK Stanisaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 442; 4) gosw wanych oddano 1 412; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - DAWIDEK Maria Stanisawa - GSIENICA - WAWRYTKO Stanisaw - MALACINA Anna b) z listy nr 20 KWW TATRZASKIE PRZYMIERZE - CHOWANIEC Maciej - PAWLIKOWSKI Waldemar Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - ZAPOTOCZNY Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - STASZEL Stanisaw - STOOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 566; 4) gosw wanych oddano 531; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" - STASZEL Andrzej - STASZEL Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 140. Wybory do Rady Gminy Brzenica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 903. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 820 osb, to jest 46,63% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 6 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 5, nr 7, nr 9, nr 10, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 519;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 506; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RWP - EWIAK Barbara Maria - SOLARSKA Katarzyna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RWP - JANKOWICZ Jzef Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WGB - SMAJEK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA GMINA BRZENICA - KAPUSTA Mariusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW RWP - BARTOSZ Ewa Danuta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4) gosw wanych oddano 491; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RWP - DZIDZIEL Marek - KUTERMAK Adam Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RWP - KOZIO Jadwiga - PACUT Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RWP - WYSOGLD Wadysaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RWP - KLAJA Magorzata Maria - OSTROWSKI Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RWP
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- DUGOPOLSKI Marek Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RWP - ODROBINA Wadysaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 141. Wybory do Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 510. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 142 osb, to jest 46,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 109; 4) gosw wanych oddano 1 088; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - WSPLNE DOBRO - JANUSIEWICZ Piotr - PAJK Barbara Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 910; 4) gosw wanych oddano 890; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - WSPLNE DOBRO - MIKOAJEK Robert - TOKARSKA Marta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 409; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WILK Tadeusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 368; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - WSPLNE DOBRO - LEJA Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 146; 4) gosw wanych oddano 1 112; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HEBDA Pawe Jan - JAGLARZ Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 465; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRZESZOWSKA-MIROCHA Jolanta Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 813; 4) gosw wanych oddano 804; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHROSTEK Tadeusz Jan b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - WSPLNE DOBRO - PACUT Ernest Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 572; 4) gosw wanych oddano 556; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FABER Mirosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - WSPLNE DOBRO - GRNY Janusz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 548; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRZDA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 320; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUMOR Piotr Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 142. Wybory do Rady Gminy Lanckorona Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 618. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 198 osb, to jest 47,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 843; 4) gosw wanych oddano 812; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "PRZYJAZNA GMINA LANCKORONA" - FLOREK Stefan Zbigniew - GODULA Jzef - MISKA Krystyna b) z listy nr 21 KWW JEDNO LANCKORONA - GSIORSKI Jzef Grzegorz c) z listy nr 25 KWW NASZA LANCKORONA - UKASIEWICZ Katarzyna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 717; 4) gosw wanych oddano 698; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "PRZYJAZNA GMINA LANCKORONA" - OPATA Tadeusz Marian - KUCHARCZYK Anna Maria b) z listy nr 22 KWW "NIEZALENO"

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- LANG Cecylia c) z listy nr 26 KWW "ZGODA - IZDEBNIK" - KWANICA Marek Stanisaw - MOSKAA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW LEPSZA PRZYSZO - WYKA Tadeusz - CHORY Jan Bogusaw b) z listy nr 19 KWW "PRZYJAZNA GMINA LANCKORONA" - CHORY Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "PRZYJAZNA GMINA LANCKORONA" - FRCZEK Ryszard Jzef - KASIARZ Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 143. Wybory do Rady Gminy Mucharz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 544. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 247 osb, to jest 49,02% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 4, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "WSPLNA GMINA MUCHARZ" - WATA Witold - SIEMIENIEC Jolanta - PROROK Bronisaw b) z listy nr 19 KWW "TWOJA GMINA MUCHARZ" - SZCZUREK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "WSPLNA GMINA MUCHARZ" - GLANOWSKI Mariusz b) z listy nr 18 KWW "WSPLNE SOECTWA - SIWEK Krystyna Maria c) z listy nr 19 KWW "TWOJA GMINA MUCHARZ" - MOSR Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNE SOECTWA - SIKORA Tadeusz - HUBER Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "WSPLNA GMINA MUCHARZ"
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- RYCZKO Ewa Barbara - MOLENDOWICZ Jan Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "WSPLNA GMINA MUCHARZ" - FILA Anna Maria - PAWNY Janusz Jzef - WONIAK Zdzisaw Julian b) z listy nr 19 KWW "TWOJA GMINA MUCHARZ" - BEDNARCZYK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 144. Wybory do Rady Gminy Spytkowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 889. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 933 osb, to jest 49,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 831; 4) gosw wanych oddano 824; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SPYTKOWICE GMINA XXI WIEKU - SZEWCZYK Marian - KOZAK Lucyna b) z listy nr 21 KWW "NOWOCZESNA WIE" - SZEWCZYK Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 120; 4) gosw wanych oddano 1 092; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKACW - KRYSTIAN Mariusz Tomasz - RYBA Marian - MRZ Ryszard Stanisaw - STOKOSA Katarzyna Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "GMINA DLA LUDZI" - STACZYK Grayna Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 435; 4) gosw wanych oddano 420; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "GMINA DLA LUDZI" - CHODACKI Adam b) z listy nr 18 KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKACW - SZTABA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 007; 4) gosw wanych oddano 976; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKACW - PIROWSKI Jerzy - BYRSKI Krzysztof
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) z listy nr 22 KWW GMINA W JEDNOCI - WILCZAK Maria Jolanta - MALAGA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKACW - MALONA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 145. Wybory do Rady Gminy Stryszw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 327. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 914 osb, to jest 54,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 618; 4) gosw wanych oddano 608; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "MAA OJCZYZNA - GMINA STRYSZW" - SADZIKOWSKI Antoni Wadysaw - TATAR Sawomir Jan b) z listy nr 20 KWW KAWICA NASZA WIE - ADAMCZYK Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 596; 4) gosw wanych oddano 587;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW LEPSZA PRZYSZO - DUMAN Szymon - RADO Wacaw Edward b) z listy nr 18 KWW "MAA OJCZYZNA - GMINA STRYSZW" - STANOWSKI Mieczysaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 903; 4) gosw wanych oddano 870; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW LEPSZA PRZYSZO - SERMAK Roman b) z listy nr 18 KWW "MAA OJCZYZNA - GMINA STRYSZW" - ZABIEGAJ Stanisaw - MIJA Pawe - PKALA Maria c) z listy nr 19 KWW "RAZEM W PRZYSZO STRYSZOWA" - KWARTNIK Jakub Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 508; 4) gosw wanych oddano 502; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW LEPSZA PRZYSZO - KUMOROWSKI Zenon b) z listy nr 18 KWW "MAA OJCZYZNA - GMINA STRYSZW" - CHMIELARZ Roman Jan - GORYL Anna Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 276;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "MAA OJCZYZNA - GMINA STRYSZW" - OKRGLICKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 146. Wybory do Rady Gminy Tomice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 828. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 603 osb, to jest 44,66% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SOECKA - ZAJC Stanisaw Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FIELEK Halina b) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SOECKA - KWARCIAK Zbigniew Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 685; 4) gosw wanych oddano 664; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SOECKA - BUSSLER Marek - JANIK Elbieta Janina - KUKUA Adam - WOJNOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 811; 4) gosw wanych oddano 788; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GARUS Anna b) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SOECKA - GRABOWSKI Witold Wodzimierz - KWARCIAK Magorzata Zofia - SZYMCZAK Zygmunt Piotr - WRONA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 564; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OCHOCKI Zygmunt - PYTEL Mateusz Przemysaw b) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SOECKA - BAYS Ireneusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 147. Wybory do Rady Gminy Wieprz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 098. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 585 osb, to jest 50,40% uprawnionych do gosowania.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 876; 4) gosw wanych oddano 861; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZATAN Kazimierz b) z listy nr 18 KWW WIEPRZ UCZCIWO-JAWNO-RZETELNO - MATUSIAK Kazimierz - MICHALCZYK Danuta Franciszka - SOPICKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 671; 4) gosw wanych oddano 652; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WIEPRZ UCZCIWO-JAWNO-RZETELNO - CIELIK Barbara - HUCZEK Maria Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 485; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "NADZIEJA" - RUSIN Andrzej Marcin b) z listy nr 18 KWW WIEPRZ UCZCIWO-JAWNO-RZETELNO - BOGUNIA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NADZIEJA" - YA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 460; 4) gosw wanych oddano 1 423; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "NADZIEJA" - MOKWA Bolesaw - RUSINEK Adam Stanisaw - SKOWRON Anna Agnieszka - ZEMANEK Irena Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 734; 4) gosw wanych oddano 712; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - POLAK Adam Henryk b) z listy nr 17 KWW "NADZIEJA" - MIGDAEK Tomasz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 148. Wybory do Rady Gminy Biskupice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 028. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 048 osb, to jest 57,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 481; 4) gosw wanych oddano 451; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FILIPOWICZ Dorota Maria b) z listy nr 19 KWW WSI BISKUPICE - ZAJC Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 589; 4) gosw wanych oddano 577; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PAZDAN Mariusz Krzysztof - SZELG Barbara Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINY BISKUPICE - DZIOBEK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINY BISKUPICE - KOZAK Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 526; 4) gosw wanych oddano 522; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHMIELA Artur Piotr b) z listy nr 18 KWW ZBIGNIEWA FICA - BORZCKI Kazimierz Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ZBIGNIEWA FICA - DUBIEL Agata Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "POGODNY SUW" - BATKO Wiesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RAKOCZY Agnieszka Edyta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZBIGNIEWA FICA - POLONKA Andrzej Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 613; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZBIGNIEWA FICA - ADYGA Dorota Elbieta b) z listy nr 20 KWW LUDZI Z PASJ - BADURA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZBIGNIEWA FICA - MRZ Janusz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 149. Wybory do Rady Gminy Gdw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 787. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 018 osb, to jest 51,06% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 8, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 879; 4) gosw wanych oddano 1 847; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM - CIAREK Tadeusz Jan - GUMUKA Zbigniew Aleksander - OBRA Jzef Adam - SUBSTELNA Maria Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 570; 4) gosw wanych oddano 549; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM - OBRA Jan Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DOMAGAA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 420; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW JAROSAWA PTAKA - WODARCZYK Zbigniew Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM - KALETA Jacek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM - STOPA Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW JAROSAWA PTAKA - FLOREK Aniela Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM - FILIPOWSKI Jzef Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- KONIECZNY Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 392; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM - TRZASKA Bogusaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 556; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM - KOSTUCH Jzef Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 529; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DALEJ RAZEM - KONIECZNY Stanisaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 150. Wybory do Rady Gminy Kaj Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 045. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 403 osb, to jest 54,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZASUGUJE NA WICEJ - KUCZKO Andrzej Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 447; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZASUGUJE NA WICEJ - BUCZEK Lucyna Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW PRZYSZO GRODKOWIC - GAJ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOWALCZYK Marcin Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 436;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 1 393; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA KAJ" - KUBAS Rafa Franciszek - PALUSZAK Stanisaw - PACHNO Jan - SZCZUDO Elbieta Mieczysawa - PUCIZNA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZASUGUJE NA WICEJ - KOBYLARZ Marcin Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 614; 4) gosw wanych oddano 602; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZASUGUJE NA WICEJ - BAJA Elbieta Maria - SKOCZEK Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 942; 4) gosw wanych oddano 920; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZASUGUJE NA WICEJ - SKOCZEK Jadwiga Lucyna b) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA KAJ" - KARNIA Krystyna - SOLARZ Bolesaw Andrzej
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA II. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miasta Bochnia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 23 839. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 061 osb, to jest 50,59% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 21 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY 4) lista nr 22 KWW BdB 5) lista nr 23 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 982; 4) gosw wanych oddano 2 826; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWECKI Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KMIECIK Maria Katarzyna - SUWARA Anna c) lista nr 21 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RZYMEK Wadysaw Wojciech d) lista nr 22 KWW BdB uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CISO Kazimierz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 479; 4) gosw wanych oddano 3 322;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FISCHER Maciej Kazimierz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIURDZIA Piotr Marek - KOSTURKIEWICZ Bogdan Tomasz c) lista nr 21 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DYMURA Edward Kazimierz d) lista nr 22 KWW BdB uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOLAWISKI Stefan Mieczysaw - SATOA-TOKARCZYK ucja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 698; 4) gosw wanych oddano 2 608; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORTA Adam Janusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BALICKI Jan Stanisaw c) lista nr 21 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZCZEPARA Magorzata Aniela d) lista nr 22 KWW BdB uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BABICZ Marta - KANIA Marek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 902; 4) gosw wanych oddano 2 785; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- CZECHOWSKI Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CAKA Marek - SROKA Krzysztof Wojciech c) lista nr 21 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAWALEC Jacek Andrzej d) lista nr 22 KWW BdB uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHOLEWA Wojciech Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej w Brzesku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 28 712. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 595 osb, to jest 47,35% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE GMINY BRZESKO 4) lista nr 20 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 084; 4) gosw wanych oddano 2 902; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MRWKA Halina Stanisawa b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWANIAK Adam Stanisaw c) lista nr 20 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KDZIOKA Maria Janina - KUCIA Maria Janina - SPROSKI Kazimierz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 622; 4) gosw wanych oddano 3 426; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria - STROJNY Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BABICZ Bogusaw Robert - OJCZYK Krzysztof Micha c) lista nr 20 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KNAGA Edward Mieczysaw - PASIERB Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 318; 4) gosw wanych oddano 3 120; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRZYK Franciszek Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SMOUCHA Adam Zbigniew - SORYS Jarosaw Jan c) lista nr 20 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAWIAK Jerzy Micha - GRA Stanisaw Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 571; 4) gosw wanych oddano 3 420;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOGUSZ Krzysztof Stanisaw - WYCZESANY Piotr Marek b) lista nr 20 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHMIELARZ Ewa Jadwiga - KLIMEK Leszek - LUBOWIECKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w Chrzanowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 40 148. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 16 911 osb, to jest 42,12% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KWW WSPLNY CHRZANW 5) lista nr 18 KWW NASZA GMINA CHRZANW 6) lista nr 19 KW T-STWA PRZYJACI ZIEMI CHRZANOWSKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 770; 4) gosw wanych oddano 4 488; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DEDA Przemysaw - ROKICKI Marek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BIEL Barbara Jolanta c) lista nr 17 KWW WSPLNY CHRZANW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FILIPCZAK Andrzej Wincenty
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

