You are on page 1of 188

s

e
p
t
e
m
b
e
r

2
0
1
1
INTERIR
Inpircie a trendy
Kuchya
Rekontrukcia kpene
Modern spla
Fasdy, zateplenie, izolcie
Sancia domu a bytu
Nzkoenergetick bvanie
Okn, dvere, brny
1,33
2011
september
Metalinda
INTERVIEW
REKONTRUKCIA
DOMU A BYTU
RELAX, EXTERIR
Trvnik poas jesene
Bazny
Zhradn nbytok
www.styldomuabytu.sk
DECODOM s prodejen na Slovensku GALAN I vnska cesta 26, Bratislava FIMA MOBEL Jesenskho 2, Dunajsk Streda EBEN Ul. 1. mja 20, Vrble ALFITO
Bratislavsk cesta 83, amorn MERAICK 3, Tovarnicka ul. 4, Topoany RETON, Treniansk 4465 (bval Agrozon) Pchov DREVONAB, Kamenn cesta 3, ilina RETON,
Okrun 2080, Pchov TEMPO KONDELA, s prodejen na Slovensku DECODOM, Pilsk 7, Topoany JAME NBYTOK, Hlavn 35, ierny Balog LAGNA, Nmestie
slobody 22, Humenn MULLER BRATISLAVA, Holisk 9, Bratislava GEKO ILINA, Bajzova 39 B, ilina KAMBEROVI nbytek, Nm. Osloboditeov 23, Michalovce KATER
POPRAD, Moyzesov 25, Poprad J - STORM MYJAVA1, Bradaova 28, Myjava TRIBYT, A. Rudnaya 21, ilina DOMBYT PRODEJNA, Pravenec 57, Pravenec POHODLIE,
Sladkovikov 8, Zlat Moravce GOLD HARMONI, Hviezdoslavova 6, ilina INTERIER1, Oslobotiteov 35, Vek Krti TEMPO KONDELA POPRAD, Hviezdoslavova 346,
Poprad MINICHOV, 1. Mja (pri poliklinike), Hum TEMPO KONDELA B.BYSTRICA, L. tra 2, City Shop, Bnsk Bystrica UNI-MIER, Zlatovsk 9, Trenn
systmov lavice Hector
systmov lavice Helena
systmov lavice Paris
E SK VROBCE NBYT KU
Rohov lavice naleznou nejlep uplat-
nn v domcnostech, stravovacch za-
zench i v hotelech jako sedac nbytek
k jdelnm stolm. Rohovou lavici lze
tak dlkov upravovat, a to po 5-ti
a 10-ti centimetrech, zle na typu
rohov lavice. Nae rohov lavice jsou
pravolev. Del stranu rohov lavice m-
ete umstit dle poteby bu na pravou
nebo na levou stranu. Mete vybrat
z vce ne 80-ti druh ltek a z nkolika
druh dezn deva.
www. i kt us. cz
Radej MA tepla pln
zuby, ako ho NEMA.
Certikovan zatepovacie systmy
call centrum: 02/44970000 www.denbraven.sk
Ak sa rozhodnete pre zatepovacie
systmy Den Braven, vau stavbu
akaj dobr asy.
Zatepovacie systmy Den Braven
THERM MINERAL a THERM STYRO
s modern, kontaktn zatepovacie
systmy vyuvan na vonkajom pl-
ti budov. Poas celho roka vytvra-
j optimlnu, hygienick, vntorn
klmu, priom zabrauj tepelnm
stratm, o v zime vrazne zniuje
spotrebu nkladov na vykurovanie
a v lete zabezpeuj ochranu do-
mova pred prehriatm, m sprjem-
uj vntorn klmu poas letnch dn.
S uren na zateplenie fasd existu-
jcich objektov, rekontruovanch bu-
dov, ale aj suchch novostavieb.
interir
interir
Interir inpircie a trendy
tl bvania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Milnsky tde dizajnu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
LED osvetlenie pre interir a exterir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Prenikav va levandule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Nadasov pvab modernch kobercov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Zdravie kolskch det ovplyvuje iich stl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Spla
Posten bielize akvalita spnku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Pohodln anim neruen spnok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Volme zdrav spnok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Kuchya inpircie atrendy
Chladnika stechnolgiou konzervcie potravn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Farebn dizajn kuchynskch spotrebiov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Chladniky smraznikou venergetickej triede A+++ . . . . . . . . . . . . . . 126
Jedinen dekory nbytkovch dvierok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Tipy, ako vylepi elektrointalciu v kuchyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Gurmnska kva rozdrdi vetky vae zmysly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Kpea rekontrukcia
Rekontrukcia kpene, vyberte si sprvnu firmu . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Najjednoduchia cesta kdomcemu wellness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Kpea ako vpove ivotnho tlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
editorial
Dobr de, mil itatelia!
Leto vrchol an asopis je op
tu. Anovinkou je, e sme preVs
cez przdniny pripravili aj jeho
nov internetov tvr. Sta zada
www.styldomuabytu.sk amete lis-
tova velektronickej podobe asopisu.
Obsah je toton stlaenou verziu aje
naviac vplne neskrtenej forme, aj v-
tane odbornej prezentcie inzerentov.
Ao Vs vtomto sle ak? Hlavnou
tmou je rekontrukcia domu abytu.
Venujeme sa prioritnm tmam ako
zatepovanie, pravy arenovcie fasd,
izolcie, i efektvnejie vykurovanie.
Take ke potrebujete zvi teplo-
tu vnezateplenom domeku, ak Vs
ohrozuje voda, alebo chcete uetri, tipy
pre Vs sa urite njdu.
Interirov sekcia asopisu sa tento
krt zaober inpirciami atrendmi
vbvan, i u voblasti dizajnu alebo
materilovch alternatv.
Rozuuje Vs Vaa star drniaca
chladnika, ktor by mala za zorat
energiu nielen chladi ale pomaly to
jedlo aj servrova, no napriek tomu jej
ani chladenie vemi nejde? My sme
vyptrali chladniky, uktorch Vm to
urite nehroz. S venergetickej triede
A+++ aspotrebvaj len ozaj zanedba-
ten mnostvo energie. Apredstavte si
chladniku, ktor by Vm nielen chladila,
ale mala by vsebe zabudovan aj funk-
ciu konzervcie potravn. Vraj nemon?
No vsasnosti u nie.
Dfajme, e po karedom lete sa nm
vydar aspo jese azaijeme babie
leto, aby sme si vynahradili upran jlo-
v aaugustov dni.
Plno slnka vjeseni avea inpiratv-
nych npadov vo Vaom bvan el
Vaa redakcia
y p
Vaa redakcia
editorial
www.styldomuabytu.sk
obsah
Rekontrukcia domu a bytu
Vizitkov prloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
t

m
a
s
e
p
t
e
m
b
e
r
2
0
1
1
Trvnik poas jesene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Rados zoddychu, zhradn nbytok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Sprvny vber dlaby podiarkne charakter okolia . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Bezpenos pri kpan vbazne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Preo si kpi bazn vjeseni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
relax, exterir
relax, exterir
Fasdy rekontrukcia a sancia
Sancia panelovch bytovch arodinnch domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Progresvna inovcia lepiaca kotva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Povrchov prava fasd ainterirovch stien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zateplenie, izolcie, hydroizolcie
Teplo domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Uetrite s chytrou izolciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zni vlhkos znamen uetri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Systmov utesnenie spokldkou dlaby pre balkny a terasy . . . . . . 30
Rchla ochrana proti vode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nzkoenergetick bvanie
Drevostavba ponoren do pvabnej zhrady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nzkoenergetick systm pre kadho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Stavba nzkoenergetickch domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ako etri na energich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kozubov kachle pre nzkoenergetick stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ke marketing vaz nad zdravm rozumom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kaskdov kotola votzkach a odpovediach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Fotovoltaika obnoviten zdroj elektrickej energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vykurovanie modernch novostavieb rodinnch domov . . . . . . . . . . . . . 50
Splyovac kotol na drevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zloen komny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kondenzan kotly, sporn, ekologick atechnologicky pokrokov . . 55
Tepeln erpadl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Automatick kotly na pelety s dotciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Infraerven krenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Podlahov krenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Stropn chladenie akrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Okn, dvere, garov brny
alzie verzus rolety to je otzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Okn pre vysok energetick spory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ako si sprvne vybra vchodov dvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Sekn garov brny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Strecha, stren krytina
Kompletn rieenie pre ikm strechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Spokojn ivot pod bezpenou strechou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Inpircie pre v dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Metalinda nestarnca, stle mlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
interview
interview
i t i i t i
EVEREL s.r.o., Tebtice 102, 769 01 Holeov.
Tel. 577 941 646, fax 577 941 737
e-mail: everel@everel.cz
i si zvolte lamintov alebo dreven podlahu,kad podlaha
Quick

Step

bude inpirciou pre V interir. Poiadajte o


svoj bezplatn katalg na www.quick-step.com.
P OD L A HY QUI C K S T E P .
OB J AV T E S V E T
V K T OR OM BY S T E C HC E L I I .
Galria kobercov s.r.o.
Vajnorsk 127 E, 831 03 Bratislava,
Tel. : +421 (0)2 446 446 32, Mobil: 0917 854 874
info@galeria-kobercov.sk, www.galeria-kobercov.sk
...najlepia adresa pre orientlne, modern
a dizajnov rune viazan koberce...
Najv vber z exkluzvnej kolekcie rune
viazanch kobercov v Slovenskej republike.
Neplate viac, ne je nevyhnutn ...
Teme sa na Vs.
U
n
ik

t
n
a
D
IF

Z
N
E
O
T
V
O
R
E
N

K
O
N

T
R
U
K
C
I
A
a
k
o

t
a
n
d
a
r
d
!
www. atri um- sk. sk
DifuTech

STVOREN PRRODOU, PREVEREN LOVEKOM !
ATRI UM- SK, s. r. o. - obchodn oddlenie
Horn 30, SK-974 01 Bansk Bystrica
tel . : +421 48 414 61 87, fax: +421 48 414 61 94
e-mail: info@atrium-sk. sk
Viac vedie. Viac zai.
Vinu z toho, o vieme o poisten,
vieme od vs. Vetci mme viac zo
ivota, ke si svoje sksenosti navz-
jom vymieame. Ak je vaa rada?
Povedzte nm ju a vyuite t nau.
Navtvte nae predajn miesta alebo
www.allianzsp.sk.
V svet istoty
Doba przdnin adovoleniek pomaly kon,
vdome i byte viac zaname trvi svoj von as,
a poas jesene rieime predstavy aplny o pravch nho bvania,
scieom vytvori idelny priestor na relax a snvanie, pre kadho zns.
rekontrukcia
domu a bytu
rekontrukcia domu a bytu
fasdy
10
tl
Zubu asu najvmi
podlieha fasda
rodinnho domu
a bytovho domu. Robia
preto zle sami sebe t
vlastnci a uvatelia
rodinnch domov, ktor
odauj vykonanie
potrebnch prav
fasd svojho domu na
dobu neurit. Z praxe
sa vie, e najneskr
po tridsiatich rokoch
treba zdravos fasdy
nielen preskma, ale
vetko zisten aj opravi.
Vykona dsledn sanciu fasdy rodinnho domu,
nehovoriac u obytovom dome, ktorho fasda podlieha
skaze omnoho rchlejie, ke len starnutm, ako fasda rodin-
nho domu. Vpriebehu troch desaro djde pochopitene
kzmenm na stavebnom trhu o do dostupnosti potrebnch
sananch materilov. Zmenia sa technolgie vroby staveb-
nch materilov s prstupn kvalitnejie, ateda trvanlivej-
ie no men sa aj spsob arealizcia sancie fasd. Ztohto
pohadu nielen samotn zhotovitelia, ale aj vlastnci domov
nabvanie mali by najskr stavebn vvoj pozorne sledova. To
hlavne ztoho dvodu, aby ke prde as nprav aoprv ich
fasdy, sa vedeli sprvne rozhodn pre uplatnenie najvhodnej-
ej sananej technolgie, ako zhadiska ekonomickej dostup-
nosti, tak zhadiska trvcnosti apoda alch ukazovateov,
ktormi treba sanan metdu vyhodnoti skr, ako sa rozhod-
neme pre jej vyuitie nanaom bytovom alebo rodinnom dome.
Stavebn vskum a prve architektra bvania, ak vravme
o rodinnom bvan, rob pokroky movmi krokmi. Je zoho
vybera aoto je rozhodovanie nronejie azodpovednejie.
Dostatok je vak aj kvalitnch stavebnch poradcov, atak
by nemal vznikn v problm pre ak sanan postup
sa rozhodn, ak metdu aak materil uplatni. Pri vbere
nm mu pomc aj vyjadrenia troch odbornkov snajvym
renom, ktor sa zmieuj otroch rznych postupoch pri san-
cii fasd aich nevyhnutnej sasti, ktormi s balkny alodie
rodinnho abytovho domu.
Doc. Ing. Frantiek Hjek, PhD,
Stavebnfakulta STU
Najvhodnejm rieenm, pri ktorom zabijeme dve muchy
jednou ranou, je vprpade sancie fasd panelovch stavieb
(jedno i ide orodinn domy alebo bytov domy iniaky,
veiaky apod.) riei problm ich zateplenm. Chcem preto
poukza na niektor zkladn statick problmy pri nvrhu
zateplenia. Okrem ukotvenia zatepovacieho systmu vstatickej
asti projektovanho nvrhu zateplenia sa meme stretn
sviacermi problmami. Odich rieenia zvis budca funk-
Sancie
panelovch bytovch arodinnch domov
rekontrukcia domu a bytu
fasdy
11
tl
nos aivot-
nos zateplenia,
ale ipvodnej
kontrukcie.
Najastejie ide
otieto lohy:
sancia static-
kch porch
jednotlivch
panelov: panely
obvodovho
pla maj obyajne rzne poruchy,
ktor sa prejavuj hlavne vo forme
trhln. S dva zkladn typy trhln:
trhliny, ktor vznikaj pri vrobe pane-
lov kvli objemovm zmenm alebo
pri ich monti; napr. zabudovan
zlomen panely atrhliny, ktor vzni-
kaj poas pouvania kontrukcie.
Pred zateplenm treba odstrni
alebo aspo zmeni priny tchto
trhln. rka aktvnych kr sa vase
men anarast. S to najm trhliny
druhho typu. Svojimi zmenami pou-
kazuj na vntorn namhanie. Ich
prekrytm sa strca monos kontroly
stavu panelov arozvoj porch sa
me prejavi a po dlhom ase
pokodenm zateplenia,
korzia vstue panelov: jednm
zpomerne astch nedostatkov je
korzia montnej vstue. Prejavom
s najm trhliny sben svstuou,
loklne odtiepenie krycej vrstvy
vokol vstue alebo ijej celoplon
odtiepenie vploche panelov alebo
jej vekej asti. Ich prejavy s pritom
rozdielne vzvislosti od vlastnost
materilu obklopujceho vstu
aodpovrchovej pravy.
Zo sancii takto pokodench miest
je znme, e korziu vstue nespre-
vdzaj vdy poruchy povrchovej
vrstvy vrovnakom plonom rozsahu.
Poiaton tdium korzie existuje
voblastiach mimo viditen poruchu.
Rozsah korzie vstue bva preto vdy
v, ako je rozsah viditench porch.
Priedunos oboch zatepovacch
systmov umouje difziu atmosfric-
kho vzduchu avodnch pr do hmoty
obkladovch panelov. Ak proces kor-
zie u zaal, zateplenm sa obmedz
pomerne mlo. Prdavnou sanciou sa
mus o najviac obmedzi. Je vhodn,
aby sa prpadne sanovali aj miesta
nevykazujce vsasnosti poruchy.
Zateplenie by malo by dlhodobo bez-
poruchov afunkn, jeho predpokla-
dan ivotnos je aspo 30 rokov.
Sasn sanan prostriedky umo-
uj sanciu miest sviditenm poru-
enm povrchov skorziou vstue,
ale aj miest so zanajcou korziou
vstue, resp. doteraz bezporuchovch
miest. Vdruhom prpade ide oimpreg-
nciu ohrozenej asti panelov, prpadne
oochrann ntery povrchov. Pre spe-
nos sancie je dleit, aby sa pouil
ucelen sanan systm odjednho
vrobcu.
rozpad hmoty panelov mrazovmi
inkami: niektor druhy tzv. obkla-
dovch panelov ttovch stien maj
povrchy prejavujce sa rozpadom ich
hmoty. Takto poruchy s znme pri
keramzibetnovch paneloch apri
kontrukcich zkeramickch blokov.
Prinou s inky mrazu pri nedosta-
tonej aobyajne izanedbanej povr-
chovej ochrane. Ike ide orzne
poruenie hmoty panelov, voboch
prpadoch je zkladnm prejavom
v poet rzne orientovanch trhln
na ich lcovej ploche. Vdruhom pr-
pade upinovit rozpad hmoty sprev-
dzaj ich trhliny na bonch plochch
aloklne vydutie na lcovej ploche.
Rozpadom hmoty panelov sa nara
ich celistvos azmenuje nosnos.
Takto pokoden panely sa pred zatep-
lenm kontrukcie musia sanova. Pri
obmedzenom rozsahu pokodenia je
mon sancia prdavnm zosilnenm
aobnovenm celistvosti panelov. Aksa
vak strat pvodn tvar, ekonomic-
kejie je odstrnenie znehodnotench
panelov azateplenie nosnch betno-
vch stien,
sancia spojov panelov obvodovho
pla: astm prejavom netesnosti
SANCIA
BALKNA
SANCIA
BALKNA
nosn zkladn betnov doska balknu
by mala ma spd 1 a 2 % kprednej
hrane balkna, respektve pokia m bal-
kn odtok, tak kjeho vpusti. Sanan
malta, ktorou poruen, ale nosn, such
povrch vyrovnvame, mus by uroben
vmaximlnej hrbke 20 mm. Systm,
oktorom sa zmieujem, pouva sanan
maltu jemne vystuen vlknami alebo tzv.
vyrovnvaciu maltu, prpadne pecilnu
nivelizan hmotu,
uviny balknov nebola nikdy uroben
izolcia proti prenikajcej vlhkosti, o
malo za nsledok opsan devastciu.
Nie je tu potrebn izolcia proti tlakovej
vode, ale postauje balkny izolova proti
ostriekavajcej vode. Preto vyschnut
mazaninu izolujeme tekutou fliou, ktor
naname minimlne 15 cm nad vrchn
hranu podlahy na zvisl plochu ado ktorej
vrohoch zapracujeme tesniacu psku. T
nm prena prpadn dilatan pohyb
vtomto asto kritickom prechode,
na takto pripraven, riadne vyschnut
vrstvu lepme dlabu. Pouvame vdy
mrazuvzdorn lepiacu maltu alebo lepiacu
maltu. Dohliadneme na to, aby sa pri
pokladan dlaby netvorili pod ou dut
priestory. Styn plocha dlaby alepidla
vexteriri mus by minimlne 90 % plochy
dladc. Vylime tak prpadn mon
pokodenie vplyvom mrazu,
pre ukonenie okraja balkna odporam
poui terasov profil, ktor zaruuje kva-
litn ukonenie aestetick vzhad balkno-
vho ela,
na vyprovanie pouvame zuachten
provacie hmoty,
rohy vytesnme siliknovm tmelom.
rekontrukcia domu a bytu
fasdy
12
tl
stykov je zatekanie obvodovho
pla, o sa prejavuje priesakmi
navntornch plochch stien, najm
na fabionoch. Tieto miesta bvaj
toton spolohou nosnch spojov
panelov obvodovho pla. Ak
priahl styky vykazuj aj nadmern
rozovretie, nemono pri dlhodobom
zatekan vyli monos, e spojo-
vacia vstu koroduje, m sa obme-
dz jej ivotnos. Priame overenie
je pomerne komplikovan, pretoe
odkrytie spojovacej vstue je prob-
lematick vzhadom na jej polohu
vkontrukcii askutonos, e objekty
s obvan. Vtedy je vhodnejie
obvodov panely ukotvi.
sancia trhln spnanch panelov:
spnan probetnov panely maj
okrem trhln vlonch krach jednot-
livch dielcov atrhln vnevystuench
dielcoch aj ohybov trhliny vspod-
nom anadokennom dielci, ktor s
pozdne nosne vystuen. Napriek
tomu, e vstu vtchto dielcoch m
by chrnen nterom proti korzii,
zistila sa unej aj plon korzia.
Vnormotvornch predpisoch
(dokonca ivnovch) sa druh prostre-
dia zhadiska vplyvu prostredia na
korziu vstue zateplench povrchov
priamo nedefinuje. Mono preto vych-
dza zo skutonosti, e na povrch
pvodnej kontrukcie psob nzka
vzdun vlhkos anie je vystaven
inkom mrazu. Vzhadom na limitn
rky trhln je vhodn, aby sa trhliny
irie ako 0,3 pred zateplenm taktie
sanovali.
Marin Soboa,
stavebnporadca
Chcel by som sa zmieni ojedno-
duchej aspenej sancii betnov
nanotechnolgiou. Odhaduje sa, e
cementovch astc, pre riaden efek-
tivitu dispergcie akontrolu priebehu
hydratcie. Vaka vskumu v nanotech-
nolgii nm umouje riadi spotrebu
vody akontrolu konzistencie betnu
amlt vase. Treba si uvedomi, e
meme ovplyvni jednotliv atmy
alebo molekuly vprsade, atak meni
aj inky na cementov zlokyto je
zkladn idea nanotechnolgie betnu.
Spomeniem prednosti:
nzky sklon ktvorbe trhln: ke
cementov produkty vytvrdn,
zmenia svoj objem. Ak s naptia
zdvodu zmraovania vie ako
prirodzen medza pevnosti vahu
nejakej malty, dochdza kvzniku trh-
ln. Pouit nanotechnolgia sa star
oto, aby boli tieto sily vyrovnan
atm nedochdzalo kvzniku trhln.
Nov produkty, vystuen vlkna
vyuvaj najmodernejie metdy
na redukciu zmraovania, aby pri
opravch asancich domov nedo-
chdzalo kvzniku trhln. Zvolen
profil vlkien vylepuje mechanick
prinavos,
vylepenie opravnej malty prostred-
nctvom nanotechnolgie: vprpade
piesku acementu vyuvame pecilne
anorganick prsady anajlepie plniv
aspojiv, aby sme si zaistili optimlne
vlastnosti vrobkov. Takto sa vylepuj
technick vlastnosti, napr.: hustota,
pevnos vtlaku, ako aj odolnos voi
mrazu. Podobne vlastnosti, ktor s
dleit zpraktickho hadiska.
Chmia cementu abetnu otvra
nov dimenzie vsananch innostiach
50 % ronch stavebnch nkladov
vEurpe pripadne na sanciu aopravy
existujcich budov, kontrukci ainta-
lci. Opravy asancie pokodench
elezobetnovch kontrukci s preto
vemi dleit. U aj preto, e odhady
dobudcnosti vravia, e spomenut
percento bude ete stpa. udia
vtuzemsku aj inde vo svete sporia
na nesprvnom mieste, ke pravy
asancie zastaranch obytnch
arodinnch domov odstrauj a
vochvli, ke im ide fasda takmer
spadn avne s pokoden aj
in kontrukcie domu.
Je mnostvo prin pokodenia bet-
novch kontrukci. Pritom pre vetky
postupy oprv asanci betnov je
potrebn odborne vykolen personl.
Zmienim sa ovlastnostiach novch
produktov vyrbanch na bze nano-
technolgie, ktor predstavuj nov
generciu cementovch opravnch mlt
smimoriadnymi vlastnosami, ktormi
s:
lepia prinavos kpodkladu,
vyia hustota adostaton zabrne-
nie prenikaniu vody,
niie zmraovanie,
vyia pevnos vahu,
minimlna monos vzniku trhln,
lepie spolupsobenie sbetnom,
jednoduchie aahie nananie
ahladenie,
menej problmov pri aplikcii aniie
nklady.
Nanotechnolgia priniesla nov pr-
stup vedy oprsadch aprmesiach.
Dnes je mon, aby chemick prvky
alebo polymry boli modifikovan tak,
e vkombincii vhodnch funknch
skupn je mon dosiahnu poado-
van vlastnosti asprvanie sa ltok.
Polymry s potom vyrban valterna-
tvach pre siln alebo slab absorpciu
rekontrukcia domu a bytu
fasdy
13
tl
virokom rozsahu. Pokia sa zmieu-
jeme osancii fasd rodinnch abyto-
vch domov, ich pecializovan druhy
s odporan okrem inho na opravy
asancie:
nosnch ast, pri ktorch s predp-
san polymrov malty,
betnovch kontrukci sniou pev-
nosou,
balknov, fasd aobkladov,
horizontlnej hydroizolcie betno-
vch dosiek,
pri runch dokonovacch prcach,
nosnch balknovch hrn,
opravy fasd vtch astiach, vkto-
rch boli nedopatrenm pouit
betny menej kvality,
estetick opravy domov, zvl ak s
potrebn run dokonievacie prce,
veobecne na opravy asancie, kde
je vhodn krtka doba tuhnutia anie
je poadovan vysok pevnos,
vyhladenie vekch plch zestetic-
kch dvodov, naprklad pred poui-
tm nterov.
Vsasnosti stavebn trh ponka
produkty zchmie cementu abetnu,
ktor predstavuj tridsaron vvoj
voblasti opravnch asananch mlt.
Vyhadvan je najm malta svysokou
pevnosou spouitm nanotechnolgie.
Ing. Jlius Puskajler,
stavebn poradca
Fasdy mnohch slovenskch pane-
lovch sdlisk, aj vznamnch intitci
s doslova vrozklade. Zpanelov s
vak postaven aj mnoh rodinn
domy, atak aj vich prpade je mon
aplikova prve tak sanan pravu,
pecilne balknu alodie, ako vpr-
pade panelovch domov urench na
bvanie. Zmienim sa bliie osancii
balknov panelovch domov, kee tie
podliehaj ete astejie skaze zpre-
starnutia ako in sasti fasd afasdy
samotn.
Kvalita stavebnch kontrukci atie
ikomfort bvania vpanelovch domoch
vsasnosti u preukzatene nezod-
poved poadovanmu tandardu.
Zajednu znajzvanejch porch
tchto kontrukci mono oznai poru-
chy obvodovho pla. Plnovan
sancia predstavuje shrn nadvzu-
jcich stavebnch opatren; menovite
prieskum objektu, nvrh rozsahu
sancie, technologickho postupu,
zodpovedajcich technickch detailov
amaterilovch variantov.
Zmienim sa tentoraz iba ojednej
asti pla budovy, bez ohadu nato,
i ide opanelov iniak alebo pane-
lov rodinn dom, ato obalkne alebo
lodii. Najprv poviem, e nie je pre-
hnan tvrdenie, e stav balkna je odra-
zom stavu panelovho domu. Balkny
tvoria neodmysliten prvok, ktor
zvyuje rove bvania vpanelovch
domoch vprpade, ak je zabezpeen
jeho pln funknos abezpenos.
Najastejou poruchou, ktor sa na
balknoch sodstupom asu vyskytuje
je to, e balkny s zdrojom zatekania
do obvodovho pla sovetkmi
dobre znmymi javmi. Ztoho dvodu
balkny asto ohrozuj nielen bez-
penos obyvateov domu, ale aj pod
nimi prechdzajcich osb. Na opravy
takto zdevastovanch apokodench
objektov jestvuje mnostvo viac imenej
vydarench technolgi.
Pozorne sledujem trh smaterilmi
ako aj vvoj vsananch technolgich
ard by som upozornil na sanan
systm, ktorho uplatnenie sa mi
vdanom prpade najvmi pozdva,
apreto jeho aplikciu splnou zodpo-
vednosou odporam. Mm na mysli
nov systm sancie balknov pane-
lovch domov, ktor patr kpikovm
vtomto odbore. Zpochopitench
dvodov vrobcu adodvatea nebu-
dem menova. Rd vak uvediem tech-
nologick postup, ktor nazna oak
systm apouit materil ide aupozor-
nm na jeho prednosti.

Mgr. Jaroslav Bartl
Foto: Baumit, Mibag, evk,
Aquaclean, archv redakcie
V
1S


1S
n

1S
u


n


C
8

u

1S ln

Z
15
n
15 I

7KHUPR6KLHOG

HWUt9iGRPDMSHQLD]H
k

v
1S


S

k

S


v


2

1

v

v
1S

C

5
1S


! 1S

v

1S

1S uSA
n
1 1S

v 1S L

2
L
A
V
A

I
1S
A

1S L

15

A 1S

1


v
A
1S
v

V 5k
LC 5
D k 2
5 k


15

M 1S v
A

v

1 1S l

1
C
S
M

S 1Sk
1S

rekontrukcia domu a bytu
fasdy
16
tl
Vyzer ako rozperka (hmodinka), ale nie je to rozperka. Funguje
toti na celkom inom princpe. Rozperka je prvok, ktor upevuje
veci k podkladu mechanicky, Baumit Lepiaca kotva je prvok, ktor
je sasou lepenho spoja. Presadenie lepench spojov v priemysle
znamenalo revolciu, a dnes sa bene pouva v automobilovom
priemysle i vstavbe kozmickch lod. Do oblasti zatepovania budov lepen spoje
uviedla spolonos Baumit a to Baumit lepiacou kotvou.
Realizcia
Vtanie otvorov pre osadenie Baumit Lepiacich
kotiev sa realizuje do podkladu, ktor m by dosta-
tone rovn. Vie nerovnosti je potrebn vopred vyrov-
na. Nsledne je na podklad potrebn vykresli raster
osadenia kotiev nastrelenm iar zafarbenou nrkou.
Maximlna vzdialenos dvoch kotiev je 40 cm.
Baumit Lepiaca kotva sa zasunie do pripravenho
otvoru a nsledne sa upevn pribitm plastovho ta
kladivom. Baumit Lepiace kotvy sa osadzuj v rastri
40 40 cm odsaden od spodnej hrany soklovej lity
a nroia budovy 10 cm. Pri uvedenom spsobe osa-
dzovania sa dosiahne minimlne odporan kotvenie
zatepovacieho systmu v pote 6 kusov kotiev na m
2
.
Zmenovanie potu kotiev rozirovanm rozstupu osade-
nia na viac ako 40 cm je neprpustn.
Baumit Lepiace kotvy sa osadzuj v rastri
40 40 cm. Baumit Lepiaca kotva 55 a Baumit lepiaca
kotva 88 pri realizci zatepovacieho systmu Baumit
Star
Baumit Lepiaca kotva je vhodn na upevovanie
fasdnych izolanch dosiek na bze polystyrnu.
Na lepenie fasdnych izolanch dosiek sa pouva
vhradne Baumit Lepiaca stierka a Baumit Lepiaca
stierka open. Bezprostredne pred lepenm je potrebn
na osaden Baumit lepiace kotvy nanies kol Baumit
Lepiacej stierky s priemerom asi 110 mm, ktor zod-
poved priemeru vonkajieho prstenca kotvy a hrbke
vrstvy cca. 15 mm. Nsledne sa pristpi k lepeniu
fasdnych izolanch dosiek na podklad tandardnm
spsobom.
Progresvna inovcia: Baumit Lepiaca kotva
Nov technolgie Baumit
Pri zatepovan budov bol dlh roky zauvan postup,
pri ktorom sa tepeln izolant najprv nalepil na stenu
a dodatone sa uchytval hmodinkami. Tento postup
zaruuje dostaton pevnos celho zatepovacieho sys-
tmu, m vak aj svoje drobn nevhody. Predovetkm
tepelnoizolan dosku bolo nevyhnutn prevta a
do steny. Vtanie naslepo, ke montnik nevid kam
presne vta, mohlo vies k problmom pri samotnom
vtan. Nsledne bolo potrebn uchyti izolant hmodin-
kou. Tepelnoizolan doska bola takto mierne oslaben
a vytvrala to, o je pri zatepovan potrebn elimino-
va tepeln mosty. Hmodinku bolo taktie potrebn
prekry lepiacou maltou a pri menej kvalitnej prci mohli
by tieto prekrytia aj viditen.
V zujme neustleho zvyovania kvality kontaktnch
zatepovacch systmov Baumit, sa vskum v laboratri-
ch spolonosti Baumit sa zameral aj smerom k odstr-
neniu tchto detailnch problmov. Vsledkom vskumu
je Baumit Lepiaca kotva.
Baumit Lepiaca kotva je prvok, ktor plne nahr-
dza dodaton mechanick kotvenie hmodinkami,
priom spomnan problmy plne eliminuje. Vytvra
lepen spoj, ktor dokonale spoj izolan dosky Baumit
EPSF, Baumit open, i Baumit open REFLECT s nos-
nm podkladom.
Rodinn dom v Pustch anoch, zateplen systmom Baumit open v hrbke 30 cm: 10 cm
je prichytench Baumit Lepiacou kotvou 138, ktor zrove je zkladom lepenho spoja pre
alch 20 cm tepelnej izolcie.
LEPIACA KOTVA
Objavte revolun Baumit StarTrack
Baumit vyuil vsledky vvoja z oblasti vesmrnych letov a dosiahol tak revolciu v kotven
tepelnoizolanch systmov. V sasnosti sa u 90 % spojov neskrutkuje a nenituje
novodob spoje sa lepia! Nespornou vhodou je, e materil sa pritom nepokodzuje
a lepen spoje dria vaka kvalite lepiacich hmt vrazne lepie ako mechanick.
Revolun
kotvenie
Baumit
StarTrack
iadne tepeln mosty
iadne obrysy klasickch hmodiniek na fasde
spora asu a nkladov
idelne pre nzkoenergetick budovy
STARTRACK
Mylienky s budcnosou.
Baumit Info:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51
n
rekontrukcia domu a bytu
fasdy
18
tl
A) Technick dvody
Priemern slovensk domcnos
spotrebuje asi 70 % zcelkovho mno-
stva odobranej energie len na vyku-
rovanie. Tto energia postupne unik
do vonkajieho prostredia jednotlivmi
kontrukciami (obvodov steny, stropy,
podlaha, strecha, okn advere).
Strecha ......................................... 515 %
Stena .......................................... 3560 %
Podlaha ....................................... 525 %
Okn advere ........................... 1020 %
Tepeln straty vetranm .......... 2535 %
B) Hygienick hadisko
Jednm zpodstatnch dvodov
je zlepenie hygienickch azdra-
votnch podmienok vo vntri
objektu. Na studenom povrchu
nezateplench stien doch-
dza vo viacerch prpadoch
kvskytu neiaducich hb aplesn.
Zateplen stena sa vporovnan sneza-
teplenou vyznauje vyou vntornou
povrchovou teplotou ana jej povrchu
preto nedochdza kvskytu neiadu-
3560 %
525 %
1020 %
2535 %
o
dov
ra-
esn.
sneza-
tornou
Preo zatepova sDen Braven?
cich ahygienicky nevyhovujcich mik-
roorganizmov.
C) Estetick
aarchitektonick hadisko
Zateplenm obvodovho pla
dostva budova okrem novho vzhadu
inov ochrann obal, odolnej voi
psobeniu nepriaznivch vonkajch
vplyvov (d, prach, UV iarenie ai.)
Zateplenm zskavaj starie domy
nov, esteticky pralivej vzhad, m
mizn zokolia star fdne zstavby.
D) Ekologick hadisko
Zateplenie m priazniv vplyv
naivotn prostredie znenm spotreby
energie na vykurovanie, a tm znenie
emisi kodlivch ltok vovzdu.
E) Ekonomick dvody
Znite prevdzkov nklady, m
sa vm znia kadoron vdaje
nateplo vzimnom obdob, prpadne
ina klimatizciu vletnom obdob.
Znenm spotreby tepla na vykurova-
nie mete vbudcnosti intalova
menie, finanne vhodnejie ain-
nejie zdroje tepla. Tam, kde vzhadom
kvekm tepelnm stratm na objekte
nebolo mysliten pouitie zsobnka
paliva, akumulanch ndr i tepel-
nch erpadiel, lebo by mali vek
objem i vkon, si ju dnes mete
dovoli intalova. Tmto krokom
dosiahnete hospodrnejej prevdzky
avsledn spora na vykurovanie tak
in cca 30 a 40 %. Pri objektoch
murovanch zplnch plench tehl
alebo zmieanho muriva je investcia
dozatepovacieho systmu dokonca
ete vhodnejia, lebo straty cez obvo-
dov kontrukcie dosahuj a 60 %.
Tm sa samozrejme skrti invratnos
investcie.
Den Braven SK s. r. o., Polianky 17, 844 31 Bratislava, potov kontakt prevdzka: Logistick centrum, Priemyseln 1, 900 21 Svt Jur
tel.: 02/44 97 10 10, fax: 02/44 97 15 40, call centrum: 02/44 97 00 00
e-mail: info@denbraven.sk, www.denbraven.sk
Z dvodu neustleho sa zvyovania nkladov
na vykurovanie je v poslednch rokoch stle viac
aktulna mylienka zatepovania objektov. ETICS, tak
ako ho poznme, zamedzuje tepelnm stratm, a tm
zniuje spotrebu tepla na vykurovanie a prevdzku
objektu. Zateplenm objektu sa vytvra tepelno-izolan tt, ktor eliminuje
niky cez slab miesta. Zrove sa mus zabezpei dostaton vetranie uvanch
interirov, predovetkm tch s nadmernou produkciou vlhkosti
(kpene, suiarne, kuchyne a i.).
Viac informci njdete na
www.denbraven.sk
inves inves
rekontrukcia domu a bytu
sancie
19
tl
Mte doma a prli vlhko? Boli ste vytopen susedmi, prasknutm potrubm,
zaplaven rozvodnenou riekou, alebo ste nebodaj vyhoreli?
V takom prpade s nasledujce riadky uren prve vm. Do vyie uvedench
situci sa nechce dosta nikto z ns a iste ich nik nikomu ani nepraje. S vdy
nezvideniahodn a klad najm na pokodench nemal nroky. Ak vak u
nastan
Dovote krtke predstavenie:
Sme spolonos MIBAG sancie,
spol.sr.o., dcra rakskej firmy Mibag
Sanierung GmbH aprofesionlne
sa zameriavame na sanan prce
popoiaroch a vytopeniach vodou.
alie poboky Mibag s v Nemecku
aeskej republike. Matersk firma sa
touto pecializovanou innosou zao-
ber u vye 25 rokov.
Ponuka naich sluieb spova
vkomplexnom zabezpeen praktic-
kho rieenia kodovch udalost.
Ide o vkon potrebnch remeselnch
innost vedcich k uvedeniu poko-
dench stavebnch objektov a pre-
vdzok dostavu, v akom boli pred
vytopenm, resp. pred poiarom. Zaha
odborn vyistenie a dekontaminciu
priestorov, eliminciu zpachov, mera-
nie vlhkosti, vysanie stien, podlh,
stropov, akoicelch objektov, dezin-
fekn oetrenie omietok, manipulciu
snbytkom, i zariadeniami, stavebn
rekontrukn prce, dodvku novho
vybavenia apod. Sasou ponuky
s horizontlne izolcie proti vzlnaj-
cej vlhkosti (systm Vialit MTS-If), ako
iodborn poradenstvo.
Ak teda problmy nastan,
je potrebn kody sanova
odborne archlo. Preo?
Kad preruenie chodu prevdzky,
najm vpriemysle, m za nsledok
vpadky as tm spojen finann
straty. Vpadky spsoben poiarom,
i vytopenm patria ktm dlhie trva-
jcim.
alm dvodom je snaha ominima-
lizciu vzniknutej kody. Nie je jedno,
o hor. Naprklad pri horen umelch
ltok (textli, nbytku, odevov, kober-
cov, domcich spotrebiov), olejov,
tukov, rozpadiel,... vznikaj zdravie
ohrozujce aagresvne horav plyny,
ako napr. chlorovodk (horenie umelch
ltok spodielom PVC kblov izol-
cia, dradl zbradl, obaly). Knebez-
peenstvu vak dochdza aj tam, kde
ohe bezprostredne nepsob. Ztohto
hadiska s ohrozen najviac nechr-
nen asti kovov aelektronick kompo-
nenty, ato rchlo sa riacou korziou
po hasen poiarnou vodou (v dsledku
vzniku apsobenia kyseliny chlorovo-
dkovej).
Pri horen pneumatk vznikaj zas
nnosy kyseliny srovej, ktor sa usa-
dzuj na studench miestach pokon-
denzcii dymu, ale vyskytuj sa aj
vzvetr (zvrenie po prievane).
Vdsledku usadzovania sadz
dochdza k elektrickm skratom abl-
divm prdom, o sa prejav na plo-
nch spojoch.
Minimalizcia kody je dsledkom
rchleho konania odbornej firmy pri apli-
kcii tzv. okamitch opatren aal-
ch innch stabilizujcich krokov.
Voblasti bytovej vstavby je odborn
sancia kd nevyhnutn z dvodu,
aby sa zabrnilo nslednm kodm
(napr. na hnutenom majetku), zne-
kvalitneniu ivotnho prostredia poko-
denho, resp. ostatnch obyvateov
(v dsledku neodbornej elimincie
splodn horenia), aaby sa vkonenom
dsledku zdlhodobho hadiska zabr-
nilo ohrozeniu ich zdravia (v dsledku
monho zhorenia ivotnho prostre-
dia, vktorom sa nachdzaj).
Mibag sancie, s. r. o.
Furmansk 3
841 03 Bratislava
Tel: 02/64 36 07 51
Mobil: 0902/96 42 20
www.mibag.at
www.mibag.sk
Bezplatn ndzov volanie:
0800/10 30 90
rekontrukcia domu a bytu
povrchov pravy, farby
20
tl
Znaka ADLER bola donedvna
naslovenskom trhu spojovan len
spovrchovou pravou drevench
vrobkov. No vroba avvoj fasdnych
ainterirovch farieb na steny boli
odjakiva jednou zhlavnch npln
innosti rakskej materskej firmy
ADLERWERK. Na rakskom trhu je
teda znaka ADLER zrukou spoah-
livosti akvality nielen vdrevrskom
priemysle ale ivstavebnctve. Rozhodli
sme sa preto privies na slovensk trh
cel sortiment znaky ADLER, ktor
firma vyvja aponka.
Vprvom rade zdravie
Fasdne aj interirov farby na stenu
ADLER s vyvjan tak, aby nielene
neohrozovali, ale hlavne chrnili zdravie
vetkch lenov domcnosti. Fasdne
farby ADLER s zrukou dostatonej
ochrany voi nepriaznivm vplyvom
prostredia adlhorone estetickch
asuchch povrchov. Priedun, mine-
rlna farba ADLER pre obytn priestory
zabezpe zdrav klmu vmiestnosti.
Vlhkos miestnosti je stenami zachy-
covan avprpade potreby optovne
odovzdvan sp do miestnosti ato
vetko so zabezpeenm dokonalej
ochrany voi plesniam.
Shra tnov alebo farebn
mi-ma?
irok vber farebnch tnov zabez-
pe, e v domov bude hri pestrmi
farbami alebo naopak efektne ajemne
Farebn svet okolo ns pohlad duu, natartuje
nae zmysly, ohreje Farby v priestore doku
regulova vkon i navu. Tepl farby zohrievaj
a povzbudzuj, studen upokojuj. Prostrednctvom
nich meme komunikova s okolm, meme ud
priahova, alebo ich vystrha. V atnku, v dome
i na zhrade, vade sa obklopujeme farbami, ktor
odzrkaduj n vkus, osobnos a pohad na svet.
Farba stien i fasd prjemne
dokresuje nladu bytu i domu, avak
nemala by by jedinm parametrom pri
vbere vhodnho nteru. Nakoniec u
vetci vrobcovia maj dnes vponuke
tak mnostvo farebnch odtieov, e
je dos ak si medzi nimi vybra.
Vprvom rade m farba na fasdy
asteny poskytova potrebn ochranu
proti poveternostnm akodlivm vply-
vom prostredia.
Farebn svet ADLER m pre vs
presne to, o v tomto sortimente
potrebujete!
Farby afarbiky
Povrchov prava Adler
pre vae fasdy
ainterirov steny
rekontrukcia domu a bytu
povrchov pravy, farby
SERIZNY A SPOAHLIV PARTNER
moridl, laky, vosky a oleje pre dreven vrobky
farby na kov | fasdne farby | interirov farby
na stenu | doplnky | odborn poradenstvo a servis
Adler esko s.r.o. - tel. +420 544 2ll 930 - fax +420 549 2l3 229 - lnfoadlercesko.sk - www.adlercesko.cz
Adler Slovensko s.r.o. - tel. +42l 5l99 62l - fax +42l 5l99 629 - lnfoadler.sk - www.adler.sk
podiarkova decentnos vho pr-
bytku. Vber farieb je iba na vs, smie-
acm atnovacm systmom ADLER
Color me fasda vho domu i
steny vbyte zaiari oslujcim tnom
ltej, alebo vetkch naokolo zaplavi
azrovo modrm morom atd.
Aby biele bielym bolo
Biela farba na stenchneutrlna
farba, farba istoty, nevinnosti, prim-
nosti Farba na ktorej je vak vidie
vetko. Faky od pinavch rk, strie-
kance od vody i nikotnov kvrny.
Sbielou farbou bez rozpadiel
svysokm krycm efektom od firmy
Adler si hravo poradte aj stmito
nedostatkami. Nevhajte aobklopte sa
snehovo bielym svetom svou istoty!
Ni vs neprekvap!
Prudk d, siln vietor, kodliviny
vovzdu Ni ztohto vs neprekvap,
ke oetrte fasdu svojho domu pro-
duktmi zdielne Adler. Neustle bojujete
splesami na stench i fasdach?
Sodplesovacm sprejom aproti-
plesovmi ntermi na steny afasdy
u tento problm ma nebudete.
Jednoduchou aplikciou za krtky as
zniia plesne, riasy, dezinfikuj abielia
postihnut miesta. Nterom sprotiples-
ovm inkom navye zabezpete,
aby sa v boj stmito niitemi zdra-
via stal u len nejasnm zbleskom
zminulosti.
Jednoduch, poctiv
apreczna robota
Na to, aby ste namaovali steny
vho domova alebo fasdu vho
domu nepotrebujete by ani iadnym
odbornkom, ani nemuste trvi dlh
hodiny zisovanm technologickch
postupov. Fasdne ainterirov farby
na stenu znaky Adler vm ponkaj
komfort u pri ich aplikci. Pln, jasn
aplnohodnotn tny dosiahnete u pri
jednom ntere! Spolu svysokou krycou
schopnosou sa fasdne ainterirov
farby ADLER stan neprekonatenm
pomocnkom pri zveaovan vho
domova, kancelrie i chalupy.
Farby maj vek moc. Vyaruj
znan dvku pozitvnej alebo negatv-
nej energie. U mal diea nevedomky
odhauje ich silu. Nadene vytvra
obrzky pln veselch farieb: usmieva-
jce sa lt slnko smodrmi oblikmi
plvajcimi na oblohe krauje nad
svieo zelenmi kopcami pokrytmi
pestrofarebnmi kvietkami Farby
vyjadruj nae pocity, tby adoku
ovplyvni fungovanie udskho tela
idue. Maj vsebe ukryt symboliku
aprostrednctvom nich vieme mnoh
vyjadri aj bez slov. Obklopte sa tmto
tajomnm svetom avneste do svojho
prbytku aj ksok zvaich snov. Bude
nm poteenm spoluvytvra apozi-
tvne pretvra svet okolo vs prostred-
nctvom fasdnych ainterirovch
farieb Adler.
Zaujal vs tento lnok? Chcete
sa dozvedie viac? Kontaktujte ns
nainfo@adler.sk. Zle nm
navaich nzoroch. Radi vm podme
pomocn ruku.
rekontrukcia domu a bytu
zateplenie, izolcie
22
tl
Stle sa zvyujce poiadavky
nasporu energie vyvolan nrastom
cien ved kvstavbe energeticky
spornch budov. Stm je spojen aj
poiadavky na zvenie hrbky tepel-
nch izolci.
Hrbka tepelnch izolci sa
zaposledn roky zvila takmer
odvojnsobok. Ben stavebn izo-
lcie vyroben zo skla, alebo adia
pre svoju hrbku izolcie u nie je
mon aplikova vklasickch znmych
skladbch.
Pri ikmch strechch sa dostvame
do hrbok 2432 cm, pri fasdach
1620 cm. Tieto hrbky si u vyaduj
zmenu nvrhu stavebnch kontrukci.
Tto skutonos si uvedomuj vrob-
covia tepelnch izolci, ktor orientuj
svoje produkty do o najlepch izola-
nch vlastnost pri najmench hrbkach.
Takmito vlastnosami disponuj
tepelnoizolan materily vyroben
na bze tvrdej polyuretnovej peny
pod oznaenm Puren PIR. PUR/PIR
izolan materily s najlepm anaj-
ahm tepelnm izolantom svysokou
pevnosou vtlaku, so zachovanm
izolanch vlastnost po cel dobu u-
vania stavby.
Homognne tvrd dosky nepodlie-
haj zmrovaniu adeformcii vplyvom
tepla avlhkosti.
Pevnos vtlaku je takmer desa-
krt via ne uminerlnych izolcii
advakrt via ako upolystyrnu.
Dosky maj minimlnu nasiakavos
(0,9 %), pri poiari nedymia, neodkvap-
kvaj aneria ohe.
Izolan dosky maj po obvode
perodrku, ktor umouje aplikciu
vjednej vrstve bez vplyvu tepelnch
mostov.
Stavebn program Puren/PIR izolci
vsebe zahruje vrobky aaplikcie
pre nzkoenergetick a pasvne
domy, ikm a ploch strechy,
podlahy, fasdy, zklady vrtane
technickch detailov atechnickho
poradenstva.
Zatepovanie ikmch striech (pri
novostavbch arekontrukcich)
Pri zatepovan medzi krokvami je
hrbka tepelnej izolcie ovplyvnen
drevenou kontrukciou krokiev.
(Drevo m 4 viu tepeln vodi-
vos ne tepeln izolant zminerlnej
vlny, 8 ne PIR atvor cca 20 % plo-
chy strechy)
Tepeln izolcia zminerlnych
vlkien vloen medzi krokvy poda
sasne platnch noriem je u nedosta-
ton. Preto je potrebn prida tepeln
izolciu pod alebo nad krokvy.
Teplo domova zaruen
snovou generciou
tepelnch izolci puren PIR
rekontrukcia domu a bytu
zateplenie, izolcie
srovnakou hrbkou tepelnch izolci
medzi apod krokvami.
almi vhodami je lepia zvukov
izolcia aochrana drevenej kontrukcie
pred poveternostnmi vplyvmi (nosn
dreven kontrukcia je cel umiest-
nen vinteriry bez vplyvu vonkajej
vlhkosti).
Pri novostavbe alebo rekontrukcii
vekoformtovmi izolanmi doskami
puren PIR je pokldka rchla, bez
tepelnch mostov, strecha krtkodobo
vystaven poveternostnm podmien-
kam avae nklady na vykurovanie
bud enormne klesa priom sa zame-
dz, aby vae cenn teplo unikalo cez
stren priestory.
Bliie informcie na:
www.puren.com/sk
Ing. Mikul ranko
Vhodnejm aekonomicky vhodnej-
m spsobom zatepovania ikmch
striech je zatepovanie nad krokvami.
Vdy bude plati, e zateplen izo-
lcia umiestnen na strane chladu je
vhodnej spsob zatepovania ne
zatepovanie zvntra, na strane tepla.
Pri tomto spsobe zatepovania s
tepeln mosty zen na minimum
atepeln straty strenho pla s
vdy niie ako tepeln straty strechy
s uren pre:
D ikm strechy zateplenie nad krokvami
zateplenie pod krokvami
D ploch strechy
D podhady
D fasdy
Zastpenie pre SR: Klinker centrum, s. r. o., Pri mlyne 42, Nitra
t. .: 0917/212212, www.puren.sk
Chcete dosiahnu vysok
izolan hodnotu
vho podstrenho priestoru
bez tepelnch mostov?
vyznauj sa:
D vynikajcou izolanou innosou
pri minimlnej hrbke izolcie
D nevykazuj tepeln mosty
D vysokm zaaenm vtlaku
D vbornou odolnosou pri poiari
D nzkou objemovou hmotnosou
Je to dosiahnuten novou generciou tepelnch izolci puren PIR
Vzduchov izolcia budov
ODVETRVANIE ZKLADOVEJ DOSKY
Zkladov doska oddeuje stavbu od podloia.
Kad stavba je separovan od podloia, aby do
nej neprenikala zemn vlhkos a radnov plyny.
Pri pouit systmu copule sa v zkladovej
doske vytvor pod celou stavbou systm
prepojench klenbovch dutn, m vznikne
priestor, do ktorho sa uvouje zemn vlhkos.
Vzhadom k tomu, e v tchto dutinch prdi
vzduch, je vlhkos touto cirkulciou odveden
pomocou vetracch prieduchov mimo budovy.
ROZMIESTNENIE VENTILANCH
PRIEDUCHOV
Po uloen systmu copule je treba prerazi v
obvodovej stene otvory pre vedenie ventilanch
prieduchov. Ako telo ventilanch prieduchov
vyhovuj klasick kanalizan PVC rry. Ich mi-
nimlny priemer by mal by 120 mm. Prieduchy
by mali by situovan na protiahlch stranch
(idelne na junej a severnej strane budovy).
Prieduchy na junej strane bud umiestnen
v maximlnej monej vke nad ternom a na se-
vernej strane posta prieduchov otvory ukoni
na fasde ventilanou mriekou vo vke max.
50 cm nad ternom. Tmto spsobom
zabezpeme tzv. komnov efekt, ktor zaist
plynul a trval odvetranie zkladovej dosky
poas doby ivotnosti stavby. alou rizikovou
asou stavby s rohy (kty) stavby, kde rovnako
odporame vytvori ventilan prieduchy.
DODVAN ROZMERY
Vetky tvarovky copule maj rovnak pdo-
rysn rozmer 56 56 cm. Lia sa iba vkou
a to preto, e kad stavba m in poiadavky
na kontrukn vku podlahy od podlaia
po vrchn stranu zkladovej dosky, alebo
in kontrukn dvody dan projektom i
potrebami investora.
Tvarovky copule vky H 5 cm sa kontrukne
lia od klasickch tvaroviek copule. Pouvaj
sa v prpadoch, ke v medzi priestore, ktor
vznikne ich poloenm na podlahu nie je
potrebn vies odpadov rry, elektrointalciu
at. Pdorysn rozmer je taktie 56 56 cm.
MONTNY POSTUP
Na kadom dielci je pre ely monte pka.
Intalciu zanite prvm radom zava doprava.
Tak ist postup opakujte v alch radoch, m
zaistte pevn spoje na ptkch.
DODVAN VKY TVAROVIEK A SPOTREBA BETNU PRE ZAPLNENIE
Vka tvaroviek
cm
H 9,5 H 13,5 H 20 H 26 H 30 H 35 H 40 H 45 H 50 H 70 H 5
Spotreba betnu
po vrchol tvaroviek
m
3
/m
2
0,014 0,03 0,035 0,045 0,042 0,045 0,06 0,064 0,065 0,11 0,008
copule je systm dielcov pre odvetrvan
podlahy, ktorch spojenm a osadenm do
seba vznik samonosn kontrukcia vhodn
pre zaliatie betnom. Tm vznikne tzv. krupi-
nov efekt kontrukcie podlahy.
copule charakteristick vlastnosti:
rchla intalcia
rozmery odpovedajce vetkm typom
rotu
lacnejie ako tradin systmy
vemi vysok nosnos
odoln voi vlhkosti a plesniam
odvetranie vetkmi smermi, odvedie
z budov radn
vhodn aj pre mont podlahovho krenia
vhodn pre podlahy mraziarn a chladiarn
zaisuje priestor pre podlahov siete
me sa poui na akkovek podklad (tenk
betn, zrnit materily, zeminu at.)
pochdzny u pred zaliatm betnom
vyaduje menej debnenia a prce
umouje kontrolu podlahovho priestoru.
Izolan dielce copule zaisuj izolciu proti radnu a zemnej vlhkosti.
Systm copule taktie zaisuje vzduchov izolciu budov.
FASTRADE SK s.r.o.
Odorn 178
053 22 Odorn
okr. Spisk Nov Ves
Slovensk republika
Prevdzka:
Radlinskho 17
Spisk Nov Ves
052 01
tel.: +421 53 42 97 752-3
fax: +421 53 42 97 754
info@fastrade.sk
www.fastrade.sk
rekontrukcia domu a bytu
zateplenie, izolcie
25
tl
Prinou prehriatia podkrovia a miestnost pod plochou strechou je spravidla
teplo, ktor sla z rozplenej strenej krytiny. Ak nemte v strenej skladbe
funkn odrazov fliu, tak ni nebrni prenosu tepla slanm.
Mete si zriadi klimatizan jednotku, potajte s vou spotrebou elektrickej
energie, vroba chladu spotrebuje pribline tyrikrt viac energie ako vroba
tepla. Prevdzka klimatizcie v priebehu letnch mesiacov vs me st viac ne
krenie za cel zimu.
vlhkosti na chladnch stench vmieste
tepelnch mostov. Vaa rodina bude i
vzdravom prostred alen na vs bude,
ako pouijete peniaze usporen na pre-
vdzkovch nkladoch.
AERO-THERM je ipre vs
e nebvate vpodkrov? Podobn
problmy maj aj montovan domy,
chaty, kancelrske budovy ivrobn
askladovacie haly. Klasick masvne
budovy tie potrebuj kri pre udranie
tepelnej pohody. Zoberte si vytova-
nie za elektrinu i plyn, ako by sa vm
pilo znenie tchto iastok o15 %,
o30 %, o50 % alebo a o70 %?
Obrte sa na ns,
poradme vm
Zaujma vs, ak prnos bude
ma AERO-THERM vo vaom pr-
pade? Zastavte sa uns azanite
si uva vhod, ktor bvanie
sAERO-THERMom prina.
AERO-THERM vylep ivau
chatu
Chata na obrzku mala problmy
sprehrievanm podkrovia do takej
miery, e bola vyuvan iba ako
sklad. Teploty nad 30 C neumonili
pouva ju na odpoinok.
AERO-THERM bol pouit nielen
vpodkrov, ale ina vinu obvodo-
vch stien. Teraz neprekroia teploty
vpodkrov vpriebehu leta 25 C.
Zmena sa samozrejme prejavila
ivzimnom obdob. Predtm bvala
AERO-THERM je uniktny materil, ktor spojuje technolgie 3M sklenench mikroguliiek s nanotechnolgiou
aeroglu. Toto spojenie nem vo svete termonterov a termostierok konkurenciu.
www.bimara.sk
AERO-THERM uniktny materil,
ktor sa d vyui vlete aj vzime
teplota vchate pri prchode hlboko
pod bodom mrazu. Teraz kles pod
0 C iba vemi zriedka.
Vznamne sa skrtil as krenia.
Predtm bolo potrebn kri osem
idev hodn, teraz je mon intenzitu
krenia zni u po jednej hodine.
Dodatone boli steny chaty oblo-
en drevenmi palubovkami, ktor
nielen, e dotvorili interir chaty, ale
spolone sAERO-THERMem vytvraj
prjemn tepeln pohodu.
Vaka AERO-THERMu sli chata
presne tomu elu, ktormu rekrean
objekty sli maj. Kodpoinku
akregenercii fyzickch aduevnch
sl.
Chcete rieenie snimi
prevdzkovmi nkladmi?
Alebo dokonca nulov
nklady?
Dokeme zni teplotu vpodkrov
izneznesitench 29 C na prjem-
nch 23 C (rodinn dom splechovou
krytinou a35 cm minerlnej izolcie).
Uvatelia bytov vposlednch poscho-
diach domu splochou strechou mu
trpi ivyie teploty. Maximlne pr-
pustn teplota je pritom 26 C.
AERO-THERM je jednoduch,
rchle alacn rieenie
Sta nanies milimetrov vrstvu
AERO-THERMu na strop apodhady.
Tto vrstva doke obmedzi slanie
tepla zo slnkom rozplenej strenej kry-
tiny. Aplikciu AERO-THERMu zvldne
zrun kutil alebo mete vyui sluieb
naich prekolench acertifikovanch
partnerov. AERO-THERM mete povr-
chovo upravi poda svojho vkusu.
Uetrte nielen vlete,
ale ipo cel rok
AERO-THERM priaznivo ovplyvn
tepeln pohodu po cel rok. Vlete vm
zni prehrievanie interiru bez nkladov
na prevdzku klimatizcie avzime vm
posta niia teplota krenie pre udr-
anie komfortnej tepeln pohody. Vpre-
chodnom obdob najar anajese sa
krenie obmedz naobasn krtke
prikrenie.
Zskate zdrav vntorn
prostredie
AERO-THERM vm pome odstrni
prinu vskytu plesni, kondenzciu
rekontrukcia domu a bytu
zateplenie, izolcie
26
tl
Realizcia podkrovnho bvania sa nezaobde bez kvalitnej a dkladne
zrealizovanej izolcie. Materilov a technolgi pribda, a laik si z bohatej
ponuky bez konzultcie s odbornkom sm neporad. O jednej z noviniek
na tomto poli sme sa zhovrali s obchodno-technickm zstupcom firmy Liko-S,
Pavlom Chrom.
o si m laik predstavi pod
pojmom Chytr izolcia

