You are on page 1of 220

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GRZE z dnia 22 listopada 2010 r.

o wynikach wyborw do rad na obszarze wojewdztwa lubuskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Zielonej Grze podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw do rad na obszarze wojewdztwa lubuskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. CZ I. Dane zbiorcze Rozdzia 1. Dane oglne 1. Wybory przeprowadzono do 96 rad, z czego: 1) do 83 rad gmin, z tego: a) do 73 rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, b) do 8 rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, c) do 2 rad miast w miastach na prawach powiatu; 2) do 12 rad powiatw; 3) do Sejmiku Wojewdztwa Lubuskiego. 2. Wybierano cznie 1 561 radnych, z czego: 1) 1 313 radnych rad gmin, z tego: a) 1 095 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 168 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 50 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 218 radnych rad powiatw; 3) 30 radnych Sejmiku Wojewdztwa Lubuskiego. 3. Wybrano cznie 1 561 radnych, z czego: 1) 1 313 radnych rad gmin, z tego: a) 1 095 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 168 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 50 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 218 radnych rad powiatw; 3) 30 radnych Sejmiku Wojewdztwa Lubuskiego. 4. Wybory przeprowadzono w 662 okrgach wyborczych. 5. We wszystkich okrgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatw na radnych. 6. Gosowanie przeprowadzono w 664 obwodach gosowania. 7. Gosowania nie przeprowadzono w 19 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 20 radnych uzyskao mandaty bez gosowania.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 1

Rozdzia 2. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 73 rad gmin, w ktrych utworzono 577 okrgw wyborczych 2. Wybierano 1 095 radnych spord 3 564 kandydatw zgoszonych na 2 028 listach kandydatw przez 315 komitetw wyborczych, w tym 291 komitetw wyborczych utworzonych jedynie w celu zgoszenia kandydatw na radnych do rady gminy w gminie liczcej do 20 tys. mieszkacw. 3. Wybrano 1 095 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 426 168 osb. 5. Karty do gosowania wydano 209 656 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 209 475 osb, to jest 49,15% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 202 319, to jest 96,58% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 7 156, to jest 3,42% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 398 obwodach gosowania. 10. Gosowania nie przeprowadzono w 19 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 20 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 3. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 8 rad gmin, w ktrych utworzono 28 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 168 radnych spord 1 679 kandydatw zgoszonych na 179 listach kandydatw przez 31 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 168 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 185 573 osb. 5. Karty do gosowania wydano 83 339 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 83 201 osb, to jest 44,83% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 77 346, to jest 92,96% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 5 855, to jest 7,04% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 136 obwodach gosowania. Rozdzia 4. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 1. Wybory przeprowadzono do 2 rad miast, w ktrych utworzono 10 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 50 radnych spord 533 kandydatw zgoszonych na 62 listach kandydatw przez 10 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 50 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 193 019 osb. 5. Karty do gosowania wydano 78 554 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 78 424 osb, to jest 40,63% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 75 073, to jest 95,73% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 3 351, to jest 4,27% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 129 obwodach gosowania.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 2

Rozdzia 5. Wybory do rad powiatw 1. Wybory przeprowadzono do 12 rad powiatw, w ktrych utworzono 42 okrgi wyborcze. 2. Wybierano 218 radnych spord 2 188 kandydatw zgoszonych na 241 listach kandydatw przez 33 komitety wyborcze. 3. Wybrano 218 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 616 620 osb. 5. Karty do gosowania wydano 294 302 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 294 263 osb, to jest 47,72% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 264 219, to jest 89,79% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 30 044, to jest 10,21% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 535 obwodach gosowania. Rozdzia 6. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Lubuskiego 1. Dla przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Lubuskiego utworzono 5 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 30 radnych spord 401 kandydatw zgoszonych na 42 listach kandydatw przez 10 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 30 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 809 639 osb. 5. Karty do gosowania wydano 373 212 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 372 379 osb, to jest 45,99% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 325 439, to jest 87,39% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 46 940, to jest 12,61% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 664 obwodach gosowania. CZ II. Szczegowe wyniki wyborw DZIA I. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miasta Kostrzyn nad Odr Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 996. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 999 osb, to jest 42,86% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 961;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 3

4) gosw wanych oddano 1 902; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BOGDASKI Adam Czesaw - BOROWSKI Maciej Rafa b) z listy nr 17 KWW ANDRZEJA KUNTA - GZIKIEWICZ Boena - KUNT Micha Bolesaw c) z listy nr 18 KWW "KOSTRZYN DLA WSZYSTKICH" - WOJTALA Krzysztof Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 769; 4) gosw wanych oddano 1 711; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - TATAREWICZ Marek - ONA Krystyna Anna b) z listy nr 17 KWW ANDRZEJA KUNTA - YSIAK Tadeusz - SAK Jerzy Wadysaw - SDEJ Monika Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 269; 4) gosw wanych oddano 2 174; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - TADLA Piotr - ONA Antoni b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JASZCZ Mieczysaw c) z listy nr 17 KWW ANDRZEJA KUNTA - ANDRYS Ryszard - SROKOWSKA Krystyna
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 4

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Gminy Bogdaniec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 330. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 240 osb, to jest 42,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 544; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SERKIS Andrzej Piotr b) z listy nr 14 KWW BOGDANIEC 2002 - JASTRZBSKI Waldemar Antoni c) z listy nr 15 KWW BRONISAWY WENERSKIEJ - WENERSKA Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RACZKOWSKI Dawid Andrzej b) z listy nr 14 KWW BOGDANIEC 2002 - ADAMCZAK Waldemar Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 141;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 5

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LIPISKA Magorzata Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW BOGDANIEC 2002 - HANCZYN Jolanta Elbieta - MACIEJEWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRZEGORCZYK Arkadiusz Adam b) z listy nr 14 KWW BOGDANIEC 2002 - WINIEWSKA Beata Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 558; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW BOGDANIEC 2002 - CYTLAK Janina Mirosawa - SARACEN Alina b) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY JENIN - JZEFOWSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 6

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW BOGDANIEC 2002 - PODGRSKI Stanisaw - WRBLEWSKI Dariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Gminy Deszczno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 406. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 756 osb, to jest 43,02% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 578; 4) gosw wanych oddano 558; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW JACKA WJCICKIEGO - KOPER Tadeusz Micha - PLUTA Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PODGRNY Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 7

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 685; 4) gosw wanych oddano 678; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KURYO Tomasz Jarosaw b) z listy nr 14 KWW JACKA WJCICKIEGO - KONARSKI Roman Pawe - SZCZEPKA Ryszard c) z listy nr 15 KWW INICJATYWA I SAMORZDNO - RYBARCZYK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 542; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOMICKA Marzanna b) z listy nr 14 KWW JACKA WJCICKIEGO - OCHOWICZ Jerzy Leon - SUCHECKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW JACKA WJCICKIEGO - CHROBAK Barbara - RUTWA Andrzej Stanisaw - WAWRZYNIAK Beata Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 300;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 8

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW JACKA WJCICKIEGO - CHMIELEWSKI Wadysaw Jan - SZYMANIAK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Gminy Kodawa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 724. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 165 osb, to jest 55,29% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 927; 4) gosw wanych oddano 897; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY KODAWA - KOWALSKA Justyna Danuta - LEGAN Andrzej - KUBERA Jan Czesaw - MAZUR Wioletta Maria - KOUCHOWSKA Renata Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 724; 4) gosw wanych oddano 707; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "GMINA KODAWA NA TAK" - ADAMCZAK Boena Zofia b) z listy nr 19 KWW ZIEMI KODAWSKIEJ 2010 - KAMIERCZAK Grayna c) z listy nr 22 KWW TERAZ MY - CHMIEL Katarzyna

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 9

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "GMINA KODAWA NA TAK" - BRZANA Henryk b) z listy nr 25 KWW RADA DLA WOJCIESZYC - KORONA Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "GMINA KODAWA NA TAK" - PIOTRZKIEWICZ Justyna b) z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY KODAWA - ZIENKIEWICZ Grayna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 367; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY KODAWA - KONIECZUK Czesaw Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY KODAWA
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 10

- BIERYO Gerard Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY KODAWA - SZYLISKI Jarosaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Gminy Lubiszyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 380. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 633 osb, to jest 48,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "RAZEM DLA GMINY LUBISZYN" - SKRZYPCZAK Magorzata Ewa b) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA" - LEGEZISKI Jerzy Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA" - ANDRZEJEWSKI Sylwester Jan

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 11

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 579; 4) gosw wanych oddano 553; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA" - ZWIERUHO Wojciech Krzysztof b) z listy nr 17 KWW WSPLNA GMINA LUBISZYN - BKOWSKI Jzef Bolesaw - MISZKIEWICZ Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA" - GAJDA Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "RAZEM DLA GMINY LUBISZYN" - SKORUPSKA Grayna b) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA" - SAWISKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 428; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 12

a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA" - TERLECKI Artur Rafa b) z listy nr 17 KWW WSPLNA GMINA LUBISZYN - OBARA Jerzy - CIA Tomasz Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "RAZEM DLA GMINY LUBISZYN" - EBEK Waldemar Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA" - LASKOWIEC Anna Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA" - YLISKI Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Gminy Santok Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 136.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 13

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 806 osb, to jest 45,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 687; 4) gosw wanych oddano 679; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW SANTOK 2010 - STANISAWSKI Andrzej - TURTO Piotr b) z listy nr 16 KWW GMINA SANTOK - NASZA MAA OJCZYZNA - KUBIESA Sylwia Teresa - RAJCZYK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 492; 4) gosw wanych oddano 481; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW SANTOK 2010 - PODSIADO Krystyna b) z listy nr 16 KWW GMINA SANTOK - NASZA MAA OJCZYZNA - KOCHMASKI Damian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY SANTOK - DRODZIAK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 14

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW SANTOK 2010 - STPIE Jerzy Andrzej - SZYMCZAK Andrzej Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW SANTOK 2010 - KIJAS Dorota - SOMISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 514; 4) gosw wanych oddano 501; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY SANTOK - WAWRZYNIAK Radosaw b) z listy nr 15 KWW SANTOK 2010 - BRZYTWA Honorata Zofia - PORACZYK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SANTOK 2010 - DUDEK Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 15

Rozdzia 7. Wybory do Rady Miejskiej w Witnicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 181. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 922 osb, to jest 38,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 093; 4) gosw wanych oddano 1 022; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JAWORSKI Dariusz Edward b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYBISKA-JUSZCZUK Danuta Katarzyna c) z listy nr 14 KWW WITNICA 2000 - ERHARDT Grayna - SIKORSKA Krystyna Weronika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 999; 4) gosw wanych oddano 931; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BUTRYM Maria b) z listy nr 14 KWW WITNICA 2000 - KUDERSKI Andrzej - WOJKOWSKA Krystyna Joanna - ZAKRYSZKO Piotr Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 16

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 449; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW WITNICA 2000 - DROZDA Jzef - KUCHNIO Krzysztof Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WRZESISKI Waldemar Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW WITNICA 2000 - WILK Zygmunt Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PUNDYK Agnieszka Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 226;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 17

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MODOCH Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SYPUA Czesaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Miejskiej w Gubinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 700. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 826 osb, to jest 42,53% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 676; 4) gosw wanych oddano 1 589; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OCHOTNY Leszek Piotr - WOSZAK Robert Piotr - BOHATKIEWICZ Artur Piotr - ZDOBYLAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 272; 4) gosw wanych oddano 1 193;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 18

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SENDERA Wojciech - OCHOTNY Mariusz Szczepan b) z listy nr 13 KWW PIOTRA PUSZKARSKIEGO - KONDRACIK Urszula Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 836; 4) gosw wanych oddano 1 729; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GWIZDALSKI Zygfryd - GALEWSKI Wiesaw Tadeusz b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KACZMAREK Tomasz - PATEK Edward - ANDRZEJEWSKA Danuta Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 042; 4) gosw wanych oddano 995; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WOJNICZ Halina Irena b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BIAEK Andrzej Jan - MOMOT Marta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Gminy Bobrowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 605.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 19

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 656 osb, to jest 63,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW TRADYCJA-EDUKACJA-ROZWJ - PIEKARSKI Antoni b) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY BOBROWICE - JAGODZISKI Marcin Kazimierz c) z listy nr 17 KWW RODZINA-GMINA-OJCZYZNA - KRAMARZ Krzysztof Jan - KOOTA Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 76; 4) gosw wanych oddano 73; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW RODZINA-GMINA-OJCZYZNA - KUJAWISKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW TRADYCJA-EDUKACJA-ROZWJ - KUBA Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 20

4) gosw wanych oddano 175; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW DLA GMINY BOBROWICE - MYSKA Magorzata Helena b) z listy nr 17 KWW RODZINA-GMINA-OJCZYZNA - KASPEROWICZ Anna Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 458; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KUBIAK Wiesaw Marian b) z listy nr 13 KWW DLA GMINY BOBROWICE - OZGA Bronisawa Maria - LITWIN Bogna Bogumia c) z listy nr 16 KWW MOPP - GRUDZISKI Andrzej Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RODZINA-GMINA-OJCZYZNA - KULIK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW TRADYCJA-EDUKACJA-ROZWJ - KORONKA Kamil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 21

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW RODZINA-GMINA-OJCZYZNA - KOWALEWSKA Czesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Gminy Bytnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 103. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 045 osb, to jest 49,69% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW PRZYJAZNA I PIKNA GMINA BYTNICA - BARTCZAK Aldona Agnieszka - SZKODA Krystyna Elbieta - PAKUA Marian - KOTLARZ Tomasz b) z listy nr 14 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY BYTNICA - FIEKO Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY BYTNICA

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 22

- MILIAN Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW PRZYJAZNA I PIKNA GMINA BYTNICA - WINIEWSKA Sylwia b) z listy nr 14 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY BYTNICA - JDRZEJEK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 59; 4) gosw wanych oddano 59; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SAKUTA Anna Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW PRZYJAZNA I PIKNA GMINA BYTNICA - STEMPEL Alicja Wincenta - KAMISKI Ryszard - WESOOWSKI Stefan b) z listy nr 14 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY BYTNICA - WOLANICKI Krzysztof Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 23

