Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
06 predav 5 - stabilnost kosina 1101

06 predav 5 - stabilnost kosina 1101

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 2,669|Likes:
Published by Stjepan Levak

More info:

Published by: Stjepan Levak on May 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

 
1
7. STABILNOST KOSINA7.1. OPIS PROBLEMA
U geotehni
č
koj praksi
č
esto se pojavljuje problem procjene stabilnosti pokosa, prirodnog iliumjetnog. Ovaj složeni problem uklju
č
uje poznavanje gra
e tla, režima podzemne vode,
č
vrsto
ć
e tla i na
č
ina izvedbe radova. Na slici 7.1. prikazani su naj
č
ć
i slu
č
ajevi kojizahtijevaju analizu stabilnosti tla pri geotehni
č
kom zahvatu.
kako strmo smijemo zasje
ć
i tlo u usjeku ceste a da ne izazovemo klizanje padine ?da li
ć
e nasip ceste izazvati nestabilnost padine koju
ć
e opteretiti?kako dokazati stabilnost pokosa nasipa / brane za izabrani nagib i sastav tla ?da li možemo sigurno graditi zgrade / naselje na prirodnoj padini ?
slika 7.1. Neki slu
č
ajevi geotehni
č
kih ahvata koji zahtijevaju analizu stabilnosti pokosa
 
2
Pri provedbi analize stabilnosti pokosa potrebno je odgovoriti na slijede
ć
a pitanja:- kako modelirati analizu stabilnosti pokosa?- kakav je utjecaj vode ?- koji je postupak prora
č
una ?- koji parametri tla su kriti
č
ni ?U ovom poglavlju razmotrit
ć
e se navedeni elementi analize za posebne i op
ć
e slu
č
ajeveklizanja u ovisnosti o vrsti tla, uvjetima pojave vode i pretpostavkama u modelu klizanja.
7.2. VRSTE KLIZANJA
Klizanje može nastati kao rezultat prirodnih promjena u ambijentu kosine (promjenarežima strujanja podzemne vode, erozija, djelovanje potresa) ili kao rezultat ljudskihaktivnosti (uklanjanje raslinja i pozitivnog djelovanja korijenja, izvedba zasjeka i usjeka ucestogradnji, dodavanje optere
ć
enja na kosinu izgradnjom objekata-nasipa ceste, zgrada,odlagališta otpada).Interes geomehanike je da procijeni i analizira opasnost od klizanja , odnosno daracionalno i djelotvorno sanira nastalo klizanje. Zato je potrebno prepoznati klizanje,ustanoviti gra
u tla, procijeniti uzroke klizanja te poduzeti potrebne mjere da se sigurnoizvede gra
evinski zahvat ili stabilizira nestabilno podru
č
 je, vode
ć
i ra
č
una oekonomi
č
nosti.L b b BDslika 7.2. Oznake vezane uz pojavu klizištaKada masa tla na pokosu ne može osigurati ravnotežu djeluju
ć
ih sila nastaje klizanje azona zahva
ć
ena klizanjem zove se klizište. Na slici 7.2. definirani su važni elementiklizišta. O
č
ito je da se radi o pomanjkanju posmi
č
ne
č
vrsto
ć
e na kliznoj plohi da bi sezadržala ravnoteža kliznog tijela. Prema karakteru pokreta i obliku klizne plohe razlikujemoslijede
ć
e pojave klizanja: odron (obi
č
no vertikalni odlamanje mase), rotacijsko klizanje(kružna klizna ploha), složeno klizanje, translacijsko klizanje (npr. pokreti paralelno skosinom), te
č
enje, kompleksna klizanja (uzastopna rotacijska, retrogresivno klizanje).
klizna plohapopre
č
nepukotine
č
elo klizanjastopa klizanjabo
č
natangencijalnapukotinapopre
č
ne iradijalnepukotinekliznotijelo
 
3
kružna klizna ploha op
ć
akl.plohaslom tipa klize
ć
eg blokaslika 7.3. Modeli klizanja kao posljedica gra
e tlaNajvažniji element u analizi stabilnosti pokosa je gra
a i svojstva tla te režim pojavepodzemne vode. Bez preciznih saznanja i tim elementima ne može s euspješno obavitianaliza stabilnsoti pokosa. Zbog toga je potrebno detaljno istražiti sastav i gra
u tlaterenskim i laboratorijskim istražnim radovima. Ponekad je mogu
ć
e ra
č
unati uz odre
enepretpostavke o pojavi i režimu podzemne vode (a ponekad i potrebno), me
utim svakoudaljavanje od stvarnih podataka imat
ć
e za posljedicu ili nedovoljnu sigurnost protivklizanja ili preveliku sigurnost od klizanja (skuplji zahvat).
7.3. OSNOVNE POSTAVKE PRORA
Č
UNA STABILNOSTI KOSINA
Klizanje se analizira uz slijede
ć
e pretpostavke:- klizno tijelo je kruti blok (nedeformabilno)- na kliznoj plohi postignuta je posmi
č
na
č
vrsto
ć
a tla- faktor sigurnosti jednak je u svakoj to
č
ki klizne plohePokretanje kliznog tijela izazvano je djelovanjem sile gravitacije, pornog tlaka, potresa,bilo kao pojedina
č
nih ili kombiniranih djelovanja.Definira se faktor sigurnosti protiv klizanja kao:posmi
č
na
č
vrsto
ć
a tla
F = --------------------------------------------------------
(7.1.)posmi
č
ni napon potreban za ravnotežuNa kliznoj plohi mobilizirano je posmi
č
no naprezanje pod djelovanjem vanjskih sila u oblikui iznosu
c
m
'tan''
ϕ σ τ 
+=
(7.2.)
mekiproslojak 
 
mekiproslojak 

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nensi Kresina liked this
Marinko Ilić liked this
pfcbeograd liked this
suvad_joldic liked this
Marijan Bunić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->