d) lista nr 19 KW T-STWA PRZYJACI ZIEMI CHRZANOWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SYGNAT Mirosaw Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 763; 4) gosw wanych oddano 4 496; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OCZKOWSKI Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MACIASZEK Robert Tomasz - TOMASZEWSKI Roman - ZUBIK Krzysztof c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAKUBIAK Grzegorz d) lista nr 17 KWW WSPLNY CHRZANW uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZIELISKA Ilona Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 774; 4) gosw wanych oddano 3 605; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSOWSKI Ryszard - KOWALSKA Magorzata Anna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZUTA Agata Maria c) lista nr 17 KWW WSPLNY CHRZANW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GODY Dominik Maciej - ZYGADO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 604; 4) gosw wanych oddano 3 363; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEDZISKI Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BBENEK Alicja Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KASPRZYK Anna Maria d) lista nr 17 KWW WSPLNY CHRZANW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUSZA Stanisaw - GAWE Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miejskiej w Libiu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 597. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 356 osb, to jest 50,31% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 17 KWW WSPLNOTA I ROZWJ GMINY LIBI 3) lista nr 18 KWW NASZA GMINA LIBI 2000 PLUS 4) lista nr 19 KWW RS WSPLNOTA GMINY LIBI Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 260; 4) gosw wanych oddano 3 066; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 17 KWW WSPLNOTA I ROZWJ GMINY LIBI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIGAJ Stanisaw - WRONKA Tomasz Piotr b) lista nr 18 KWW NASZA GMINA LIBI 2000 PLUS uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- DWORNICZEK Lucjan Jan - LATKO Bogumia Lucyna - ABCKI Jarosaw Piotr - MYRDKO Krystyna c) lista nr 19 KWW RS WSPLNOTA GMINY LIBI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DERENDARZ Dariusz Piotr - OLSZOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 852; 4) gosw wanych oddano 3 702; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LINCZOWSKI Mariusz Sebastian b) lista nr 17 KWW WSPLNOTA I ROZWJ GMINY LIBI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DROZDOWICZ Wacaw - KOZUB Tadeusz c) lista nr 18 KWW NASZA GMINA LIBI 2000 PLUS uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CYGAN Marek Kazimierz - GUT Kazimierz Stanisaw - LATKO Jacek Rafa - SROKA Zygmunt d) lista nr 19 KWW RS WSPLNOTA GMINY LIBI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIPOWSKI Mirosaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 244; 4) gosw wanych oddano 2 144; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 17 KWW WSPLNOTA I ROZWJ GMINY LIBI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLEJARZ Jzef

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) lista nr 18 KWW NASZA GMINA LIBI 2000 PLUS uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - AWCZYS Halina - SATERNUS Kazimierz - SKUPIE Antoni c) lista nr 19 KWW RS WSPLNOTA GMINY LIBI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSOWSKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Miasta Trzebini Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 28 263. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 265 osb, to jest 50,47% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 18 KWW LEWICA TRZEBISKA 4) lista nr 19 KWW TRZEBISKI RUCH OBYWATELSKI 5) lista nr 21 KWW RAZEM DLA TRZEBINI 6) lista nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA TRZEBINIA 7) lista nr 23 KW STOWARZYSZENIA TRS "NIEZALENO" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 818; 4) gosw wanych oddano 4 609; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZZKA Jerzy Wadysaw - GOGOWSKI Jerzy Aleksander - HRABIA Grayna Anna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URADZKI Grzegorz c) lista nr 18 KWW LEWICA TRZEBISKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- KORCZYSKI Wodzimierz d) lista nr 21 KWW RAZEM DLA TRZEBINI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STARCZYNOWSKI Stanisaw Stefan e) lista nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA TRZEBINIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOBIERECKI Tomasz Stanisaw f) lista nr 23 KW STOWARZYSZENIA TRS "NIEZALENO" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MAJEWSKA Katarzyna Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 425; 4) gosw wanych oddano 3 244; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAUS Lucjan Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - HARACZYK Krystyna c) lista nr 21 KWW RAZEM DLA TRZEBINI uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIEDZIC Jzef - HENC Halina Ewa - SIEMEK Ewa Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 022; 4) gosw wanych oddano 5 790; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PASZCZA Barbara Maria - WSZOEK Waldemar Antoni b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRZZKA Franciszek Stanisaw c) lista nr 18 KWW LEWICA TRZEBISKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OKOCZUK Anatol
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

d) lista nr 21 KWW RAZEM DLA TRZEBINI uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANTO Alicja - CIGAJ Zdzisaw - WOCH Jacek e) lista nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA TRZEBINIA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ADAMCZYK Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miejskiej w Dbrowie Tarnowskiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 603. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 518 osb, to jest 51,30% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 20 KWW PPPD 4) lista nr 21 KWW "NIEZALENI POWILE DBROWSKIE" 5) lista nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 043; 4) gosw wanych oddano 2 904; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDEK Gabriela Ewa - WITEK Jacek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYCZEK Jacek c) lista nr 21 KWW "NIEZALENI POWILE DBROWSKIE" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SERWICKA Bogusawa Salomea - WILK Krzysztof d) lista nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- BOROWSKA-MARCINIAK Jzefa - PINAS Kazimierz - TARASKA Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 810; 4) gosw wanych oddano 2 680; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KNUTELSKI Wadysaw Zdzisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LIZAK Jzef - TRZPIT Barbara Zofia c) lista nr 21 KWW "NIEZALENI POWILE DBROWSKIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUKO Andrzej d) lista nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MENDYS Wiesaw Andrzej - MINORCZYK Marek - OSTROWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 665; 4) gosw wanych oddano 2 522; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUDYN Tomasz Janusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GIZA Andrzej Marcin - GUBERNAT Tadeusz c) lista nr 21 KWW "NIEZALENI POWILE DBROWSKIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SARAT Jacek

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

d) lista nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRL Stanisaw Antoni - RYCZEK Magdalena Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miasta Gorlice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 24 107. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 969 osb, to jest 45,50% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 16 KW STOW. "POROZUMIENIE GORLICKIE" 5) lista nr 17 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 769; 4) gosw wanych oddano 2 627; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STERKOWICZ Kazimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BUBAK Joanna Krystyna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CZESZYK Maria d) lista nr 16 KW STOW. "POROZUMIENIE GORLICKIE" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MIGDAR Mariola Kinga e) lista nr 17 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MARSZAEK Halina Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 378; 4) gosw wanych oddano 2 232; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRYGOWICZ Zbigniew Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUMORKIEWICZ Aleksander Marek - LUDWIN Maria Zofia c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GBAROWSKI Czesaw Jzef d) lista nr 17 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAK Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 687; 4) gosw wanych oddano 2 529; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PLATO Henryk b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WROSKI Krzysztof Zbigniew c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRYZIK Robert Jzef d) lista nr 16 KW STOW. "POROZUMIENIE GORLICKIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MRZ Augustyn Jzef e) lista nr 17 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DOBEK Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 135; 4) gosw wanych oddano 3 017; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DIDUCH Micha Szczepan - MUSIA Bogdan Leszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NOWAK Alicja c) lista nr 16 KW STOW. "POROZUMIENIE GORLICKIE" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LUDWIN Ryszard Wodzimierz - WJTOWICZ Jadwiga Teresa d) lista nr 17 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIANA Eugeniusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Miejskiej w Krzeszowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 26 055. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 769 osb, to jest 49,01% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KWW NOWE KRZESZOWICE 5) lista nr 18 KW SWS Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 355; 4) gosw wanych oddano 4 168; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOCH Robert Andrzej - GRZDA Stanisawa Zofia - POGAN Wojciech Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- LUSARCZYK Adam Jan c) lista nr 17 KWW NOWE KRZESZOWICE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LATAWIEC Helena Maria - STYRYLSKI Wojciech Ryszard d) lista nr 18 KW SWS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRET Jacek Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 166; 4) gosw wanych oddano 3 958; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MACIEJOWSKA Stanisawa Teresa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAMISKI Antoni - WJCIK Jan Kanty c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAGIEO Wiesaw Antoni - WOSZCZYNA Henryk d) lista nr 17 KWW NOWE KRZESZOWICE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOTA Leszek - WGRZYN Klaudia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 248; 4) gosw wanych oddano 4 042; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STRYCZEK Kazimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GB Beata c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NOWAKOWSKA-MALCZYK Michalina
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

