Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tài liệu cùng chủ đề cong nghe moi truong

Tài liệu cùng chủ đề cong nghe moi truong

Ratings: (0)|Views: 1,938|Likes:
Published by trannamanh2812
day la danh muc sach ve moi truong de moi nguoi yeu moi truong nghien cuu
day la danh muc sach ve moi truong de moi nguoi yeu moi truong nghien cuu

More info:

Published by: trannamanh2812 on Jan 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
 Nguồn:
Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
Mã số:
10552
2010 1.6 MB
 
0 0Lời giới thiệu Phần 1: Khoa học môi trường Môi trường cơ bản và các nguyên lý sinh thái học Môi trường và sức khỏe Ô nhiễm môi trườngPhần 2: Các thành phần môi trường liên quan đến sức khỏe Ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng Ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồngÔ nhiễm đất.. | Xem..
- PGS. TS. Nguyễn Quang Kim (chủ biên)
 Nguồn:
Trường Đại học Thuỷ lợi
Mã số:
10245
2010 2.0 MB 90 1 0Lời nói đầu Chương 1. Giới thiệu chung Chương 2. Các khía cạnh của dự án phát triển nông thôn Chương 3. Sự tham gia của cộng đồng vàvấn đề truyền thông Chương 4. Vấn đề về thể chế trong các dự án phát triển nông thôn Chương 5. Tài chính trong các dự án phát triển nôngthôn Chương 6. Đánh giá tác động môi trường.. |Xem..
 
 Nguồn:
Delft -TUD - UNEP DTIE
Mã số:
5937
2009 3.9 MB 133 0 0Phần I - ThP Là gì? Tại sao nên áp dụng? Phần II - Làm thế nào để thực hiện ThP? Phần III - Thông tin tham khảo Phần IV - Các biểu mẫu |Xem..
 
 Nguồn:
Bộ Tài nguyên Môi trường
Mã số:
4711
2009 745.3 kB 149
 
0 0Triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ. I. Tính cấp thiết II. Nhận định về BĐKH ở Việt Nam III. Quan điểm, mục tiêu và phạm vi của chương trình IV. Các nhiệm vụ chủ yếu V. Hiệu quả của chương trình VI. Tổ chức thựchiện VII. Đề xuất và kiến nghị | Xem..
 
 Nguồn:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mã số:
3709
2009 750.0 kB 253 1 1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện (QCVN 22:2009/BTNMT): Quy định nồng độ tối đa cho phép của cácthông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí. - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải côngnghiệp sản xuất xi măng (QCVN 23:2009/BTNMT): Quy nồng độ tối đa cho phép của các .. | Xem..
 
 Nguồn:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mã số:
10060
2009 1.2 MB 136
 
0 0Mở đầu Chương 1. Khái quát về mục tiêu, quy mô, đặc điểm của quy hoạch Chương 2. Mô tả tổng quát các điều kiện tự nhiên, kinh tế – xãhội và môi trường có liên quan đến dự án Chương 3. Dự báo tác động xấu đối với môi trường có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch sử dụngđất VKTTĐ bắc bộ Chương 4. Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và.. |Xem..
- Trịnh Ngọc Vinh
 Nguồn:
Trường Đại học An Giang
Mã số:
6489
2009 1.2 MB 209 0 0Đầu vỏ tôm tươi thường được sử dụng để chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, nhưng do ảnh hưởng bởi mùa vụ nên nguồn cung cấp khôngđược liên tục. Để có thể bảo quản đầu vỏ tôm sử dụng lâu dài hơn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, việc tìm biện pháp xử lí thíchhợp phụ phế phẩm từ tôm bằng phương pháp vi sinh là hết sức cần thiết.. Triển vọng của việc sử dụng.. | Xem..
- RONALD M. ATLAS
 Nguồn:
Internet
Mã số:
4452
2009 5.9 MB 158 0 0Sổ tay tra cứu, sử dụng các hoá chất thường dùng trong vi sinh môi trường. |Xem..
 