?
Ide openu vyroben na vodnej
bze, ktor sa vye 25 rokov pouva
vKanade aUSA. Od roku 2010 ju
na slovensk trh dodva spolonos
LIKO-S,s.r.o. so sdlom vBratislave.
Vvoj avznik izolanej peny nie je
sKanadou spojen nhodou. Je tu
dlhodobo rozren vstavba zdreva,
ktor vdrsnch klimatickch pod-
mienkach vyaduje vysok kvalitu
drevench kontrukci aich inn
ochranu tepelnou izolciou najm proti
klimatickm podmienkam. To viedlo
ksnahe vyvin materil tvoriaci doko-
nal tepelnoizolan obal domu, ktor
vypln komplikovan i ako prstupn
miesta aochrni dreven kontrukciu
pred vlhkosou, plesami ahnilobou,
m zaru dlhodob ivotnos stavby.
Penov izolcie s dne na vrchole
pomyselnho vvojovho rebrka
tepelnch izolci.
m sa tto izolcia li
odostatnch izolci?
Penov izolcia po nstreku tenkej
vrstvy oniekoko seknd expanduje
vpomere 1:100 (ukku aplikcie
njdete na www.chytraizolacia.sk).
Tm vznik dokonalo kompaktn vzdu-
chotesn izolan vrstva. Pena doko-
nale prine ku kontrukcii vaka ivici
avypln aj ako dostupn miesta, o
je pri pouit inch izolanch materi-
lov prakticky nemon. Vaka doko-
nalmu vyplneniu autesneniu mu
nklady na vykurovanie klesn a
o 70 %.
Uetrite sChytrou izolciou
rekontrukcia domu a bytu
zateplenie, izolcie
DOKONAL ZATEPLENIE
903 465 908
U

E
T
R
IT
E
A


7
0
%
NKLADOV NA VYKUROVANIE
PRI ZATEPLEN CHYTROU IZOLCIOU

v zim
e hreje
v lete chlad
Ak je truktra tejto
izolcie?
Chytr izolcia

je neprievzdun
(penou vone neprdi vzduch
avzdun vlhkos), ktor pri poklese
teplt vizolcii kondenzuje azniuje jej
izolan schopnos. Vlhkos negatvne
psob aj na zabudovan dreven kon-
trukciu aje hlavnou prinou vzniku
kodlivch plesn. Tie sa najastejie
tvoria vmiestach snedokonalou izo-
lcioutepeln mostykde najviac
kondenzuje vlhkos. Pena garantuje
100% tesnos tchto miest, chrni
pred vlhkosou ahnilobou interir
ikontrukciu domu astrechy, m pre-
dluje ich ivotnos. Difzne otvoren
truktra izolcie (faktor difzneho
odporu 3,3) umouje celej kon-
trukcii dcha.
Je aplikcia striekanej
izolcie nron?
Aplikcia sa rob nstrekom tenkej
vrstvy peny na zvisl steny, ikm i
vodorovn asti striech astropov bez
potreby pomocnho prevdzkovania i
drtkovania. Cel proces expanzie trv
asi 20 seknd azateplenia priemerne
vekho domu zopr hodn. Zateplenie
je teda hotov za jeden de. Tto rch-
los skrti as vstavby domu onie-
koko dn atm aj zni nklady spojen
svstavbou. Chytr izolciu

mono apli-
kova po cel rok, je celkom nezvisl
od vonkajch klimatickch podmienok.
Nepodlieha striekan izolcia
vplyvu asu?
Pena vaka neprievzdunosti brni
kondenzcii vlhkosti vizolanej vrstve
avdrevench kontrukcich. Ku kon-
trukcii sa doslova prilep anedoch-
dza tak kiadnemu sadaniu alebo
zahnutiu. M stle izolan vlastnosti
poas celej ivotnosti stavby. Je to
nenasiakav, nedegradujci materil,
zluiten so vetkmi benmi mate-
rilmi. Tepeln izolan vrstva chrni
vetky nosn inenosn kontrukcie,
ktor obklopuje, m podstatne zvyuje
ivotnos stavby (najm drevench
rmovch kontrukci). Jej ivotnos
je prakticky neobmedzen, je teda
dan ivotnosou stavby, avynikajce
tepelnoizolan vlastnosti si uchovva
pocel dobu.
Je izolan pena vhodn pre
vetky typy stavieb?
Chytr izolcia

sa uplatuje vrz-
nych typoch kontrukci, kde nosn
kostru tvor dreven i oceov rm.
Tieto kontrukcie sa najastejie
pouvaj pre energeticky sporn,
nzkoenergetick apasvne domy,
kde umouj dosiahnu optimlne
tepelnotechnick parametre.
Nzkoenergetick apasvne domy
maj pecifick vntorn prostredie,
ktor treba zohadni u vmaterilo-
vom nvrhu. Chytr izolcia

zvyuje
vzduchotesnos tchto kontrukci ako
zkladnho predpokladu sprvnej funk-
cie rekuperanch jednotiek, ktor s
vnzkoenergetickej apasvnej vstavbe
dleitm nstrojom tvorby mikroklmy.
Pena sa uplatuje aj pri zatepo-
van novostavieb arekontrukcich.
Najrozrenejie s aplikcie pri izolcii
stropov vpodkroviach azatepovan
strench plov. Krevitalizcii objek-
tov patr aj vstavba podkrov, kde
je vek draz na tepelnoizolan
vrstvu svskytom zloitch detailov
anapjania kontrukci. Pri rekontruk-
cich je vhodou okrem vynikajcich
tepelnotechnickch parametrov chytrej
izolcie aj minimlne zaaenie pvod-
nej nosnej kontrukcie, vaka nzkej
objemovej hmotnosti 8kg/m
3
.
Chytr izolciu

mono poui aj pri


zateplen fasd, kde kontaktn zatep-
lenie penou sfasdnym obkladom
prina nielen vysok tepelnoizolan
tandard, ale idlh ivotnos.
rekontrukcia domu a bytu
hydroizolan systmy
Jedna zo zsad dobrho hospodra znie: Najahie zaroben financie s
uetren peniaze. Pre energiu plat dnes to ist. etrenm spotreby energie
znime riziko jej nedostatku a v konenom dsledku nm to prinesie aj
ekonomick efekt.
Voblasti stavebnctva sa presadzuj
projekty nzko-energetickch domov,
zatepovanie existujcich stavieb,
zniovanie spotreby temperovania,
vyuvanie alternatvnych zdrojov at.
Jednm zospsobov znenia energe-
tickej nronosti existujcich stavieb
je aj navrtenie pvodnch tepelno
izo lanch vlastnost kontrukcim,
zktorch boli zhotoven, ale asom
vplyvom neiadanch procesov boli
zmenen. Medzi degradan procesy
patr hlavne psobenie vody vkon-
trukcii. Teoreticky existuje 12zklad-
nch negatvnych psoben vody
na stavby. Najastejie sa vyskytuje
kapilrne vzlnajca voda vmurive.
Tento jav vznik hlavne ako nsledok
pouvanch izolanch materilov tzv.
TERR papierov (znme aj ako A330
a A500), ktor mali obmedzen
ivotnos max.30rokov. Obnova ich
funknosti je nevyhnutn pred preve-
denm zatepovania, ako aj pri zmene
okennch advernch otvorov. Pri zv-
enom obsahu vody vmurive vplyvom
kapilrnej vzlnavosti zaznamenvame
a 80%-n tepeln straty vlokalite jej
psobenia. Negatvny tepeln rozdiel
ahko zistme aj dotykom ostenu.
Fotografia vykurovanho domu
zhotoven termovznou kamerou zinte-
riru svyznaenm teplt povrchu.
Zhotoven vzimnom obdob pri murive
spokodenou vodorovnou izolciou
steny.
Jednm zosvedench avcelosve-
tovom meradle dnes najviac pouva-
nch metd pre obnovenie funknosti
izolanch prvkov je tlakov injekt
spouitm polyuretnovch ivc, ako
aplikanej ltky. Tmto spsobom
dosahujeme dvojit inok: a) tvorba
trvalej izolcie b) statick zlepenie
vmiestach aplikcie Tieto vlastnosti
radia tento spsob medzi sasn naj-
dokonalejie metdy voblasti vlhkost-
nej sancie stavieb.
Tlakov mikroinjekt expandu-
jcimi polyuretnovmi ivicami
dva monos vytvra aj dodaton
zvisl izolcie podzemnch ast
stavieb bez nkladnho odkopania.
Umouje opravova pokoden
izolcie ters bez vej detrukcie,
i odstraova ben hydroizolan
pracnej odkopvky. Miesto vpravenia
injektnej ivice je vtesnej blzkosti
pred pokodenou izolciou. Poet vrtov
16/1m
2
.

Plon impregnan mikroin-
jekt sa pouva hlavne vsuternoch
objektov, vzastavanch mestskch as-
tiach, kedy murivo vykazuje pokodenie
vplyvom kapilrne vzlnajcej zemnej
vlhkosti. Poet vrtov 24/1m
2
.
Oprava dilatci adilatanch
spr
Pre opravu priesakov stykov atrhln
betnovch kontrukci sa pouvaj
polyuretnov ivice strvalo pru-
nmi hydroizolanmi vlastnosami.
Samozrejme pouit polyuretn mus
zodpoveda presne elu jeho vyui-
tia. Pre ely dodatonho izolovania
sa vyuvaj vo forme jednozlokovej,
dvojzlokovej ivice, alebo vglovch
formch.
Firma AQUAIZOLING

so sdlom
vPrievidzi realizuje dodaton izolo-
vanie stavieb apre kooperujce firmy
dodva cel sortiment aplikanch
ltok. Pozri www.aquaizoling.sk.
Psobenie firmy nie je zemne obme-
dzen, dnes realizujeme prce aj
vzahrani.
Zni vlhkos znamen uetri
AQUAIZOLING
Tel. 046/543 80 10, 046/543 80 11,
0903/510 100, 0904/515 100
E-mail: aquaizoling@aquaizoling.sk
defekty vetkch typov stavieb.
Technolgia tlakovej mikroinjekte
bola spene potvrden nacelom rade
vznamnch stavieb am odporue-
nie odbornkov zdruench voWTA
(Vedecko-technick spolonos
pre sanciu stavieb astarostlivos
opamiatkov objekty).
Technicky zmajca verejnos
dnes povauje tto metdu za sasne
najdokonalej spsob pre odstraova-
nie negatvnych psoben vody nasta-
vebn dielo.
Izolcia zkladov dodatone
Jednoradov injekt polyuretnovej
ivice realizuje firma AQUAIZOLING


do vrtov spriemerom 10 mm, vosovej
vzdialenosti 10 cm. Pri dvojradovej
mikroinjekti sa vykonva 16 vrtov
na1m. Potrebn dvka ivice sa
domuriva vtla tlakovm erpadlom
aprenikne aj do trhln mench ako
0,1mm. ivotnos zreagovanej ltky,
ktor za prtomnosti vody zv svoj
objem 925-nsobne je viac ako
100rokov.
Izolcia muriva cielene
Opravy vertiklnej izolcie sa cie-
lenou mikroinjektou realizuj bez
rekontrukcia domu a bytu
hydroizolan systmy
30
tl
Balkny aterasy sa zarauj knaj-
obtianejm oblastiam zhadiska nro-
kov na systmy utesnenia apokldky
dlaby. Predovetkm extrmne tep-
lotn vkyvy vexteriri predstavuj
vysok za na pouit hydroizolciu,
lepiacu akrovaciu maltu. Pri juho-
zpadnej orientcii balkna a pouit
tmavej dlaby me povrch kontrukcie
vykazova vpoobedajch hodinch
hodnoty okolo 70 C.
o sa stane, ke sa zrazu objavia
mran anad tmto balknom sa spustia
zrky? Vdsledku nhlej zmeny teploty
dochdza vdlabe kdkovm zmenm;
systm hydroizolcie slepiacou maltou
mus by schopn tieto pohyby (defor-
mcie medzi dlabou a podkladom) bez
poruenia prena. Navye by pouit
systm mal tto poiadavku spoahlivo
+UNIFIX-2K, ktor je vaka vysokej
prunosti schopn spoahlivo prena
vyie uveden mykov naptia.
pecilne potery na balknoch
aterasch sa mu zaizolova pomo-
cou AQUAFINu-2K, ako nhle s
pochdzne (spravidla po troch a
siedmich doch). Ihne po vytvrdnut
nanesenej hydroizolcie mono prist-
pi kpokladaniu dlaby. AQUAFIN-2K
je po cca. 3 hodinch od nanesenia
odoln proti dau apo 24 hodinch
na mono nalepi dlabu.
Povrchov trhliny vpoteri mono
priamo prepracova AQUAFINom-2K.
Doplnkovmi systmovmi prvkami
khydroizolanej stierke s tesniace
psky, tvarovky amanety ASO-
Dichtband-2000. Systm tesniacich
psok uzatvra ASO-Dichtband-2000-
Sanitr, pska opatren na jednej
strane 2,5 cm irokm samolepiacim
pruhom, cez ktor mono plon izol-
ciu balknovej dosky jednoducho napo-
ji napr. na dverov a okenn rmy.
spa nie len prv rok po zrealizovan
balkna/terasy, ale pokia mono nie-
koko desaro. Pokia systm hydroi-
zolcie slepiacou maltou nebude mc
tieto mykov naptia kompenzova,
povedie to kvzniku kd.
Spolonos SCHOMBURG odpora
pre zaizolovanie balknov aters,
ansledn lepenie dlaby osved-
en systm materilov AQUAFIN-2K
Po osaden tesniacich psok pomocou
AQUAFINu-2K sa touto hydroizolanou
stierkou oetr plocha balknu/terasy,
ako aj soklov oblas zvislch kon-
trukci (ochrana stien proti prevhaniu
od striekajcej vody). AQUAFIN-2K sa
nana min. vdvoch pracovnch krokoch
pomo cou tetca, stierky alebo vhodnho
striekacieho zariadenia, pri celkovej spot-
rebe minimlne 3,5 kg/m
2
. Vhodnmi
opatreniami je potrebn zabrni prli
rchlemu vyschnutiu izolcie (intenzvne
navlhenie podkladu pred aplikciou,
prekrytie nanesenej izolcie fliou
apod.).
Po zrealizovan hydroizolcie mono
pristpi klepeniu dlaby pomocou
prunho lepidla UNIFIX-2K. Vexteriri
je vo veobecnosti potrebn nalepi
dlabu celoplone, aby sa pod ou
nevytvorili dutiny. Toto je mon docie-
li nananm lepiacej malty na pod-
klad i na spodn stranu obkladovho
prvku (tzv. metda buttering-floating).
Taktie je potrebn zabezpei, aby
povrch dlaby mal spd minimlne 2 %.
Po vytvrdnut lepiacej malty nasle-
duje vykrovanie dlaby pomocou
HF05-Brillantfuge. Tto vodoodpudiv
amrazuvzdorn krovacia malta je
modifikovan polymrnymi prsadami,
aje taktie koncipovan pre pouitie
vnronch podmienkach exteriru.
Uvetkch hydraulicky tvrdncich
maltovn by sa malo zabezpei ich
dostaton vytvrdnutie pred ich vysta-
venm zaaeniu. Taktie by sa nemali
spracovva pri teplotch ovzduia
Systmov utesnenie spokldkou
dlaby pre balkny aterasy
SCHOMBURG Slovensko, s. r. o., Rybnin 38/F, 831 06 Bratislava, tel.: 02/32 40 05 02, fax: 02/32 40 05 01, e-mail: schomburg@schomburg.sk,
internet: www.schomburg.sk
Vvoj teplt na balkne s juhozpadnou orientciou.
Utesnenie podlahovej vpuste - osadenie
tesniacej manety ASO-Dichtmaschette-
Boden do erstvo nanesenho
AQUAFINu-2K
AQUAFIN-2K/M mono aplikova pomocou
tetca, stierky alebo vhodnho striekacieho
zariadenia
rekontrukcia domu a bytu
hydroizolan systmy
apodkladu pod 5 C anemali by pred
vytvrdnutm by vystaven mrazom.
Hydroizolan systm AQUAFIN

/
UNIFIX

predstavuje spoahliv rie-


enie pre balkny aterasy, ktor sa
u 20rokov spene pouva na
Slovenskom stavebnom trhu. Pre
vyrieenie pecifickch detailov je vm
kdispozcii n bezplatn poradensk
servis.
SCHOMBURG Slovensko,
s.r.o.
Rybnin 38/F, 831 06 Bratislava
Tel.: 02/32 40 05 02
Fax: 02/32 40 05 01
E-mail: schomburg@schomburg.sk
Internet: www.schomburg.sk
Prklad skladby podlahy u balknovej
dosky:
1. elezobetnov balknov doska
2. spdov poter
3. oplechovanie (napr. ukonovac profil
Watec Fin FA od f. GUTJAHR)
4. odkvapov ab (napr. balknov ab
Watec FIN BR + Watec FIN abov hk +
Watec FIN RT zaslepovac profil)
5. penetrcia oplechovania pomocou
ASODURu-GBM + posyp kremiitm
pieskom (frakcie 0,2 0,7 mm)
6. hydroizolcia AQUAFIN-2K
7. prun tesniaca pska
ASO-Dichtband-2000
8. keramick obklad lepen do UNIFIXu-2K
9. prun siliknov tmel ESCOSIL-2000
10. krovacia malta HF05-BRILLANTFUGE
rekontrukcia domu a bytu
hydroizolan systmy
32
tl
MAPELASTIC AQUADEFENSE
mus by vdy nanesen len na such
podklad smaximlnou zostatkovou vlh-
kosou 3%. Vhodnmi podkladmi pre
nanesenie prunej izolanej membrny
MAPELASTIC AQUADEFENSE s
betnov povrchy, cementov potery,
potery pripraven zo pecilnych
spojv (TOPCEM, TOPCEM PRONTO,
MAPECEM alebo MAPECEM PRONTO).
Materil je tie mon poui na sad-
rokartny (len pri interirovom pouit),
ale aj na existujce podlahy spovr-
chovou pravou zkeramiky, terazza,
prrodnho kamea ana cementovch
omietkach.
MAPELASTIC AQUADEFENSE
me by pouit aj ako membrna
soschopnosou premostenia trhln
navypraskanch podkladoch pred
lepenm obkladov adlaby zkera-
miky, mozaiky, prrodnho kamea.
MAPELASTIC AQUADEFENSE sa
nana na podklad tetcom, stierkou
alebo valekom. Ide ovemi praktick
materil sjednoduchou aplikciou
aprijatenou cenou. 1 Plastov
ndoba s15kg materilu postauje
aje vhodn na zaizolovanie plochy
vej ako 15m
2
. Vprpade, e vplas-
tovej ndobe zostane nespotrebovan
materil , vaka stlym anemenia-
cim sa vlastnostiam hmoty je mon
zvyn obsah poui aj vneskorom
obdob. Na zklade vykonania vekho
mnostva skobnch testov vlabo-
ratrich ina stavbch, MAPELASTIC
AQUADEFENSE vyhovuje mnohm
medzinrodnm normm asmerniciam
Hydroizolan materily s oblas, v ktorej sa spolonosti Mapei vaka
bohatm medzinrodnm sksenostiam zskanch poas desaro spene dar.
Mapei ponka irok klu pecifickch, bezpench a dlhodobch rieen.
Hydroizolcie malch, ako aj vekch stavebnch diel, sa realizuj pomocou
pecilnych cementovch prunch membrn, ktor sa aplikuj tetcom alebo
stierkou, priom s schopn chrni plochy s trhlinami a do rky 1 mm.
ame tak prispie kzskaniu 2 bodov
poda LEED, o je systm ratingu
pre ekologick budovy vytvoren
USGBCRadou ekologickch stavieb
Spojench ttov americkch.
Techick daje
MAPELASTICAQUADEFENSE
Vlastnosti vrobku
Spotreba: 1kg/m
2
pre dve vrstvy pro-
duktu (1,3kg/m
2
na hrbku 1mm)
Balenie: 15kg plastov ndoby
svdatnosou na 15m
2
Skladovatenos voriginlnom balen:
24mesiacov
akacia doba medzi prvou adruhou
vrstvou: cca 60mint
akacia doba pred lepenm obkla-
dov adlaby: 34 hodiny (pri teplote
23 Carelatvnej vlhkosti vzduchu
50 % apri aplikcii na such podklad
smaximlnou zostatkovou vlhkosou
3 %)
Farba: bledomodr
MAPELASTIC AQUA DEFENSE
predstavuje nov rchlu ochranu proti
vode
Tekut prun membrna pripraven
na priame pouitie
Jednoduch spracovatenos
Vemi rchly as vysychania
Lepenie obkladov adlaby u
po4hodinch pri teplote 23 Ca50%
relatvnej vlhkosti vzduchu
alie uiton informcie
njdete nawww.mapei.
sk alebo ns kontaktujte
natel. sle (+421) 2 4020 4511
MAPELASTIC AQUA DEFENSENov rchla ochrana proti vode
Bez akchkovek pochybnost
hr vproduktovej skupine hydroizo-
lanch materilov kov lohu
MAPELASTIC. Na celom svete je
znmy ako dvojzlokov prun cemen-
tov malta zabezpeujca perfektn
utesnenie ters, kpen, mostov, via-
duktov, ndr, baznov aostatnch
vonkajch plch proti vode avlhkosti.
Tento materil bol spene pouit pri
izolovan u viac ako 180milinov m
2

plch pocelom svete. Vvoj Mapei
vskupine izolci proti vode avlhkosti
nepoavuje avsasnosti spolonos
predstavuje novinku vtejto oblasti
MAPELASTIC AQUADEFENSE.
Ide oprun izolan membrnu pri-
praven na priame pouitie, ktor sa
vyznauje rchlym asom vysychania.
Nana sa pred lepenm keramickej
dlaby, mramoru amozaiky vinteriri
avexteriri. Je to jednozlokov pasta
bledomodrej farby pouvan pri izolo-
van balknov, kpen, sprchovacch
ktov, sun aostatnch priestorov
vystavench vlhkosti. Hlavnou vhodou
MAPELASTIC AQUADEFENSE je
rchlos vysychania, o sa ocen pri
pouit na malch, ale ivekch stav-
bch. Vaka rchlej schopnosti vysy-
chania je stierka odoln voi dau u
po 3 hodinch, priom obklad idlaba
sa mu lepi u po 4 hodinch
odnanesenia druhho nteru. Priestory
s schopn prevdzky u po po jed-
nom dni. Uveden asy zodpovedaj
podmienkam poas aplikcie materi-
lov pri 23 C a50% relatvnej vlhkosti
vzduchu.
Lepenie keramickej dlaby po 4 hodinch. Aplikcia prvej vrstvy
MAPELASTIC AQUADEFENSE na podklad
a na existujcu dlabu.
Aplikcia druhej vrstvy po 1 hodine.
Objavte kvalitn produkty od svetovho ldra
vo vrobe stavebnej chmie a vyuite pomoc
vykolench majstrov z Mapei Akadmie, ktor
si poradia aj s najnronejmi technologickmi
postupmi.
Njdite spoahlivho a kvalikovanho obkladaa
na www.majstermapei.sk
34
tl
Drevostavba
ponoren do pvabnej
zhrady
Tba bvania v prrode motivovala majiteov domu jednak pri vbere realizanej frmy
a jednak pri navrhovan okrasnej zhrady. Spojili tak obe svoje predstavy do jednho
a pozrite sa ako sa im to podarilo.
rekontrukcia domu a bytu
inpircie a trendy
rekontrukcia domu a bytu
inpircie a trendy
35
tl
800
1970
800
1970
1970
800
1970
1970
800
1970
600
700
8
0
0
1
9
7
0
8
0
0
1
9
7
0
8
0
0
1
9
7
0
2000x1200 1060x2100 2000x1200
1
0
0
0
x
2
1
0
0
K
10.00
1
5
.0
0
1
3
.6
0
1
.4
0
4500x2100
1800x2100
1
9
7
0
7
0
0
1
9
7
0
6
0
0
1
9
7
0
7
0
0
ATRIUM-SK, s.r.o.
Horn 30, 974 01 Bansk Bystrica
tel.: +421 / 48 414 61 87
fax: +421 / 48 414 61 94
e-mail: info@atrium-sk.sk
www.atrium-sk.sk
1DB9E=C;
4?=I >?F5: 75>5B39 5
Architektonick rieenie je zameran na maximlne obmedzenie
hmoty objektu a dodranie tradinho tvaru objektu v slade s oko-
litou vstavbou, nakoko dom je umiestnen na pvodnom dome
v radovej vstavbe s pozemkom o rozlohe pribline 450 m
2
. Monos
stava prve na tomto rodinnom pozemku lkala majiteov viac, ne
predstava satelitnho prmestskho bvania. Zmenou bvania bola
tba po prrode. Hlavnm elom domu bolo zabezpeenie by-
tovch potrieb rodiny investora a zrove uvatea. Preto je dom
priestorovo a dispozine rieen poda individulnych poiadaviek
vrtane stavebnch prav.
Kee dom v radovej zstavbe nebolo mon osvetli a prevetra
oknami v bonch fasdach, preto adekvtnym rieenm bolo osa-
denie troch strench svetlovodov v strednej asti domu, m sa pre-
svetlil dom a erstv vzduch zaisuje decentrlne vetranie s rekupe-
rciou. Vaka tomu je v celom dome stle vyvetran i bez otvrania
okien a bez straty tepla v miestnostiach.
ZKLADN DAJE:
Autor projektu: ATRIUM, s.r.o.
Autori interiru: ATRIUM, s.r.o. a majitelia
Dispozin rieenie: 4+1
itkov plocha: 123,48 m
2
Kontrukn systm: sendviov kontrukcia
Strecha: vznkov kontrukcia strechy,
betnov krytina
Fasda: minerlna omietka,
obklad lcovou tehlou
Okn a dvere: dreven okn a vchodov dvere
Vykurovanie: elektrokotol, podlahov vykurovanie
Objekt je zastreen sedlovou strechou s 30 sklonom.
Od domu vedie spevnen cesta z betnovej zmkovej
dlaby a ku miestnej komunikcii. Pozemok bol sadovncky
upraven a skultivovan.
Neodmyslitenou sasou domu sa stala zhrada pln okrasnch
drevn aj vaka presklenej junej fasde je spojenie bvania s prro-
dou tak bezprostredn. Chrnen zhradn posedenie tvor na jar
a v lete al obytn priestor.
01 Zdverie 4,82 m
2
02 Kpea 7,36 m
2
03 Pracovna/Izba 13,64 m
2
04 Chodba 5,60 m
2
05 Kuchya 10,25 m
2
06 Obvacia miestnos 35,89 m
2
07 Izba 12,46 m
2
08 Technick miestnos 5,94 m
2
09 WC 1,57 m
2
10 ata 4,34 m
2
11 ata 6,30 m
2
12 Kpea 3,06 m
2
13 Spla 12,25 m
2
Celkom 123,48 m
2
06
02
04
05
08
09
10
12
03 07
01
11
13
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
36
tl
Sasn doba celosvetovho hos-
podrskeho tlmu nti investorov au-
vateov dva v draz na niektor,
vminulosti nie vemi zvraznen,
aspekty stavania astavieb ako celku.
Oo ide predovetkm?
Pozitvnu odpove na vyie uve-
den otzky aich optimlne skbenia
ako vsledok dlhoronho vskumu
dva patentovan acertifikovan
Termooceov stavebn systm
TOPKIMALL. Strune ho mono
charakterizova heslom Veamuziky
zamlo peaz.
Vetky stavby (na Slovensku je
ich viac ako 110), postaven tmto
systmom, bez ohadu na ich archi-
tektonick stvrnenie, vykazuj nzko-
energetick parameter priemern
spotrebu energie na vykurovanie
35kW/m
2
/rok. Zkladnm prvkom je
145 mm hrub panel, ktor vaka uni-
ktnemu spojeniu tenkostennch oceo-
vch prvkov sinnm tepelnm izolan-
tom tvor kompletn stavebn element
bez tepelnch mostov abez potreby
alej nosnej kontrukcie laicky
povedan, ide osamonosn tepeln
izolant. Svojou univerzlnosou termoo-
ceov stavebn systm nie je viazan
na vybran typy stavieb, ale umouje
stava akkovek typy budov anadsta-
vieb do troch nadzemnch podla.
Ide hlavne o otzky, ako s:
ekonomika vstavby rchlos
vstavby, nroky na dopravu
a manipulciu s materilmi,
nroky na pracovn silu, orga-
nizciu vstavby,
z akch materilov mokr
procesy, such vstavba,
environmentlne hladisk
zdravotn nekodnos, uvo-
ovanie kodlivn, vyarovanie,
monos recyklcie a jej nro-
nos, odpady,
uvatesk komfort tepeln
pohoda, energetick nronos
vroby pouitch materilov,
prevdzkov nklady spora
energi, monos vyuitia
obnovitench zdrojov (tepeln
erpadl, solrna energia), nut-
nos drby, oprv,
ivotnos,
cena.
Nizkoenergetick systm pre kadho
KIMALL, spol. sr.o., je vrobca
adodvate uniktneho stavebnho
systmu TOP KIMALL, ktor poskytuje
svetov tandard za slovensk ceny.
Kimall, spol. sr. o.
Haanova 10, 851 03 Bratislava
Phone: +421 2 6353 7481
Fax: +421 2 6353 7482
Mobil: +421 905 614 112
E-mail: kimerling@kimall.sk
Internet: www.kimall.sk
Investori profituj najm:
znich investinch nkladov (a
o2030 %),
zextrmne nzkych prevdzkovch
nkladov (niie a o7580 %),
zvnimone krtkej doby vstavby
(max. 68 tdov),
zprakticky nulovho zariadenia
pracoviska (iadna ak zdvhacia
technika),
zo suchej monte (atm aj zcelo-
ronej mimoseznnej vstavby),
zo zvenia itkovej plochy (a
o10 %).
V prpade nadstavieb navye aj
zultraahkej hmotnosti celej stavby,
zdefinitvneho vyrieenia zatekania
strechy,
zvznamnho zhodnotenia doteraz
nevyuitho priestoru,
zvraznho zlepenia tepelnch cha-
rakteristk strechy icelej stavby,
zmonho vyuitia alternatvnych
zdrojov vykurovania.
VOJWFS[MOPTTZTUNV
st.vobrv svston |o Jc t.cc| pcJ|..| s.ncrcsrv. r|o |o v|...rv r. vvb..ro tvpv
st.v|ob . . v|.u.|ro|c |.J|sk. |o st.vb. r.
ro.c.c.r.r|o cJ bo.ro| st.vbv
[WFOJFJULPWFKQMPDIZ
kcnp|otrv vcrk.|s| cbvcJcvv nu. s |.ubkcu
19 cn unc.u|o .vvs| u.|tkcvu p|cc|u .. c 10
WZVJUJFBMUFSOBUWOZDI[ESPKPWFOFSHJF
svston unc.u|o vvu.|t|o topo|rvc| o.p.J|o|
v.Juc|/vcJ.. .|.Joro|c vot..r|.. ||t..c|o.
8/ma// s. t. e. - starer ca k/ec
lr|;|a|at |tt|at|t;|t - |t1|attat t|tt|att|| - t\tt| ttat
||n.|| s . c \ob ...k|n.||sk
cpc|.rsk. 12 |n.|| |r|ck|n.||sk
852 12 b..t|s|.v. o| |421 2 63 53 4 81
S|cvorsk. .opub||k. |.x |421 2 63 53 4 82
1WPEOTMPWFOTLUFDIOPMHJB
TWFUPWUBOEBSEWCWBO
6OJLUOZO[LPFOFSHFUJDL
TUBWFCOTZTUN
501,*."--
SDIMPTWTUBWCZ
Jcb. vvst.vbv st.rJ..Jro|c .cJ|r
ro|c .osp r.|cnro|c Jcnu .r.
ku |o 68 tv.Jcv
TQPSBQSJWTUBWCF
p.| .o.||..c|| st.vbv s. p.|ono.ro sot.|
.. 30 st.vobrvc| r.k|.Jcv
O[LFQSFWE[LPWOLMBEZ
vvr|k.|uco topo|rc|.c|.ro v|.strcst| svstonu usot.|. .. 80 p.ov.J.kcvvc|
r.k|.Jcv r. vvku.cv.r|o . c|.ov |\
Spc|crcs ||n.|| s . c p.|c|.J.. s pcvcJrvn ur|k.trvn .|osor|n vvst.vbv
.cJ|rrvc| Jcncv .kc .| |rvc| tvpcv st.v|ob r.|.c.ro|s|o|c J.u|u \vv|ru|.
st.vobrv svston. ktc.v J..n.t|ckv .. c rouvo.|torvc| 80 o||n|ru|o
r.k|.Jv r. vvku.cv.r|o. p.|cn nrc.stvc u. .o.||.cv.rvc| st.v|ob Jck..u|o.
.o .J.cu .. oxco|ortro v|.strcst| ronus|. bv vvss|o |rvost|ro r.k|.Jv. .kc
tc bvv. u ncJo.rvc| toc|rc|cc|| .vvkcn. p..vo r.cp.k / ktc bv ror.s|o|
v|cJro vvu.|t|o tvc| 1015 n
2
p|cc|v r.vvso. ktc.o .|sk. .utcn.t|ckv .kc bcrus
v.|.Jcn r. subt||rcs co|o| kcrst.ukc|o v pc.cvr.r| s k|.s|ckvn| toc|rc|cc|.n|`
Subt||rcs tu v .|.Jrcn p.|p.Jo ro.r.nor. k.o|kcs .|obc ...r|torcs.
vo n.|cktc.. st.vobr. kcrst.ukc|. s. nc.o pcc|v.|| .tostcn r. so|.n|cku
cJc|rcs vvso 8
c
||c|to.cvo| stupr|co | Jck..o cJc|.v. vot.u s .vc||cscu
165 kn/|cJ . v|.c / to.ncv|.ro sr|nkv p.o...J..|u osto v|.c
5
0
-5
7,4 C
-7,6 C
||n.|| s.c
|..rcv. 10
851 03 b..t|s|.v.
S|cvorsk. .opub||k.
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
38
tl
Drevocementov dosky
kvalita overen asom
Izolcia podlh
nad suternom
Drevocementov doska, znma ako
heraklitov doska, sa uns vyrba pod
nzvom Krupinit u viac ako 40 rokov,
vo svete viac ako 80 rokov. Bola to
prv priemyselne vyrban tepelnoizo-
lan doska na svete. Stavby posta-
ven sjej pouitm slia a dodnes
bez pokodenia. Je to vaka jej pe-
cifickm vlastnostiam, zktorch naj-
vznamnejie zhadiska dlhej ivotnosti
je odolnos voi ohu, drevokaznmu
hmyzu, hlodavcom, hubm aplesniam.
Vemi vznamn je aj ich zdravotn
nezvadnos, pretoe dosky s vyro-
ben zdreva acementu, bez pouitia
kodlivch chemickch ltok.
Dosky s ahk, dostatone pevn,
dobre sa opracvaj avborne sa
omietaj.
Okrem tepelnej izolcie sa pouvaj
aj na zvukov izolciu, zlepovanie
akustiky aochranu proti ohu.
Spojenm dosky Krupinit snovmi
izolantmi, minerlnou vlnou alebo
polystyrnom, vznikli dosky Krupi-
Vemi vhodn s kombinovan
dosky na izolciu podlh przemnch
bytov nad suternnymi priestormi. Ich
pevn, ohu odoln povrch umouje
rchlu a spoahliv mont pomocou
tanierovch prchytiek ostrop pivnc,
bez lepenia tchto dosiek o podklad
(strop).
Dosky pripevnen rozpernmi
kotvami sa nemusia omieta, sta
len farebn prava, ktor sa me
urobi pred intalciou, aby nepre-
dlovala mont. Skromn priestor
pivnc vbytovch domoch je tak poas
monte krat as vystaven tretm
osobm.
Pevn provit vrstva dosiek pln
okrem protipoiarnej aj zvukoizolan
ochranu.
Jej otvoren truktra pohlcuje zvuk
azrove aj esteticky dotvra upraven
priestor.
zol aKombidoska,
svbornmi
tepelnoizola-
nmi paramet-
rami a zrove
aj sjedine-
nmi vlastnos-
ami Krupinitu.
Pre zvukov
izolciu
boli
vyvi-
nut
pe-
cilne
EkoMol
dosky, ako
kombincia dosiek
Krupinit sEkomolitanom.
Pouitie dosiek Krupinit aich modi-
fikci je vsasnosti aktulne pri
zatepovan starch rodinnch domov
abytovch domov, na ich zvukov izo-
lciu aochranu proti ohu.
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
Stavba
nzkoenergetickch domov
Vyuitm dosiek Krupinit apenovho
polystyrnu bol vyvinut samonosn
stenov panel
OPS 300, vhodn na vstavbu nzko-
energetickch domov.
Spojenm tchto materilov vznikol
ahk panel svynikajcimi vlastnos-
ami, ktor umouj poui ich pri
stavbe nronch stavieb zhadiska
energetickho, ako aj zhadiska
mechanickej odolnosti, ochrane proti
hluku a poiarnej bezpenosti.
Panely s vhodn i z hadiska
hygieny, ochrany zdravia,ivotnho
prostredia, ako aj dlhej ivotnosti.
Ich parametre s nasledovn:
rozmery: 300 500 2 680 mm
hmotnos: 70 kg
tepeln odpor: R
min.
= 6,0 W.m
-2
.K
-1
zvukov pohltivos: somietkou 0,15
bez
omietky0,80
poiarna odolnos steny: 120 mint
odolnos proti nrazu: vyhovuje
eurpskym
normm
vzduchov nepriezvunos: 44 dB
Zvlastnost, ktor si zasluhuj mimo-
riadnu pozornos je to hlavne:
vek tepeln odpor
R
min.
= 6,0.m
2
.K /W dvojnsobok
odporuenej hodnoty pre obvodov
steny bench stavieb.
poiarna odolnos: 120 mint, je
4-nsobn hod-
nota poadovanej
rovne pre monto-
van stavby rodin-
nch domov.
Vemi vznamn je jednoduch
archla mont obvodovch stien
domov pomocou panelov OPS 300.
Mal hmotnos panelov (70 kg),
umouje manipulciu pri monti bez
eriavu ainch prostriedkov atm zlac-
uje vstavbu.
Spjanie panelov pomocou PUR
peny tie zjednoduuje azrchuje
mont. Dreven kontrukcia zabezpe-
uje stabilitu apevnos stien.
Najvia prednos domov posta-
vench touto technolgiou, je vak
ich minimlna energetick nronos.
Potreba vykurovacieho vkonu je 3
a 6 kW, o umouje poui krenie
akhokovek druhu sminimlnymi
parametrami.
Takto stavby maj vysok itkov
hodnotu azachovvaj si aj priazniv
trhov cenu.
Autor
Ing. Marian Kruliak
VROBN INNOS
Tepelnoizolan dosky Krupinit, Kombidoska a Krupizol
Zvukovoizolan dosky Ekomol dosky
Ekologick materil Kenaf tepeln azvukov izolcia pre
biostavby
Betonrske vrobky Studov skrue, prechodov skrue,
zkrytov dosky, dlaby aaby
Samonosn stenov panel OPS 300
OP-TIM, spol. s r. o.
OP-TIM, spol. s r. o., Priemyseln 963/3, 963 01 Krupina
tel.: 045/55 11 571, 55 19 462, fax: 045/55 11 347, e-mail: optim@op-tim.sk
REALIZCIA NZKOENERGETICKCH DOMOV zpanelov OPS 300
Charakteristika panelu OPS 300:
vynikajca tepelnoizolan schopnos (tepeln odpor Rmin. = 6,0 m
2
. K /W je dvojnsobne vy, ako stanovuje
norma),
nzka hmotnos umouje manipulciu bez zdvhacch mechanizmov
mal hrbka, ktor dovouje dobre vyui zastavan plochu
poiarna odolnos 120 mint prevyuje normou stanoven hodnotu a 4-nsobne
STAVEBN INNOS
ZATEPLENIE STAVIEB, STROPOV PIVNC, VSTUPNCH CHODIEB
AGAR
Vhodn je na tento el poui KOMBIDOSKY.
Rchla, jednoduch a lacn mont
Dobr tepeln a zvukovoizolan vlastnosti
Nehorav povrch zniuje riziko poiaru
Farebne upraven psobia esteticky
pecialisti na tepeln izolcie
www.op-tim.sk
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
40
tl
V dnenej dobe, kedy nm stle rast ceny energi, hadme rieenia ako zni
ich spotrebu. Predstavme Vm niekoko monost ako zni spotrebu energie
a zlepi si aj podmienky pre ivot.
Zateplenie
Pome vm uetri nklady
navykurovanie, len si treba vybra aj
vhodn materil. Odporame poui
fkan celulznu izolciu. Vom sa li
od polystyrnu, minerlnej vlny alebo
sklenej vaty?
Ak s vlastnosti izolcie
Thermofloc?
Thermofloc ako prrodn izolan
materil na bze celulzy vynik vo via-
cerch oblastiach:
4 tepeln ochrana vzimevaka
vemi nzkej tepelnej vodivosti
atechnolgii umoujcej doko-
nale zaizolova priestor bez trbn
anetesnost poskytuje maximlnu
ochranu pred chladom, minimalizuje
niky tepla anklady na vykurovanie
4 tepeln ochrana vletevysok
pecifick tepeln kapacita izol-
cie Thermofloc (c = 1 944 J/kg/K)
inne chrni vntorn priestory
pred nadmernm prehrievanm,
zabezpeuje pohodu vinteriri
budov vletnch mesiacoch amini-
malizuje potrebu klimatizcie. Oproti
konvennm materilom poskytuje
takmer 2,5-nsobne vyiu ochranu.
4 regulcia vlhkostipodobne ako
masvne drevo m Thermofloc
schopnos zovzduia prija auvo-
ni vlhkos bez straty izolanch
vlastnost. Tto vnimon vlastnos
prispieva kvyrovnanej vlhkostnej
klme vmiestnosti
4 difzia vodnch prizolcia Ther-
mofloc je difzne otvoren avborne
umouje prechod vodnch pr.
Zabrauje sa tm kondenzcii vod-
nch pr vkontrukcii, o je pred-
pokladom jej dlhodobej funknosi
aivotnosti
4 ochrana pred hlukomvlknit
truktra izolcie prispieva kjej vyni-
kajcej schopnosti pohlcova irok
spektrum zvukov, m preduruje
Thermofloc na rieenie otzky zvu-
kovej aj kroajovej nepriezvunosti
stavebnch kontrukci.
4 ochrana pred poiaromThermofloc
nehor, vprpade oha je vaka
obohateniu vlkna boritmi soami
aschopnosti zuhonatenej obho-
renej vrstvy celulzy tlmi horenie
dokzan vynikajca protipoiarna
odolnos kontrukci
4 ochrana prrodyzaaenie
ivotnho prostredia pri vrobe
izolcie Thermofloc je minimlne,
nevznikaj iadne emisie aspot-
reba energie je 5kWh/m
3
izolcie,
o je bezkonkurenne najlepia
hodnota (konvenn izolcie cca
500600 kWh/m
3
)
Vykurovanie
Na vykurovan vieme etri len ak
mme krenie ktor ma nzku spotrebu
energie aktor vieme regulova nie len
centrlne ale kad jedno teleso indivi-
dulne. Medzi takto typy vykurovania
patria elektrick infrapanely aelektrick
akumulan raditory.
Infrapanely: ich hlavne vhody s:
nezaberaj vea miesta, mu vyzera
ako obraz, nevria prach, s vhodn
pre alergikov aastmatikov, teplo ktor
Ako etri na energich?
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
slaj je identick steplom slne-
nm, vytvraj vemi prjmne pocitov
teplo aj pri nich teplotch vzduchu,
o nm prina sporu vnkladoch
nakrenie.
Elektrick akumulan raditory:
nezaberaj vea miesta, mu by
zavesen na stene alebo na noikch
atak si ho posuniete kde potrebujete,
nevria prach, maj nzku spotrebu,
regulujete ho poda potreby, monos
viacerch preveden i do vekosti ako
aj farebne.
Oba tieto typy vykurovanie vm
umonia etri nklady na teplo, kva-
litn regulcia = spora nkladov,
teles vm nezaber vea miesta,
amte systm bez nutnosti drby
apravidelnch kontrol.
Zhadiska spory obstarvacch
ale aj prevdzkovch nkladov asto
vychdza najvhodnejie kombincia
oboch tchto vykurovacch systmov.
Vetranie
Sprvnym spsob vetrania vm me
prinies sporu na vykurovan ataktie
zabrni aj tvorbe zvenej vlhkosti
atm sa nsledne mu vobytnch
priestoroch zaa tvori plesne. Vetrac
systm AERECO vm zabezpe vetra-
nie atie aj optimlnu vlhkos vobyt-
nch priestoroch. Navye vm doke
etri aj nklady na krenie nakoko
nie je potrebn vetra otvranm okien
ale systm vetra automatick atakm
spsobom, e neprechldza vzduch
vmiestnostiach anie je treba optovne
po vetran dokurova na poadovan
teplotu.
Systm sa d intalova aj doda-
tone atm vm pome vyriei aj
problmy, ktor mohli vznikn i u
zateplenm domu alebo vmenou okien,
kedy sa najastejie stva, e vlhk
vzduch nie je zpriestoru dostatone
odvetran atm sa zvi vlhkos, o
me vies a ktvorbe plesn. asto
tento problm vznik hlavne vbytovch
domoch ato aj ztoho dvodu, e vet-
racie achty nefunguj tak nie je zabez-
peen odvetranie vlhkho vzduchu
aten sa vbytoch kumuluje ansledne
vznikaj plesne.
Vo vetkch vyie uvedench
oblastiach vm odborne poradme,
vypracujeme projektov dokumentciu
azrealizujeme aj mont. Podrobnejie
informcie njdete na naej internetovej
strnke alebo vnaich priestoroch.
www.greny.sk
Obchodn zastpenie rmy
REISSER, spojovac materil pre
drevostavby, stolrov adrevrov.
Tie u ns njdete aj in druhy skrutiek, i u
do kovu alebo plastu.
Greny, s. r. o.
Budin 59, 985 12 Tuhr
Vzorkov predaja: Podjavorinskej 246,
Luenec
tel.: +421/917/494 714
e-mail: info@greny.sk
www.greny.sk
Skrutky, pre ktor nemuste predvtava
otvory a drevo vm nepraskne, etria as
potrebn na prcu.
Uahite si prcu a etrite as pecilnym
spojovacm materilom od rmy REISSER.
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
42
tl
Firma HAAS + SOHN Rukov, s. r. o., si pre
tohtoron vykurovaciu seznu pripravila pre
svojich zkaznkov cel rad NOVINIEK.
Kozubov kachle SALERNO s
prv ozajstn 4 kW kozubov
kachle idelne pre nzkoenerge-
tick alebo termicky izolovan
stavby. pecilna kontrukcia ohniska
sexternm prvodom vzduchu umo-
uje vykurovanie vpoadovanom
vkonovom rozsahu 2 a 4kW. Vaka
externmu prvodu vzduchu (CPV)
mono navye kachle prevdzkova
nezvisle na vzduchu vmiestnosti.
Extern prvod spaovacieho vzduchu
apecilna kontrukcia ohniska zais-
uj o20 % ni vkon oproti ostatnm
bene dostupnm vrobkom. Kachle
tak odovzdvaj menej tepla, presne
poda poiadaviek nzkoenergetickch
stavieb.
Dosiahnutie menovitho vkonu
4kW ukozubovch kachl SALERNO
je umonen predovetkm vaka pe-
cilnej kontrukcii prvodu tercilneho
vzduchu snovou technolgiou injek-
te. Ksekundrnemu prvodu vzduchu
je Salerno vybaven alm, pecilne
navrhnutm prvodom vzduchu injek-
tne vstupujceho dospaovacej
komory priamo do plameov. A tmto
vzduchom je umonen kontrolova-
ten, zrove dokonal aefektvne
spaovanie ipri najmench plameoch.
Pre vyznvaov tradinch kach-
ovch pec sme do sortimentu zara-
dili modely TREVISO a TREVISO
s vmennkom. Ponkame ich
v5rznych farbch kachlhned,
zelen, medovnk, slonov kos
acapuccino. Teplovzdun kachov
pec Treviso m vkon 2,78,3kW
avaka tercilnemu spaovaniu dosa-
huje vysok innos 83 %. Zkaznk
si navye poda dispozci me zvoli
bu horn alebo zadn vvod dymo-
vodu. Narozdiel od konkurennch
vrobkov je navye monos doplnenia
vmennka anslednho napojenia
navykurovaciu sstavu.
Treviso s vmennkomjedin
kachov pec svymenitenm
vmennkom! Zmaximlneho vkonu
10,7kW kachov pec doke odo-
vzda a 5,7kW do vmennka ato
pri neobvykle vysokej innosti 85 %.
Ako ochranu proti prehriatiu mono
dokachovej pece doplni ochladzo-
vaciu sluku asamozrejmosou je ter-
cilne spaovanie.
Obe varianty kachovch pec
s vybaven dvojbodovm zatv-
ranm selegantnou kukou.
Regulovatenosou oboch hlav-
nch prvodov vzduchu (primrneho
asekundrneho) je zaruen monos
sprvneho aoptimlneho nastavenia
spaovacieho procesu pre zskanie
maximlneho itku.
almi novinkami s kozubov
kachle Avola, Livorno a Malung
rainbow. Ide omodely sobloenm
zpieskovca, m je docielen vemi
modern adizajnov vyhotovenie.
Vkon tchto vrobkov je a 7,4 kW,
innos 81 %. Pre v komfort s
kachle vybaven dvojbodovm pko-
vm zatvranm dvierok.
alej pripravujeme pre naich zkaz-
nkov kozubov kachle MANTOVA
s vmennkom, ktor bud kdostaniu
od augusta 2011. Dizajnov prevede-
nie kachie umocuje najm skvel
pomer odovzdvanho tepla do vody,
ktor tvor 73 % (7,6kW), pri celko-
vom vkone kachl 10,4kW! Toto bolo
docielen plne novou technolgiou
vmennka. Pomocou tercilneho
spaovania dosahuj kachle innos
83 % aspaj tak ako vina novi-
niek znaku Clean technology. plne
revolun je rieenie istenia vmen-
nka, ktor je u zabudovan priamo
vkachliach anedochdza kzapineniu
uvatea alebo miestnosti. Obsluha
je navye pomocou tiahla na bokoch
vemi jednoduch apohodln!
Vauguste 2011 uvedieme na trh
nov rad kozubovch vloiek svmen-
nkom, svysokm podielom tepla
do vody. Kozubov vloky Vesuvio
s vmennkom budeme ponka
vtroch vkonovch variantoch.
Vesuvio 15 svmennkompri celko-
vom vkone 19,6 kW ide 75 % tepla
(14,7 kW) do vody,
Vesuvio 18 svmennkompri celko-
vom vkone 22 kW ide viac ako 80 %
tepla (18 kW) do vody,
Vesuvio 20 svmennkomnajsil-
nejia varianta smaximlnym vko-
nom 25,5 kW odovzdva 78% tepla
(19,8kW) do vody.
Vetky modely sa vyznauj innos-
ou presahujcou 80 %, m je dosiah-
nut nielen niia spotreba paliva, ale
najm skvel spaovanie. Pre ahie
napojenie je mon vyui horn alebo
zadn napojenie dymovodu, apotom
najm extern prvod vzduchu. Ten
mono navye pomocou klapky regu-
lova! Rad kozubovch vloiek Vesuvio
spa vetky oakvania natento
typ vrobkov, apreto s tandard-
nmi vlastnosami komnov klapka
azabudovan ochladzovacia sluka.
Kontruktri firmy HAAS + SOHN vak
mysleli aj na praktick veci. Vhornej
asti teda njdete vyberaten priestor
pre jednoduch istenie vmennka,
ktor zaist predenie ivotnosti
vrobku. Vneposlednom rade s jedi-
nm vrobkom vponuke, kde mono
vyui otvranie dvierok zavej alebo
zpravej strany.
Viac informci osortimente njdete na
www.haassohn-rukov.cz/sk
Kontakt
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, R
tel.: +420/412 332 353
fax: +420/412 332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz/sk
SALERNO
TREVISO
NOVARA 17 svmnkem
(+) vkon 5,117,4 kW
(+) vkon vmnku 10,8kW
(+) terciln spalovn
(+) extern pvod vzduchu
(+) vymniteln vmnk
(+) ji zabudovan vychlazovac smyka
(+) automatick regulace primrnho spalovacho vzduchu
(+) dvojit antireexn sklo
(+) monost zadnho i vrchnho vvodu kouovodu
(+) vysok innost 90 %!
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, R
tel.: +420/412332 353
fax: +420/412332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com www.haassohn-rukov.cz/sk
krbov kamna (+) krbov kamna s vmnkem (+) krbov vloky (+) krbov vloky s vmnkem (+) krbov stavebnice
Krbovou vloku NOVARA 17 s vmnkem lze napojit na stvajc otopnou soustavu a tm mete uetit tisce korun
bhem topn sezny. Celkov vkon krbov vloky je 17,4 kW, vkon samotnho vmnku je 10,8kW. Dky tercilnmu
spalovn dosahuje innosti 90 %, vysok innost garantuje mnohem men spotebu paliva ve srovnn s obdobnmi
vrobky s ni innost. Jedinenou pednost krbov vloky NOVARA 17 s vmnkem je nov koncepce vyjmatelnho
vmnku, kter nabz jednoduchou monost monte ademonte pro pestavn na teplovodn nebo teplovzdunou
variantu.
DVOJNSOBN OCHRANA A BEZPENOST
Standardn vbavou krbov vloky Novara 17 s vmnkem je ochrana teplovodnho vmnku vychlazovac smykou,
kter zajiuje ochranu v ppad vpadku elektrickho proudu a je ji zabudovan ve vmnku. Dalm prvkem pasivn
ochrany proti petopen, je automatick regulace primrnho spalovacho vzduchu, kapilrn klapka zajiuje uzaven
pvodu primrnho vzduchu, kter je hlavnm akcelertorem spalovn.
DVOJIT ANTIREFLEXN SKLO
Speciln keramick sklo s antireexn vrstvou odr zpt do topenit teplo, kter by jinak bn pouvan sklo
zahvalo na mnohem vy teplotu.
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
44
tl
Trendom ostatnch mesiacov sa stal razantn tok predajcov vkuovch
rrovch kolektorov proti celmu svetu a obzvl proti najviemu domcemu
vrobcovi kolektorov. Pri tchto tokoch sa neustle stretvame s rznymi
najlepmi, najpredvanejmi, najvhodnejmi vrobkami, jedinmi kolektormi,
ktor funguj aj v zime, kolektormi s najvyou innosou, produktmi
s jedinenou nvratnosou
Zkaznk je vak srelnymi infor-
mciami konfrontovan a vtedy, ke
u me by neskoro. Je zjavn, e
predajcovia vkuovch rrovch kolek-
torov smeruj do marketingu za kad
cenu obrovsk financie. Dvod je
vemi jednoduchpoas produk-
nho cyklu od nskeho vrobcu po
eurpskeho zkaznka sa cena zmen
rdovo avygeneruje sa finann van-
k na reklamn aktivity, ktor s pre
eurpskych vrobcov nedostihnuten.
Sptajte sa naprklad predajcu, za
koko Vm pred heat-pipe rru ako
nhradn diel. Na burze vahghaji sa
d kpi u aj za 4 USD (2,84 EUR).
VEurpe okrem Thermomax aNarvy
nie je al relevantn vrobca, vetci
ostatn bu dovaj kompletn
kolektory zny, alebo znskych
trubc montuj kolektory vyroben
vvajiarsku, Nemecku, Franczsku
na je kolektorov vemoc apre cestu
vkuovch rr sa rozhodla kvli ener-
getickej nenronosti ich vroby amini-
mum potrebnch surovn oproti metalic-
km plochm kolektorom. Veobecne
znmym faktom, je e tto zijsk
vemoc je vrazne zvisl oddovozu
surovn.
Pri bliej analze vak zistme, e
naprklad pri vpote nvratnosti kolek-
torovho systmu predajca decentne
pozabudol do hodnoty pre nvratnos
zarta bojler (lebo ten vsystme aj
tak mus by) amnoho alch drob-
nost, len aby nvratnos vyla menej
ako 5 rokov. al marketingov mg
zas zamenil absorbivitu (schopnos
aktvneho povrchu kolektora pohlco-
va slnen iarenie) zamaximlnu
innos, kde rozdiel medzi nimi je
zanedbaten, iba nieo viac ako
23 %. Samozrejme hovori otom, e
maximlna innos (konverzn faktor),
je nameran vstave, ke sa zkolek-
tora neodober energia arelna in-
nos napr. pri ohreve teplej vody z20
na60 C, je minimlne o25 % niia
ako absorbivita, nem pre dobrho
obchodnka zmysel. Vtomto prpade
je zaujmav, e vmontnej prruke,
ktor je zrejme prekladom materilu
vrobcu sa sprvne hovor oabsorbi-
vite, innostn krivky kolektora takisto
sprvne zanaj pod rovou 70 %
adokonca je vysvetlen aj innos
zarelnych podmienok.
alm zaujmavm tvrdenm, s kto-
rm sa stretvame, je e zisky zrro-
vch vkuovch kolektorov s o50 %
vyie ako zkolektorov plochch. Pri
takomto tvrden je zaujmav, e preu-
kzan energetick zisk kolektora AP30
pri prprave teplej vody je 642 kWh/m
2