d) lista nr 17 KWW NOWE KRZESZOWICE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZZKA Renata Magorzata - GODY Adam Jan - PAKA Wojciech Franciszek e) lista nr 18 KW SWS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJCIK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Miejskiej w Skawinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 33 537. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 425 osb, to jest 45,99% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 17 KWW SKAWINA JUTRA 4) lista nr 18 KWW "NM, NG SKAWINA" 5) lista nr 19 KWW "FORUM MIESZKACW MIG SKAWINA" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 643; 4) gosw wanych oddano 3 482; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLIMCZYK Marek Janusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOBULA Andrzej c) lista nr 17 KWW SKAWINA JUTRA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WTOR Artur Piotr d) lista nr 18 KWW "NM, NG SKAWINA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AK Stanisaw e) lista nr 19 KWW "FORUM MIESZKACW MIG SKAWINA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJDZIK Ryszard
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 478; 4) gosw wanych oddano 3 328; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZAWARTKA Magorzata b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SAMBORSKI Zdzisaw - ZAJC Eugeniusz Zbigniew c) lista nr 17 KWW SKAWINA JUTRA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUFLOWSKI Marcin Micha d) lista nr 19 KWW "FORUM MIESZKACW MIG SKAWINA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAJDER Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 288; 4) gosw wanych oddano 4 085; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WSOWICZ Anna Agata b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RZEPISKO Norbert - WRZOSZCZYK Andrzej Franciszek c) lista nr 17 KWW SKAWINA JUTRA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAZGAJ Witold Stanisaw - WASYL Grzegorz Marek d) lista nr 19 KWW "FORUM MIESZKACW MIG SKAWINA" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TYLEK Jadwiga Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 016;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 3 806; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRABIEC Witold - MASOWSKA Ewa Zofia b) lista nr 17 KWW SKAWINA JUTRA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JEZIORO Stefan Jan c) lista nr 18 KWW "NM, NG SKAWINA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BYLICA Antoni d) lista nr 19 KWW "FORUM MIESZKACW MIG SKAWINA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIECH Janusz Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Gminy Zabierzw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 320. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 465 osb, to jest 54,17% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 17 KW WSPLNOTA GMINY ZABIERZW 3) lista nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW LEPSZA GMINA 4) lista nr 19 KWW "NASZA GMINA ZABIERZW" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 300; 4) gosw wanych oddano 2 210; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYWICKI Jerzy b) lista nr 17 KW WSPLNOTA GMINY ZABIERZW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKWARCZESKI Tadeusz c) lista nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW LEPSZA GMINA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- DZIOBEK Maria Ewa d) lista nr 19 KWW "NASZA GMINA ZABIERZW" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DBROWA Edmund Tomasz - KOWALIK Jerzy Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 891; 4) gosw wanych oddano 2 754; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KWIATKOWSKI Stanisaw Wojciech - SZUMILAS Franciszek Ludwik b) lista nr 17 KW WSPLNOTA GMINY ZABIERZW uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZUCHACZ Tadeusz Bronisaw - JOJCZYK Tadeusz Stefan - KWANIK Maria - WITEK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 678; 4) gosw wanych oddano 2 581; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PDRYS Anna b) lista nr 17 KW WSPLNOTA GMINY ZABIERZW uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAJOWSKI Wiesaw - KAPELAN Kazimierz Andrzej - KRAWCZYK Andrzej - KRAWCZYK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 596; 4) gosw wanych oddano 2 482; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 17 KW WSPLNOTA GMINY ZABIERZW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZMARCZYK Andrzej Aleksander - NCKA Krzysztof Eugeniusz b) lista nr 19 KWW "NASZA GMINA ZABIERZW" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DAM Stanisaw Tomasz - GDEK Edmund - WALCZOWSKI Tadeusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Gminy Limanowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 780. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 628 osb, to jest 54,15% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 18 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 813; 4) gosw wanych oddano 2 691; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAPERA Maria - KRAJEWSKI Bronisaw b) lista nr 18 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KITA Stanisaw Adam - KOLAWA Zuzanna Maria - KUCHTA Tadeusz Andrzej

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- MYSKI Stanisaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 659; 4) gosw wanych oddano 3 506; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORUCKI Marek - HUTEK Stefan Roman - ZO Jzef b) lista nr 18 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIEDA Franciszek - BUGASKI Edward - MKA Jzef - SZUBRYT Walenty Kazimierz - WOJAK Eugeniusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 156; 4) gosw wanych oddano 2 959; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRCZEK Antoni Wojciech - JABOSKI Jerzy - LUPA Marek b) lista nr 18 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LUPA Dariusz Wojciech - MALINOWSKI Andrzej Roman - OLEKSY Jzef Marek - POPARDOWSKI Krzysztof Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 12. Wybory do Rady Miejskiej w Mylenicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 32 729. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 081 osb, to jest 55,24% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 19 KWW WIKTORA KIELANA 5) lista nr 20 KWW MACIEJA OSTROWSKIEGO 6) lista nr 21 KWW PARTNERSTWO W SAMORZDZIE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 246; 4) gosw wanych oddano 4 081; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOWIN Leszek Wadysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BYLICA Jan Wojciech c) lista nr 19 KWW WIKTORA KIELANA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZALUBOWSKI Rafa Maciej d) lista nr 20 KWW MACIEJA OSTROWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PODMOKY Bogusaw Sylwester e) lista nr 21 KWW PARTNERSTWO W SAMORZDZIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUDAS Rafa Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 427; 4) gosw wanych oddano 4 299;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STYCZE Adam Tomasz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRZEPACZ Jan c) lista nr 19 KWW WIKTORA KIELANA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIELAN Wiktor Jzef d) lista nr 20 KWW MACIEJA OSTROWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OSTROWSKI Maciej Tadeusz e) lista nr 21 KWW PARTNERSTWO W SAMORZDZIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BISZTYGA Czesaw Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 643; 4) gosw wanych oddano 4 460; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WGRZYN Agnieszka Katarzyna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SYREK Wiesawa - SZCZOTKOWSKI Wacaw c) lista nr 19 KWW WIKTORA KIELANA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LEJDA Eleonora d) lista nr 20 KWW MACIEJA OSTROWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CACHEL Jerzy Krzysztof - GRABOWSKI Jerzy Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 765; 4) gosw wanych oddano 4 567; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CICHO Stanisaw Szczepan - DBROWSKI Kazimierz
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) lista nr 19 KWW WIKTORA KIELANA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WGRZYN Marian Stefan c) lista nr 20 KWW MACIEJA OSTROWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PODMOKY Jan - WJTOWICZ Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Gminy Chemiec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 537. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 875 osb, to jest 60,78% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI 2) lista nr 19 KWW ZGODA CZY 3) lista nr 20 KWW CZAS NA ZMIANY CHEMIEC 4) lista nr 21 KWW ZGODA RAZEM 5) lista nr 22 KWW SPRAWIEDLIWO, PRACA, RODZINA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 673; 4) gosw wanych oddano 4 473; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 19 KWW ZGODA CZY uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MORDARSKI Zbigniew - MRZ Jan Stanisaw - SMAJDOR Zdzisaw Micha - SZODROWSKI Wiesaw - TYRKIEL Andrzej b) lista nr 21 KWW ZGODA RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STAWIARSKI Jan Stanisaw c) lista nr 22 KWW SPRAWIEDLIWO, PRACA, RODZINA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BODZIONY Jzef Tadeusz - PIETRZAK Bogusawa Wadysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 698; 4) gosw wanych oddano 2 504; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PORBA Stanisaw Marek b) lista nr 19 KWW ZGODA CZY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JABOSKI Jzef - PIETRZAK Bogusaw Stanisaw c) lista nr 22 KWW SPRAWIEDLIWO, PRACA, RODZINA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KONAR Jzef - LIS Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 504; 4) gosw wanych oddano 4 292; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FURTAK Stanisaw Wadysaw b) lista nr 19 KWW ZGODA CZY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIENIEK Jan Piotr - SKRZYPIEC Stanisaw Marian - ELAZKO Sawomir Jzef c) lista nr 21 KWW ZGODA RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOGDANOWICZ Pawe - ZAJC Stanisaw d) lista nr 22 KWW SPRAWIEDLIWO, PRACA, RODZINA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PORBA Marek - ZYGMUNT Jzef Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 14. Wybory do Rady Gminy Grybw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 442. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 710 osb, to jest 55,67% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 18 KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" 2) lista nr 19 KWW NASZA GMINA GRYBW 3) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GM. GRYBW Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 282; 4) gosw wanych oddano 2 180; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MATUSZEWSKI Bogumi Piotr b) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GM. GRYBW uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANUS Lucjan Jzef - KRUCZEK Marian Stanisaw - KRUCZEK Antoni - SKIBIAK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 175; 4) gosw wanych oddano 3 028; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DURLAK Wiktor Micha b) lista nr 19 KWW NASZA GMINA GRYBW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJTAS Piotr Robert