 Nguồn:Chưa xác địnhMã số:
2389
2009 623.5 kB 131
 
0 0Chủ đề: Áp dụng sản xuất sạch hơn vào trong qui trình chế biến cá Ba Sa. | Xem..
-Lớp QT40C
 Nguồn:
Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh
Mã số:
10205
2009 603.3 kB 46
 
0 0Đề tài: Bảo vệ môi trường khu công nghiệp Chương 1: Phần mở đầu Chương 2: Sơ lược về môi trường Chương 3: Vấn đề môi trường xungquanh KCN Chương 4: Các biện pháp giảm ô nhiễm Môi trường trong phát triển CN ở Việt Nam Chương 5: Tổng kết |Xem..
 - Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch Môitrường đô thị-nông thôn
 Nguồn:
Bộ Xây dựng
Mã số:
10129
2009 931.3 kB 67
 
0 0Hướng dẫn này được xây dựng với sự hỗ trợ của Hợp phần phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo (SDU) do Bộ Xây dựngchủ trì. Lời nói đầu Chương 1. Giới thiệu chung Chương 2. Giới thiệu về Đánh giá môi trường chiến lược Chương 3: Lồng ghép ĐMC trongQHXD Chương 4. Hướng dẫn chi tiết về các bước theo trình tự của ĐMC Phụ lục | Xem..
 
 Nguồn:
Bộ Xây dựng
Mã số:
10130
2009 2.0 MB 65 2 0Lời nói đầu Giải thích thuật ngữ Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Giới thiệu về ĐTM Chương 3: Cách tiếp cận chung về ĐTM.Chương 4: Các quy trình chi tiết triển khai ĐTM Phụ lục | Xem..
 Nguồn:Chưa xác địnhMã số:
10074
2009 589.5 kB 538 1 0Mở đầu I- Giới thiệu về công nghiệp giấy II- Nước thải trong công nghiệp giấy III- Kết luận IV Tài liệu tham khảo | Xem..
- P. Pluschke
 Nguồn:
Internet
Mã số:
8105
2009 1.9 MB 303 2 0Sổ tay hoá môi trường Vol. 4, phần F: Khí thải trong nhà. |Xem..
 
 Nguồn:
Tổng hợp từ Internet
Mã số:
33907
2009 838.0 kB 112 1 0Toàn cầu hoá Thách thức bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập. Rào cản thương mại và các quy định của WTO Tăng trưởng và cái giá phải trả. Toàn cầu hoá: Thực tiễn hoá của nhân loại Quy hoạch đô thị Việt Nam, toàn cầu hoá hay PTBV. .. Cơ hội và thách thức về môitrường khi VN gia nhập WTO . | Xem..
 
- Bùi Thị Mỹ Linh
 Nguồn:Chưa xác địnhMã số:
33187
2009 508.4 kB 80 1 0Đề tài trình bày một số sinh vật bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật có khả năng chỉ thị đối với môi trường, phát hiện ra độc chất trongmôi trường. Lời nói đầu Chương I: Giới thiệu chung Chương II: Chỉ thị vi sinh vật Chương III: Thực vật chỉ thị Chương IV: Động vật chỉ thịTài liệu tham khảo |Xem..
- Nguyễn Tiến Chính
 Nguồn:
Đại học Tây Bắc
Mã số:
32950
2009 574.4 kB 240 1 0Chương 1. Khái niệm sinh thái học Chương 2. Những nguyên tắc cơ bản trong sinh thái học Chương 3. Sinh thái quần thể, quần xã và hệ sinhthái Chương 4. Tình trạng suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường hiện nay Chương 5. Phát triển bền vững trong lâm nghiệp |Xem..
 Nguồn:
Trường Đại học Việt Nam
Mã số:
32795
2009 2.0 MB 1,551
 
7 0Bài 1: Giới thiệu Bài 2: Mối quan hệ giữa môi trường và nền kinh tế và tổng quan về những vấn đề tài nguyên, môi trường Bài 3: Nguyênnhân của các vấn đề môi trường Bài 4: Tóm lược các khái niệm cơ bản trong kinh tế học phúc lợi Bài 5: Kinh tế ô nhiễm môi trường Bài 6:Đánh giá.. | Xem..
- PGS.TS Đặng Đình Bạch (cb), TS. Nguyễn Văn Hải
 Nguồn:Chưa xác địnhMã số:
32418
2009 7.2 MB 784
 