4) gosw wanych oddano 129; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW PRZYJAZNA I PIKNA GMINA BYTNICA - WITKOWSKI Tadeusz - WIERZCHOWSKI Roman Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Gminy Dbie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 025. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 639 osb, to jest 54,18% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 9, nr 10, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW DOBRA RADA - DUDEK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PETRYK Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 102;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 24

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SIWICKI Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RUTKOWSKI Wenenty Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MARCINIAK Ireneusz Julian b) z listy nr 14 KWW CZAS NA ZMIANY - NOWAK Krzysztof Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW DOBRA RADA - TESKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SARAD-DENIS Ra Grayna
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 25

- STASZEWSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW CZAS NA ZMIANY - GOBIOWSKI Remigiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - HYBNER Franciszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MEJZA Janusz Zbigniew 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BUDA Sawomir 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 26

- WINNIK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ZARAZA Robert Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Gminy Gubin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 863. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 262 osb, to jest 55,64% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA - ZYGADO Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW EDWARDA JZEFA SZAFRASKIEGO - SZAFRASKI Edward Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 27

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SPOECZNA RADA SOTYSW - TOMASZEWICZ Leszek Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA - IRISIK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 650; 4) gosw wanych oddano 632; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW SPOECZNA RADA SOTYSW - ZOOTEKO Daniel b) z listy nr 14 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA - TUROWSKI Stefan Zygmunt c) z listy nr 15 KWW WSPLNA GMINA GUBIN - NAGLIK Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ANNY DURAWY - DURAWA Anna Zuzanna b) z listy nr 18 KWW NASZ POWIAT
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 28

- URBAN Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA - DBSKI Wojciech Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA - DARMACH Remigiusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SPOECZNA RADA SOTYSW - FUDYMA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW WSPLNA GMINA GUBIN - OSTAPKOWICZ Henryk - ERET Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 29

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STRZELBICKA Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Miejskiej w Kronie Odrzaskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 128. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 834 osb, to jest 51,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 010; 4) gosw wanych oddano 958; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MACIG Robert - WLAZO Magdalena Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 852; 4) gosw wanych oddano 807; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - FORSTER Krystian Krzysztof - SUJAK Radosaw Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 30

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 170; 4) gosw wanych oddano 1 107; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DBISKI Wojciech Krzysztof - POTOCKA Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 939; 4) gosw wanych oddano 890; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GARCZYSKI Grzegorz - ROGOWSKI Tomasz Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 169; 4) gosw wanych oddano 1 123; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MIECHOWICZ Tomasz - PRZYBYSZ Adam Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 474; 4) gosw wanych oddano 454; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KLEPCZYSKA Ewa Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 31

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 470; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW FORUM ANDRZEJA CHINALSKIEGO - MAGDZIAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RAUBA Kazimierz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 825; 4) gosw wanych oddano 808; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW FORUM ANDRZEJA CHINALSKIEGO - NIEEK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 534; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW FORUM ANDRZEJA CHINALSKIEGO - GRYCAN Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Gminy Maszewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 32

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 176. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 266 osb, to jest 58,18% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 12, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW DARIUSZA JAROCISKIEGO - BARTKOWICZ Rajmund Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 64; 4) gosw wanych oddano 64; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPOLNOTA - JDRZEJCZAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW DARIUSZA JAROCISKIEGO - KWIATKOWSKI Adam b) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA JAROSISKIEGO - JAROSISKI Andrzej Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 33

4) gosw wanych oddano 192; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW DARIUSZA JAROCISKIEGO - JANICKI Dariusz b) z listy nr 17 KWW FORUM JANA HOYSKIEGO - KACAA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW FORUM JANA HOYSKIEGO - RYBAK Jolanta Irena - KOPCZYSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW FORUM JANA HOYSKIEGO - STACHOWSKA Marzena Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW DARIUSZA JAROCISKIEGO - KAWKA Piotr Jacenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 67;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 34

4) gosw wanych oddano 65; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW DARIUSZA JAROCISKIEGO - ZBIERZAK Marzanna Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW NASZ POWIAT - URBANIAK Katarzyna Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW ODNOWA BIS - JZEFCZYK Anetta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW DARIUSZA JAROCISKIEGO - KLIMKO Karolina Marlena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW DARIUSZA JAROCISKIEGO - STPIE Maria Halina 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 35

Rozdzia 15. Wybory do Rady Gminy Bledzew Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 737. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 954 osb, to jest 52,29% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 553; 4) gosw wanych oddano 547; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW TADEUSZA TURKA - BOK Wanda Genowefa - PETRYSKI Jan - RALCEWICZ Krzysztof b) z listy nr 13 KWW LESZKA ZIMNEGO - ZYGMUNT Mariola Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW TADEUSZA TURKA - RY Andrzej b) z listy nr 13 KWW LESZKA ZIMNEGO - BANASIAK Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 36

a) z listy nr 13 KWW LESZKA ZIMNEGO - DAWIDOWICZ Jerzy Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 540; 4) gosw wanych oddano 527; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW TADEUSZA TURKA - SZCZERBA Zofia Julia b) z listy nr 13 KWW LESZKA ZIMNEGO - GRABAREK Damian Krzysztof - WALCZAK Wiktor Marcin - BARTKOWIAK Marek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW TADEUSZA TURKA - OWSIAK Micha Zbigniew b) z listy nr 13 KWW LESZKA ZIMNEGO - TOMCZAK Jan - GOCINIAK Krzysztof Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW LESZKA ZIMNEGO - SOROKA Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 37

Rozdzia 16. Wybory do Rady Gminy Przytoczna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 623. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 858 osb, to jest 61,82% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW FORUM GMINY - KUCHARYK Artur Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LENY Jacek Marcin - TARASIEWICZ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW FORUM GMINY - CEBULA Stanisaw - PIETRZAK Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 38

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 548; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW FORUM GMINY - CHMARA Micha - CHWIROT Ewa - GOLEC Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 711; 4) gosw wanych oddano 707; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW FORUM GMINY - BARSKI Jerzy - LEWKO Mieczysaw Stanisaw - ROMANOWSKI Mirosaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW FORUM GMINY - MACIG Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MLECZAK Magdalena Ewa - SZLACHETKA Jarosaw Jan
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 39

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OKICZYC Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Gminy Pszczew Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 390. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 929 osb, to jest 56,90% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW WYBR GMINY PSZCZEW - GAJEWSKA Jadwiga Magorzata - WOYSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW WYBR GMINY PSZCZEW - KIONA Konrad - MYNARCZYK Krzysztof Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 40

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DREGER Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW TWJ SAMORZD - HAUSZCZAK Krystyna Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW TWJ SAMORZD - DZIDZISKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW WYBR GMINY PSZCZEW - KOWALSKI Seweryn Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 41

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 404; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW WYBR GMINY PSZCZEW - PITEK Andrzej Ryszard b) z listy nr 13 KWW TWJ SAMORZD - JURA Beata - TANKIELUN Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 477; 4) gosw wanych oddano 469; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW WYBR GMINY PSZCZEW - BRZEZISKI Czesaw Wiesaw b) z listy nr 13 KWW TWJ SAMORZD - KACZMAREK Leonard Roman - LENY Mirosaw Andrzej - PIOTROWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Miejskiej w Skwierzynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 163. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 247 osb, to jest 51,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 203; 4) gosw wanych oddano 1 137; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - TUL Jacek Robert

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 42

b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUMICZ Jerzy Zygmunt c) z listy nr 17 KWW "O LEPSZE JUTRO" - ZAWOCKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 543; 4) gosw wanych oddano 1 454; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WAKO Wiesawa b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DUBIEC Jarosaw c) z listy nr 17 KWW "O LEPSZE JUTRO" - RUCKI Stanisaw - STEFASKA Dorota Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 464; 4) gosw wanych oddano 1 374; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DUBIEC Wodzimierz b) z listy nr 13 KWW "NASZA WSPLNOTA" - TARNOWSKI Maciej Marek c) z listy nr 17 KWW "O LEPSZE JUTRO" - NAWROT Renata Jadwiga - HOCHENZY Edward Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnym zosta wybrany:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 43

a) z listy nr 13 KWW "NASZA WSPLNOTA" - BELINA Zdzisaw Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4) gosw wanych oddano 446; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - RYCKI Kamil b) z listy nr 16 KWW SKWIERZYNA ZASUGUJE NA WICEJ - PIEKARSKA Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW "SKWIERZYNA-NOWA PERSPEKTYWA" - WALOSZCZYK Rafa Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Miejskiej w Trzcielu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 197. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 692 osb, to jest 51,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 791; 4) gosw wanych oddano 762; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 44

- PISAREK Krzysztof Feliks b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRABOWSKI Rafa Piotr - WOJCIECHOWSKA Zyta Joanna c) z listy nr 12 KWW DOBRA GMINA - GRNY Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - FEDORUK Marek Andrzej - TERLECKI ukasz Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW DOBRA GMINA - MARCINIAK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRYBA Jerzy Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 45

4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW DOBRA GMINA - TOKARZ Tadeusz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW RYSZARDA KASPROWICZA - MALISZEWSKA-DUDZIK Mirosawa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - HEGENBARTH Katarzyna Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW DOBRA GMINA - PIHAN Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 46

- ZIELISKI Mirosaw Andrzej b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CHOPOWIEC Magorzata Barbara c) z listy nr 12 KWW DOBRA GMINA - TURECKI Dawid ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzaskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 778. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 543 osb, to jest 40,84% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 6, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW MIONIKW BYTOMIA ODRZ. - DOBRYCHOP Ryszard - WONIAK Piotr Andrzej - KOWALSKA Czesawa Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW MIONIKW BYTOMIA ODRZ. - SZCZYGIE Ryszard - CHMIELEWSKI Andrzej b) z listy nr 14 KWW ZOFIA JOLANTA FUDALI - FUDALI Zofia Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 47

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MARSZYCKI Tomasz Stanisaw b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - TELEGA Arkadiusz Rafa c) z listy nr 13 KWW MIONIKW BYTOMIA ODRZ. - ZIELONKA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 467; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GIEMZA Elbieta Wiesawa b) z listy nr 13 KWW MIONIKW BYTOMIA ODRZ. - RAPKE Ryszard Wacaw - DUBER Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW MIONIKW BYTOMIA ODRZ. - STPIE Tadeusz Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW MIONIKW BYTOMIA ODRZ.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 48

- DOMAGAA Celina 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW MIONIKW BYTOMIA ODRZ. - TKACZYK Lilla Dorota 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Gminy Kolsko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 456. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 257 osb, to jest 51,18% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KOMITET WYBORCZY POLSKA P. - SYKTUS Agnieszka Paulina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KOMITET WYBORCZY POLSKA P. - KOWALEWSKA Natalia Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 49

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 431; 4) gosw wanych oddano 422; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW HENRYKA MATYSIKA - LIKIEWICZ Agnieszka - MROCZEK Grayna - RYBARCZYK Marek Eugeniusz - SZYMASKI Stanisaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4) gosw wanych oddano 459; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KOMITET WYBORCZY POLSKA P. - ULRICH Eckhard Rudolf - OLENIEWICZ Jan b) z listy nr 14 KWW HENRYKA MATYSIKA - DURAS Sebastian Gabriel - SMOTER Robert Grzegorz - SZYMCZAK Elbieta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 63; 4) gosw wanych oddano 62; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KOMITET WYBORCZY POLSKA P. - KORCZAK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KOMITET WYBORCZY POLSKA P. - RELICH Leszek
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 50

4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 42; 4) gosw wanych oddano 42; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW HENRYKA MATYSIKA - BUCHOWIECKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 49; 4) gosw wanych oddano 48; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW HENRYKA MATYSIKA - HREHORW Bohdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Miejskiej w Kouchowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 972. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 739 osb, to jest 44,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 560; 4) gosw wanych oddano 1 496; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MEDYSKI JAN b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA KOUCHOWA - ZAKRZEWSKI BRONISAW STANISAW JAN c) z listy nr 16 KWW HENRYKA ZIELISKIEGO

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 51

- ZIELISKI HENRYK TADEUSZ d) z listy nr 19 KWW MIROSAWA BORKOWSKIEGO - BORKOWSKI MIROSAW JZEF 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 087; 4) gosw wanych oddano 2 005; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WINIEWSKA JOLANTA TERESA b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA KOUCHOWA - DUSZA ZBIGNIEW - DROZDEK SAWOMIR c) z listy nr 17 KWW ZDZISAWA SZUKIEOWICZA - SZUKIEOWICZ ZDZISAW MIROSAW d) z listy nr 21 KWW HALINY PERDIAN - PERDIAN HALINA TERESA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JAGASEK PAWE PIOTR 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - FRANCZAK JAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 52

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NIEZGODZKI JACEK MARIUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA KOUCHOWA - JELINEK MARCIN DANIEL 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 534; 4) gosw wanych oddano 524; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA KOUCHOWA - STAROSZCZUK ANDRZEJ HENRYK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MALCZYK PIOTR MARCIN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Gminy Nowa Sl Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 53

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 265. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 216 osb, to jest 42,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SYKO DANUTA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OGRODNICZUK ZBIGNIEW b) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA - NOWA SL - STALEWSKA KAZIMIERA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA - NOWA SL - SANDAK JOANNA MONIKA - PRAAT PAWE b) z listy nr 14 KWW RAZEM GMINA NOWA SL - GUMIENNA EMILIA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 54

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA - NOWA SL - LUDWINIAK TADEUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA - NOWA SL - MOSTBAUER EWA GENOWEFA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOZAK MAREK SYLWESTER 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GSIOR ROMA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radn zostaa wybrana:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 55

a) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA - NOWA SL - SMALEC MARIA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RAZEM GMINA NOWA SL - ZAREK WITOLD 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWLIK JERZY b) z listy nr 14 KWW RAZEM GMINA NOWA SL - POSYNIAK CZESAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 68; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW RAZEM GMINA NOWA SL - PAKSA MARIA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 442. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 486 osb, to jest 55,97% uprawnionych do gosowania.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 56