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

c) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GM. GRYBW uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KROK Adam - NIEPSUJ Jan - OLCHAWSKI Czesaw Jan - RADZIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 988; 4) gosw wanych oddano 1 908; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GWCZYK Kazimierz - LASKOSZ Stanisaw b) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GM. GRYBW uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRUCA Antoni - GRUCA Adam Stanisaw - SMOA Jan Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 265; 4) gosw wanych oddano 2 141; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KW SWAL "POROZUMIENIE GRYBOWSKIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIATR Wiesaw Stanisaw b) lista nr 19 KWW NASZA GMINA GRYBW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIGACZ Jacek Maciej c) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GM. GRYBW uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUSZA Jzef - DZIEDZIC ukasz - OLSZANECKI Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 15. Wybory do Rady Miejskiej w Starym Sczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 538. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 139 osb, to jest 52,11% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 739; 4) gosw wanych oddano 2 598; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUCHARSKA Zofia Helena - PASO Bogumia Maria b) lista nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LELEK Jacek Tomasz - LIS Marian Jan - SZCZEPANIAK Sawomir Piotr - ZIELISKA Ewa Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 089; 4) gosw wanych oddano 1 965; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KURNYTA Marek Micha - ZIBA Ewa Magorzata b) lista nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SEKUA Marek Maciej
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- STAWIARSKI Andrzej - ZYCH Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 126; 4) gosw wanych oddano 2 018; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FLOREK Wadysaw Micha - SOBCZAK Jerzy Kazimierz b) lista nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GARBACZ Mirosaw Franciszek - GIZICKI Kazimierz Wojciech - SZEWCZYK Mieczysaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 185; 4) gosw wanych oddano 2 048; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KURZEJA Czesaw Sylwester b) lista nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CYCO Marian Adam - JANCZAK Jan - OMNICKA Elbieta - RAMS Wodzimierz Witek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Miasta Nowy Targ Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 26 623. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 308 osb, to jest 46,23% uprawnionych do gosowania.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 18 KWW "ZWIZEK NOWOTARAN" 4) lista nr 19 KW S."NOWOTARANIE" 5) lista nr 20 KW PODHALASKA WSPLNOTA SAMORZDOWA 6) lista nr 21 KWW NASZE MIASTO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 293; 4) gosw wanych oddano 3 152; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GLONEK Micha - RAJSKI Andrzej Stanisaw b) lista nr 18 KWW "ZWIZEK NOWOTARAN" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIKOAJSKI Lesaw Piotr c) lista nr 19 KW S."NOWOTARANIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LUBERDA Grzegorz Tadeusz d) lista nr 20 KW PODHALASKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - APSA Jan Wadysaw - TRUTY Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 133; 4) gosw wanych oddano 4 847; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BATKIEWICZ Marek Rafa - ZAPIRKOWSKI Wodzimierz Tadeusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MORAWA Tadeusz Stanisaw
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- SAMOLEJ Gabriel Marian c) lista nr 19 KW S."NOWOTARANIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAJSKI Jacenty Wojciech d) lista nr 20 KW PODHALASKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRYLEWICZ Marek Stanisaw - TRZCISKI Jzef Franciszek e) lista nr 21 KWW NASZE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WATYCHA Grzegorz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 882; 4) gosw wanych oddano 3 678; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUBOWICZ Jacek - PUSTWKA Leszek Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAWKA Janusz Jakub c) lista nr 18 KWW "ZWIZEK NOWOTARAN" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SWATEK Andrzej d) lista nr 20 KW PODHALASKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LISZKA Pawe - WOJDYA Danuta e) lista nr 21 KWW NASZE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TARNOWSKI Janusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Gminy w Czarnym Dunajcu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 853. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 714 osb, to jest 39,84% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) lista nr 18 KWW WSPLNA GMINA - CZARNY DUNAJEC 3) lista nr 19 KWW SOLIDARNI Z WYBORCAMI 4) lista nr 20 KWW "OJCOWIZNA" 5) lista nr 21 KWW SAMORZDOWA WSPLNOTA PODHALAN Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 381; 4) gosw wanych oddano 2 253; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STALMACH Jzefa Zofia b) lista nr 18 KWW WSPLNA GMINA - CZARNY DUNAJEC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIBA Jzef Franciszek c) lista nr 19 KWW SOLIDARNI Z WYBORCAMI uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLIMOWSKI Wadysaw Jzef - MARDUA Kazimierz Jan - PALENIK Beata Anna - SOLARCZYK Jan Jzef d) lista nr 20 KWW "OJCOWIZNA" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KLEPACKA Maria Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 063; 4) gosw wanych oddano 1 893; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAPAKA Edward - SZYMUSIAK Adam Czesaw b) lista nr 18 KWW WSPLNA GMINA - CZARNY DUNAJEC uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOWANIEC Sebastian Janusz - CZEPIEL Tadeusz - SZUBA Wadysaw c) lista nr 19 KWW SOLIDARNI Z WYBORCAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- GONCIARCZYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 270; 4) gosw wanych oddano 2 145; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRUPA Tadeusz Kazimierz b) lista nr 18 KWW WSPLNA GMINA - CZARNY DUNAJEC uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GEWONT Jzef - LEJA Andrzej c) lista nr 19 KWW SOLIDARNI Z WYBORCAMI uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GARBACIAK Tomasz - LIGAS Andrzej Jan - TYLKA Jan - EGLE Antonina d) lista nr 20 KWW "OJCOWIZNA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MITUS Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Gminy Nowy Targ Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 480. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 215 osb, to jest 41,28% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 18 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU 2) lista nr 19 KWW SAMORZDNO WIEJSKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 467; 4) gosw wanych oddano 2 221; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) lista nr 18 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PARZYGNAT Stanisaw - WAKSMUNDZKI Stanisaw Zbigniew b) lista nr 19 KWW SAMORZDNO WIEJSKA uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOLASA Marcin Wadysaw - KOLASA Marek Andrzej - LENICKI Jan - APCZYSKI Wadysaw - RADECKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 058; 4) gosw wanych oddano 2 812; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GROMADA ukasz Jzef - POTOCZAK Bogusaw b) lista nr 19 KWW SAMORZDNO WIEJSKA uzyskaa 6 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUA Stanisaw Henryk - CHOWANIAK Robert - DUGI Pawe Jan - KRZYSZTOFEK Anna Maria - PIETRASZEK Jzef - SZUMAL Gabriel Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 690; 4) gosw wanych oddano 1 548; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAJA Janina Grayna

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- TRUTY Adam b) lista nr 19 KWW SAMORZDNO WIEJSKA uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAWRY Edward Micha - HAJNOS Adam Jzef - ABUDA Jan - PARZYGNAT Wiesaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Miejskiej w Olkuszu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 41 518. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 359 osb, to jest 49,04% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW SAMORZD 2007-2013 5) lista nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 683; 4) gosw wanych oddano 4 451; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDKIEWICZ Janusz Piotr - KULAWIK Lucyna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCHARZYK Jan Wadysaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OSUCH Leszek Kazimierz d) lista nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KIETYKA Ewa Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 244; 4) gosw wanych oddano 4 064; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRAPACZ Andrzej Jzef - PIANIK Roman b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SARECKI Jzef Eugeniusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBEK Janusz Henryk d) lista nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - AK-PIETRAS Grayna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 176; 4) gosw wanych oddano 4 925; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOSTA Wacaw - ROSOEK Artur Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAKA Jarosaw Jerzy - KASZA Renata Irena c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUJAS Beniamin Maciej - KMITA ukasz Marek d) lista nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RZEMIENIUK Maria Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 256; 4) gosw wanych oddano 5 961; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WICZEK Apolinary Tomasz - TOMSIA Grzegorz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIE Magorzata Julia - KONDEK Wodzimierz Szczepan c) lista nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GLE Wojciech Jerzy - STACH Jzef Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Miejskiej w Wolbromiu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 022. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 926 osb, to jest 57,44% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW SAMORZD 2007-2013 5) lista nr 17 KWW RUCH OBYWATELSKI DLA GMINY WOLBROM 6) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 265; 4) gosw wanych oddano 4 068; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- BIERNACKI Stanisaw - MIZURA Jadwiga b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOODZIEJ Stanisaw Tomasz - SIKORA Augustyn Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAMRAT Katarzyna - GIL Andrzej Stanisaw d) lista nr 15 KWW SAMORZD 2007-2013 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAZIMIERSKA Ewa Magorzata e) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIGIENZA Marian Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 284; 4) gosw wanych oddano 3 159; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GBYLICZEK Czesaw Stanisaw - YSEK Jzef Jacek - PYZIO Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MUDY Ireneusz Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OSUCH Mirosaw Kazimierz d) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WACH Wiesawa Emilia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 377; 4) gosw wanych oddano 3 217;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOLDA Kazimierz - SIEWIERSKI Adam - UREK Wodzimierz Jacek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GIL Marek Piotr - SYPIE Adam c) lista nr 15 KWW SAMORZD 2007-2013 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PACIA Kazimierz d) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACIORA Marcin Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Miasta Owicim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 33 372. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 16 168 osb, to jest 48,45% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KWW OWICIMIANIE OWICIMIANOM 5) lista nr 18 KWW "NASZE MIASTO OWICIM" 6) lista nr 19 KW SAMORZDNY OWICIM Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 299; 4) gosw wanych oddano 4 099; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BARCIK Janina Maria

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZYBEK Henryk Kazimierz - KOS Elbieta c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POTACZEK Jacek d) lista nr 17 KWW OWICIMIANIE OWICIMIANOM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GROSSER Jacek Wojciech e) lista nr 19 KW SAMORZDNY OWICIM uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MARGOL Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 041; 4) gosw wanych oddano 3 808; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRUBKA Wojciech Piotr b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRALCZYK Adam Leszek - KOPE Grayna Halina - AK Sylwia Urszula c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OZISKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 171; 4) gosw wanych oddano 3 973; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AKOMY Kazimierz Mieczysaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HERTIG Piotr Wojciech c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- STARZYSKI Maciej Henryk d) lista nr 18 KWW "NASZE MIASTO OWICIM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUKA Piotr Micha e) lista nr 19 KW SAMORZDNY OWICIM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRUBKA Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 657; 4) gosw wanych oddano 3 466; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WRONA Zbigniew Leszek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAKUBOWSKI Andrzej - STOCH Jacek Grzegorz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIERNAT Stanisaw Jzef d) lista nr 19 KW SAMORZDNY OWICIM uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FYDEREK Danuta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Miejskiej w Brzeszczach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 773. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 681 osb, to jest 48,84% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY 5) lista nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY + 6) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GM. BRZESZCZE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 017; 4) gosw wanych oddano 1 901; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WAWRO Tadeusz Kazimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUKOWSKI Mirosaw Dionizy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZOT Radosaw Pawe d) lista nr 17 KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ALBIN Wiesaw Adam e) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GM. BRZESZCZE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOCHA Danuta Wiesawa - ZALWOWSKI Krzysztof Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 919; 4) gosw wanych oddano 2 780; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KASPRZYK HAAT Anna - UREK Danuta Maria b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOLASA Zbigniew Krzysztof - SAJDAK Stanisaw c) lista nr 17 KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PASTUSZKA Stanisaw d) lista nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY + uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOJKA Jerzy Jan e) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GM. BRZESZCZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZOPEK Marek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 745; 4) gosw wanych oddano 3 540; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SENKOWSKI Kazimierz - WSIK Barbara Jadwiga b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WAWRO Jacek c) lista nr 17 KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIELENIN Krzysztof syn Wadysawa d) lista nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY + uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIKUS Jan e) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GM. BRZESZCZE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZUWAJ Bogdan - DROBNY Sawomir - WOSZEK Arkadiusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Miejskiej w Ktach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 27 315. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 194 osb, to jest 48,30% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 17 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" 3) lista nr 18 KW MIASTO I GMINA KTY XXI 4) lista nr 19 KWW "KCZANIE DLA KT" 5) lista nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - KTY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 539; 4) gosw wanych oddano 3 389; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CWYNAR Jerzy Franciszek b) lista nr 18 KW MIASTO I GMINA KTY XXI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BK Tomasz Robert - BASIAK Marek c) lista nr 19 KWW "KCZANIE DLA KT" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DRZYDYK Stanisaw Tadeusz d) lista nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - KTY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PUDEKO Henryka Maria - WINIOWSKI Andrzej Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 450; 4) gosw wanych oddano 5 174; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FURTAK Ludwik b) lista nr 17 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLCZAR Krzysztof Jan c) lista nr 18 KW MIASTO I GMINA KTY XXI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MOJESZ Antoni Franciszek - NYCZ Jzef Alfred d) lista nr 19 KWW "KCZANIE DLA KT" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAWADZKI Eugeniusz Marian e) lista nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - KTY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FICO Rafa - GAWDA Wiesaw Maksymilian - AK Grzegorz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 205; 4) gosw wanych oddano 3 873; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KW MIASTO I GMINA KTY XXI uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRUCZAA Janusz - KUMA Lesaw Bartomiej - RYBACKI Jerzy - AK Aneta Magorzata b) lista nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - KTY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BABIUCH Kazimierz Stanisaw - JANECZKO Ryszard Jzef - MAJDA Agata Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Gminy Tarnw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 715. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 302 osb, to jest 55,05% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GM. TARNW 3) lista nr 19 KWW GT "NASZA WSPLNA PRZYSZO" 4) lista nr 21 KWW GMINA TARNW WSPLNA SPRAWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 004; 4) gosw wanych oddano 2 824; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KSEK Mieczysaw Marek - PRENDOTA Andrzej