apertrnej plochy. Ak je to teda o50 %
viac ako uplochch kolektorov, tak
tieto by mali ma zisk menej ako
428 kWh/m
2
apertrnej plochy. Tm
pdom by nemali spa podmienku na
udelenie dotcie vNemecku, Raksku,
ani na Slovensku. Ako je potom mon,
e sa vyrbaj apredvaj stovky
typov plochch kolektorov, ktor sp-
aj podmienku minimlneho energe-
tickho zisku 525 kWh/m
2
apertrnej
plochy rone?
Ni na svete nie je iernobiele.
Ajke politici aobchodnci sa ns
otom snaia neustle presvedi. To
o je vyuiten globlne, nemus by
vyuiten aj loklne. Po prklad nemu-
sme chodi vemi aleko. VRaksku
sa poda dajov ESTIF (Eurpskej fede-
rcie solrneho priemyslu) vrokoch
20052010 namontovalo viac ako
1,8milina m
2
slnench kolektorov,
ztoho bolo cca. 31 000m
2
vkuovch
rrovch kolektorov, o je 1,7 % kolek-
torov naintalovanch za poslednch
5rokov. o to spsobilo? Raksko je
podobn Slovensku svojou vekosou,
prrodnmi podmienkami, potom
obyvateov, nie vak ivotnou rovou,
ktor je unaich susedov vrazne
vyia. AJ ke kvalitn vkuov rrov
kolektory s zvyajne vrazne drahie
ako ploch, nemyslme si, e by to bolo
iba ich porovlivosou. Menej kvalitn
zijsk rrov kolektory s zvyajne
lacnejie ako kvalitn ploch kolek-
tory. Skr sa priklame knzoru, e
Ke marketing vaz
nad zdravm rozumom...
ad vek nepriate vkuovch rr.
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
plochmi atrubicovmi kolektormi je
vzimnom obdob, samozrejme za pred-
pokladu, e kolektory nie s zapadnut
snehom, alebo pokryt nmrazou.
alou nespornou vhodou rr je ich
vyuitie pri vrobe technologickho
tepla prpadne pary, tieto aplikcie vak
nepatria knaej tme, ale s vsostne
uren pre priemyseln sfru. Intalcie
vkuovch rrovch kolektorov
vEurpe nepresahuj 10 % intalovanej
plochy vposlednch rokoch azha-
diska celkovej intalovanej plochy
kolektorov s na hranici 23 %.
Na zver by som chcel spomen
jeden vnaich vrobkovploch vku-
ov kolektor TS400, ktor bva najas-
tejm terom tokov, lebo je eurpsky,
patentovan, zatia priemyselne nesko-
provan apredovetkm kombinuje
vhody oboch typov kolektorov. Jedna
zjeho najvch vhodindik-
cia aktulneho stavu vkua priamo
vkotolni pouvatea na vkuovom
adaptriukazuje vakom stave je
systm. Vprpade potencilnych prob-
lmov je mon systm dovkuova,
ale povedzme si, koko netesnch
vkuovch rr rznych kontrukci je
na strechch anikto otom ani nevie?
Ak by bol n systm netesn, zkaznk
to odhal prakticky okamite
si Rakania uvedomuj nevhodnos
intalcie tohto typu vrobkov voblas-
tiach, kde s ben 34-mesan zimy
svysokou snehovou prikrvkou, kde
sa vstle pravidelnejch intervaloch
vyskytuj intenzvne krupobitia.
Vprrode je vdy nieo za nieo.
Meme poui idelnu vkuov izo-
lciu, nesmieme sa vak udova, e
vzimnom obdob sa sneh na kolek-
toroch netop, e nmraza na nich
zostva a do neskorch doobedaj-
ch hodn. Meme poui lacnejie,
tenie, nekalen sklo, nesmieme sa
vak udova, e krupobitie je nam
nepriateom Fyziklne zkony sa sku-
tone oklama nedaj.
Radiklne in je situcia vprmor-
skch oblastiach, kde sneh amrz
nepoznaj, prpadne sa snm stretvaj
vnimone. Musme si toti uvedomi,
e najv rozdiel vo vkone medzi
Cena je konen a zaha tandardn mont, kompletn
dodvku a uvedenie solrneho systmu do prevdzky
odborne vykolenou montnou organizciou, 12-ron
zruku naslnen kolektory a 5-ron na zsobnky bez
akchkovek alch prplatkov.
Kontakt:
tel.: 045/601 60 80 | e-mail: obchod@thermosolar.sk
www.thermosolar.sk
Spolu so ttnou dotciou a cenovm zvhodnenm vrobcu za bezkonkurenn cenu:
Ponuka plat do 31. 12. 2011
Slovensk vrobca slnench kolektorov
THERMO|SOLAR iar
jedna z najvznamnejch solrnych firiem v Eurpe, ponka pikov
solrne zariadenie na prpravu teplej vody s kvalitnm smaltovanm
zsobnkom, s dvomi vmennkmi a elektrickm doohrevom.
V cene zostavy je: 30 m potrub s izolciou, doprava materilu do vzdialenosti 50 km od sdla realiztora.
V cene zostavy nie je: nadtandardn stavebn pravy, prce na sekundrnom okruhu.
Konen cena zostavy je rozdielom medzi fakturovanou cenou a hodnotou ttnej dotcie vyplatenej investorovi.
2 324 s 200 l zsobnkom pre 23 osoby
2 846 s 300 l zsobnkom pre 45 osoby
Takto sa prejav nmraza na plochch
a rrovch kolektoroch
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
46
tl
V praxi je dokzan, e vo vykurovacej sezne je v 80 % asu kapacita
kotla vyuvan iba na 50 %. V priebehu celej sezny je teda kotol
vyuvan v priemere iba na 30 %. To znamen, e vinu asu
kotol prevdzkujeme vemi neefektvnym spsobom.
Rieenm tejto situcie a teda znenie nkladov
na prevdzku domcnosti me by kaskdov kotola.
Preo kaskdov kotola
zkotlov THERM
Kaskdov kotolne od spolonosti
Thermona s mimoriadne vhod-
nm rieenm zdroja tepla pre vie
objekty. Pouvaj sa ako vpriemysel-
nch objektoch, tak aj pre vykurovanie
bytovch domov. Najvou vhodou
je mimoriadna rchlos nvratnosti vlo-
enej investcie. Systm kaskdovch
kotoln sa pouva ako nhrada za dia-
kov teplo alebo ako nhrada starch
kotlov vdomovch kotolniach. Voboch
prpadoch dochdza kvysokej spore
prevdzkovch nkladov. Cena tepla
zcentrlneho zdroja sa vSlovenskej
republike regionlne li. Kad uva-
te iste vie, koko ho diakov teplo
stoj. Teplo vyroben zkaskdovej
kotolne vyjde poda naich skse-
nost po zapotan vetkch nkladov
nacca 1415/GJ. Zpraxe meme
poveda, e nvratnos sa pohybuje
vkonkrtnych prpadoch 34 roky. Pri
vmene starch kotlov za nov kotolu
je nvratnos vloench prostriedkov
podobn. Kotle 2030rokov star
s technicky zastaran, navye ich
innos vase dramaticky kles.
Prevdzku tchto kotoln potom predra-
uj aj ast opravy. alou vhodou je
ekonomicky nenron avysoko efek-
tvne rieenie komunikcie kotlov vkas-
kde. Kad kotol je vybaven moder-
nou riadiacou automatikou, ktor m
kaskdov komunikciu vzkladnom
preveden. Nevyaduje teda vtan-
dardnom preveden aliu nkladn
regulciu. Dleit je iautomatick
prevdzka bez zsahu udskej ruky.
Prevdzkovate me by diakovo
iba informovan ostave aprevdzke
kotlov napr. formou SMS sprv. Kotola
me by taktie vybaven svetelnou
i zvukovou signalizciou porch. Ale
ani porucha jednho i dvoch kotlov
vkaskde nemus znamena nutne
katastrofu. Kotol vporuche sa zkas-
kdy oddel avykurovanie preberaj
ostatn kotle. Kaskdy kotlov maj
aj mnoho alch vhod, ktor ocen
kad prevdzkovate jednoduch
obsluhu, mal rozmery samotnej reali-
zcie, vemi krtku dobu monte at.

Ak kotle sa pre kaskdov
zapojeniepouvaj
Vkaskdovch kotolniach Thermona
sa mu pouva vetky kotle znaej
produkcie okrem kotlov sprietokovm
ohrevom vody. Zhadiska optimalizcie
vkonov arozmerov kaskdovej kotolne
sa vak najastejie pouvaj kotle
svkonom 45 kW (DUO, 45 KD), ktor
umouj intalova kotolu svkonom
maximlne 720kW i 90 kW (TRIO),
ktorch spojenm mono zska maxi-
mlny vkon 1 440 kW. Takto mono
zska rieenie zdroja tepla ateplej
vody pre vek objekty. Samostatnou
kapitolou s kaskdov kotolne zkon-
denzanch kotlov Therm 45 KD.
Spojenie inteligentnho riadenia kotlov
Thermona akondenzanho princpu
kotlov prina rapdne znenie nkla-
dov na vykurovanie aohrev TUV pri
zachovan vemi nzkych emisnch
hodnt zprocesu spaovania plynu.
Prvotnm impulzom pre vvoj konden-
zanho kotla THERM 45 KD bolo
prednostn uplatnenie vkaskdovch
kotolniach. Pri vvoji systmu kask-
dovej kotolne zkondenzanch kotlov
vyuvali technici spolonosti Thermona
originlne poznatky nadobudnut
zosvedenho systmu kaskdovch
kotoln zloench zklasickch kotlov.
Cel systm kaskdovej kotolne je
navrhnut tak, e koncovmu uvate-
ovi ponka komplexn, premyslen
rieenie vykurovania aohrevu TUV.
Kaskda zkotlov Therm 45 KD teda
spln vetky poiadavky, ktor sa oa-
kvaj od zdroja tepla, ale nie len to,
o je kaskdov kotola Thermona
systm zapojenia niekokch mench kotlovch jedno-
tiek do jednho celku pre vykurovanie a prpravu teplej
vody vo vch objektoch ako s bytov domy, neby-
tov objekty, priemyslov stavby a i.
systm schopn dodva vaka modulcii vkonu mno-
stvo tepla zodpovedajce skutonej potrebe danho
objektu v danom okamihu a minimalizova tak nklady
na vykurovanie
systm, ktor je vybaven modernou regulciou
a schopn pracova plne automaticky bez obsluhy
systm schopn informova vs o stave kotolne diakovo
napr. prostrednctvom SMS sprvy
systm overen zkaznkmi u ns i v zahrani od roku
1995, dnes s v prevdzke stovky kotoln po celom svete
Kaskdov kotola
votzkach aodpovediach
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
47
tl
kaskdov kotola zrove riei aj plne
kompatibiln ekvitermn regulciu bez
nutnosti dodania alch regulanch
systmov i regultorov, o nebva
tandardom uinch vsasnosti pon-
kanch rieeniach. Novinkou poslednej
doby je monos kaskdovho zapo-
jenia teplovodnch elektrokotlov pre
vykurovanie vch objektov pomocou
elektrickej energie. Umiestnenie kas-
kdovej kotolne vobjekte Umiestnenie
kaskdovej kotolne vobjekte je
variabiln. Poda vlastnost adispo-
zinch monost objektu je nutn
zvi, doktorej asti objektu je naj-
vhodnej zdroj tepla kaskdov
kotoluumiestni. Pri vahe je nutn
premyslie najm monosti rieenia
odahu spaln, vetranie kotolne, hyd-
raulick rieenie celho vykurova-
cieho systmu, vekos priestoru at.
Nenronos na umiestnenie kask-
dovej kotolne ju umouje vybudova
prakticky kdekovek. Dispozinmu rie-
eniu je treba prispsobi vber sprv-
nych typov kotlov. Tento vber vykon
vrmci nvrhu projektant. Pre umieste-
nie vhornej asti objektu (pod strechou
apod.) spouvaj kotle stzv. ntenm
odahom spaln pomocou ventiltorov,
ktor umouj odah spaln zkotla
na krtku vzdialenos. Pre umiestenie
kotolne vsuterne i vnich poscho-
diach objektu sa pouvaj kotle skla-
sickm odahom spaln dokomna.
Regulcia kaskdovej kotolne
Pre sprvnu funkciu aekonomick
prevdzku kaskdovej kotolne je treba
zvoli aj sprvnu regulciu. Tento kon
op vykonva projektant. Regulcia sa
vol na zklade poiadaviek na kotolu
avkon kotolne. Najjednoduchia je
regulcia pre jednu vykurovaciu vetvu
aohrev vody vzsobnku. Vhodn
je tzv. regultor OpenTherm (RC 03,
CR 04, PT 59), ktor sa pouva aj
pre regulciu samostatnho kotla. Pre
regulciu dvoch ekvitermne riadench
vetv aohrev vody meme poui
regultor SZ 1004. Pre kotolne nad
100 kW potom odporame regul-
ciu TRONIC 2008 E, ktor podporuje
riadenie a 6 ekvitermne riadench
vetv aohrev vody. Vhodou tohto
systmu je monos pripoji snmae
zabezpeenia kotolne azabezpeenia
jednotlivch komponentov kotolne aj
po elektrickej strnke. Vetky tieto typy
regulcie zabezpeuj automatick
prevdzku kotolne aniektor typy je
mon doplni omonos diakovej
sprvy i zasielania informci na PC i
do mobilnho telefnu.
Autor: Bohuslav Prochzka
Foto: archiv
THERMONA Slovakia, s.r.o.
1. kotlov jednotky THERM
2. Thermset Line (zapojenie jednotiek
do kaskdy kotlov)
3. HVDT (hydraulick vyrovnva
dynamickch tlakov) sas
Thermset Line
4. systmov erpadlo
5. zabezpeenie vykurovacej
sstavy expanzn ndoba
6. zariadenie na pravu vykurovacej
vody
7. trojcestn ventil (pre ohrev TV)
8. nepriamovykurovac zsobnk TV
9. ekvitermn regulcia kotolne
(zabezpeenie, diakov komunikcia)
10. odvedenie spaln z kaskdy kotlov
(fasdny komn i nten odah
spaln)
A PODSTREN KOTOLA
Nasvanie z miestnosti DUO 50 T,
TRIO 90 T nasvanie z vonkajieho priestoru
DUO 50 FT, 45 KD
B STREN KOTOLA
Nasvanie z miestnosti DUO 50 T,
TRIO 90 T nasvanie z vonkajieho priestoru
DUO 50 FT, 45 KD
C KOTOLA VPRSTAVBE
Nasvanie z miestnosti DUO 50 T,
TRIO 90 T nasvanie z vonkajieho priestoru
DUO 50 FT, 45 KD
D KOTOLA VSUTERNE
Nasvanie z miestnosti DUO 50 T, TRIO 90,
45 KD (fasdny komn), DUO 50 T, TRIO 90 T
THERMONA SLOVAKIA, s. r. o.
tel.: +421/2/45 64 78 61-3
fax: +421/2/45 94 47 42
e-mail: thermona@thermona.sk
www.thermona.sk
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
48
tl
Fotovoltaick jav je znmy u
odprvej polovice 19. storoia. Fotny
zoslnenho iarenie dopadaj
navhodn polovodiov materil (spra-
vidla kremk). Zkrytalickej mrieky
polovodia sa uvouj von elektrny
azostvaj vom tzv. diery. Nsledne
sa usmeruje tok vonch elektrnov
tak, aby preli elektrickm obvodom
avydali energiu zskan zfotnov, skr
ako bud op pritiahnut do vonch
dier.
Vaka masvnej sriovej vrobe
panelov, pokroilm postupom atech-
nolgim, neustle kles tak cena foto-
voltaickch panelov, ako aj energetick
nronos vroby.
Fotovoltaick elektrre (FVE) sa
sklad zuritho mnostva fotovol-
taickch panelov, kabele aalch
kontruknch prvkov. Potrebnou
sasou je meni, ktor zaist pre-
menu jednosmernho prdu zpanelov
na ben striedav prd. Kstavbe FVE
sa vyuvaj strechy domov, vrobnch
hl alebo naprklad odahlch cht.
Intalcia na streche je najvhodnejia
ipo bezpenostnej strnke, kedy odpa-
daj nklady na dozor nad elektrrou.
Idelna je sedlov strecha orientovan
na juh so sklonom strechy 3545 %.
Viac-menej ielektrre orientovan
nazpad i vchod sa vyplat! Vyrob
iba o20 % menej energie ako elektr-
re orientovan na juh.
Fotovoltaika na Slovensku
Podmienky pre zriadenie FVE upra-
vuje zkon . 309/2009 Zb. Existuj
dva reimy pripojenia FVE do dis-
tribunej sstavy, ktor sa odliuj
spsobom nakladania svyrobenou
elektrinou. Vreimepriameho predaja
vetku elektrinu, ktor vyrobte, pre-
dte distribtorom elektriny. Vreime
pripojenia smeranm nasvorkch
genertora vyroben elektrinu sami
spotrebujete (TV, praka, PC at.)
ao nespotrebujete, predte dodis-
tribunej sstavy. Vhodou je, e
inkasujete odprevdzkovatea dis-
tribunej sstavy za kad vyroben
kilowatthodinu bez ohadu na to, i
elektrinu distribtorovi dodte do siete,
alebo spotrebujete sami. Je to tzv. pod-
pora vroby elektriny zobnovitench
zdrojov. Fotovoltaiku mete vyui
tie utzv. ostrovnho systmu, kedy
vyrbate iba pre svoju vlastn spotrebu
aFVE nie je pripojen do distribunej
sstavy.
Rieenm, ako uetri na toch
zaelektrinu ana viac zarobi na jej
vrobu, je urite investcia do fotovol-
taickej elektrrne. Nvratnos investcie
sa teraz pohybuje okolo cca 9 rokov,
vnosy zFVE s 15 rokov garantovan
ttom. Po tchto 15-tich rokoch bud
pritom panely vyrba ete minimlne
alch 15 rokov. Aktulne cenov
podmienky vydva rad pre regulciu
sieovch odvetv (URSO). Aktulne s
zverejnen vo vnose .7/2011.

Preo prve sJOYCE?
Sme na trhu u 15 rokov, mme
2divzie podnikajce vrznych obo-
roch, apreto zaistme dodranie garan-
cie adlhodob podporu. Vroku 2009
a2010 sme zrealizovali fotovoltaick
elektrrne alebo pre ne dodali kom-
ponenty ovkone viac ne 13 MWp.
Fotovoltaikaobnoviten zdroj elektrickej energie
Marek vik
Obchodnk JOYCE R, s. r. o.
Marek.Svik@joyce.cz
Tel.: +420 539 088 028
www.joyce-energie.cz
Mme bohat sksenosti, zbierame
dta ovrobe zelektrrni, ktor sme
postavili, informcie vyhodnocujeme
avyuvame kzdokonaleniu alch
projektov. Viac informci akontakty
nakonkrtnych odbornkov zfirmy
njdete na www.joyce-energie.sk.

Kontaktujte ns a my vm
poleme zdarma n informatvny
katalg, ktor vs oboznmi
s tematikou Fotovoltaika.
Ceny energie z neobnovitench zdrojov neustle rast a fotovoltaika je
jednm z ekologickch spsobov, ako sa st vrazne energeticky sebestan.
Jej vyuvanie zaauje ivotn prostredie iba minimlne.
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
50
tl
Sprvne vyuitie tohto predpokladu
je ale podmienen kvalifikovanm
vberom zdroja tepla dnes obvykle
plynovho kotla. Na prv pohad by sa
mohlo zda, e to nebude iadny vek
problm. Dom stak malou tepelnou
stratou mus vykri praktick kad
kotol, ktor sa vyskytne na naom
trhu. no, to je pravda. Ale iba vtedy,
pokia prevdzkov nklady atepeln
pohoda nebud patri medzi nae
priority. Akvak oakvame ekono-
mick akomfortn vykurovanie, stva
sa prve mal tepeln strata domu
tm najvm problmom. Dvod je
prost. Tepeln strata domu uveden
vprojekte vykurovania je vypotan
hranin parameter platn len pri naj-
nich vonkajch teplotch. Vnaom
klimatickom psme je to vtedy, ke
tieto hodnoty poklesn pod -12 alebo
-15 C. tatistika, ako aj osobn skse-
nosti vak hovoria, e s to maximlne
23 tdne vroku. To je menej ako
10 % zobvyklch 32tdov benej
vykurovacej sezny. Naopak, zvyajn
vonkajie teploty vzimnom obdob
osciluj okolo 0 C. Vtedy pre vykuro-
vanie posta vkon men ako 25%
straty danho objektu. Pre modern
novostavby tto okamit tepeln strata
predstavuje hodnotu phych 24 kW.
Preto je nutn pre vykurovanie zvoli
tak kotol, ktor je schopn zni svoj
vkon na tto hodnotu agarantova tak
nepreruovan vykurovanie objektu ipri
vonkajch teplotch okolo 0 C. Pokia
nie je tto poiadavka splnen akotol
je prevdzkovan mimo svoj pracovn
rozsah, zana tzv. cyklova. tandardn
kotly so tartovacm vkonom 68 kW
absolvuj takchto cyklov okolo 40 000
rone. Toto slo vyzer znane nevie-
rohodne, ale po prepote na poet
vykurovacch dn vroku predstavuje
len jeden tart kotla poas desiatich
mint. Zpraxe vieme, e ani mintov
intervaly nie s vnimkou. Dsledkom
tchto cyklov je vrazn nad spotreba
doprevdzan skrtenm ivotnosti kotla
ahrubm naruenm tepelnej pohody
vdome.
Kotly, ktor spaj bez vhrad vetky
podmienky pre sasn novostavby RD
s vrobky franczskej firmy GEMINOX.
Firma GEMINOX vyrba kondenzan
techniku od roku 1982 am vedce
postavenie na trhoch vo vajiarsku,
Dnsku aUSA. Prv kotol pre vykurova-
nie nzko energetickch domov uviedla
na trh u vroku 1998 am stouto
problematikou mnohoron sksenosti.
Ponuku firmy GEMINOX tvor celkom
10 modelov kotlov vhodnch doobjek-
tov smalmi tepelnmi stratami.
Domodernch novostavieb rodinnch
domov s tandardne dodvan kotly
radu THRi alebo ZEM vovyhotoven
slo, alebo vkombincii sprpravou
teplej vody, ktor maj modulan
vkon 0,99,7 kW resp. 2,417,2 kW.
Tto me by pripravovan vintegro-
vanom antikorovom zsobnku sobje-
mom 75 alebo 120 litrov (THRi) alebo
50litrov (ZEM). Kotly vovyhotoven
slo (THRi & ZEM) je mon doplni
oextern nerezov zsobnky BS (100,
120, 150, 200 a300 litrov). Vetky kon-
denzan kotly GEMINOX THRi aZEM
je mon priamo napoji na podlahov
vykurovanie alebo na vykurovacie sys-
tmy do tepelnho spdu 75/60 C,
ktor predstavuj dnen tandard.
Vprpade, e s na variabilitu vykurova-
nia objektu kladen alie poiadavky,
je mon kotly THRi doplni ointeli-
gentn riadenie jednotlivch vykurova-
cch okruhov. Najobvyklejia rozirujca
poiadavka monos riaden druhho
vykurovacieho okruhu pre podlahov
vykurovanie, je vyrieen dvoj okruho-
vmi modelmi kotlov THRi DC (double
circuit). Dlhodob ivotnos kotlov THRi
zaruuje minimalizcia potu spnacch
cyklov, pouitie nehrdzavejcej ocele
triedy 316L na vetky hlavn asti
(hork, vmennk, zachytva konden-
ztu) akvalita vroby poda ISO 9001.
Pokia s nroky ete vyie, je mon
regulciu rozirova ookruhov regul-
tory Siemens radu Albatros avytvra tak
poadovan konfigurciu vykurovacch
okruhov toto rieenie naprklad umo-
uje vykurova objekt skombinciou kla-
sickho apodlahovho vykurovania spolu
svyhrievanm baznu, zsobnka TV
ako ajzimnej zhrady.
Riadiaca jednotka umouje pln
integrciu kotlov THRi do alternatvnych
sstav agarantuje ich plnohodnotn
regulciu vkombincii stepelnmi er-
padlami, solrnymi panelmi alebo inmi
zdrojmi tepla.
Vhradn zastpenie firmy
GeminoX pre Slovensko
Procom, spol. sr. o.
Smreiansk 18, 831 01 Bratislava
tel.: 02/44 25 56 33, fax: 02/44 25 56 13
e-mail: info@geminox.sk
www.geminox.sk
Vykurovanie
modernch novostavieb
rodinnch domov
MENEJ ENERGI E. MENEJ EMI SI . VI AC POHODLI A.
inteligentn rieenie vykurovania
www.geminox.sk
Zruka
5
rokov
Nerezov
asti
kotla
v y k u r o v a c i a t e c h n i k a
Procom, spol. s r. o., Smreianska 18, 831 01 Bratislava 37, tel.: 02/44 25 56 33
e-mail: info@geminox.sk, zapad@geminox.sk, stred@geminox.sk, vychod@geminox.sk
Vhradn zastpenie
Geminox pre Slovensko:
Kondenzan kotly
Bytov stanice
Zsobnky vody
Solrne systmy
Tepeln erpadl
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
52
tl
a priemyselnch objektov. Kotly s kon-
truovan pre spaovanie kusovho dreva.
Na krenie je mon poui akkovek
such drevo, napr. dreven polen v dke
poda typu kotla.
Zkladom kotlov ATTACK DPX je
vodou chladen kotlov teleso. Zvarenec
kotla je zhotoven z oceovch plechov
dohrbky 6 mm.
Kotol je vybaven vysokoinnm
rrovm vmennkom tepla, ktor je
pre zvenie innosti osaden pe-
cilnymi pohyblivmi turbultormi,
ktor zrove slia aj pre jeho is-
tenie.
Primrny vzduch je privdzan
do nsypky kotla, sekundrny do spao-
vacej dzy. Vrobca vykonva zkladn
nastavenia klapky pre rozdelenie primr-
neho asekundrneho vzduchu.
Pri verzii ATTACK DPX
LAMBDA je toto nastavenie
vykonvan automaticky pomo-
cou elektrickch servopohonov
nazklade vyhodnocovania da-
jov z Lambda sondy poas pre-
vdzky kotla.
Systm riadenia spaovania
pomocou Lambda sondy zabez-
peuje optimlne prevdzkov
podmienky, pri ktorch kotol
dosahuje najvyiu innos
a zrove minimlnu produkciu
kodlivch emisi vspalinch.
Splyovanie dreva s nsled-
nm spaovanm drevnho plynu
vspaovacom priestore zaruuje
optimlne horenie vetkch sp-
litelnch ltok. Spaovac proces
je riaden odahovm ventil-
torom. Teleso kotla a vmennk
s izolovan minerlnou vlnou
adizajn kotla dotvra opltenie oetren
prkovou farbou.
Palivo
Predpsan palivo je such tie-
pan polenov drevo s vlhkosou
1220% asvhrevnosou 1517 MJ/kg.
Kotol je kontruovan vhradne pre
spaovanie kusovho dreva. Kspaovaniu
je mon poui akkovek such drevo,
najm dreven polen.
Drobn dreven odpadu je mon spa-
ova len v malom mnostve (max. 10 %)
spolu spolenovm drevom.
Svojou dlhou nsypkou paliva nahrad
aodstrni najprcnejiu operciu pri prave
dreva ato jeho delenie na menie kusy.
SPLYOVAC KOTOL NA DREVO
ATTACK DPX
Splyovac kotol ATTACK DPX vo verzii Standard, Profi a Lambda je uren
pre sporn a ekologicky etrn vykurovanie rodinnch domov, chatiek,
malch prevdzok, dieln a podobnch objektov. Predpsanm palivom pre kotol
ATTACK DPX je such drevo. Pri plnom vyuit nakladacieho zsobnka monos
nepretritho horenia 8 a 12 hodn.
Hlavn vhody novho radu
kotlov ATTACK DPX
Nov rad kotlov ATTACK DPX
je vybaven innejm rrovm
vmennkom spalinyvoda. Vo vmen-
nku s osaden pecilne pohybliv tur-
bultory, ktor slia k brzdeniu a vytv-
raniu turbulentnho prdenia spaln cez
vmennk, m sa dosahuje vyieho pre-
stupu tepla cez oceov stenu vmennka
do vykurovacej vody.
Turbultory zrove slia k vyisteniu
vmennka, m ho udruj ist, kedy
vmennk dosahuje najefektvnejie pre-
vdzkov parametrevysok innos.
Ztechnickho hadiska sa jedn orad
kotlov s vysokou innosou, nzkou tep-
lotou spaln a efektvnejm spaovacm
procesom. Dosahovan innos kotla
ATTACK DPX je 90 %.
Intalciou innejieho kotla radu
ATTACK DPX djde k znanmu zne-
niu prevdzkovch nkladov, premiet-
nutch vspore paliva oproti kotlom sni-
ou innosou spaujcich rovnak palivo.
Zcelospoloenskho hadiska sa jedn
o enviromentlne priazniv zdroj, ktor
spauje drevn biomasu, ktor je CO
2

neutrlnym palivom.
Z hadiska tvorby kodlivch emisi je
poas prevdzky pri verzii LAMBDA dosa-
hovan priemern hodnota koncentrcie
CO vspalinch na rovni pod 200mg/m
3

prepotanch na10 % O
2
.
Poda platnej eurpskej normy EN303-5,
ktor klasifikuje kotly na tuh paliv poda
innosti a tvorby emisi do jednotlivch
tried, kotol ATTACK DPX (verzia LAMBDA)
dosahuje v najlepej triede poda
tejto normy viac ako 25-nsobne ni-
iu koncentrciu kodlivch emisi
CO spaln, ako je povolen limit!
Charakteristika kotlov
Ekologick teplovodn kotly ATTACK DPX
s uren pre vykurovanie rodinnch domov
Dotcia 1 000eur na kotol nabiomasu
Vrobky maj certifikt kvality od renomovanej
Mnchovskej skobne TV a spaj podmienky na pri-
delenie ttnej dotcie.
Program vyieho vyuitia biomasy a slnenej energie
v domcnostiach stanovuje vku dotci a podmienky pre pri-
delenie dotci nasledovne:
vka dotcie na vyuvanie biomasy nakpu aintalciu
jednho kotla nabiomasu vrodinnom dome je 30 % zkpnej
ceny naintalovanho kotla nabiomasu;
najvyia dotcia je 1 000 .
pln znenie programu je zverejnen na webovej strnke
Ministerstva hospodrstva SR aSlovenskej inovanej aenerge-
tickej agentry.
Nov rad kotlov ATTACK DPXZlat plaketa
aocenenie ENVIRO NAJ
Spolonos ATTACK, s. r. o., prezentovala na vstave
CONECO-RACIOENERGIA 2011 svoje vrobky v zaujmavej
expozcii, kde predstavila nov srie vrobkov vnovom dizajne,
ktor s vzhadom nasasn energetick situciu sprihliadnu-
tm na ivotn prostredie kadm rokom technicky vyspelejie.
Jednou z noviniek bol predstaven sofistikovan produkt
vysokej kvality splyovac kotol ATTACK DPX PROFI,
ktor zskal navetrhu 2prestne ocenenia ato Zlat plaketu
RACIOENERGIA 2011 a osvedenie CONECO ENERGO
ENVIRO NAJ. Nov rad kotlov ATTACK DPX v novom dizajne
je vybaven innejm rrovm vmennkom spaliny voda.
Z technickho hadiska sa jedn o kotol s vysokou
innosou, nzkou teplotou spaln a efektvnejm spa-
ovacm procesom. Dosahovan innos kotla ATTACK
DPX je okolo 88,7 %. Intalciou innejieho kotla radu
ATTACK DPX djde k znanmu zneniu prevdzkovch
nkladov, premietnutch v spore paliva, oproti kotlom
s niou innosou spaujcich rovnak palivo.
Poda platnej eurpskej normy EN303-5, ktor klasifikuje kotly
na tuh paliv poda innosti a tvorby emisi do jednotlivch
tried, kotol ATTACK DPX 25 PROFI dosahuje v najlepej
triede poda tejto normy viac ako 10-nsobne niiu kon-
centrciu kodlivch emisi CO spaln, ako je povolen limit!
www.attack.sk
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
U viac ako 18 tisc spokojnch zkaznkov m postaven komn od firmy QATRO, s. r. o.,
Spisk Nov Ves, na Slovensku, esku a v Maarsku. Toko komnov o priemernej vke
7 m bolo predanch za poslednch 5 rokov, priom za posledn dva roky to bolo viac ako
10 tisc komnov. Aj to sved o mimoriadnom nraste o pote predanch komnov a dfame,
e aj obbenosti medzi stavebnkmi. Tmto potom sa n komnov systm zaradil medzi
najpredvanejie na Slovensku. Z toho potu bolo iba zanedbatench 6 reklamci zva
zavinench chybou pri vstavbe komna. Naou prvoradou snahou je maximlna kvalita
a spokojnos u zkaznkov. A o cenovej vhodnosti nech sa presved kad kto m zujem
o n komnov systm.
Komnov systm je certifikovan
poda eurpskej legislatvy acel
vrobn proces prebieha niekokmi
rovami kontroly. Kad polrok kontrolu
vykonva ttna skoba. Vo veobec-
nosti dva spolonos na vetky svoje
vrobky 10-ron zruku.
Firma Qatro, s.r.o., obohacuje
svoj irok sortiment betonrskych
vrobkov oprvky, zktorch je mon
zloi komnov systmy pre rzne
druhy palv, ako aj pre rzne druhy
spotrebiovkotlov. Komny dodvan
spolonosou Qatro je vzsade
mon rozdeli na dva typy komn so
amotovou vlokou akomn svlokou
znehrdzavejcej ocele.
Pouitie
Komn so amotovou vlokou sa pouva
pri pevnch, tekutch aplynnch palivch.
Je odoln voi vyhoreniu sadz aje
uren pre teplotu spaln do 600 stupov
Celzia. Komn sa sklad zbetnovch
komnovch tvrnic, jedno alebo dvoj-
prieduchovch, ktor tvoria jeho vonkaj
pl. Vntorn pl tvoria amotov
vloky stvarovkami na pripojenie spot-
rebiakotla, stvarovkami nakomnov
dvierka apriebenmi tvarovkami. Priestor
medzi vonkajm plom aamotovmi
vlokami je vyplnen expandovanm
perlitom, ktor zabezpeuje tepeln
izolciu komna aprevetrvanie. Sasne
umouje dilatciu amotovch vloiek.
vyplnenho perlitom pouijeme kryc knus
znehrdzavejcej ocele.
Kontrukn rieenie
Komn svlokou znehrdzavejcej ocele
je uren hlavne pre kondenzan kotly,
ktor sa vyznauj tm, e produkuj
znan mnostvo kondenzu. Ak by
boli vtomto prpade pouit amotov
tvarovky, boli by trvalo navlhnut. Tento
komn je kontrukne rieen tak isto ako
komn so amotovmi vlokami, avak
srozdielom, e medzipriestor medzi
vonkajm plom anerezovmi rrami
nie je vyplnen tepelnou izolciou, ale
sli na nasvanie spaovacieho vzduchu.
Ukonenie komna je obdobn ako pri
pouit amotovch vloiek.
Mont
Mont komnovho systmu je
jednoduch abez problmov ju zvldne
priemerne zrun remeselnk. Je potrebn
dsledne dodra montne pokyny, ktor
s dodvan skomnovm systmom. Aj
napriek tomu odporame mont zveri
do rk odbornej firmy, ktor za mont
prevezme zruku.
Bezpenos
Komnov systm QATRO je odoln proti
viacnsobnmu vyhoreniu sadz. Bez
porch vydr teplotu 1 000 C po dobu
30 mint. Spa vetky poadovan
parametre poda noriem E.
Vhody
Zloen komny mu by rieen ako
jedno alebo dvojprieduchov, o je
vek vhoda pri vstavbe rodinnho
domu. Majite m tak monos odvdza
jednm prieduchom spaliny zkozuba i
kachovej pece adruhm prieduchom
zkotla strednho krenia. Pri sprvnom
postupe monte adodran montnych
nvodov je ivotnos komna minimlne
50 rokov. Neposlednou vhodou je cena,
ktor je na Slovenskom aeskom trhu
bezkonkurenn.
Povrchov
prava
Povrchov
pravu komna
nad strechou
je mon riei
bu omietkou,
alebo keramickm
obkladom apod.
Komn je mon tie
obmurova lcovmi
tehlami formtu
25 12 6,5 cm.
Vtakom prpade
je potrebn pod
rovou strechy
do komnovho
telesa zabudova
krakorcov
dosku, ktor
nesie obmurovku.
Ukonenie komna
tvor betnov
krycia doska,
ktor kotvme
do komnovch
tvrnic betonrskou
vstuou. Proti
zatekaniu
daovej vody do
medzipriestoru
Zloen komny firmy Qatro, s.r.o.
Spoahlivos akvalita
NAJEKONOMICKEJIE KOMNY
NA SLOVENSKU
Zloen komny
so amotovmi vlokami na odvod
spaln z pevnch, kvapalnch
a plynnch palv
s antikorovmi vlokami na odvod
spaln z kondenzanch kotlov
(turbokotlov)
Leteck 37 (letisko), 052 01 Spisk Nov Ves
tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68, 442 82 87
e-mail: qatro@stonline.sk, www.qatro.sk
> www. q a t r o . s k <
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
www.immergas.sk
Zruka 5 rokov
na kondenzan kotly!
V ostatnch rokoch sa trh s kotlami prikla k ekonomickm a sasne
ekologickm rieeniam. Spolonosti prichdzaj s novmi produktmi, ktor
s sporn, minimlne zaauj ivotn prostredie a pritom poskytuj vy
komfort. Hlavnm cieom je maximlne vyui energiu ukryt v pouitom palive,
teda v zemnom plyne. Vedajm efektom je minimum emisi a tm ni dopad
na ekosystm. Toto s dvody preo v poslednch rokoch zaznamenva trh
s kondenzanmi kotlami znan nrast.
Kondenzan kotly VICTRIX
sporn, ekologick atechnologicky pokrokov
Viac informci njdete
nawww.immergas.sk.
IMMERGAS, s.r.o.
Zlatovsk 2195, 911 05 Trenn
Tel: 032/28 50 100, Fax: 032/65 83 764,
E-mail: immergas@immergas.sk
Technolgia hlsi zelen!
Zprevdzkovho hadiska predsta-
vuje kondenzan technolgia dvojit
vhodu vporovnan stradinmi kotlami.
D garantuje znenie spotreby plynu a
o30%
D umouje vrazn znenie produkcie
zneisujcich ltok, ktor vznikaj
pri spaovan zemnho plynu
Kotly srie VICTRIX (pouvaj
antikorov vmennk) s vysoko
sporninnos a 107 % poda
spsobu vpotu. Umouj eli
neustlemu nrastu nkladov za plyn
vaka racionlnejiemu vyuitiu paliva,
o je pre rozpoet kadej rodiny
vhodn. Shbkou len 250 mm patria
medzi najmenie na trhu. Nevtierav
dizajn, nzka hlunos, minimlne roz-
mery akontrukn prispsobivos
umouj mont kdekovek vinteriri
domu alebo bytu. Firma IMMERGAS
ponka kondenzan kotly pod zna-
kou VICTRIX vrznych variantoch:
VICTRIX 26 je kondenzan kotol
sprietokovm ohrevom TV. Vreime
vykurovania je kdispozcii modulovan
vkon od 3,0 a 23,6 kW. Vreime pr-
pravy TV je maximlny vkon zven
a na 26,0 kW.
VICTRIX X 12 je kondenzan kotol
iba pre vykurovanie smonosou pri-
pojenia samostatnho zsobnka TV.
Kotol pracuje vo vkonovom rozsahu
od 1,9 do 12,0 kW. Tento typ kotla bol
pecilne vyvinut pre nov stavby.
Nov technolgie, ktor umouj zn-
i tepeln straty budov na minimum,
vyaduj pouitie zdrojov tepla ply-
novch kotlov smalm maximlnym
vkonom ao najvm modulanm
rozsahom, ktor utohto typu zana u
pri hodnote 1,9 kW.
VICTRIX X 24 je kondenzan kotol
iba pre vykurovanie smonosou pri-
pojenia samostatnho zsobnka TV.
Kotol pracuje vreime K vovko-
novom rozsahu od 3,0 do 23,6 kW
avreime ohrevu TV je maximlny
vkon zven a na hodnotu 26,0 kW.
Shbkou len 25 cm patria medzi naj-
kompaktnejie na trhu. Daj sa nainta-
lova bez priestorovch kompromisov
kdekovek vinteriri.
Jednoduch ovldanie kotlov
VICTRIX je rieen tradinmi oto-
nmi ovldami na prednom panely.
Prevdzkov stavy s zobrazovan
na modernom, podsvietenom displeji.
Vhodnejie je vak kotly ovlda
vzdialene pomocou programovate-
nho modulanho regultora CAR
avonkajej sondy. Tieto prstroje pre-
naj do elektroniky kotla informcie
oaktulne poadovanej askutonej
teplote priestoru vinteriri iexteriri.
Elektronika nsledne automaticky
uprav poda potreby aktulny vkon
kotla aumon tak dosiahnu maxi-
mlne domce pohodlie sprimeranm
vkonom kotla, m je optimalizovan aj
spotreba plynu.
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
56
tl
vzduchu me by a -25 C. Takto
tepeln erpadlo teda bez problmov
mete poui aj pri rekontrukcii sta-
rch objektov, ktor vykuruj raditormi.
Wolf BWS-1 soanka/voda
Tepeln erpadl BWS-1
soanka/voda vyuvaj energiu
zeme pomocou zemnch kolektorov,
ako aj hlbinnch vrtov. Maximlna
teplota vykurovacej vody, ktor tieto
tepeln erpadl vedia zabezpei, je
63 C adoku efektvne pracova
a do teploty soanky -5 C. BWS-1
soanka/voda je uren do vntornch
priestorov, preto m kompaktn roz-
mery, vetky dleit asti s prstupn
spredu ivemi tich prevdzku vaka
kompresoru sdvojitm preruenm
prenosu vibrci ahlukovo izolovanm
plom. Tepeln erpadlo je vyba-
ven spornmi obehovmi erpadlami
triedy Ado vykurovacieho okruhu
adookruhu soanky, ako aj integro-
vanm meraom tepla (sosvedenm
nemeckho spolkovho radu BAFA).
Vaka manarovi tepelnho erpadla
WPM-1, ktorm je tepeln erpadlo
vybaven, zaruuje jednoduch ovl-
danie.
Wolf znaka kvality
ahospodrnosti
Vprospech renomovanej nemeckej
znaky Wolf hovor nielen spokojnos
uvateov, vetky systmy sa vyznauj
vysokou variabilitou, daj sa jednodu-
cho pripoji ahlavne s ekonomicky
vemi sporn. Tm zkaznkom, ktor
nie je ahostajn ochrana ivotnho
prostredia odpora kombinciu tepel-
nho erpadla Wolf-aasolrneho
systmu Wolf, resp. komfortnho vetra-
nia obytnch priestorov CWL. Vrobky
renomovanej nemeckej znaky Wolf
predstavuj idelnu kombinciu riee-
nia ohrevu vody, vykurovania avetrania.
www.kkh.sk
Renomovan znaka Wolf roziruje od jla 2011
svoju ponuku na slovenskom trhu o tepeln erpadl
s vynikajcimi parametrami, ktor zskavaj a 80 %
tepelnej energie zdarma z obnovitenej energie
okolia (soanka alebo vzduch) a odovzdvaj ju
vykurovaciemu systmu.
Tepeln erpadl Wolf
u aj na Slovensku!
Vyhadvajte piku medzi
tepelnmi erpadlami
Pri vbere erpadla by ste si mali
vma hodnotu COP, ktor uruje
energetick vkon zariadenia. Je to
pomer zskanho vykurovacieho vkonu
aelektrickho prkonu tepelnho er-
padla. m je vkonov koeficient vy,
tm je prevdzka tepelnho erpadla
efektvnejia. pikov tepeln erpa-
dlo Wolf soanka/voda maj vkonov
koeficient shodnotou a 4,7. Znamen
to, e zjednho kW elektrickej energie
potrebnho na pohon erpadla zs-
kame 4,7 kW vykurovacieho vkonu.
Rozdiel 3,7 kW tvor preerpan teplo
zokolitho prostredia. Vysok efekti-
vita tepelnch erpadiel Wolf doke
pokry potrebu tepla pre cel dom,
take je nie je potrebn iadny al
zdroj tepla
Kontruktri nenechali ni na nhodu
atepeln erpadlo Wolf vzduch/voda
svkonom od 8 do 14 kW atepeln
erpadlo soanka/voda svkonom
od6 do 16 kW, s kdispozcii celkovo
v13 variantoch. Vaka kompaktnm
rozmerom avariabilite uloenia sa
nestrcaj hodnotn obytn priestory
na vytvorenie kotoln askladov paliva,
nemus sa intalova komn alebo spa-
linov systm.
Ovldanie je uvatesky nenron
avemi prehadn, tepeln erpa-
dlo je dodvan so zabudovanm
manarom WPM_1 spripravenm
konektorovm pripojenm asovldacm
modulom BM na ekvitermick riade-
nie vykurovania aohrevu pitnej vody.
aumouje bezproblmov pripojenie
alch zdrojov energi, napr. solrneho
systmu Wolf, alebo kondenzanho
kotla, ak sa zujemca rozhodne obiva-
lentn ohrev vody.
Wolf BWL-1 vzduch/voda
Tepeln erpadl Wolf vzduch/voda
predstavuj najjednoduchiu alterna-
tvu, pretoe vzduch ako zdroj tepla
je dostupn vkadej lokalite. Tepeln
erpadlo funguje aj pri nzkych teplo-
tch (max. -25 C), naprklad ak je tep-
lota vzduchu -10 C. Aj vtedy ohreje
-10 C tepl vzduch primrnu stranu
tepelnho erpadla avyfukuje nasp
vzduch ochladen na -18 C.
Vhodou tepelnch erpadiel BWL-1
vzduch/voda nemeckej znaky Wolf
je vtom, e maj hlukovo izolovan
pl amono ich naintalova aj
vo vonkajch priestoroch. Vntorn
intalcia je spojen snapojenm
vzduchovch kanlov na nasvanie
aodvod vzduchu. Vaka pripojeniu
odvodu na avej aj pravej strane mono
tepeln erpadlo naintalova ido kta
miestnosti. Kad ocen vemi tich
prevdzku vaka kompresoru sdvoji-
tm preruenm prenosu vibrci ahlu-
kovo izolovanm plom. Vykurovac
vkon je 8, 10 alebo 12 kW. Maximlna
teplota vykurovacej vody, ktor tieto
tepeln erpadl vedia zabezpei, je
63 C aminimlna teplota vonkajieho
Tete sa s nami aj naalej
Akciov solrne a kotlov zostavy Wolf a zostavy podlahovho
vykurovania s rrkami gabotherm
Solrne zostavy Wolf
od 1 939
s DPH
Kotlov zostavy Wolf
od 1 399
s DPH
Zostavy podlahovho
vykurovania gabotherm
od 1 379
s DPH
s
o
s
f