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 783; 4) gosw wanych oddano 768; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SIKORA Leszek Zygmunt - KOSZOWSKI Zbigniew Jerzy b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PODGRNY Zbigniew Jzef c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZAWILAK-MENDALUK Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 627; 4) gosw wanych oddano 610; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GERLIP Irena - POOSKI Krzysztof Sawomir - SZPILKA Irena - WYSOCKI Robert Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PABIEROWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 57

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWLISZYN Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOMARNICKI Anatol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MUSIA Beata Magorzata - MISZCZAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WILIMBERG Ireneusz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 58

4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WERNER Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25. Wybory do Rady Gminy Oty Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 022. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 601 osb, to jest 51,79% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 520; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TROJANOWSKI PIOTR FRANCISZEK - MICHALSKI SAWOMIR EDWARD b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - FILIPIAK SAWOMIR 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PEREPECZKO ANNA - KRYCA REMIGIUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 59

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOPACZYSKA DIANA IWONA - DEMBSKI JERZY ADAM 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 668; 4) gosw wanych oddano 654; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WOJCIESZAK ELBIETA - CHRZAN ZOFIA HELENA b) z listy nr 13 KWW WSPLNA GMINA - OTY - SERAFIN WODZIMIERZ c) z listy nr 14 KW STOW. "POMOC SZKOLE W OTYNIU" - JASISKA MARIOLA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKRSKI MIROSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 606; 4) gosw wanych oddano 582; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OLSZEWSKI KAZIMIERZ - JANUSZEWICZ WIESAW JANUSZ
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 60

- MAZUR WOJCIECH WALDEMAR 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Gminy Siedlisko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 761. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 728 osb, to jest 62,59% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 565; 4) gosw wanych oddano 547; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIEL MIECZYSAW - FIJO-KULUS KATARZYNA MARIOLA b) z listy nr 13 KWW MAA OJCZYZNA - CHILICKA MAGORZATA RENATA c) z listy nr 14 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - KULA MARCIN SEBASTIAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KIECZUR RYSZARD - NIETOPIEL MARCIN PIOTR b) z listy nr 13 KWW MAA OJCZYZNA - HARDY URSZULA WERONIKA c) z listy nr 14 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - DYSIEWICZ SEBASTIAN BOGUMI 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 61

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - PAZDROWSKI PAWE 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 411; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FRANKOWSKA ANNA - NORKIEWICZ ADAM PAWE - KOWALSKI MAREK b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA SIEDLISKO - LEWICKI PRZEMYSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GIELEC MARTA b) z listy nr 14 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - GIELEC JANINA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27. Wybory do Rady Miejskiej w Cybince Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 422.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 62

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 857 osb, to jest 52,69% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 631; 4) gosw wanych oddano 595; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TARYMA Robert b) z listy nr 13 KWW ROZSDNI RAZEM - WALENCZEWSKI Zenon Wacaw c) z listy nr 15 KWW WYBIERZMY LEPSZ PRZYSZO - STPNIAK Agnieszka Regina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 642; 4) gosw wanych oddano 602; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW ROZSDNI RAZEM - PORTKA Krzysztof b) z listy nr 14 KWW MARKA KOODZIEJCZYKA - KOODZIEJCZYK Marek c) z listy nr 15 KWW WYBIERZMY LEPSZ PRZYSZO - LIWISKA Anna Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW ROZSDNI RAZEM - SZOTUN Leokadia - TUMIOWICZ Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 63

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW ROZSDNI RAZEM - HOWKO Jzef - DRZAZGA Adam Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW ROZSDNI RAZEM - KLIMCZAK Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRLAK Henryk b) z listy nr 13 KWW ROZSDNI RAZEM - FEDEROWICZ Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZSDNI RAZEM - RUDAKOWSKI Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 64

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZSDNI RAZEM - STPKOWSKI Dariusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 28. Wybory do Rady Gminy Grzyca Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 967. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 412 osb, to jest 47,59% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW LEPSZE JUTRO - GRZESIAK Ireneusz b) z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCW CHWIAKOWSKI - CHWIAKOWSKI Dariusz Romuald c) z listy nr 26 KWW MODZI DLA GMINY - RANY Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KOMITET WYBORCZY WYBORCW ZAUFANIE
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 65

- BAKA Krzysztof Pawe - DBISKI Ryszard - KRUPA Krzysztof Jzef b) z listy nr 17 KWW NIEZALENI - WASILEWSKA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WSPLNIE ZROBIMY WICEJ - FRANCZAK Sawomir - URBASKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KOMITET WYBORCZY WYBORCW ZAUFANIE - KAMISKI Franciszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "NASZA WIE" - URBAN Stanisawa b) z listy nr 18 KWW NASZ CZAS - BARAN Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KOMITET WYBORCZY WYBORCW ZAUFANIE
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 66

- MAZUR Magorzata 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "DAJMY MODYM SZANS" - KONCIK Artur Andrzej b) z listy nr 15 KWW LEPSZE JUTRO - BRYL Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 29. Wybory do Rady Miejskiej w Onie Lubuskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 204. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 525 osb, to jest 67,74% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA ONO - WSPLNA SPRAWA - TYMCZYN Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA ONO - WSPLNA SPRAWA - BOHUSZKO Krzysztof

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 67

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW GMINA ONO - WSPLNA SPRAWA - PARTYKA Marek - MASZTALERZ Zbigniew Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA ONO - WSPLNA SPRAWA - BOSKI Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA ONO - WSPLNA SPRAWA - KIEWRA Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA ONO - WSPLNA SPRAWA - APKO Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 68

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW GMINA ONO - WSPLNA SPRAWA - ANIKO-MATYSIAK Grayna Anna - MILEWSKA Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCW "POROZUMIENIE" - PILIMON Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCW "POROZUMIENIE" - MIKSA Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCW "POROZUMIENIE" - LALKO Krzysztof Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 69

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA ONO - WSPLNA SPRAWA - BRYCHCY Robert Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW GMINA ONO - WSPLNA SPRAWA - WIECZOREK Beata b) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCW "POROZUMIENIE" - BABIAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 30. Wybory do Rady Miejskiej w Rzepinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 883. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 051 osb, to jest 51,39% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 343; 4) gosw wanych oddano 1 281; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW TERAZ NOWY RZEPIN - PYCH Andrzej Roman b) z listy nr 16 KWW REGIONALICI RZEPIN - WODARA Agnieszka Lucyna c) z listy nr 18 KWW OMEGA RZEPIN - JAROSIK Przemysaw Rafa - SADOWSKI Mariusz

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 70

d) z listy nr 19 KWW RZEPISKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - OLESEK Jzef Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 411; 4) gosw wanych oddano 1 360; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW STANISAWA PASTUSZAKA - KONIECZNA Renata Julita b) z listy nr 16 KWW REGIONALICI RZEPIN - UTRACKI Damian ukasz c) z listy nr 18 KWW OMEGA RZEPIN - UKASZEWICZ Robert - DUDZIS Jarosaw Jzef d) z listy nr 25 KWW RZEPIN - NASZE MIASTO - WSOWICZ Dariusz Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 297; 4) gosw wanych oddano 1 227; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RADZIK Marek Eligiusz b) z listy nr 13 KWW STANISAWA PASTUSZAKA - PRZYBY Tomasz c) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - ZATOR Andrzej d) z listy nr 21 KWW GOS MAYCH WSI - SIEJKOWSKI Jzef - KOTULSKI Zbigniew Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 31. Wybory do Rady Miejskiej w Subicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 71

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 386. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 710 osb, to jest 50,11% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 000; 4) gosw wanych oddano 958; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRABOWSKI Jzef Zbigniew - PIOSIK Jakub Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 354; 4) gosw wanych oddano 1 275; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DZIERNIEJKO Czesaw - SKALNIAK Maria - KUBIK Zbigniew Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 138; 4) gosw wanych oddano 1 079; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SUBICZANIE.PL - KIBA Krystyna - SKUBISZ Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 503;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 72

4) gosw wanych oddano 1 409; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CHUSTECKA Ewa Katarzyna b) z listy nr 14 KWW SUBICZANIE.PL - BACZYSKA Krystyna c) z listy nr 16 KWW NASZE SUBICE - SADOWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 420; 4) gosw wanych oddano 1 367; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KIEDROWICZ Piotr Pawe - POTORSKI Ryszard b) z listy nr 14 KWW SUBICZANIE.PL - WIREK Juliusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 295; 4) gosw wanych oddano 1 236; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OLEJNICZAK Mariusz Piotr b) z listy nr 20 KWW "NASZA WIE" - WONIAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 32. Wybory do Rady Miejskiej w Dobiegniewie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 678. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 709 osb, to jest 47,71% uprawnionych do gosowania.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 73

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 522; 4) gosw wanych oddano 500; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GACKI Micha b) z listy nr 14 KWW LESZKA WALOCHA - MAJOWICZ Dariusz Ryszard - ANIEWSKA Sylwia Leokadia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 788; 4) gosw wanych oddano 748; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RYYK Andrzej b) z listy nr 14 KWW LESZKA WALOCHA - GOLEC Karol Bronisaw - PAWLAK Jolanta c) z listy nr 15 KWW NASZE MIASTO - WIECZR Leszek Norbert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 509; 4) gosw wanych oddano 498; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHREBOR Stanisaw b) z listy nr 14 KWW LESZKA WALOCHA - KARPISKI Tomasz - SZPILA Waldemar
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 74

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW LESZKA WALOCHA - KONIECZNA Katarzyna Beata - RAJTAROWSKI Marek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ZIEMI DOBIEGNIEWSKIEJ - BIEL Jerzy Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW LESZKA WALOCHA - KOWALCZYK Marek Witold - KOODZIEJ Zbigniew Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 33. Wybory do Rady Miejskiej w Drezdenku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 953. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 845 osb, to jest 41,89% uprawnionych do gosowania.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 75

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 259; 4) gosw wanych oddano 2 149; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW EDWARDA TYRANOWICZA - CZEKAJO Micha - WIEKATOWSKI Radosaw b) z listy nr 16 KWW LECHA CABLA - ZITEK Wioletta Anna c) z listy nr 17 KWW MACIEJA PIETRUSZAKA - SAPR Wodzimierz Stefan - MAJZLIK Henryk Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 664; 4) gosw wanych oddano 1 580; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW MACIEJA PIETRUSZAKA - SKRZYPCZYSKI Jerzy - JAKW Krzysztof Klemens - CHYBA Karol Grzegorz b) z listy nr 18 KWW "MODZI DLA DREZDENKA" - KOWZAN Adam Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 951; 4) gosw wanych oddano 896; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW EDWARDA TYRANOWICZA - KUPCZAK Waldemar b) z listy nr 16 KWW LECHA CABLA
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 76

- PRZEWONY Marek c) z listy nr 17 KWW MACIEJA PIETRUSZAKA - SIUDA Krzysztof Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 971; 4) gosw wanych oddano 950; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW EDWARDA TYRANOWICZA - NAWROT Eugeniusz - ZARZYSKI Wodzimierz b) z listy nr 17 KWW MACIEJA PIETRUSZAKA - CZERWISKA Katarzyna Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 34. Wybory do Rady Gminy Stare Kurowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 352. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 873 osb, to jest 55,88% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAWICKI Zdzisaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 519;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 77

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "ODNOWA GMINY STARE KUROWO" - BORKOWSKA Urszula b) z listy nr 15 KWW "FORUM GMINY STARE KUROWO" - DELLA-VALLE Artur Edward - SIKORA Julian - KUDACIK-ZAGDASKA Mirosawa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 511; 4) gosw wanych oddano 483; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GNIOT Piotr b) z listy nr 15 KWW "FORUM GMINY STARE KUROWO" - TOKARZEWSKA Joanna Anna - SUDO Jerzy Zbigniew - PRZYBYLSKI Daniel ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MICKIEWICZ Wiesaw - MDRAWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "FORUM GMINY STARE KUROWO" - PIETRZAK Kazimierz
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 78

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "ODNOWA GMINY STARE KUROWO" - REGENT Aleksander Sylwester b) z listy nr 15 KWW "FORUM GMINY STARE KUROWO" - KOZOWSKI Wieczysaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "FORUM GMINY STARE KUROWO" - KAPELARZ Dorota Regina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 35. Wybory do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeskich Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 020. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 405 osb, to jest 45,68% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 729; 4) gosw wanych oddano 1 632; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KIERUS Bogusaw b) z listy nr 13 KWW TADEUSZA FEDERA

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 79

- MALUDY Marian c) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE FORUM PONAD PODZIAAMI - GZYL Leszek d) z listy nr 16 KWW MIROSAWY NIEDWIED - NIEDWIED Mirosawa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 088; 4) gosw wanych oddano 1 997; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRZYSZEWSKI Jan Zenon b) z listy nr 13 KWW TADEUSZA FEDERA - GROCHALA Krzysztof Jerzy - ABD Elbieta Mariola - SAGAN Jan c) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE FORUM PONAD PODZIAAMI - KWIATKOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 465; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW TADEUSZA FEDERA - KLIMAS Zdzisaw Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE FORUM PONAD PODZIAAMI - MROEK Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 80

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 808; 4) gosw wanych oddano 768; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BORKOWSKI Marek Jan b) z listy nr 13 KWW TADEUSZA FEDERA - LEPIATO Zbigniew Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 778; 4) gosw wanych oddano 750; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW TADEUSZA FEDERA - DYLISKI Grzegorz Adam b) z listy nr 15 KWW U. SZADYKO - SZADYKO Urszula Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 36. Wybory do Rady Gminy Zwierzyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 452. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 678 osb, to jest 48,61% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW POSTAWMY NA ROZWJ - WSIK Renata Irena

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 81

b) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY ZWIERZYN - LENIEWSKA Leokadia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY ZWIERZYN - WARCHA Jacek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PAJTEL Tomasz Leszek - ROJEK Wojciech Wodzimierz - HERNER Przemysaw b) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY ZWIERZYN - GNIEWCZYSKI Mirosaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WCISO Robert Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 103;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 82