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GM. TARNW uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MITERA Wiesawa - NYTKO Mieczysaw - SOLAK Henryk Tadeusz - STACH Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 868; 4) gosw wanych oddano 3 704; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GUT Zbigniew Adam - SARAD Stanisaw Kazimierz b) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GM. TARNW uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAMRG Jzef Zbigniew - KURTYKA Tadeusz - AKO Bartosz Przemysaw - WOJTAROWICZ Eugeniusz Piotr - UREK Dariusz Aleksander c) lista nr 19 KWW GT "NASZA WSPLNA PRZYSZO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYBSKI Piotr Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 430; 4) gosw wanych oddano 3 267; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GM. TARNW uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRWAL Grzegorz Jan - FILAR Zbigniew Wadysaw - NOWAK Jan Stanisaw - SKRKA Jan Andrzej - SZARY Roman Tadeusz
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) lista nr 19 KWW GT "NASZA WSPLNA PRZYSZO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TADEL Janusz Micha c) lista nr 21 KWW GMINA TARNW WSPLNA SPRAWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSIBA Jerzy Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25. Wybory do Rady Miasta Zakopane Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 22 536. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 200 osb, to jest 49,70% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" 3) lista nr 20 KW TATRZASKI KLUB NIEZALENYCH 4) lista nr 22 KWW TWOJE ZAKOPANE 5) lista nr 24 KWW SOLIDARNE ZAKOPANE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 756; 4) gosw wanych oddano 3 607; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JDRYSIAK Jerzy - WOJAK Maciej Kazimierz b) lista nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GSIENICA-WALCZAK Jan Maciej c) lista nr 22 KWW TWOJE ZAKOPANE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HYC Andrzej - SZCZERBA Zbigniew Piotr d) lista nr 24 KWW SOLIDARNE ZAKOPANE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - UKASZCZYK Wadysaw Jan - MITAN-ABEL Marzena

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 906; 4) gosw wanych oddano 3 746; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RZANKOWSKI Maciej Wadysaw - SOLASKA Boena Maria b) lista nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FIGLARZ Zbigniew Andrzej c) lista nr 20 KW TATRZASKI KLUB NIEZALENYCH uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRZASKO Marek d) lista nr 22 KWW TWOJE ZAKOPANE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJCHER Janusz Wojciech e) lista nr 24 KWW SOLIDARNE ZAKOPANE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FIGIEL Jzef - ZACHARKO Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 538; 4) gosw wanych oddano 3 399; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BACHLEDA-CURU Maria Zofia - DONATOWICZ Marek Artur b) lista nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BYSTRZYCKI Wawrzyniec Leonard - DORULA Leszek c) lista nr 20 KW TATRZASKI KLUB NIEZALENYCH uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TATAR Wojciech Dominik d) lista nr 22 KWW TWOJE ZAKOPANE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOLIK Wojciech Marek
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

e) lista nr 24 KWW SOLIDARNE ZAKOPANE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALIK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Miejskiej w Andrychowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 34 959. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 066 osb, to jest 48,82% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KWW NASZA GMINA ANDRYCHW 5) lista nr 18 KWW FORUM GOSPODARCZE 6) lista nr 19 KWW BEZPARTYJNI GMINY ANDRYCHW Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 533; 4) gosw wanych oddano 4 299; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WDOWIK Marek Grzegorz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOMIAK Krzysztof Marek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIKO Tadeusz - PIETRAS Jan Jzef d) lista nr 17 KWW NASZA GMINA ANDRYCHW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - YDEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 138;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 3 952; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZEPASKI Kazimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BABSKI Roman Stanisaw - KOBIELUS Maciej Dominik c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUBIE Krzysztof - MAECKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 567; 4) gosw wanych oddano 4 338; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POLAK Wojciech b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RAJDA Adam Eugeniusz - SORDYL Jan Stanisaw c) lista nr 17 KWW NASZA GMINA ANDRYCHW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MRAWCZYSKI Jerzy Jzef - YDEK Stanisawa d) lista nr 19 KWW BEZPARTYJNI GMINY ANDRYCHW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALCZYK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 828; 4) gosw wanych oddano 3 608; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUBIK Adam Jzef
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- PRYSTACKI Roman - RAKOWSKI Mieczysaw Kazimierz - RZADEK Alina Maria b) lista nr 17 KWW NASZA GMINA ANDRYCHW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - YSO Wiesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27. Wybory do Rady Miejskiej w Wadowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 30 210. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 485 osb, to jest 44,64% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KWW WSPLNY DOM Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 737; 4) gosw wanych oddano 3 537; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAMISKA Janina Ewa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HUCISKO Stanisaw Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZUR Zdzisaw Stanisaw d) lista nr 17 KWW WSPLNY DOM uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLINOWSKI Mateusz Micha - OGIEGO Micha Jzef - ZADORA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 357; 4) gosw wanych oddano 3 139; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PETEK Andrzej Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANAS Pawe Micha - ODROZEK Henryk Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WODYSKA Stanisawa Irena d) lista nr 17 KWW WSPLNY DOM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LICHWIARSKI Kazimierz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 967; 4) gosw wanych oddano 2 801; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAMENDA Tomasz Marek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STRZEO Andrzej c) lista nr 17 KWW WSPLNY DOM uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOLEWKA Jzef - KUBATA Marek Leszek - RUA Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 424; 4) gosw wanych oddano 3 248; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUZON Kazimierz Andrzej
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - POTOCZNA Maria - SALACHNA Krzysztof Wojciech c) lista nr 17 KWW WSPLNY DOM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAUSZKA Andrzej - STOPA Pawe Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 28. Wybory do Rady Miejskiej w Niepoomicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 574. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 919 osb, to jest 53,40% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 17 KWW LISTA NIEZALENA 3) lista nr 19 KWW RAZEM NIEPOOMICE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 272; 4) gosw wanych oddano 4 079; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KORABIK Marta Ewa b) lista nr 17 KWW LISTA NIEZALENA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JASONEK Tadeusz Wadysaw - TRZOS Jzef c) lista nr 19 KWW RAZEM NIEPOOMICE uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANUSZ Pawe Marian - JUSZCZYSKI Waldemar Marceli - KCKI Tadeusz Jan - POST Barbara Teresa - PTAK Roman Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 247; 4) gosw wanych oddano 3 032; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FRONT Anna Maria b) lista nr 17 KWW LISTA NIEZALENA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KRYSTIAN Anna Maria c) lista nr 19 KWW RAZEM NIEPOOMICE uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIASTO Marek - KOROL Adam Kazimierz - PYRZ Jzef Jan - SULIK Adam Stanisaw - ZIELISKA Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 400; 4) gosw wanych oddano 2 254; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URYGA Micha b) lista nr 17 KWW LISTA NIEZALENA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORKOWSKI Jan Stanisaw - WNK Edward Jzef c) lista nr 19 KWW RAZEM NIEPOOMICE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GSOWSKI Andrzej Tadeusz - LIWISKI Stanisaw - TOMALA Tomasz Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 29. Wybory do Rady Miejskiej w Wieliczce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 40 421. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 621 osb, to jest 46,07% uprawnionych do gosowania.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 17 KWW ARTURA KOZIOA 3) lista nr 18 KWW PONAD PODZIAAMI Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 739; 4) gosw wanych oddano 6 500; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARZEC Piotr Franciszek - PTAK Piotr - SINKUNAS Halina b) lista nr 17 KWW ARTURA KOZIOA uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KONIECZNY Damian ukasz - KOZIO Artur Stanisaw - KRYSA Pawe - ROEHLICH Micha Janusz c) lista nr 18 KWW PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIKORA Jan Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 761; 4) gosw wanych oddano 5 494; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DYGA Andrzej Micha - WARZECHA Andrzej Piotr b) lista nr 17 KWW ARTURA KOZIOA uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOCHENEK Rafa Pawe - LURANIEC Tadeusz Marcin - SADKIEWICZ ukasz - ZABAWA Agnieszka Genowefa
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