k
n
u
t

m
i c
e
n
a
m
i
a
j v
le
t
e
*
* akcia plat do odvolania
Podrobn prehad akciovch
produktov zskate na predajnch
miestach.
Vhody zostv:
zaruen kompatibilita systmu
bezproblmov prevdzka
zostavy s kompletn so vetkm
zkladnm prsluenstvom
zskavate prehadn cenu za cel
zostavu
irok variabilita rieen
od najjednoduchch a
po technicky sofistikovan
K K H, spol. s r.o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
tel: 02/4820 0802, e-mail: kkh@kkh.sk
www.kkh.sk
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
58
tl
S nadchdzajcim zimnm obdobm sa ponka otzka, kedy je t najvhodnejia
doba prejs na nov modernej spsob vykurovania. Tak, ktor by naplnil
predstavy o automatickom, cenovo dostupnom kren, s monosou erpania
ttnych dotci vo vke 30 %.
Naa spolonos ponka vovrob-
nom sortimente vysoko kvalitn kotly
na pelety, ktor isto splnia vae oa-
kvania okomfortnom spsobe vyku-
rovania.
Preo kotly na pelety WOODY
znaky OPOP?
( vysok innos okolo 94 %,
( plne automatick prevdzka vrtane
automatickho zapaovania,
( ovldanie asledovanie kotla cez
pota,
( sporn aekologick charakter vyku-
rovania,
( vber zvkonovch radov 16 kw,
24kw, 30 kw, 60 kw, 80 kw,
( hrbka plechu kotla 6 mm,
( umiestnenie zsobnka sprava i
zava.
Nami vykolen odbornk vm
pome svberom vhodnho vkonu
kotla, zaist mont, zapojenie, spuste-
nie vrtane servisu kotla.
Princp innosti kotlov
napelety
Zostava kotlov na pelety sa sklad
zkotla samotnho, nerezovho horka,
elektrickej riadiacej jednotky, neko-
vho podvaa avolitenej nsypky.
Palivo sa dopravuje cez naklonen
nekov podva peliet zvolitenej
nsypky do horka, kde prebieha
spaovanie peliet pri nasvan primr-
neho vzduchu ventiltorom. Prevdzka
horka je plne automatick vrtane
automatickho zapaovania haviacou
pirlou. Vkon kotla aostatn funkcie
horka s ovldan elektronickou ria-
diacou jednotkou.
Automatick kotly na pelety
OPOP sdotciou
Typ kotla WOODY
Vkon horka kW 16 24 30 60 80
Maximlny vkon 10 % z vkonu horka
Zrun palivo dreven pelety 610 mm
Priemern spotreba paliva kg/hod 2,5 3 5 8,5
innos % 94 90 91,6 93
Pripojovacie ntrubky DN 3/4" 1" 5/4"
Vodn objem kotla l 50 95 130
Prevdzkov ah komna Pa 1015
Maximlny elektrick prkon/naptie W/V 50/220 60/220 160/220
Priemer komna mm 130 150 180
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTMENT IN YOUR FUTURE
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
59
tl
Pote snami nostalgicky zaspo-
mna na doby dvno minul skpe-
ovmi kachami na ohrev vody, ktor
pouvali u nai predkovia.
KPENOV KACHLE OPOP Z100
spadaj do kategrie nzkotlakovch
zariaden uren pre prpravu tepl
itkovej vody (TUV) na tuh paliva, je
mon ich zapoji ido u existujceho
vodovodnho systmu bez nutnosti
pouitia zmieavacej batrie.
KPENOV KACHLE LK 100 bez-
tlakov zariadenie na prpravu teplej
itkovej vody na tuh paliv (drevo),
objem ndre 95 l.
Typ kotla Z100 LK100
Menovit vkon kW 8 8
Vodn objem l 100 95
innos % 58,5 70
Prevdzkov ah Pa 10 10
Priemer dymovodu mm 100 95
Spotreba paliva pri
menovitom vkone
kg/h 2,6 2,6
Odporan palivo
kusov drevo
a drevn odpad
Horca novinka!
Liatinov kotly UNI
Pre nadchdzajcu vykurovaciu
seznu sme rozrili vrobn sorti-
ment onov LIATINOV KOTLY UNI
nadrevo, ierne uhlie akoks.
Prednosti LIATINOVCH
KOTLOV UNI:
( vkonov rad 1353 kw,
( vek prikladac otvor,
( zruka 5 ROKOV na kotlov teleso,
( dlh ivotnos kotlovho telesa,
( trojahov kontrukcia kotlovho
telesa,
( zvitov prruby pre ahk mont
kotla.
Typ kotla UNI 3 UNI 4 UNI 5 UNI 6 UNI 7 UNI 8
Poet lnkov 3 4 5 6 7 8
Vkonov rozsah kW 1316,5 19,520 2428 2735 30,544 33,853
Odporan palivo Dreven polen
Vkon % 13 19,5 24 27 30,5 33,8
Dka horenia h 24
innos % 6267,5
Velikos polien cm 1010
Odporan palivo ierne uhlie
Vkon % 16,5 20 28 35 44 53
Dka horenia h 46
innos % 70,676,6
Zrnitos mm 3060
Objem nsypky l 33 51,6 70,3 89,1 107,8 126,5
Velikos prikladacieho otvoru mm 360220
Priemer dymovho nadstavca mm 160
Teplota spaln C 220320
Vodn objem kotla l 22 28 34 40 46 52
Minimlny komnov ah Pa 1520 1522 1525 1526 1527 1528
Vrobca R:
OPOP, spol. s r. o.
Zaovsk 750, 757 01 Valask Mezi
Tel.: +420/571/675 589
E-mail: sales@opop.cz
Obchodn zastpenie SR:
OPOP Slovakia, s. r. o.
Teplrensk 17, 971 01 Prievidza
Tel.: +421/465/426 347
E-mail: opopsk@tn.psg.sk
Internet: www.opop.cz
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
60
tl
MAINCOR Corporation je novou inovatvnou
spolonosou v plastikrskom priemysle. Vyrba
plastov rrky pre rzne aplikcie automobilov
priemysel, hadice na praky,chrniky kblov, krenrske a intalatrske
rozvody,na kapilry pre pouitie v lekrskej technike.Tieto produkty s vyrban
v Knetzgau a Hafurte.
Hlavnm zameranm
GmbH & Co KG so sdlom
vSchweinfurte je vroba vysokokvalit-
nch strojov na vrobu plastovch rr
technolgiou vytlaovania akorugcie.
Vea spokojnch zkaznkov m
MAINTOOLS voblasti spracovania
kovov. Prototyping azmluvn vroby
s rovnako spoahliv, ako presnos
vroby vlastnch dielov.
Od roku 2006 doplnila spolonos
MAINCOR-Anger GmbH, znma skr
ako MAINCORtechnolgie odpado-
vch vd, skupinu portflia prostred-
nctvom ponuky cht potrub a ve-
kch MonoCor 1000 PP zsobnkov.
Aj vtejto oblasti sme ldrom.
Mainpex vroku 2007 rozril ponuku
spolonosti voblasti vykurovania
aintalcie vntornch rozvodov.
Divzia Mainpex doplnila svoj sortiment
aponka ho aj cez internetov obchod.
Maincor Plast, s. r. o., ILINA je
priamym zastpenm nemeckej spo-
lonosti Maincor AG na slovenskom
trhu, ktor je u dlhodobo ldrom na
trhu voblasti komplexnch dodvok
kvalitnch potrubnch systmov pre
kanalizciu avodovody, pre projekty
vkomunlnej aj privtnej sfre.
Od jna 2010 sme rozrili ponuku
osystmy vntornch rozvodov vody
akrenia plasthlink, polyetyln,
lisovan uhlkov oce, antikorov roz-
vody, at.

Mainpexviacvrstvov
potrubie PE-RT/Al/PE-RT
spjan pozdnym lisovanm
MAINPEX je systm plastovch
rrok spjanch axilnym lisovanm
snsuvnmi objmkami. Je uren
pre rozvody krenia asanity, lisuje sa
pomocou nsuvnch eust.
Viacvrstvov potrubie je navrhnut
tak, aby sa dalo kombinova svi-
nou viacvrstvovvch systmov lisova-
nch axilnym lisovanm so zhodnmi
rozmermi potrub. Ned sa vak kom-
binova sradilnymi systmami, ani
systmom MAINPRESS.
MAINPEX je vyroben zPE-RT / AL
/ PE-RT aje dimenzovan na krtko-
dob zaaenie a do 95 C, pre dlho-
dob zaaenie plat max. prevdz-
kov teplota 70 C pri tlaku 10 barov.
ivotnos potrubia je minimlne
50 rokov.
Mainoxpotrubie
znehrdzavejcej ocele pre
rozvody pitnej vody
Mainox je systm znerezovej ocele
spjan pomocou radilneho lisovania.
Rozsah dimenzi je od 15 do 108mm.
Maincorsluby pre vs
Rchla ajednoduch
starostlivos ozkaznka
Je uren najm pre rozvody pit-
nej vody poda EN smernice 98,
DIN 50930 (as 6) aDIN 1988.
aie oblasti pouitia s:
Intalcie rozvodov krenia
Intalcie rozvodov vody pre prie-
myslov objekty
Intalcie poiarnych systmov
(such amokr spsob) poda
DIN 1988 (as 6)
Intalcia rozvodov pre upraven
vodu, ako napr.zmken vodas gly-
kolom, destilovan voda
Mainsteelpotrubie
zuhlkovej ocele pre rozvody
krenia
Mainsteel je systm zpozinkova-
nej ocele spjan pomocou radil-
neho lisovania. Rozsah dimenzi je
15108mm.
Je uren najm pre rozvody stred-
nho krenia.
aie oblasti vyuitia s:
Rozvody chladenia vdomcnostiach
avpriemyslovch objektoch, ke je
mdium bez prstupu kyslka
Poiarne vodovody
Rozvody oleja (potrebn je NBr okr-
ok).
Rozvody stlaenho vzduchu.
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
61
tl
Viacvrstvov rrka
PE-RT / Alu / PE-RT
Pre podlahov krenie sintegrova-
nou kyslkovou barirou zhlinka, farba
erven, vkotoch, certifikovan
nemeckou centrlou SKZ pre plasty.
Litov systm
Pre stenov apodlahov krenie,
rozte rastrovch prvkov 5cm, lepiaca
lita.
Prsada do poteru, prok
Pomcka pri spracovan tandard-
nch cementovch asranovpena-
tch poterov kzveniu hustoty poteru,
kzlepeniu pevnosti vohybe atlaku.
Plastov rrka PE-Xc 101,3
Flexibiln plastov rrka zPE-Xc
pre povrchov krenie sochrannou
vrstvou EVOH termoplastu. Mont
iba systmom nsuvnch objmok
MAINPEX, farba erven.
Doska snopami 1012 mm
Dielec z HDPe flie s protimykovo
formovanmi nopami kuchyteniu
potrubia, obojstrann spojenie stla-
nm adierovanie vnopoch aj napovr-
chu, na spojenie medzi pecilnou
hmotou adanm podkladom.
Mainpressviacvrstvov
potrubie PE-RT/Al/PE-RT
spjan radilnym lisovanm
Systm plastovho potrubia
Mainpress je alternatvou kosved-
enmu systmu Mainpex spjanm
pomocou axilneho lisovania nsuv-
nmi objmkami.
Je spjan radilnym lisovanm
sfitingami, vktorch s pryov
O-krky. Je uren pre rozvody kre-
nia avody tm zkaznkom, ktor pre-
feruj zmontneho hadiska radilny
lisovan spoj. Fitingy Mainpress sa
lisuj zsadne eusami typu U.
Viacvrstvov potrubie Mainpress je
navrhnut tak, aby bolo kompatibiln
svinou viacvrstvovch systmov
lisovanch pomocou radilneho liso-
vania so zhodnmi rozmermi potrub.
Nie je vak kompatibiln saxilnymi
systmami, ani so systmom Mainpex.
Mainpress je vyroben zPE-RT/
AL/PE-RT aje dimenzovan pre
krtkodob zaaenie a do 95 C,
pre dlhodob zaaenie plat max.
MAINPOWERodhlunen
systm rozvodov domovho
odpadu
Zvuk (alebo hluk) nie je ni in,
ne konen vsledok radu priro-
dzench javov (zvukov vlny), ktor
drdia pokoku unho bubienka.
Prenajcim mdiom me by
kvapalina, rovnako ako vzduch alebo
pevn ltka, ako je stena.
Namiesto pouvania charakteristk
ako vkon, intenzita(amplitda) afrek-
vencia sa na meranie zvuku pouva
pecifick mern jednotka, ato deci-
bel (dB), ktorou sa uruje hladina
akustickho tlaku.
Vonkajia vrstva:
Zlenina z kopolymerovanho PP
Vysok odolnos voi nrazom
apoveternostnm vplyvom aj pri nz-
kych teplotch
Nehorav
Vntorn vrstva:
Zlenina z bieleho kopolymerova-
nho PP
Pretekanie kvapaln bez usadzovania
Odolnos voi chemiklim
Jednoduch kontrola vaka bielej
farbe vrstvy
MAINAIRsystm
vetrania obytnch
priestorovrekupercia
prevdzkov teplota 70 C pri tlaku
10barov. ivotnos potrubia je rovnak
ako pri systme Mainpexminimlne
50rokov.
Mainfloorsystm pre
podlahov vykurovanie
Rrka na krenie zPE-RT
Potrubie zPE-RT pre podlahov
krenie anapojenie kraditorom
svonkajou kyslkovou barirou poda
DIN 4726 je dodvan vkotoch 300,
resp. 600 m.
Preo pouva MAINAIR
Tzv. patognne mikroorganizmy sp-
sobuj choroby avznanom rozsahu
tak obmedzuj kvalitu ivota. Vetrac
systm MAINAIR bojuje proti tmto
mikroorganizmom apomha redukova
ich renie.
pecilne vyvinut povrch vetracej
trubice MAINAIR, ktor je potiahnut
inmi striebra, psob voi mikroorga-
nizmom dezinfekne.
To bolo poda medzinrodnch tan-
dardov potvrden nezvislm renomo-
vanm skobnm intittom Schloss
Hohenstein.

MAINCONchrniky
naelektrointalciu
Rrky priemeru 16 a 32 mm
spaj poiadavky SN EN 6138622
aVDE, s certifikovan.Potrubia
menovitho priemeru 40mm
spaj tandard bez certifikcie.
Rrky priemeru 50 a63mm spaj
tandard, bez osvedenia, svnimkou
geometrie.
MAINDRAINodvodovacie
aby
Maincor Plast s.r.o.
tefnikova 33
010 01 ilina
Tel.: +421 911 034 555
info@maincor.sk
www.maincor.sk
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
62
tl
Infrakrenie vytvra teplo prjemne psobiace
na loveka. Priaznivo psob na udsk organizmus,
zvierat a rastliny. Vyvolva pocit spokojnosti
a pohodlia. Je zaloen na inovatvnej technolgii,
ktor etr energiu a chrni ivotn prostredie.
Vykurovacie panely InfraSWISS
Slovakia vytvraj priazniv, blahodarne
psobiace teplo, ktor ohrieva pevn
predmety vcelej miestnosti. Tzn. steny,
podlahy, stropy, nbytok apodobne.
Tm je budova chrnen pred konden-
zanou vodou aplesniam pdy. Vlhk
murivo sa jednoducho vysu.
Ben elektrick, plynov alebo
naftov vykurovanie prena teplo
domiestnosti formou prdenia.
Pomocou vykurovacch telies sa pri-
mrne ohrieva vzduch vmiestnosti
narozdiel od infrakrenia, ktor pri-
mrne ohrieva pevn predmety. Len
vemi mal as tepla vytvorenho
benmi vykurovacmi systmami
obsahuje infraerven tepeln zloku.
Pritom podiel infraervenho tepla je
rozhodujci pre teplotu vizbe, ktor
pociujeme. To je tie dvod, preo je
teplo zkachiel tak prjemn obsahuje
vek infraerven podiel. Vykurovacie
panely InfraSWISS Slovakia vytvraj
vhradne infraerven teplo.
Podobne ako infraerven teplo
zoslnka je energia produkovan
vykurovacmi panelmi InfraSWISS
Slovakia uschovvan prakticky bez
strt vovetkch existujcich objektoch
miestnosti. Idelna teplota vmiestnosti
je tak udriavan povrchovou teplotou
materilov, predmetov zvybavenia
miestnosti. Tepeln straty spsobovan
benmi vykurovacmi systmami akmi
s kotle, raditory, horky, konvektory
akrby s tepelnm systmom elimino-
van.
Poradenstvo, plnovanie
arealizcia
InfraSWISS Slovakia je dynamicky
sa rozvjajca spolonos, ktor si
kladie za cie vau spokojnos vteple
domova.
N profesionlny prstup vm zaist
realizciu predstv okvalitnom aspor-
nom kren bez zbytonho stresu.
Nae kompetencie
Znaej ponuky je zrejm, ktor
vykurovacie panely avakch kombin-
cich je idelne naintalova do vho
objektu. Pritom treba vidie nielen hod-
notu celkovej investcie, ale aj nklady,
ktor uetrte pri kren. Ako prlohu
knaej ponuke dostanete preto vdy
vpoet energetickch nkladov, zalo-
en na aktulnych cench elektriny.
Infraerven
krenie
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
63
tl
Spotame ak energetick nklady
mete oakva vo vaom objekte
vpriebehu jednho roka. Vnaom
ivaom zujme dbme nato, aby kal-
kulcie nkladov boli vykonan opatrne
avemi presne.
Poradenstvo
Vhodn vber akombincia vyku-
rovacch panelov je rozhodujci pre
sprvnu intalciu afunknos vho
novho infraervenho krenia. Knapl-
neniu, ako vaich osobnch potrieb
apredstv, tak miestnych predpisov
apodmienok, je dleit fundovan
poradenstvo. Nai odborn poradcovia
s vykolen adisponuj niekokoro-
nmi sksenosami voblasti infraer-
venho krenia. Radi vm poradme
priamo vo vaom objekte, aby sme o
najlepie vyhodnotili vae individulne
poiadavky apodmienky pre krenie.
Na poiadanie vm bezplatne spracu-
jeme projekt infravykurovania na mieru.
Podpora
Pri plnovan, projektovan azav-
dzan vho projektu sme vm
kdispozcii asistenciou apodporou.
Kedykovek sme pripraven poskytn
vm atm, ktor panely intaluj radu
i praktick pomoc. Tak si mete bez
starost vychutna teplo, ktor sme vm
sbili.
Infraerven vykurovacie panely
mu by pouit ako kompletn vyku-
rovacie rieenia pre novostavby, pre-
stavby aprstavby alebo ako nhrada
za u existujce krenie.
Vykurovacie panely sa hodia
dorodinnch domov, apartmnov,
verejnch budov, chalp amnohch
alch objektov.
infraSWISS Slovakia, s. r. o.
SNP 2508/18, 066 01 Humenn, Slovakia
Web: www.infraswiss-slovakia.sk
E-mail: info@infraswiss-slovakia.sk
janko@infraswiss-slovakia.sk
janko@fondwellsk.com
Tel.: +421/905/516 198
Tel./Fax: +421/57/77 22 010
VHODY VHODY
3 menia spotreba energie ako pri vyku-
rovan olejovmi ohrievami
vynikajci vkon vporovnan skonvennm
krenm
bezdrbov prevdzka
dlh ivotnos
nie je potrebn miestnos i priestor pre
kotol, boiler, ndr, techniku
rozumn investin nklady
krtka reakn doba pri vykurovan
vysok spoahlivos aprevdzkov istota
iadne tepeln straty
iadne sadze, iadne CO
2
extrmne nzke energetick nklady
nakrenie
jednoduch obsluha
individulne acielene zameran vykurova-
nie miestnost
kontantn aregulovaten teplo aj pri
vemi nzkych vonkajch teplotch
odborn poradenstvo podloen sksenos-
ami
kvalitn servis
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
64
tl
Firma DURATHERM, s. r. o., ako vhradn zstupca firmy
Phoenix Metall GmbH prina na Slovensk trh jedinen systm
podlahovho vykurovania JOCO KlimaBoden TOP 2000

.
Phonix Metall GmbH sa zaober
strojrenskou vrobou aopracova-
nm kovov. Na nemeckom trhu je
u dlhorone zastpen. Vrobn
program obsahuje aj prcu shlin-
kom, zoho bol u len krok kvvoju
avrobe podlahovho systmu JOCO
KlimaBoden TOP 2000

pre vykurova-
nie bytov, domov, hl, objektov apod.
o je vlastne podlahov
krenie JOCO KlimaBoden
TOP 2000

?
Jedn sa obravrne zvldnut kom-
binciu tvrdenho podlahovho polysty-
rnu, hlinkovho plechu aplastohli-
nkov rrku. Vvoj zaal nazaiatku
70. rokov minulho storoia, vtedy
bola ete len kombincia hlink aoce,
zoho sa postupnm zdokonaovanm
systmu avvinom novch materi-
lov stal jedinen systm podlaho-
vho krenia, ktor bol vroku 1981
podan na nemeck patentov rad
aodroku 1983 sa pi nzvom: JOCO
KlimaBoden TOP 2000

. Neznamen
to vak, e by vvoj azdokonaova-
nie pozastavilo, skr naopak. Jedno
sposlednch zdokonalen je len spred
dvoch rokov. Od zaiatku roku 2006
m, ako jedin, podlahov krenie
JOCO KlimaBoden TOP 2000
celoplone hlinkom pokryt aj oton
element.
Priame aoton elementy
Jednou zo zvltnost systmu
JOCO je rozdelenie podlahy na priame
aoton elementy. Teda podlahov
krenie JOCO sa sklad zdvoch
zkladnch elementov ato rovn
aoton. Obidva s u od vroby
celoplone pokryt 0,5mm hrubm
hlinkovm plechom. Elementy maj
rozmery 1 000 500mm ahrbka
je 30,5mm. Velementoch s dve
drky vtvare na plastohlinkov
rrku priemeru 16mm. Drka vtvare
ma svoje opodstatnenie nielen
na fixciu rrky vdrke, ale hlavne
na dokonal obopnutie rrky, m je
zabezpeen maximlny prestup tepla
na hlinkov plech. D sa poveda, e
hlinkov plech vysva zplastohlinko-
vej rrky vetko teplo arovnomerne
ho sla zcelej podlahy do miestnosti.
Tento efekt sa d porovna spek-
om vtrbe. Vykurovanie miestnosti
je na rozdiel od raditorovho kre-
nia rovnomerne aprirodzene, m sa
eliminuje vrenie vzduchu aprachu.
Ohriaty vzduch teda rovnomerne stpa
zpovrchu podlahy prirodzenm sp-
sobom nahor ateplotn rozloenie je
Podlahov krenie
JOCO KlimaBoden TOP 2000

rekontrukcia domu a bytu


nzkoenergetick bvanie
65
tl
takmer idelne pre udsk organiz-
mus. Zabezpeuje aktvne fungovanie
organizmu aprjemn mikroklmu.
Samozrejmosou je, e vdrke je tie
nalisovan hlinkov plech. Oton ele-
ment ponka viacero monost vedenia
rrky. Vaka tomu ponkame vek
variabilitu pokldky avyuvame maxi-
mum podlahovej plochy na vykurova-
nie. Treba ete doda, e rozte medzi
rrkami vjednotlivch elementoch
je 250mm. Na vysvetlenie, na 1m
JOCO KlimaBoden TOP 2000

potre-
bujeme len 4m plastohlinkovej rrky!
Ke si ktomu zrtame objem teplovod-
nho mdia aporovnme to skonku-
renciou, zistme, e nklady na ohrev
menieho mnostva teplovodnho
mdia = spora energi occa 20 %.
Elementy srozstupom
125 mm
Od polovice roku 2006 s na trhu
aj rovn aoton elementy srozstu-
pom drok 125mm. Tieto s vhodn
domiestnost, ktor maj poiadavku
navy tepeln vkon, ako napr.
kpene, miestnosti svekmi preskle-
nenmi plochami alebo zo zvenmi
stropmi.
JOCO KlimaBoden TOP 2000


dodnes sli aj ako predloha krznym
napodobeninm. My vak meme
by prvom hrd na skutonos, e
iadna stchto kpi nedosahuje
dodnes kvalitu aparametre nho
jedinenho systmu. Ak ako kryciu
vrstvu napodlahov krenie apli-
kujeme anhydridov poter ohrbke
35mm, dosahujeme reakn as
nbehu do45 mint! To napomha
optimlnemu vyregulovaniu jednotlivch
miestnosti aefektvnemu vykurovaniu.
Vyhneme sa tak zbytonmu ohrevu
poteru, o ma za nsledok zbyton
prekurovanie miestnost aaj samotn
zotrvanos podlahovho krenia.
Flexibilita nbehu adobehu podlaho-
vho krenia JOCO KlimaBoden TOP
2000

je jedinen, sporn aefek-


tvna.
Variabilita pouitch
materilov
Kalm jeho kladom treba
spomen pln variabilitu jednak
povrchovej pravy, ako ipodlahovej
krytiny. Vdnenej dobe je variabilita
pouitch materilov cement, anhyd-
rid, sadrovlknit dosky, ako skladba
podlahy adlaba, lamint, drevo, liate
podlahy, ako podlahov krytina, vemi
dleit. Kvariabilite patr aj usporia-
danie samotnej miestnosti. Problmy
sumiestnenm raditorov, rozvodov
krenia, ventilov avneposlednej rade
aj nbytku, s vpodstate minulosou.
Interirov architekti nie su obmedzo-
van amaj volnos priestoru.Vponuke
je aj systm kladenia dlaby priamo
naJOCO KlimaBoden TOP 2000

, kde
za pomoci pecilnej nosnej vrstvy,
dokeme dosiahnu stavebn vku
45 a 50mm (vzvislosti na pouitej
dlabe) kompletneho systmu shoto-
vou podlahou.
Ako zdroj tepla pre podlahov kre-
nie je mon poui klasick, alebo
kondenzan kotol na plyn, kotol
na pevn palivo, krbov vloku aaj
elektrokotol. Kmodernm rieeniam
patria alternatvne zdroje energi, ako
s tepeln erpadl, rekuperan jed-
notky asolrne panely. Vdnenej dobe
otzka spory energie u nie je len
cudzm pojmom, ale realitou. Rieenie
krenia vnzkoenergetickch domoch
je nm blzke.
Jednoduch archla
intalcia
Vekou vhodou tohto systmu
jej aj jeho intalcia. Kintalci sa
pouva kladiarsky pln, ktor nm
zaruuje rchlu anenron pokldku
bez zbytonch chb. Prkladom je
100m JOCO KlimaBoden TOP 2000


naintaluj dvaja vykolen technici do
10pracovnch hodn. Vaka otonm
elementom nedochdza kpokodeniu
i zalomeniu plastohlinkovej rrky
pri pokldke, o etr as anklady.
JOCO KlimaBoden TOP 2000 sa
dodva, ako set na 1m, o obsahuje
dva elementy (jedno ak), dilatan
ps na okraje miestnost aprekrva-
ciu fliu, ktorou oddelme podlahov
systm od zvyku skladby podlahy.
Tm zabezpeme celistvos dodvky
aintalcie anedochdza kpokode-
niam plastohlinkovej rrky, i jej oteru
opoter. Vprpade pokodenia u hoto-
vej podlahy (navtanie rrky) je oprava
podlahovho systmu oto jednoduch-
ia, nakoko rrka nie je priamo zaliata
vpotere apreto je mon rchly zsah
technikov aodstrnenie pokodenia.
M to za nsledok aj znenie nkladov
na odstrnenie kody, nakoko je nutn
men zsah do hotovej podlahy.
DURATHERM, s. r. o.
Vyehradsk 37, 851 05 Bratislava
tel.: +421/2/635 323 11-12
fax: +421/2/635 323 13
mobil: 0905/505 556, 0918/608 328
e-mail: info@duratherm.sk
www.duratherm.sk
rekontrukcia domu a bytu
nzkoenergetick bvanie
66
tl
Vbornm rieenm,
ktor vm me uetri
a 25 % prevdzkovch
nkladov za vykurovanie
a chladenie poas
roka, je vyuitie
vekoplonch stropnch
systmov. Tieto spjaj
vhody tepelnho
erpadla a stropnho
chladenia obytnch
a kancelrskych
priestorov.
Stropn chladenie avykurovanie
funguje na princpe rrok, vktorch
cirkuluje vlete studen avzime
tepl voda. Jeho vekou vhodou je
zdravotn nezvadnos, pretoe tento
systm je bezprievanov. To znamen,
e do miestnosti neprdi vzduch, take
loveka neofkne, nelietaj tu astice
prachu i roztoe, je preto vhodn
pre deti aj alergikov. Ke sa vzime
sklesajcou teplotou zniuje tepeln
pohoda vmiestnosti, strop, vktorom
teraz cirkuluje tepl voda, vyaruje
teplo aodovzdva ho okolitm pred-
metom. Toto slanie nie je pre loveka
pocitovo neprjemn, asto si ho ani
neuvedomuje. Systm stropnho chla-
denia je plne nehlun ad sa jed-
noducho regulova. Idelnym rieenm
pre dosiahnutie o najvej pohody
vchladnom obdob je kombincia
stropnho chladenia avykurovania
spodlahovm krenm. Ak zanate
stava, mte na vber zponuky
vetkch dostupnch systmov, vrtane
stropnho chladenia avykurovania
integrovanho vstropnej kontrukcii.
Vprpade, e u mte hrub stavbu
hotov, mete poui chladiaci sad-
rokartn, alebo menej viditen podo-
mietkov registre. Sadrokartn mete
pokojne poui aj pri rekontrukcii
domu abytu. Pre kancelrie s idelne
stropn kazety Alfa Therm. Systm
stropnho chladenia avykurovania je
vhodn do skoro vetkch miestnost,
hlavne chladenie sa vak neodpora
do miestnost svysokou vlhkosou
ako napr. kpene, interirov bazny
apod. zdvodu nadmernho zrania
pr nachladnom povrchu stropu.
Kadopdne vm tento systm uetr
peniaze na prevdzke aneohroz vae
zdravie.
Jarmila Ivaniov
Foto: Thermotech
Info: www.stropnechladenie.sk
Stropn chladenie a krenie
www.maxdetail.sk
TEPLO POHODA
RADOS DIZAJN
p
o
r
a
d
e
n
s
t
v
o


m
o
n
t

v
r
h


s
e
r
v
i
s

r
u
k
a
p
o
r
a
d
e
n
s
t
v
o


m
o
n
t

v
r
h


s
e
r
v
i
s

r
u
k
a
MAXdetail, s. r. o. | ereov 6, 900 25 ierna Voda, Bratislava Vajnory
tel.: 0905/960 104, 0903/966 980 | tel./fax: 02/45 24 89 77
e-mail: maxdetail@maxdetail.sk | www.maxdetail.sk
zava 10 % na stavbu krbu pri predloen tejto reklamy
krbov
tdio
rekontrukcia domu a bytu
financovanie
68
tl
Hadme hypotekrnych maklrov a realitnch maklrov pre spoluprcu s mnostvom vhod.
rekontrukcia domu a bytu
poistenie
69
tl
alej ponkame:
Poistenie
zodpovednosti
za kodu voi
zamestnvateovi
Vetky netandardn
poistenia
s kompletnm
servisom
Poistenie motorovch
vozidiel
Audit vho
existujceho poistenia
Informcie pre zujemcov o vytvorenie poboky
poprpade spolupracovnkov s AIF Slovakia poskytujeme
e-mailom: partner@aif.sk, alebo telefonicky na uvedench
slach.
Pripravme vm najvhodnejie
poistenie vho bvania
Sme nezvisl samostatn finann
agent a psobme plone na zem SR
Kontakt:
AIF Slovakia, s. r. o.
Framborsk 58
010 01 ilina
e-mail: aif@aif.sk
+421 (0) 41 381 08 18 17
+421 (0) 944 944 900
rekontrukcia domu a bytu
okn, okenn systmy
70
tl
Neodmyslitenou sasou interirovch alebo
exterirovch priestorov, v ktorch dominuj
sklenen plochy, sa stali alzie a rolety. Pre svoju
jednoduch drbu azda najastejie nahrdzaj
zclony, zvesy a okenice.
Horizontlne avertiklne alzie,
ako aj rolety sa dnes vyrbaj zkvalit-
nch materilov, ktor zaruuj vysok
spoahlivos adlh ivotnos. alzie
arolety s nielen iadanm dekora-
tvnym aestetickm prvkom interirov
iexterirov obytnch miestnost, kance-
lri, ale predovetkm vemi innou
aosvedenou ochranou proti slnenm
lom najm vletnch mesiacoch.
Samozrejme, e vznamn lohu zohr-
vaj aj vzime ako izolan prvok tepel-
nch strt aproti prenikaniu chladu cez
sklenen plochy. Vyuitie alzi aroliet
je mnohostrann aich farebn kla
dovouje harmonicky zladi interir
sdoplnkami avytvori tak atmosfru
poda vlastnch predstv. Interirov
alzie rovnako ako aj rolety ovplyvnia
n interir nielen farbou, ale aj truk-
trou materilu. Vybra si mono medzi
hlinkovmi, ltkovm, drevenmi i
skladanmi, vo verti-
klnom i horizontl-
nom vyhotoven.
Horizontlne
hlinkov
alzie
Maj vmoder-
nom interiri u
tandardn miesto.
Vaka svojej poly-
funknosti umouj
okrem ochrany
obytnho priestoru
pred teplom, aj
regulciu svetla
nastavenm plochy
lamiel. Vek varia-
bilita kontruknho
vyhotovenia airok
farebn kla robia
ztchto alzi jeden
znajastejie pou-
vanch spsobov
zatieovania. Ich
vhodou je jednodu-
ch mont aahk
drba.
Vertiklne
alzie
Maj vborn
schopnos spojenia
funknosti sdekoratvnosou. Prrodn
materil, zktorho s vyroben, dod
interiru osobitos, tradciu ikomfort.
Vinou s zbavlny so pecilnou
povrchovou pravou. Bavlna vzmesi
spolyesterom, akrylom i polyety-
lnom vykazuje vyie zatemujce
schopnosti i tepeln reflexiu. Vaka
tmto vlastnostiam voba farby atruk-
try ltky ovplyvn interir, sveteln
priepustnos aalzie sasne plnia
dekoran funkciu. Vertiklne alzie
s idelnym rieenm na zatemnenie
spoloenskch ireprezentanch
alzie verzus rolety
to je otzka
Horizontlne interirov hlinkov alzie s v sasnosti
najfrekventovanejm pouvanm spsobom zatieovania.
rekontrukcia domu a bytu
okn, okenn systmy
71
tl
priestorov, ordinci akancelri, ale
uplatnenie u v pomerne vekej miere
nachdzaj vdomcich interiroch, kde
asto supluj zclony alebo zvesy.
Poui ich meme aj ako vizulny
rozdeovac prvok vo vekch miest-
nostiach.
alzie plis
Predstavuj vemi zaujmav al-
ziov systm. Plis znamen tksku
vzbu, ktor uruje spsob previa-
zania nitiek vtkanine. Vdekoratvnej
technike ltok potom vznam plis
mono vysvetli ako drobn, pravi-
deln anatrvalo zoehlen zhyby
ltky. Preto s tieto ltkov skladan
alzie vemi dekoratvne, vyrban
vo viacerch farebnch odtieoch,
mltka zska potom rznu intenzitu
priesvitnosti. Zkladnm materilom
je 100-percentn polyester. Hlavnou
vhodou alzi plis je, e umouj
zatieni tie atypick okn, napr. kru-
hov, ikm i dokonca trojuholnkov.
Pouvaj sa tie na stren okn
anazatienenievch sklenench
plch vzimnch zhradch.
Plisovan rolety a alzie s vemi
dekoratvne a vyrban v irokej kle
farebnch odtieov.
Exterirov hlinkov alzie dosahuj
vysok stupe zatienenia a doku efektvne
ovplyvni teplotu v miestnosti.
rekontrukcia domu a bytu
okn, okenn systmy
72
tl
ruj prrodn materily. Tienenie dre-
venmi alziami toti obytnm priesto-
rom dod tepl a uachtil ndych.
Charakter pouitho prrodnho mate-
rilu dreva zkanadskej lipy, uprave-
nej na poadovan odtie morenm
zaruuj nadasovos aluxusn dojem.
Exterirov alzie
Jednm znajobbenejch typov
vonkajej ochrany pred slnenm iare-
nm s roletov systmy, ktorch lamely
s vyroben zrznych materilov, napr.
zhlinka alebo plastu. Systmu pon-
kaj ochranu nielen pred slnkom, ale aj
vetrom, daom asasti aj chladom.
Knajdokonalejm tieniacim zariade-
niam patria hlinkov alzie alebo
komfortnejie dreven rolety. Hlinkov
alzie dosahuj vysok stupe zatie-
nenia, doku vborne ovplyvni tep-
lotu vmiestnosti, zniuj intenzitu hluku
apredovetkm poskytuj monos
vyuitia na vch plochch.
Interirov rolety
Aktulne s najvmi hitmi vzatie-
ovan interirov, i u zpestrofareb-
nch ltok smotvom, resp. bez neho
alebo dreven. Materily pouvan pri
vrobe textilnch roliet s mimoriadne
vhodn do interiru alergikov, pretoe
s vinou zpolyesteru santistatickou
povrchovou pravou, ktor odpudzuje
prach. Komfort ich pouvania zvy-
uj modern aspoahliv pruinov
navjae, gulikov retiazka alebo
motorick ovldanie. Rolety s zrove
textilnou tieniacou dekorciou, ktor
zohrva dleit lohu pri vytvran
atmosfry pohody adomceho tepla.
Roletoalzie
Kompromisom medzi roletami
aalziami je tto absoltna novinka
na naom trhu. Tento luxusn textiln
interirov doplnok kombinuje funkciu
alzi aroliet. Zdvojen polyeste-
rov ltka je impregnovan am
antistatick povrchov pravu. Tvoria
ju priesvitn horizontlne psy, strie-
dajce sa shustejie pretkvanmi
psmi. Roletoalzie sa daj ovlda
gulikovou retiazkou alebo motoricky.
Splvajcu lniu roletoalzie zabezpe-
uje pecilny spodn profil, cez ktor
sa ltka vysva zkazety aktor zro-
ve sli ako zvaie. Efekt striedaj-
cich sa priesvitnch ahustejch psov
umouje prirodzen regulciu den-
nho svetla. Roletoalzia je netradin
tieniaci prvok svraznm dekoratvnym
efektom aodpora sa pouva najm
vkombincii sexterirovmi tieniacimi
Ltkov roletky s trendovm tieniacim prvkom sasnch podkrovnch dispozci
so strenmi oknami.
Trendovou zleitosou s horizontlne
alzie v strohej kovovej povrchovej
prave.
Dreven interirov alzie
Po tomto druhu alzi siahnu najm
t, ktor pri zariaovan interiru prefe-
rekontrukcia domu a bytu
okn, okenn systmy
73
tl
prvkami, ako aj ltkovmi roletkami
aposuvnmi panelovmi stenami.
Ltkov roletky
Atraktvny apraktick textiln dopl-
nok, pomocou ktorho ahko vya-
rme originlnu atmosfru vobytnch
priestoroch. Sasn ponuka je oproti
minulosti ovea iria aroletky sa
prispsobili novm trendom. Vetky
pouit ltky maj u pecilnu pravu,
ktor zabezpeuje sprvne navjanie
roletky azaruuj dokonal tvar aroz-
merov stlos. Nachdzaj uplatnenie
natandardnch astrench oknch
iv zimnch zhradch.
Panelov posuvn steny
Poznme ich aj ako japonsk
posuvn steny, ktor spaj poia-
davky modernho tienenia vmodernom
interiri. Navye meme tmto originl-
nym spsobom rozdeli bytov priestor
amono ich montova do stropu
ina stenu. Japonsk steny s vemi
funknm tieniacim adekoranm
systmom. Hodia sa predovetkm
do trendovo zariadench interirov,
nafranczske okn aoptick predeo-
vanie miestnosti. Psobia vemi jemne
ahadne ako vetko, o knm pre-
niklo zjaponskho tlu bvania.
Rmske rolety
Dekoratvne rieenie tienenia inte-
riru, ktor sa neroluj, ale ltka rolety
vytvra pravideln sklady ame
tak vnimonm spsobom dotvori
n interir. Vhodou rmskych roliet
je monos prania aahk drba.
Odporaj sa vyuva vbytovch
domoch vobvacch izbch aspl-
ach. Pre svoju dekoratvnos sa
vemi hodia aj do niektorch verejnch
priestorov, ako napr. do kaviarn. Tieto
rolety maj ist podobnos sameric-
kmi roletami, ktor sa vyrbaj zdre-
vench tkann niekokch druhov. Aj pri
nich dochdza kelegantnmu apravi-
delnmu riadeniu avaka americkmu
ovldaciemu mechanizmu sa daj
uplatni aj na strench aatypickch
oknch.
Bambusov roletky
Tto novinka sa vyrba zisto prrod-
nch materilov na bambusovom, dre-
vitom alebo jutovom zklade. Mnostvo
dekorci adizajnrsky zaujmavch
rune spletanch prrodnch tkann tak
pre kad typ interiru ponka nov
monosti.
Rozhodn sa pre niektor zuve-
dench tieniacich systmov je mono
ak otzka, ale nie nerieiten.
Podstatn je, o od tieniacich prv-
kov oakvame akde ich chceme
umiestni. Oba systmy alzie
iroletyumouj obytn priestor
zrove vetra itieni pri zachovan
skromia asasne splnia vnaom
interiri dleit dekoratvnu lohu.

Mgr. Gabriela Sekerkov
Foto: D-interior, de Witt, archv redakcie
Panelov alebo japonsk posuvn steny originlnym spsobom rieia tienenie v modernom
interiri.
Markza je optimlnym rieenm pri ochrane pred nadmernm slnenm iarenm, priom vak
nezmenuje zrakov kontakt s okolm. Markza pohlcuje slnen iarenie u pred sklom a odra
teplo smerom von, preto vemi dobre chrni interir v letnom obdob pred nadmernm prehrievanm.
Ak si v obdob od 1.7.2011 do 31.8.2011 zakpite stren okno FAKRO z typov: FTP-V P2,
FTP-V U3 Electro, FPP-V U3, zskate Markzu AMZ 090 (I. skupina) za symbolick 1 (bez DPH) ,
a zrove jeden z 3 darekov poda vberu ku kadmu strenmu oknu FAKRO.
1 uro ...
... a ste v chldku.
efektvnejie
ako vntorn
tieniace doplnky
8
k
r

t
w
w
w
.
f
a
k
r
o
s
k
.
c
o
m
Markza
AMZ
me
chrni a
rekontrukcia domu a bytu
okn, okenn systmy
76
tl
Okn INCON Exclusive ponkaj
rieenie pre okn vnzkoenergetickch
ipasvnych domoch. Tieto plastov
okn sa vyrbaj pecilnymi techno-
lgiami, ktor predpokladaj synergiu
kvalitnho profilu rmu srznymi typmi
zasklenia, tak aby hodnota sinitea
prechodu tepla okennou kontruk-
ciou neprekroila U
w
0,8 W/(m.K).
Vaka novinke od spolonosti INCON,
spol.sr.o., mono tto hranicu
rozumne dosiahnu.
Zkladom novch okien s plastov
profily Inoutic Eforte od spolonosti
Deceuninck. Profily maj stavebn
hbku 84 mm apri pouit benej
oceovej vstue abez prdavnch
izolanch prvkov dosahuj vborn
koeficient tepelnej priestupnosti pro-
filu U
f
= 0,95 W/m.K. Vaka tomu
plastov okn INCON Exclusive bez
problmov spaj tandardy nzkoener-
getickch apasvnych domov.
Pri pouit trojskla stepelnou prie-
stupnosou U
g
= 0,5 W/m.Kdosiahnu
okn INCON Exclusive vynikajcu
hodnotu tepelnej priepustnosti
U
w
=0,7 W/m.K, ktor sa pohybuje
vrazne pod hodnotami poadovanmi
pre pasvne domy.
Okn INCON Exclusive disponuj
vylepenm systmom tesnenia, ktor
spoahlivo chrni okno pred poveter-
nostnmi vplyvmi avemi dobre zvu-
kovo izoluj. Inovatvny je tie vaka
monosti zabudovania skla vokennch
krdlach do hbky 20 mm, m je
zaruen optimlna povrchov teplota
voblasti zasklievacej lity. tandardn
stavebn hbka rmu 84mm umo-
uje poui profil vnovostavbch
ipri rekontrukcii starej zstavby.
Okn s dostupn srznymi fareb-
nmi povrchovmi pravami. Pouitie
overench materilov, akmi s PVC
aoceov vstu, umonilo dosiahnu
vynikajcu stabilitu bielych afarebnch
okien avneposlednom rade aj ich
bezproblmov stopercentn recykl-
ciu. Uveden technick parametre s
vporovnan skonkurennmi vrob-
kami jedinen.
Vaka dmyselnej kontrukcii
novho profilovho systmu Eforte
atie vaka plne automatizovanej tech-
nolgii vroby okien INCON s nov
plastov okn INCON Exclusive uv-
dzan na trh za mimoriadne vhodn
cenu. To umouje poui tieto okn
novej genercie nielen pri pasvnych
anzkonergetickch stavbch, ale pri
kadej stavbe arekontrukcii domu
alebo bytu.
Viac informci azoznam predajcov
njdete na www.incon.eu.
pre vysok energetick spory
Nov okn INCON Exclusive
Poiadavky na energetick spornos budov sa
u ns oskoro sprsnia. Tepelnotechnick vlastnosti
niektorch okien, ktor sa v sasnosti vyrbaj,
u nebud postaova poiadavkm pripravovanch
eurpskych noriem. INCON, spol. s r. o. m vak dobr sprvu.
Spolonos uviedla na n trh okn INCON Exclusive,
ktor ponkaj uvateom dostaton rezervu pre postupn zvyovanie nrokov
na energetick hospodrnos.
Engoba
aglazra
s viac ako
farby!
Povrchov prava plenej
kridly Tondach sa odostatnch
materilov od liuje svojou
odolnosou atrvcnosou.
Nevznik nanesenm i
primieanm far by, ale vpalom
priteplotch nad1000 C. Rzne
odtiene sa dosahuj tak, esa
dolovitho bahna primieaj
rzne oxidy kovov. Ttozmes
sa nana navysuen kridly
a potom sa spolone vypli. Tak
vznik farebne stla matn a
pololeskl vrstva (engoba), alebo
leskl vrstva (glazra), zataven
hlboko dokadej kridly.
ENGOBA
Na vysuen vrobok sa nanesie
vrstva kera mickej hmoty - lovi t ho
bahna s potreb nm obsahom minerlov
a kyslinkov kovov. Poda druhu
a mnostva oxidov v hmote, nadobudne
po vpale povrch
krytiny poadovan
farebn odtie. Takto
povrchov prava m
rovnak vlastnosti ako
samotn keramick rep,
je s nm spojen. Farebn
odtie je vpa l om stabilizovan,
odoln proti UV-iareniu poas celej
i votnosti krytiny.
ENGOBA je teda povrchov vrstva
krytiny, ktor jej dva poadovan farebn
odtie. M tie ist vlastnosti, ako plen
krytina samotn.
Jedinenou vlastnosou tejto
farebnej pravy kridiel - ENGOBY,
je stlofarebnos.
GLAZRA
Na povrch kridly sa nanesie vrstva
oxidov kremka, ktor pri vpale slinie,
natav sa na keramick rep a vytvor
sklovit nepriepustn hladk povrch. Takto
upraven kridla je odvetrvan zospodu.
Glazra je najvym stupom
pravy povrchu plenej krytiny. Tto
sa stva lesklou a sklovit povrch
zabrauje akmukovek usadeniu
neistt a biologickch materilov
(rias, hb a machov).