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY ZWIERZYN - PODSIADO Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 617; 4) gosw wanych oddano 607; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PODSIADO Jacek Tomasz b) z listy nr 13 KWW POSTAWMY NA ROZWJ - CZAJKA Zdzisaw Marek c) z listy nr 14 KWW GMINA Z KLAS - SIEROCISKA Stefania d) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY ZWIERZYN - KRUSZYNA Urszula - RACHASKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY ZWIERZYN - HANYS Sebastian Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 37. Wybory do Rady Gminy Krzeszyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 730. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 277 osb, to jest 61,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 83

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZWIERZYSKI Eugeniusz Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW CZESAWA SYMERYAKA - GALOSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 847; 4) gosw wanych oddano 834; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HENDZEL Dawid - PECZKAJTIS Stanisaw b) z listy nr 14 KWW CZESAWA SYMERYAKA - BLATKIEWICZ Piotr Jzef - MAACZYSKI Wiesaw - SMOLISKI Waldemar Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRUZA Rafa Maciej
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 84

b) z listy nr 14 KWW CZESAWA SYMERYAKA - SMOLISKI Ryszard - LUSARCZYK Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 516; 4) gosw wanych oddano 507; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW CZESAWA SYMERYAKA - SUSZEK-KLUSZCZYK Edyta Maria - OLSZEWSKA Wadysawa b) z listy nr 15 KWW RUDNICZANIE - KUCHARCZYK Jacek Zbigniew - SMOLAREK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW CZESAWA SYMERYAKA - KOCHMASKA Beata Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 38. Wybory do Rady Miejskiej w Lubniewicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 586. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 609 osb, to jest 62,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 531;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 85

4) gosw wanych oddano 517; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW TWOJA GMINA LUBNIEWICE - SORNAT Roman Mieczysaw - WALICKI Rafa - FRONTCZAK Bronisaw Grzegorz b) z listy nr 16 KWW WSPLNA GMINA - TYCZYSKI Marcin Dominik - URASKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 560; 4) gosw wanych oddano 535; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW TWOJA GMINA LUBNIEWICE - UK Ewa Wiesawa - KILINKIEWICZ Maciej - SOWA Katarzyna Wioletta - WSIEL Katarzyna - MATCZAK Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSPLNA GMINA - TYMCZYN Grzegorz - SOBECKI Izydor Leszek - STEIN Henryk - SZATYSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 86

4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MODEGO POKOLENIA - KOMAR Wiesaw Adrian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 39. Wybory do Rady Gminy Sosk Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 808. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 159 osb, to jest 56,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW PRZYJAZNA GMINA - MATKOWSKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 516; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW PRZYJAZNA GMINA - STYBEL Wojciech Maciej b) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY SOSK - PRAAT Robert - URASKI Piotr - KWIATKOWSKI Robert Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 87

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 871; 4) gosw wanych oddano 850; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW PRZYJAZNA GMINA - BURKIEWICZ Lilla Ewa - MIGLUJEWICZ Barbara - PIECUCH Jerzy - SOZASKI Kazimierz b) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY SOSK - MUSIA Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW PRZYJAZNA GMINA - KARDASZ Kazimierz Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY SOSK - OBARA Jan Zenon - BA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW PRZYJAZNA GMINA - BANASIK Marian Piotr - POSIECZEK Albin
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 88

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 40. Wybory do Rady Miejskiej w Sulcinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 826. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 356 osb, to jest 49,56% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 157; 4) gosw wanych oddano 2 070; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW FORUM GMINNE - SZCZEPASKI Leon - SURUDO-SZYMCZAK Jadwiga Teresa - FLORCZAK Zbigniew - DUL Eugeniusz Jan - STAATS Andrzej Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 893; 4) gosw wanych oddano 1 805; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW FORUM GMINNE - MIKOAJCZAK Jerzy - SZYMASKA Danuta Jadwiga b) z listy nr 16 KWW SULCIN - WSPLNA SPRAWA - SZCZEPASKI Zbigniew Wiesaw - SZABLEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 89

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 116; 4) gosw wanych oddano 1 086; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW PRZYMIERZE - MIGLUJEWICZ Adam b) z listy nr 16 KWW SULCIN - WSPLNA SPRAWA - LEWICKI Grzegorz Henryk - WREK Jerzy Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW PRZYMIERZE - PLUTOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 404; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MAGDY - MAGDA Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 442; 4) gosw wanych oddano 397; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW PRZYMIERZE - PODBURACZYSKA Magda Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 90

Rozdzia 41. Wybory do Rady Miejskiej w Torzymiu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 421. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 382 osb, to jest 43,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 690; 4) gosw wanych oddano 678; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RATUSZNIAK Maria b) z listy nr 14 KWW NASZA MAA OJCZYZNA - WINIEWSKA Urszula Helena - RAKO Arkadiusz Adam - BARWISKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZA MAA OJCZYZNA - POKLEWSKI-KOZIE Micha Jerzy b) z listy nr 15 KWW WSPLNIE Z LUDMI - KUCHARSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 91

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STONOGA Zdzisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA MAA OJCZYZNA - ORCHOWSKI Krzysztof Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WSPLNIE Z LUDMI - GBOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW WSPLNIE Z LUDMI - BARANOWSKI Mirosaw Jan - JURGIEWICZ Jacek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA MAA OJCZYZNA - WARSISKI Janusz Henryk
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 92

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA MAA OJCZYZNA - WOONCEWICZ Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WSPLNIE Z LUDMI - SIEWIERSKI Mariusz Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WSPLNIE Z LUDMI - WJTOWICZ Radosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 42. Wybory do Rady Gminy Lubrza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 730. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 690 osb, to jest 61,90% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 93

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA SKONIECZKA - KACZKOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA SKONIECZKA - SZEREMETA Jan - SZYMCZAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 626; 4) gosw wanych oddano 608; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA SKONIECZKA - KENDZIA Stanisaw - KANIECKI Jan - GRAFF Ewa - GADAWSKI Krzysztof - GALIMSKI Dawid 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - OZIMKOWSKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 94

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - PILCZUK Jan - PIERCEWICZ Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - ORKISZ Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA SKONIECZKA - SZAJ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA SKONIECZKA - KUCZYSKI Stanisaw b) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - FLEJSIEROWICZ Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 95

Rozdzia 43. Wybory do Rady Gminy agw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 039. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 182 osb, to jest 54,02% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 871; 4) gosw wanych oddano 860; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW DLA ROZWOJU GMINY - KLEBIEKO MARIUSZ STANISAW - OLESZKIEWICZ KRYSTYNA MARIA b) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY AGW - OKUSZKO ZOFIA - SPYCHAA CZESAWA - WIERKOWSKI DARIUSZ JACEK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSZYSCY RAZEM - DROB STANISAW 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KURYATA ROMUALD PIOTR
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 96

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY AGW - MALINOWSKI LESZEK EDWARD 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW DLA ROZWOJU GMINY - DZIMISKI WALDEMAR b) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY AGW - FLORCZAK URSZULA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW DLA ROZWOJU GMINY - BRYA REGINA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW DLA ROZWOJU GMINY - TYLISZCZAK MARIOLA ELBIETA - SOTA SZYMON
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 97

b) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY AGW - KRASUCKA ALEKSANDRA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW DLA ROZWOJU GMINY - WIDOCHA WANDA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 44. Wybory do Rady Gminy Skpe Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 319. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 706 osb, to jest 51,40% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 9, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - SWOREK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 524; 4) gosw wanych oddano 513; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - KUMICZ Mariusz Stanisaw
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 98

- KOAKOWSKI Andrzej Aleksander - AK-GWIZDA Agnieszka Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - SZYMCZAK Krzysztof Mieczysaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - KASPRZAK Ewa Agnieszka - OLSZEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - LIGAS Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - ZAWILAK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 99

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - STASZYSKA Halina - ROSZCZYK Jzef - KAUNY Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - OLCZAK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - STACZAK Andrzej Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - KRYCH Robert 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 45. Wybory do Rady Gminy Szczaniec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 074.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 100

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 706 osb, to jest 55,50% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 696; 4) gosw wanych oddano 675; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW STRAAK-SZCZANIEC - WENCEL Jzef Mirosaw b) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - AMBROY Piotr Pawe - SOTYSIK Kazimierz - STARZYSKI Jzef - SZERSZE Augustyn 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW STRAAK-SZCZANIEC - JASISKI Rafa Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - KOSIAK Piotr Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 101

4) gosw wanych oddano 244; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW STRAAK-SZCZANIEC - GORDZELEWSKI Kazimierz b) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - BAKW Janusz Jzef - KARCZ Wojciech Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - SKRZYDOWSKI Jzef Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - DUDEK ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW JEDNA GMINA - SIEKOWSKA Wiesawa Magorzata b) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - KAMISKA-DUMAGA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 102

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - BRANICKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 46. Wybory do Rady Miejskiej w Zbszynku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 688. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 206 osb, to jest 47,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 147; 4) gosw wanych oddano 1 109; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW GMINA - WSPLNA SPRAWA - GRECZYCHO Jan - MUSZYSKA Wioleta - TACZAA Halina Ewa b) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - KUMKE Marcin Dawid - MAZUR Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 926; 4) gosw wanych oddano 866; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW GMINA - WSPLNA SPRAWA - STACHOWIAK Ryszard Jan b) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 103

- BUDYCH Andrzej Jakub - DEMBNIAK Ryszard Romuald - SZULC Maciej Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4) gosw wanych oddano 457; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW GMINA - WSPLNA SPRAWA - BUDYCH Agnieszka b) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - JDRASIAK Bogusaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - ZNAMIROWSKA-SZWARC Grayna Cecylia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDNY ZBSZYNEK - SZYMASKI ukasz b) z listy nr 16 KWW GMINA - WSPLNA SPRAWA - PTORAK Wojciech Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 104

4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE - KOCHANEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 47. Wybory do Rady Miejskiej w Babimocie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 022. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 025 osb, to jest 60,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571; 4) gosw wanych oddano 562; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW IRENEUSZA PLECHANA - KUC MAREK PAWE b) z listy nr 13 KWW ROZWJ I PRZYSZO BABIMOJSZCZYZNY - SYPNIEWSKI WITOLD WIKTOR - BORDULAK JOLANTA MARIA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4) gosw wanych oddano 445; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW IRENEUSZA PLECHANA - WOEK ZYGMUNT b) z listy nr 13 KWW ROZWJ I PRZYSZO BABIMOJSZCZYZNY - PACIEJEWSKI HENRYK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 105

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 547; 4) gosw wanych oddano 536; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW IRENEUSZA PLECHANA - KRL MARIUSZ WIKTOR b) z listy nr 13 KWW ROZWJ I PRZYSZO BABIMOJSZCZYZNY - DAJEK RYSZARD - RAKOWSKI ADAM 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ I PRZYSZO BABIMOJSZCZYZNY - DASZKIEWICZ STANISAW - WIECZOREK STANISAW ZBIGNIEW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4) gosw wanych oddano 407; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW IRENEUSZA PLECHANA - OMIECZYSKI ANDRZEJ b) z listy nr 13 KWW ROZWJ I PRZYSZO BABIMOJSZCZYZNY - SMOLAREK WOJCIECH 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW IRENEUSZA PLECHANA - SPIRALSKI DARIUSZ PIOTR
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 106

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ I PRZYSZO BABIMOJSZCZYZNY - JANECZEK MARCIN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ I PRZYSZO BABIMOJSZCZYZNY - CICHY TOMASZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 48. Wybory do Rady Gminy Bojada Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 709. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 646 osb, to jest 60,76% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GRZEGORZA DOSZEL - BLITEK Jarosaw b) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA BOJADA - SZYDOWSKA Celestyna Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 107

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 597; 4) gosw wanych oddano 578; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GRZEGORZA DOSZEL - PIWOWAR Ryszard - MORA Alina Barbara b) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA BOJADA - SZWAJKOWSKA Elbieta Violetta - BORWCZAK Zbigniew Szczepan - JANKOWSKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 85; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA BOJADA - BINKOWSKA Janina Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GRZEGORZA DOSZEL - WODZISAWSKI Jerzy Walenty - KOSESKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 552; 4) gosw wanych oddano 507; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 108

a) z listy nr 12 KWW GRZEGORZA DOSZEL - CZESZYK Ryszard Antoni - YSIAK Tomasz Bogumi b) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA BOJADA - KUBIK Robert - FILIPCZAK Stanisaw Wojciech - BA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 49. Wybory do Rady Miejskiej w Czerwiesku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 609. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 548 osb, to jest 46,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 925; 4) gosw wanych oddano 889; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - PRZYBYA Zygmunt Wojciech b) z listy nr 14 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIESK - GRALCZYK Henryk Jerzy - JDRAS Leszek Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 716; 4) gosw wanych oddano 691; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - WJTOWICZ Ewa Boena b) z listy nr 14 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIESK - KWANIEWSKI Wiesaw Micha

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 109

c) z listy nr 16 KWW MODZI W SAMORZDZIE - ZAWADA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 502; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIESK - JAROWICZ Jerzy Piotr - MOTYKIEWICZ Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 480; 4) gosw wanych oddano 472; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIESK - RUSZEL Kazimierz - SMORG Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW SOLIDNO - GARBACIAK Marzena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIESK
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 110

- YCZKOWSKA Jadwiga Lidia - PRZYCHODZKA aneta Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SOLIDNO - ABRAMOWICZ Marek Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PIKNE ZAODRZE - WOCH Cezary Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 50. Wybory do Rady Miejskiej w Kargowej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 642. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 809 osb, to jest 60,51% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 508; 4) gosw wanych oddano 502; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW SEBASTIAN CIEMNOCZOOWSKI - SKOPOWSKI Janusz Micha - WINIEWSKA Ewa