c) lista nr 18 KWW PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MURZYN Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 121; 4) gosw wanych oddano 5 890; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MICHALIK Maria Genowefa - STANEK Szczepan Pawe b) lista nr 17 KWW ARTURA KOZIOA uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BROEK Alojzy - DYRDA Adam - GAWOR Stanisaw Franciszek - HARTABUS Wodzimierz Kazimierz - WONIAK Maria c) lista nr 18 KWW PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SITKO Maria Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA III. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu Rozdzia 1. Wybory do Rady Miasta Krakowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 43 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 586 072. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 253 006 osb, to jest 43,17% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 41 969; 4) gosw wanych oddano 40 626; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BASSARA Magdalena Maria - JANTOS Magorzata Krystyna - SONIK Jerzy Jacek - STAWOWY Grzegorz Klaudiusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RACHWA Stanisaw - TATARA Agata Iwona c) lista nr 17 KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FRIEDIGER Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 42 415; 4) gosw wanych oddano 41 056; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHWAJO Janusz Ryszard - JAKOWIEC Dominik Andrzej - MALISZEWSKA Teodozja Janina - CIGALSKI Pawe Jakub b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDA Andrzej Sebastian - KOSIOR Bolesaw Henryk c) lista nr 17 KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PROKOP-STASZECKA Anna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 38 468; 4) gosw wanych oddano 37 333; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - den BULT Patrick - HAWRANEK Andrzej Maria - PATENA Marta Elbieta - WGRZYN Pawe Hubert b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GILARSKI Mirosaw Jan c) lista nr 17 KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJCHROWSKI Jacek Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 30 504; 4) gosw wanych oddano 29 390; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOMIDER Bogusaw Andrzej - PTASZKIEWICZ Sawomir Grzegorz - WOJCIECHOWSKA Andelika b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAPUCISKI Ryszard c) lista nr 17 KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIGDA Adam Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 32 239; 4) gosw wanych oddano 30 999; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FIJAKOWSKA Grayna Anna - PABIAN Katarzyna Maria - WOJTOWICZ Wojciech b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUREK Krzysztof Stanisaw
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- SZYMASKI Marcin Stanisaw c) lista nr 17 KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRZMIEL Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 33 879; 4) gosw wanych oddano 32 585; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HOHENAUER Marek Jan - WONIAKIEWICZ Jerzy Adam - ZIBA Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWAK Barbara Ewa - PILCH Jzef Adam c) lista nr 17 KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GARDA Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 33 532; 4) gosw wanych oddano 31 884; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FEDOROWICZ Jerzy Maciej - PAJDO Robert Wojciech - URYNOWICZ Tomasz Mariusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIETRUS Wodzimierz Wacaw - PORBSKI Edward Jan c) lista nr 17 KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIETRZYK Sawomir Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 2. Wybory do Rady Miasta Nowego Scza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 66 986. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 33 247 osb, to jest 49,63% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 16 KWW KAZIMIERZA SASA 4) lista nr 17 KWW RYSZARDA NOWAKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 568; 4) gosw wanych oddano 8 301; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FECKO Grzegorz Jzef - LACHOWICZ Piotr Micha b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KWIATKOWSKI Janusz Marian - WITUSZYSKI Jerzy Janusz c) lista nr 17 KWW RYSZARDA NOWAKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOWANIEC Elbieta - GWID Jerzy Lesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 446; 4) gosw wanych oddano 7 208; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BASTA Tomasz Piotr
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- HOJNOR Jzef Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZERNECKI Artur Julian c) lista nr 17 KWW RYSZARDA NOWAKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GWID Mieczysaw Jan - RCZKOWSKI Antoni Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 280; 4) gosw wanych oddano 8 959; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOBOSZ Grzegorz Wadysaw - GAJDOSZ Tadeusz Wadysaw - GRYLAK Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JUROWICZ Barbara Stanisawa - WICHER Patryk Tomasz c) lista nr 17 KWW RYSZARDA NOWAKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOMONCIK Stefan - KULPA Tadeusz Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 953; 4) gosw wanych oddano 7 680; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OPIO Jan Kazimierz - WIKTOR Jzef Antoni b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - YKA Krzysztof Kazimierz c) lista nr 17 KWW RYSZARDA NOWAKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAWOR Boena - LEGUTKO Konstanty Andrzej
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w Tarnowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 93 174. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 40 029 osb, to jest 42,96% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW RYSZARDA CIGAY TARNOWIANIE 5) lista nr 16 KWW KOCHAM TARNW Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 641; 4) gosw wanych oddano 10 237; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WARDZAA Robert Marian - WOLISKA Agnieszka b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOPROWSKI Kazimierz - SAJDAK Adam Jzef c) lista nr 15 KWW RYSZARDA CIGAY TARNOWIANIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIGAA Ryszard Aleksander - WRONA Stefan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 310; 4) gosw wanych oddano 10 863; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWANY Jakub Micha b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORYS-LATAA Maria - SOMKA-NAROASKI Henryk c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLIMEK Stanisaw - KORCZAK Roman Henryk - ABNO Jacek Jan d) lista nr 15 KWW RYSZARDA CIGAY TARNOWIANIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAZUR Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 360; 4) gosw wanych oddano 9 968; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BABUKA Bartomiej - MKAL Magorzata Katarzyna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZECH Anna Magorzata - DRWAL Marek Krystian c) lista nr 15 KWW RYSZARDA CIGAY TARNOWIANIE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARWACZ Grayna - HEBDA Jerzy Stanisaw - RADO Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 718; 4) gosw wanych oddano 7 446; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- BAZUA Krzysztof Robert b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIATOWSKI Grzegorz Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KDZIELAWSKI Grzegorz Krzysztof - KOPROWSKA Barbara Maria d) lista nr 15 KWW RYSZARDA CIGAY TARNOWIANIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEDOJADO Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA IV. Wybory do rad powiatw Rozdzia 1. Wybory do Rady Powiatu Bocheskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 80 062. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 42 785 osb, to jest 53,44% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" 4) lista nr 16 KWW SAMORZDOWO-LUDOWY 5) lista nr 18 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHESKA - RAZEM 6) lista nr 19 KWW "NASZ SAMORZD" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 063; 4) gosw wanych oddano 11 575; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSTUREK Anna Elbieta - PAJK Jacek Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CAKA Tomasz Jacek
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- ROZENBAJGIER Ryszard c) lista nr 15 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RZEPECKI Aleksander Rafa d) lista nr 16 KWW SAMORZDOWO-LUDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WGRZYN Ludwik Kajetan e) lista nr 18 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHESKA - RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LYSY Jerzy Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 224; 4) gosw wanych oddano 6 748; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WONICKI Wacaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GSIOREK Bernadetta c) lista nr 18 KW BOCHNIA I ZIEMIA BOCHESKA - RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - IGNACYK Eugenia Karolina - RACZYSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 201; 4) gosw wanych oddano 5 718; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHOLEWA Wiesaw Marian b) lista nr 15 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOODZIEJCZYK Krzysztof Bogdan c) lista nr 19 KWW "NASZ SAMORZD" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOPACZYK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 954; 4) gosw wanych oddano 6 446; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GONDEK MATUSIK Barbara b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZYGIE ukasz Marek c) lista nr 15 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIADOWIEC Aleksander Jzef d) lista nr 16 KWW SAMORZDOWO-LUDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIS Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 343; 4) gosw wanych oddano 9 332; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUKLA Wiesaw - MARZEC Jarosaw Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROJ Robert Tadeusz c) lista nr 15 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAWCZYK Piotr Pawe d) lista nr 16 KWW SAMORZDOWO-LUDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TROJAN Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Powiatu Brzeskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 71 843. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 35 461 osb, to jest 49,36% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW "SAMORZDY RAZEM" 4) lista nr 17 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA 5) lista nr 18 KWW KATOLICKA RODZINA KOLPINGA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 604; 4) gosw wanych oddano 12 895; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZYK Kazimierz Edward - REMBIASZ Krzysztof Adam b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PACURA Stanisaw - ZYCH Tadeusz Stanisaw c) lista nr 15 KWW "SAMORZDY RAZEM" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LATOCHA Tomasz Jan - OG Ryszard d) lista nr 17 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GLONEK Kazimiera Bogusawa - TOTA Piotr Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 839; 4) gosw wanych oddano 5 400; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZOWSKI Wiesaw Kazimierz b) lista nr 15 KWW "SAMORZDY RAZEM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GURGUL Tomasz Pawe c) lista nr 17 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- POTPA Andrzej Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 282; 4) gosw wanych oddano 5 658; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GADYSZ Robert b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PATER Sawomir Antoni c) lista nr 15 KWW "SAMORZDY RAZEM" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANTOSZ Marek - ROG Anna Helena d) lista nr 17 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZACHARA Jarosaw Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 736; 4) gosw wanych oddano 8 936; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOB Grzegorz Krzysztof - KDER Krzysztof b) lista nr 15 KWW "SAMORZDY RAZEM" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIERNIAK - LAMBERT Ewa Irena - GURGUL Jarosaw Kazimierz c) lista nr 17 KWW BRZESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KANOWNIK Tadeusz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Powiatu Chrzanowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 25 radnych.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 104 586. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 49 923 osb, to jest 47,73% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KW T-STWA PRZYJACI ZIEMI CHRZANOWSKIEJ 5) lista nr 16 KWW WSPLNY POWIAT CHRZANOWSKI Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 404; 4) gosw wanych oddano 8 446; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAPCIA Danuta Ewa - KOPE Edward Wadysaw b) lista nr 15 KW T-STWA PRZYJACI ZIEMI CHRZANOWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLATKA Zbigniew c) lista nr 16 KWW WSPLNY POWIAT CHRZANOWSKI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KASPERCZYK Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 10 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 16 900; 4) gosw wanych oddano 15 866; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAWKA Henryk Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LANGWERSKA-MALIK Alicja - POTOCKI Adam Kajetan - ZIELISKI Andrzej Kazimierz
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- ZUBIK Jolanta Ewa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KASPEREK Krzysztof - TROJANOWSKA Grayna d) lista nr 15 KW T-STWA PRZYJACI ZIEMI CHRZANOWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAWRONEK Antoni Wadysaw e) lista nr 16 KWW WSPLNY POWIAT CHRZANOWSKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOWALSKI Leszek Andrzej - URYGA Andrzej Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 350; 4) gosw wanych oddano 8 739; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LINCZOWSKI Artur Ryszard - PAJK Jan - SIUDA Maria b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZIK Krzysztof Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 269; 4) gosw wanych oddano 13 201; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - REJDYCH Pawe b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SIEJKA Kazimierz - SZYBALSKI Tadeusz Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JDRYSIK Ewa Anna
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- SZCZNIAK Janusz Andrzej d) lista nr 15 KW T-STWA PRZYJACI ZIEMI CHRZANOWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADAMCZYK Adam e) lista nr 16 KWW WSPLNY POWIAT CHRZANOWSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JURA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Powiatu w Dbrowie Tarnowskiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 47 410. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 24 595 osb, to jest 51,88% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 4) lista nr 16 KWW PPPD 5) lista nr 17 KWW "NIEZALENI POWILE DBROWSKIE" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 508; 4) gosw wanych oddano 7 975; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWIATKOWSKI Tadeusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAJEWSKI Wiesaw - WIECZOREK Lesaw Piotr c) lista nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAJDA Marian Stanisaw d) lista nr 16 KWW PPPD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LECHOWICZ Pawe Micha - PANTERA Robert
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 927; 4) gosw wanych oddano 6 497; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIGOS Bogdan Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KDZIELAWA Robert Jerzy - SZAJOR Marian Jzef c) lista nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - POBIEGO Barbara Maria d) lista nr 17 KWW "NIEZALENI POWILE DBROWSKIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MISIASZEK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 160; 4) gosw wanych oddano 8 522; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BCZEK Jerzy Janusz - OG ukasz Kazimierz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRYK Krzysztof c) lista nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DRODOWSKI Kazimierz d) lista nr 16 KWW PPPD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URBANIK Andrzej Ignacy e) lista nr 17 KWW "NIEZALENI POWILE DBROWSKIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOPIA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 5. Wybory do Rady Powiatu Gorlickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 86 866. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 41 135 osb, to jest 47,35% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 972; 4) gosw wanych oddano 10 319; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUKLA Rafa Tomasz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIUBINA Roman Jzef - SZURA Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAMRO Edward - PATEK Tomasz Stanisaw d) lista nr 15 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ABRAM Jzef Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 192; 4) gosw wanych oddano 4 715; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRZYBYLSKI Jan Adam b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MATUSIK Andrzej Stanisaw c) lista nr 15 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUGNO Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 531; 4) gosw wanych oddano 6 021; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIKA Mariusz Jzef b) lista nr 15 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDA Bogusawa Barbara - KAMISKA Zofia - WDRYCHOWICZ Mirosaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 741; 4) gosw wanych oddano 8 631; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TENEROWICZ Karol b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSIBA Krzysztof c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LUDWIN Marek d) lista nr 15 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRSKI Karol - KOSISKI Grzegorz Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 699; 4) gosw wanych oddano 7 781; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASZYK Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LENARD Bogusaw Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FRYCZEK Zygmunt d) lista nr 15 KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - POTOK Zygmunt Stanisaw - URBANEK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Powiatu Krakowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 29 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 202 376. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 100 188 osb, to jest 49,51% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 4) lista nr 16 KW SWS Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 126; 4) gosw wanych oddano 9 361; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRELA Janina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- KRUK Wojciech ukasz c) lista nr 15 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FAJTO Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 564; 4) gosw wanych oddano 11 503; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MADEJA Magorzata b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KUAJ Wanda c) lista nr 15 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUSISKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 471; 4) gosw wanych oddano 8 683; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CHRZANOWSKA Anna Jzefa b) lista nr 15 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OKRAJEK Wodzimierz Wiktor c) lista nr 16 KW SWS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OJEK Jarosaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 312; 4) gosw wanych oddano 14 132; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GORAJ Lucjan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOLNY Leszek c) lista nr 15 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NABAGO Tadeusz d) lista nr 16 KW SWS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIEKARA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 771; 4) gosw wanych oddano 11 919; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHOCH Pawe Przemysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAKA Wojciech ukasz c) lista nr 15 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LASO Janina Teresa d) lista nr 16 KW SWS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WGRZYN Jan Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 054; 4) gosw wanych oddano 12 918; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOSAK Wojciech - LEWICKA Anna Maria b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GORAJ Piotr

