You are on page 1of 15

Kaynakl malatta Ekonomiklik

Giri
Ekonomiklik = retimin Deeri / Maliyet
retimin Deeri = F (Piyasa koullar, arz-
talep dengesi, rekabet, iletmenin devam
edebilirlii)
Maliyet = F (adam-saat, sarf, risk)
Maliyet Hesab
Maliyet (masraf) kalemlerinin hesab
letmenin ekonomikliinin saptanmas
Harcamalarn kontrol
letme ii ve d maliyet karlatrmalar
Masraf (gider) kalemleri
Sarf malzemeler
Ekipman giderleri
Ekipman ve tesis amortismanlar, kira
Maa, vergi, prim ve sigorta
Sosyal harcamalar
Pazarlama ve tantm giderleri
Ofis, haberleme, ulam, nakliye giderleri
Faiz, stok, risk maliyetleri
Sipari maliyeti hesab
n hesaplama
Ekipman ve tesis yatrmlar
Fiyat teklifi
Malzeme, cret veya ortak giderlerdeki deiiklikler
Ara hesap
Uzun imalatlar srasnda
Son hesaplama
malat maliyet analizleri ve standart zaman deerleri
Hesap yntemleri
Blme hesab
Seri retim
Benzerlik katsays hesab
Benzer retimler, farkl malzemelerin
kullanmnda
Katk paylar hesab
Ortak masraf tanmlarnn oluturulmas
Adam-saat cretleri
= saat creti + yan demeler + imalat
ortak giderleri + idari personel cretleri +
idari giderler + pazarlama giderleri
Makine kullanm (ekipman ve tesis)
= sabit iletme giderleri + ekipman/tesis
amortisman + bina + sigorta + enerji +
mekanik/elekrik bakm/onarm + sarf +
idari ve mhendislik + pazarlama
Tam maliyet hesab
Maliyet + Marj = Fiyat
Rekabet ve/veya ii alma gereklilii
Mutlak fiyat alt snr (Aichele)
Kaynak maliyet hesaplamas
malat Sresi (adam-saat)
Hazrlk
Kaynak
Temizleme
Planl bekleme (pasolar aras scaklk)
Dinlenme ve kiisel ihtiyalar
Plansz bekleme
Sarf Tketim
ubuk veya tel elektrot
Gaz veya Toz
Ta, fincan, tungsten elektrot, kaynak cam,
Elektrik
Kaynak sreleri
Yntem; MIG/MAG, TIG, UP, E, LB, EB,
PAW
Method; Manuel, Mekanik, Otomatik
Birletirme Tr; ke, Aln, Lap
Birletirme Birim Alan
Pozisyon; PA, PB, PC, PE, PF, LH, LJ
Verim; zl tel, masif tel, rt tipi
malat tipi Kalite beklentisi
Kaynak sarf tketimi
Amm2 7,85 (Dichte)
(kg/m)
Flche A = a2 tan Nahtgewicht =
2 1000

s + s2 2
Flche A = s2 tan Flche A = s12 tan tan
2 2 2

ss
s

s
a h 2 a s
Flche A = Flche A =
3
a
h

s
a

Achtung: Beim zeichnerischen Ermitteln

s
den Wurzelspalt bercksichtigen!
a

s1

s
Flche A U=
r2 + 2r s - (r + h) + tan s - (h + r)
2

Lippendicke h = 3 mm
s

Radius r = 8 mm
r8

h
Maliyetlerin drlmesi
Tasarm
Diki kalnlklar, gereksiz elemanlar, birletirme geometrileri (ke, V, X, J, I)
yi tasarml elik yap imalat 6-7 adam saat / ton; kt tasarml - 13-14 as/t
Kaynak sreleri optimizasyonu
Kaynak mekanizasyon - otomasyon
Pozisyonlandrma
Daha verimli elektrotlar ve/veya teknikler
zl telle MIG/MAG, UP
Hibrit kaynak teknikleri
Daha hassas para hazrlama
talal imalat,
ark/alevle kesme yzeyleri
Fit-up
Kalite tanmnn doru konulmas
Standartlar tanmak, bekleneni anlamak
NDT yntemlerine hakim olmak
Kaynaknn motivasyonu / doru kaynaknn doru contaya verilmesi
Atlye tasarm, beklemeleri en aza indirmek
Enerji tasarrufu
Ksa kablolama, verimli tesisat
Verimli kaynak reteleri
Kaliteli sarf kullanmak