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 111

b) z listy nr 13 KWW KARGOWSKI BLOK WYBORCZY - LISIEWICZ Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 599; 4) gosw wanych oddano 588; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW SEBASTIAN CIEMNOCZOOWSKI - MIEDZISKA Agata Joanna b) z listy nr 13 KWW KARGOWSKI BLOK WYBORCZY - GASZTYK Rafa Andrzej c) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - HERBIK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 675; 4) gosw wanych oddano 658; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW SEBASTIAN CIEMNOCZOOWSKI - ONOSZKO Jadwiga Helena - UKOWSKI Aleksander b) z listy nr 13 KWW KARGOWSKI BLOK WYBORCZY - HAMROL Grayna - TARNOWSKI Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW KARGOWSKI BLOK WYBORCZY - MENDAK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 112

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW BARBARY DBICKIEJ - DBICKA Barbara Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW KARGOWSKI BLOK WYBORCZY - ZIELONKA Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW SEBASTIAN CIEMNOCZOOWSKI - GSIOROWSKI Jzef - WILISKA-GRZESIUK Danuta Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 51. Wybory do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzaskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 445. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 899 osb, to jest 52,37% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 113

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW A. BAWOWICZ - MILTO ROBERT 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WSPLNA GMINA NOWOGRD - SAWICKI TOMASZ ADAM 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW A. BAWOWICZ - TOMASZEWSKI STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW A. BAWOWICZ - JAWORNICKA STEFANIA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 114

a) z listy nr 15 KWW DALEJ NIEZALENI - KOSTRZEWA JACEK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW DOBRY RADNY - DULSKA AGATA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW DOBRY RADNY - KULAS AGATA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ZPP - UKASIEWICZ WADYSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KLIM ZBIGNIEW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 115

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW WSPLNA GMINA NOWOGRD - JASTRZBSKA WIESAWA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ODNOWA - NAHACZEWSKI MIECZYSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW A. BAWOWICZ - MARKULAK JERZY 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WSPLNA GMINA NOWOGRD - PYRTKO MICHA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 116

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WSPLNA GMINA NOWOGRD - EBEK MAREK ZBIGNIEW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WSPLNA GMINA NOWOGRD - KONCUR LESZEK PIOTR 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 52. Wybory do Rady Gminy widnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 814. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 447 osb, to jest 50,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE WIDNICA - ZAMIATAA Magdalena Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 823; 4) gosw wanych oddano 810; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 117

a) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE WIDNICA - MAZURKIEWICZ Zofia - BIAEK Maciej Piotr - MADEJ Eliasz b) z listy nr 13 KWW NASZ WYBR - HAJDASZ Bogumia Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW NASZ WYBR - BIAKOWSKA Agata Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE WIDNICA - KMIECIK Ryszard Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE WIDNICA - PRZYKUTA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 410;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 118

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ADAMCZAK Rafa Zdzisaw - BITKA Jan b) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE WIDNICA - WZITEK Sawomir Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NASZ WYBR - KRZESISKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE WIDNICA - PRZYCHODNA Zofia Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW PRZYMIERZE WIDNICA - CYMBAA Dorota b) z listy nr 13 KWW NASZ WYBR - PIWKOWSKI Tomasz Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 119

Rozdzia 53. Wybory do Rady Gminy w Trzebiechowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 568. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 288 osb, to jest 50,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 490; 4) gosw wanych oddano 474; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RADOCH Krzysztof - URAWIECKI Przemysaw Piotr b) z listy nr 12 KWW SAMORZD 2010 - OKICZYC Krzysztof c) z listy nr 13 KWW PRAWO-PRAWDA - TO Domicela Janina d) z listy nr 14 KWW IZABELLI STASZAK - STASZAK Izabella Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAKOWICZ Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 44; 4) gosw wanych oddano 44;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 120

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW PRAWO-PRAWDA - LIWKA Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MACKOJ Stanisaw b) z listy nr 12 KWW SAMORZD 2010 - WIERTNIEWICZ Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 64; 4) gosw wanych oddano 63; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZD 2010 - LENIEWSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRAYCKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 70; 4) gosw wanych oddano 66; 5) radnym zosta wybrany:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 121

a) z listy nr 12 KWW SAMORZD 2010 - BIELEWICZ Marek Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WASZKOWIAK Grayna b) z listy nr 12 KWW SAMORZD 2010 - BIERKA Renata Barbara - UKOMSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 54. Wybory do Rady Gminy Zabr Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 909. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 605 osb, to jest 55,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW GMINA XXI WIEKU - ZAKRZEWSKA-WONIAK Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 70; 4) gosw wanych oddano 66; 5) radnym zosta wybrany:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 122

a) z listy nr 12 KWW GMINA XXI WIEKU - MYLIWIEC Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZO - BIGAJ Ryszard Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW GMINA XXI WIEKU - SIDORUK Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 54; 4) gosw wanych oddano 52; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW ODNOWA SPOECZESTWO OBYWATELSKIE - CZOMPA Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 483; 4) gosw wanych oddano 471; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GMINA XXI WIEKU - NAPIERALSKI Jarosaw Wojciech b) z listy nr 13 KWW ODNOWA SPOECZESTWO OBYWATELSKIE
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 123

- KWIATKOWSKI Kazimierz - LEWANDOWSKI Jarosaw Wojciech c) z listy nr 14 KWW BEZPIECZNA GMINA - KARKOSZ Tadeusz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GMINA XXI WIEKU - ZBEK-BANA Barbara Agnieszka b) z listy nr 13 KWW ODNOWA SPOECZESTWO OBYWATELSKIE - LANDZWOJCZAK-SOBIECH Daria Beata - OSTROWSKI Jacek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GMINA XXI WIEKU - PALONKA Mieczysaw b) z listy nr 13 KWW ODNOWA SPOECZESTWO OBYWATELSKIE - PAWLAK Wioletta Iwona c) z listy nr 14 KWW BEZPIECZNA GMINA - TARNAS Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 55. Wybory do Rady Gminy Zielona Gra Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 902. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 863 osb, to jest 49,37% uprawnionych do gosowania.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 124

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 727; 4) gosw wanych oddano 714; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW BEZPARTYJNY - ETECKI Jerzy Robert b) z listy nr 18 KWW SYLWII BROSKIEJ - BROSKA Sylwia Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW BEZPARTYJNY - NASKRT Tadeusz Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 966; 4) gosw wanych oddano 953; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW BEZPARTYJNY - BOREK Tadeusz Szczepan b) z listy nr 15 KWW PRZYLEPIANIE - BANDOSZ Piotr Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnym zosta wybrany:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 125

a) z listy nr 13 KWW BEZPARTYJNY - RUSISKI Jacek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 712; 4) gosw wanych oddano 696; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MARIUSZ ROSIK - ROSIK Mariusz Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 679; 4) gosw wanych oddano 661; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW BEZPARTYJNY - KUCHTA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 485; 4) gosw wanych oddano 467; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW BEZPARTYJNY - RYPSON Ireneusz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 714; 4) gosw wanych oddano 709; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW TWOJA GMINA - BERENT Jarosaw Zygmunt b) z listy nr 13 KWW BEZPARTYJNY
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 126

- BOJAR Dorota Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW TWOJA GMINA - JANKOWSKI Robert Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 057; 4) gosw wanych oddano 1 027; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW TWOJA GMINA - AMBROEWICZ-SAWCZUK Antonina - MARCINIAK Jacek Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 533; 4) gosw wanych oddano 522; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW TWOJA GMINA - WOCZYSKI Krzysztof Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 56. Wybory do Rady Miasta Gozdnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 793. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 419 osb, to jest 50,81% uprawnionych do gosowania.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 127

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 457; 4) gosw wanych oddano 447; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SZANSA DLA GOZDNICY - DZIA Zdzisaw - KOZAK Danuta - KULCZYSKA Anna Halina - MADERA Grzegorz b) z listy nr 19 KWW GRACZYK - GRACZYK Daniel Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 432; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW AGNIESZKA KAZIMIR - OSISKA Ewelina Janina b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GOZDNICY - SOCIK Krzysztof Dobiesaw c) z listy nr 18 KWW SZANSA DLA GOZDNICY - BAAS Marta - MULIK Krystyna Anna - RABA Maria Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 510; 4) gosw wanych oddano 488; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW AGNIESZKA KAZIMIR - KAZIMIR Agnieszka Maria
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 128

- URBAN Bogdan b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GOZDNICY - CZARNECKA Elbieta Halina - WOJCIECHOWSKI Wiesaw c) z listy nr 18 KWW SZANSA DLA GOZDNICY - LATOCHA Mariola 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 57. Wybory do Rady Gminy Brzenica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 997. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 631 osb, to jest 54,42% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 370; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZIELONKA Aleksander - NAJDEK Ireneusz Stanisaw - CHABINIAK Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW JERZEGO ADAMOWICZA - BUGANIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 129

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW JERZEGO ADAMOWICZA - AUGUSTYNOWICZ Irena Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SJKA Zygmunt b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOSISKI Krzysztof c) z listy nr 15 KWW JERZEGO ADAMOWICZA - PIEWAK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STOLARZ Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - IRSKI Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 130

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BUDAKOWSKI Andrzej Bogumi b) z listy nr 15 KWW JERZEGO ADAMOWICZA - SZYPOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZUMISKI Ryszard Adam - DEMBISKI Mariusz Jan b) z listy nr 15 KWW JERZEGO ADAMOWICZA - JASISKI Artur Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 58. Wybory do Rady Miejskiej w Iowej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 838. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 913 osb, to jest 49,90% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 4) gosw wanych oddano 437; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ONOWSKA Maria Teresa b) z listy nr 16 KWW ALEKSANDRA JANUSA

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 131

- RODAK Jerzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 606; 4) gosw wanych oddano 594; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CZARNOTA Zdzisaw Jzef b) z listy nr 15 KWW ADAMA GLINIAKA - WDOWIAK Mirosaw Micha c) z listy nr 16 KWW ALEKSANDRA JANUSA - SMAGA Anatol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 634; 4) gosw wanych oddano 615; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ALEKSANDRA JANUSA - BRZEZICKI Jzef Piotr - LASKOWSKI Mieczysaw Tadeusz - PRZYNOGA Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ADAMA GLINIAKA - STANISAWSKI Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 132

4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ALEKSANDRA JANUSA - GOC Robert Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ALEKSANDRA JANUSA - JANCZYK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ALEKSANDRA JANUSA - KIMLA Renata - KONOPA Halina Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ADAMA GLINIAKA - SAWICKI Marek - BURNAT Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 59. Wybory do Rady Miejskiej w Maomicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 294.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 133

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 187 osb, to jest 50,93% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 734; 4) gosw wanych oddano 707; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MAYCHA Stefania b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAKUTA Krzysztof Julian c) z listy nr 15 KWW MAGORZATY SENDECKIEJ - REGUA Barbara - KUCHARZEWSKI Przemysaw Grzegorz - GRZELAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 744; 4) gosw wanych oddano 722; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW MAGORZATY SENDECKIEJ - HANASIUK Anna Bernarda - WIERZASKI Jan Jerzy b) z listy nr 16 KWW BLISKO CIEBIE - KARPISKI Jzef Kazimierz - BENEDYK Alina Teresa - LENIEWICZ Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 211;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 134

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NIEMIEC Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KARPISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MAGORZATY SENDECKIEJ - CHUCHRA Jzef Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW BLISKO CIEBIE - GANOWSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW HENRYKA BAUCZYSKIEGO - BAUCZYSKI Henryk 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 135

Rozdzia 60. Wybory do Rady Gminy Niegosawice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 260. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 628 osb, to jest 49,94% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 6, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 397; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKIBISKI Pawe Franciszek - GOLONKA Helena Katarzyna b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA DZI I JUTRO - KASOWSKA Adelina Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BELE Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68; 4) gosw wanych oddano 65; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA DZI I JUTRO - ZIACH Jan
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 136

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA DZI I JUTRO - KOCIK Leszek - BONDAROWICZ Krystyna Franciszka - BRZENIAK Marek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA DZI I JUTRO - WIECZORKO Stanisaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA DZI I JUTRO - SAWICKA Alicja 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA DZI I JUTRO - LICHASKA Sylwia Donata 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 137

4) gosw wanych oddano 266; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RADZIWI Marta Alfreda b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KARWAT ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA DZI I JUTRO - TRELA Kazimierz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA DZI I JUTRO - INGLOT Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 61. Wybory do Rady Gminy Wymiarki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 003. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 081 osb, to jest 53,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 400;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 138

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KW OCHOTNICZA STRA POARNA WYMIARKI - KOWALSKI Piotr Norbert - BABIARZ Zbigniew b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU G. WYMIARKI - WRBEL Leszek c) z listy nr 18 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - PILNY Jerzy d) z listy nr 19 KWW NOWA GMINA - STARZEC Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU G. WYMIARKI - KOWALW Edward Jan b) z listy nr 18 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - KISZKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NOWA GMINA - ADAMEK Piotr Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 55; 4) gosw wanych oddano 52; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NOWA GMINA - SZKODZISKA Barbara Halina
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 139

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - HOFFMAN Cezary - TASKI Czesaw b) z listy nr 19 KWW NOWA GMINA - BEDNARZ Janina Wanda - JANISZEWSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 30; 4) gosw wanych oddano 29; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU G. WYMIARKI - CYTLAK Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 53; 4) gosw wanych oddano 52; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU G. WYMIARKI - WIECZOREK Joanna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 62. Wybory do Rady Gminy aga Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 523. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 167 osb, to jest 39,24% uprawnionych do gosowania.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 140

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA AGA - BACH Tadeusz - SPYRA Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA AGA - GRNIAK Adam Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA AGA - STADNIK Bernarda - MIELOCH Maria Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA AGA - HRYCAK Marian
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 141

- GALENT Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZIBA Jolanta Ewa b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA AGA - KUCHARSKI Hubert Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUBINKIEWICZ Bernadeta Jzefa - KOWAL Marzena Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA AGA - KONIECKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 142

- BIAKOWSKI Jzef Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOZISKI Marek Robert b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA AGA - DANISZEWSKI Jan Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 63. Wybory do Rady Miasta knica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 038. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 902 osb, to jest 44,26% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PAJCZKOWSKA Grayna b) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - RYGIEL Artur Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 143