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

c) lista nr 15 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARWAT Wojciech Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 416; 4) gosw wanych oddano 14 291; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRUPA ukasz Pawe - STOCHEL Urszula b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WIK Piotr Krzysztof - KARCZEWSKI Krzysztof Maria Antoni c) lista nr 15 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CEREK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 474; 4) gosw wanych oddano 9 645; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WJCIK Alicja Barbara b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOCH Wiesaw Marek c) lista nr 15 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRZYWORZEKA Jzef Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Powiatu Limanowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 94 492.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 52 145 osb, to jest 55,18% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW "DZIAAJMY WSPLNIE" 4) lista nr 16 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 197; 4) gosw wanych oddano 5 933; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJTOWICZ Marian b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WILK Anna Maria c) lista nr 15 KWW "DZIAAJMY WSPLNIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZECZTKA Marek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 234; 4) gosw wanych oddano 12 367; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - URYGA Mieczysaw Antoni - WODARCZYK Wojciech Stanisaw b) lista nr 15 KWW "DZIAAJMY WSPLNIE" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZEGORZEK Jolanta Wadysawa - MATRAS Marcin ukasz c) lista nr 16 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LUPA Maria - MUSIA Jacenty Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 646; 4) gosw wanych oddano 5 274; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JAMRZ Wadysawa Anna b) lista nr 15 KWW "DZIAAJMY WSPLNIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RG Antoni c) lista nr 16 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIEDZINA Franciszek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 400; 4) gosw wanych oddano 6 037; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALIK Piotr Jakub b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FILIPIAK Ewa c) lista nr 15 KWW "DZIAAJMY WSPLNIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ABA Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 729; 4) gosw wanych oddano 9 861; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIECZAROWSKI Stanisaw b) lista nr 15 KWW "DZIAAJMY WSPLNIE" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIADO Grzegorz - KRUPISKI Tomasz - PUCHAA Jan
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- STOKOSA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 939; 4) gosw wanych oddano 8 988; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZIBA Agata b) lista nr 15 KWW "DZIAAJMY WSPLNIE" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUZIEL Mieczysaw Tadeusz - TOKARCZYK Stanisaw - WICEK Jan c) lista nr 16 KWW "SAMORZDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TALAR Pawe Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Powiatu Miechowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 41 338. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 22 288 osb, to jest 53,92% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDW 6) lista nr 17 KWW SAMORZDNY REGION MIECHOWSKI 7) lista nr 18 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 674; 4) gosw wanych oddano 5 229;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOLNY Mariusz Andrzej b) lista nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRD Mirosaw Antoni - OROWSKA Maria c) lista nr 17 KWW SAMORZDNY REGION MIECHOWSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIETRZYK Stanisaw Jacek d) lista nr 18 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WOJCIECHOWICZ Ewa Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 021; 4) gosw wanych oddano 6 228; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRODOWICZ Marian Piotr - GAMRAT Marian Stanisaw - MI Bogusaw Jakub - WERYS Anna Maria b) lista nr 18 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOLIGOWA Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 593; 4) gosw wanych oddano 9 066; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OSIKOWSKI Pawe Piotr b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MOTYKA Adam Andrzej

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- SIUDAK Regina c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAJDAS Marian d) lista nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIERCZEK Krzysztof e) lista nr 17 KWW SAMORZDNY REGION MIECHOWSKI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BARANOWSKA Lidia Krystyna f) lista nr 18 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCZEWSKI Dariusz ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Powiatu w Mylenicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 92 888. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 49 851 osb, to jest 53,67% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW PRAWORZDNO I PRACA 5) lista nr 16 KWW FORUM ZIEMI MYLENICKIEJ 6) lista nr 17 KWW PARTNERSTWO W SAMORZDZIE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 18 074; 4) gosw wanych oddano 17 063; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HERD Krzysztof Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HALEK Krzysztof - MIKO Marek Jzef

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- PANU Kazimierz c) lista nr 15 KWW PRAWORZDNO I PRACA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIKORA Piotr d) lista nr 16 KWW FORUM ZIEMI MYLENICKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CICHO Stanisaw Piotr - TOMAL Jzef Wojciech e) lista nr 17 KWW PARTNERSTWO W SAMORZDZIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URBASKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 502; 4) gosw wanych oddano 4 881; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TROJAN Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PUKA Andrzej c) lista nr 16 KWW FORUM ZIEMI MYLENICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRALIK Zofia Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 024; 4) gosw wanych oddano 7 416; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URBASKI Marek Florian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KSEK Marcin Dawid - SU Tomasz Pawe c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GAJEK Marta

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 546; 4) gosw wanych oddano 7 838; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIADKOWIEC Piotr Stanisaw - HOBOT Tadeusz - PAJKA Bolesaw b) lista nr 16 KWW FORUM ZIEMI MYLENICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAWOCZYK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 705; 4) gosw wanych oddano 8 841; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDZIK Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUGOPOLSKA Zofia - RAPACZ Anna Emilia c) lista nr 16 KWW FORUM ZIEMI MYLENICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIGACZ Henryk Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Powiatu Nowosdeckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 29 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 155 681. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 86 177 osb, to jest 55,35% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) lista nr 16 KWW SDECKA WSPLNOTA SAMORZDOWA 4) lista nr 17 KWW PN SDECKI RUCH SAMORZDOWY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 090; 4) gosw wanych oddano 11 012; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BODZIONY Krzysztof Wojciech b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZEWCZYK Zenon Piotr c) lista nr 17 KWW PN SDECKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIEDZINA Jan - GOLONKA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 840; 4) gosw wanych oddano 10 931; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KWIATKOWSKI Marek Stanisaw - LENIAK Jzef Krzysztof b) lista nr 16 KWW SDECKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GD Jzef c) lista nr 17 KWW PN SDECKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MRZYGD Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 783;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 12 531; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KANTOR Franciszek - MIKOWSKI Zbigniew - PARUCH Zygmunt Jan b) lista nr 16 KWW SDECKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIEBASA Mieczysaw c) lista nr 17 KWW PN SDECKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BASTA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 458; 4) gosw wanych oddano 11 621; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WANATOWICZ Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSZYK Antoni - PORBA Antoni Marian c) lista nr 17 KWW PN SDECKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BROSKI Jzef Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 904; 4) gosw wanych oddano 8 056; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PORADOWSKI Ryszard b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIRO Wiesaw

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- WIGUT Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 17 964; 4) gosw wanych oddano 16 439; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GANCARZ Andrzej - REKO Dariusz Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RYBA Marian Jzef - WGLARZ Stanisaw c) lista nr 17 KWW PN SDECKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAZUR Adam Jan - OLEKSY Wodzimierz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 138; 4) gosw wanych oddano 8 482; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIGO Edward b) lista nr 16 KWW SDECKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIERCIAK Stanisaw c) lista nr 17 KWW PN SDECKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCZAJ Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Powiatu Nowotarskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 29 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 144 337.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 65 487 osb, to jest 45,37% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW 4) lista nr 16 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 305; 4) gosw wanych oddano 11 512; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JACHYMIAK Maciej - JUREK Adam Mieczysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORZCKI Micha Piotr - KRZAK Jan c) lista nr 16 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKRZYPIEC Karol Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 578; 4) gosw wanych oddano 13 076; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HURKAA Tomasz Konrad - WAKSMUNDZKI Bogusaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RATAJ Jan - WOLSKI Kazimierz c) lista nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- WOEK Leszek d) lista nr 16 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OJAS-JURKOWSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 598; 4) gosw wanych oddano 8 801; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZMARCZYK Mirosaw Andrzej - LIGZA Maria b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GUZIAK Jzefa - KALATA Andrzej Stanisaw c) lista nr 16 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TYLKA Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 715; 4) gosw wanych oddano 6 231; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAFACZ Tadeusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOSAKOWSKA Iwona Maria c) lista nr 16 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STOPKA-STUDENCKI Jacek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 808; 4) gosw wanych oddano 8 031; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAZOWSKI Bogdan - KUCZKOWICZ Jan b) lista nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZPERLAK Jzef c) lista nr 16 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STOPKA Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 101; 4) gosw wanych oddano 5 555; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FABER Krzysztof Jzef - KLINOWSKI Jacek b) lista nr 16 KW ZWIZEK PODHALAN W LUDMIERZU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIELAK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 382; 4) gosw wanych oddano 6 944; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZARAWARSKI Marek Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIDER Leszek c) lista nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAPACZ Antoni

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Powiatu w Olkuszu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 94 025. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 49 476 osb, to jest 52,62% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW SAMORZD 2007-2013 6) lista nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 10 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 20 352; 4) gosw wanych oddano 19 288; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HERZYK Robert Cezary - ORKISZ Jan - AK Czesaw Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RZEPKA Dariusz Karol - SZCZYGIE Zdzisawa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OSUCH Jacek Piotr - SOLECKI Zygmunt - WJCIK Andrzej Janusz d) lista nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KWANIEWSKI Jerzy Antoni - PIASNY Pawe Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 987; 4) gosw wanych oddano 6 602; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIKO Kazimierz Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBROWSKI Krzysztof Stanisaw c) lista nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIE Norbert Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 253; 4) gosw wanych oddano 13 137; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - AKSA Jan - ELAZNY Roman b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SMOTER Waldemar Kazimierz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIECA Henryk d) lista nr 15 KWW SAMORZD 2007-2013 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZOWSKI Robert Adam e) lista nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRNICKI Jerzy Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 884;

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 7 215; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PGIEL Edmund b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - COCKIEWICZ Marcin Micha - JANUSZEK Ryszard Szymon c) lista nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRZYMIERZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STENCEL Leszek Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Powiatu w Owicimiu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 27 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 125 569. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 62 337 osb, to jest 49,64% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW BLOK SAMORZDOWY + 5) lista nr 16 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 16 158; 4) gosw wanych oddano 15 120; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOBIELUSZ Pawe Bernard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HOMA Kazimierz Micha - KRAWCZYK Jzef - SZUSTER Leszek Aleksander