Prednosti tchto
povrchovch prav:
svojm zloenm avpalom zvyuj
pevnos, mrazuvzdornos a odolnos
keramickej krytiny, m predluj jej
ivotnos
vpalom pri vysokch teplotch sa
stabilizuje ich odtie atak nestratia
svoju krsu aintenzitu poas celej
ivotnosti krytiny
perfektne odolvaj meniacim sa
poveternostnm podmienkam a UV
iareniu
hladk povrch minimalizuje usdzanie
neistt
etria peniaze a as stavitea, pretoe
engobovan strecha nepotrebuje
iadne dodaton oetrovanie i ntery
najkvalitnejie a najhospodrnejie
rieenie farebnej strechy
keramick
rep
hlboko zataven
vrstva engoby,
glazry
viditen as engoby, glazry
exkluzvne
povrchov pravy
podstatne zvia
hodnotu vho
domu
an,
as celej
hov vrstva
ovan farebn
, ako plen
ou tejto
ENGOBY,
po vpale povrch
krytiny poadovan
farebn odtie. Takto
Detail povrchovo upravenej plenej kridly
rekontrukcia domu a bytu
dvere, dverov systmy
80
tl
GAVAplast, meno, ktor neodmyslitene patr
k slovenskmu trhu u viac ako dvans rokov,
prina alie novinky v ponuke a spsobe
vroby plastovch, ivicovch a hlinkovch
dvernch vpln. Produkcia firmy odra jej snahu o neustle zdokonaovanie
a pribliovanie sa k potrebm zkaznkov.
Vchodov dvere s vizitkou kadho
rodinnho domu asich vzhadom
aelom sa stretvate dennodenne.
Vber vchodovch dver by ste mali
teda zvi astavi predovetkm
nakvalitu. Vrobou dvernch vpln sa
firma GAVAplast zaala zaobera ako
prv na Slovensku ana trhu psob
u trins rokov. Pre rok 2011 boli
architektom navrhnut nov dizajny
inpirovan prrodou, ktor s pres-
nejie znzornen vnovom katalgu,
prpadne nainternetovej strnke
www.gavaplast.sk. Dvern vplne by
sme mohli rozdeli do troch kategri:
Plastov dvern vplne
Patria medzi najpredvanejie dvern
vplne aich vhodou je hlavne cenov
dostupnos. Oproti HPL vplniam ich
je mon formova do rznych tvarov
odrustiklnych po modern dizajn,
zktorch si doke vybra naozaj
kad. Ich pouitie je uren prevane
do rodinnch domov. Novinkou pri plas-
tovch vplniach s tzv. studen plasty
(nie ABS materil), ktor vkombincii
sostudenou fliou je mon intalova
aj na slnenejie exponovan miesta.
HPL dvern vplne
Tieto vplne s tvrdie astabilnej-
ie ako plastov vplne atakisto s
kdispozcii virej kle farebnch
odtieov. HPL plasty nepodliehaj
deformcim, preto ich nie je nevy-
hnutn vystuova studenmi jadrami,
mono ich vak komponova na
materily slepmi tepelnoizolanmi
vlastnosami. alou ich vhodou je
modern dizajn jednotlivch vyhotoven,
ktor sa prispsob azda kadmu typu
rodinnho domu. Pouvaj sa predo-
vetkm do rodinnch domov, ako aj
do obchodnch priestoroch, prpadne
obytnch domoch.
Hlinkov dvern vplne
Hlinkov dvere garantuj vysok
mieru pohodlia, bezpenosti, vzhadu
aelegancie. Takisto vyhovuj nro-
nm poiadavkm zhadiska tepelnej
aakustickej izolcie. Jedn sa ozlia-
tinu hlinku ahorku, o zabezpeuje
nzku hmotnos pri zachovan vysokej
pevnosti. Hlavnou vhodou tchto
vpln je nadasov dizajn amonos
pouitia akejkovek farebnej kly
poda vzorkovnka RAL.
Vase, ke je teplo vemi vzcne
sa firma GAVAplast rozhodla zavies
nov tandardy dvernch hrbok.
Doteraz pouvan 24 mm jadr sa
nahradili 34 a36 mm jadrami, o
vkonenom dsledku predstavuje
sporu tepla o50 %. Vina predajcov
okien ponka o najhrubie skl, ia,
pri ponuke dver zabdaj na to, e
dvern vpl je takisto vek plocha,
cez ktor dochdza knezanedbate-
nmu niku tepla.
Na zver netreba zabudn na bez-
penos, ktor m zsadn vznam.
Kad dvern vpl mono preto osa-
di oceovou platou, ktor zvyuje
bezpenos domu.
GAVA plast
Priemyseln ulica
931 01 amorn
tel.: 031/560 31 47
fax: 031/560 31 48
e-mail: gavaplast@gavaplast.sk
www.gavaplast.sk
Ako si sprvne vybra
vchodov dvere?
rekontrukcia domu a bytu
dvere, dverov systmy
82
tl
S vrobkami MUL-T-LOCK sa na slovenskom trhu
stretvame u takmer dvadsa rokov.
Od samho zaiatku stoj v ele spolonosti
dodvajce vrobky najvyieho zabezpeenia
izraelskho vrobcu na n trh ininier Libor Zuzk.
Poloili sme mu zopr otzok.
Pn ininier, vae spolonos
u takmer dvadsa rokov dodva
vrobky MUL-T-LOCK na sloven-
sk a esk trh. Ako by ste strune
charakterizoval vau spolonos
v sasnosti?
Od prvej polovice 90. rokov, kedy
sme doviezli prv zmkov vloky
MUL-T-LOCK, sa rozrilo nae pro-
duktov portflio, ktor veda tradi-
nch cylindrickch vloiek, visiacich
zmkov azadlabovacch zmkov pre
bezpenostn dvere u dlho zahruje
dvern zatvrae, panikov kovania,
avposlednch rokoch mechatronick
aelektronick prstupov systmy.
Ako by ste strune charakterizo-
val sasn MUL-T-LOCK?
Vysok bezpenos, vysok kvalita,
vvoj ainovcia. Vaka vysokej bez-
penostnej rovne sa nae rozvorov
zadlabovajce zmky icylindrick
vloky teia vekej obube uprednch
slovenskch vrobcov bezpenostnch
dver. Kvalitu chpeme vdvoch rovi-
nch: kvalita vrobku arozsah sluieb.
Kladieme vek draz na budovanie
siete servisnch stredsk, ktor sa
neustle rozrast. Chceme by nablzku
naim zkaznkom, nech sa nachdzaj
vktoromkovek regine. Pracovnkov
servisnch stredsk MUL-T-LOCK
sstavne kolme, aby poskytovali pro-
fesionlny servis. Servisn strediska
MUL-T-LOCK dodruj prsne pra-
vidl pre vrobu duplik-
tov kov.
Ke
MUL-T-LOCK s
na prv pohad in, ako
sme zvyknut
Tzv. ploch k, sktorm
MUL-T-LOCK priiel v70. rokoch
aktor je typick pre nae zmkov
vloky, predstavoval vo svojej dobe
revolun poatie kontrukcie zm-
kovch vloiek. Okrem inho tento
koncept umouje vyreza dve rzne
kdov kombincie do kadho ka,
o ocenia zvl uvatelia rozsiahlych
systmov generlneho ka. alm
typickm rysom najvych modelo-
vch radov naich zmkovch vloiek
s pohybliv, tzv. interaktvne prvky
vki.
Preo niektor zmkov vloky
stoja nieo mlo cez 10 eur a in
i viac ako 100 eur? To s medzi
nimi tak vek rozdiely? Ve
vyzeraj proste rovnako!
Najlacnejie vloky, oktorch ste sa
zmienili, sa niekedy volaj tie stavebn
vloky. S vhodn dodver maximlne
podobu stavby arta sa sich nahra-
denm ihne po dokonen stavby,
kedy si ju prevezme investor kuvaniu.
Rozhodne sa nem odporui ktrva-
lmuzabezpeen majetku. Naproti
tomu napr. MUL-T-LOCK dodva tzv.
bezpenostn vloky strednej avysokej
bezpenostnej rovne. Tieto vloky s
chrnen atestovan proti najrznejm
spsobom nsilnho inensilnho
prekonania aich odolnos proti rznym
metdam prekonania musia by pravi-
delne preskan vttom autorizova-
nch skobnch laboratrich.
Ak s sasn trendy v oblasti
zabezpeenia?
Voblasti mechanickho zabezpe-
enia je to patentov ochrana kov
proti neoprvnenmu koprovaniu
akombincia viacerch uzamykate-
nch systmov vjednej cylindrickej
vloke. Naprklad najvy modelov
rad cylindrickch vloiek MT5+

kom-
binuje tri rzne zamykacie systmy
vjednej zmkovej vloke. alou
prevratnou novinkou predstavuje mag-
netick bezpenostn karta pre vrobu
dupliktov kov. Vmodelovom rade
zmkovch vloiek MT5+

povil
MUL-T-LOCK ochranu kov
proti neoprvnenmu koprovaniu
na rove zrovnatenou sochra-
nou bankovho konta.
A o elektronika?
Stle viac sa presadzuj bezkon-
taktn ipy pouvan namiesto kov.
Vzsade sa pouitie elektroniky uber
dvoma smermi: prvm je zalenenie
elektroniky do mechanickch vloiek,
kedy kodomknutiu dvier je nutn,
aby k mal elektronick imecha-
nick oprvnenie. Teda, znsoben
ochrana. Predstavitelia tohto trendu
s tzv. mechatronick zmkov vloky
Interactive

CliQ

aodminulho roku
i novMT5

CliQ

. Druhm trendom
je pouitie bezkontaktnch ipov alebo
biometrickch technolgi namiesto kla-
sickch kov. Elektronick prstupov
systm ProQsimity je zstupcom tejto
druh skupiny produktov.
Tka sa elektronika iba firiem
a intitcii, alebo sa vzahuje
i na zabezpeenie domcnost,
teda bytov alebo rodinnch
domov?
Pribytovch domoch sa stle astej-
ie stretvame spoiadavkou, aby pre
vstup dospolonch vchodov pouvali
obyvatelia bezkontaktn ipy namiesto
kov. Vaka tomu nedochdza
knekontrolovanmu koprovaniu k-
ov, ani tie nie je naruen bezpe-
nos spolonho priestoru vdsledku
stratenie kov. Elektronick pr-
stupov systm ProQsimity napr.
umouje ahk vymazanie anhradu
stratenho ipu bez servisnho vjazdu
sprvcu systmu. etria sa tak finann
prostriedky obyvateov domu.
Take jedinm rieenm proti
stratm kov je elektronika.
Existuje imechanick rieenie. Pri
straten kov ide vdy oto rchlo
znovu zaisti bezpenos bytu alebo
objektu. MUL-T-LOCK dodva zmkov
vloky vprave 3v1 vhodn zvl
pre vstupn dvere do bytu. Cylindrickou
vloku 3v1 si uvate vprpade stra-
tenia kov sm prekduje na nov
kombinciu atm vyrad straten k.
Prekdovanie me zopakova dvakrt.
Prezradte nm, o chyst
MUL-T-LOCK v budcnosti?
Vbudcom roku mme vplne
uvies na trh inovovan modelov rad
Interactive+

, znova sinteraktvnym prv-


kom vki aspatentovou ochranou
rieenia ka izmkovej vloky.
akujeme za rozhovor.

tl vspoluprci sfirmou
ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o.
www.multlock.sk
Chrnime v svet
Group brand
rekontrukcia domu a bytu
garov brny
84
tl
Sekn garov brny s vkonnm pohonom
dnes u patria k benmu vybaveniu
domu. Manipulcia s nimi je nenron
a jednoduch. Nevyaduj si vea priestoru,
ani spolujazdca, ktor mus pred parkovanm
brnu otvori a potom rune zavrie. V akomkovek
poas jednoducho brnu otvorte jedinm stlaenm
tlaidla na diakovom ovldai a pohodlne
zaparkujete bez toho, aby ste si zablatili topnky.
Garov brna je neodmyslite-
nm prvkom exteriru domu apreto by
snm mala ladi vjeden harmonick
celok. Pri jej vbere by ste sa mali obr-
ti naodbornkov, ktor vm poradia
avyber t najvhodnejiu alternatvu.
Nechajte sa usmerni vpraktickch detai-
loch, ktor pri obyajnom pohade na
brnu sce nie s viditen, ale zhadiska
jej kadodennho (anajm dlhodobho!)
uvania nesmierne dleit.
vyhotovenie uruje kvalitu celho posuv-
nho mechanizmu. Optimlna hrbka
sekci je 4 cm amete si vybra medzi
neizolovanmi sekciami (vprpade, e
gar stoj samostatne) advomi druhmi
zatepleniapolysternovm ipolyuret-
novm. Kizolcii vlastnej brny sa pridru
izolcia vmiestach lomu jednotlivch
sekci. Toto tesnenie, zabudovan vhornej
asti sekci pomocou pecilne vytvaro-
vanej drky voceli, m pre zachovanie
tepla vgari dokonca v vznam ako
izolcia celej sekcie. Predajcovia vs vak
na tento fakt nemusia upozorni, pretoe
nie vetky garov brny tesnenie priamo
vprofile sekcie maj.
Dizajn garovej brny je urite jednm
znajdleitejch faktorov pri rozhodo-
van okpe. Kad brna by mala by
vyberan tak, aby tvorila skvel doplnok
kdomu. Brny, ktor oddvna zaberali
podstatn as fasdy domu boli vdy
najprominentnejm doplnkom. Najkrajie
domy mali starostlivo dizajnovan brnu
svekm drazom na detaily. Vkle
ponkanch dizajnov brn njdete
okrem klasikykazetovch (typy
VERSUS, POPULAR, MODUS, SOLID,
FOCUS aNATUR) alebo vsasnosti
vemi populrnych psovch (SOLID,
FORMAT aTIMBER) brn aj naozajstn
vychytvkybrny hladk (typ FUTUR
aTABULAR), snovm dizajnom drka
(FINAL aTENDER) alebo brny szkymi
pruhmi, ktor dmyselnm farebnm efek-
tom vytvraj zaujmav dizajn (FIBER).
pecifickou kategriou je kolekcia
DECOR. Ide osekcie zktorch si mete
posklada brnu poda svojich predstv.
Vgarovej brne DECOR sa snbi pev-
nos ocele stradinm vzorom starodv-
nych brn, ak mete vidie vofilmoch
zdvnych ias. Skvele sa
hod kdomom, postavenm
vo vidieckom tle, ktor
dchaj nostalgiu. Vber
farebnch odtieov je dnes
u neprebernuoceo-
vch brn sfarbenm povr-
chom okrem zkladnej bielej
ahnedej farby s kdispoz-
cii vetky odtiene stupnice
RAL ako aj dnes mimo-
riadne populrne odtiene hlinkov alebo
antracitov. Oceov brny spovrchom
imitcia dreva mu by prispsoben
odtieu okenc alebo vchodovch dver.
pecialitami vponuke s extern
personlne dvere APART, ktor mu
by vyroben vtakom istom dizajne ako
garov brna, alebo posuvn brny
sbonm otvranm SIDE. Najerstvejou
novinkou vsortimente je klasick krdlov
brna sprznanm nzvom KLASIK.
Tento typ brny sa dodva, ak stavebn
podmienky nedovouj mont sekcionl-
nej brny.
Rozbiehate obchodn aktivity abudete
potrebova skladov priestory? Alebo
u vaa firma spene funguje anastal
ten sprvny as na vylepenie vrobnej
haly? Vktoromkovek odvetv priemyslu
sa stretnete sproblmom uzatvrania
priestoru. Sekn priemyseln brny s
skvelm pomocnkom. Pln iiastone
presklen brny sa vyrbaj zocele
apatria do modelovej rady Factory STIL.
Kompletne zhlinka s vyroben celo-
presklen brny (model Factory VISION).
Sekcie zhlinkovch profilov maj hrbku
40 mm ado nich je vsaden dvojit
16-milimetrov akryltov sklo. Brna je
vaka pouitm kvalitnm materilom
vysoko odoln voi poveternostnm
vplyvom. Kombincia ocele ahlinka
sa vyuva pri modeloch Factory MIX.
Pln sekcie s oceov acelopresklen
s vyroben zhlinka. Pln, iastone
presklen alebo celopresklen brnu
je mon skombinova spersonlnymi
dvermi. Dvere patria kdoplnkovmu vyba-
veniu priemyselnch brn OLYMPS DOOR
aumouj pohodln vstup do objektu
bez toho, aby bola bezdvodne zaao-
van brna. Jednoducho povedan, zjed-
noduuj manipulciu sou.
Viac na
www.olymps-door.sk
Bohat sksenosti svrobou garo-
vch brn apriemyselnch brn m firma
OLYMPS DOOR. Oceov brny tejto
znaky s vysoko odoln voi vetkm
poveternostnm podmienkam. Okrem
ochrannch lt na kadej sekcii, ktor
chrnia konce vstu iizolciu pred
vplyvmi poasia, to umouje aj povr-
chov prava WOODGRAIN. Tento povrch
je na pohad zrnit, podobn truktre
dreva avyznauje sa zvenou odolnos-
ou. Je jednoduch na drbu adaov
voda na om nezanechva stopy. Napriek
tomu sa vom spja krsa prrodnho
dreva svlastnosami ocele, o brne
zaruuje pevnos astabilitu. Nie je vak
dleit len to, o je na povrchu. Srdce
garovej brny sa nachdza vo vntri,
vsamotnch sekcich, ktorch technick
OLYMPS DOOR spol . s r.o., . JEDLIKA 4544, 945 01 KOMRNO, Tel : 035/7731 094, 035/7731 095, Fax: 035/7731 770,
Bezpl at n i nf ol i nka: 0800 111 311, www.ol ymps-door.sk
rekontrukcia domu a bytu
garov brny
87
tl
GAVAportl.sk
Prvou skupinou s konen zkaznci, ktor
stoja pred rozhodnutm vberu sprvneho dod-
vatea pre okn, dvere a garov brny, prpadne
in podobn produkty.
Druhou skupinou, pre koho je portl uren
s samotn predajcovia a vrobcovia, ktor
prezentuj svoje produkty a sluby. Pre nich je pri-
praven monos odprezentovania ich vlastnch
produktov a pribli spotrebiteom ich kvality.
Tretia skupina je uren pre samotnch
dodvateov komponentov, z ktorch konen
produkt pozostva. Takto subdodvatelia doku
produkova naozaj kvalitn a aktulne informcie
a nvtevnk me by okamite informovan
o novch technolgich, ktor sa v tomto seg-
mente povaj.

Konen zkaznk si bude mc njs poado-
van produkt a konkrtneho predajcu vybranho
produktu, ktor je k nemu najbliie. Kadmu
predajcovi sa me prida hodnotenie, ktor bud
pridva jeho zkaznci. Hodnoti sa bude samotn
mont, kvalita produktu ako aj informovanos
zkaznka o produkte, ktor si vybral. Taktie
sa zohadn rchlos reakcie predajcu a alie
uiton informcie, ktor dopomu k jednoduch-
iemu rozhodnutiu konenho zkaznka.
Naim cieom je zmeni pohad spotrebitea aby
za celkovou cenou nehadal iba najlacnej produkt,
ale aby si vyberal na zklade vlastnost produktu
a odbornej spsobilosti danho predajcu ( mont-
nej firmy). Navonok dva podobn produkty sa mu
rozliova viacermi vlastnosami, o ktorch by sme
chceli bliie informova. Takto by mal by spotre-
bite dostatone informovan o svojom produkte,
ktor si chce kpi a a potom zane riei najv-
hodnejiu cenov ponuku. V tomto prpade bude
zkaznk vedie o chce a je u len na predajcoch
aby splnili elanie zkaznka.
K ahiemu vberu budcej dodvateskej firmy
posli aj videozna, v ktorej je mon si prehliad-
nu konkrtne monte, video recenzie, pracovn
postupy a in uiton vide.
Je nutn aby na portli bolo o najviac sptnch
vzieb od konench zkaznkov, ktor dan pro-
dukty pouvaj a preto sme pripravili vek frum,
kde sa prezentuj konkrtne sksenosti s danmi
produktmi a spolonosami.
Pre firmy, ktorm je uren GAVAportl.sk bola
zriaden aj sekcia s pracovnmi ponukami. Kad
firma me prida nov pracovn ponuku. Kee sa
jedn o pecilnu skupinu nvtevnkov, tak dan
pracovn ponuky bud ma o to vie opodstat-
nenie. Predpokladme, e firmy takto doku njs
kvalitnch budcich zamestnancov, ktor bud ma
potrebn znalosti a sksenosti z danch odborov.
GAVAportl bude zameran na firmy na zem
Slovenska a iech o je taktie vhodou pre porov-
nanie konkrtnych technolgi v dvoch rznych
krajinch. Hlavnm cieom je upozorova na kva-
litu produktu a odborn prcu konkrtnych firiem.
Verme, e portl bude pre vs prnosom a upo-
zorn vs na dleit aspekty, ktor vm dopomu
k lepiemu vberu.
vanos v oblasti noviniek zo sveta vpln
otvorov.
GAVAportal.sk je uren pre 3 rzne
skupiny:
Na eskoslovenskom trhu sa objavil
nov internetov portl, ktor sa zaober
problematikou okien, dver a garovch
brn. Jeho hlavnm zameranm je informo-
Vyberme okn a dvere na internete
rekontrukcia domu a bytu
strecha, stren krytina
88
tl
Stren krytina na ikmej streche mus by pevn, kvalitn a trvcna.
indov strecha spa vetky tieto vlastnosti. Navye nezaauje krov,
vaka omu etrte nklady. Ak si k nej zadovite ete aj kvalitn komn,
zabezpete svojej rodine bezpen a prjemn domov.
pre ikm strechu
Kompletn rieenie
Rieenie pre spoahliv stren kry-
tinu abezpen odvod spaln ponka
expert na komplexn rieenia stavieb,
spolonos Icopal. Oba vrobky vs
oslovia priaznivou cenou ikvalitou,
ktor zodpoved prsnym nrokom
eurpskych noriem. Sprvna voba
materilov avrobkov na zaiatku
stavby je kov. Od nej sa odvja
budcnos vho bvania.
Kvalitn, ale cenovo
prijaten strecha
Ak poadujete kvalitu za rozumn
cenu, JCP indle Icopal s rieenm
vaej strenej krytiny. Napriek ich ni-
ej hmotnosti zskate strechu svemi
dobrou funknosou aodolnosou proti
poveternostnm vplyvom. Vyrbaj sa
zo pecilnej asfaltovej krycej hmoty
nasklenenej rohoi so zvenmi
mechanickmi vlastnosami. Vrchn
strana indov je upraven vysokokva-
litnm hrubozrnnm posypom so zve-
nou farebnou stlosou. Vhodou kera-
mickho granultu je lepia odolnos
asfaltovej vrstvy proti poveternostnm
vplyvom, vlhkosti atie UV iareniu.
Vaka JCP indom si predite ivot-
nos strechy oniekoko rokov. Komfort
domu so strechou sasfaltovmi in-
dami zvia aj priazniv akustick
vlastnosti. Vaka JCP indom nebu-
dete pou bubnovanie daovch
kvapiek na streche, nemuste ma
strach zkrpobitia ani zo silnch nra-
zov vetra.
Aplikcia JCP indov
Mont aprca sJCP indami
Icopal je jednoduch. Je vak nutn
JCP indle 1.
Podkladov ps 2.
Dreven debnenie 3.
Paropriepustn flia 4.
Tepeln izolcia - minerlna vlna 5.
Parotesn flia 6.
dodra technologick nvod vydan
vrobcom. Aplikciu indov nastrechu
uahuje najm ich tvarovatenos
aprispsobenie sa povrchu strechy.
Ukladme ich naceloplon debnenie
zdreva, vodovzdornej preglejky alebo
OSB dosk. Pri kladen indov mus
vrchn rad iastone prekrva spodn.
Kinnejiemu spojeniu jednotlivch
indov na streche prispievaj lepiace
body na ich vrchnej strane. Asfaltov
JCP indle treba prichyti tyrmi a
iestimi pozinkovanmi alebo hlinko-
vmi klincami sminimlnou dkou
32 mm aspriemerom hlavy 8 mm. Ak
m ikm strecha sklon v ako 60 ,
muste poet klincov na jednom indli
zdvojnsobi. Vpriaznivch teplotnch
podmienkach vytvoria indle vodotesn
pl ikmej strechy u vpriebehu jed-
nho mesiaca.
Komn pre slobodn vber
paliva
Spoahliv strechu rodinnho domu
tvor okrem kvalitnej strenej krytiny aj
bezpen komn. Len skvalitnm kom-
nom sa nemuste obva poiaru, vyho-
renia prbytku i nebezpench otrv
spalinami. Vysoko odolnm komnovm
telesom je komnov systm ICOPAL
WULKAN zprrodnho vulkanickho
kameniva. Vaka izolanm paramet-
rom prrodnho kamea dosahuje opti-
mlnu pracovn
teplotu vemi
rchlo. Vplyvom
toho mono
znane minimalizo-
va vznik konden-
zcie. Aj vprpade
vyhorenia sadz
je tak systm
plne bezpen
pre samotn
stavbu, ale aj pre lenov vaej rodiny.
Certifikovan komnov tvrnica,
zktorej sa komn sklad m viu
hrbku steny avysok odolnos.
Kee tvrnica neobsahuje piesok ani
trk, izolcia komna, ktor je priamo
sasou komnovej tvrnice, sa nezni-
uje. Skomnom ICOPAL WULKAN si
mete spsob vykurovania slobodne
vybera. Nov dvojprieduchov tvrnica
umouje zapojenie plynovho kotla
atie krbu do jednho komnovho
telesa. Bezpenos adlh ivotnos
komnovho systmu aj pri kren
tuhmi palivami zaruuje univerzlna
vysokoodoln amotov vloka spre-
vdzkovou teplotou a do 600 C.
Icopal vm ponka kompletn rieenie
realizcie strechy iodvodu spaln,
sktorm budete nadmieru spokojn.
Viac informci njdete
nawww.icopal.sk
Bratislavsk a Trnavsk kraj
tel.: +421 (0)915 877 514
Treniansky a ilinsk kraj
tel.: +421 (0)905 200 188
Nitriansky kraj (orem LV) +
Dunajsk streda a Galanta
tel.: +421 (0)907 791 198
Banskobystrick kraj + okr.
Levice a Roava
tel.: +421 (0)915 496 538
Koick a Preovsk kraj
tel.: +421 (0)918 824 020
Pre V bezpen a tuln domov
ICOPAL WULKAN
Komnov systm z vulkanickho
kameniva
JCP indle v ponuke:
OB Standard
BB Classic
HX Royal
www.sindle.icopal.sk
www.kominy.icopal.sk
JCP

INDLE OD ICOPALU
Nezaaia Vau strechu ani Vau
peaenku
A
K
C
I
A
!
avsk kraj
877 514
Treniansky a ilinsk kraj
tel.: +421 (0)905 200 188
Nitriansky kraj (orem LV) +
Dunajsk streda a Galanta
tel.: +421 (0)907 791 198
Banskobystrick kraj + okr.
Levice a Roava
tel.: +421 (0)915 496 538
Koick
tel.: +4
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.......kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...........iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ccccccccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppaaaaaaaa www.kominy.icopa
Z

a
v
a

3
0

%

JCCCCPPPPP iiiinnnnnnndddddddlllllleeeeeeeeeeeee vvvvvvvvv ppppppppppppooooooooooonnnnnnnuuuukkkkkkkeeeeeeeee::::::::::: JCCPP i dl kkk
ROKOV
ZRUKA
rekontrukcia domu a bytu
strecha, stren krytina
90
tl
Euronit Extra/klasick erven
Uveden motto charakterizuje nau betnov kridlu
Euronit/Eternit, ktor u 6 rok dodvame na slovensk
stavebn trh. Distribuovan je spolonosou
EBM Co. s. r. o., ktor je 100% lenom belgickho koncernu ETEX Group, ktor
patr k eurpskym ldrom vo vrobe betnovch a plench krytn.
o je to Euronit? Spolonos
Euronit vznikla vroku 1998 ako
dcrska firma nemeckho podniku
EternitAG, patriaceho do medzinrod-
nho koncernu ETEX Group, scen-
trlou vBruseli. Koncern ETEX Group
bol zaloen vroku 1905 vBelgicku
aje jednm znajvch svetovch
koncernov vstavebnom odvetv. Ale
vrme sa sp kEuronitu. Euronit
je vNemecku znmy pod znakou
Eternitvyrba svoju betnov
kridlu vpiatich vrobnch zvodoch,
vNemecku aPosku. Zvyujci sa
dopyt po betnovej kridle vstrednej
Eurpe bol dvodom, preo sa ETEX
rozhodol zainvestova avroku 2009
otvoril vPosku nov anajmodernej
zvod na vrobu betnovej kridle
vEurpe. Euronit kladie vysok draz
pri vbere surovn na ich kvalitu, ktor
neskr vplva nakonen produkt, kto-
rm je kridla. Vetky pouvan mate-
rily vprocese vroby musia spa
prsne kvalitatvne normy stanoven
firmou. kridla sa vyrba zprrodnch
materilov ako s piesok, cement afar-
biv nabze oxidov eleza. Docemen-
tovej zmesi sa pridvaj farbiv (pig-
menty) ana u sformovan kridle
je nanan dvojit vrstva acrylovej
farby HDS (zang. high density sur-
face=povlak so zhustenou truktrou).
Je to pecilna acrylov farba, vaka
ktorej je povrch kridiel hladk, trvale
farebn asminimlnou monosou
zachytvania sa neistt. Nsledkom
toho zostva kridla dlhie ist, pre-
toe sa znej usadeniny zmvaj da-
om. Vponuke s osveden modely
Euronit Profil Sa Euronit Extra.
Uveden modely s vyrban v4 tan-
dardnch farbch: klasick erven,
tmavoerven, tmavohned agrafitov.
Vprpade, e sa vm pi leskl povr-
chov prava, takto poiadavku spa
model Euronit Profil Sdodvan
vlesklej povrchovej prave PERLA

.
Uveden povrchov pravu PERLA


mete ma v3 farbch: klasick er-
ven, tmavohned agrafitov.
Euronit m vponuke aj netan-
dardn modely ako je model Euronit
Verona anovinkutzv. ploch kridlu
Kapstadt, ktor je spenou kombi-
nciou formy aelegancie. Jednoduch
lnie dvaj povrchu strechy so kridlou
Euronit Kapstadt originalitu amoder-
nos. Viernej farbe je mon doda
Euronit Kapstadt aj vlesklom vyhoto-
ven PERLA

.
EURONITSpokojn ivot
pod bezpenou strechou
V zvodoch Euronit je samozrej-
mosou ivroba kompletnho bet-
novho prsluenstva, ktor je spolu
splastovm prsluenstvom dodvan
do predajnej siete na Slovensku
ajvechch.
Dodriavanie prsnych odporan
sptch skvalitou produkovanch
vrobkov aneustla kontrola surovn,
dovouje poskytn vetkm kridlm
Euronit 30-ron psomn zruku,
zahrujcu aj odolnos voi mrazu.
Vaka stle viac sa rozirujcej sieti
zmluvnch predajcov sa betnov
kridla Euronit/Eternit te stle v-
ej avej popularite ukoncovho
zkaznka avnadpise uveden motto
spokojn ivot pod bezpenou
strechou sa stva skutonosou.
Autor: Ing. Maro Peko,
EBMCo,s.r.o
plen, vdy originlna strecha
KREATVNA. ZVUN.
Vetky vyplen kridly CREATON s originlom. Po vyplen prechdza kad
z nich prsnou kontrolou. Najskr sa kridla otestuje v pecilnom kontrolnom
stredisku derom kladivka, aby sa zistila jej skuton kvalita. Ak nespa
konkrtne poiadavky akosti, je vyraden. Po tejto kontrole nasleduje vizulna
kontrola, aby aj vzhad spal prsne poiadavky tandardu CREATON.
A nsledne je krytina expedovan na predaj. Preto s na trhu k dispozcii
len najkvalitnejie a najkrajie kridly CREATON.
To najzvunejie z nemeckej tradcie
Vyskladajte si svoju najkrajiu strechu.

rekontrukcia domu a bytu


strecha, stren krytina
92
tl
Produkty Plannja
spjaj eleganciu a tl,
najvyou kvalitou
zdrazuj charakter
budovy. Pod nzvom
Plannja sa skrvaj
plechov stavebn
prvky systmy strench
krytn, odkvapov systm
SIBA a fasdne systmy.
Bez vznamu nie je ani vhodn cena
ajednoduch mont. Originlne stren
plechy Plannja s vhodn pre kad stre-
chu so sklonom vm ako 14 stup-
ov. Vaka nim budova so sedlovou,
valbovou i manzardovou strechou zs-
kava vnimone estetick vzhad. Plech
m tie t vhodu, e je mon ho jed-
noducho kombinova smnohmi mate-
rilmi, naprklad s drevom alebo so
sklom. Takto je mon vytvori kombi-
nciu farieb aforiem, vaka ktorm dom
zskava neopakovaten vzhad asvoj-
rzny charakter.
Najvyia kvalita akrsna
forma
Modern stren krytiny Plannja vzni-
kaj vaka pokroilm technolgim
vroby znajkvalitnejej ocele. Navrobu
sa pouvaj metdy poahovania oce-
ovho plechu viacvrstvmi ochrannmi
povrchovmi pravami, vaka ktorm zs-
kavaj vnimon odolnos voi korzii.
Presnos lisovania zaisuje dlh ivot-
nos strench krytn. Stren krytiny
Plannja s kdispozcii vrznych tvaroch
ako aj farebnch odtieoch.
Odkvapov systm SIBA
Kompletn systm
skompletnmi rieeniami
Voda m znan silu. Preto sa sys-
tm odvdzania vody zo striech Plannja
SIBA vyrba z vysokokvalitnej iarovo
pozinkovanej ocele. Spoahliv ochrann
vrstvy dlhodobo zabezpeuj ochranu
systmu pred korziou. Systm SIBA
dokonale zna dlhoron psobe-
nie daa, snehu, adu avody ztopia-
ceho sa snehu. Je vhodn na odvdza-
nie vody zo vetkch druhov striech.
Odkvapov systm sa vyznauje jedno-
duchou kontrukciou azaha kompletn
sortiment, potrebn pre zaistenie efektv-
neho odvodu vody zo strechy.
Inpircie pre v dommierte vysoko, siahnite po kvalite
15% zava
do 15. 9. 2011
z cennkovch cien
materilu
pri predloen
kupnu
Systmy strench krytn
Bezpen strecha nad hlavou
Strecha je korunou budovy, pridva jej
charakter azvrazuje jej krsu. Avak
nielen vzhad m vplyv na rozhodnutie
ovbere vhodnej krytiny. Strecha mus
mnoh roky odolva rozmarom poa-
sia aatmosfrickm javom, ako s ast
aintenzvne zrky, siln anrazov vie-
tor, vrstva leiaceho snehu, vysok tep-
lota aUV iarenie.
Mnoh prvky sa vyrbaj v rznych
verzich, aby bolo mon systm prisp-
sobi rznym potrebm aestetickm pre-
ferencim. Systm SIBA je kdispozcii
vsmich farbch, o umouje prisp-
sobi odkvapov systm celkovej este-
tike budovy.
Fasdne systmy
Fasdne systmy zahaj cel klu
trapzovch plechov rznych profilov,
perforovan, zvitkov a tabuov ple-
chy spovrchovou pravou odolnou voi
korzii zabezpeujcou vysok trvcnos
astabilitu farieb.
Vhradnm zstupcom
vdskej spolonosti Plannja
naslovenskom trhu je spolonos:
RENOINVEST STREN CENTRUM,
s. r. o.
Priemyseln 8, 924 01 Galanta
tel./fax: 031/780 4742
mobil: 0902 902380, 382, 383
e-mail: renoinvest@renoinvest.sk
www.renoinvest.sk

42 jasn
tehlov
22 viov
55 meden
metalza
56 hned
45 strieborn
metalza
01 ierna
80 snehobiela
20 gratov
rekontrukcia domu a bytu
inpircie a trendy
96
tl
Pre ud s postihnutm,
vysokou nadvhou i
mamiky v pokroilom
tdiu tehotnosti
me by takmer
neprekonatenou
prekkou i jeden jedin
schod. Takto bariry
sa tkaj aj starch ud
a rodiov s kokom.
Poda Stavebnho zkona musia
by stavby navrhovan tak, aby sp-
ali aj poiadavky ud so znenou
schopnosou pohybu aorientcie,
teda najm poiadavku bezbarirovosti.
Napriek tomu, e oprekonvan barir
sa vostatnch rokoch pe ihovor
pomerne asto, skutone bezbari-
rovch budov je stle ako afrnu.
Neplat ani rozren nzor, e architek-
tonick bariry s daou za minulos,
naopak, barir stle pribda. Tradinm
spsobom odstrnenia barir je vyko-
nanie potrebnch stavebnch prav,
ktor s vak limitovan dispozinm
rieenm stavby. Vtchto prpadoch s
jedinm rieenm technick zariadenia,
ktor sa daj zabudova do existuj-
cich stavieb, asto dokonca bez nro-
nch stavebnch prav.
Schodiskov ploiny
Ktypickm predstaviteom takchto
zariaden meme zaradi ikm
schodiskov ploiny, ktor sa intaluj
priamo na schodisko. Ich hlavnou pred-
nosou s okrem pomerne jednoduchej
monte nzke prevdzkov nklady
aznan variabilita. Vina zariaden
dostupnch na naom trhu me by
vybaven aj sklopnou sedakou, ktor
dovouje vyui ploinu nielen vozka-
rom, ale ichodiacim uom. Vekou
vhodou je aj vek nosnos plo-
na do 225 kg. Ploina sa popou-
it jednoduchm spsobom sklop
kdrhe, m sa uvon vina plochy
schodiska (drha so sklopenou ploi-
nou zaberie len okolo 270 mm zorky
schodiska). Zestetickho hadiska je
vhodou aj skutonos, e drhu, ako
aj vek as vlastnej ploiny si kad
me zvoli poda tlu aarchitektry
priestoru, o je zrukou minimlneho
naruenia estetiky avzhadu existuj-
ceho priestoru.
Stolikov vahy
Vostatnch rokoch sa knm
zozpadnej Eurpy, predovetkm
zVekej Britnie, dostali stolikov
vahy. Podobne, ako ikm schodis-
kov ploiny, sa aj stolikov vahy
intaluj priamo na schodisk bez
nronch stavebnch prav. Tm sa
vak ich vzjomn podobnos kon.
Pre svoju jednoduchiu kontrukciu
maj meniu nosnosspravidla
120, resp. 180kg aich variabilita je
prakticky nulov. Ak ho chce vyui
vozkar, mus presada anavye
Schodisko
nem
by barirou
Bezplatn t. .: 0800 14 19 11
w w w . a r e s . s k
rekontrukcia domu a bytu
inpircie a trendy
97
tl
potrebuje na obidvoch staniciach vozk.
Stolikov vahy sa preto hodia predo-
vetkm do skromnch domov anie
do verejnch budov. ia, tto sku-
tonos si viac slovenskch intitci
momentlne overuje vpraxi.
Vahov ploiny
Vrodinnch aobytnch domoch
alebo verejnch budovch, kde potrebu-
jeme prekona 12 podlaia vobvyk-
lej kontruknej vke, aje miesto
na umiestenie oceovej, presklenej
alebo murovanej achty, je vhodn
poui vahov ploinu. tandardn
rozmer na umiestenie achty je
1 4001 600mm. Pohon ploiny
zabezpeuje bu hydraulick agregt,
alebo elektromotor cez zvitovku.
Je vhodn uvaova sintalciou
vrodinnom dome u pri zaiatku pro-
jektovch prc, zvoli vhodn umies-
tenie arozhodn i pjde oviditen
alebo skryt rieenie sdverami prisp-
sobenmi interiru. Vahov ploina
zaru pouvateovi obvatenos
domu ipri akchkovek zdravotnch
problmoch spohybom, aodpadne
mu problm shadanm vyhovujceho
bvania.
S situcie, ke nie je mon poui
iadnu ztchto pomcok na preko-
nanie schodov. Najastejie to bva
prli zke schodisko naprklad ikm
schodiskov ploina na svoju intalciu
potrebuje minimlnu rku schodiska
850 mm. Vtakomto prpade mono
poui ploiny skolmm zdvihom. S
idelnym rieenm vade tam, kde treba
prekona men vkov rozdiel (spravi-
dla do 1 600 mm). Vaka prekonvaniu
mench rozdielov nepotrebuj viacer
bezpenostn prvky charakteristick pre
vahy, o sa priaznivo prejavuje na ich
cene. Jednm ztchto prvkov je achta,
ktor sa me nahradi bezpenostnou
clonou, alm s vahov dvere, ktor
nahrdza dvern uzvera.
Vetky spomenut zariadenia maj,
samozrejme, opodstatnenie len vpr-
pade potreby odstrni bariry vuritej
asti budovy. Ak treba odstrni bariry
vcelej budove, najvhodnejm riee-
nm bude zabudovanie kompletnho
vahu. Pri jeho vbere vak treba
pamta aj na potreby zdravotne zne-
vhodnench, lebo prli mal kabna,
nevhodne umiestnen ovldac panel,
i zke vahov dvere, ktor takto
udia nedoku poui, niekokon-
sobne znia itkov hodnotu tohto
zariadenia
tl v spoluprci
s firmou ARES, spol. s r. o.
info: www.ares.sk
Stavebnicov systm vstavby zprefabrikovanch
drevench dielcov zvntra izolovanch celulzou
Vynikajce tepelnoizolan vlastnosti tepeln
odpor dielca scelulzou 6,758m
2
.K/W
Vntorn steny mu by dreven alebo upraven
sadrokartnom
Stavebn systm zaruuje vetky vhody
montovanch domov (tepelnoizolan vlastnosti,
rchla vstavba suchm procesom) bez pouitia
materilov sobsahom formaldehydu ainch
kodlivch ltok
Stoltesplus, s.r.o.
976 66 Polomka, as Hamor
Tel./fax: 048/618 39 61, mobil: 0905/395442, 0911/999 051
E-mail: stoltesplus@stonline.sk, j.svetlak@gmail.com
www.novydrevenydom.sk
SKUTON DREVEN
MONTOVAN DOM
interir
Po nvrate zdovoleniek mme pln hlavu ide,
rozoberme rzne trendy aprijat inpircie,
a napokon sa ztoho vetkho zhmotn konkrtny smer,
akm spsobom obohati n vlastn interir.
tl bvania, inpircie atrendy
Aj v tomto roku s in trendy a tly bvania, ktor sa
mimochodom prezentovali aj na medzinrodnom vetrhu v nemeckom
Frankfurte nad Mohanom. Jemn ahkos, teda nenron, neformlny,
prrodn, lerny a jednoduch tl s jasnm minimalistickm dizajnom
a netradinm pouitm materilov. Hlavn rolu hr drevo vo svetlejch
odtieoch s jemnm povrchom a inpircia prrodou, pripomnajca naprklad
nadasov kandinvsky tl. Urobme si vak prierez najaktulnejch tlov,
ktor doku interir obohati a oivi
100
tl
interir
inpircie a trendy
interir
inpircie a trendy
101
tl
Nehynca klasika
Vsasnej klasike sa spjaj nos-
talgick spomienky na klasick dizajn
sosasnm pocitom pohodlia, moder-
nosti aluxusu. Staromdne, nadasov
alebo klasick, aj tak nazvame veci,
ktor sa svojm vzhadom teia obube
aj niekokch generci. Hovor sa tomu
tie retro tl, na ktor dizajnri ber
inpirciu zobdobia 50. a 60.rokov
minulho storoia asto vyuvaj
kombinciu retro nbytku smodernmi
doplnkami, alebo naopak. Vsasnom
klasickom tle sa preferuje minimum
okrasnch prvkov, zato sa zdrazuje
funknos apraktickos. Kombinuje tra-
dciu so sasnou kvalitou, vyuvajc
aj tak uachtil materily ako mra-
mor, kou, zlato, me i nikel. Napriek
tomu vak stle prevlda drevo atepl
odtiene. Hitom s povrchy sdekrom,
ktor imituje exotick dreviny, sklo
akame. Zfarieb s aktulne odtiene
sivej, petrolejovej, baklanovej aich
kombincie so ltou, zelenou alebo
malinovou, ale dleit je ich vzjomn
zosladenie.
Minimalistick dizajn
Vbvan prezentuje tl jednodu-
chosti ainterir charakterizuje predo-
vetkm itkovos, vrmci ktorej sa
kombinuj ist lnie svnimonmi
materilmi, farebnou npaditosou
atzv. oslobodzujcou ivotnou filo-
zofiou. Pre sasn minimalizmus je
prznan najm flexibilita (vyuvanie
je sce striedmy, zato prepracovan
do detailu. Vyznauje sa istotou lni
aakousi vzneenosou materilov.
Zmaterilov dominuje prrodn drevo,
najastejie smrek, ztextli zasa vlna
abavlna sprrodnmi motvmi kvetov,
listov avtkov. Medzi ivmi farbami
dominuje erven, lt, modr apaste-
lov farby, prrodn bledohned asiv.
kandinvsky tl sa tie vyznauje
priestrannosou avzdunosou, o
znamen, e sa asto vyuva funkn
prepojenie kuchyne, jedlne aob-
vaky. kandinvsky dizajn je syno-
nymom nenpadnej krsy, funknosti
inadasovosti avaka tmto zklad-
nm vlastnostiach sa mu podarilo pre-
nikn do vetkch oblast nbytkovho
dizajnu.
Pokroil purizmus
To je futuristick dizajn aprogresvne
materily, ktor charakterizuj modern
puristick tl. Purizmus vychdza
miestnost na rzne ely) aje otvo-
ren farbm itvarom. Pripa tie
von zalenenie historickch tlov
pretvranch pre minimalistick inte-
riry, vyuvajc kontrast abohat
hru asocici. Sminimalizmom asto
hrani pokojn aharmonick japonsk
tl, ktorho zsadnm pravidlom je
jednoduchos aprsny vzhad, mlo
nbytku adoplnkov, minimum vzorov.
Japonsk tl charakterizuje minima-
listick dizajn nbytku, charakteristick
materily, ako napr. bambus aryov
papier, a dramaticky farebn kontrast,
nijak zclony azvesy, dreven alebo
bambusov rolety, biele rmske tex-
tiln rolety, japonsk textiln steny, tzv.
posuvn alzie apapierov tienidl
na lampy. Kminimalistickmu tlu
meme zaradi aj interirov dizajn
na kandinvsky spsob. Vetko je
jednoduch, ale tuln, ekologick, ale
pohodln. Kvalitn afunkn nbytok
interir
inpircie a trendy
102
tl
jemn keramika, chrm, striebro i hli-
nk. Novinky vprave interirov s pln
protikladov, napr. tuln retro verzus
interir, ktor pripomna skr naleten
kozmick korb sfuturistickmi tvarmi.
Vtle Art Deco
Tento umeleck tl, vychdzajci
zneskorej secesie, sa vostatnom
ase stal vrcholnm stredobodom
uznvanch dizajnrov. Vyznauje sa
predovetkm svojou ornamentlnou
sofistikou, eleganciou anajm extrm-
nym leskom povrchov interirovho
zariadenia. Nbytok vtle art deco
je skr dizajnovo minimalistick, njde
sa tu vak aj ornamentlne bohat
zdobenie na komodch i posteliach.
zpresvedenia, e nbytok je nstroj,
ktor m sli udskm potrebm
am zodpoveda kadodennm apra-
videlnm funkcim. Vpurizme chbaj
dekorcie aprevlda geometrick
triezvos. Modern puristick tl cha-
rakterizuj decentn farby, ako okol-
dovo hned, siv, bov akrmov,
kombincie zemitch odtieov sado-
vou modrou afarby lesnch plodov
sistmi geometrickmi ornamentmi.
Pri pouit jednofarebnch ltok sa
dosiahne zaujmav efekt takmi techni-
kami ako laserov vzory i pokren
efekt zskan kombinciou skovovmi
vlknami. Zmaterilov hraj prm ultra
Dreven nbytok mva vysoko lako-
van povrchov pravu viernej farbe,
asto doplnen ochrmovan zdobe-
nie. Aktulne s napr. sedacie spravy
akresl alnen bielou vysoko lete-
nou koou slakovanmi rmami. Pre
nbytok vtle art deco s typick exo-
tick dreviny, ako napr. brazlsky pali-
sander, eben, amazonsk javor adyha.
Pre alnenie je zasa prznan jemn
teacia koa arzne pravy velru.
Zfarieb sa objavuj ierna asivozelen
(ivkombincii sjemnmi iernymi
vzormi), ale aj erven i biela amas-
lov farba. Pre tento tl s typick
mramorov podlahy viernej, i bielej
farbe. Ukobercov dominuje hned
aierna farba vkombincii so sivou.
Medzi vzormi ved motvy rzne stoe-
Interir zariaden nbytkom
nescim znaky art deco.
Pre purizmus je charakteristick
futuristick dizajn a geometrick triezvos.
Eko luxus kladie draz
na ekologick poiadavky, autentickos
a rafinovan detaily.
interir
inpircie a trendy
103
tl
nch hadch tiel, ronch obdob ageo-
metricky poat motvy kvetov.
Eko luxus ain tly
Vlna tvorivosti vnajnovch trendoch
bvania skutone nepozn hranc.
Inpiruje sa modernou iklasikou,
sdrazom na kvalitu, ekologick
poiadavky, rustiklnu autentickos
arafinovan detaily. tl ekologickho
vnmania uprednostuje, tzv. ekoluxus,
vktorom sa vnepravidelnch trukt-
rach na jemnch materiloch kombi-
nuj prrodn azemit farby. Ekotl
je akmsi kompromisom medzi nad-
mernm konzumom aminimalizmom.
tl creative verve (tvoriv vzlet) je
experimentlny, otvoren, spontnny
tl, ktor miluje experimenty aimpro-
vizcie, poskytuje ndych individuality
apouva retro prvky. Tento trend kom-
binuje netradin aoriginlne nvrhy
osvetlenia, nznaky tradinho udo-
vho umenia, tzv. vintage prvky soiro-
km tylistickm spektrom. tlom
vintage pomenvame jedinen aorigi-
nlne ksky nbytku sndychom retra
apatinou staroitnosti, ktor njdeme
jedine vantikvarite alebo vdedistve
postarch rodioch. Tento, aj tzv. bazr
tl prezentuje kvalitn retrk soso-
bitnm vkusom adrazom na detail,
emcie aist lernos. Ktohtoronm
trendom vbvan mono zaradi aj
jednoduch rafinovan trend, o je
obyajn, modern tl sistmi lniami
afunknm konzervatvnym dizajnom.
Nbytok nem hranat, ale mkk
azaoblen tvary. Vesel afarebn
je vetko vtle mash, alebo aj
mima, ktor kombinuje vetko, o je
nielen farebn, ale aj zbavn, hrav
aexpresvne. Preto ho charakterizuje
kombincia veselch farieb aexotic-
kch vlysov. Rzne etnick vplyvy s
vyjadren vdekoratvnych predmetoch,
napr. papagje, kvety, dreven postavy.
tl pop-art zariadenia interiru nie je
veru pre konzervatvne zmajcich,
skr pre uletench ud, ktor sa radi
obklopuj nezvyajnmi vecami, pohy-
bujce sa na vratkch nohch medzi
gom aumenm. Pre tento tl s
charakteristick sce jednoduch, ale
originlne tvary, vrazn tvary, plastov
nbytok, tapety iplagty na stench.
Farby s naozaj bombastickne-
nov odtiene ltej, oranovej, ervenej,
ruovej, zelenej i modrej, ktorch
silu doke zdrazni kontrastn
ierna abiela farba. Hladk nbytok
sa pi mnostvom lonho priestoru
(o nikdy nie je na kodu) anech-
baj ani mobiln regly, ktor sa daj
poda potreby prakticky vyui. Vpop-
artovom interiri drevenmu nbytku
sekunduje iplastov v rznych zauj-
mavch aatypickch tvaroch, najm
ustoliiek, ktor vpriestore psob
a kozmicky vzdune. Pre tch, ktor
sa, naprklad nevedia rozhodn pre
druh podlahovej krytiny, vysiela pop-art
dobr sprvuvyriei to kvalitn PVC
krytina, ktor vldne prakticky vcelom
obytnom priestore.
Mgr. Gabriela Sekerkov
Foto: D-interior, Galan, Evergreen,
DuPont, Cappellini, archv redakcie
Plastov nbytok, kozmicky dizajn
s dominantou pop-artu.
Zaujmavou alternatvou me by
pre ns Eurpanov, naprklad japonsk tl.
19. - 23. 10. 2011
ART
MEDZINRODN PREHLIADKA SLOVENSKHO
A ZAHRANINHO DIZAJNU
DESIGN SALON 2011
INCHEBA, a.s., Viedensk cesta 3-7, 851 01 Bratislava
T +421-2-6727 2140 F +421-2-6727 2055 E moddom@incheba.sk
www.incheba.sk
MODDOM
16. VETRH NBYTKU
POPRAD
Nkupn centrum BIGBOX
pri 7esco - Svitsk cesta 3
CentrIa, teI.: (052) 31 27 511
PRIEVIDZA
NC PRIEVIDZA
Hornonitransk cesta 1282/3
CentrIa, teI.: (046) 29 01 211
RIMAVSK SOBOTA
FAMILY CENTER
P. Hostinskeho 4869/7
CentrIa, teI.: (047) 29 01 307
BRATISLAVA
Shopping PaIace 7esco 7Iate piesky,
Cesta na Senec 2A
CentrIa, teI.: (02) 209 07 707
KOICE
Cassovia Shopping Center
Pri Prachrni 3
CentrIa, teI.: (055) 31 27 511
TRENN
Nkupn zona 7SCO,
8eI 7046, 7renianska 7urn
CentrIa, teI. (032) 31 27 511
NITRA
Obchodne centrum GALRIA
8ratisIavsk cesta 5
CentrIa, teI.: (037) 31 27 511
OTVOREN 7 DN V TDNI. Otvraciu dobu a alie informcie njdete na
Bezhotovostn platby:
www.asko-nabytok.sk
interir
inpircie a trendy
108
tl
Spolonosti Disney
a DuPont sa stretli
na tohtoronom
Milnskom tdni
dizajnu 2011. Spolone
tu predviedli
vstavu s nzvom
TRON designs Corian

,
v rmci ktorej popredn
svetov dizajnri
navrhli interirov
a architektonick rieenia
z hi-tech materilu
DuPont Corian


na zklade inpircie
filmom TRON: legacy
zo tdi Walta Disneyho.
as nazvan safe house zahr-
uje kpeu, kuchyu, jedle,
obvaciu izbu, splu, priestor pre
domce kino a tie terasu.
Spolonos TAO Esterno pred-
stavila zhradn nbytok navrh-
nut milnskym tdiom Ito (Setsu
a Shinobu Itovovi).
Talianske tdio AquiliAlberg (Laura Aquili a Ergian Alberg) navrhlo, v spolu-
prci s vrobcom kuch Ernestomeda, kuchyu/jedle pre safe house ako
ostrovn solitr, do ktorho boli vloen hi-tech elektroluminiscenn psky.
Kuchya ako ostrovn solitr s vloenmi hi-tech elektroluminiscennmi
pskami.
TRON designs
CORIAN

interir
inpircie a trendy
109
tl
Talianska dizajnrka Ilaria Marelli navrhla priestor splne s nzvom Capo dOpera. Jednotliv prvky interiru vytvorili
z lamiel vyrezanch z dosiek Corian