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PIETRZAK Robert Roman b) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - LEWICKI Mirosaw Micha - PINKOWSKI Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MAECKI Marek b) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - ANDRZEJEWSKI Jan Roman - MARCELA Ewa Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MARSZAEK Andrzej Pawe b) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - GANCZAR Janina - WAWRUCH Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - EPUCH Dorota Barbara b) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 144

- IWU Czesaw - KOCOWIK Przemysaw Jarosaw c) z listy nr 14 KWW BOGUSAWA JUNKE - JUNKE Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 64. Wybory do Rady Gminy Brody Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 779. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 416 osb, to jest 50,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - GINIBOR Elbieta Izabela b) z listy nr 13 KWW ZR - KOWALCZUK Tadeusz c) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY BRODY - ANICKA Jadwiga - BAWTRO Bazyli 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - BEJNAROWICZ Zbigniew Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 145

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY BRODY - FALKIEWICZ Jadwiga Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ZR - KOWALSKI Marian Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY BRODY - BOJKO Edward Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 68; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - MATYASIK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 99;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 146

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - MASZKOWSKI Marek Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 69; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY BRODY - MATACZYNA Agnieszka Izabela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - OSTAPIEJ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY BRODY - YCHLISKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - BEDNARSKI Zbigniew
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 147

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 53; 4) gosw wanych oddano 53; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ZR - TRACZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 65. Wybory do Rady Miejskiej w Jasieniu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 838. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 790 osb, to jest 47,79% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 878; 4) gosw wanych oddano 835; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RUDNIKOWICZ Danuta Gabriela b) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - PEKA Mieczysawa Teresa c) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA JASIE - WALCZAK Zbigniew Andrzej - GUDZOWSKA Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 916; 4) gosw wanych oddano 895; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 148

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RYZISKA Ewa Maria b) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - GOTFRYD Jadwiga c) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA JASIE - KARALUS Piotr Pawe - STOKOSA Bernadeta d) z listy nr 14 KWW NIEZRZESZENI I NIEZALENI - SMOLNICKA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA JASIE - WITKOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAJEWSKI Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA JASIE - CHORAB Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 149

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ADAMCZEWSKA Maria b) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA JASIE - MICHAJLUK Zbigniew Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - OWSIANY Ewa Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 66. Wybory do Rady Gminy Lipinki uyckie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 630. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 280 osb, to jest 48,67% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 65; 4) gosw wanych oddano 64; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MACHINKA-TURKIEWICZ Joanna Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 150

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KRYSZCZUK Renata Wioletta b) z listy nr 13 KWW MICHAA MORAKA - BRODALA Robert - GRZEKOWIAK Pawe Piotr - LECH Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GAWE Halina b) z listy nr 13 KWW MICHAA MORAKA - WALENDOWSKA Grayna Maria - LAWSKI Eugeniusz Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 61; 4) gosw wanych oddano 55; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW MICHAA MORAKA - DERE Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW MICHAA MORAKA - SOKALSKI Wiesaw Eugeniusz
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 151

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW MICHAA MORAKA - ZAJC Micha Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW MICHAA MORAKA - WRBEL-CHOMICZ Wioletta Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW MICHAA MORAKA - GRUSZKA Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW RAFAA WINTER - LECHMAN Wadysaw Marian b) z listy nr 13 KWW MICHAA MORAKA - MOCZULSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 152

Rozdzia 67. Wybory do Rady Miejskiej w Lubsku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 699. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 738 osb, to jest 36,55% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 818; 4) gosw wanych oddano 778; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW RAZEM-NIEZALENI - BUSZ MAGORZATA b) z listy nr 14 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - NAWROT HIERONIM NORBERT 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - GRZYWACZ EWA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 839; 4) gosw wanych oddano 815; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WERSTLER SYLWIA ANNA b) z listy nr 14 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - PIETRUS MAREK MICHA

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 153

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 734; 4) gosw wanych oddano 702; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SZABLISKA URSZULA b) z listy nr 14 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - TOMIAOWICZ ANDRZEJ FRANCISZEK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 833; 4) gosw wanych oddano 794; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZAWILAK ZOFIA ANTONINA b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JDRYCZKOWSKI PRZEMYSAW MAREK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 775; 4) gosw wanych oddano 737; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GOGOWSKA ZOFIA b) z listy nr 14 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - BEDNAREK JAROSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 332;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 154

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KULCZYK EDWARD 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 629; 4) gosw wanych oddano 615; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - APANOWICZ TOMASZ - JARZBISKI ARTUR JACEK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 390; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW RAZEM-NIEZALENI - KURZAWA IRENEUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 68. Wybory do Rady Gminy Przewz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 174. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 098 osb, to jest 50,51% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 368; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 155

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RZYMSKA Irena b) z listy nr 12 KWW GMINA - NASZ DOM - BK Waldemar Marian - GRACZYK Bronisawa - LISIECKI Jacek - LED Irena Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 73; 4) gosw wanych oddano 60; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW GMINA - NASZ DOM - KOKOSZA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 63; 4) gosw wanych oddano 56; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW GMINA - NASZ DOM - STANIEK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DYBA Tadeusz b) z listy nr 12 KWW GMINA - NASZ DOM - BRU Mirosawa Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 156

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GMINA - NASZ DOM - KLISOWSKI Jan - PANKOWSKA Monika Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 65; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW GMINA - NASZ DOM - DAWIDOWICZ Tadeusz Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GMINA - NASZ DOM - GOWACKA Stefania - MICHALAK Grayna Wanda 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MROCZKO Edyta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 69. Wybory do Rady Gminy Trzebiel Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 665.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 157

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 494 osb, to jest 53,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 613; 4) gosw wanych oddano 580; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MACIEJAK Franciszek b) z listy nr 12 KWW EDWARD DASIUKIEWICZ - KONONOWICZ Zdzisaw c) z listy nr 15 KWW PIOTRA HARACZA - PRUSKA Halina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW MAREK IWLEW - BIEASIK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW EDWARD DASIUKIEWICZ - KOPIEJ Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 174;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 158

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW EWA DOLACZYSKA-PCIAK - FALKIEWICZ Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW MAREK IWLEW - CHWIEDZIUK Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW EWA DOLACZYSKA-PCIAK - DYSZCZYSKA Marianna Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 76; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW MAREK IWLEW - PALUCH Aneta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW MAREK IWLEW - KUZIORA Jan
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 159

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW MAREK IWLEW - KUBIAK Zbigniew - OGRKIEWICZ Barbara Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW MAREK IWLEW - POJKA Marzena Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW MAREK IWLEW - ULANOWSKA Agnieszka Marzena b) z listy nr 15 KWW PIOTRA HARACZA - MAZUR Sabina Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 70. Wybory do Rady Gminy Tuplice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 654. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 328 osb, to jest 50,04% uprawnionych do gosowania.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 160

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWICKI Zbigniew Stefan b) z listy nr 14 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - RUDAK Daniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JASISKI Ryszard b) z listy nr 12 KWW ZBIGNIEWA KRZYSZTOFA SIKORSKIEGO - DELEJOWSKI Krzysztof Marek c) z listy nr 13 KWW TADEUSZA RYBAKA - GRUBIZNA Jzef d) z listy nr 14 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - MAZURKIEWICZ Sylwester Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW TADEUSZA RYBAKA - MRZ Robert Antoni - MOCZAN Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 161

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW TADEUSZA RYBAKA - TRISKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - KISIELA Piotr - SMYK Jolanta Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 73; 4) gosw wanych oddano 73; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - KRASSY Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 60; 4) gosw wanych oddano 58; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO - OSTROWSKA Krystyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 162

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 66; 4) gosw wanych oddano 65; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW TADEUSZA RYBAKA - JABOSKA Boena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW ZBIGNIEWA KRZYSZTOFA SIKORSKIEGO - WONIAK Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 71. Wybory do Rady Gminy ary Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 385. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 058 osb, to jest 43,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WIESAWA POLITA - CHABRASZEWSKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 163

a) z listy nr 12 KWW JANA DYGI - BURY Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WIESAWA POLITA - MYKW Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WIESAWA POLITA - DOMARACKI Henryk Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WIESAWA POLITA - JURKIEWICZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MOLISKI Grzegorz Andrzej b) z listy nr 12 KWW JANA DYGI
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 164

- WITKA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 467; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAJDA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW JANA DYGI - PIETEK Magdalena Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JANA DYGI - PESZEK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW JANA DYGI - SYGUTOWSKA Celina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 165

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JANA DYGI - MUKO Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW KAZIMIERZA OSTROWSKIEGO - OSTROWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WIESAWA POLITA - KASPRW Leszek Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RATAJCZYK Robert Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 72. Wybory do Rady Miejskiej w Sawie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 166

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 864. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 449 osb, to jest 50,19% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 016; 4) gosw wanych oddano 993; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW DOBRA GMINA SAWA - POPADIUK Wiktoria - RUDNICKA Lidia Anna b) z listy nr 17 KWW S.O.S. SAWA - MORYTO Jarosaw Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 660; 4) gosw wanych oddano 644; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POLASKI Aleksander b) z listy nr 17 KWW S.O.S. SAWA - FRANKIEWICZ Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 576; 4) gosw wanych oddano 559; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW DOBRA GMINA SAWA - PYZIAK Stanisaw Marek - WAWRZYNIAK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 167

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZAFER Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JUREWICZ Antoni Edward b) z listy nr 16 KWW DOBRA GMINA SAWA - ELICHOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ACHOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DOBRA GMINA SAWA - MAZUR Sawomir Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 168

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU - MARGOWNICZY Celina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW DOBRA GMINA SAWA - SOWISKA Elbieta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW DOBRA GMINA SAWA - BEM Jadwiga Cecylia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 73. Wybory do Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 017. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 129 osb, to jest 53,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 169

a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA - WYSOCKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NASZE MIASTO I GMINA SZLICHTYNGOWA - POLAK Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY SZLICHTYNGOWA - CIESIELSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA - KRYGIER Wojciech Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU - GARSZTKA-ZIENTEK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 170

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA - GRZDZIELSKA Boena Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA - WODARSKA Emilia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA - STANKIEWICZ Maria ucja - WALCZAK Magorzata Bernadeta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA - BARTKOWIAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 171

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY SZLICHTYNGOWA - RAJMAN Baej ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZE MIASTO I GMINA SZLICHTYNGOWA - SADOWSKA Ilona Magorzata b) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA - SUALEC Barbara Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW WIOLETTY MURDZEK - ADAMCZYK Wioleta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW NOWEGO ZAMYSOWA - DZIEDZIC Aneta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 172

DZIA II. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej w Midzyrzeczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 20 126. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 829 osb, to jest 48,84% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KWW ZBIGNIEWA SMEJLISA 6) lista nr 13 KWW WOJCIECHA WODARSKIEGO 7) lista nr 14 KWW FORUM INICJATYW 8) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE MIDZYRZECZ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 175; 4) gosw wanych oddano 1 982; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZMAREK Jzef - PACHOLAK-STRYCZEK Aniela Jolanta b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZANECKI Zbigniew Mieczysaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STANKIEWICZ Emil d) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE MIDZYRZECZ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FILUS Tadeusz Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 173

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 287; 4) gosw wanych oddano 2 107; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SAWISKI Eugeniusz - WOJNIUSZ Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KIJAK Maria Jadwiga c) lista nr 14 KWW FORUM INICJATYW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBICKI Zbigniew d) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE MIDZYRZECZ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROJEK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 790; 4) gosw wanych oddano 2 625; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GDEK Daniel Pawe - KOCHAN Krzysztof Jzef b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RBACZ Maciej Stanisaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PILARCZYK Jarosaw Tadeusz - TKOCZ Antoni Justyn d) lista nr 14 KWW FORUM INICJATYW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 577; 4) gosw wanych oddano 2 383; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 174

- GDEK Jerzy Jan b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZEH Hubert Alfons c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRA Bartomiej Stefan - NOWAK Lucyna Aneta d) lista nr 12 KWW ZBIGNIEWA SMEJLISA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BACZYSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej w Nowej Soli Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 32 515. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 364 osb, to jest 44,18% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 13 KWW WADIM TYSZKIEWICZ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 899; 4) gosw wanych oddano 3 642; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIRG Mieczysaw b) lista nr 13 KWW WADIM TYSZKIEWICZ uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HAJDUKIEWICZ Daniel Czesaw - SIECIECHOWICZ Andrzej Jzef - STACHOWIAK Rafa - SZYSZKO Piotr Kazimierz

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 175

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 259; 4) gosw wanych oddano 3 959; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAUSKI Adam b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BALCERZAK Eligiusz Przemysaw - ROGUSKI Daniel Jakub c) lista nr 13 KWW WADIM TYSZKIEWICZ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIESIADA Ryszard Jzef - KOT Adam Stanisaw - WOODKOWICZ Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 862; 4) gosw wanych oddano 2 656; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIELAK Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STOKOSA Mariusz Piotr c) lista nr 13 KWW WADIM TYSZKIEWICZ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRASZKA Grayna Danuta - HANUSZ Jan - JASTRZBSKI Andrzej Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 344; 4) gosw wanych oddano 3 051; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 176

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PETRECZKO Andrzej - SZABLOWSKA Maria Magorzata b) lista nr 13 KWW WADIM TYSZKIEWICZ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JACHE Waldemar Wiesaw - KOPE Maciej Jan - WESOOWSKI Stanisaw Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w wiebodzinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 23 856. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 071 osb, to jest 42,22% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE 5) lista nr 15 KWW NASZA GMINA I POWIAT Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 796; 4) gosw wanych oddano 3 590; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBIAK Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTKIEWICZ Szczepan - DRZYMAA Krzysztof Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBACKI Artur Jarosaw d) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 177

- OLESIAK Tomasz Piotr - WAWRZYNIAK Jadwiga Mirosawa - URAKOWSKI Wacaw e) lista nr 15 KWW NASZA GMINA I POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BURNOS Zbigniew Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 756; 4) gosw wanych oddano 3 560; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARCZYSKI Franciszek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZEPUKOWICZ Mieczysaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WARCHOLIK Krzysztof Wiesaw d) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEKISZ Dariusz Cezary - FRCKIEWICZ Marian - ROSADA Wodzimierz Aleksander - TRACZYSKI Tadeusz Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 519; 4) gosw wanych oddano 2 331; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CICHASKI Edward Janusz - JANAS Cezary Jacek - KRY Mirosaw Pawe - TOMALAK Krzysztof - WONIAK Ireneusz b) lista nr 15 KWW NASZA GMINA I POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 178

