TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET (1896 – 1980

)
LATAR BELAKANG Jean Piaget

Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel, Switzerland pada 9 Ogos 1896. Bapanya bernama Arthur Piaget, yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun, 1981. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Selepas tamat sekolah menengah, Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva. Tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist."

Dalam bidang Psikologi, Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Semasa bekerja dengan Binet, Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak, tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Pada pandangan Jean, pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. Ekoran daripada itu, teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak

• • Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Peringkat Deria Motor (0-2 Tahun) • • • • Peringkat Perkembangan Teori Kognitif Jean Piaget Peringkat Pra Operasi (2 hingga 7 Tahun) Peringkat Operasi Konkrit (7 hingga 12 Tahun) Peringkat Operasi Formal (selepas 12 Tahun) .

Inteligensi bersifat aksi.  Perkembangan gradual dan merupakan proses yang berterusan. bukan refleksi. . 3. Didasarkan tindakan praktis. Periode-periode tergantung pd banyak faktor: lingkungan sosial dan kematangan fisik.Peringkat Perkembangan Teori Kognitif Jean Piaget Tahap sensorimotorik terbagi 6 periode Peringkat Deria Motor (0-2 Tahun)     Periode 1: refleks (0 – 1 bulan) Periode 2: kebiasaan (1 – 4 bulan) Periode 3: reproduksi (4 – 8 bulan) Periode 4: koordinasi skemata (8 – 12 bulan)  Periode 5: eksperimen (12 – 18 bulan)  Periode 6: representasi (18 – 24 bulan) Ciri-ciri sensorimotor 1. 4. 2. Mengenai periode sensorimotor:  Umur hanyalah pendekatan.  Urutan periode tetap. Menyangkut jarak yang pendek antara subjek dan objek.

Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan.  Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. dari segi kualiti. 3. .Peringkat Deria Motor (0-2 Tahun) Menurut Piaget. Contohnya. Melalui latihan yang diulang-ulang. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. Namun begitu. contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. 2. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitu pengamatan. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu : 1.  Sementara.  Manakala. ingatan dan bayangan. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. di dunia ini. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa.

kanak-kanak memikirkan cara-cara dan ciri-ciri yang dikenal pasti dalam tahap berkenaan dengan nyata dan berkesan.TAHAP OPERASI KONKRIT (711 TAHUN) Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. ketuhanan. Lebih daripada itu. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. berat. susunan dan padatan. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. Bagi Piaget. Mereka juga boleh memikir secara deduktif atau induktif dan menggunakannya untuk membuktikan teori atau hukum matematik. Mereka faham akan konsep-konsep nombor. Dalam pada itu. kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. Pada tahap ini. tumbuhan dan sebagainya. Justeru. Setiap tahap memasuki tahp baru. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah Tahap operasi formal bermula umur 11 atau 12 tahun dan seterusnya melibatkan operasi mental pada yang abstrak dan symbol yang mungkin tidak mempunyai bentuk fizikal dan konkrit. remaja telah boleh memikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. tahap-tahap ini berlaku pada usia yang sama bagi kanakkanak. Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. teori perkembangan kognitif adalah berasaskan tahap demi tahap. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 Tahun) . mereka dapat membentuk dan mencari untuk mewujudkan representasi mental pada situasi yang dihadapinya dengan logic. kanak-kanak mula memahami perkara-perkara yang mungkin mereka tidak terlibat dan alami secara langsung. Walaubagaimanapun. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. Dengan itu. makna hidup dan sebagainya. Dalam peringkat.

sehingga kanak-kanak berumur empat tahun. bahasa badan. Ianya bermula dengan perkembangan bahasa ego yang berfungsi untuk mengungkap keinginan diri tanpa memerhatikan keinginan dan komunikasi dua arah. mereka sudah menguasai kosa kata. Seperti contoh. kanak-kanak berbangsa Melayu jika dibesarkan dalam keluarga yang bercakap setiap hari dalam bahasa Inggeris. Dalam teori Piaget. iaitu jika lapar. lama-lama kelamaan akan fasih dalam bahasa Inggeris. ekspresi emosi dan sebagainya. perkembangan bahasa kanak-kanak amat jelas dan ketara pada tahap praoperasi iaitu semasa kanak-kanak berumur 2-7 tahun. Menurut para ahli psikologi. 1979). Perkembangan bahasa berlaku secara berperingkat-peringkat. 1979). pergerakan mata. Kemudian. Semut contohnya saling berkomunikasi dengan menggunakan sesungut apabila bertembung dengan semut-semut yang lain. gramatika. Bahasa ini diungkap semasa anak-anak menginginkan suatu keperluan. Haiwan juga berhubungan dengan mewujudkan suara dan bunyibunyian yang hanya akan difahami oleh spesiesnya sahaja. Begitu juga bagi manusia yang akan berkomunikasi dengan menggunakan bentuk yang lebih meluas dan komplikated iaitu penggunaan bahasa yang pelbagai antara bangsa yang berbeza. isyarat. Pada tingkat umur tertentu. pembentukan bahasa berkembang lagi setelah anak-anak mula bersekolah sehinggalah mereka menguasai bentuk-bentuk bahasa yang lebih rumit seperti bahasa penulisan yang lebih formal. Contoh yang jelas dapat dilihat apabila manusia berlumba-lumba ingin menguasai TEORI JEAN PIAGET (PERKEMBANGAN BAHASA) . mereka akan bercakap dan mengadu kepada ibunya. tanda. Kanak-kanak mudah menyerap semua bahasa yang didengar setiap hari bergantung dengan lingkungan keluarga dan masyarakat di mana dia dibesarkan. makna semantis/paragmatis. namun perkaitan tetap wujud seperti terjadinya proses pendebungan bagi menghasilkan induk baru.Setiap benda hidup saling berhubungan antara satu sama lain untuk membentuk satu jaringan dalam kehidupan. dan wacana yang berhubungan dengan pengalaman mereka sehari-hari (Miller. Pembentukan bahasa akan sentiasa berkembang jika seseorang itu menginginkan perkembangan tersebut berlaku. barulah anak secara sederhana dapat menanggapi keinginan orang lain dalam berkomunikasi secara pragmatis dan secara perlahan mula menunjukkan minat untuk berbual dan bercakap tentang sesuatu isu. Sebenarnya perkembangan dan pembentukan bahasa tidak pernah berakhir sehingga akhir hayat seseorang. (Miller. Tumbuh-tumbuhan walaupun tidak kelihatan secara jelas jenis perhubungan yang berlaku. Pembentukan dan perkembangan bahasa ini sebenarnya telah bermula sejak bayi lagi dan semakin kompleks sejajar dengan peningkatan usia kanak-kanak.