4 0Lời nói đầu Chương I. Đại cương về môi trường và giáo dục môi trường Chương II. Môi trường khí quyển Chương III. Môi trường thuỷquyển Chương IV. Môi trường thạch quyển Chương V. Độc hoá học Chương VI. Công nghệ môi trường Phụ chương Tài liệu tham khảo |Xem..
 - TS.Chế Đình Lý
 Nguồn:
Đại học Quốc gia Tp.HCM
Mã số:
8774
2009 4.1 MB 823 5 0Chương 1: Phân tích hệ thống môi trường khoa học về hệ thống Chương 2: Phương pháp luận hệ thống Chương 3: Các phương pháp công cụluyện tập tư duy và phân tích hệ thống Chương 4: Phương pháp phân tích khung luận lý Chương 5: Các công cụ phân tích hệ thống môitrường Chương 6: Công cụ đánh giá vòng đời sản phẩm Chương 7:.. | Xem..
- Nhiều tác giả
 Nguồn:
Trung tâm Con người và Thiên nhiên
Mã số:
31902
2009 1.9 MB 22 0 0Tuyển tập báo chí môi trường. Lời nói đầu Phần 1: Giá nào cho phát triển công nghiệp? Phần 2: Phát triển thủy điện – Góc nhìn đa chiều Phần3: Dòng chảy dân cư và tài nguyên Phần 4: Rừng vàng một thuở |Xem..
 - Lê Trương Huỳnh Anh
 Nguồn:
Đồ án tốt nghiệp
Mã số:
6609
2009 349.1 kB 48 1 0Chương I. Phần mở đầu Chương II. Tổng quan về ngành công nghiệp mía đường và hiện trạng ô nhiễm của ngành này Chương III. Quy trìnhcông nghệ xử lý nước thải nhà máy đường Chương IV. Tính toán các công trình đơn vị Chương V. Tính toán chi phí và kết luận Tài liệu thamkhảo Giáo viên HD: ThS. Lê Ngọc Thư |Xem..
 Nguồn:
Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam
Mã số:
8494
2009 1.8 MB
 
0 0Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành giấy và bột giấy. Mở đầu 1. Giới thiệu chung 2. Sản xuất sạch hơn – Nguyên tắc, nhu cầuvà phương pháp luận 3. Các cơ hội SXSH trong nhà máy giấy và bột giấy 4. Phương pháp luận 6 bước đánh giá SXSH 5. Trở ngại trong việcthực hiện SXSH và cách khắc phục | Xem..
- Nguyễn Võ Châu Ngân
 Nguồn:
Trường Đại học Cần Thơ 
Mã số:
27351
2009 2.4 MB 1,665
 
6 0Lời nói đầu Chương I: Tài nguyên nước Chương II: Tài nguyên nước mặt Chương III: Tài nguyên nước ngầm Chương IV: Các vấn đề về ônhiễm nguồn nước Chương V: Bảo vệ chất lượng nguồn nước Chương VI: Quản lý tổng hợp nguồn nước Tài liệu tham khảo | Xem..
- Nhóm sinh viên
 Nguồn:Chưa xác địnhMã số:
26866
2009 383.3 kB 977 4 0Lời mở đầu I/ Giới thiệu về giấy II/ Khái quá về giấy III/ Các vấn đề MT phát sinh liên quan đến ngành giấy IV/ Đặc trưng nguyên liệu V/Các nguồn chất thải ảnh hưởng tới con người VII/ Kết luận và kiến nghị VIII/ Phụ lục IX/ Tài liệu tham khảo Giáo viên HD: Nguyễn Thị KimTrúc | Xem..
- Lê Quang Linh
 Nguồn:
Trường Đại học Bách khoa Hà nội
Mã số:
26257
2009 0 153
 
0 0

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Son Hoang Dinh liked this
Thuy Trang liked this
Nguyen Sung liked this
Loc van Nguyen liked this
Pencil Cao liked this
Kyo Shiro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->