- MAZUR Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miejskiej w Sulechowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 21 188. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 216 osb, to jest 43,50% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KW FORUM 5) lista nr 13 KW PRAWORZDNY SULECHW 6) lista nr 14 KWW IZABELA WOJEWODA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 140; 4) gosw wanych oddano 2 929; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JARECKA-CIELAK Romualda Maria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIATKO Apolinary - SZELG Agnieszka Joanna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RETKIEWICZ Marek d) lista nr 12 KW FORUM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ANDRASIAK Mirosaw e) lista nr 13 KW PRAWORZDNY SULECHW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCZYSKI Marek Jzef f) lista nr 14 KWW IZABELA WOJEWODA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WOJEWODA Izabela Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 179

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 086; 4) gosw wanych oddano 2 870; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NIEMIRA Stanisawa Wiktoria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRODZIKOWSKI Miosz Mateusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LUBIENIEC Arleta Barbara d) lista nr 12 KW FORUM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RERUS Jan Zdzisaw - WIERZBOWSKI Leszek Tadeusz e) lista nr 13 KW PRAWORZDNY SULECHW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACZMAR Stanisaw f) lista nr 14 KWW IZABELA WOJEWODA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MURKOWSKI Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 990; 4) gosw wanych oddano 2 742; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZEGORZEWSKI Bogumi b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MORGOWSKI Mirosaw - POKAD Przemysaw Antoni c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKRZYPCZAK Leon d) lista nr 12 KW FORUM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZESZYSKI Czesaw Stefan - PLEWKO Aleksander Kazimierz e) lista nr 13 KW PRAWORZDNY SULECHW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UKASIK Tadeusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 180

Rozdzia 5. Wybory do Rady Miasta aga Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 21 583. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 658 osb, to jest 44,75% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KW NASZE MIASTO - NASZ POWIAT 6) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 546; 4) gosw wanych oddano 2 347; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOOSZYN Tadeusz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUDZIO Antoni Krzysztof c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANKOWSKA Krystyna Teresa - RAMZA Mirosaw d) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HUCA Krystyna Eustachia - KUDA Dariusz Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 505;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 181

4) gosw wanych oddano 2 318; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - O Piotr Jerzy - MARCHEWKA Daniel b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOLICZKO Rafa c) lista nr 15 KW NASZE MIASTO - NASZ POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PINIUTA Stanisaw d) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WITEK Marian Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 315; 4) gosw wanych oddano 2 194; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OPALA Zdzisaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZYPOSZ Halina Janina c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ADAMCZYK-BRYSZEWSKA Ewa d) lista nr 15 KW NASZE MIASTO - NASZ POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIAKOWSKI Zbigniew e) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MASZLONG Cyprian Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 292; 4) gosw wanych oddano 2 063; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 182

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUCAB Stanisaw Pawe - MARCHEWKA Krystian Marcin b) lista nr 15 KW NASZE MIASTO - NASZ POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIENKIEWICZ Henryk c) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIURA Stanisaw - UKASIEWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miejskiej w Szprotawie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 536. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 130 osb, to jest 46,36% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW JZEFA RUBACHY 6) lista nr 16 KW TPZSz 7) lista nr 17 KW SZANSA DLA SZPROTAWY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 861; 4) gosw wanych oddano 1 725; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DENKIEWICZ Mieczysaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRONO Bartomiej Kazimierz c) lista nr 15 KWW JZEFA RUBACHY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 183

- CHMIELEWSKA Grayna d) lista nr 16 KW TPZSz uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STAMBULSKI Andrzej e) lista nr 17 KW SZANSA DLA SZPROTAWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKAWISKI Andrzej Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 244; 4) gosw wanych oddano 3 055; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIKORSKI Piotr Rafa b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIGAS Zdzisaw Wiesaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAKUA Roman d) lista nr 15 KWW JZEFA RUBACHY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWCZYK ukasz Tadeusz e) lista nr 16 KW TPZSz uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARYLAK Ryszard Franciszek - SITKO Franciszek f) lista nr 17 KW SZANSA DLA SZPROTAWY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - POPIENIUK Zdzisaw - WIECH Tadeusz Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 025; 4) gosw wanych oddano 2 837; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PANASEWICZ Waldemar - SOBCZAK Wadysaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 184

- LIWISKI Roman Andrzej c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PONIAK Elbieta Krystyna d) lista nr 15 KWW JZEFA RUBACHY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHYLAK Pawe e) lista nr 16 KW TPZSz uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BILISKI Janusz - ZARZECKA Monika f) lista nr 17 KW SZANSA DLA SZPROTAWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYPASEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miejskiej w arach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 31 552. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 847 osb, to jest 40,72% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 12 KW ARSKIE STOWARZYSZENIE TOBIE I MIASTU 4) lista nr 13 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO 5) lista nr 14 KWW ARSKA LEWICA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 194; 4) gosw wanych oddano 3 003; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRUBIZNA Marcin Marian b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WERSTLER-WOJTASZEK Joanna Magdalena c) lista nr 12 KW ARSKIE STOWARZYSZENIE TOBIE I MIASTU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GROCHLA Dariusz Pawe
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 185

d) lista nr 13 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ISSEL Joanna Bronisawa e) lista nr 14 KWW ARSKA LEWICA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POGORZELEC Roman Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 851; 4) gosw wanych oddano 2 605; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAIK Sawomir Andrzej - KRASKO Stanisaw b) lista nr 12 KW ARSKIE STOWARZYSZENIE TOBIE I MIASTU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TALAGA Zbigniew c) lista nr 13 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LITEWKA Barbara Irena d) lista nr 14 KWW ARSKA LEWICA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOOWICZ Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 043; 4) gosw wanych oddano 2 829; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CANDEKIDIS Georgios - KPISKI Bogdan Wiesaw b) lista nr 12 KW ARSKIE STOWARZYSZENIE TOBIE I MIASTU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOWIKOWSKI Aleksander Ryszard c) lista nr 13 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GADOMSKI Czesaw Ryszard
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 186

d) lista nr 14 KWW ARSKA LEWICA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEZGODZKI Jacek Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 759; 4) gosw wanych oddano 3 550; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZERWONAJCIO Aleksander Roland b) lista nr 12 KW ARSKIE STOWARZYSZENIE TOBIE I MIASTU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRZYAK Lesaw - SZCZOTKA Jzef Tadeusz c) lista nr 13 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLESZEWSKI Zenon d) lista nr 14 KWW ARSKA LEWICA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZERWISKI Piotr Wacaw - WGIER Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Miejskiej we Wschowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 217. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 086 osb, to jest 52,77% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU 3) lista nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZO 4) lista nr 17 KWW MIOSZA CZOPKA 5) lista nr 18 KWW NASZE MIASTO WSCHOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 187

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 944; 4) gosw wanych oddano 2 695; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DWORKIEWICZ Andrzej - GRZYB Fabian Ignacy - KOWALCZYK Jacek Piotr b) lista nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KNAFLEWSKA-WALKOWIAK Hanna Genowefa - NOWICKI Andrzej - STOCKI Roman c) lista nr 17 KWW MIOSZA CZOPKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZOPEK Miosz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 015; 4) gosw wanych oddano 2 817; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUCZEK Piotr Wadysaw - MAZUR Zdzisaw Stanisaw b) lista nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - AWSIUKIEWICZ Bogusawa - GRABKA Krzysztof Jerzy - KOCIKO Patryk - PAWOWSKA Jolanta Anna c) lista nr 17 KWW MIOSZA CZOPKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZOPEK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 127; 4) gosw wanych oddano 2 881; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 188

a) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOWALCZYK Stanisaw Marcin - TKACZ ukasz b) lista nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BACZYN Franciszek - DRZEWIECKI Wodzimierz Jzef - NIKOLIN Helena - SOBCZUK Tadeusz Edward c) lista nr 17 KWW MIOSZA CZOPKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSISKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA III. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu Rozdzia 1. Wybory do Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 99 608. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 37 939 osb, to jest 38,09% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KWW JDRZEJCZAK - GORZW XXI W. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 295; 4) gosw wanych oddano 6 926; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LESZCZYSKI Pawe Adrian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SEJWA Stefan Mieczysaw - WRBLEWSKI Radosaw Artur
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 189

c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SONDEJ Roman d) lista nr 12 KWW JDRZEJCZAK - GORZW XXI W. uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PALUCH Piotr Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 605; 4) gosw wanych oddano 6 239; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KURCZYNA Marcin Rafa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KUNICKA Halina c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARCINKIEWICZ Maciej - SURMACZ Marek Tomasz d) lista nr 12 KWW JDRZEJCZAK - GORZW XXI W. uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIERCHOWICZ Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 171; 4) gosw wanych oddano 7 800; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACZANOWSKI Jan Kazimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOBOLEWSKI Jerzy - SYNOWIEC Jerzy Piotr c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAWA Mirosaw Andrzej d) lista nr 12 KWW JDRZEJCZAK - GORZW XXI W. uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STOLARSKA Urszula Teresa
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 190

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 892; 4) gosw wanych oddano 7 576; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ANTCZAK Jerzy Piotr b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BURZAWA Zenon - SIBISKA Krystyna Mieczysawa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAOWY Robert d) lista nr 12 KWW JDRZEJCZAK - GORZW XXI W. uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DERECH-KRZYCKI Jakub Alfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 976; 4) gosw wanych oddano 7 561; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCHANOWSKI Krzysztof b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSECKI Marek Mirosaw - SUROWIEC Robert Edward c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIEKOWSKI Sebastian d) lista nr 12 KWW JDRZEJCZAK - GORZW XXI W. uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WOJCIECHOWSKA Grayna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 191

Rozdzia 2. Wybory do Rady Miasta Zielona Gra Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 93 411. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 40 485 osb, to jest 43,34% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KW STOWARZYSZENIA MOJE MIASTO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 883; 4) gosw wanych oddano 8 542; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOCHESKI Andrzej Zbigniew - MANIA Boena Teresa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAWICKI Kamil Krzysztof - PABIEROWSKI Bogusaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARCZAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 394; 4) gosw wanych oddano 7 158; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HEBDA Artur Kazimierz - KUBICKI Janusz Krzysztof

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 192

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAKUBIAK Jerzy Lech - URBANIAK Adam Maciej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RONOWICZ Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 038; 4) gosw wanych oddano 8 735; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRODZIK Radosaw Robert - DANIELAK Jolanta Ryszarda b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUKIEWICZ Mirosaw Waldemar - KAMISKI Marek Waldemar c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZYMKOWIAK Eleonora Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 468; 4) gosw wanych oddano 8 139; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HARLAK Wioleta Elbieta - MARKIEWICZ Edward b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOWHAN Robert Zenon - MROZEK Aleksandra c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUDZISKI Jacek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 193

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 702; 4) gosw wanych oddano 6 397; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRACHMASKI Andrzej Marian - GRYKO Filip Grzegorz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MACHALICA Krzysztof Edward - MARCHEWKA Mariusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ATWISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA IV. Wybory do rad powiatw Rozdzia 1. Wybory do Rady Powiatu Gorzowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 53 153. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 23 426 osb, to jest 44,07% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 11 KWW "RAZEM DLA POWIATU" 6) lista nr 13 KWW ANDRZEJA KUNTA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 948; 4) gosw wanych oddano 5 387; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 194

- UCZKOWSKI Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMCZYK Janusz Piotr c) lista nr 11 KWW "RAZEM DLA POWIATU" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOMCZAK Grzegorz Micha d) lista nr 13 KWW ANDRZEJA KUNTA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUNT Andrzej Ludwik - MENDELSKI Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 906; 4) gosw wanych oddano 3 458; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JASICKA Aleksandra Elbieta b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONIECZNY Leonard c) lista nr 11 KWW "RAZEM DLA POWIATU" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ILIASZEWICZ Ryszard - PISAREK Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 965; 4) gosw wanych oddano 4 519; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ALEKSANDROWICZ Hieronim b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JUSZCZAK Andrzej Maciej c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEWANDOWICZ Jarosaw Piotr d) lista nr 11 KWW "RAZEM DLA POWIATU" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JEDYNAK Waldemar
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 195

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 607; 4) gosw wanych oddano 7 590; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIEWANEK Mariusz Stanisaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KONIEC Roman - KRUCZKOWSKI Jzef c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LUDNIEWSKI Jzef Stanisaw d) lista nr 11 KWW "RAZEM DLA POWIATU" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LUDNIEWSKA Magorzata - MOODCIAK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Powiatu Kronieskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 45 728. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 22 946 osb, to jest 50,18% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 11 KW FORUM POWIATU KRONIESKIEGO 6) lista nr 12 KWW NASZ POWIAT Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 822;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 196

4) gosw wanych oddano 5 278; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIERTYCZAK LECH JAN - ROGOWSKI WODZIMIERZ KAZIMIERZ b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTCZAK BARTOMIEJ LESAW - WITALSKI GRZEGORZ c) lista nr 12 KWW NASZ POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZEREPKO JACEK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 837; 4) gosw wanych oddano 7 144; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWOWSKI ROBERT b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HOFFMANN JACEK PIOTR - MARCINIAK JANUSZ JZEF c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KURZPA JACEK SAWOMIR d) lista nr 11 KW FORUM POWIATU KRONIESKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHINALSKI ANDRZEJ RYSZARD e) lista nr 12 KWW NASZ POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALSKI JAROSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 922; 4) gosw wanych oddano 4 254; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLESZEK DORIAN
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 197

b) lista nr 11 KW FORUM POWIATU KRONIESKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BABUL MAREK c) lista nr 12 KWW NASZ POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAGLIK MACIEJ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 365; 4) gosw wanych oddano 3 703; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARCZUK KAZIMIERZ b) lista nr 11 KW FORUM POWIATU KRONIESKIEGO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ANIO DANUTA ANNA c) lista nr 12 KWW NASZ POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARTCZAK SEBASTIAN MARIUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Powiatu Midzyrzeckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 47 236. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 24 520 osb, to jest 51,91% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 11 KWW FORUM INICJATYW Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 814;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 198