.
Jacuzzi prekvapila nvtevnkov vstavy kpeou a wellness priestorom, ktor je navrhnut v tvare vekch kruhovch
objektov, pripomnajcich disky TRON. Tato as bola navrhnut milnskym tdiom Marco Piva.
na Milnskom tdni dizajnu 2011
Newyorsk tdio Dror (Dror Benshetrit) navrhlo pre
Cappellini uniktnu verziu Tronovho kresla, domce kino
navrhol Giulio Cappellini.
Dizajnri Shai Akramov, Jordi Canudas,
Andrew Haythornthwaite a LAGOstudio navrhli obvac
priestor, ktorho jednotliv prvky vyrobila spolonos Lago.
Zdroj: DuPont CZ
interir
inpircie a trendy
110
tl
Preo prve LED osvetlenie? Minimlna spotreba,
vysok vkon, dlh ivotnos, to vetko je snaha
budcnosti. LED didy medzne bezpochyby patria.
Nahradzuj iarovky v automobiloch, i u
vo svetlch alebo v ovldacch prvkoch. LED didy
produkuj studen svetlo nehrej sa! Ich spotreba je omnoho menia
od obyajnej 1 W iarovky. ivotnos LED didy je neporovnatene dlhia
a odolnejia voi pokodeniu.
Pouitie je irok, ako vdomc-
nostiach, kancelrich, obchodoch,
hoteloch, retaurcich, interiroch,
vkladoch. VSMD led iarovkch s
pouit kvalitn didy suhlom svietenia
120stupov. Led iarovky produkuj
neporovnatene menej tepla, ako kla-
sick sveteln zdroje. Led iarovky s
odoln voi nrazom, maj extrmne
dlh ivotnosvniektorch prpa-
doch > 50 000hodn. Led iarovky
s vemi vhodn tam, kde je nutn
ast vypnanie azapnanie, pretoe im
nevad ast zapnanie avypnanie.
Farba svetla LED iaroviek:
WW tepl biela (farba svetla podobn
klasickm iarovkm, prjemne
tepl svetlo)
DW denn biela (farba svetla
podobn nenovm trubiciam,
tak studen biele svetlo)
LED osvetlenie pre interir aexterir
LEDKY, s. r. o.
925 55 Vinohrady nad Vhom
tel: 0905/506 355
0905/658 935
e-mail: ledky@ledky.sk,
reklamacie@ledky.sk
www.ledky.sk
SERE
Pekrska 9
(veda polcie)
926 01 SERE
Otvracie hodiny:
POPIA: 8.30 17.30
obedajia prestvka:
12.0013:00
So, Ne zatvoren
ledky@ledky.sk
tel.: 0905/506 355
p. Damin
reklamacie@ledky.sk
tel.: 0905 658435
TRNAVA
OD JEDNOTA
Trojin nm. 9
917 09 TRNAVA
Otvracie hodiny:
POPIA: 9.0018.00
So: 8.0012.00
Ne: zatvoren
tel.: 0948/920 620
Farba svetla: 2 7003 300K WW
tepl biela
Farba svetla: 6 500K 200 DW
denn biela
ivotnos: 30 000 hodn, pr. 50mm,
dka 80mm
Sveteln tok, lumen: WW 240 lm,
DW 260 lm
14ks 8mm lediek = pribline 35 W
vkonu benej
alebo halognovej
iarovky
Objmka: E14 JDR, plastov telo
Poet LED: 14 (8mm)
vysokosvietiv LED
Prkon: 3,5W 0,5W
Nap. naptie: 220240V
Uhol svietenia: 120
Akcia > n tip!
E14JDR-14led
Ponkame:
LED iarovky: AC230V, AC/DC12V
pre typy objmok: E27, E14, GU10,
MR16, MR11, G4, G24
LED reflektory, LED svietidl,
LED psiky, LED poulin osvetle-
nie, LED T8 trubice aalie
Navtvte n e-shop www.ledky.sk
Pracovn teplota: od -20 C do 50 C
Vyarovan teplo poas svietenia
do45 C
CE, RoHS
Zruka: 24 mesiacov
Nevhodn na stmievanie.
LED iarovka vhodn do: domc-
nost, obchodov, hotelov, retaurci,
interirov, vhodn najm pre pouitie
do podhadov, drevench zabudova-
nch ast, vzhadom na vemi nzku
prevdzkov teplotu.
etr prostredie aj peniaze
P
r
e
d
a
j
n
e
:
interir
inpircie a trendy
112
tl
112
tl
Lavender Stylish Home,
na tto sympatick
tabuku som natrafila
pri mojich potulkch
po obchodoch, ke
som rekontruovala
byt. Hne ma uptala
fialov levandua,
ktorej prjemn vu
milujem. Vkroila som
do tulnho obchodku
a ako som neskr zistila,
bolo to interirov
tdio a poradenstvo
bytovho dizajnu, ktor
sa nachdza na Hlavnej
ulici v Dunajskej Strede.
Hne po vstupe som sa ocitla
vinom svete. Vade vea milch, nd-
hernch aptavch vec, ktor nm
pomhaj ztulni asprjemni nae
prbytky. Hne som mala chu ahn
si medzi kpku ndhernch amku-
Prenikav va
interir
inpircie a trendy
113
tl
levandule
kch vankov, obloi sa vreckami
levandule, konvalinky amimzy, zapli
svieky avnma vetky tie krsne
veci, ve kad rados pochdza
zmalikost. Prjemn majiteka adizaj-
nrka interirovho tdia vs privta
ssmevom ahne vs prevedie svo-
jim tdiom, kde njdete rzne tly, i
to je vidiecky, romantick, modern, ale
ifranczsky, taliansky, panielsky, teda
je zoho vybera. Textlie, rmy na
obrazy, kvetine, kuchynsk doplnky,
chutnuk veci do detskej izby, splne,
do kpene, lustre ako vypichn,
o je najkrajie. Ve koko ud, toko
chut. Majiteka ponka aj kompletn
interirov dizajn poda vaich poia-
daviek. Zvlastnej sksenosti mem
potvrdi kvalitu jej sluieb, pretoe som
ich vyuila. Jej nvrhy zclon, zvesov
pre vae okn, ktor zmenia tvr vho
bytu , s ndhern. ako sa odchdza
ztohto tdia, lebo nekpi si hoc
nejak malikos sa ned. Pred odcho-
dom som ete prezrela kopu katalgov,
ktor majiteka svami trpezlivo popre-
zer a porad. Aak mte zujem , tak
vm objedn jednotliv kusy nbytku,
tapety, textlie amnostvo alch
vec. Pri prci jej vypomha ikovn
asistentka. Po dohode smajitekou,
ktor mi pomohla kompletne srekon-
trukciou, som rada, e som objavila
toto interirov tdio. Ete aj dnes pri
pohade na moje zvesy adoplnky,
ako naprklad aj na hrnek slevan-
duou, si spomeniem na toto tuln
miesto, kde sa vdy rada vraciam
aodkia urite neodchdzam sprzd-
nymi rukami. Majiteka tohto tdia zs-
kala vprestnej sai Podnikateka
Slovenska 2010 vkategrii ivnostnka
krsne 2. miesto.
interir spla
114
tl
Spla by mala by
predovetkm tuln
a na prv pohad
prjemn. Okrem kvalitnej
postele a matraca sa
na jej vzhade vraznou
mierou podieaj aj
textiln materily.
Do tejto kategrie
patria vanke, oblieky,
pldy (prehozy),
deky, koberce aj
zvesy. O vetkch
mono poveda, e tak
ako vetko ostatn,
aj oni podliehaj
mdnym trendom.
Sp odovzd lku za jednu noc
vpriemere litra telesnej vlhkosti,
je teda nutn dba nielen na hygienu
matraca alebo jeho chrnia, ktorho
poah by vdy mal by snmaten, aby
ho bolo mon vypra. Kvalitn vank
adeka si zaslia oblieky zkvalitnch
materilov, ktor iastone absorbuj
pot a zrove doku farebne zmeni
vau splu.
Nebvaj prli kvalitn as asto zle
uit. Znakov bielize je pochopi-
tene ovea drahia, vnimon nie je
ani cena okolo 80 eur.
Na leto sa hod naopak satn. Kto si
mysl, e ide oumel materil, mli sa.
Satn je toti luxusn materil zvysoko
kvalitnej bavlnenej priadze, nesmierne
prjemn na dotyk aschladivm povr-
chom. Satn je hlad alesklej ako
ostatn druhy bavlnench lkovn.
Je chladiv, apreto sa hod vemi
dobre pre horce letn dni. ehli ho
sta len zahka. Nevhodou satnu je
jeho cenanajlacnejiu bielize kpite
zanajmenej 30 eur.
Obben je aj krep, teda tvarovan
bavlna. Zavek vhodu tohto mate-
rilu je mon povaova to, e sa
nekr. Po vypran ho teda sta dobre
zavesi, necha vysui apotom uloi
do skrine. ehli sa nemus, take ho
ocenia predovetkm t, ktor si chc
uetri robotu aj as. Cenovo vychdza
krepov bielize asi o4 eur drahie
ako bavlnen klasika.
Flanel na zimu
Vzime stpa zujem obielize
zpoesanej bavlny sobojstrannm
vlasom, teda zflanelu. Ide ohrejiv,
hebk ajemn materil, vemi prjemn
na omak. Preto by si ho mohli obbi
najm stra udia. Flanelov posten
bielize stoj 2530 eur.
Vostatnom ase sa objavuje aj
bavlnen posten bielize so erze-
jovou pravouzbavlnenho pletu.
Materil sa vyznauje prunosou, pr-
jemnou mkkosou adobrou savosou.
Posten bielize
Postenej bielizni plne bezkonku-
renne vldne bavlna vnajrznejch
pravch. Je vhodnejia zo zdra-
votnho hadiska alepie saje pot.
Zrove sa d vypra pri vyej tep-
lote. Najiadanejia je stle tradin
bielize spltnovou vzbou. Ato aj
napriek tomu, e ju treba po kadom
pran starostlivo vyehli. Druhou stra-
nou mince je vak jej cena. Ide onaj-
lacnej variantna jedno lko sa
d kpi zacenu okolo 20 eur. Kpu
lacnejch je potrebn dobre zvi.
interir spla
Bielize zneho m vaka nzkej kri-
vosti pekn vzhad. Po vypran sa su
vone azahka sa za sucha preehl.
Zaujmavosou je zapnanie na zips,
narozdiel od tandardnch gombkov.
Polyester etr as aprcu so ehle-
nm. Hrejiv jemn oblieky sdecent-
nm leskom s vyroben zkvalitnch,
jemne esanch priadz vatlasovej
vzbe. Mu by opatren pecilnou
neehlivou pravou alebo pravou
saloe vera, ktor zvlhuje pokoku,
zabrauje jej vysaniu apsob pro-
tizpalovo. Tto bielize ocenia najm
alergici. Bielize spravou Actigard
zabrauje rozmnoovaniu roztoov,
plesn abaktri. Materil stouto pra-
vou mono pra pri 60 C.
plne luxusnm variantom je
posten bielize zhodvbu.
tandardom s dnes vypnacie pre-
stieradl sgumou vitou na okrajoch,
na jedno aj dvojlko. Tradinm mate-
rilom je frot alebo erzej. Najlacnejie
dosta za asi 10 eur.
Rozmery bielizne
Pri nkupe bielizne venujte pozor-
nos tie jeho rozmerom. Mu sa toti
li. Vanke sa ij vdvoch zklad-
nch rozmeroch, ato 70 krt 90cm
alebo 80 krt 80cm. tandardn pri-
krvka m rozmery 135 krt 200cm,
resp. 140 krt 200cm. Mal vankiky
bvaj tvorcov 40cm.
Pre ud svyou postavou s dosta
tie preden prikrvky srozmerom
140220cm. Ich cena je vak vyia.
Vpecializovanch predajniach
mete dosta kpi aj sady, ktor
obsahuj dve oblieky na vank
ajeden na vek prikrvku. tandardn
rozmery spolonej prikrvky pre dvoch
ud s 210 krt 200cm. Existuj aj
vpredenom variante 210 krt 240cm.
Cena setu sa obyajne rovn dvojn-
sobku ceny oblieok na jedno lko.
Bielize do detskej postieky m van-
kik vek 40 krt 60cm aperinku
90 krt 130cm, 100 krt 130cm
alebo 90 krt 120cm. Zmaterilov je
to klasick bavlna alebo krep, ktor by
vak mohol vadi citlivejm deom.
Najniia cena je asi 15 eur.
Idelnym doplnkom je niekoko
dekoratvnych vankikov.
Zfarieb je klasikou bielasymbol
istoty, jasnosti avzneenosti. lt
prina do ivota optimizmus adobr
nladu. Roziari interir azlepuje
nladu. Hrejiv atmosfru apocit istoty
dod oranov. udia, ktor si vyber
tto farbu, s radostnej aoptimis-
tickej amaj viac energie. Ruov
bva oznaovan za farbu srdca. Je
jemnejm variantom ervenej atreba
sou pracova opatrne. Chladn
modr odtiene evokuj spomienky
na 50. a60. roky. Vynikn prevane
na satnoch arypsoch. Zelen vm
zase navod pocit pokoja azmiere-
nia. Zrove vytvra pocit vieho
priestorusymbolizuje toti rast.
Mgr. Eva Siminsk
Foto: JV Pohoda, autorka
DOBR RADY DOBR RADY
Zaujmav motv dobre vynikne na bavlne-
nom satne.
Praktick je bielize na zips.
Pred prvm pouitm bielize vyperte.
Bielize perte obrten na rub azapnut.
Vote etrn odstreovanie, aby sa vlkna
zbytone nepolmali.
Sute vone zavesen vpriestore.
akvalita spnku
115
tl
interir spla
116
tl
Je rno a prve ste sa prebudili. Dnes potrebujete by obzvl oddchnut
a sviei, pretoe vs v prci ak ak rozhodnutie, dleit prezentcia, i
nron fyzick nmaha. Napriek tomu vs bol chrbt, mte kruhy pod oami
a potrebujete ete pr hodn spnku, ale do vaej postele sa nemete ani
nechcete vrti, pretoe je vylean a prepoten. Je as na vber novej postele,
alebo skr novho matraca. Ako si ale vybra?
Kvalitn matrac je najdleitejou
sasou modernej splne avemi dle-
itm prvkom pre n zdrav ivotn tl.
Spolonos VEGAS u vye 14 rokov
sstreuje svoju pozornos na vvoj
kvalitnch ortopedickch matracov
a doplnkov, ktor spaj tie najvyie
kritri. Aj preto je kadorone oceo-
van na medzinrodnch vstavch, je
driteom mnohch ocenen ako napr-
klad Vber roku 2007, 2008 a 2009
alebo dleitho ocenenia na stredoeu-
rpskom trhu cena MODDOM 2008
za inovatvne rieenie kombincie mate-
rilov alkovch plch. Aak matrace
znaka VEGAS vlastne ponka?
Cenu MODDOM zskal konkrtne ta-
tikov matrac model 20 z kolekcie
Modern.
Tento model je vyro-
ben pre
vysok
zaaenie
a 150 kg na
jedno lko pri priemer-
nej vke loveka 175 cm.
Jadro matraca je tvoren
zdokonalenm najmoder-
nejm tatikovm blo-
kom Vernestet S300 od
nemeckho vrobcu AGRO
International s hustotou pru-
iniek 296 ks/m
2
. Tatikov
jadro disponuje vynikajcou
bodovou elasticitou, vysokou prie-
dunosou,
nosnosou
a hlavne
ivotnos-
ou, ktor
je vrob-
com garan-
tovan a
na 20 rokov.
Jadro je obalen
pevnou kokosovou
doskou impregnovanou
latexom a dvomi vrstvami
z prrodnho latexu. Vaka tejto
kombincii sa matrac vemi dobre
prispsobuje krivkm udskho tela
a disponuje na oboch stranch rznou
tvrdosou. Model 20 je preto dokonalou
vobou pre part-
nerov do dvoj-
postele. Poah
je vyroben zo
pecilneho
vlkna Coolmax
Advance

, ktor
vynikajco odv-
dza vlhkos, m
zabezpeuje
such a kom-
fortn klmu poas
spnku. Hustota vrch-
nej poahovej ltky je a
300g/m
2
, o znamen dlh ivot-
nos a vysok odolnos voi oderu.
Matrac model 20 je najlepie pred-
vanm a najpolulrnejm matracom
zkolekcie VEGAS avroku 2009 sa ho
vyrobilo vye 23 000 kusov.
Okrem kolekcie Modern, ktor
vyuva najmodernejie technolgie
a ponka matrace aj pre tch najn-
ronejch, njdete v produkcii znaky
VEGAS aj kolekciu Exkluzv. Obsahuje
matrace, ktor vynikaj najvym po-
tom prun na m
2
na svete, i luxusnm
zlatistm poahom s hodvbnym vlk-
nom. Model 27 by sme mohli nazva
exkluzv v kocke. Je vytvoren s pou-
itm novho pruinovho systmu
Vernestet S2000 (700 prun na m
2
),
ktor bol vypracovan nemeckmi ini-
niermi zo spolonosti
AGRO pecilne pre
spolonos VEGAS.
Absoltny komfort je
dosiahnut vaka kom-
bincii najlepch vlast-
nost pruinovch blokov
Vernestet aMultipocket.
Ak pre svoju poste ha-
dte prrodn materily,
kolekcia Ekolatex je pre vs
ako stvoren. Kombinciou
pr rodnch materi l ov
Pohodln anim
neruen spnok
model 20
model 13
model 27
interir spla
117
tl
amodernej technolgie vyvinula spolo-
nos VEGAS dokonal produkt pre v
zdrav spnok.
Prv antibakte-
rilny poah na
svete
z pr-
rodnch
vlkien kapoku a vis-
kzyLyocell Vital dolad v pitok
k dokonalosti. Model 13 je asymetrick
matrac z trojpsmovho latexovho
bloku, jedna zo strn je tvrdia vaka
pridaniu vrstvy zkokosu.
Ak patrte kuom, ktor hadaj poho-
dln a nim neruen spnok a zro-
ve dobr cenu, kolekcia Komfort
je idelnym vberom.
Vzdun
a prun ta-
tikov jadro,
latexov i
kokosov vrstvy
a antistatick
poah Stressfree,
ktor neakumuluje
statick elektrinu, urob
z vho sna dokonal zitok.
Vysoko preczna prca bloku TFK
spolu s overenou rovnovhou elastic-
kosti latexu aprunosti kokosu to je to,
o rob model 10a takm populrnym.
erenikou na torte u tchto modelov
s nesymetrick
strany s rznym
stupom tvrdosti.
Len o sa vm pri
oddychu zachce
novch zit-
kovsta obrti
matrac!
Novinkou
v ponuke spo-
lonosti VEGAS
j e kol ekci a
Aktiv je to naj-
modernejia gene-
rcia ortopedickch
matracov vyrobench z uni-
ktneho materilu Vegaflex PRO.
Jednoliata truktra, vysok hus-
tota tohoto materilu atie nov princp
rozloenia vrstiev Vegaflex PRO vmatra-
coch kolekcie Aktiv umouj dosiah-
nu vekolep ortopedick efekt. Kad
as pecilne tvarovanho penovho
bloku
pln funkciu nezvis-
lch mini pruiniek a penov jadro
matraca je tvoren tak, aby dokzalo
o najlepie nahradi kvalitn tatickov
blok. Z tejto kolekcie vyberaj t, ktor
poaduj kvalitn matrac za niiu cenu.
Profilovan viskoelastick materil
s efektom pamti na jednej strane
modelu 32 pridva povrchu lka mk-
kos, ktor pomha uvoneniu tela
poas spnku. Blok VEGAFLEX PRO
nadruhej strane pridva matracu neoby-
ajn elastickos a vzdunos. Navye
je matrac stoen do rolky pre pohodl-
nejiu prepravu.
Spolonos VEGAS je taktie vrob-
com matracov do detskch postielok
vyrobench zprrodnch materilov ako
je kokos, latex, i bavlna.
Vo svojom portfliu m taktie late-
xov a viskoelastick anatomick van-
ke, i lamelov roty s kovovm
rmom svysokou nosnosou a 150 kg
a10-ronou zrukou.
ijete len raz, preto sa neuspokojte
len s priemerom, ale doadujte sa
najvyej kvality a vyberajte si len to
najlepie. Nevhajte a navtvte nau
internetov strnku alebo niektorho
znaich partnerov apredajcov avysk-
ajte si rozdiel v pitku na matracoch
znaky VEGAS, na ktorch zaijete len
tie najkrajie sny.
VEGAS Group, s. r. o., Levosk 41, 058 01 Poprad
Telefn: +421/52/47 81 847, E-mail: info@matrace-vegas.sk, www.matrace-vegas.sk
model 10a
model 32
interir spla
118
tl
Dospel lovek strvi denne zhruba dve hodiny
cestovanm do prce a z prce. alch osem hodn
pracuje, ete dve hodiny nieo vybavuje, alie
zhruba tyri hodiny sa venuje rodine a posledn
tretinu da strvi spanm. Jedine tto innos
vykonvame so eleznou pravidelnosou a poda jej
kvality sa chtiac nechtiac odvja nasledujci de.
Ak sa zobudme neoddchnut,
ubolen anajviac so zlou nladou,
nsledne bud vetky nae denn
povinnosti ainnosti natrben.
Jednoducho si priznajme, e nebu-
deme fungova na sto percent. Atak
si prvom naa poste ahlavne matrac
zaslia nleit pozornos.
Nie posteliam slonm
priestorom
Je zrejm, e vina ud sp
namatracoch zlej kvality, o sa odzr-
kaduje neskormi bolesami chrbta.
Samozrejme, nie je to preto, e by
uom nezlealo na kvalite spnku.
Zva je dvodom to, e mlad rodina
sa pri zariaovan domcnost sna o
najviac uetri priestor. Atak pri vbere
dostan zelen postele i vandy
slonm priestorom, na ktorch je
u matrac pripevnen. Takto matrace
s po dvoch a troch rokoch vylean.
Inou kategriou s udia, ktor para-
doxne investuj viac peaz do drahch
postel zmasvu, ale na matracoch sa
snaia uetri. Atu robme chybu. Nie
poste, ale kvalitn matrac je predpo-
kladom zdravho spnku.
Ako si vybra sprvny matrac
Mali by by kvalitnejie ako poste.
Na prv pohad sa kpou lacnejch
matracov, ktor sa rchlo vyleia,
uetri d. Vkonenom dsledku vak
ten drah matrac doplatme vlekrni
liekmi proti bolesti chrbta aasom str-
venm ulekra.
Pri vbere matracov by sme mali
zvi viac faktorov. Dleit je n
vek, ak prcu vykonvame ai mme
problmy spohybovm apartom.
Obzvl opatrne musme matrac
vybera aj vprpade, ak sme mali raz
pohybovho apartu alebo operciu.
Samotn kpu vak ovplyvuje aj to,
ako rchlo si vybrat matrac mem
odnies domov, ako prune vrobca
riei prpadn reklamcie.
Jednomatrac i dvojmatrac?
Hoci je na trhu niekoko tandard-
nch rozmerov matracov, vrobcovia
najviac odporaj jednomatrace.
Zpraktickho hadiska je jednoduchie
manipulova snm pri isten avetran.
No aje jednoduchie vyui ktorko-
vek stranu matraca poda potreby i
voby. Funkn chrbtica je najdleitej-
ia as udskho organizmu, pretoe
je to jedin spsob, ako sa nae telo
udr vo vzpriamenej polohe. Jej denn
nesprvne dranie, sedenie vprci
ioddych na zlom matraci sa mu
vpriebehu rokov odzrkadli na naom
celkovom zdravotnom stave. Zdravie
mme len jedno. Ned sa ani kpi,
ani vymeni.
Volme
zdrav spnok
Kontakt:
DANEX PLUS
Trenianska 17
915 01 Nov Mesto nad Vhom
tel.: 00421/32/771 73 69, 09
fax: 00421/32/771 73 10
e-mail: info@danexplus.sk
www.danexplus.sk
interir
podlahy, podlahov krytiny
120
tl
Napriek aktulnemu trendu, ktor hlsa minimalistick rieenie interirov
s drazom na von a vzdun priestor, vemi jasne bada aj snahu o ztulnenie
i sprjemnenie takchto priestorov. Obbenmi doplnkami, ktor v interiri
navodzuj pocit komfortu, pohodlia a ktor dodvaj domcnosti ten sprvny
lesk, s prve koberce.
Ak sa ptate do akho interiru
sa koberce hodia alebo nehodia,
tak odpove je vemi jednodu-
chdokadho. Skobercami
je to podobn ako skvalitnmi
obrazmibu vinteriri vynikn alebo
dokonale splyn sprostredm.
Medzi rune viazanmi kobercami
ani zaleka nie je problm njs aj
koberce modern. Obzvl vdnenej
dobe s takto koberce vyhadvanm
doplnkom na sprjemnenie domova.
Modern rune viazan koberce s
vinou viazan zvlny, pre lep efekt
bvaj asto kombinovan shodv-
bom. Zvyajne s vyvzovan poda
originlnej predlohy, vdsledku oho
s dostupn bu len vmalch srich,
alebo dokonca ako jedinen origi-
nlne kusy. Medzi tieto koberce patr
naprklad Loribaft, Nepl i Gabbeh,
ktor s viazan vIrne, Neple alebo
vIndii.
Mnoho ud sa asto mylne
domnieva, e klasick orientlne
orientlne koberce s vetky posiate
bohatmi vzormi. Perzsk koberce
pochdzajce zzemia dnenho Irnu
s skutone typick svojimi kvetinovmi
alebo diamantovmi vzormi. Prve tie
vak kobercu dodvaj punc luxusu
a elegancie. Vniektorch prpa-
doch sa d vemi dobre kombinova
Kazak, Pakistan: krkov vlna,
240 170 cm, pvodn cena: 5 729 eur,
cena po zave: 1 459 eur, obrzky poskytla
www.galeria-kobercov.sk
Nepal de Luxe, India: ovia vlna, 240170 cm, pvodn cena: 849 eur, cena po zave: 219 eur,
obrzky poskytla www.galeria-kobercov.sk
Nadasov pvab
interir
podlahy, podlahov krytiny
121
tl
Shaggy, ktor maj dlh vlas as
dostupn vneuveritene irokej fareb-
nej kle. Vyrbaj sa zva zmate-
rilov ako polypropyln i jemnej
akryl, apohybuj sa vo vemi prijate-
nch cenovch relcich.
Cena pri rune viazanch kobercoch
vdy odzrkaduje umenie jednotlivch
viazaov,ich poctiv prcu agenialitu,
bez ktorej by mnoh ztchto uni-
ktnych kobercov nemohli vznikn.
Aktulna situcia na svetovom trhu
skobercami je vrazne ovplyvnen
stpanm cien vlny ahodvbu. Ke
ktomu pridme fakt, e poet viazaov
kobercov neustle kles, prognza
dobudcna je jasnceny kober-
cov bud vrazne stpa, Pri troche
astia vak urite narazte na miesto,
kde sa daj ete stle zska a
so 75%-nou zavou. Ato u je naozaj
cena, pri ktorej si orientlny koberec
modern vybavenie interiru sklasic-
kmi kobercami vtradinom duchu.
Je prekvapiv, ako sa naprklad pri
interirovch skkach men rz inte-
riru skadm vyskanm kobercom.
Medzi najznmejie koberce tohto typu
patr Ziegler, Kean, Kazak, Tabriz,
Isfahan, Bidjar, Sarough, Buchara
a alie.
Modern run viazan koberce s
vynikajcou vobou pre ud, ktor ha-
daj kvalitu skryt v prekrsnom
obale. Pri kpe takhoto koberca si
navber toho sprvneho treba vyhradi
dostaton as, pretoe takto uniktny
kus bude vaim spolonkom nie-
koko rokov. Ak hovorme okvalitnch
exkluzvnych kobercoch tak dokonca
niekoko generci. Idelne je vybra
sa do pecializovanej predajne, vktorej
vm odborne vykolen personl na
zklade vlastnch sksenost najlepie
porad ohadom kvality, ivotnosti i
inch vlastnost koberca.
Zo irokej ponuky modernch
kobercov stoja za zmienku aj koberce
me zadovi kad milovnk i obdi-
vovate rune viazanho umenia.
Shaggy Champagne: 100% polyester, 290 200 cm, Cena: 499 eur, obrzky poskytla
www.galeria-kobercov.sk
Nepal de Luxe, India: ovia vlna, 200 140 cm, pvodn cena: 719 eur, cena po zave: 179 eur,
obrzky poskytla www.galeria-kobercov.sk
modernch kobercov
interir kuchya
122
tl
Poznte to, z chladniky sa ri stran zpach
a vy za ten svet neviete prs na to, odkia pochdza.
Mte ju toti plne napratan umelohmotnmi miskami
rznych vekost, hrncami, taniermi
a podobnmi ndobami s pestrou paletou jedl.
Spolonos Fagor prichdza
sgenilnym npadom, ako stmto
problmom skoncova. Na trh pri-
chdza snovinkou, kombinovanou
chladnikou FFK 6845 VX Vac Packer.
Vjednom spotrebii spolonos skom-
binovala to najlepie ztechnolgi kon-
zervcie potravnvkuovanie achla-
denie, aby potraviny vydrali erstv a
5 krt dlhie.
Jedn sa oaliu inovciu od spo-
lonosti Fagor, vaka ktorej ponka
jednoduch aefektvnu alternatvu skla-
dovania potravn spotrebiteom, ktor sa
stravuj zdravo. Anielen tm
Laboratrne skky preukzali, e
potraviny uskladnen v chladnike
vydria 3 a 5 krt dlhie, ak sa vopred
vkuuj. Zlepenie je najvraznejie pri
syroch adeninch.
Princp vkuovania je zaloen
naodsat vzduchu zo pecilneho
vrecka na potraviny ajeho uzatvoren
zvarom. Tmto postupom sa zamedz
prstup kyslka kpotravinm, m sa
interir kuchya
123
tl
zabezpe ich dlhia ivotnos, nakoko
sa zabrni mnoeniu baktri aplesn.
Vkuovo zabalen suroviny vchlad-
nike alebo mraznike umouj
spotrebiteovi kedykovek disponova
100% prrodnmi, erstvmi azdravmi
potravinami jednoduchm apohodlnm
spsobom.
Okrem vkuovaky chladnika Vac
Packer disponuje almi skvelmi
vlastnosami, vaka ktorm nezao-
stva zaostatnmi kombinovanmi
chladnikami na trhu. Medzi ne patr
technolgia No Frost vchladnike aj
mraznike, individulna regulcia tep-
loty vchladnike aj mraznike, zrch-
len chladnie vchladnike amrazenie
vmraznike sautomatickm vypnutm,
funkcia Przdninov prevdzka, pe-
cilna zsuvka Multifresh na mso
aryby, amnoho alch. Stredn
zsuvka sintegrovanou vkuova-
kou disponuje automatickm cyklom
vkuovacej funkcie, kapacitou ods-
vania 12 l/min. aje tie kompatibiln
sakmkovek vreckom, urenm
navkuovanie sorkou lepenia a
30 cm.
Odporan cena: 1 099
www.fagor.com
itkov objem chladniky: 219 litrov
itkov objem mrazniky: 72 litrov
itkov objem celkom: 291 litrov
Energetick trieda: A+
interir kuchya
124
tl
Gorenje. Znaka znma kvalitnmi
spotrebimi, inovatvnymi rieeniami,
modernmi technolgiami afunkciami,
ktor s kontruovan tak, aby vyhovo-
vali potrebm spotrebitea. Dizajnov
vzia Gorenje nie je postaven len
natradinej mdrosti, e forma sleduje
funkciu, ale vzahuje sa aj na sasn
potreby adizajn. Dizajn hr kov
lohu ako charakteristick rys vrobkov
Gorenje, vaka ktormu sa vrobky
Gorenje lia od vrobkov konkurencie.
Gorenje pravidelne uskutouje t-
dium sprvania medzi spotrebitemi,
o nvrhrom zdizajnovho tdia
Gorenje umouje pracova efektv-
nejie. Pretavovanie technologickho
know-how do inovatvnych funkci je
tak postaven na sksenostiach spot-
rebiteov vrmci iaducej dizajnovej
osnovy. Inovcia vyplva zporozumenia
spotrebiteov, trhu atrendov. Pojem
Gorenje, ako dizajnovo zmajcej
znaky vsebe zaha jednoduch
koncept: pochopi, inovova avytvra.
Tento koncept je formovan do vrob-
kov sinovatvnymi funkciami, ktor s
odpoveou na potreby uvateov.
Spolonos Gorenje sa rad medzi
jednho znajoriginlnejch vrobcov
domcich spotrebiov, ktormu zle
na udratenom rozvoji adizajne.
Inovcia adizajn id ruka vruke avzia
Gorenje je zameran na uvateov,
kuktorm sa pribliujeme prostrednc-
tvom sledovania ich potrieb, ale aj celo-
svetovch trendov. Virokej ponuke
Gorenje tak njdete nielen spotrebie
dotvrajce ist, modern, minimalis-
tick dizajn, ale aj spotrebie vo veselej
farebnej palete. Dnen mdne farebn
trendy dvaj prednos energickm
avnatm farbm abohatm kveti-
novm vzorom. Sme otvoren silnm
aenergickm farbm, ktor ria medzi
umi astie aspokojnos. Farby
avzory s vemi dleitmi faktormi
pri zariaovan priestorov nbytkom
aspotrebimi, pretoe prostrednctvom
nich meme ovplyvni nladu ud,
obvajcich dan priestor. Apreo
by ste ksebe domov nemohli pozva
farbu avitalitu spojen so pikovmi
spotrebimi?
Farebn dizajn
Gorenje
BO87 KR
Gorenje
H 30 DV
Gorenje
WA 72145 RD
Gorenje
SGV 2400 EAL
Gorenje
RB 6288 OGR
Gorenje
RB 6288 OP
Gorenje
RB 6288 OO
SPORY NA ET ZA ELEKTRINU S A++
Chladniky a mrazniky spotrebovvaj najviac elektriny v kadej domcnosti; o prina vzvu
k zmene. Pustili sme sa do nej a nali sme najlepie technologick rieenie, ktor vrazne zni
spotrebu energie. Navye kad kilowatthodina energie prispeje k ochrane ivotnho prostredia.
www.gorenje.sk
interir kuchya
126
tl
Priemerne a tvrtina spotreby energie v domcnosti sa pripisuje chladiacim
a mraziacim prstrojom. Aj preto je vekos spotreby energie kovm
rozhodovacm faktorom pri vbere chladniky. Znaka Siemens ako prv
predstavuje nov rad kombinovanch chladniiek coolEfficiency,
ktor patria do energetickej triedy A+++ a spotrebuj a o 50 % menej energie
ako modely triedy A+. To prospieva nielen ivotnmu prostrediu,
ale aj rodinnej peaenke, ktorej sa tak uetr 30 .
vlhkosou predi erstvos potravn
apomha zachova ich vivn ltky.
Tvorba nmrazy vmraznike zvyuje
spotrebu energie. Vaka inovatvnej
technolgii lowFrost anovmu umiest-
neniu zariadenia produkujceho chlad
na obvode vntornho mraziaceho
priestoru je tvorba adu menia arov-
nomern.
Viac na
www.siemens-spotrebice.sk
Siemens ako prv naSlovensku predstavuje
najspornejie chladniky smraznikou
venergetickej triede A+++
+
Siemens domce spotrebie
Galvaniho 17/C
821 02 Bratislava
www.siemens-spotrebice.sk
Za bezkonkurennou energetickou
nenronosou radu coolEfficiency
stoj kombincia viacerch uniktnych
technolgi. Zabezpeuj to dva chla-
diace okruhy pre samostatn regulciu
teploty vchladiacej amraziacej asti,
efektvnejie izolcie atesnenia, vkon-
nej invertn kompresor ainovatvny
rozmrazovac systm. Inovcie s sce
viditen, nepou ich vak, kee
pracuj sprkladnou hlunosou len
38dB.
Technolgie, ktor vs
nenechaj chladnmi
Nov chladniky Siemens vak nepri-
naj len vnimon sporu energie,
ale aj nov technolgie adizajn, ktor
zjednoduuj uskladnenie potravn
audruj ich dlhie erstv.
Nov kombincie chladniiek smraz-
nikami Siemens s vybaven priehrad-
kami, pecilne prispsobenmi naer-
stvho msa, rb, hydiny. Priehradka
na ovocie azeleninu sregulovatenou
Zelen sporm
Potencil spory m vak nielen
ekonomick vznam, ale aj ekologick,
kee zsluhou znenej spotreby ener-
gie sa zniuje aj produkcia CO
2
. To sa
pozitvne prejav na ivotnom prostred.
Kad domcnos toti doke kpou
chladniky A+++ rone uetri tak
mnostvo CO
2
, sakm by si inak
muselo poradi viac ako 8 stromov.
interir kuchya
Trojica fli sprvlastkom crosscut
vynik plasticky tvarovanm povrchom
pripomnajci kme stromu rozrezan
na fone. Stopy plovch listov po pre-
chode katrom id kolmo kpriebenej
truktre dekoru dreva advaj mu cel-
kom nov dimenziu, ktor je viditen
predovetkm pri bonom pohade.
Tento druh pln obohatil dva dekory
tropickej dreviny wenge atie jeden
domci. Vsledok je neobyajne
efektn.
Vzhad nbytkovch
dvierok uruje vraz
celej zostavy i u
ide o kuchynsk linku,
obvaciu stenu i
kpeov nbytok.
Ich vrobcovia preto
vyberaj nov dekory
vemi zodpovedne.
Tohoron kolekcia
noviniek TRACHEA
prezrdza astn
ruku (a hlavne
poriadny kus prce
tmov architektov
a dizajnrov).
Renomovan esk
vrobca dvierok,
ktorho kolekcia je
bez pochyby najiria
a najucelenejia, zaradil
do kly fli p novch
dekorov. Trom z nich
sa budeme venova
podrobnejie, stoja
za to.
Wenge bielen crosscut je
zaloen na kombincii niekokch
odtieov bovej farby, m ohromn
kombinan potencil ahod sa
domodernch interirov zaloench
narafinovanej jednoduchosti.
Wenge zambezi crosscut strieda
tmavie asvetlejie okoldov
odtiene, priom tmav podklad dva
vynikn lesklm odrazom povrchovej
plastickej truktry tropickej dreviny.
Modrn crosscut je zase dkazom,
e plastick spracovanie slu rovnako
dobre drevinm domcim, ako itropic-
km. Autentick striebrist patina pote
obdivovateov jednoduchej prirodzenej
krsy.
Dekory crosscut dopluje Avola
Campagne (bjen kontrapunkt Avoly
hnedej, bestselleru minulch sezn)
aOrech Baltimore, vrazn dyna-
mick dekor.
Nov dekory fli rozrili klu
naviac ne osemdesiat monost
vberu. Spolu so esdesiatimi tvarmi
frzovania dvierok atakmer dvadsiatimi
zadnmi stranami tvoria bjen zklad
pre tvorbu interirov.
Vetky typy dvierok sa daj naviac
vyrobi vovyhotoven TRACHEA
NATUR CONCEPT. Ich zkladom je
drevovlknit MDF doska sobsahom
formaldehydu podobnm prrodnmu
drevu. To preduruje pre tvorbu zdra-
votne absoltne nezvadnch interirov,
predovetkm detskch.
128
tl
alie novinky predstav TRACHEA
na jesennom brnianskom vetrhu
WoodTec amy vs onich budeme
op informova.
Trachea. Domov za kadmi
dvierkami.
www.trachea.cz
Jedinen dekory
nbytkovch dvierok
NOVINKY | JARO 2011
crosscut
Trachea, s.r.o. | Tovrn 1209 | 769 01 | Holeov | telefon: +420 573 502 111 | e-mail: obchod@trachea.cz
TO NAJLEPIE Z PRRODY SPRACOVAN MODERNMI TECHNOLGIAMI
Vlastnkem registrovan ochrann znmky NATUR CONCEPT je DEVOZPRACUJC DRUSTVO LUKAVEC
Novinkou pre zdrav bvanie s dvierka TRACHEA NATUR CONCEPT.
Obsah formaldehydu je podobn ako v prrodnom dreve,
preto s vhodn na vrobu detskho nbytku.
725 WENGE BLEN CROSSCUT
726 WENGE ZAMBEZI CROSSCUT
830 MODN CROSSCUT
Sasn modern doba kladie vysok nroky
nielen na jednotlivcov v spolonosti, ale aj na
kad element nho kadodennho ivota,
ktorm je aj naa kuchya. Mala by by nielen
krsna, nielen praktick, ale mala by aj prei
nae kadodenn nehody ako rozliate vno, i
nhodn ostrie noa.
Najviac atakovanou plochou v kuchyni je
pracovn doska, a preto si vyaduje dkladn
vber materilu pre jej dlh ivotnos a aby
spala aj tie najnronejie poiadavky
MATERILOV
TRENDY V KUCHYNI
KALEN SKLO A PRRODN AKRYLTOV KAME, FOTO: KORYNA
Tradinm materilom pracovnch dosiek je
LAMINOVAN DREVOTRIESKA, ktor sa pouva
odjakiva. Avak dnen nroky modernho loveka
preduruj posun sa alej a hada materily
jednoduchie na drbu, s hygienickm povrchom a
vysokou odolnosou.
Ak hadte hygienick povrch, jednoduch drbu,
rozmanitos vzorov, lesk alebo tvrdos, siahnite po
SKLE. Jeho nezameniten vlastnosti Vs milo
prekvapia a rozria Vae obzory pri jeho vyuit.
Sklenen doska z bezpenostnho skla o hrbke
12mm, nalepen na podkladov drevotrieskov
dosku, potlaen keramickou farbou alebo potlaou
rznych motvov sa kal pri teplote 650 oC. Takto
spracovanie ponka nielen odolnos voi teplu a
nrazom, ale aj rozmanitos vzorov.
Tite po organickch tvaroch alebo atypickch
hrbkach? Tak potom PRRODN AKRYLTOV
KAME, znmy pod rznymi obchodnmi nzvami
ako Lechner Elements, HI-Macs alebo Corian, je pre
Vs ako stvoren. Tento materil je milikom hlavne
naich i zahraninch dizajnrov. A nielen to,
rovnomern truktra tohto homognneho materilu
odoln voi opotrebeniu zaruuje nenasiakav,
nehorav, hygienick, chemicky odoln povrch bez
viditench spojov, ktor je jednoduch na drbu,
A o ak Vae srdce ti po nieom inom?
Nebojte sa a vyberte si pracovn dosku z
TECHNICKHO KAMEA, ktor je zmesou
kr yt al i ckho kr emea ( a 95%) ,
pigmentovch farbv a polymrovch zloiek.
Vylepen kame vytvra nenasiakav
povrch, bez potreby pecilnej drby, odoln
voi pokrabaniu, neistotm i nrazom.
Et e st l e sme neul ahodi l i Vai m
predstavm? Mono prve drevo Vs
presved. MASVNE PRACOVN DOSKY
sa postaraj o prjemn domcu atmosfru.
Dkladn spracovanie povrchu zabrauje
mnoeniu baktri a vytvra povrch, ktor
odolva teplu i vlhkosti. Prednosou je nielen
jeho prirodzen dizajn, ale aj monosti opravy.
Verm, e ste si vybrali materil, ktor spln
vetky Vae sny a predstavy, aby ste sa v
kuchyni ctili prjemne nielen pri prci, ale aj v
kadom okamihu Vho da.
Ing. arch.Monika Baculkov
TECHNICK KAME, FOTO: KORYNA
PRRODN AKRYLTOV KAME, FOTO: KORYNA

TLOV KUCHYNE
PRE MLADCH
Ste mlad, pln ivota, energie a zariaujete si
svoju kuchyu?
Prve pre Vs s
Tto
tlov kuchynka v sebe ukrva dres i ostatn
spotrebie a je okamite pripraven na
prevdzku.
Ing. arch. Monika Baculkov
polonos KORYNA priniesla
na trh rafinovan rieenie malej praktickej
minikuchynky ON2, ktorej autorom je mlad
kreatvny dizajnr Ondej Karpa. Tento
uniktny funkcionalistick vrobok zskal
hlavn cenu GRAND PRIX MOBITEX.
Npad spoji kuchynsk linku a barov pult
predstavuje praktick alternatvu najm pre
mal interiry. Kuchya ON2 ponka irok
klu preveden a farebnch modifikci, ktor
je mon meni i po ase, o oslov najm
dynamicky zmajcich mladch ud.
FOTO: KORYNA
FOTO: KORYNA
KK interier, s. r. o.
Einsteinova 11
851 01 Bratislava
tel.: +421/948/497 833
e-mail: koryna.ravak@gmail.com
KUCHYNE
NBYTOK
PARKETY
interir kuchya
132
tl
Vprpade potreby spnaa 400V nie
je nutn nara kuchyu vekmi
sporkovmi spnami. Vdizajnoch
Tango

, Element

, Time

, Time

Arbo
vyzer trojplov spna tak, ako ben
na osvetlenie. M pecilnu potla aje
ahko rozliten od ostatnch.
Tipy ao doke
elektrointalcia vkuchyni
( dostaton mnostvo zsuviek,
( vyuvanie viacnsobnch rmekov,
( pre zskanie vieho potu zsuviek
avypnaov na jednom mieste,
( digitlne rdio s reproduktorom
vrmci elektrointalcie,
( dvojzsuvky spootoenou hornou
dutinou,
( spnae spodsvietenmvtme
vidte, kde s,
( trojplov sporkov spnae
vdizajne bench spnaov.
www.abb.sk/vypinace
oho bva vkuchyniach
nedostatok?
Ke u nie pracovnho miesta, tak
jednoznane zsuviek! Ich poet bva
znane poddimenzovan. Avnim-
kou uduj sa svete nie s ani nov
bytov arodinn domy. Ato je pre
nov kuchyu akuchra naozaj koda.
Jedna alebo dve zsuvky pri pracov-
nej doske rozhodne nestaia ato ako
Vhody:
( vdy mte po ruke von zsuvku,
( nemuste prepojova spotrebie,
( vprpade realizcie viacnsobnch
rmekov (naprklad vodorovn rm-
ek tvornsobn: 3 zsuvka + 1
spna) zskate vdy dostatok zsuviek
aj spnaov bez vch nkladov,
( dvojzsuvky spootoenou hornou
dutinou umouj zapoji aj 2spotre-
bie svekmi vidlicami nad sebou.
Pokia pouvate vkuchyni prenosn
rdio apovate svoju obben
stanicu, vinou je vbornou kulisou
aspolonkom, ale najskr vm zaber
pracovn priestor.
Digitlne zabudovan rdio
do steny rdio v rmci elektro-
intalcie a pohoda pri varen.
Idelne ozvuenie do kuchyne (ale
aj do kpene ainde), ktor nezaber
iadne miesto aje jednoduchm riee-
nm vrmci elektrointalcie. Nechajte
si rdio elektrikrom umiestni kde
chcete. Vo viacnsobnom rmeku tak
bude robi spolonos nielen vm, ale
aj zsuvkm avypnaom, sktormi
splynie vrmci elektrointalcie. Rdio
aj reproduktory mete ma vdizajne
vypnaov azsuviek vdizajnoch ABB
Neo

, Element

, Time

, Time

Arbo,
future

linear, solo

, aalpha exclusive

.
Apokia by ste chceli pripoji napr-
klad MP3 prehrva, nie je problm. Aj
to je mon.
Trojplov spna
Vina vekch spotrebiov, ako
naprklad spork, je mon pripoji
na 230V pomocou benej zsuvky.
zhadiska praktickho, tak aj pohodlia.
Pritom vporovnan scenami samot-
nch kuch aspotrebiov je investcia
do praktickej elektrointalcie mini-
mlna apritom priestor pre praktick
modern vyuitie znan.
Vprpade novch bytovch arodin-
nch domov alebo ich rekontrukcii
alebo ikomplexnejch rekontrukci
vpanelovch bytoch mte vek mo-
nosti, ako vau elektrointalciu vylep-
i, a preto nevhajte vyui vetky
monosti na to, aby vaa kuchya mala
predovetkm dostaton mnostvo
zsuviek. Vzhadom kdizajnovm mo-
nostiam modernch elektrointalci
(vypnae, zsuvky apod.) si urite
vyberiete tak, ktor dizajnovo aj prak-
ticky vylep azhodnot vau kuchyu
ete viac. Napr. vponuke ABB njdete
viac ako 90 farebnch amaterilovch
vyhotoven v14 dizajnoch.
o hovoria odborncipoet
zsuviek poda noriem
atandardov:
( norma STN 33 2130 3 zsuvky
( eurpsky tandard 7 zsuviek
( vy eurpsky tandard 8 zsuviek
Pri benom osaden kuchyne malmi
spotrebimirchlovarn kanvica,
robot alebo run mixr, espreso kvo-
var, hriankova ain, ste bez rezervy
podstatne vyie ako uvdza STN.
Zsuvky vkuchyni je potrebn riei
prakticky. Eurpsky tandard by pre
ns mal by u vea rokov zkladom,
lebo vkuchyni nezapjame iba kuchyn-
sk spotrebie.
Zsuvky avypnae
vkuchynim viac ich
mte, tm ste slobodnej
Vmieste pracovnej plochy elne
avprpade vej kuchyne aj bone,
je vhodn zada elektrikrovi vytvorenie
hne niekokch hniezd pre zsuvky
avypnae tak, ako plnujete umiestne-
nie apouvanie spotrebiov aosvetle-
nia vkuchyni
Tipy, ako vylepi elektrointalciu vkuchyni
Tango

bov, trojplov spna


Time

starostrieborn
zsuvka + zsuvka
+ zosilova s FM
+ reproduktor
Neo

biela/adov oranov
zsuvka + zsuvka
+ kuchynsk mintky
+ spnae
Element

karamelov / adov ed
Time

Arbo.

Naozajstn dreven
rmeky. Z masvu.
o kus, to originl.
Chcela by som ma doma vo vetkom ksok prrody. Vyjdem do naej zhrady a som
astn. Od jari do jesene si uvam kad jej farebn premenu. Preto ma zaujala
elektrointalcia s rmekmi z masvneho buka v kombincii s jemnmi metalickmi
odtiemi vypnaov a zsuviek. erea, jela, mahagn a prrodn buk. Pri vbere som
sa mohla pohra s farbami rovnako ako prroda na zhrade. Stmievanie, rozvod zvuku,
bezdrtov diakov ovldanie svetiel i alzi. Mm rada komfort a kvalitu Time