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLISIAK Waldemar Stanisaw - STARZEC Zbigniew Wadysaw d) lista nr 16 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WASZTYL Mirosaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 584; 4) gosw wanych oddano 11 763; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WARZECHA Tomasz Arkadiusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SATERNUS Andrzej Stanisaw - WOLAK Krzysztof Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PYREK Jacek Zbigniew d) lista nr 16 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BACIK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 684; 4) gosw wanych oddano 8 132; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LUSARCZYK Cecylia Czesawa b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZERBOWSKI Tadeusz c) lista nr 16 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANKOWSKA Teresa Maria - ZAJC Stanisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 193; 4) gosw wanych oddano 12 387; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEDZIELA Marcin Maciej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAWDA Dariusz Lucjan - JURZAK Jarosaw Ludwik c) lista nr 15 KWW BLOK SAMORZDOWY + uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLEJARZ Roman - PONKA Ewa d) lista nr 16 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLCZAR Jan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 718; 4) gosw wanych oddano 10 481; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CUBER Bogdan Grzegorz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACORZYK Andrzej Piotr c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIERNAT Zbigniew Stanisaw - MERTA Adam d) lista nr 16 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Rozdzia 14. Wybory do Rady Powiatu Proszowickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 35 237. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 644 osb, to jest 50,07% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 049; 4) gosw wanych oddano 2 825; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIRO Grzegorz Leszek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAWDA Celina Janina - WJCIK Iwona Katarzyna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRZECZEK Jzef Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 987; 4) gosw wanych oddano 4 657; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAJKA Grzegorz Marian - FULARSKI Arkadiusz

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KALARUS-KWANIEWSKA Magdalena Agnieszka c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DONIEC Wodzimierz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 032; 4) gosw wanych oddano 2 781; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAWE Marcin Stanisaw - GRELA Elbieta Henryka - SOWISKI Marek Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 576; 4) gosw wanych oddano 6 201; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GACEK Barbara - MAKOWSKI Jan - PAWECKI Jerzy Julian - WJCIK Zbigniew Stefan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOMASIK Jacek Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAWRON Jzef Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Powiatu Suskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 65 272.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 33 054 osb, to jest 50,64% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 15 KWW WSPLNOTA POWIATOWA 3) lista nr 16 KWW "POWIAT SUSKI RAZEM" 4) lista nr 17 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 991; 4) gosw wanych oddano 4 444; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WGIEL Zofia Janina b) lista nr 15 KWW WSPLNOTA POWIATOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GANCARZ Tadeusz c) lista nr 17 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HADKA Ryszard Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 481; 4) gosw wanych oddano 5 807; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORYS Jan Stefan b) lista nr 16 KWW "POWIAT SUSKI RAZEM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WONY Jan c) lista nr 17 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAOS Jzef - SURMIAK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 541; 4) gosw wanych oddano 5 014; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW "POWIAT SUSKI RAZEM" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRUCA Barbara - LUBASZKA Rafa b) lista nr 17 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FIREK Piotr - MADO Czesawa Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 832; 4) gosw wanych oddano 5 994; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HAJOS Sawomir Pawe b) lista nr 16 KWW "POWIAT SUSKI RAZEM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JORDANEK Zbigniew c) lista nr 17 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZERNIK Stanisaw - PAJK Andrzej Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 209; 4) gosw wanych oddano 8 095; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCIA Arkadiusz Grzegorz b) lista nr 15 KWW WSPLNOTA POWIATOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SARLEJ Wit Mateusz c) lista nr 16 KWW "POWIAT SUSKI RAZEM" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FORTUNA Jzef - KOODZIEJCZYK Bogusaw Andrzej
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

d) lista nr 17 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOCHANIEWICZ Aniela - KRULAK Artur Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Powiatu Tarnowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 29 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 153 529. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 79 275 osb, to jest 51,64% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW POWIATOWY RUCH SAMORZDOWY 6) lista nr 16 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT 7) lista nr 17 KWW NASZ POWIAT Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 451; 4) gosw wanych oddano 6 825; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIK Stefan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - UCARZ Roman - ROGO Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 709; 4) gosw wanych oddano 7 814;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PODRAZA Marek - SZYBILSKA Magdalena Alicja b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HUDYMA Jacek Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 650; 4) gosw wanych oddano 14 280; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LAZAROWICZ Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BANACH Mirosaw Wadysaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STELMACH Tomasz d) lista nr 16 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUTA Zbigniew Antoni e) lista nr 17 KWW NASZ POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BABOR Stanisaw Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 272; 4) gosw wanych oddano 10 307; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARCISKI Zbigniew - KUROPATWA Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GDOWSKA-TRELA Kazimiera

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- SKRUCH Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 784; 4) gosw wanych oddano 10 045; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORMAN Kazimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOWA Jzef Roman c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHROBAK Dawid Przemysaw - SMOLE Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 429; 4) gosw wanych oddano 13 088; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOWIK Andrzej Grzegorz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GNIADEK Barbara Krystyna - SYCHTA Wacaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KNAPIK Jzef - PACHNO Bogdan Jzef - SOWIK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 980;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4) gosw wanych oddano 9 718; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BURZA Tomasz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIELIKOWSKI Zbigniew c) lista nr 15 KWW POWIATOWY RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AUGUSTYN Pawe d) lista nr 16 KWW "WSPLNOTA SAMORZDOWA" PT uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STARZYCHOWICZ SMAGACZ Alina Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Powiatu Tatrzaskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 52 737. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 24 952 osb, to jest 47,31% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" 4) lista nr 16 KW TATRZASKI KLUB NIEZALENYCH 5) lista nr 18 KWW TATRZASKIE PRZYMIERZE 6) lista nr 19 KWW TWOJE ZAKOPANE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 196; 4) gosw wanych oddano 10 668; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAJOR Andrzej - LIMAK Czesaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- BK Piotr - FILAR Wadysaw - ZELEK Kazimierz c) lista nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GSIENICA-MAKOWSKI Andrzej Tadeusz - LENARD Wiesaw d) lista nr 19 KWW TWOJE ZAKOPANE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIERK Janusz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 423; 4) gosw wanych oddano 4 196; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUDZ Jan b) lista nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PISZCZEK Tadeusz Jan - TYBOR Edward Andrzej c) lista nr 16 KW TATRZASKI KLUB NIEZALENYCH uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PROSZOWSKI Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 333; 4) gosw wanych oddano 8 674; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIERGA Tomasz Marcin b) lista nr 15 KWW "JEDNO TATRZASKA" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAWLIKOWSKI Janusz - SKUPIE Andrzej - SZWAB Jzef c) lista nr 16 KW TATRZASKI KLUB NIEZALENYCH uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WRZESIE Jzefa

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

d) lista nr 18 KWW TATRZASKIE PRZYMIERZE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DYKA Halina Maria - GUT-KANTEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Powiatu Wadowickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 27 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 124 252. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 58 668 osb, to jest 47,22% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW WSPLNY DOM 6) lista nr 16 KWW LEPSZA PRZYSZO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 17 059; 4) gosw wanych oddano 16 136; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAJDA Czesaw Stanisaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANOSZ Zbigniew Wadysaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAMENDA Sebastian d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAKUBOWSKI Stefan Jan - MIESZCZAK Zbigniew - PENKALA Franciszek Arkadiusz e) lista nr 15 KWW WSPLNY DOM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

- SURMA Edward - AK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 484; 4) gosw wanych oddano 12 653; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JURCZAK Zbigniew Marek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOTARBA Stanisaw Wojciech c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOLEWA Ireneusz Jan - FLASZ Boena Maria d) lista nr 15 KWW WSPLNY DOM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIEPY Marek - JOCZYK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 143; 4) gosw wanych oddano 6 594; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRECKI Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIMER Marek Zdzisaw c) lista nr 16 KWW LEPSZA PRZYSZO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OPYRCHA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 558; 4) gosw wanych oddano 5 943;
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GBALA Jan Tadeusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOBIA Maciej Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIKORA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 424; 4) gosw wanych oddano 12 985; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FRA Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JODOWSKI Jzef Antoni - MOSTOWIK Kazimierz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KALISKI Bartosz Jan - KURDAS Eugeniusz d) lista nr 15 KWW WSPLNY DOM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOZIO Jzef Wadysaw - ASAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Powiatu Wielickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 86 911. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 43 611 osb, to jest 50,18% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

3) lista nr 15 KWW PONAD PODZIAAMI 4) lista nr 16 KWW PRZYJAZNY POWIAT Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 066; 4) gosw wanych oddano 13 860; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MATUSZYK Marcin Mariusz - RACHWALIK Anna Stefania b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOT Jan - KYRC Stanisaw Kazimierz - WCISO Roman Micha c) lista nr 15 KWW PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCIOEK Adam d) lista nr 16 KWW PRZYJAZNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MROZOWSKI Mirosaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 920; 4) gosw wanych oddano 9 288; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FERET Tadeusz - PALUCH Jakub Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BURDA Marek Leszek c) lista nr 16 KWW PRZYJAZNY POWIAT uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOBOWSKI Wiesaw Mateusz - KUKLA Beata Antonina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty:
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 741; 4) gosw wanych oddano 6 457; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DYMEK Magorzata Maria - FIC Zbigniew Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JUSZKIEWICZ Jacek Franciszek c) lista nr 15 KWW PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PANKIEWICZ Lech Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 884; 4) gosw wanych oddano 11 148; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDA Jzef - PTASZNIK Ewa Janina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAWOR Henryk Czesaw - PANU Adam Marek - PTORAK Magorzata Janina c) lista nr 15 KWW PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANUS Pawe Stanisaw d) lista nr 16 KWW PRZYJAZNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MASNY Andrzej Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA V. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 39 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 605 625. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 264 671 osb, to jest 48,54% uprawnionych do gosowania.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KWW "WSPLNOTA MAOPOLSKA MARKA NAWARY" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161 663; 4) gosw wanych oddano 141 686; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MSIOR Bogusaw Mikoaj b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOSKA Jacek c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GDEK Lidia Stanisawa - SOWA Marek Jan d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FILIP Zdzisaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183 431; 4) gosw wanych oddano 157 160; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOMAGAA Adam Stanisaw - KOZAK Wojciech b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ACHINGER Elbieta Jadwiga - CZEKAJ Kazimierz Jzef

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZESZEK Wojciech Jan - PK Bogdan Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252 978; 4) gosw wanych oddano 241 882; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GONDEK Grzegorz Jerzy b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARCZYK Kazimierz - LASSOTA Jzef - LIPIEC Grzegorz Cezary - MARCZUAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga - RADWAN-BALLADA Magorzata c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GODY-SWDZIO Renata Maria - TENEROWICZ Krzysztof Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231 888; 4) gosw wanych oddano 197 838; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BACHLEDA-KSIDZULARZ Franciszek - DZIWISZ Barbara Stanisawa - OCHMAN Jerzy Tadeusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HAMERSKI Jan Wincenty - STUGLIK Rafa - SZLACHETKA Jarosaw Piotr - WIERZBA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222 025; 4) gosw wanych oddano 194 718; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SORYS Stanisaw Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIEPIELA Roman - KUTA Marcin - CZYSKI Bolesaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MALEC Lucyna - SAK Piotr Pawe - SZCZUREK-ELAZKO Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212 686; 4) gosw wanych oddano 186 639; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BERDYCHOWSKI Zygmunt Wadysaw - ZEGZDA Leszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIEDRO Grzegorz Janusz - BULZAK Andrzej Franciszek - ROMANEK Andrzej Stanisaw - LIWA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI

Komisarz Wyborczy w Krakowie (-) Teresa Rak

Id: AEIGV-MZMCI-OADGT-UKFQZ-AYDPI