4) gosw wanych oddano 4 241; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JASIONEK Natalia Helena b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GABRYELSKI Grzegorz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PTANIK Jacek Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 839; 4) gosw wanych oddano 9 190; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KURTEK Andrzej Marcin - PUCHAN Kazimierz Jzef - SMEJLIS Zbigniew b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PLEWA Zofia Teresa c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOZISKI Adam Stanisaw - MARZEC Krzysztof Stanisaw d) lista nr 11 KWW FORUM INICJATYW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LORENZ Radosaw Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 621; 4) gosw wanych oddano 4 164; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KURY Mieczysaw Jzef

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 199

- SZAATA Jarosaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BANASZKIEWICZ Halina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 246; 4) gosw wanych oddano 4 747; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAWIDZKI Maciej Sawomir b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HOOWNIA Lesaw - RALSKI Zenon c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALEWSKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Powiatu Nowosolskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 69 909. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 32 124 osb, to jest 45,95% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KWW WADIM TYSZKIEWICZ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 10 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 386; 4) gosw wanych oddano 13 362;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 200

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GABRYELCZYK Tadeusz Stanisaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLEJNICZAK Mirosaw Wojciech c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FEDORCZAK Romuald Mariusz - GSIOR Krzysztof Mariusz - LACHOWICZ-MURAWSKA Magorzata Iwona d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BOJKO Izabela Magorzata e) lista nr 12 KWW WADIM TYSZKIEWICZ uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOCHASKA Aleksandra Maria - SACHAJ Dariusz Mirosaw - SUSKI Jarosaw - SUSZYSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 773; 4) gosw wanych oddano 5 187; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MUSZYSKI Zygmunt Adam b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - URIADKO Stanisaw Antoni - YROLIS Adam Andrzej c) lista nr 12 KWW WADIM TYSZKIEWICZ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DYTKO Roman Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 853; 4) gosw wanych oddano 5 198;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 201

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FIJO Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOPYCIEL Sawomir c) lista nr 12 KWW WADIM TYSZKIEWICZ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - INTEK Jarosaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 112; 4) gosw wanych oddano 5 479; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WRBLEWSKA Barbara Zofia - ZIAREK Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POTGA Grzegorz Micha c) lista nr 12 KWW WADIM TYSZKIEWICZ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DYLEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Powiatu Subickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 37 196. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 652 osb, to jest 52,83% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 11 KWW FORUM ZIEMI SUBICKIEJ

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 202

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 892; 4) gosw wanych oddano 6 743; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GLINKA Jerzy Franciszek b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JODLISKA-PUZIUK Magorzata Stefania c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BYCKA Andrzej d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JANKOWSKA Mirosawa Stanisawa e) lista nr 11 KWW FORUM ZIEMI SUBICKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOHUSZKO Jan - MALAKIEWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 054; 4) gosw wanych oddano 3 582; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOCHESKI Witold Pawe b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOOSZA Wiesaw Henryk - UDZIELA Barbara c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDZIS Sawomir Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 203

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 706; 4) gosw wanych oddano 7 162; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JAKUBOWSKA Kazimiera b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOSZCZUK Zbigniew c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PILARSKI Tomasz Andrzej - PISAREK Tomasz Janusz - RADKIEWICZ Krzysztof Jan d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PTORAK Marek Jerzy e) lista nr 11 KWW FORUM ZIEMI SUBICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CISZEWICZ Tomasz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 40 453. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 509 osb, to jest 45,75% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 11 KWW "FORUM MIAST I WSI" 5) lista nr 12 KWW SAMORZDOWE FORUM PONAD PODZIAAMI Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 848; 4) gosw wanych oddano 5 308; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 204

a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MKA Tadeusz Ryszard - TYRANOWICZ Edward Kazimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LIBERA Andrzej Jan - PIETRUSZAK Maciej c) lista nr 11 KWW "FORUM MIAST I WSI" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OMINKOWSKA Anna d) lista nr 12 KWW SAMORZDOWE FORUM PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBASIK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 398; 4) gosw wanych oddano 5 783; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAWLIK Romuald b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWAK Leszek - ROSISKI Wiesaw Henryk c) lista nr 11 KWW "FORUM MIAST I WSI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRYK Daniel d) lista nr 12 KWW SAMORZDOWE FORUM PONAD PODZIAAMI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAJKO Andrzej - GAJOWCZYK Roman Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 263; 4) gosw wanych oddano 5 507; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 205

a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STASZAK Przemysaw Zygmunt b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARKIEWICZ Franciszek Mirosaw - NIEDZIAKOWSKI Krzysztof Andrzej c) lista nr 12 KWW SAMORZDOWE FORUM PONAD PODZIAAMI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GLEZER Leszek Krzysztof - JADEWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Powiatu Sulciskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 28 371. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 770 osb, to jest 52,06% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 11 KWW FORUM POWIATOWE 6) lista nr 12 KWW WSPLNIE Z LUDMI 7) lista nr 13 KWW FORUM GMIN Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 961; 4) gosw wanych oddano 7 065; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - EJCHART Dariusz Krystian - LEWICKI Patryk Jzef - SEMBRATOWICZ Eugeniusz Roman b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 206

- DEPTUCH Micha - LACH Jan c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDARZ Boena Teresa - KUBIAK Stanisaw Ryszard d) lista nr 13 KWW FORUM GMIN uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SONIK Sawomir Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 427; 4) gosw wanych oddano 3 889; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAMNIUK Franciszek - KRYCH Bronisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBRO Tadeusz Wiktor c) lista nr 13 KWW FORUM GMIN uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAWADZKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 382; 4) gosw wanych oddano 2 011; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 11 KWW FORUM POWIATOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUZYK Bogdan - WIDERA Lesaw Stefan b) lista nr 12 KWW WSPLNIE Z LUDMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BASISKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 207

Rozdzia 8. Wybory do Rady Powiatu wiebodziskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 44 683. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 908 osb, to jest 46,79% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 070; 4) gosw wanych oddano 9 399; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ALGIERSKI Mirosaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JARECKI Jakub Grzegorz - PYRCZ Szymon - WENDORFF Jarosaw Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - YSZCZYK Barbara Kazimiera - MOTOWIDEKO Bogusaw d) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEZAK Elbieta Maria - MIARA Urszula - SZUMSKI Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 208

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 931; 4) gosw wanych oddano 5 161; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEWANDOWSKI Bolesaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAJCZYSKI Kazimierz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OSOS Katarzyna d) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - HOPPEN-ANYSZKO Alicja Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 907; 4) gosw wanych oddano 4 321; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GORDZELEWSKI Lesaw b) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZYCZERSKI Wiesaw Kazimierz - JOKIEL Alojzy Piotr - MINTA Marcin Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rada Powiatu Zielonogrskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 72 808. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 36 315 osb, to jest 49,88% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 209

4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 11 KW SAMORZDOWY POWIAT ZIELONOGRSKI Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 214; 4) gosw wanych oddano 8 476; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SANECKI Jarosaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HOOUB Czesaw - AZICKI Edwin c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRNICKI Ryszard d) lista nr 11 KW SAMORZDOWY POWIAT ZIELONOGRSKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MISIURA Ireneusz - RAKOWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 768; 4) gosw wanych oddano 7 452; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUROWSKI Lech b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OKOPIE Stanisaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOSUR Andrzej d) lista nr 11 KW SAMORZDOWY POWIAT ZIELONOGRSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAGODA Henryk Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 210

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 453; 4) gosw wanych oddano 6 429; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARANOWSKI Sawomir b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GBICKI Jacek - KLIM Leszek Micha c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYGAN Marian d) lista nr 11 KW SAMORZDOWY POWIAT ZIELONOGRSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROMANKIEWICZ Krzysztof Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 880; 4) gosw wanych oddano 9 749; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OZIEMKOWSKA Jadwiga Elbieta - WYSOCKA Hanna Franciszka b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAUA Janina Krystyna - KLIM Bogdan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SROCZYSKI Krzysztof Andrzej d) lista nr 11 KW SAMORZDOWY POWIAT ZIELONOGRSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIJAKI Ireneusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 211

Rozdzia 10. Wybory do Rady Powiatu agaskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 66 435. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 31 052 osb, to jest 46,74% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 11 KW NASZE MIASTO - NASZ POWIAT 6) lista nr 12 KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO 7) lista nr 13 KWW NIEZALENI POWIATU AGASKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 661; 4) gosw wanych oddano 9 015; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOPTA Marek Zdzisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BLAJER Krzysztof Dariusz - JERSAK Karol Piotr - LUSARSKI Marek Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOSNOWSKI Jan d) lista nr 11 KW NASZE MIASTO - NASZ POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHODA Andrzej Zygfryd e) lista nr 12 KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KATARZYNIEC Andrzej Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty:

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 212

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 413; 4) gosw wanych oddano 4 707; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MICHALCZUK Anna Joanna b) lista nr 12 KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAROSZ Krzysztof - LICHTASKI Pawe Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 798; 4) gosw wanych oddano 3 343; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANOWICZ Henryk Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CUPRYCH Leon Jerzy c) lista nr 12 KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BUGANIK Elbieta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 180; 4) gosw wanych oddano 11 100; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARYLAK Andrzej - TELER Zbigniew b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSMATKA Tadeusz Jan

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 213

c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORYNA Maciej d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GANCARZ Ewa Danuta e) lista nr 11 KW NASZE MIASTO - NASZ POWIAT uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SENDECKA Magorzata Janina f) lista nr 12 KW STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARYLAK Eugeniusz g) lista nr 13 KWW NIEZALENI POWIATU AGASKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSISKI Jan Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Powiatu arskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 79 789. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 34 087 osb, to jest 42,72% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 11 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 850; 4) gosw wanych oddano 11 920; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OBACZ-BCAL ELBIETA - SKOBELSKI EDWARD b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIELAK MAREK
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 214

- FEMLAK MAREK - ISSEL MAGORZATA BARBARA c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DROZD KAZIMIERZ d) lista nr 11 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - YBA EDWARD - MADEJ DANUTA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 738; 4) gosw wanych oddano 5 172; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GUTOWSKI MAREK JAN b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AGACKI ADAM c) lista nr 11 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDOJ JANUSZ - RADZION JZEF 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 569; 4) gosw wanych oddano 5 648; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DUDEK IRENA MARIA b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWAKOWSKI DAWID - LAWSKA ANNA c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZAJKOWSKI TOMASZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 215

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 930; 4) gosw wanych oddano 7 827; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUDOSZ WIKTOR b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KONIECZNA WIOLETTA BARBARA c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAZURKIEWICZ ROMAN - SZAFRASKI BENEDYKT SYLWESTER d) lista nr 11 KW FORUM SAMORZDOWE POW. ARSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOLASKI MICHA FRANCISZEK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Powiatu Wschowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 2 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 30 859. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 954 osb, to jest 51,70% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 11 KWW MIOSZA CZOPKA 5) lista nr 12 KWW PRS 6) lista nr 13 KWW ZWYCZAJNI RAZEM 7) lista nr 14 KWW RAZEM W PRZYSZO 8) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 216

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 071; 4) gosw wanych oddano 8 267; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STRZAKOWSKA MAGDALENA b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRANY MAREK MIROSAW c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RAHNEFELD ELBIETA d) lista nr 13 KWW ZWYCZAJNI RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DENESIUK JOLANTA - UKOWSKI LEON e) lista nr 14 KWW RAZEM W PRZYSZO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOZACZEK MAREK ROMUALD - KURYO WOJCIECH ADAM f) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIUBATY STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 883; 4) gosw wanych oddano 6 282; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIEMCZYK ZDZISAW JANUSZ b) lista nr 11 KWW MIOSZA CZOPKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BURZYSKI CEZARY PAWE c) lista nr 12 KWW PRS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIKA DANIEL WADYSAW d) lista nr 13 KWW ZWYCZAJNI RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAKOWIAK ANDRZEJ BOGDAN e) lista nr 14 KWW RAZEM W PRZYSZO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSTKA DOROTA MAGORZATA - KULUS MARIAN - SZUMSKI RYSZARD
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 217

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA V. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Lubuskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 30 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 809 639. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 372 379 osb, to jest 45,99% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79 767; 4) gosw wanych oddano 71 496; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANDRZEJCZAK Bogusaw Albin - JDRZEJCZAK Tadeusz - WINNICKA Mirosawa Weronika b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIREPO Jan c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIDUCH Roman - MARCINKIEWICZ Mirosaw d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PONKA Elbieta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79 794; 4) gosw wanych oddano 68 678;
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 218

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FEDKO Edward Jan - ZARBA Marek b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOODZIEJ Zbigniew Jan c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JABOSKI Marcin Artur - MOEJKO Tomasz d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRABAREK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 57 019; 4) gosw wanych oddano 48 571; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARTKOWIAK Jzef b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PADUSZYSKI Zdzisaw Franciszek c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MACIUSZONEK Wacaw Jan - TURCZYNIAK Leszek Stanisaw d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ARDELLI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 76 715; 4) gosw wanych oddano 68 917; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRYKO Lidia
Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany Strona 219

- WONTOR Tomasz Pawe b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FIEDOROWICZ Czesaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAJK Tadeusz - POLAK Elbieta Anna d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCIK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79 084; 4) gosw wanych oddano 67 777; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PATAK Kazimierz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUBACHA Jzef Marcin c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BALCERZAK Klaudiusz - OSISKA Boena Krystyna - STAWOWCZYK Grayna d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PALUCH Robert Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Komisarz Wyborczy Bogumi Hoszowski

Id: UYSIP-DAJNB-LEJOR-ACSOE-ASZLI. Podpisany

Strona 220