Arbo.
www.abb.sk/vypinace
ABB, s.r.o.
Dbravsk cesta 2
841 04 Bratislava
Tel.: 02 - 594 18 701, 801
Fax: 02 - 594 18 766
Porovnajte nau ponuku s konkurenciou!
Najv predajca kuch v R
teraz aj na Slovensku!
BRATISLAVA, OC Galria Lama, Lamask cesta 1c/5959, tel.: +421 254 650 146, +421 254 650 147, +421 254 650 148 t DUNAJSK STREDA, OC Galria
Dunajsk Streda, Hlavn 75, tel.: +421 315 500 061, +421 315 500 062, +421 315 500 063 t KOICE, OC OPTIMA, Moldavsk cesta 32, tel.: +421 553 112 294,
+421 553 112 295 t NITRA, Galria MLYNY, tefnikova trieda 61, tel.: +421 373 221 229, +421 373 221 230 t NOV ZMKY, OC AQUARIO, Nitrianska cesta 111 A,
tel.: +421 356 421 528, +421 356 421 544, +421 356 421 545 t PREOV, OC MAX, Vihorlatsk 2A, tel.: +421 517 598 009, +421 517 598 010, +421 517 598 011
PRIEVIDZA, SC KORZO, Nbren 1913/5A, tel.: +421 463 220 201, +421 463 220 202 t TRENN, OC Laugarcio, Bel 7271, tel.: +421 326 585 585,
+421 326 585 598, +421 326 585 599 t TRNAVA, OC Galria Trnava, Vetern 40, tel.: +421 335 936 233, +421 335 936 300, +421 335 936 286 t ZVOLEN,
OC HOBBY EXPRES, Obchodn 2, tel.: +421 914 340 947 t ILINA, MIRAGE Shopping Center, Nmestie A. Hlinku 7/B, tel.: +421 412 908 030, +421 412 908 031
Najlepia cena
a z nej ete zava!
alie viac na www.oresi.sk
interir kuchya
136
tl
interir kuchya
13336
ttll
Ke zaujete prjemn zvuk kvovaru, zbystrte pozornos.
Najprv sa do vho nosa dostane arma erstvo
pripravenej kvy, ktor pritiahne v zrak k zamatovo
jemnej, oriekovo zlatistej creme na espresse. Ke
uchopte lku, v dlaniach poctite prjemne, hrejiv
teplo. m viac sa pribliuje lka k vaim perm, arma je
stle intenzvnejia, a vs donti dotkn sa perami lky
a nosom naplno nasa intenzvnu armu. A potom to
prde na pike jazyka poctite prjemne sladk chu kvy,
ktor sa postupne rozleje po celom jazyku a na jeho konci
prejde do jemne drdivej horkosti. A najlepie na tom je, e tto
prjemn horkasto sladk chu zostane vo vaich stach ete dlho
po dopit vho obbenho espressa.
Spolonos Barzzuz, s.r.o., vznikla
za elom vrti na Slovensko kvalitn,
erstvo upraen gurmnsku kvu.
Priemyseln vroba nauila naich
starch rodiov kupova praen kvu,
naich rodiov mlet kvu ans sa
snaia presvedi, e vrcholom chuti
je rozpustn kva. Dnes mlokto vie
ako sa kva pra aako krsne vonia
kva poas mletia. Aprve preto vm
spolonos BARZZUZ, s.r.o., prina
plantne (single origin) gurmnske
kvy zo vetkch ktov sveta, ale
aj vyven deliktne kvov zmesi
(blendy) najvyej kvality, vpraenej
ale aj zelenej forme.
Naa spolonos je priamym dovoz-
com najkvalitnejch zelench kv
zovetkch ktov sveta na Slovensko.
Dovame len najvyie triedy vzmysle
klasifikcii jednotlivch vvozcov zele-
nch kv (AA, AB, SHB, supremo,
grade 1 a2, 19, 18/17), nazvan aj
specialty alebo gourmet coffee. Kvu
nakupujeme urenomovanch obchod-
nkov, ktor sa vobchode skvou
pohybuj u desa, ba aj stroia. Maj
zazmluvnen plante produkujce
najkvalitnejie gurmnske plantne
kvy akontroluj cel proces pesto-
vania aspracovania kvy. Vetky kvy
pri dovoze do EU podliehaj prsnej
kontrole acertifikcii, take spaj
najprsnejie kvalitatvne afytosanitrne
kritria.
Kvu prame vnaej praiarni tra-
dinou technolgiou na bubnovom
praiacom stroji. Proces m formu
tradinej manufaktry. Samotnmu pra-
eniu predchdza prv run triedenie
nevhodnch zn. Zrn sa nsledne
vsyp do praiaceho stroja, kde sa
poas pomalho postupnho praenia
zrnk dkladne prepraia od povrchu,
do stredu zrna. Cel proces kontroluje
sksen praiar, priom sa sleduje
va afarba kvovch zn, no zrove
sleduje aj zvukov prejav aak km
sa rozvinie takzvan druh pukanie.
Vtomto bode treba praenie ukon-
i, zrn vypusti do chladia aby sa
proces ukonil. Po praen nasleduje
alie run triedenie pre selekciu
prpadnch nedopraench, alebo pre-
praench zn, ktor by mohli narui
harmniu vslednej chute.
Sortiment spolonosti BARZZUZ,
s.r.o., tvoria plantne kvy akvov
zmesi BARZZUZ. Momentlne je
vponuke 35 druhov kv. Ponkame
hlavne 100% Arabicu, no pre priaz-
nivcov robusty sme pripravili aj
prvotriednu kvov zmes skvalitnou
indickou robustou. Taktie ponkame
pecilny bezkofenov blend zo 100%
arabiky. Pre pravch gurmnov mme
vponuke aj mimoriadne jemn kvu
zJamajky (blue mountain) aneopako-
vaten cibetkov Kopi luwak.
Rozdrdi vetky vae zmysly
Tak je gurmnska kva BARZZUZ
Kva je dodvan v125g, 250g a1 000g baleniach.
Pouvame obaly pecilne vyvinut pre kvu. Samotn obal
je tvoren barirovou vrstvenou PE, PET fliou shlinkovm
jadrom. Kvalitu kvy zabezpeuje jednocestn ventil, ktor
vytvor ochrann atmosfru bez pouitia konzervanch ltok,
prpadne vkua. Na etikete mete zisti nielen zktorej krajiny
areginu kva pochdza, ale aj jej kvalitu, vzmysle regionl-
nej klasifikcie.
Kva si zachovva svoje najhodnotnejie anajjemnejie
aromatick achuov zloky poas prvho mesiaca od upra-
enia ansledne jej kvalita pomaly zana klesa. Preto sa
sname kvu distribuova ihne po jej upraen. Pre zmluvn
kaviarne akancelrie kvu prame a po objednvke apo
upraen odosielame kurirskou slubou o po otvoren vaej
zsielky kvy zaprin explziu army vo vaej kancelrii.
Vrmci distribcie sa zameriavame jednak na koncovho
zkaznka predajom cez pecializovan obchody skvou
aInternet (www.kafe.sk), ale aj na segment HORECA
aOFFICE priamymi dodvkami erstvo upraenej kvy. Pri
zmluvnch odberateoch zosegmentu OFFICE aHORECA
spolupracujeme aj vdodvke espresso technolgie od doto-
vanch cien, cez vhodn finann njmy a po bezplatn
njmy. Starostlivos onaich zkaznkov nekon len dodv-
kou technolgie akvy, ale poas celej doby spolonho
partnerstva spolupracujeme sodberateom formou vodnho
aj priebenho zakolenia personlu, profylaktickho ahava-
rijnho servisu a po obojstranne vhodn propagciu.
Nakoko sa sname ponka o najvyiu mon
kvalitu, na prpravu kvy BARZZUZ dodvame pi-
kov talianske espresso kvovary La Pavoni, QuickMill
a Saeco. Je treba ma na pamti, e pre dobr
espresso je potrebn nielen kvalitn, erstvo upraen
kva ale aj kvalitn espresso kvovar.
Mgr. Marek Hudek PhD.
Kontakt:
BARZZUZ, s. r. o.
Rudohorsk 30 | Skuteckho 19, 974 11 Bansk Bystrica
tel./fax: 048/416 34 46, mobil: +421/911/206 576
e-mail: info@kafe.sk
www.kafe.sk
www.barzzuz.sk
interir kpea
138
tl
Vber spolonosti, ktor vm bude rekontruova
kpeu bva neraz tvrdm oriekom. Na trhu je
v sasnosti dos firiem, ktor proklamuj kvalitn
sluby a bohat sksenosti. Vybra si medzi nimi nie je
jednoduch.
Rekontrukcia kpene patr spo-
medzi vetkch bytovch priestorov
knajnronejm. Vyaduje si znalosti
vo viacerch druhoch prc. Zhotovite
mus by znalec vpokladan dlaby,
obkladov, osaden vodovodnch rozvo-
dov aodtoku, natieraskch prcach,
intalcii keramiky, nbytku, prpadne
plynofikcii arozvodoch elektriny. To
kladie na zhotovitea kpene zven
nroky. Odvedenou prcou vak spolu-
prca koni nemus.
Garov firmy
Je a neuveriten, koko vlastnkov
bytov m neblah sksenosti srekon-
truknmi firmami. Dvod? Takmer
vdy sa vtakch prpadoch jedn
orzne garov partie, ktor si bez
okolkov trfaj pusti do akejkovek
zkazky, nech by bola akokovek
nron. Na zaiatku spoluprce pri-
sbia vdy stopercentn spoahlivos.
Ak m vlastnk bytu astie, dopadne
dobre. astej je vak opan prpad.
Kovm problmom pri spolonos-
tiach tohto typu je fakt, e neposkytuj
iadne zruky kvality. To, e dostanete
dobr referencie od znmych nezna-
men, e odved spoahliv prcu aj
uvs. Vyadova si to bude pravideln
odbiehanie zprce, kontroly, i vai
robotnci op nie s na fajiarskej
prestvke aobas doslovn sttie
zachrbtom, aby vetko prebiehalo tak,
ako ste sa snimi dohodli. Istou zru-
kou me by vypracovanie obchodnej
zmluvy na rekontrukn prce, kde
sa presne stanov rozsah prc, termny
plnenia, samozrejme cena asankcie
vprpade nedodrania litery dohody.
Problm je ale vtom, e garov firmy
neradi podpisuj obchodn zmluvy.
Signalizuje im to, e maj doinenia
so zadvateom, ktor bude chcie
prjmov avdavkov pokladnin
doklady, prpadne riei hrady for-
mou faktry. Atu vznikne problm
sDPHkou. Pvodne vhodn cena
za sluby zrazu prestane by atrak-
tvna. Preto firmy tohto tipu vemi radi
obchdzaj zkonom dan hrady.
Cena, ktor ponkaj je tak konkuren-
cie schopnejia. Platby uskutouj
najradej cash bez vdavkovho
aprjmovho pokladninho dokladu.
Akspotrebite pristpi na tento obchod
vystavuje sa evidentnm rizikm.
Pozaplaten preddavku, nebodaj celej
sumy za rekontrukciu me firma
jednoducho zmizn alebo za dohod-
nut cenu vykon len as prc alebo
ich vykon nekvalitne bez moznosti
financneho postihu.
Pomu cechy akluby
Njs t sprvnu firmu, ktor vm
zhotov kpeu kvalitne abez prie-
ahov nie je jednoduch. Vyaduje
si to doslova investigatvne ptranie.
Nesta si len prehliadnu webov
portl tej ktorej spolonosti. Siahnu sa
mus aj po obchodnom registri, strn-
kach oprpadnch dlobch firiem,
overen referenci, prspevkoch na
diskusnch frach atd. Vyaduje si to
mnostvo asu anezanedbatench
starost. Najlepm rieenm vberu
firmy je obrti sa na intit-
cie, ktor preveruj kvalitu
spolonost. Patria medzi
ne naprklad cechy, rzne
profesijn zdruenia, alebo
kluby. Vnaom prpade to
me by Klub certifikovanch
intalatrov. Kad spolonos,
ktor je lenom klubu mus
by preveren zviacerch
Rekontrukcia
kpene
lllllllllllll
interir kpea
139
tl
vyberte si sprvnu firmu
strnok. Vsledkom je pre spotrebitea
zruka, e sitom prijmania neprejd
rzne nespoahliv garov firmy.
Klub preveruje odborn aprofesijn
zzemie spolonosti, ako aj stabilitu
aekonomick solventnos, ktor
mus by potvrden poistenm voi
platobnej neschopnosti. Poistenie
sa realizuje prostrednctvom rznych
poistnch intitci, ktor rovnako pre-
veruj ekonomick histriu akondciu
firmy. Tmto spsobom je spotrebite
chrnen voi prpadnmu zniku
spolonosti alebo rchlo kvasenm
nespoahlivm firmm de facto dva
krt. Hovor ViliamKubny, vedci
obchodnej oblasti spolonosti Sanitec.
Ekonomick stabilita je tak isto dle-
it vo vzahu k5-ronej zruke na
vykonan prcu, ktor lenovia klubu
poskytuj. Spotrebite m istotu, e
vprpade poruchy bude zhotovite
existova apome klientovi sodstr-
nenm zvady. To sa ogarovch
firmch poveda ned. Po obdan
ge adohotoven prc ich koprave
nedostatkov zvyajne nedotiahnete.
lensk spolonosti kontaktuj klienta
do 24 hodn. Nsledne dotroch dn
stanovia rieenie problmu. Potom pri-
chdza na rad nprava zvady. Ak si
sou rekontrukn firma nevie pora-
di, Klub certifikovanch intalatrov
doke zabezpei nhradn spolo-
nos. Vmena zhotovitea me nasta
aj poas rekontrukcie. Zadvate tak
m istotu, e jeho zkazka nezostane
rozroben anedokonen.
Preverovan sksenosti
Previerka odbornho aprofesijnho
zzemia firiem garantuje kvalitu odve-
denej prce. Tto innos uetr spotre-
biteom hodiny surfovania pointernete
anklady na telefonovanie predolm
zkaznkom vybranej firmy. Klub okrem
toho poskytuje svojm lenom rzne
kolenia. Ich cieom je poskytn
firmm informcie zrznych oblast
vstavby kpene. Okruhy tm sa
tkaj tovaroznalectva, noviniek natrhu,
novch technolgii, materilov atd.
Zskan poznatky nsledne preveruje
radom testov. Zadvate tak m istotu,
e firma, ktor si najal spa odborn
kritri. kolenia slia aj ako priestor
pre komunikciu medzi firmami navz-
jom, kde s vymiean sksenosti
zrealizci rznych projektov. Viac infor-
mci njdete na strnke
Radovan ivara
Foto: Shutterstock a Dreamstime
Info: www.certifikovanyinstalater.sk
Dovozca pre SR: INGEMA s.r.o.
VEKOOBCHOD OBKLADY A DLABY
Moarianska 1, 071 01 Michalovce, www.ingema.sk
t ouch of t he f ut ur e
interir kpea
142
tl
o tak da vmu kpeu
nov rozmer! Zadovte
si hydromasny systm
a vytvorte mal wellness
priamo vo vaej kpeni!
Hydromasna vaano
alebo nie?
oraz viac ud si dnes uvedomuje
potrebu zdravho ivotnho tlu,
vktorom mus ma priestor oddych
svalov. Hydromasny systm toti vyu-
va pri terapii uzatvoren obeh vody.
erpadlo nasaje vodu, tla ju cez
rozvodn potrubie do dz. Cez dzy
tak prdi siln prd vody, o prjemne
masruje vae telo.
Airmasny systmteda per-
likasa od hydromase li tm, e
cez dzy nevha vodu, ale predhriaty
vzduch, m jemne masruje pokoku.
Perlikov mas je jemnejia aob-
ben zhadiska duevnho uvonenia
arelaxe vbublinkch po nronom dni.
Mete sa rozhodn pre jeden
zosystmov ale aj pre ich kombinciu.
Pri samotnom uvan mete zapn
jeden systm, druh, alebo obidva
naraz. Je len na vs, ako o vm bude
vdan moment prjemnejie.
Mty anepravdy
ohydromasnej vani
Ak vm ani neprilo na um kpi si
hydromasnu vau, lebo ste niekde
pouli, e to hu alebo zapcha
alebo e to sa ako ist, nemte sa
viac oho obva!
Nov hydromasne systmy u
dvno maj tieto zleitosti vyrieen.
Je pravda, e hydromas nie je
plne tich, pretoe u samo prdenie
vody avzduchu, ako aj chod erpadla
adchadla vydva zvuk. Vinou
to uom nevad, ak vak tite
porelaxe vbublinkch vpokoji pri
obbenej hudbe, je tu pre vs novinka
apohoda. Jednou zmonost, ako si
udra zdravie, fyzick aj psychick
pohodu, je vyuva blahodarn inky
vody.
Najjednoduchia aaj povedzme si
najlacnejia cesta kpravidelnmu vod-
nmu relaxu, je zadovi si hydroma-
snu vau do svojej kpene.
Mte u vau? Systm sa d inta-
lova aj do u zakpenej vane, alebo
dokonca aj do vane zabudovanej.
Vkadom prpade je najlepie pora-
di sa svrobcom, ktor vm jednak
porad pri vbere, monti aj nslednej
drbe hydromasneho systmu.
Neposlednou vhodou vrobcu je, e
vm vie vyrobi vau vysnvan hydro-
mas na mieru poda vaich poia-
daviek.
Perlikov mas alebo
hydromas?
Ak rozmate ak systm si dovane
vybra, zamyslite sa vprvom rade,
naak el vau budete vyuva.
Mas po porte? Relax? Oddych?
Vodn avzduchov mas m kad
in inok.
Hydromasteda vodn mas-
mono pouva na liebu svalovch
akbovch ochoren. Je tie vhodn
po portovch vkonoch na uvonenie
natrhuperlika WHISPER stichm
kompresorom. Kompresor aj dzy s
pecilne upraven tak, aby zabezpeili
maximlne tich chod.
Bojte sa drby hydromasnej vane?
Pouli ste, e sa zana ae sa ned
vyisti? To s naozaj mty, ak si dte
pri kpe pozor akpite hydromasnu
vau, ktor m zabudovan zariadenie
na dezinfekciu systmu preplachom.
Toto by malo by vrmci tandard-
nej vbavy systmov, ako aj funkcia
automatickho vysania po vypusten
vody zvane. Na trhu je tie systm
CLEANTRONIC, ktor je ete innej
ako ben preplach. Aktvne zloky
roztoku psobia dlhie vcelom profile
potrubia. Navye istenie prebieha
automaticky, preto vaa nmaha bude
minimlna avyhnete sa usdzaniu
neistt,reniu baktri aj spomna-
nmu zpachu.
Novodob dizajn
Potrpte si na novinky azaujmav
dizajn? Aj vtomto vs poteme,
vnovej ponuke hydromasnych van
njdete systmy sdizajnovmi plo-
chmi dzami FLAT shrbkou 1mm.
tandardn dzy maj hrbky 58mm.
Skvel dizajn FLAT komponentov
neuber na kvalite hydromase, ba
prve naopakFLAT dzy vm pridaj
napohodl.
Najjednoduchia cesta kdomcemu
wellness hydromasna vaa!
Severn 2423, Prievidza
Tel.: 046/54 30 233
E-mail: info@polysystem.sk
www.polysystem.sk
Wellness program vybavenie do verejnch aj skromnch wellness zn
Kpeov program kompletn sortiment kpeovho vybavenie
Nerez program senzorov sanitrna technika a nerezov zariadenia na mieru
Hydromasne systmy dlhoron vrobca hydromasnych systmov
PolySystem, spol. s r. o. , Severn 2423, 971 01 Prievidza
tel. : 046/543 02 33, 0903 441 064, fax: 046/543 17 97
e-mail: info@polysystem. sk
www. pol ys ys t em. s k
Rieenie pre Vae wellness
interir kpea
144
tl
S
vet keramiky je podobn svetu mdy a zko s nm
spojen. Kombinuj sa materily, tly, farby, textry
a tvary. Schopnos vkusne kombinova rzne mate-
rily ako je sklo, kov, prrodn kame vytvra jemn, jedno-
duch a uniktny tl tl VIVA
Kolekcie Viva Ceramica vaka svojej rozmanitosti
vizulne ptaj pozornos. Spjaj v sebe kzlo elegancie
a tlu. Okrem toho, vaka vekolepmu dizajnu v kombi-
ncii s vysokou pevnosou, mu by pouit pre verejn
priestory, firmy, hotely, retaurcie alebo in vznamn
investcie, ktor potrebuj ndych preste.
Tovre Viva Ceramica je krsny prklad toho, ako sa
sen stal skutonosou. V roku 1985 mlad podnikate, ktor
miloval umenie a to aj v oblasti marketingu, uskutonil svoj
sen tm, e zaloil spolonos s nzvom Viva. Mal nez-
visl spolonos zaala vrobu keramickch obkladov.
Po nejakej dobe sa firma spojila s jednm z hlavnch
vrobcov keramickch obkladov a dlaieb Emilceramica,
znmeho produkciou vrobkov zo uly a bieleho lu.
Od roku 1993 sa firma zaala rchlym tempom rozvja.
Prehodnotenie bench materilov a zalenenie ich
do novho prostredia v kontexte je metda bene pou-
van pri tvorbe obkladov a dlaieb Fabriziom Zanfim.
Tajomstvo vytvrania uniktnych sri spova v snahe
nazera do budcnosti, schopnosti predvda a vyma
nieo nov. Na tvorbe novch kolekci sa podiea aj sm
Fabrizio Zanfi, a nedvno zaal spolupracova s nvrhrmi
ako s Paola Navona, Sarah Borghi a Ulf Moritz.
LEN ORIGINL
motto slvnej talianskej spolonosti na vrobu keramickch obkladov Viva Ceramica.
Sme radi, e sa lime od ostatnch
Kpea ako vpove ivotnho tlu
interir kpea
145
tl
T
o nie je len mnostvo tvarov a farieb ale aj odol-
nos a spoahlivos. Tento uniktny rad vznikol
za asti holandskho dizajnra Ulfa Moritza,
znmeho svojimi farebnmi vzormi na tapety a bytov
textil.
Jednoduchos, rozsah a vizulne efekty kolekcie
Viva Glam (Ulf Moritz) od Viva Ceramica zanechva
trval dojem. Dladice s dokonale kalibrovan, len
3 mm hrub a vystuen sklenmi vlknami. Tak je
zabezpeen prunos a vysok pevnos.
Kad dizajn je osobnm vyjadrenm. Zaha svet,
kde obklady a dlaby s postavy v hre farieb, textr.
Neobvykl kvetinov a geometrick tvary, doplnen
dekorciami dodvaj duu prostrediu
Kpeov tdio ARION
Vzorkova: Vek Diel, ilina
Tel.: 041/562 41 89,
Tel./Fax.: 041/562 65 14
Mobil: 0903/524 520
e-mail: studio@doss.sk
www.doss.sk
interir detsk izba
146
tl
Deti vyberaj vzhad, rodiia musia ustri ergonmiu.
Chcete m a zdrav a chytr diea,
zabezpete mu vas kvalitn ergonomick nbytok.
Poiadavky na deti kolskho veku
vposlednch desaroiach vzrstli,
rovnako s ivyie nroky na ergon-
miu ich pracovnho miesta. To sa tka
nielen sedenia aprce vkolskch
laviciach vkolch, ale ivdomcnos-
tiach. Mnoho predkolkov m doma
ako pracovn miesto len prli vysok
dospelcky stl, kuchynsk stl, pra-
covn dosku rzneho pvodu alebo
len jednoducho podlahu. Pre detsk
chrbt ioi je to nezdrav at prav
rados zprce azbavy sa urite
vemi zniuje. Pre dospelch by boli
takto podmienky nielen nevhodn, ale
celkom urite izakzan. Preto pam-
tajte pri kpe psacieho stola istoliky
pre svoje deti na ergonmiu, ato vdy
na prvom mieste. Zodpovednos je len
na rodioch, deti samotn ergonmiu
nerieia, rieia len vzhad.
Pracovn doska stola
Zkladnou poiadavkou je dosta-
ton vekos, sprvna vka asprvny
sklon. Najdleitejia je sprvna vka,
ktor sa neustle men poda aktul-
nej vky postavy dieaa. Preto sa
vyrbaj tzv. rastce stoly, ktor sa
daj plynule nastavova na sprvnu
vku, najlepie od 5 rokov dieaa
a do dospelosti. alm dleitm
poiadavkm je vhodn sklon dosky.
Poiadavky na deti kolskho veku
vposlednch desaroiach vzrstli,
rovnako s ivyie nroky na ergon-
Zdravie kolskch deti
ovplyvuje i ich stl
interir detsk izba
147
tl
Ergonmovia odporaj pri psan
sklon dosky 1016 stupov, pri tan
a 35 stupov apri kreslen ete v.
Kad monos meni sklon dosky je
pozitvnym krokom vpred vnaom mys-
len. Je to star princp, ktor poznal
u n cisr pn Frantiek Jozef I.
adokonca istar Egypania. kolm sa
zariaovanie takmto nbytkom vrelo
odpora, bohuia zfinannch dvo-
dov sa tam objavuje len zriedka, ale
je to iste otzka budcnosti, kedy sa
stane povinnou vbavou vetkch kl.
Detsk bezpenostn prvky
Deti s pecificky aktvne, zvedav
aneopatrn, preto by nbytok pre
deti vrtane pracovnho stola mal by
vyroben tak, aby sa predilo monm
vyrieen. Bu zamedzenm vonho
vsunutiu prstov, alebo nejakou vhodnou
bezpenostnou poistkou.
Praktick vbava
Vekou vhodou je tak vbava
stola, ktor umouje odkladanie
rznych predmetov amon-
t nadstavcov.
Odkladanie
bva
rieen
zas-
vatenm
organizrom
alebo priamo na asti pracov-
nej plochy, ktor sa nenakla.
Pevn vodorovn plochy
umouj navye mont prak-
tickch nadstavcov, ako napr.
prdavn dosky, tacie
nadstavce, svietidla
alebo driaky plo-
chho moni-
toru. (Pozor:
Iba vodorovn
plochy nestaia,
naklonenie hlavnej plochy je nevy-
hnutn!)
5rokov, kedy je najvhodnejia doba
pre kpu tohto nbytku. Prednosami
s tie detsk vzhad, pevn kostra,
stabilita aurastcich stolov sku-
tonos, e vetky s vybaven u
vzkladnej cene vekm zasvate-
nm organizrom. Zoznam vetkch
predajcov na Slovensku njdete
napecilnej webovej strnke vrobcu
www.detskastolicka.sk/predajcovia
aalie podrobn informcie
naadrese www.detskastolicka.sk.
Jednou znajznmejch zna-
iek, uktorej si mete by ist
vysokou kvalitou, rozumnou
cenou avrobnm zzemm je
spolonos MAYER CZ zNovho
Jina. Je to pecializovan vrobca
detskch rastcich stoliiek adet-
skch rastcich stolov sozameranm
na deti odcca 5rokov a potakmer
dospel. Medzi najznmejie vrobky
patria tyri detsk rastce stoly
Young College, ato Junior, Profi, Max
aRacing. Rastce stoliky s kdis-
MAYER v pecialista pre
ergonomick nbytok
pozcii tyri, ato Freaky, Freaky Sport,
Actikid aBonny. Na trhu je firma u
15rokov aokvalite vrobkov sved
35-ron zruka na vetky vrobky.
Najvmi prednosami oproti konku-
rencii na trhu je plnenie ergonomickch
poiadaviek u od veku dieaa cca
MAYER CZ, spol. sr. o.
Bohuslava Martin 1885/2
741 01 Nov Jin
www.mayer.cz
www.detskastolicka.sk
razom. Nbytok mus ma pevn
kontrukciu, m pevnejiu, tm lepie.
Celkom nevhodn s akkovek ostr
hrany, kedy hroz poranenie. Zaoblenie
vetkch hrn avstupkov je nut-
nos. Hroziace prikripnutie prstov pri
naklan dosky mus by tie vhodne
Skoro kad jeden interir m miesto,
kde si mete oddchnu, sadn.
Tie sprvne miesta na sedenie u
vye 14 rokov priname vm, nam
zkaznkom na slovensk trh do vaich pracovn, bytov,
retaurci a hotelov. Okrem vlastnej vroby na sedac nbytok,
spolupracujeme s mnostvom zahraninch vrobcov stoliiek
a sedaiek, z ktorch si aj ten najnronej zkaznk vie vybra
poda vlastnch predstv.
zaujmavch obchodnch podmienok pre
naich partnerov, ale starostlivo dbme
nakvalitu tovaru, poskytovanho servisu
a zaraovanie novch trendov adizajnu
voblasti sedacieho nbytku. Na slovenskom
trhu psobme ako vekoobchodn avrob-
n rma. Cielenou obchodnou acenovou
politikou, postupnm zskavanm klien-
tovarchitektov, interirov tdia, sa nm
podarilo prepracova napopredn pozciu
nanaom trhu. Nam hlavnm produktovm
portfliom s stoliky, kresl asedaky pre
kancelrie, kuchyne, bytov interir, gas-
tronmiukaviarne, hotely aretaurcie.
Naou lozoou nie je jednorazov predaj,
ale vytvori spokojnos naobidvoch
stranchkupujceho aj predvajceho.
Spokojnos neznamen len prezentovanie
Vnaej ponuke njdete rzne typy stolov od drevench, cez
sklenen, pevn arozahovacie. Novinkou vnaich produk-
toch je ponuka irokho sortimentu postel amatracov poda
elan klienta.
Mimoriadny draz pri vrobe sa kladie navstupn materily.
Produkty s vyrban zo irokej ponuky poahovch ltok,
ko, ale aj alch vonkajch materilov, ako s farebn
prevedenia plastov, morenia afarebn prevedenia kovov.
Okrem tandardnej ponuky, zkaznkom ponkame aj atypov
vrobu sedacieho nbytku poda nvrhu architekta, prpadne
poiadaviek zkaznka.
Prajeme vm
prjemn sedenie.
SIMPA, s. r. o.
930 41 Kvetoslavov
Tel.: 00421/31/552 80 01, 3
Fax: 00421/31/552 73 48
E-mail: simpa@simpa.sk
Internet: www.simpa.sk
SIMPA
interir
150
tl
i si to uvedomujeme alebo nie, stoliky a kresl
tvoria vznamn prvok naich domcnost.
Z hadiska dizajnovho dopaj n interir,
niekde mu dokonca udvaj tn, z hadiska pohodlia
sa staraj o nae prjemne strven chvle
pri jedle, televzore, i dobrej knihe.
Preto je vemi dleit sprvne si vybra.
Akm spsobom vybera?
Vprvom rade dobr stoliku, ktor by
nm iergonomicky vyhovovala nemono
kupova len na zklade obrzku vkata-
lgu i fotografie na internete. Dokonca
izabehnut avyskan stoliky reno-
movanch talianskych firiem mono
okoprova aspouitm lacnejch, menej
kvalitnch materilov, vyrobi lacn
anepohodln kpiu skrtkou ivotnos-
ou. Preto je vemi dleit pred kpou
si stoliku chyti, cti materily, sadn si
do nej auvedomi si vetky atribty, ktor
pri jej alom pouvan budeme poa-
dova. Vnaej spolonosti DREVEXEU
hovorme, e katalg nesta; treba si
na stoliku sadn, dkladne ju prezrie
apozrie ako azoho je vyroben. To je
odpove iniektorm naim klientom, ktor
pvodne argumentovali tm, e nainter-
nete videli podobn stoliku za polovin
cenu. Sedeli vak na nej?
Poda ns, dobr stolika by mala sp-
a nasledovn kritri:
kvalitu
ivotnos
pohodlnos
dizajn
pomer ceny akvality
Dleit pri vbere stoliky je aj
sprvny vber firmy, ktor vm stoliku
nka, aktor ani vbudcnosti, ke
budete potrebova doplnenie sortimentu,
i in servisnikam neuteie.
Poahov ltky
alm dleitm prvkom je vber
poahovho materilu. Naprklad odol-
nos voi oderu sa meria potom cyklov
oderu udvanch vjednotkch Martindale
(MD). Pre domce pouitie sta, ke test
nameria 20 tis. cyklov. My vak dvame
prednos materilom nad 40tisc cyklov
MD, nezriedka je to a 100 tisc cyklov. Aj
preto mme na niektor produkty znaej
ponuky sistm svedomm asmelo
poskytn klientovi zruku 5rokov.
Ospolonosti DREVEX
Ako vieme, po nenej revolcii boli
nbytkrske fabriky na Slovensku rozpre-
dan apostupne vytunelovan. Imenie
vrobn zvody smenej sofistikovanou
technikou, pomocou ktorej u nie je
mon vroba kvalitnch stoliiek, pi-
kov opracovanie, kvalitn thonetovsk
ohbanie dreva postupne zdvodu tvrdej
konkurencie afinannej krzy zanikali.
Dnes, ia, na Slovensku neexistuje vek
vrobca kvalitnch stoliiek, ktor by sa
mohol presadi veurpskej konkurencii.
Aby sme vyplnili tto medzeru na trhu,
vstpili sme do kontaktu srenomovanmi
eurpskymi fabrikami vyrbajce dreven
stoliky, najm vTaliansku, esku, ale
iPosku. Vaka naim osobnm nvte-
vm vytipovanch vrobnch zvodov sme
zskali monos nakukn pod pokrievku
vrobcov sedacieho nbytku. Nauili
sme sa, o sa skrva za vyou cenou
ataktie ako rozpozna lacn nevlastn
sestrynapodobeniny, ktor vo ve-
kej miere zaberaj vsasnosti miesto
natrhu. Vsasnosti naa firma zastupuje
na slovenskom trhu renomovan eurpske
znaky, predovetkm talianske adova
stoliky kategri nadtandard a luxus.
Po rastcom dopytovan stle moder-
nejch plastov zo strany naich partnerov
hlavne zradov architektov sme teda
poopakovanch astiach na vstavch
vMilne, po nvtevch potencionlnych
partnerov, po vypout si odbornch pred-
nok na tmu plastov materily aich
vlastnosti pomaliky zaali rozirova
nau ponuku tmto smerom. Po tohto-
ronom vetrhu nbytku vMilne sme si
uvedomili okrem neutchajceho dopytu
spotrebiteov ineustlyvvoj novch plas-
tovch hmt, ktor je vsledkom trvalho
experimentovania dizajnrov avrobcov
nbytku. Preto sme imy rozrili nau
ponuku onov plastov stoliky akresl,
ktor s vhodn do retaurci, kaviarn,
na terasy, ale tiedo modernch domc-
nost. Ich vhodou okrem dizajnu Made
in Italy je aj ich funknos, trvcnos, ele-
gancia, ale tie kratie dodacie lehoty.
Nov showroom vBratislave
Spoiatku sme fungovali ako veko-
obchod avekosklad hlavne pre hotely
aretaurcie. Vsasnosti mme vzor-
kov predaju vPrievidzi, kde maj nai
zkaznci monos vyska 200typov
stoliiek akresiel. aliu vzorkov
predaju budeme otvra vseptembri
vnaom hlavnom meste apostupne
plnujeme otvori sie takchto predajn
vniektorch krajskch mestch.
Viac na
www.drevex.eu
interir osvetlenie
Op to mme jednoduchie.
Pri vmene starch iariviek za nov
meme vyui monos sptnho odberu,
ktor nm ponka novelizovan podoba zkona.
Predajcovi, od ktorho si kupujeme
nov sveteln zdroj, meme odovzda
star iarivku, a on sa postar
o jej ekologick likvidciu. Tto sluba je bezplatn.
V sasnosti je platn novela
Zkona o odpadoch, na zklade kto-
rej s predajcovia svetelnch zdrojov
povinn zabezpei ich sptn odber.
Znamen to monos vrti star
nefunkn iarivku pri kpe novej. Tto
monos me vyuva kad oban.
Plat pri tom pravidlo kus za kus.
Star vrobok musme do predajne
prinies kompletn. V prpade, e
vrobok kompletn nebude, predajca
alebo distribtor me odmietnu jeho
prevzatie.
Separovan zber a ekologick
likvidcia osvetovacch zariaden
nie je samoelnou aktivitou, ale
procesom, do ktorho sa postupne
zapja vina krajn sveta. Je to naa
anca pozitvne ovplyvni prostredie
v ktorom ijeme, mieru zaaenia
prrody aovzduia. Kvalitu nho
ivota meme u vblzkej budcnosti
ovplyvni predovetkm vlastnm zod-
povednm konanm.
Viac informci ako aj zoznam zber-
nch miest a miest sptnho odberu
njdete na strnke www.ekolamp.sk.
iarivku za iarivku
POCET
ZBERNCH MIEST
STLE RASTIE
iarivky avbojky, ktor pouvate vo svojich
domovoch ana pracoviskch, obsahuj nebezpec n ltky.
Ak ich odhodte do benho komunlneho - odpadu,
pokodzujete svoje (nae spoloc n) ivotn prostredie.
Mte vak aj in monost.
Separovanm zberom iariviek
chrnite ivotn prostredie
viac informci njdete na
www.ekolamp.sk
POSVIETME SI NA EKOLGIU
www.janosikovdvor.sk R www.adventuregolf.sk
JNOKOV DVOR
Mal Petrov 8, Zzriv (Terchov 7 km, ilina 32 km) G E-mail: rezervacie@janosikovdvor.sk G Telefn: +421-43-598 63 80, mobil: +421-907 826 250
Zbavn golfk 18 jamiek priamo v areli
Skvel a nenron spestrenie pre kadho
[ PRE FIRM
Y ]
[ PRE FIRM
Y ]
P
r

t
e

s
i

k

n

m
p
o

z

i
t
o
k
!
[ PRE RODINY ]
[ PRE RODINY ]
G pestr teambuilding G originlne kolenia G zbava
pri gulke G koncoron akcie
G pestr pobytov balky G kultrne a portov podujatia G sae pre deti
relax, exterir
Leto vrchol, bli sa jesene as,
op po chvach przdnin a oddychu sme astejie v strese,
akvalitn relax je prepotrebn zas,
i u pri grilovake spriatemi, pri bazne alebo vtichom lese.
relax, exterir
156
tl
156 156 156 156 156 156 156 15 156 156 15 115 156 156 56 156 56 156 56 556 556 56 56 56 156 156 156 156 56 56 15666 1566 156 156 156 156 15 156 1156 1156 156 1556 56 56 5556 56 56 56 156 156 1566 156 156666 11556 56 5555566 56 1566 156 156 1566 156 156 156 56 556 56 156 56 1566 1566 11156 56 555556 156 56 5666 156 15666 156 111156 56 56 5556 56 56 56 56 56 156 156 15666 5 11156 156 5556 5566 56 15666 56 5 15 15 156 11156 55 156 56 556 15666 156 156 56 56 56 5556 156 1566 1156 156 56 5666 156 56 111156 56 56 1566 566 1111556 156 5666 56 156 11 666 156 115 156 555556 55 15666 15556 55566 56 566 56 5556 5566 1555566666 5556666 11156666 11155666 156 56 15666 55556666
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jese je ronm obdobm, kedy sa prroda chyst
na vegetan pokoj. V tomto ase dochdza
k ukoneniu istej etapy, ale je aj zkladom tej
nastvajcej. Pre trvnik tie nastupuje as
oddychu. Aby sa vak zaskvel v plnej sile a krse
v nasledujcom roku, musme jeho kondciu posilni
u poas jesene. Prve jese je obdobm, kedy
kladieme zklad pre nastvajcu seznu. Aby sme
prispeli k spenmu prezimovaniu trvnika, musme
mu pomc zosilnie a zhustn.
Trvnik sa nachdza sn vkadej
okrasnej zhrade. Poas hlavnej letnej
sezny si kad trvnik vyaduje peci-
fick pozornos vzvislosti od poveter-
nostnch vplyvov ako slnen iarenie,
veternos, ale aj od zloenia pdy,
zaaenos trvnika apod. Vjesennom
obdob si vak vyaduje pecilnu
starostlivos k spenmu prekaniu
zimnho obdobia. Pr nie zloitch
krokov nm vak pome pripravi n
okrasn trvnik na nasledujcu seznu.
Vlete bol rast trvnika zameran na
rast stebiel, vjeseni svoju energiu orien-
tuje na rast podzemnch ast. Tm sa
zabezpeuje rast trsov trvy. Ich siln
azdrav rast im zabezpe spen
prekanie vegetanho pokoja.
Jednm z najdleitejch krokov
jesennej drby trvnika je zbavenie sa
burn. Vprpade, e trvnik m men-
iu rozlohu, posta nm ostrej n,
pomocou ktorho sa ahko zbavme
nielen nadzemnej asti buriny, ale aj
jej koreov. Vprpade, e trvnik m
viu rozlohu, bez herbicdu sa neza-
obdeme. Vpecializovanch predaj-
niach vm ochotne poradia. Je vemi
dleit, aby sme sa riadili pokynmi
naetikete. Trh ponka pestr mnostvo
herbicdov, ktor vedia presne zatoi
na dan typ buriny vtrvniku. pecilny
postrek je uren aj na mach vtrv-
niku.
alm vemi dleitm krokom je
prevzdunenie trvnika. Pod zelenmi
steblami vznikla nepriepustn vrstva,
ktor sa vytvorila zodumretch listo-
vch ast. Jej dsledkom dochdza
k spomalenmu prenikaniu vody
dopdy, zabrauje sa prdeniu vzdu-
chu, atak sa potrebn iviny nedo-
stvaj ku koreom. Porast postupne
strca kompatibilitu avnmame ju ako
naruenie celistvosti. Najlepm riee-
nm, ako sa vyhn takmuto neiadu-
cemu stavu, je zabezpei prevzdune-
nie trvnika. Vprpade menej plochy
meme na tento el vyui pecilne
hrable, ktormi vyhrabeme zvyky
odumretch ast trvy. Maj noe,
ktor jemne prerezvaj najvrchnejie
vrstvy pdy atm zrove uvouj
pls. Vyhraban asti odumretch ast
trvy meme umiestni do kompostu.
Na mal plochy je mon poui aj
vidly, ktor pravidelne zapichvame
dotrvnika.
Ak mme trvnik vch rozmerov,
zabezpeme si vertikultor, ktor nm
nau prcu zjednodu. Na bubne ver-
tikultora s umiestnen noe. Bubon
Trvnik poas jesene
156
tl
relax, exterir
157
tl
1157 157 157 1157 157 157 111157 157 57 57 557 57 157 555 157 57 57 555 157 157 157 157 557 157 157 57 77 57 57 777 57 7 57 7 15 157 15 157 11111157 5557 57 5555 157 157 15 15 15 1577777 157777 57 7 157 15 15 157 1157 1157 15 157 5557 155 15555557 57 57 157 157777 157 57 157777777 157 11157 557 157 5555 157 57 1577 157 157777 57 77 57 77 1115 157 1157 57 155 1557 57 57 57 155 15 1577 57 1577 57 777 157 1115 15 1157 157 157 57 57 157 557 57 157 1577 157 57 777 11157 157 157 15 157 57 15 15 157 5 157 57 777 157 1115 155 15 15 157 157 5 157 1577 57 57 7 157 57 57 5 1557 15777 11157 1157 1111557 157 5777 115 15 11157 5 155 1557 577 57 7 57 7 57 157 1555 1577 157 157 57 55577 1157 15 1157 57777 15 1157 55 1577 1577 1577 557 11555555577 1111555555577777 115555555 157 157 555557 5555555555 15555555
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
snomi rotuje azasiahne trvnik iba
pr milimetrov, najlepie okolo 1cm
pod povrch. Vprpade, e sa vtrvniku
nachdza mach, hbka prerezania by
mala by asi 4cm. Noe sa kolmo
zarezvaj do pdy, rozruuj vrstvu
machu, vytrhvaj trvnu pls, ataktie
niia aj plytko zakorenen buriny.
Vtrvniku s zastpen druhy trv,
ktor sa rozmnouj odnoami. Tie
vertikultor odrezva, atm umouje
rastline vytvorenie vieho mnostva
odno. Niektor vertikultory s usp-
soben tak, aby zozbieran materil
umiestnili priamo do koa. Mnoh znich
spolu strvnym odpadom zozbieraj aj
opadan lstie. Prevzdunenie trvnika
by malo prebehn zaiatkom jesene,
aby sa dokzal zregenerova avytvori
odnoe, ktor vyplnia przdny alebo
slabo zarasten priestor. Trvnik sa
takmto spsobom zahusuje.
Trvnat pls je astokrt dobrou
ivnou pdou pre huby, plesne, ktor
maj za nsledok vytvorenie trvnych
lysn. Odstrni tento stav vtrvniku
nm zaberie rozhodne viac asu ako
samotn prevencia. Na vytvorenie lysn
s nchylnejie tie trvniky, vktorch
sa u lysiny vyskytli.
Prevzduujeme dvakrt do roka.
Vjarnom obdob azaiatkom jesene.
innos prevzduovania zvime, ak
budeme prechdza vertikultorom aj
kolmo na predchdzajce prevzduo-
vanie.
Vprpade, e n trvnik trp istmi
defektmi, poksime sa ich odstrni
skr, ako djde kvegetanmu pokoju.
Ak je niekde pda poklesnut, pre-
kyprme ju, dosypeme novou zeminou
apovrch spevnme.
Jese je vhodnm obdobm, kedy
meme trvnik aj dosia. Taktie je
to as, kedy je vhodn zaklada nov
trvne plochy alebo u existujce rozi-
rova. Umouje to pokles priemernch
teplt adostatok vody.
Poskytn dostatok vivy pre trv-
nik, nie je dominantou len letnch
mesiacov. Trvnik potrebuje dostatok
vivnch ltok prve aj poas jesene,
aby vaka nim zmohutnel avytvoril si
zklad na o najlepie prezimovanie.
Vlete uprednostujeme predo-
vetkm hnojiv sobsahom duska.
Poas jesene volme hnojiv, ktor
maj zven podiel draslka afosforu.
Najm draslk m schopnos posilni
tkanivo vsteblch, m sa rastlina stva
odolnejia voi mrazom ahubovm
chorobm.
Najvhodnejie s hnojiv spostup-
nm uvoovanm. Vpde tak zostan
o najdlhie apre trvnik vprpade
potreby kdispozcii. Hnojiv aplikujeme
ako posledn, pretoe pri vyhrabvan
trvnej plste by sme odobrali trvniku
aj aplikovan hnojivo. Naa prca aj
finann investcia by bola zbyton
abez odozvy. Ukladanie rezervnch
ltok zhnojv je vpodobe uhlohydrtov
asol.
Postupne prestvame trvnik kosi.
Tm mu umonme, aby svoju ener-
giu orientoval na zmohutnenie anie
natvorbu a rast stebiel. Vku kosenia
postupne zvyujeme apred prchodom
mrazov postupne prestaneme kosi.
Zavlaovanie poas jesennch
mesiacov u nie je potrebn, iba vpr-
pade, e by bolo toto obdobie neob-
vykle such.
Poas jesene meme na vybran
miesto vtrvniku vysadi jarn okrasn
cibuoviny. Najvhodnejie je, ak ich
vysadme do koov, po odkvitnut
astiahnut nadzemnch ast ich jed-
noducho vyberieme ztrvnika apoas
leta umiestnime na tmav asuch
miesto, kde vykaj do nasledujcej
jesene na aliu vsadbu.
Vneposlednom rade nezabudnime
na drbu nradia. Ve ako si ich
nechme uskladnen, tak si ich aj
najar njdeme. Pokoden asti hrabl
i inho nradia prebrsime ananovo
natrieme oetrujcim lakom, poprpade
farbou. Vyistenie adrba kosaky by
mala by samozrejmosou. T ikovnej
to zvldnu sami, ale iadnou hanbou
nie je zveri nho najvieho pomoc-
nka pri drbe trvnika odbornkom.
Ve naostrenie noov na kosake nie
je tak celkom jednoduch zleitos.
Poas vegetanho pokoja sa vyh-
bame chdzi po trvniku, pretoe tm
vrazne oslabujeme jeho kondciu.
Mrz na steblch trvy spsobuje jej
odvodovanie. Pri nslednch mrazoch
mrzne voda vbunkch. Ak chodme
po zamrznutom trvniku, lmeme
nadzemn as rastliny atie nsledne
odumieraj.
Ma vo svojom dvore trvnik ako
pchu zhrady, je naozaj prjemn
pocit. Na to, aby sme dosiahli vak
tento stav, je nutn vynaloi znan
mnostvo asu, ale aj investova
nemal iastku financi. Ale pre ten
pocit sa to urite oplat.
Dr. Margarta Hockickov
Foto: autorka, archv redakcie
157
tl
a pohodl Vm ni neuber, ale zato ponka
.,chutna i .iac lnen,ch lo..
iele protilnen lamel, na zhradnej percole
/capulco na.rhnut pod uhlom, ab, o naj.iac
odr2ali lnen le. 1ieto protilnen lame-
l, zhoto.en zo e.erkej boro.ice, ktor je
tepelne upra.en pri teplote CC-LL tupo..
1,m a docielila t.aro. tlo protilnen,ch
lamiel a znobila ich 2i.otno. V kombincii
k.alitn,m LV nterom me docielili niekoko
ron bezdr2bo.o zhradnej percol,.
ranica medzi klaikou a modernou je natoko
tenk, 2e jej prepojenie .,t.ra z tohto altnku
deicno., k.ot.
.ojit trecha altnku Cai zabezpeuje od.od
teplho .zduchu, a t,m zabrauje jeho hromade-
niu a pod plachto.ou trechou. loteo., altnok
Cai je .,roben, z materilo. .,oko odoln,ch
LV 2iareniu.
hradn percola Vm pripomna
t.ar .ejru, ktor, zadr2 otr
lnen le.
T e l .: 0 9 0 7 2 6 0 1 4 2 , 0 9 4 8 4 4 0 3 0 5 , a l t a n k y @g a z e b o -a l t a n k y .s k
ominantou altnku linode urite zot.a amotn trecha. ce ako kro.k koruna,
pokr,t najtarm t,pom kanlo.ej kr,tin,. V,plen je z naj.zcnejieho lo2ika hlin,
. Eurcpe, ktor a odhaduje u2 len na C-L roko.. ce najmenou .,rbanou kr,tinou
na .ete. lozpna a na ploche =C =C cm . pote LELC kuo..
atreenie percol, bambuo.,mi t,ami
nd,chom eotik, je elecantn a .zdun
rieenie ochran, pred lnen,mi lmi.
Vlatnoti bambuu .,nikaj odolnoou
.oi plieam a .,okou t.rdoou a je prak-
tick, bezdr2bo.,. Eambuo. teblo .o-
jou ta.bou pluje .etk, po2iada.k, na
f,ziklne .latnoti .,nikajceho ta.ebnho
materilu.
ridlico. trecha zhradnho altnku
Victoria patr k t,m najtr.alejm a naj-
tarm, kde nepra.ideln t.ar, a jemn
odch,lk, odtieo. robia z ka2dej trech,
oricinl, ktor, je neopako.aten,. 1ento alt-
nok V preneie do dob,, ke na irok,ch
lkach c.lali princo.ia na .ojich biel,ch
kooch. le.erte Lznajte, 2e je jedno-
ducho rozpr.ko.,.
relax, exterir
160
tl
Firma GARDIN, s.r.o. uz tvrt seznu spene
ponka kvalitn, estetick a pohodln nbytkov
zostavy a solitry pre zhrady, terasy, restaurcie
a miesta oddychu. Zhradn nbytok ponkan
firmou GARDIN s.r.o., vm zaru vysok itkov
hodnotu, pohodlie, dlh ivotnos a rados
z oddychu.
a dizajnovch modelov od jedlenskch
a oddychovch sprav, pohoviek a po
lehtka. Tento druh nbytku si nevya-
duje iadnu zvltnu drbu, jednodu-
cho sa ist, je odoln voi poasiu,
odolva slnenmu UV iareniu, teda
je farbostly a je tie mrazuvzdorn.
Vaka tmto vynikajcim vlastnostiam
je umel ratan najiadanejm druhom
zhradnho nbytku medzi zkaznkmi.
Teak
Nemenej obbenm je nbytok vyro-
ben z teakovho dreva, ktor je naj-
vhodnejou drevinou pri vrobe zhrad-
nho nbytku. Teakov drevo m vysok
hustotu, je tvrd a hevnat a v po-
rovnan s bene dostupnmi drevinami
u ns, je neobyajne ak a pevn.
Tieto vlastnosti mu umouj eleganciu
thlych tvarov a zrove pevnos
a stabilitu dielov a jednotlivch ast
kontrukcie a pri dotyku tie prjemn
pocit prrodnho materilu.
Teakov drevo vyaduje obasn
starostlivos, je dobr ho poas sezny
jeden a dva krt oetri teakovm
olejom, ktor je v ponuke naej rmy.
Teakov olej chrni drevo pred rozmar-
mi poasia, pred slnenm UV iarenm,
vysanm a nslednm nasiakanm
daovej vody. Pravidenm oetrova-
nm vm bude dlh roky sli a bude
vynika prjemnm svieim vzhadom.
V naej ponuke njdete najrznejie
typy kresiel, stolov, lehtok a doplnkov
z teakovho dreva.
Umel ratan
Aktulnym trendom je oraz viac
populrny zhradn nbytok vyroben
zo syntetickho vlkna znmeho ako
umel ratan. Vlkna umelho ratanu sa
vyrbaj vo viacerch farebnch a truk-
trovanch vzoroch, ktor vemi verne
napodobuj vzhad prrodnho ratanu.
V poslednch rokoch sa z umelho
ratanu vyrba oraz viac exkluzvnych
Rados z oddychu
relax, exterir
161
tl
Hlink
Zo irokej ponuky zhradnho
nbytku udriava siln pozciu hlinkov
nbytok v kombincii so syntetickm
vpletom. Dizajnrske spracovanie
a ergonmia dodva tomuto nbytku
modern a nadasov vzhad. Nby-
tok je ahk a nevyaduje si vzltnu
starostlivos, vaka omu je vemi
vyhadvan a populrny. K dispozcii
s rzne zostavy ako aj samostatn
solitry stolov a stoliiek, tie polohova-
ten kresl a lehtka.
vdska borovica
Drevo vdskej borovice poas rastu
vyzrieva v nronch klimatickch
podmienkach severu a preto vynik
dobrmi vlastnosami. Je hevnat,
prun a psob masvnym dojmom.
Povrch dreva je impregnovan a nsled-
ne lakovan dvojitou vrstvou kvalitnch
lakov, odolvaccich nezmarom poa-
sia a iareniu slnench UV lov.
To zaruuje dlh ivotnos materilu
a farbostlos impregncie.
Zhradn nbytok zo vdskej boro-
vice je dobr a vhodn voba pomeru
ceny a kvality. Ponka sa v irokej kle
polohovatench kresiel, rozkladacch
stolov a tie doplnkov ako s lehtka
a hojdaky.
Slnenky a doplnky
Pred silnmi slnenmi lmi vs
ochrnia rzne slnenky so stabiln-
mi podstavcami. Chvle oddychu so
zhradnm nbytkom vm sprjemnia
rzne zhradn dekorcie a kvetine.
Pre dobr pocit z pohodlia pri uvan
zhradnho nbytku je k dispozcii
irok vber textilnch polstrov z viace-
rch materilov a farebnch vzorov pre
vetky druhy nbytkov. Pre ochranu
zhradnho nbytku si mete vybra
zakrvacie plachty, materily na oet-
renie povrchov a samozrejme na vae
otzky vdy ochotne odpovie sksen
tm rmy GARDIN, s.r.o.
GARDIN, s.r.o.
Hlavn ul.
900 42 Dunajsk Lun
e-mail: gardin@gardin.sk
tel.: 0905 744 105
0903 322 593
Otvoren
pondelok a piatok: 9
00
18
00
sobota: 9
00
13
00

nedea: zatvoren
relax, exterir
162
tl
Hlinkov zbradlie, brny a ploty
Terasy z exotickch drevn a kompozitnch
materilov
Farby a oleje na drevo znaky Pinucolor
www.nlbtrade.sk
Galvaniho 16
821 04 Bratislava
Tel.: 0911/186 221
Fax: 02/4363 7121
e-mail:
info@nlbtrade.sk
Exterirov a interirov hlinkov zbradlie AKM
Kompozitn terasov dosky WPC Artwood
WPC Artwood je pikov kompozitn materil nemeckho vrobcu
firmy Rettenmeier. Artwood, inovatvny materil na obklady ters,
sa sklad zo 70 % z drevennch piln a cca 30 % z plastovch polymrov.
Pridan aditva a viazacie prvky umouj dlhodob pouitie vo vonkaj-
om prostred.
Vhody WPC Artwood
V Prirodzen vzhad dreva.
V Vysoko kvalitn materil bez triesok.
V Vysok odolnos voi poveternostnm vplyvom.
V Jednoduch istenie vodou.
V Farebn stlos. Netreba upravova nterom ani pecilnym olejom.
V Jednoduch mont, bez viditench skrutkovch spojov na povrchu.
V Tento materil je 100% recyklovaten.
WPC Artwood sa vyrba v dvoch
farebnch vyhotoveniach. Povrch
dosiek je drkovan, priom
hrbka drok je na oboch stra-
nch in. Zle len na vs, ktor
stranu si vyberiete pre svoju terasu.
Zbradlie AKM je vyroben z vysoko kvalitnej hlin-
kovej zliatiny, na ktor je pomocou elektrolzy nane-
sen ochrann povrchov vrstva, ktor chrni zbradlie
pred kodlivm vplyvom poasia a tm sa stva bez-
drbovm.
Stavebnicov systm pozostva z viac ako 70 prvkov
a sortiment sa vaka neustlemu vvoju roziruje. Je
tak zaruen modern dizajn a vysok variabilita pri
nvrhu zbradlia.
Hlinkov zbradlia znaky AKM s novinkou na slo-
venskom trhu. Tento stavebnicov systm spja v sebe
vetky klady pre vrobu zbradlia.
Charakterizuje ho vysok pevnos, modern dizajn,
dlh ivotnos, bezdrbovos, jednoduch mont
a v neposlednom rade vborn cena.
relax, exterir
163
tl
Terasy z exotickch drevn bangkirai a massaranduba
Kompozitn terasov dosky Grenadeck
Plotov dielce Grenafence
Terasa z dreva wellness oza v kadej zhrade
Grenadeck je znakou vysoko
kvalitnho kompozitu dreva
a plastu v jednom. Jedn sa o tera-
sov dosky zloen zo 60 % dreva
a 40 % polypropylnu, plastu etr-
nmu k ivotnmu prostrediu.
Dosky maj na jednej strane
hrub a na druhej strane jemn
truktru. Je len na vs, ktor
typ povrchu si zvolte pre vau
pokldku.
Vybra si mete z 5 farebnch
odtieov.
Preo prve Grenadeck?
1. Vysoko kvalitn kompozit bez triesok a trhln s mimoriadne dlhou
ivotnosou.
2. Najlepia cena na trhu.
3. Vysok odolnos voi poveternostnm vplyvom, hmyzu a drevokaznm
hubm
4. Vemi ahk drba. Sta len oplachova istou vodou.
5. Farebn stlos. Netreba upravova nterom ani pecilnym olejom.
6. ahk mont, neviditen upevovacia technika, iadne viditen
skrutky a klince
7. etr ivotn prostredie. Je 100% recyklovaten.
Podkladov rot je nutn vyspdova min. 5 mm/m kvli odtoku vody. Pri vekch plochch pouvame parketov
spsob skladby terasy. V prpade zujmu zabezpeme pre vs mont odbornou firmou.
Pre milovnkov prrody, ktor vo svojich zhradch uprednostuj isto prrodn materily, mme v ponuke
terasy z exotickch drevn massaranduba a bangkirai.
Tie sa vyznauj vynikajcimi vlastnosami a ndhernm vzhadom. Dovezen s priamo z krajn pvodu.
BANGKIRAI je vemi ak a tvrd drevo s dlhou
ivotnosou, odolnosou proti obrusu a dobrou pru-
nosou a pevnosou.
Drevo m znan trvanlivos pri psoben poveter-
nostnch vplyvov poas vetkch ronch obdob bez
chemickho oetrenia. asom strca svoju prirodzen
hnedoerven farbu a postupne prechdza do edo-
striebornej.
Tento proces je prirodzen a v iadnom prpade
nezhoruje vlastnosti dreva. Pre zvenie farebnej st-
losti sa odpora poui pe cilny olej.
S vhodn pre terasy, balkny, priestory okolo baznov,
zimnch zhrad, zhradn chodnky, roty do kpene
a sauny alebo ako podlaha do vnnych pivnc.
Vynikajce vlastnosti tohto materilu a jeho nen-
ron prevdzka umouj praktick a irok pouitie
s neobmedzenou ivotnosou.
Vemi jednoduch je pokldka. Dladice sa pokladaj
na dopredu pripraven pevn podklad, priom nie je
potrebn iadne nradie.
MASSARANDUBA je ervenohned a tmavoslivkov
drevo vyznaujce sa extrmnou tvrdosou. Vaka svo-
jej farbe bva niekedy massaranduba oznaovan ako
erven drevo.
M ete vyiu tvrdos a hustotu ako in tropick dre-
viny, naprklad bangkirai. Oproti tejto drevine je mas-
saranduba tmavia, hladia a bez otvorov po kodcoch.
Massaranduba, taktie ako ostatn dreviny, strca
asom svoju farbu psobenm slnka a poveternostnch
vplyvov.
Preto odporame jeho pravideln oetrovanie pe-
cilnym olejom na drevo.
163 163 1163 163 163 11111163 16 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 6 163 163 1633 163 1163 63 63 163 163 1111163 163 163 163 163 163 163 63 16 1111663 163 16 163 63 163 11163 63 163 11116 163 116 163 1633 163 11633 11116 163 11663 6 163 63 163 1163 666666663 6333 63 1163 666333333 16 166633 63 6333 633 63 66633 6663 66663 6633
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
BANGKIRAI MASSARANDUBA
Plotov dielce Grenafence s vyroben z WPC materilu, ktor obsahuje: prrodn dreven vlkna (60 %) a poly-
propyln (40 %). Vyrba sa tzv. extrudciou = vytlanm komponentov pod tlakom a teplotou. Grenafence s
vrobky z drevoplastovej zmesi = kombincia drevench piln so zdravotne nezvadnm, termoplastickm polypro-
pylnom. Neobsahuj iaden PVC. Materil je prefarben v hmote, tzn. e pri pokoden plochy, i pokriabaniu sa
zobraz stle rovnak a celistv farebn tn. Plotov dielce podliehaj prirodzenmu zoednutiu (jedn sa o tzv. dre-
ven patinu) vaka prtomnosti piln farba asom vybledne.
Vyblednutie trv niekoko tdov a mesiacov a alej je u
nemenn. Tento efekt je rovnak u vetkch vrobkov z dreva.
S 100% recyklovaten, vyrbaj sa zo stle sa obnovujcich
prrodnch zdrojov (kultivovan ihlinat zsoby). Podliehaj
predpisom o dreve a s zaraden do kategrie AII. Zvyky
tchto plotov odporame likvidova ako neskladn odpad,
alebo ho da do zbernch dvorov.
Plotov dielce Grenafence maj mimoriadne dlh ivotnos,
etria peniaze. Nepotrebuj iadne ntery, pecilne oleje, s
etrn k ivotnmu prostrediu a s bezdrbov.
Systm Grenafence sa ahko montuje aj rozober.
relax, exterir
Kad z ns m individulne predstavy o tom, akoby mal vyzera pekne zariaden
domov. Zaname zariaovanm interiru, no zrove myslme aj na exterir.
Pekne upraven trvnik, jazierko i iv plot vedia sprjemni relax na zhrade
najm poas teplch letnch veerov. Vhodne zvolen dlaba vak me
podiarknu charakter zhrady poas celho roka.
Vydlden chodnky, terasy i
prstupov cesty do domu nes okrem
praktickej aj estetick funkciu. Pri
vbere dlaby je preto potrebn zv-
i nielen vzor, ale aj farebn odtie
dlaby tak, aby o najlepie zapadla
do prostredia anechala vynikn jeho
charakter.
Spolonos Premac, spol. sr.o., sa
zaober vrobou exterirovch zmko-
vch dlaieb u 20 rokov avsas-
nosti je vtejto oblasti ldrom na
Slovensku. Vaka sksenostiam apre-
pracovanej technolgii vroby me
svojim zkaznkom ponknu irok
sortiment produktov, ako aj dlhoron
spokojnos. Radi by sme vm preto
predstavili niekoko obbench typov
dlaieb, ale aj novinky.
Knaim najpopulrnejm patr
dlaba POLIGONO

, ktor je perfekt-
nou kombinciou medzi prirodzenm
vzhadom lmanho kamea atech-
nickmi vhodami betnu, zktorho je
vyroben. POLIGONO

sa pi pre-
pracovanou polygonlnou geometriou,
ktor svojm rozmanitm usporiadanm
podporuje dojem prrodnej dlaby.
Vzor uloenej dlaby je vonm okom
takmer neviditen. Okrem hospodr-
nosti atrvanlivosti pote aj tm, e
nevyaduje drbu.
Kexkluzvnym modelom dlaieb
meme zaradi aj nau erstv
novinku CAVARINO

, ktor sa so
svojou geometrickou formou hlsi
kantickmu tlu. Dlaba CAVARINO


stromi vzjomne zosladenmi for-
mtmi dovouje vytvori vek mno-
stvo rznych kombincii uloenia od
klasickch istch apriamych lni a
po dynamick atvoriv formty. Jej
charakter vs vak lka, aby ste sa na
u usadili anaplno si uvali pohodu.
Punc staromestskej architektry vm
do zhrady urite vnesie n model
ALTIKO

, za ktorm sa skrva pe-


cilna truktra povrchu avnimone
atraktvny vzhad harmonizujci soko-
lm. Dlaba oblch lni je vhodn na
vytvranie kruhov atie sa vyznauje
univerzlnosou amnohotvrnosou
pouitia.
Medzi nae alie dekoran
dlaby meme sistotou zaradi aj
GRANIKO

, ktor rznorodou kombi-


nciou vytvra melrovan efekt kombi-
nciou viacerch farebnch odtieov,
dlabu GRANUM

shrubou truktrou
hrn, ktor sa prikla kretro dizajnu
i ROMANTIKO

, ktor harmniou kri-


viek apvabu zaruene pritiahne vau
pozornos.
Ponkame vak aj klasick typy
dlaieb, zktorch s vm poniektor
urite dverne znme. Vina znich
sa nachdza na nmestiach, pech
znach aparkoch i pred obchodnmi
centrami. Ich popularitu overil as
avkusn zapojenie do architektry
mesta.
Jednoduch lniu elegancie sme
zhmotnili do dlaby KORZO

, ktor
vynikne na terasch, chodnkoch aj
vmestskch znach. Kombinciou
smich farieb aiestich formtov je
mon vytvori nespoetn mnostvo
vzorov. Zrove ide odlabu shladkm
povrchom bez skosench hrn.
alou dlabou snekonenmi
rieeniami je EX-EK

, ktor oplva
dekoratvnym pvabom ako aj dmysel-
nou funknosou. Vhodnm farebnm
rozlenm vkombincii so smerom
ukladania je mon zaujmavo podpori
dojem smeru pohybu.
Vsortimente zhradnch betnovch
platn m svoje pevn miesto model
OPUS

, ktorho povrch tvoria prsady


uachtilho kameniva supravenm
brsenm abrokovanm, o podiarkuje
jeho nezameniten vzhad. Druhm
favoritom s zhradn platne LINEA

.
Exkluzvny vzhad im dodva drobn
vymvan kamenivo pastelovch farieb.
Je vnaom zujme, aby sme vych-
dzali vstrety prianiam vetkch naich
zkaznkov. Slogan U 20 rokov dla-
bou vho domova ns zavzuje, aby
sme rok o rok zlepovali pvodn
modely azrove prinali aj nov
varicie. Nech u sa vbudcnosti roz-
hodnete pre akkovek model znaej
ponuky, verme, e vm prinesie o naj-
viac pohody, spokojnosti aestetickch
kvalt adlh roky pouvania.
Sprvny vber dlaby podiarkne charakter okolia
Premac, spol. sr.o.
Infolinka: 0850 111 110
E-mail: premac@premac.sk
www.|ert|k.sk
Rozi art e svoj
zhradn ivot
0e/cecav c||c|ca accv a vvc|alaavaa|e s| /a||aav c| le|asv a||c cc /acaae s|a|a s| le|a/ cele acc||al s acv|a|a| sv|e
l|a|e| |aaa led/ae 0atdeet. |lc|v ccaa|a s||c|a s|a|a a|/a|acvvc| va||ac||. Nasleaae. sl|ccve a slc|aacve sv|el|a|a sa |aea|ae
c|e csvel|ea|e /a||aav. le|asv. c|caa||a a aa||cacv. l|| |c| vv|cae sa vva|vaae vvsc|c |va||lae a cac|ae ale||a|v - |||a||
a ae||a/ave|aca cce| - |lc|e sa ac|caa|e v|caae. aav vv/e|a|| aaa|e|ae ce|e |c|v.
Raa |ea|ac 0alacc| vva|va aa|cae|ae|s|e lec|ac|ca|e ||0. |lc|e sa aa||ecs|e vc svc|e| l||eae. lcaa|a|a exl|eae a||a |
vclacsl |a|a|ae 20 000 |ca|a (cc /caccveaa 20 |c|c c|| c||ee|ac cca|vaa| 3 |ca|av aeaae a |a|a|ae 13 000 /acaal|
a vvcaal|). 8 lvlc csvel|ea| s| leaa aeas|le |ca|l sla|csl| s aa|aca aa| vveaca |a||v|e|. Navvse |e lalc lec|ac|ca|a csvel|e
a|a eae|ael|c|v ve|| ascc|aa (1.5 w caa|). vaa|a cca |aae sv|el|a|c sel|| eae|a|a a cea|a/e c|| aclcc|. a /a|cve c||sc|eva
| cc||aae |vclae|c c|csl|ea|a - sv|el|a|a /e#/ce 0et#eet ca leaa avl |vc|| vase| ae/cecacsl| /acaale a| cccas ce|e| acc|.
8v|el|a|a |aaa /e#/ce 0et#eet sa sac/|e|e vvlvc|eae la|. aav cac|ava|| vsel|v aec||a/a|vv vca|a|s| cca|ea|a sa vv
aaveae slacc cc||aav ll44. la|e s| cele avl |sl|. e |c/|a||a vas ac a /a||aaa /a |aae|c cccas|a - v aaa|. aa s|a|a a|
sae|a. Navvse cac vacs|aa lvc|lc sv|el|a|e| sl|eval. cc /aaeaa. e |alea/|la |c| svel|a sa aa aaslav|l ccccca vvc|aaca sc
sl|evacc.
8r/et/d/ led/ae 0atdeet bada destaaa ed seatembta r atedaja/acb sae/ecaest/ Jetr/k. 0ear aa aet/adaa/e r atedaja/.
8ra||s|ata, 00 0A|AN. lvaas|a cesla 2
8ra||s|ata, 8J0R||AN0. Hcaca|as|a 21
0aa. t|rea, lslvaaa 0va|csca 1191!11
tamer|a, 0|al|s|avs|a 1184
8ete Imk, !. 8|c|a 5
I|||aa, Kvsac|a cesla 5!A
www.gardin.sk
Dunajsk Lun, Hlavn ul.
(smer Bratislava amorn)
relax, exterir
168
tl
Poas letnej prevdzky,
kedy je rodinn bazn
vystaven najvej zai,
je treba okrem benej
starostlivosti venova
zven pozornos
aj bezpenostnm
opatreniam. Mete tak
inne zabrni
drobnm poraneniam,
ale i vnym razom.
Tak trochu in rodinn
kozub
Pod pojmom rodinn bazn si v-
ina zns predstav modr hladinu
uprostred zhrady aul ruch vjeho
okol. Inapriek znanmu zoveo-
becneniu, nie je tto predstava a tak
Bezpenos pri kpan
vbazne
relax, exterir
169
tl
vzdialen odpravdy. Rodinn bazn
asto pln funkciu pomyslenho rodin-
nho krbu, pri ktorom sa naozaj
zde cel rodina. Deti, star rodiia,
rodiia, priatelia adokonca aj domci
milikovia si tu njdu svoje miesto.
Bezpenos vodnej plochy, ale aj cel-
kovho okolia bazna by teda mala by
skutone alfou aomegou pri starost-
livosti oskromn kpalisko. Existuje
toti hne niekoko rizk, ktor s spo-
jen snechrnenou hladinou.
Nstrahy vodnho raja
Niekedy sta mal neopatrnos,
inokedy nezodpovedn prevdzka
azbazna sa vo chvli stane nebez-
pen pasca. Najzvanejie bvaj
samozrejme tie prpady, kedy je priamo
ohrozen lovek. Ktakm patria vprvom
rade pdy do vody, ktor s obzvl
nebezpen, ak sa jedn omal deti,
alebo starch ud. Neelenmu kpeu
asto predchdza pomyknutie sa na
mokrej aklzkej dlabe, ktor nemus
nevyhnutne skoni len zmanm obtl-
enm, ale aj viac i menej zvanmi
poraneniami. Obzvl nebezpen
s zranenia hlavy, kedy lovek me
strati vedomie aaj dobr plavec je
tak vystaven bezprostrednmu riziku
utopenia sa. Rovnako ohrozen s aj
domce zvierat. kla nstrah je vak
bohuia ete iria. Nebezpen je
naprklad kontamincia vody chemik-
liami, ktor sa mu nachdza vblz-
kosti vodnej plochy. To, e svodou nie
je nieo vporiadku, zistte aie najm
Desjoyaux odpora svojim zkaznkom
intalciu viacerch ochrannch prvkov.
Knajosvedenejm patr naprklad
aqua senzor, kvalitn zakrytie, zastree-
nie bazna aochrann zbradlie.
Bezpenostn zbradlie: ide
otzv. pasvnu ochranu, ktor sa inta-
luje najm kvli ochrane malch det.
Zabrauje styku svodnou plochou i u
vlete alebo zime.
Plachta: esteticky menej ruivou
me by iastone plachta alebo kry-
cia lamelov roleta, ktor sa po jednom
otoen kom rozvinie ponad hladinu.
pecilne pevn chyty ahrub mate-
ril zabezpeuj, e plachta je bezpe-
nostn.
Dozor: deti nesm nikdy osta pri
bazne bez dozoru. Nielen vbazne
ale aj pri hre vjeho bezprostrednom
okol, by mali ma deti do 5rokov
nasebe nafukovacie krdla, nafukovaciu
vestu alebo in pomocn prostriedky.
Sprvne zabezpeen bazn je zru-
kou toho, e si poas horcich letnch
dn mete jeho prednosti uva bez
obv ozdravie vaej rodiny. Sn kad
bude shlasi stm, e lepie je plva
si vbazne, ako sa topi vproblmoch.
Petronela Sadloov
Foto: Desjoyaux
Info: www.bazeny-slovensko.sk,
www.virivkysnov.sk, www.desjoyaux.cz
ak ju kontaminovalipriezran tekutiny,
i drobn granult. Kpe vtakejto
vode me ma neblah nsledky
napokoku, oi, adokonca aj na
dchacie cesty. Neradno podceova aj
fakt, e bazn je vpodstate vek masa
vody, ktor keby sa vyliala zatop nielen
zhradu, ale aj pivnicu, i dokonca dom.
Tomuto vetkmu sa vak d inne
zabrni. Ptate sa ako?
Ako na rizik?
Najzodpovednejie je rta srizikami
u pri vstavbe bazna. Dleit je loka-
lizova ho tak, aby nemohlo djs ku
kontamincii vody rozmanitmi chemik-
liami atie aby bol zdomu dobre vidi-
ten. Investova sa oplat aj do kvalit-
nej protimykovej dlaby. Ak v bazn
u stoj, mte viacero monost ako ho
zabezpei proti razom. Spolonos
Univerzlna bezpenostn
plachta Desjoyaux na leto
aj na zimu
Zastreenie: okrem bezpenosti
sli aj na predenie kpania sa vo
vonkajom bazne na 4 aviac mesia-
cov. Predstavuje vak vrazn investciu.
Elektronick detektor: upozoruje
na pd dovody. Ide otzv. aquasenzor
kombinovan sosolrnou sirnou. Je
pohan ltiovou batriou s10-ronou
ivotnosou.
prava okolia baznu: je
nevyhnutn. Povrch ternu nesmie
by klzk, aby nedolo krazu.
Nebezpen mu by predovetkm
kamenn alebo keramick dlaby bez
protimykovej pravy, zktorch voda
vytvor dokonal klzisko. Naprklad
diea prirodzene priahuje leskl vodn
plocha.
Elektricky ovldan lamelov roleta pln lohu ochrannho prvku
a zrove chrni pred zneistenm vody v bazne.
relax, exterir
170
tl
Naa spolonos Compass Ceramic je Slovenskm vrobcom baznov
s dlhoronmi sksenosami, podporenmi pikovmi austrlskymi
technolgiami na vrobu baznov. Nae vrobky sa vyznauj viacermi
vnimonmi vlastnosami, m sa podstatne lia od konkurencie.
Ak chcete ma bazn nie-
len pekn, ale aj funkn a vysoko
kvalitn, takto dokonalos vm
sprostredkuj len progresvne modely
Compass.
Zven tuhos a prunos poui-
tch materilov je dosiahnut aplik-
ciou keramickho prku (jadra) pri
vrobe baznov Compass. Keramick
jadro navye zaruuje jednoduch
osadenie baznu u kadho zkaz-
nka. Bazny Compass s jedin na
trhu, ktor si nevyaduj elezobet-
nov podklad pod dnom baznu bez
ohadu na to, i je bazn umiestnen
v interiri alebo exteriri. Osadenie
baznov Compass sa prevdza na
trkov lko. Po osaden sa bazn
postupne napa vodou a zaspa
trkom alebo suchm betnom.
Na povrchov pravu baznov
Compass s pouit kvalitn mate-
rily, ktor zaruuj vysok kvalitu
povrchu a 3D truktru farebnho
vyhotovenia.
alm jedinenm doplnkom
baznov Compass je samois-
tiaci systm Vantage. Ide o patento-
vane rozloen dzy na dne baznu,
ktor sa postaraj o celoseznnu is-
totu a dokonal premieanie vody vo
vaom bazne.
Teraz by som sa rd vrtil k titulku
tohto lnku a vysvetlil vm vhody,
preo si zakpi bazn Compass
v jeseni.
Ako som u spomnal, bazny
Compass sa osdzaj do trkovho
lka, o umouje ich realizciu aj
v jesennch a zimnch mesiacoch.
Tm pdom si zkaznk v tomto
obdob me zrealizova vetky
prce svisiace s baznom a jeho
bezprostrednm okolm ako s:
Vkop jamy
Zhotovenie trkovho lka
Zasypanie baznu
Zabetnovanie ple
Ternne pravy
Vsadba zelene
V skorch jarnch mesiacoch
potom vykonme naintalovanie
objednanej technolgie a sprevdz-
kujeme bazn. Zkaznk naplno vyu-
ije jarn mesiace na oddych a relax
pri bazne a nemus aka na reali-
zciu baznu.
alou vhodou jesennej realizcie
je rozloenie investcie do baznu
na minimlne dve asti. V jeseni
zaplat za teleso baznu a jeho osa-
denie a na jar za objednan techno-
lgiu a doplnky.
Verm, e zavim na miske vh
pri vaom rozhodovan o zak-
pen baznu Compass v jeseni.
Naa akciov ponuka platn do
30. 10. 2011 je: ku kadmu zak-
penmu baznu zaujmav darek
zdarma. Ak vs informcie v tomto
lnku zaujali, nevhajte sa obrti
na naich vykolench predajcov, pr-
padne ns navtvi v Showroome,
v ktorom sa mete presvedi o kva-
lite a elegancii baznov Compass.
Preo si kpi bazn v jeseni
Jozef Holek
Pool & Home, s. r. o.
Predaja:
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava
Tel.: +421/2/45 24 33 14
Fax: + 421/2/45 24 30 68
www.compasspools.eu
exkl uz vny 3D i ari v povrch bez prov
doi votn zruka proti osmze (absol tna nepri epustnos )
zven tuhos kerami ckho j adra ( patent PN 1690) bez strat y prunosti
r chl a a j ednoduch mont v pri ebehu ni eko kch dn
zabudovani e bez betnovej zkl adovej dosky
zaruen kval i ta baznov, neustl a kontrol a vrobnho procesu
pr sne dodr ovani e vyskanej austrl skej technol gi e
osadeni e do trkovho l ka
SPORN A SAMOISTIACE
KERAMICK BAZNY
COMPASS
www.compasspools.eu
www.pool-home.sk
ww
BA
NR
LV
ZA
KE
ENERGETICKY
SPORN
BAZNY
zn eni e prevdzkovch nkl adov a 80%
ni i a hl unos
vyi a rove f i l trci e vody vody
KONTROLA BAZNA
pomocou Compass iQ

cez smartphone
Hotline: 0800 222 223
Zavolajte a poleme Vm zdarma katalg a poskytneme bezplatn konzultciu u vs doma!
e n e r g y s a v i n g
p o o ls
PROFESIONLNE PORADENSTVO, MONTNE A SERVISN PRCE
zn e
ni i a
i
BB
TN
PP
Vroba, mont, servis (Stavebn 22, Bansk Bystrica)
tel.: 048/471 69 11, fax: 048/471 69 13
istiarn splakovch vd
istiarn priemyselnch odpadovch vd
plastovch sorpnch lapaov olejov
plastovch lapaov tukov
plastovch baznov s vybavenm
plastovch akumulanch ndr, mp
galvanickch van, atypov z plastov
Predaj
PP polotovarov plastovch dosiek z PP, PVC, HPS
plastovch rr a tvaroviek z PP, RPE (rozvod vody)
vodointalanho materilu (batrie, potrubia, filtre)
kanalizanch rr, tvaroviek a tlakovch rozvodov z PVC
erpacej techniky, vodrn
hadc, zhradnej techniky
skrutiek, rozperiek (hmodiniek), objmok
splachovac systm na obmurovanie Geberit
istiarne odpadovch vd,
bazny, lapae olejov, lapae tukov, atypy z plastu
BB AQEX, s. r. o.
Vetky nae vrobky maj platn certifikty pre Slovensk republiku!
Bansk Bystrica, Stavebn 22
tel.: 048/471 69 11, fax: 048/471 69 13
www.bbaqex.sk, e-mail: bbaqex@bbaqex.sk
Predaja:
Bansk Bystrica, Stavebn 22, tel.: 048/471 69 34, fax: 048/471 69 35
interview
174
tl
Pri polstoronom vro si radi zaspievame oe je to pdesiatka veru
oe, ale ak kapela oslvi 25 rokov od vzniku klobk dolu o vetko
to obna hodiny odriekania, koncerty, cestovanie, nahrvanie,Ldrom
rockovej skupiny je gitarista Peter Smel, lenovia Fero Gapark, Peter Kollr
a Roman ief. V skupine dolo k vmenm a predtm hrvali: Duan Horeck,
Michal Kovalk, Jn Lapo, Pao Drapk, ubo imkovi, Peter Kertvel,
Joo Szelle, Roman Pecha, Pao Imre. 2. 2. 2010 bol vydan u trnsty album,
ktor obsahom mapuje spen histriu skupiny. Bliie nm o tom
sm porozprva Peter Smel.
Ak bola oslava dvadsapky
a kde?
Oslavovali sme v hoteli
Albrecht aj s bvalmi
lenmi skupiny, Pao Drapk,
Duan Horeck, Duan stl
so mnou pri zaloen skupiny, ale
cel koncert odspieval Roman ief,
sasn spevk. Koncert sme zavili
vetci spolu na jednom javisku s pies-
ou Kovov kr. K oslave 25. vro-
ia sme si pripravili darek s krstom
nho trnsteho albumu, krstnm
otcom bol Mao urinda. Krstili sme
ho whisky od Joka Ra. Do tohto
albumu sme pripravili najvie hity
z nho inkovania, vydalo ho vyda-
vatestvo OPUS. Oslava sa nekon,
cel tento rok budeme koncertova
v duchu tvrstoronch oslv sku-
piny, s pesnikami, ktor ns zara-
uj k pikm.
Kedy a ako sa zrodila kapela
Metalinda o to znamen v pre-
klade?
Pred dvadsiatimi piatimi
rokmi, zo skupiny Regata s Duanom
Horeckm a Janom Lapoom
s novm nzvom Metalinda v pre-
klade zo panieliny pekn cie.
Prv album bol na svete
a s akm nzvom, koko ste
ich vydali?
Prv album bol na svete po nenej
revolci, mal nzov Metalinda a naj-
spenejou skladbou z tohto albumu
bol Jn Amos dnov Kovov
kr. Tmto albumom sme zro-
ve odtartovali nru koncer-
tov po Slovensku a echch a dnes
mem kontatova, e s vemi priaz-
nivm ohlasom.
al album plnujete kedy?
Je to dos krtky as na to, aby
sme vydvali al album, urite
budeme na om pracova, u
mme aj pesniky, ale naou priori-
tou dnes s koncerty vea koncer-
tov zameranch hlavne na vchodn
Slovensko, kde trochu absentujeme,
tame to aj v listoch od naich
posluchov.
Kde beriete inpirciu ku
nzvom piesn ako Nebo zastav
d tu sa podieal na duete
aj Joo R, Slnko nevychdzaj,
interview
175
tl
Zaben aba, Vlas mal zbab-
ran, Jn Amos dinov
Prevratn je aj piese, ktor
naspieval s nami Joo R Nebo
zastav d. Tto piese m obrov-
sk ohlas u posluchov dokonca
aj v zahrani, o ns urite hreje
na dui. Piese som zloil ja a text
sme napsali spolu s Paom Jursom.
Popracovali sme na nej aj preto, lebo
Joo sa vyjadril, e zaspieva pie-
se, ktor bude cti a ktor vie
o om je, a tak sme do nej dali
vetko a sme radi, e sa vydarila.
Slnko nevychdzaj alia vyda-
ren skladba netuili sme, e bude
takm megahitom, dokonca aj
v zahrani.
Metalinda je kapela, ktor sa sna
dosta do slovenskej muziky nieo
nov, nieo inovatvne. Mnoho kapiel,
sa mi zd, e sa snaia aj po ns
koprova nieo podobn. Som rd,
e sme priniesli nieo novho do
hudobnho sveta a tak aj v budc-
nosti sa budeme ubera tmto sme-
rom, vdy robi nieo nov, nieo
prevratn.
Ako prijmate kritiku, vae reak-
cie hlavne ku tm, ktorm pn
Boh nenadelil aspo ksok
hudobnho sluchu
Berieme kritiku a t, ktor je
oprvnen berieme vemi k srdcu.
Sname sa robi vetko preto, aby
sme veci vylepili a aby jej bolo m
menej, vzhadom na to, e je aj dos
neprajnkov niekedy je ako posdi,
i dan kritika je oprvnen.
Koncerty, na ktor si rd spo-
mnate a vtane zahraninch,
a kde vade ste inkovali?
Prjemn spomienky mme
na Austrliu, kde sme bvali
u Juraja Paitnaya, ktor sa s nami
podieal na natoen dvoch vide-
oklipov V nebi sa u nemusme
stretn a Na pln plyn a na pln
lsku. Sme van aj jeho manelke,
bol to zitok, na ktor dodnes
spomname. Prjemn zitky sme
mali aj u Ferovho Gaparkovho
otca, ktor ns srdene prijal
a uhostil. Natali sme tam doku-
ment, pod nzvom Metalinda po sto-
pch Indina v Amerike, pozdravu-
jeme ho aj touto cestou a akujeme,
e sa tak o ns postaral, bolo tam
naozaj vborne. Ale aj na Slovensku
mme vea prjemnch zitkov,
za o vetkm vemi pekne aku-
jeme. O prjemnch zitkoch
mem rozprva ete dlho, s to pre
ns nevymazaten spomienky.
Ak ste partia, stretvate sa
aj v skrom, o spolon dovo-
lenky? tal som, e dokonca
lenovia skupiny DESMOD si mali
postavi domy v jednej lokalite
Toho asu nie je a tak vea, ale
stva sa, ke sa stretvame u ma
v tdiu na skkach, e si urobme
aj rku, vieme sa vemi dobre zab-
va aj ako partia. Vzah ud, ktor tak
dlho spolu vydrali meme porovna
s manelstvom, poznme sa, tole-
rujeme sa a za tm s jednoznane
aj spechy. My sme asto spolu,
myslm, e a tak spolone sa sstre-
ova nemus by vdy pozitvne
a preto nemme spolon domy,
preto je pre ns stle aro stretva
sa na skkach a koncertoch.
itatelia, aj fanynky konkrtne,
na vs bud urite zvedav,
nieo zo skromia, rodina, deti
Deti s zatia mal, okrem mjho
syna Petra. Peo sa dos zaujma,
chod s nami na koncerty a sna sa
nestarnca, stle mlad
interview
176
tl
nm vypomha s aparatrou a star
sa o web strnku, venuje sa vemi
naej skupine za o mu akujeme.
Na koncertoch ste urite zaili
aj zaujmav, smevn prbehy.
Spomeniete si?
K smevnm prbehom sme sa
vrtili a dobre pobavili aj pri osla-
vch. Spomeniem aspo niektor,
n basov gitarista Fero Gapark
na jednom z koncertov, ke tech-
nici zle poskladali javisko sa naraz
ocitol aj s gitarou pod javiskom
a trali mu iba nohy. Dokonca sme
kontatovali, a presvedili sme ho,
e si to urite nikto ani nevimol.
Na ceste pri Roave v zime, ke
sme prechdzali cez kopec, cesta
bola zaviata a mne pomhali chalani
dosta sa na vrchol zo zveja tla-
enm auta (vetci obut v kovboj-
kch do americkej prrie). Ke
sa chalani vrtili pre auto, zamrzla
im cesta a Janko Lapo sedel na
kapote, tak sa im podarilo nako-
niec vyjs na ten kopec pod znmym
menom Uhorn. Ete jedna prhoda,
Fero Gapark nm dal darek
k narodeninm, bola to jedna
z naich faniiek, ktor to brala
s humorom a samozrejme bola rada,
e sme ju vybrali ako darek. Boli
aj pikantn zitky, ale tie sa sem
nehodia.
Kee sme asopis, ktor je
o modernom bvan, ned mi
nepoloi vm aj k tejto tme pr
otzok. Inklinujete skr k rodin-
nmu domu alebo bytu, a ako si
ho predstavujete?
Dos ma tto oblas oslovuje,
od malika stle vnmam, ako nieo
modernizujeme, prerbame, som
zstancom modernho bvania,
aj ke bvam v byte, viem si ivo
predstavi svoj rodinn dom, raajky
na terase.
Zhradu mte, plnujete, a o
tak prjemn grilovaka s pria-
temi?
Mme star rodinn dom
so zhradkou, mm tu dos
prce (kosm trvu, strihm
stromy), tu aj hrvame a cez leto
vyuvame tento druh relaxu, taktie
u priateov, vetci z kapely mme
radi dobr grilovaku s gitarou.
Ktor farba vm prina pokoj?
Urite farba zelen, modr s
to farby prrody, ale ja milujem
vetky farby poda toho, na om
s, naprklad na aute erven,
biela. Kad farba je zaujmav,
zle na tom, v akom prostred sa
pouije a od kompozcie danho
momentu, resp. od architektry
danho prostredia.
Vyuvate vdobytky dom-
ceho relaxu, sauna, fitnes, bazn,
vrivka?
no, vyuvame sauny,
ak hlavne po koncertoch s
dostupn. Spomeniem, v hoteli
Turianske Teplice, kde som po kon-
certe vybavil aj thajsk mas.
Bubenk tam bol prv a pekne nm
ukrojil aj z nho asu, ale nako-
niec sme to zobrali so smiechom
a na koncerte sme mu zlepili paliky
dokopy (smiech). Mne to vemi dobre
pomohlo a stle pomha na moju
chrbticu.
Srdene pozdravujem itateov
tlu domu a bytu, elm prjemn
bvanie a pohodu v skrom.
V Peter Smel so skupinou
Metalinda, drm vm palce, uvi-
dme sa na koncertoch, AU.


Cyril Bahurinsk
Foto: Peter Smel
s sauna
s infrakabna
s parn sauna
s bazn
s vrivka
s son inhalcia
s vonn a bylinn
kpe
s vetko pre relax
WELLNESS
www.finskka.sk
vaa oza kudu, pokoja a relaxu
asopis tlaen verzia
IMPRESUM
RONK 15.
IV/2011
Rekontrukcia domu a bytu
Vydavate
Nrodn 18, 010 01 ilina
Riadite projektu
Ing. Jozef Maruin e-mail: marusin@kj.sk
Redakcia
Daniela Slotov e-mail: styl@kj.sk
Mgr. Richard Mokr Ing. arch. Jana Fitzov
PhDr. Doc. Ing. Pavol Barnay
Na sle spolupracovali
Cyril Bahurinsk Mgr. Jaroslav Bartl
Radovan ivara
Mgr. Margarta Hockickov
Jarmila Ivaniov Diana Maruinov
Mgr. Gabriela Sekerkov
Mgr. Eva Siminsk Terzia Zelenkov
Jazykov korektra
Bc. Daniela Urcov
Sekretarit
Tel.: 041/562 66 84 Fax: 041/562 38 51
e-mail: styl@kj.sk
Reklama a inzercia
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Nrodn 18 010 01 ilina
Tel.: 041/562 66 84 Fax: 041/562 38 51
Vedci inzercie
Jn Turan
mobil: 0919/04 55 98
e-mail: jturcan@stonline.sk
Sadzba, retu, scan
Brick 103, 010 01 ilina
Tel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23
e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.sk
Tla
GEORG
Bajzova 11, 010 01 ilina
Roziruje
Mediaprint Kapa, erpacie stanice PHM
a loklni distribtori
Adresa pre zasielanie korepondencie
Redakcia TL KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Nrodn 18, 010 01 ilina
www.kj.sk
ISSN 13358901
Registran slo EV 3341/09
Jednotliv lnky vyjadruj nzory autorov
anemusia by vdy toton so stanoviskom
vydavatestva aredakcie. Redakcia nezodpoved
za obsah inzercie. Ne vy ia da n rukopisy
aobrazov materil nevraciame. Ko prova nie,
znovupublikovanie alebo rozirovanie ktorejkovek
as ti asopisu sa povouje v hrad ne spsomnm
shlasom vydavatea.
foto na oblke: Rheinzink Sk
2 prezentcia
1 cena
www.styldomuabytu.sk
INTERIR
Inpircie a trendy
Kuchya
Rekontrukcia kpene
Modern spla
Fasdy, zateplenie, izolcie
Sancia domu a bytu
Nzkoenergetick bvanie
Okn, dvere, brny
1,33
2011
september
Metalinda INTERVIEW
REKONTRUKCIA
DOMU A BYTU
RELAX, EXTERIR
Trvnik poas jesene
Bazny
Zhradn nbytok
www.styldomuabytu.sk
V rmci zefektvnenia inkov prezentcie naich
obchodnch partnerov a rozrenia asopisu
medzi elektronickch itateov priname
novinku monos prezerania a tania asopisu aj
v elektronickej forme. Prstup je bezplatn
a obsah toton s tlaenou verziou, vtane
odbornej prezentcie inzerentov.
novinky
Kdispozcii je cel aktulny ronk,
kad slo je umiestnen na webe cca
jeden rok. Verme, e uveden krok roz-
ri okruh itateov asopisu aprinesie
alie obchodn kontakty nam inzert-
nm partnerom.
stavby realizcia, materily a vrobky
S
T
A
V
B
Y


R
E
A
L
I
Z

C
I
A
,

M
A
T
E
R
I

L
Y

A

V

R
O
B
K
Y
Intrumentcia a analytika
Menie
Motory a genertory
Riadiace systmy
Robotika
Vrobky nzkeho
a vysokho naptia
Transformtory
Nzov rmy: ABB, s.r.o.
Adresa: Dbravsk cesta 2
841 04 Bratislava
Tel.: 02/59 41 87 01
Fax: 02/59 41 87 66
E-mail: eva.hipsova@sk.abb.com
Internet: www.abb.sk
Vekoobchodn aj maloobchodn predaj:
farieb, lakov, lazr,
olejov i voskov na drevo
v exteriri aj interiri
nterov na kov
fasdnych a interir. farieb
stavebnej chmie
Ramsauer
striekacej techniky znaky
SATA a Wagner
Nzov rmy: Adler Slovensko s. r. o.

Adresa: Montna 3
971 01 Prievidza
Tel.: 046/519 96 21
Fax: 046/519 96 29
Mobil: 0903/28 54 77
E-mail: info@adler.sk
Internet: www.adler.sk
Nzov rmy: ANAVEK, s. r. o.
Adresa: tefnikova ul., P. O. Box 142
085 01 Bardejov
Tel./fax: 054/474 88 96, 472 62 47
Poboka: Galvniho 2/A
821 04 Bratislava
Tel./fax: 02/434 297 64, 434 298 38
E-mail: anavek@stonline.sk
Internet: www.anavek.sk
Stren okn FAKRO
Stren flie
Stren svetlovody
Skladacie podkrovn schody
Ventilan a komnov turbny a hlavice
Zdvhacie zariadenia vroba a mont
Vahy osobn a nkladn vroba a mont
ikm schodiov ploiny a sedaky vroba a mont
Zdvhaky pre telesne postihnutch vroba a mont
Nzov firmy: ARES, spol. s r. o.

Adresa: Banelova 4
821 04 Bratislava
Tel.: 02/48 20 45 46, 43 41 46 65
Fax: 02/48 20 45 28
E-mail: ares@ares.sk
Internet: www.ares.sk
Zmky
Elektronick prstupov systmy
Elektronick otvrae dver
Vybavenie pre zmonkov
Nzov rmy: ASSA ABLOY
Czech&Slovakia,
s.r.o.
Adresa: Ul.Svornosti 43
821 06 Bratislava
Tel.: 02/452 433 82
E-mail: info@multlock.sk
Internet: www.multlock.sk
Vstavba nzkoenergetickch montovanch drevostavieb
Nzov rmy: ATRIUM SK, s. r. o.
Adresa: Horn 30
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/414 6187
Fax: 048/414 6194
E-mail: info@atrium-sk.sk
Internet: www.atrium-sk.sk
Zatepovacie systmy Baumit
Nzov rmy: BAUMIT, spol. sr. o.
Adresa: Zrnskeho 13
811 03 Bratislava
Tel.: 02/5930 3311
Fax: 02/5441 1824
E-mail: baumit@baumit.sk
Internet: www.baumit.sk
Vroba a predaj stavebnch prolov PVC, hlink, mosadz,
zinok
Vroba a predaj vrobkov z masvneho dreva
Exterirov a interirov dvere, schody, okn, kuchyne
a kpeov nbytok
Vhradn predajca plastovch fli rmy
Monarex trovo
Nzov rmy: CELOX, spol. s r. o.
Adresa: Drustevn 33/A
900 23 Vinin
Tel./fax: 033/647 65 73
Mobil: 0903/44 71 48
E-mail: celox@celox.sk
Internet: www.celox.sk
Nzov firmy: Den Braven SK s. r. o.
Adresa: Polianky 17
844 31 Bratislava
prevdzka: Logistick centrum, Priemyseln 1
900 21 Svt Jur
Tel.: +421/2/44 97 10 10
Call centrum: +421/2/44 97 00 00
Fax: +421/2/44 97 15 40
E-mail: info@denbraven.sk
Internet: www.denbraven.sk
Spodn stavba, zklady
a ich hydroizolcie
Murivo, fasdy
Balkny, terasy
Monte okien, dver,
vloh
Strechy
Protipoiarny program
Podlahy
Steny
Such stavba sadro-
kartny
Kpene, sprchovacie
kty a WC
Zatepovacie systmy
Lepidl na lepenie izo-
lanch materilov EPS
a XPS
Kotviaca technika
Prsluenstvo pre stol-
rov
Prsluenstvo pre apli-
kciu siliknov a tmelov
Bazny, ndre
Technick aerosoly
TECTANE pre auto,
priemysel a hobby
EBM Co., s. r. o., (European Building Materials) je eurpska
organizcia, patriaca do belgickej skupiny Etex Group,
zameran na predaj strench plench krytn Creaton,
betnovch krytn Euronit a vlknocementovej krytiny
a fasdnych dosiek Eternit, pre oblasti Slovenskej a eskej
republiky.
Nzov rmy: EBM Co., s. r. o.
Adresa: tefnikova Tr. 79
949 01 Nitra
Tel.: 037/321 17 714
Fax: 037/321 17 70
E-mail: radoslav.regiec@ebmco.sk
Internet: www.ebmco.sk, www.ebmco.cz
S
T
A
V
B
Y


R
E
A
L
I
Z

C
I
A
,

M
A
T
E
R
I

L
Y

A

V

R
O
B
K
Y
stavby realizcia, materily a vrobky
Vekoobchod stavebnch materilov
Nzov rmy: FASTRADE SK, s. r. o.
Adresa: Radlinskho 17
052 01 Spisk Nov Ves
Tel.: 053/429 77 52
Fax: 053/429 77 54
E-mail: martin.gonda@fastrade.sk
Internet: www.fastrade.sk
Plastov okn
Hlinkov kontrukcie
Doplnky
Nzov rmy: INCON, spol. s r. o.
Adresa: Priemyseln 6
971 01 Prievidza
Tel.: 046/519 12 20
Fax: 046/519 12 21
E-mail: marketing@incon.sk,
incon@incon.sk
Internet: www.incon.eu
Tehly
Obkladov psiky
Parapety
Dlaby
Nzov firmy: KLINKER CENTRUM,
s. r. o.
Adresa: Pri Mlyne 42
949 05 Nitra
Tel.: 037/65 37 122
Fax: 037/65 86 961
Mobil: 0917/212 212
E-mail: klinker@klinker.sk
Internet: www.klinker.sk
Systm nsuvnch
objmok MAINPEX
Podlahov krenie
MAINFLOR
Systm vetrania
obytnch priestorov
MAINAIR
Elektrointalan
vlnit rrky
MAINCOR
Systm domovho
odpadu
MAINPOWER
Lisovac systm
krenie a voda
MAINPRESS
Lisovac systm
z uhlkovej ocele
MAINSTEEL
Antikorov lisovac
systm obytnch
priestorov MAINOX
Odvodovacie aby
MAINDRIN
Nzov rmy: MAINCOR PLAST, s. r. o.
Adresa: tefnikova 33
010 01 ilina
Tel.: 041/700 17 81-2
Fax: 041/700 1783
E-mail: info@maincor.sk
Internet: www.maincor.sk
istenie a istiace prce po poiari
Sancia kd spsobench poiarom a vodou
Stavebn rekontrukcie objektov pokodench poiarom a vodou
Vysanie stien stropov, podlh, likvidcia plesn, meranie vlhkosti
Stavebn innos
drba priemyselnch strojov a zariaden
Konzultan a poradensk innos
Nzov rmy: MIBAG sancie,
spol. s r.o.
Adresa: Furmansk 3
841 03 Bratislava
Tel./fax: 02/64 36 07 51
Mobil: 0902/96 42 20
E-mail: info@mibag.sk, turcany@mibag.sk
Internet: www.mibag.sk, www.mibag.at
Hlinkov zbradlie a oplotenie
Terasov kompozitn dosky
Kompozitn dosky na plot
Exotick dreviny terasov dosky
Olej a vosky PINUCOLOR na drevo
Nzov rmy: NLB TRADE, s.r. o.
Adresa: Galvaniho 16
821 04 Bratislava
Tel.: 0911/186 221
Fax: 02/43 63 71 21
E-mail: info@nlbtrade.sk
Internet: www.nlbtrade.sk
Vyrba:
tepelno a zvukovo izolan dosky KRUPINIT, KRUPIZOL,
KOMBIDOSKA, EkoMol doska
panel pre nzkoenergetick domy OPS 300
betnov poklopy, melioran a priekopov tvrnice
Vykonva:
tepeln izolcie stavieb, stavba nzkoenergetickch rodinnch
domov
Nzov rmy: OPTIM, spol. s r. o.
Adresa: Priemyseln 936/3
963 01 Krupina
Tel.: 045/551 15 71, 551 93 50
551 94 62 (odbyt)
Fax: 045/551 13 47
E-mail: optim@op-tim.sk
Internet: www.op-tim.sk
Energeticky sporn nterov hmoty ThermoShield
na fasdy, strechy a interiry
Nzov firmy: PEPO SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Vek Okrun 1075/28
010 01 ilina
Tel.: 041/500 75 313
Fax: 041/500 75 31
E-mail: info@peposlovakia.sk
Internet: www.thermoshield.sk
S RO
S
T
A
V
B
Y

I
N
T
E
R
I

R
stavby realizcia, materily interir
Zloen komny
so amotovmi vlokami na odpad spaln z pevnch,
kvapalnch a plynnch palv
s antikorovmi vlokami na odpad spaln
z kondenzanch kotlov
Nzov rmy: QATRO, s. r. o.
Adresa: Leteck 37
052 01 Spisk Nov Ves
Tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68
E-mail: qatro@stonline.sk
Internet: www.qatro.sk
Hydroizolcie
Nzov rmy: SCHOMBURG
SLOVENSKO, s. r. o.
Adresa: Rybnin 38/F
831 06 Bratislava
Tel.: 02/32 40 05 02
Fax: 02/32 40 05 01
E-mail: schomburg@schomburg.sk
Internet: www.schomburg.sk
Vroba plenej krytiny, 33-ron zruka
irok ponuka rezanch a ahanch kridiel rznych druhov
pre ikm strechy
Nzov rmy: TONDACH SLOVENSKO,
s.r. o.
Adresa: eleznin 53
900 31 Stupava
Tel./fax: 02/62 25 06 25
Internet: www.tondach.sk
Nbytok
Nzov rmy: ASKO NBYTOK,
spol.sr. o.
Adresa: Lazaretsk 8
811 08 Bratislava
E-mail: lenka.dominikova@asko.net
Internet: www.asko-nabytek.cz
Gurmnska a plantna kva
Kvovary domce, profesionlne
Prenjom kvovarov
Nzov rmy: BARZZUZ, s. r. o.
Adresa: Rudohorsk 30
974 11 Bansk Bystrica
Prevdzka: Skuteckho 19
Tel./fax: 048/416 34 46
Mobil: 0911/20 65 76
Internet: www.barzzuz.sk
Vroba: Sedaky a vetko okolo toho
Maloobchod vekoobchod nbytok
Rustiklny nbytok
Nzov rmy: VOJTECH TORNYAI
BILLMC
Adresa: Kupen 60
929 01 Dunajsk Streda
Tel./fax: 031/552 71 12
E-mail: info@billmc.sk
Internet: www.billmc.sk
Predaj vkuovch ortopedickch matracov pre
maloobchodn sie predajn, hotelov, penzinov a hospicov
Nzov firmy: DANEX PLUS
Adresa: Trenianska 17
915 01 Nov Mesto nad Vhom
Tel.: 032/771 73 69, 09
Fax: 032/771 73 10
E-mail: info@danexplus.sk
Internet: www.danexplus.sk
Kolektvny systm zabezpeujci zber a nakladanie
s elektroodpadom zo svetelnch zdrojov a svietidiel
Nzov rmy: EKOLAMP Slovakia
Zdruenie vrobcov
adistribtorov svetelnej
techniky
Adresa: Tureck ul. 37
940 01 Nov Zmky
Tel.: 035/644 54 45 - 8
Fax: 035/644 82 12
E-mail: ekolamp@ekolamp.sk
Internet: www.ekolamp.sk
Predaj rune viazanch kobercov
orientlne i perzsk koberce
modern a dizajnov koberce
Nzov rmy: GALRIA KOBERCOV,
s.r.o.
Adresa: Vajnorsk 127/E
831 03 Bratislava
Tel.: 02/44 64 46 32
Fax: 02/44 64 46 33
Mobil: 0917/854 874
E-mail: info@galeria-kobercov.sk
Internet: www.galeria-kobercov.sk
Vroba dvernch vpln
Dodvka vitrnych skiel
Nzov rmy: GAVA PLAST
Ing. Vladislav Gaprek
Adresa: Priemyseln ulica
931 01 amorn
Tel.: 031/560 3147
Fax: 031/560 3148
E-mail: gavaplast@gavaplast.sk
obchod@gavaplast.sk
Internet: www.gavaplast.sk
I
N
T
E
R
I

R
interir
Vrobca jedlenskch sprav
Nzov firmy: IKTUS, s. r. o.
Adresa: Ztor Louky 100
793 16 Louky
Tel.: 00420/554637625
Fax: 00420/ 554637 646,
554 637 627
E-mail: info@iktus.cz
Internet: www.iktus.cz
Predaj svietidiel
Nzov rmy: JORVIK SVIETIDL,
s. r. o.
Adresa: Bratislavsk 1184
931 01 amorn
Tel.: 031/560 35 35
Fax: 031/560 35 33
E-mail: jorvik@jorvik.sk
Internet: www.jorvik.sk
Profesionlne tapety
Nzov rmy: KARKI, s. r. o.
Adresa: Kvetnica 138/2
058 01 Poprad
Tel.: 052/77 30 759
Fax: 052/77 33 394
Internet: www.karki.sk
Kuchyne, nbytok, parkety, dvere
Nzov rmy: KK interir, s. r. o.
Adresa: Einsteinova 11
851 01 Bratislava
Tel.: 0948/497 833
E-mail: koryna.ravak@gmail.com
Internet: www.koryna.sk
Dizajnr na zariaovanie bytov a interirov
Interir a exterir poradenstvo, projektovanie a realizcia
v plnom rozsahu
Predaj bytovch doplnkov
Nzov rmy: LAVENDER
Interirov tdio
Adresa: Hlavn ulica 5539/2C
929 01 Dunajsk Streda
Tel.: 031/552 79 39
Fax: 031/552 79 39
Mobil: 0903/415667
E-mail: lavender@mail.t-com.sk
Najv predajca kuch v R teraz aj na Slovensku
Najniie mon ceny kuch
Jedinen zavy prsluenstva a spotrebiov
Kvalita garantovan certiktmi a predenou zrukou
Grack nvrhy a kalkulcie zadarmo
Nzov rmy: ORESI SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: 913 03 Drietoma 939
Tel.: 032/64 99022
E-mail: info@oresi.sk
Internet: www.oresi.sk
Predaj LED svietidiel maloobchod, vekoobchod
Nzov rmy: LEDKY, s. r. o.
Adresa:
925 55 Vinohrady nad Vhom 703
Tel.: 0905/506 355
E-mail: ledky@ledky.sk
Internet: www.ledky.sk
Detsk rastci nbytok
Kancelrske stoliky
Stoliky do zdravotnctva
Nzov rmy: MAYER CZ, spol. sr.o.
Adresa: Bohuslava Martin 1885/2
741 01 Nov Jin
E-mail: info@mayer.cz
Internet: www.mayer.cz
www.detskastolicka.sk
Vekoobchodn a vrobn rma v oblasti sedacieho nbytku
Stoliky a kresl pre kancelrie, hotely, retaurcie
a bytov priestory
Atypick vroba lavice, rohov sedaky, postele
Nzov rmy: SIMPA, s. r. o.
Adresa: 930 41 Kvetoslavov
Tel.: 00421/31/552 80 01, 3
Fax: 00421/31/552 73 48
E-mail: simpa@simpa.sk
Internet: www.simpa.sk
Predaj a distribcia ortopedickch matracov a doplnkov
znaky VEGAS
Nzov firmy: VEGAS Group, s. r. o.
Adresa: Levosk 41
058 01 Poprad
Tel.: +421/52/47 81 847
E-mail: info@matrace-vegas.sk
Internet: www.matrace-vegas.sk
TZB
T
Z
B
Nzov rmy: ATTACK, s. r. o.
Adresa: Dielensk Krun 5020
038 61 Vrtky
Tel.: 043/400 31 01
Fax: 043/400 31 06
Infolinka: 0918/62 27 00
E-mail: kotle@attack.sk
Internet: www.attack.sk
VROBCA TEPELNEJ TECHNIKY
Splyovacie pyrolitick kotly
na drevo ATTACK

Peletizan kotle ATTACK

Nstenn plynov kondenzan


kotly ATTACK

Nstenn plynov kotly


ATTACK MAXIMUS

Nstenn elektrick kotly ATTACK

Stacionrne liatinov plynov kotly


ATTACK

Kotly na tuh palivo ATTACK

Stacionrne zsobnky ATTACK

Priamoohrevn nstenn plynov


zsobnky ATTACK

Solrna technika ATTACK

Akumulan ndre ATTACK

Vysokovkonn nzkoprolov podlahov vykurovanie


Plynov kotly predaj, mont, servis
Komplexn vykurovanie
prava vody proti hrdzi a vodnmu kameu
Komplexn vodointalcia, kanalizcia, plynointalcia
a sanita
Nzov rmy: DURATHERM, s. r. o.
Adresa: Vyehradsk 37
851 05 Bratislava
Tel.: 02/635 323 11
Fax: 02/635 323 13
E-mail: info@duratherm.sk
Internet: www.duratherm.sk
Poradenstvo v oblasti vykurovania, tepelnch izolcii,
Rieenie problmov s vlhkosou a plesami,
Predaj spojovacieho materilu pre drevostavby, stolrov
a nbytkrov
Nzov rmy: GRENY, s. r. o.
Adresa: Budin 59
985 12 Tuhr
Vzorkov predaja:
Podjavorinskej 246
984 01 Luenec
Tel.: +421/917/494 714
E-mail: info@greny.sk
Internet: www.greny.sk
Vroba a predaj kozubovch pec,
kozubovch pec s vmennkom, kozubovch vloiek
a stavebnc
Nzov rmy: HAAS+SOHN Rukov,
s. r. o.
Adresa: SNP 474
408 01 Rumburk
Tel.: +420/412332 353
Fax: +420/412332 345
E-mail: odbyt@haassohn.com
Internet: www.haassohn-rukov.cz
Obchodn zastpenie znaky IMMERGAS na slovenskom trhu
Predajca a servisn garant plynovch kondenzanch a tradinch
kotlov, kotlov na tuh palivo, solrnych kolektorov a prsluenstva
Nzov firmy: IMMERGAS, s. r. o.
Adresa: Zlatovsk 2195
911 05 Trenn
Tel.: 032/285 01 00
Fax: 032/658 37 64
E-mail: immergas@immergas.sk
Internet: www.immergas.sk
Krbov tdio
Poradenstvo
Mont
Nvrh
Servis
Zruka
Nzov rmy: MAXdetail, s. r. o.

Adresa: ereov ulica 6
Bratislava Vajnory ierna voda
Tel./fax: 02/45 24 89 77
Mobil: 0905/960 104, 0903/966 980
E-mail: maxdetail@maxdetail.sk
Predaj kotlov na tuh paliv drevo, uhlie
Predaj automatickch kotlov na pelety WOODY
Predaj doplnkovho sortimentu kachle na drevo, na uhlie;
kpelov ohrieva vody LK-100, Z100
Obchodn zastpenie SR
Nzov rmy: OPOP Slovakia, s. r. o.
Adresa: Teplrensk 17
971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 63 47
Fax: 046/542 63 47
Mobil: 0903/452 566
E-mail: opopsk@tn.psg.sk
Internet: www.opop.cz
Vrobca R
Nzov rmy: OPOP, spol. s r. o.
Adresa: Zaovsk 750
757 01 Valask Mezi
Tel.: +420/571/675 589
E-mail: sales@opop.cz
Kompletn rieenie spornho zdroja tepla a teplej vody
pre modern bvanie
Nzov rmy: PROCOM, spol. sr. o.
Adresa: Smreianska 18
831 01 Bratislava
Tel.: 02/442 556 33
Fax: 02/442 556 13
E-mail: info@geminox.sk
Internet: www.geminox.sk
Solrne systmy
Nzov rmy: THERMO/SOLAR iar,
s.r.o.
Adresa: Na vartike 14
965 01 iar nad Hronom
Tel.: 045/601 60 00
Fax: 045/672 28 44
Mobil: 0918/64 53 05-8
E-mail: info@thermosolar.sk
Internet: www.thermosolar.sk
Plynov kondenzan, zvesn
a stacionrske kotly
Kotly na tuh palivo
a elektrokotly
Kaskdov kotolne
Solrne systmy na ohrev vody
TV a podporu vykurovania
Plynov vykurovacie teles
Vkony plynovch kotlov
od 3,5 kW do 90 kW,
elektrokotlov od 2,5 do 45 kW
Nzov firmy: THERMONA SLOVAKIA,
s.r.o.
Adresa: Mchova ul. 15
821 06 Bratislava
Tel: 02/456 478 861-3
Fax: 02/459 447 42
E-mail: thermona@thermona.sk
Internet: www.thermona.sk
T
Z
B
S
L
U

B
Y
TZB sluby exterir, relax
Bajzova 11, 010 01 ilina
Tel.: 041 763 12 67, 700 36 90, 700 36 91
Fax: 041 763 26 77
Mob.: 0905 427 402
e-mail: kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk
www.kniharstvogeorg.sk
predtlaov prprava CTP do formtu B1
tla do formtu B1
plnofarebn asopisy
leporel, brory, prospekty, kalendre
slovnky, zloenky, hospod. tlaoviny
mkk a tuh vzby V1 V9
exkluzvna vzba, run itie
vario pirla
vysekvanie, dierovanie, znanie
lakovanie, laminovanie
E
X
T
E
R
I

R
,

R
E
L
A
X

Marka ulena 25
974 11 Bansk Bystrica
tel.: +421/48/418 70 22
fax: +421/48/418 71 59
e-mail: vimar@vimar.sk
http://www.vimar.sk
Prevdzka:
Prboj 796, Slovensk upa
vvoj, vroba a predaj kotlov
strednho krenia
na pyrolitick spaovanie dreva
a hnedho uhlia
Najvia komern univerzlna poisova na Slovensku
Nzov rmy: Allianz Slovensk
poisova, a. s.
Adresa: Dostojevskho rad 4
815 74 Bratislava
Infolinka: 0800/122 222
Modr tel.: 0850/122 222
E-mail: allianzsp@allianzsp.sk
Internet: www.allianzsp.sk
Vetky netandardn poistenia s kompletnm servisom
Poistenie zodpovednosti za kodu voi zamestnvateovi
Najvhodnejie poistenie vho bvania
Poistenie motorovch vozidiel
Audit vho existujceho poistenia
Nzov rmy: AIF SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Framborsk 58
010 01 ilina
Tel.: 041/381 08 17 18
Mobil: 0944/944 900
E-mail: aif@aif.sk, partner@aif.sk
Internet: www.aif.sk,
www.audit-poistenia.sk
Fr ambor sk 58, 010 01 i l i na
t el .: +421 413 810 817 818, GSM: +421 948 062 131
e- mai l : andr ej .paj onk@gepar dfi nance.sk, www.gepar dfi nance.sk
KLAFS sauny wellness
Nzov rmy: AKORD - R, s. r. o.
Adresa: Bratislavsk 8
917 02 Trnava
Tel./fax: 033/553 20 33
E-mail: info@klafs.sk
Internet: www.klafs.sk
Vroba a predaj sun, infrakabn, parnch kpeov
Vetko o wellness
Konzultcie, nvrhy, poradenstvo, servis
Nzov rmy: FINSKKA, s. r. o.
Adresa: M. R. tefnika 440/120
911 01 Trenn
Tel.: 032/74 30 570
Fax: 032/74 30 569
E-mail: nskka@nskka.sk
Internet: www.nskka.sk
Bazny
Vrivky
Sauny
Prsluenstvo a servis
Nzov rmy: POOL & HOME, s. r. o.
Adresa: Pon 4
903 01 Senec
Tel.: 02/45 24 33 14
Fax: 02/45 24 30 68
E-mail: holek@pool-home.eu
Internet: www.compasspools.eu
Aktulne slo
www.styldomuabytu.sk
t
i
e


n
a
Umvaka riadu 2+2,
najvestrannejia na trhu
Zskate vy a zska aj ivotn prostredie
S dvoma odmontovatenmi hornmi zsuvkami na prbory, ktor navyuj
kapacitu na 14 sd a ponkaj vie monosti uloenia riadu.
Nov umvaky riadu 2+2 od Fagoru, okrem kapacity a vestrannosti ponkaj
najvy stupe innosti na trhu.
w
w
w
.
f
a
g
o
r
.
c
o
m
FAGERHULT
www. f agerhul t . cz www. f agerhul t . sk
FAGERHULT
Group: